Tài liệu hướng dẫn ủ phân

16 4 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 16:01

Tổ CHứC ADDA- ĐAN MạCH Trung ơng Hội NDVN làm phân thật đơn giản Phân tác dụng nh nào? Phân vật chất hữu gồm tàn d trồng chất thải động vật đợc vi khuẩn vi sinh vật làm hoai mục sau khoảng thời gian định Có nhiều loại chất hữu dùng làm phân nh cây, rơm, rạ bẹ rau, phân chuồng Sử dụng nguyên liệu đầu vào khác cho thành phẩm khác Phân tốt có màu nâu sẫm, tơi có mùi dễ chịu Phân rẻ tiền, dễ làm có tác dụng làm cải thiện chất đất chất lợng trồng - Phân cải thiện cấu trúc đất, làm tăng lợng không khí đất, làm cho đất dễ thoát nớc giảm xói mòn - Phân giúp giữ ẩm cho đất tránh bị khô kiệt gặp hạn hán - Thông qua việc cải thiện cấu trúc đất, phân giúp trồng hấp thụ dinh dỡng đất dễ dàng Phân cải thiện chất đất thông qua việc bổ sung dinh dỡng Điều giúp tăng suất trồng - Phân làm giảm bớt sâu bệnh đất nh trồng Cây trồng khỏe mạnh nên có khả chống chịu sâu bệnh điều kiện bất thuận tốt Sử dụng phân tăng cờng dinh dỡng cho trồng tốt so với sử dụng phân hoá học Phân hoá học cung cấp dinh dỡng cho trồng thờng cải thiện suất trồng vụ đợc bón, nhng tác dụng việc cải thiện cấu trúc đất chất đất Phân không bị rửa trôi nh phân hoá học nên có tác dụng cung cấp dinh dỡng cho trồng cải tạo đất thời gian dài Cây trồng đợc bón phân hoá học có sức hấp dẫn sâu bệnh xanh, non Cây trồng đợc bón phân sinh trởng chậm chút, nhng khoẻ mạnh nên có khả chống chịu xâm nhập sâu bệnh tốt Ngoài ra, phân chứa nhiều vi sinh vật có lợi công trực tiếp sâu bệnh Kỹ thuật phân: Có nhiều nguồn vật liệu đợc tạo sản xuất nông nghiệp sử dụng làm phân Làm phân tận dụng đợc vật liệu chÊt th¶i s¶n xt Mét sè chÊt th¶i còng sử dụng cho mục đích khác Ví dụ, rơm, rạ sử dụng làm chất đốt nuôi gia súc Cần phải lựa chọn xem có nên sử dụng chất thải để phân hay không Có thể bạn đ làm phân ủ.Tài liệu giúp bạn cải tiến phơng pháp Chất hữu thờng đợc chất đống mà kiểm soát Nh tạo thành ph©n đ, nh−ng vËt liƯu đ sÏ mÊt nhiỊu thêi gian phân huỷ lợng lớn chất dinh dỡng bị Nếu đầu t thời gian công sức kiểm soát đống phân kết đáng khích lệ Trong đống phân có kiểm soát, lợng dinh dỡng bị giảm đáng kể , nên phân ®−ỵc sư dơng sÏ cã nhiỊu chÊt dinh d−ìng cung cấp cho Đống phân kiểu thờng có nhiệt độ đủ lớn để tiêu diệt hạt cỏ mầm bệnh cho trồng 3- Quy trình phân: Có hai trình khác để phân huỷ chất hữu Một trình phân huỷ hảo khí (nghĩa có ô xy) có tham gia vi sinh vật sử dụng ô xy từ không khí nớc Trong phân kiểu hảo khí, lợng nhiệt lớn đợc tạo Thông thờng, nhiệt độ đống phân từ 50 đến 60 0C, nhiên đạt 70 C Phân theo kiểu hảo khí có chất lợng tốt Một trình khác phân huỷ yếm khí (nghĩa « xy) Trong ®iỊu kiƯn m khÝ, nhiƯt ®é kh«ng vợt 45oC Các vi sinh vật yếm khí không hoạt động đất nớc có tồn ô xy tự do, mà hoạt động tích cực m«i tr−êng thiÕu « xy Chóng h« hÊp b»ng viƯc lấy ô xy từ vật chất bị ô xi hoá Cũng giống nh trình hảo khí, vi sinh vật yếm khí sử dụng nitơ, phốt chất dinh dỡng khác để phát triển Tuy nhiên, không giống trình phân huỷ hảo khí, trình làm giảm lợng đạm hữu thành axit hữu đạm amôni Các bon từ hợp chất hữu đợc giải phóng chủ yếu dới dạng khí lỏng (chủ yếu khí mê tan CH4) Một lợng nhỏ bon CO2 Trong trình lên men yếm khí, axit hữu nh khí lỏng, axit lắc tích axit butiric đợc tạo Những chất có hại trồng, chúng làm suy yếu cản trở phát triển rễ Có số vi khuẩn có lợi số vi khuẩn yếm khí, nhng nói chung, phần lớn có hại cho trồng nông nghiệp Khi vật liệu đợc theo kiểu yếm khí tạo mùi khó chịu số hợp chất đợc tạo (a-mô-ni-ắc sun-phua hy-đờ-rô) có mùi thối đặc trng Trong phân theo kiểu yếm khí, mầm bệnh gây vấn đề không đủ nhiệt để tiêu diệt chúng, song phân theo kiểu hảo khí lại tạo đủ nhiệt Sản phẩm cuối phân mùn, có nhiều màu khác nhau, từ nâu đến đen chứa chủ yếu bon, đạm, lợng nhỏ phốt sunphua Mùn có tác dụng lớn với thành phần lý tính đất cải thiện cấu trúc đất, nâng cao khả hấp thu giữ nớc, chống xói mòn đất, nh giữ chất dinh dỡng dới dạng dễ hấp thu trồng Có hai loại mùn đợc hình thành thông qua trình phân sử dụng làm cho đất có tính axit trung tính Mùn đợc hình thành thông qua phân theo kiểu hảo khí trung tính hữu hiệu việc tăng độ màu mỡ cho đất Tuy nhiên, mùn đợc hình thành qua trình phân hủy yếm khí có tính axit tự nhiên nên làm tăng độ chua đất 4- Các vi sinh vật tham gia vào trình phân huỷ Trong giai đoạn đầu trình "hảo khí", phần lớn vi khuẩn làm việc Nhng giai đoạn sau, sinh vật lớn nh nấm, rệp, rết, nhện, giun đất trợ giúp trình phân huỷ Hầu hết sinh vật tham gia trình phân huỷ có kích thớc nhỏ nhìn thấy mắt thờng Các sinh vật cần nớc, không khí chất hữu để tồn Chúng ăn chất hữu sản xuất ô xít bon, nớc nhiệt Có giai đoạn quan trọng trình phân huỷ đống phân ủ; giai đoạn nóng, giai đoạn làm mát giai đoạn hoàn chỉnh Trong giai đoạn nóng, nhiệt độ cao đạt đợc đống phân Điều có tác dụng vệ sinh, tiêu diệt bệnh có vật chất hữu hạt cỏ dại Tiếp theo đống phân chuyển sang giai đoạn làm mát nấm trở nên quan trọng Chúng làm tan vỡ chất xơ dai, nh thân Trong giai đoạn cuối cùng, giai đoạn hoàn chỉnh, sinh vật lớn nh mối giun có có vai trò quan trọng việc phá vỡ hoà trộn vật liệu Trong điều kiện khí hậu nóng, sinh vật hoạt động tích cực chất hữu bị phân huỷ nhanh điều kiện khí hậu lạnh Loại chất hữu đợc sử dụng làm phân nồng độ axit đất ảnh hởng đến tốc độ phân huỷ 5- Lựa chọn vật liệu phù hợp Gần nh tất vật liệu hữu sử dụng để làm phân ủ, nhng vật liệu khác cần khoảng thời gian khác để phân huỷ tạo loại sản phẩm khác Để có đợc sản phẩm tốt cần phải trộn lẫn vật liệu già dai ("vật liệu màu nâu") với vật liệu non ("vật liệu màu xanh") Bởi loại vật liệu hữu khác chứa hàm lợng bon (C) nitơ (N) khác Các bon nitơ cần thiết cho sinh trởng vi sinh vật Các bon hứu (chiếm khoảng 50% tế bảo vi sinh) cung cấp lợng chất kiến thiết tế bảo Nitơ thành phần thiếu chất đạm, axit amin enzyne cần thiết cho tế bảo sinh trởng hoạt động Khi lựa chọn vật liệu làm phân ủ, điều quan trọng phải cân nhắc cân tổng lợng bon tổng lợng nitơ vật liệu Sự cân gọi tỉ lệ bon/nitơ (C/N) Tỉ lệ C/N lý tởng cho trình phân nói chung khoảng 30:1 hay 30 phần bon cho phần nitơ theo trọng lợng Tại lại tỉ lệ 30:1? Nếu tỉ lệ thấp hơn, nitơ đợc cung cấp d thừa dới dạng khí amoniac tạo mùi không mong muốn Nếu tỉ lệ cao có nghĩa đủ lợng nitơ cho phát triển tối u quần thể vi sinh vật, nên phân tơng đối mát trình phân huỷ chậm lại Nói chung, vật liệu xanh ẩm có xu hớng chứa nhiều nitơ, vật liệu màu nâu khô chứa nhiều bon Bảng Phụ lục cho biết tổng quát tỉ lệ C/N hàm lợng N,P,K số vật liệu đợc dùng phổ biến Vì việc làm khô cân vật liệu đa vào đống không thực tế, nên bạn sử dụng nguyên tắc đơn giản phân cần khoảng nửa "vật liệu màu nâu" nửa "vật liệu màu xanh" theo số lợng Bạn điều chỉnh tỉ lệ tuỳ theo số lợng chất lợng vật liệu bạn có tay phân sớm trở thành vấn đề tự nhiên, giống nh đầu bếp làm bánh mà công thức Nếu nh đống phân không nóng lên, bạn có biết cha đủ "vật liệu xanh" hỗn hợp, có mùi amoniac nghĩa cần thêm "vật liệu màu nâu" 6- Tại phải làm đống phân (Tiểu mục nội dung không logic)??? Phần lớn vật liệu sử dụng làm phân từ đồng ruộng bạn Nếu bạn đủ vật liƯu, b¹n cã thĨ thu gom vËt liƯu tõ ngn khác làng vật liệu không bị xử lý thuốc trừ sâu trừ cỏ Nếu thành phần vật liệu sẵn, nhà máy chế biến địa phơng có sản phẩm phụ hữu ích nh sọ dừa, xơ dừa vỏ hạt cà phê Cũng có đợc vật liệu phù hợp từ hai bên đờng Bảng trang sau cho biết loại vật liệu cho vào đống phân 7- Những vật liệu sẵn có Một số vật liệu đề cập Bảng, nh đất tàn d trồng thu gom đợc ngày làm đống phân Một số thành phần nh tro bếp đợc thu gom thờng xuyên Những vật liệu nên đợc thu gom tích trữ Nên giữ chúng khô, mát che phủ chúng để nhiều không khí thâm nhập vào Có thể phủ chuối cỏ Việc xử lý ngăn chặn nớc trớc tạo đống Phân chuồng đợc thu gom theo thời gian, chẳng hạn bạn làm chỗ giữ phân cạnh chuồng lợn Tuy nhiên, cần đảm bảo lợng nớc tiểu không chảy để phân bị ớt lu trữ Nếu bạn thu gom nớc tiểu riêng rẽ dễ sử dụng làm ẩm cho đống phân Phân có an toàn sử dụng? Có, tuân thủ nguyên tắc vệ sinh chung H y băng, bó vết thơng hay vết cắt lại rửa tay trớc ăn uống Đống phân trình phân huỷ tạo nhiệt độ tới 60-70oC Do đó, h y cẩn thận để tránh làm bỏng tay chân đảo đống phân kiểm tra nhiệt độ Bảng 1: Những vật liệu dùng để phân hữu Vật liệu Chuẩn bị trớc Ghi Chú ý Tại gia đình Vỏ củ, quả, rau Không cần Phân huỷ nhanh Tro, than củi Không cần Giàu Kali vôi (can-ci) Giấy bìa cáttông Xé nhỏ cắt vụn Phân huỷ chậm Trộn với thành phần ẩm ớt Sử dụng lợng vừa phải Rác tổng hợp Không cần nhà Không ổn định số lợng chất lợng Ngoài vờn Gốc, cây, loại trồng (Phần lại sau đ thu hoạch trồng) Chặt nhỏ vật liệu dai Nếu khô, cần tới nhiều nớc trớc sử dụng Lá khô Nếu khô, tới ẩm trớc dùng Cây trồng để làm phân Chặt nhỏ to Cỏ Chặt nhỏ loại cỏ to Nếu vật liệu dai, phân huỷ chậm Không sử dụng gần có phun thuốc trừ sâu hay trừ cỏ trồng Thờng nên dùng họ đậu Tránh rễ loại cỏ lâu năm hạt già hàng năm Các nguồn khác Phân chuồng Không cần Nguồn dinh dỡng vi sinh vật lý tởng Không sử dụng Nớc giải (của ngời súc vật) Có thể thu gom chuồng trại Tới lên đống Sử dụng lợng vừa phân ủ, thúc đẩy phải mạnh trình phân huỷ Đất Sử dụng đất bề mặt đất trồng khoảng 10 cm Không cần thiết nhng rải chút giảm lợng nitơ bị đống bị nóng Là nguồn vi sinh vật lý tởng Có thể sử dụng đất phủ lên đống nhng lớp mỏng (2-3 cen-ti-mét) Nếu lớp đất phủ lên đỉnh đống phân dày, không khí vào đống phân trình phân huỷ bị yếm khí 8 Những vật liệu không nên dùng để phân Vật liệu nh loại gần đ phun thuốc sâu hay thuốc trừ cỏ Thịt vụn, chúng gây hấp dẫn cho chuột hay loại côn trùng khác Phần lớn bị bệnh Loại có nhiều gai (Nếu băm nhỏ loại phân đợc nhng sử dụng chúng khó) Các loại cỏ lâu năm sống dai (Loại cỏ diệt đợc phơi khô chúng ánh nắng mặt trời hay chí ®èt ®Ĩ tr¸nh cho chóng mäc lan réng VËt liƯu sau đ phơi khô hay tro than cho vào đống phân Vật liệu vô nh kim loại, thuỷ tinh hay nhựa Một số nông dân thờng thêm phân hoá học vào để phân nhằm cung cấp thêm dỡng chất bổ sung hay để thúc đẩy trình phân Tuy nhiên, phân bón hoá học không đợc phép sử dụng nông nghiệp hữu sử dụng chúng phân để canh tác nông nghiệp hữu Bên cạnh đó, bạn chọn lựa vật liệu để phân chuẩn bị để đắp đống phân cách cẩn thận, phân bạn đầy đủ dỡng chất cần thiết Đống phân nên đặt đâu? Dới ba yếu tố để xem xét định vị trí đặt đống Vận chuyển: Đống phân nên đặt vị trí mà dễ dàng chuyển vật liệu đ lựa chọn đến Chúng ta nên quan tâm đến yếu tố khoảng cách qu ng đờng đến ruộng hay vờn bón phân Nớc: Đống phân nên để nơi râm mát, có mái che để tránh bay nhiều Nếu bạn muốn làm mái che, bạn làm mái tre che qua đống phân, dù vậy, không cần thiết nh thiếu nhân công Nớc cần đợc tới vào đống phân thờng xuyên, đó, tốt nguồn nớc phải gần Nếu nh không gần nguồn nớc bạn cần phải đặt dụng cụ chứa nớc để gần đống phân để dễ đổ nớc vào Côn trùng vật có hại: Côn trùng hay vật có hại nh chuột, rắn, mối, bớm muỗi bị thu hút đống phân nh chúng xuất khu vực đó, nên đống phân không đợc đặt gần nhà 10 Những điều cần lu ý trớc đắp đống phân ủ: Kích cỡ: Kích cỡ hợp lý cho đống phân ñ kho¶ng réng mÐt, cao 1,5 mÐt NÕu nh− rộng quá, lu thông không khí Đống phân không nên nhỏ 1x1m (rộng mét; cao mét) Chiều cao đống phân phụ thuộc vào số lợng phân cần thiết Nớc: Nếu nh nớc khan hiÕm, d−êng nh− lµ sư dơng trùc tiÕp ngn n−íc sẵn có để tới tiêu đợc u tiên sử dụng để phân Tuy nhiên, bón phân cho đất làm tăng khả giữ nớc lâu dài, giảm lợng nớc tới tiêu cho trồng Nếu nh nớc khan hiếm, bạn cần phải xem xét để đào hố phân Phơng pháp nên đợc áp dụng khu vực khô phân cần nớc Hố cần đợc đào phân nh cách đắp đống phân đ Tuy nhiªn, m−a to hay mùc n−íc cao cã thể làm cho hố bị ngập Điều làm cho trình phân bị yếm khí Nhân công: Đắp đống phân cần phải tính thời điểm nhân công Một vài công việc nh đảo thờng xuyên cần nhiều nhân lực công việc khác 11 Đắp đống phân nh nào: Bớc 1: Chuẩn bị địa điểm phân: Chọn địa điểm không bị ngập Chọn vị trí râm mát dễ thoát nớc Để dễ thoát nớc, chỗ đất phẳng tốt chỗ bề mặt cứng, mấp mô Bớc 2: Tập hợp vật liệu: Tập hợp tất vật liệu đến khu phân Tỉ lệ vật liệu đợc sử dụng phụ thuộc vào việc có đợc vật liệu Phần trăm thành phần trộn nên : Cây xanh loại: (khoảng 50%) Rơm rạ hay vật liệu giàu các-bon tơng tự (20-30%) (vỏ trấu đợc trộn nhng dùng lợng vừa phải) Phân chuồng (tốt sử dụng dạng lỏng) (20-30%) Các loại xanh cung cấp các-bon ni-tơ, rơm rạ chủ yếu cung cấp các-bon, đó, phân chuồng cung cấp ni-tơ thức ¨n cho vi khn C¸ch trén vËt liƯu hay viƯc thay đổi tỉ lệ làm thay đổi tỉ lệ phân huỷ Đạt đợc việc trộn phân lý tởng nh môn nghệ thuật đạt đợc thông qua kinh nghiệm qua nghiên cứu khoa học xác Bớc 3: Sắp xếp vật liệu thành đống: Tạo đống phân nhiều lớp vật liệu- Mỗi lớp dày khoảng 15-25 cm Lớp vật liệu gỗ thô ví dụ nh gậy nhỏ hay nhánh cành, điều đảm bảo để lu thông không khí thoát nớc tốt Xếp thêm lớp khô để phân ví dụ nh rơm rạ, vỏ trấu, ngô Xếp thêm lớp phân chuồng (ớt) để bao phủ lên lớp 5 Thêm lớp vật liệu xanh dễ phân huỷ nh cỏ tơi, tơi, rễ, vỏ rau củ, Rải lớp mỏng tro bao phủ lên lớp tới nớc giải để thúc đẩy trình phân huỷ Tiếp tục xếp lần lựot lớp nh (nhng không xếp lớp thô đầu tiên) đống phân cao mét đến mét Lớp cuối lớp vật liệu tơi Mỗi lớp nên đợc xếp bên cạnh đống để tránh bị đổ Cẩn thận để tránh ấn vật liệu nhiều dẫm chân lên đống phân đắp Nếu vật liệu đợc xếp hạn chế lu thông không khí vào đống phân, điều làm chậm trình phân phân huỷ không hết Tạo lỗ thông khí cách lấy ống tre, đục lỗ xếp ngang dọc đống phân làm tăng lu thông không khí Bớc 4: Tới nớc cho đống phân ủ: Tới nhiều nớc cho đống phân ẩm hoàn toàn (Xem chơng 12 để kiểm tra độ ẩm) Bớc 5: Phủ đống phân ủ: Đống phân cần đợc phủ để bảo vệ tránh bị bay ma to điều làm trôi d−ìng chÊt Sư dơng tói, cá hay l¸ chi Líp cá -Vật liệu tơi -Phân chuồng -Rơm rạ, trấu Vật liệu tơi Phân chuồng Rơm rạ, trấu 12 Sử dụng chế phẩm tăng cờng trình phân Một số công ty bán chế phẩm vi sinh để kích thích tiến trình phân chất làm tăng nhanh trình phân huỷ phân ủ, chất cung cấp yếu tố cần thiết để bắt đầu trình phân huỷ (làm nóng) đống phân đẩy nhanh trình lên men Các chế phẩm thờng bao gồm loại phân có nitơ cao, chất phụ gia EM số chất vi sinh vật khác Các loại chế phẩm có hàm lợng nitơ cao không đợc phép sử dụng trồng hữu cơ, chúng không đợc sử dụng phân cho trồng hữu Những lợi Ých cđa viƯc bỉ xung thªm nhiỊu vi khn tõ gói chế phẩm cha đủ để chứng minh Tất vi khuẩn vi sinh khác bạn cần có không khí đất, dới đống phân ủ,đặc biệt nguyên liệu mà bạn đa vào đống phân Vì thế, phải l ng phí tiền để mua chất vi sinh từ công ty nh có đợc từ tự nhiên mà không tiền Nếu bạn muốn làm tăng cờng, cho đống phân ủ, nguồn tốt chất vi sinh Khi nguyên liệu trồng tơi (nh xanh) đợc bổ xung, có đủ chất nitơ để bắt đầu phân huỷ nhanh vật chất đống phân Phân chuồng tơi chất vi sinh khác nguồn chất nitơ tốt Tại Philippine, nông dân sử dụng cơm bỏ đi, họ vài ngày để lên men Khi cơm đ thành chất lỏng (và có đầy đủ chất vi sinh để lên men), đợc bổ xung vào đống phân 13 Các yếu tố ảnh hởng trình phân Thông khí: Thông khí có nghĩa bổ xung ô-xy cho trình phân bạn Vi khuẩn cần ôxy để phân huỷ nguyên liệu hữu hiệu Vì chúng sinh sản rât nhanh dới điều kiện lý tởng, vi khuẩn cần có oxy hoạt động phân huỷ Vì thế, quan phải thông khí cho phân bạn Khí cac bon hoạt động thể sinh vật sinh cần đợc thổi theo luồng không khí lu thông Bạn cần thông khí cho phân cách đảo lên Điều trực tiếp đa ô-xy vào đống phân Một số lợi ích việc đảo phân là: Đảo phân giúp cho tiêu diệt chất gây hại nh giống cỏ dại,côn trùng sinh vật gây bệnh cách phân huỷ chúng nhiệt độ cao Đảo phân giảm vấn đề mùi Mùi hôi thối dấu hiệu cân hệ thống phân Đảo đống phân có dấu hiệu mùi có mùi khí amoniac Đảo phân để làm g y cành dạng bụi đống phân Những bụi lại đống phân nguyên nhân hình thành nên đống, cục vón lớn đống phân ủ, khiến cho oxy không hấp thụ đợc Những đống vón dẫn tới yếm khí, vi sinh vật không cần oxy thực công việc đống phân Những vi sinh vật yếm khí sản xuất lợng khí có mùi nh sản phẩm phân huỷ H y đảo đống cành đống phân cho phép oxy hấp thụ Chính vậy, để tạo thành phẩm cuối có chất lợng tốt, h y làm nhỏ cành đống vật liệu làm phân đảo phân Bạn làm thông khí cách thêm vào vật liệu nh to, rơm rạ vỏ bào, giúp cho việc cung cấp oxy xung quanh đống phân ủ.Tuy nhiên, việc sử dụng chất liệu làm cho đống phân bị kết chặt lại, ngăn ngừa luồng khí oxy lu thông đống phân Độ ẩm: Vi sinh vật cần độ ẩm để phát triển Mức lý tởng 40-60%, thờng lợng phân có đủ độ ẩm mà lợng nớc đống phân không đợc rút trình Một số ngời so sánh lợng nớc phân giống nh lợng nớc chứa bọt xốp ẩm Phân nên đợc giữ điều kiện ẩm không nên giữ điều kiện sũng nớc Hoạt động hệ sinh vật đống phân làm chậm trình nh đống phân khô Nhng vật liệu làm phân ẩm, chúng kết vón lại ngăn luồng khí di chuyển đống phân, dẫn tới yếm khí (không có oxy) làm chậm trình phân huỷ khiến cho đống phân có mùi hôi thối Khi chuẩn bị nguyên liệu làm phân ủ, cần nhớ nguyên liệu không ẩm ớt H y nhớ rằng, việc cho thêm nớc vào đống phân lấy nớc dễ dàng việc sử dụng nguyên liệu ẩm ớt Việc cho thêm nớc vào hệ thống phân cần thiết để giữ cho phân có độ ẩm Nên thêm nớc trình đảo phân Lợng nớc đủ cần dựa kinh nghiệm làm phân Nhiệt độ: Nhiệt độ đống phân chức hoạt động sinh vật học hệ thống phân ủ, xét phơng diện đó, gồm việc phơi phân dới ánh nắng Vi sinh vật phát triển làm tăng nhiệt độ đống phân thông qua trao đổi chất, sinh sản biến đổi vật liệu làm phân thành lợng Nguyên nhân đợc xem xét việc trì nhiệt độ tối thiểu đống phân 55 độ C 03 ngày để tiêu diệt mầm bệnh giống cỏ dại Để thiết lập hệ thống sinh vật cần cân dinh dỡng tơng đối (kết hợp đạm nguyên liệu giàu hàm lợng cacbon, kích cỡ đống phân (xấp xỉ mét khối), oxy hàm lợng độ ẩm tơng ứng (ẩm không đẫm nớc) Nếu đống phân trở nên nóng (trên 65 độ C), vi sinh vật hoạt động điều kiện nhiệt độ thấp bị tiêu diệt làm chậm trình phân huỷ Bạn giảm nhiệt độ cách đảo phân Đừng lo lắng, đống phân giảm nhiệt độ, vi sinh vật hoạt động trở lại Kích cỡ nguyên liệu: Những nguyên liệu nhỏ có bề mặt tiếp xúc thuận lợi cho vi sinh vật công Chính vậy, giảm kích thớc bề mặt nguyên liệu thô tăng tốc độ phân huỷ phân Việc giảm kích cỡ làm giảm khối lợng đống phân ủ, tiết kiệm đợc diện tích Nên cắt cành nhánh theo kích cỡ 5-6cm trớc làm phân Kích cỡ nguyên liệu làm phân nhỏ Ví dụ, mùn ca giảm trình lu thông khí hơi, giảm tỉ lệ phân gây nguyên nhân yếm khí dẫn tới vấn đề liên quan tới mùi đống phân 14 Quản lý đống phân Để đảm bảo trình sản xuất phân thành công, điều quan trọng cần quản lý tốt đống phân sau đống phân đợc hình thành Nớc, đảo phân, nhiệt độ giai đoạn phân chín yếu tố cần thiết Nớc: Trong điều kiện khô, đống phân cần đợc tới nớc 02 lần tuần Một cách kiểm tra ẩm đặt bó trấu rơm nhỏ vào đống phân Sau phút lấy bó trấu ra, bó trấu ẩm đợc Nếu bó trấu không ẩm, cần cho thêm nớc vào đống phân Có nhiều cách để giảm lợng bay từ đống phân ủ, vậy, cần làm tăng thêm lợng nớc vào đống phân cách: Che đống phân chuối cỏ Che đống phân lớp bùn Không đảo đống phân Nếu nh đống phân ẩm, nên đợc mở thay chất hữu khô đợc phép phơi dới ánh nắng trớc làm lại Đảo phân: Trong 03 tuần làm phân, kích cỡ đống phân giảm cách tơng đối Việc đảo phân thay việc cung cấp oxy đảm bảo chất liệu bên bị phân huỷ Để đảo đống phân, trộn vật liệu lại Lớp vật liệu bên đống phân đợc đảo vào đống phân Nếu đống phân khô, thêm nớc trờng hợp đống phân ẩm, thêm vật liệu làm cho đống phân khô Lần đảo phân nên đợc thực sau 2-3 tuần lần đảo nên đợc tiến hành tuần sau Nhiệt độ độ ẩm đống phân nên đợc kiểm tra vài ngày sau lần đảo phân Lần đảo thứ cần thiết trớc tất chất liệu làm phân ủ, ví dụ nh cành thân dày bị phân huỷ Phân đợc làm mà không cần đảo, nhng vật liệu xung quanh đống phân không phân huỷ Các giống cỏ dại vật liệu thực vật gây bệnh có mặt không bị chết Những vật liệu nên đợc tách khỏi đống phân thành phẩm nên đợc sử dụng cho đống phân sau Mặc dù việc đảo phân không thiết phải thực hiện, nhng việc đảo phân khiến cho chất lợng phân tốt Độ nóng: Để kiểm tra độ nóng đống phân, đặt que vào đống phân đợc sau 10 ngày Sau rút que ra, sờ vào thấy nhiệt độ gậy không nóng đạt yêu cầu Nếu nhiệt độ không đợc nh vậy, nguyên nhân phân huỷ chất cha xảy Trong trờng hợp này, thêm không khí nớc cần thiết, đống phân cần thêm thời gian Nếu nhiệt độ đống phân nóng, trình phân huỷ xảy nhng độ nóng đủ để giết vi sinh vật a hoạt động nhiệt độ thấp Trong trờng hợp này, việc cung cấp không khí cần đợc giảm bớt cần thêm nớc để làm đống phân mát Bạn nên kiểm tra nhiệt độ đống phân thời gian phân biện pháp sử dụng que 15 Khi phân sử dụng đợc? Phân sử dụng đợc sau từ đến 12 tháng, tuỳ thuộc vào kích cỡ vật liệu hệ thống đống phân ủ, trình độ quản lý mục đích sử dụng Phân sử dụng để bón lót dùng loại phân có thời gian ngắn Phân dùng để bón thúc phải đợc kỹ *Những dấu hiệu cho biết phân sử dụng đợc: - Đống phân thu nhỏ lại tới nửa so với kích cỡ ban đầu - Vật liệu hữu ban đầu đa vào không nhận đợc - Nếu bạn sử dụng phơng pháp nóng, đống phân không tạo nhiệt *Xử lý phân ủ: Nếu phân cha thể sử dụng đợc cần phải "xử lý" thêm thời gian định Xử lý trình cho phép phân đ hoàn tất giai đoạn nóng chuyển sang hoàn tất trình phân huỷ Ngay giai đoạn cần che phủ đống phân để khỏi bị ảnh hởng ma, nắng Phải đảm bảo độ ẩm (không để ớt) thông thoáng cho phân suốt giai đoạn xử lý, nhanh tháng, chậm năm lâu Tuy nhiên, phân đợc lu giữ lâu trớc sử dụng ®i mét sè chÊt dinh d−ìng vµ cã thĨ lµ nơi sinh sản cho côn trùng không mong muốn *Can thiệp lần cuối: Hệ thống phân bạn không phân huỷ hết tất vật liệu có kích cỡ lớn nh lõi ngô, phoi bào lần đầu Khi bạn sàng phân loại bỏ vật liệu kích cỡ lớn (xem tranh) để sử dụng cho lần sau Vi sinh vật không khí đ sẵn có vật liệu giúp kích thích mạnh trình phân huỷ lần *Kiểm tra hoàn chỉnh phân ủ: Hầu hết nông dân không kiểm tra phân Đôi bạn cần xem xét, cảm nhận ngửi phân đ đợc hoàn chỉnh Để dùng cho mục đích khác bón lót, phân cha hoàn chỉnh làm còi cọc chết Do vậy, nông dân cần xác định xem phân đ hoàn chỉnh cha trớc bón xuống đất Một phơng pháp thử đơn giản cho phân vào vài bầu nhỏ gieo vài hạt cải củ vào (hoặc hạt trồng nẩy mầm trởng thành nhanh) Nếu 3/4 số hạt nhiều nẩy mầm phát triển thành cải củ, phân đ sử dụng đợc 16 Cách sử dụng phân Mục đích việc sử dụng phân trì tăng suất trồng thông qua việc tăng khả giữ nớc, dinh dỡng trì độ đất Phân bón vào đất, làm tăng độ ổn định kết cấu đất, bảo vệ đợc cấu trúc đất ngăn chặn đợc xói mòn Có nhiều cách dùng phân Một số cách dùng phổ biến là: - Cải tạo đất - Làm mùn - Làm trà phân *Sử dụng phân cải tạo đất: Sử dụng phân cải tạo đất làm tăng chất hữu đất Chất hữu cần thiết cho sinh trởng phát triển trồng Đất vùng nhiệt đới cận nhiệt đới thiếu chất hữu Trong đất vùng ôn đới hàm lợng chất hữu chiếm tới 50%, đất vùng cận nhiệt đới hàm lợng khoảng 1% Phân giúp tăng lợng hữu đất Vì đất khu vực nhiệt đới cận nhiệt đới không bị băng giá, hoạt động vi sinh vật diễn liên tục quanh năm Do vậy, chất hữu nhanh chóng bị sử dụng hết Vì hoạt động sinh học đất thời tiết ấm quanh năm, nông dân nên sử dụng phân thờng xuyên năm để tăng hàm lợng chất hữu đất Để cho kết tốt nhất, sử dụng phân đ hoàn chỉnh để cải tạo đất Phân dùng để cải tạo đất nên bón vào đất trớc gieo trồng Rải lớp phân dầy từ - cm lên mặt đất, sau đảo phân xuống đất độ sâu 8-10 cm Không nên vùi sâu rễ không hấp thu đợc chất dinh dỡng từ phân Cách làm hiệu nhằm tiết kiệm phân bón lợng nhỏ phân trực tiếp vào hố trồng khu vực khô hạn làm hố trồng theo hàng r nh để tiện cho việc tới nớc Sử dụng phân cha hoàn chỉnh để cải tạo đất ảnh hởng đến trồng, làm cho bị vàng cằn cỗi, trình phân huỷ tiếp tục diễn gần rễ vi sinh vật cạnh tranh dinh dỡng với trồng Phục lục cho biết yêu cầu đối víi ph©n đ cđa mét sè c©y rau Xin l−u ý số liệu đa cã tÝnh chÊt tham kh¶o, viƯc bãn thĨ sÏ tuỳ thuộc vào loại đất, số năm xử lý hữu chất lợng phân Tốt nên làm số thử nghiệm đồng ruộng liều lợng phân khác để xác định liều lợng thích hợp cho khu vực cụ thể hay trồng cụ thể *Sử dụng phân làm mùn: Thảm thực vật hệ thống phân tự nhiên, tạo lớp mùn bề mặt đất đợc phân huỷ, tái tạo chất dinh dỡng bồi bổ cho đất Cũng nh vậy, tàn d vờn nh cây, cỏ hay cành sử dụng làm mùn đợc phân huỷ dần bề mặt đất Theo thời gian mùn bị phân huỷ Phân hoàn chỉnh không hoàn chỉnh đợc dùng tạo lớp mùn dày 8-10 cm bề mặt đất Không trộn vào đất Giữ cho lớp mùn cách gốc 5-8 cm Dinh dỡng ngấm dần vào đất mà không lấy lợng đạm khu vực quanh rễ Mùn có lợi ích nh mùn thông thờng: - Giữ độ ẩm cho đất - Làm thông thoáng đất điều kiện nhiệt độ bất lợi - Phân huỷ để cung cấp dinh dỡng chất hữu xây dựng kết cấu đất Khi sử dụng phân làm mùn cần phải phủ lớp rơm/rạ dày giúp tránh thất thoát dinh dỡng tiếp xúc trực tiếp với nắng, nóng Một hạn chế việc sử dụng phân làm mùn không hạn chế đợc phát triển cỏ d¹i Trong thùc tÕ, nã l¹i cã thĨ kÝch thÝch phát triển cỏ dại, không đợc phủ lớp vật liệu mùn thông thờng Phân mùn cần đợc sử dụng thờng xuyên để bổ xung cho trình phân huỷ Tranh Rải phân xung quanh gốc để hạn chế phát triển cỏ dại cải thiện kết cấu đất *Trà phân ủ: Trà phân phơng pháp sử dụng dinh dỡng vi sinh vật có lợi phân để bón qua (phun qua cây) Trà phân tách dinh dỡng vi sinh vật từ phân cho phép bạn sử dụng chất có lợi cho trồng Do đó, trà phân hoạt động nh loại phân lỏng, thấp lợng đạm, nhng lại cao hàm lợng vi chất chất hạn chế phát triển bệnh cách tự nhiên Quy trình làm trà phân nh sau: Bớc 1: Cho phân hoàn chỉnh* vào túi dệt(túi vải,) Bớc 2: Cho túi vải vào thùng chậu nớc Bớc 3: Để nguyên túi mét giê, sau ®ã bá tói B−íc 4: Dïng nớc ngâm gọi "trà phân ủ" phun cho (Chỉ dùng trà phân mùi khó chịu) Bớc 5: Đa b túi vờn sử dụng làm mùn cải tạo đất _ * Không nên sử dụng phân không hoàn chỉnh có mầm bệnh hợp chất lợi cho trồng Chỉ nên sử dụng phân hoàn chỉnh Phụ lục Hàm lợng dinh dỡng tàn d trồng phân động vật Thành phần NPK trung bình số tàn d trồng, phân xanh, phân chuồng sử dụng làm phân (% chất khô) Vật liệu C/N N P K Rơm/rạ 105 0.58 0.10 1.38 Thân lúa mì 105 0.49 1.11 1.06 Bẹ ngô 55 0.59 0.31 1.31 Vỏ đậu tơng 32 1.3 - - - 0.88 0.15 1.45 19 0.59 - - L¸ thân Thân đỗ lạc Thân đậu bß - 1.75 0.20 1.24 B mÝa - 1.07 1.14 2.54 Cải bắp 116 0.35 0.04 0.50 Thuốc 12 3.6 - - Ph©n xanh 13 3.0 - - - 2.18 - - 18 2.51 - - - - 3.09 - - - - 3.36 0.22 1.27 - - 1.97 - - - - 2.96 0.13 0.88 - - 2.61 0.17 1.20 - - 2.93 0.14 1.30 - - 3.02 - - - 18 2.04 0.37 3.40 BÌo hoa d©u - 3.68 0.20 0.15 - - 2.47 0.12 0.37 Gia sóc 19 1.50 1.00 0.94 Cõu 29 2.02 1.75 1.94 Ngùa 24 1.59 1.65 0.65 Lỵn 13 2.81 1.61 1.52 Gà - 4.00 1.98 2.32 Vịt - 2.15 1.13 1.15 Phân bắc 7.24 1.72 2.41 Đậu bò Phân động vật Phụ lục Nhu cầu phân số loại rau Cây rau Lợng (kg/sào) Cải 400 Súp lơ 600 Súp lơ xanh 450 Cà 800 ớt 1250 Da chuột 600 Đậu trạch 450 Đậu đũa 700 Cà chua 400 ... dụng chúng phân ủ để canh tác nông nghiệp hữu Bên cạnh đó, bạn chọn lựa vật liệu để ủ phân chuẩn bị để đắp đống phân ủ cách cẩn thận, phân ủ bạn đầy ủ dỡng chất cần thiết Đống phân ủ nên đặt... thiết để giữ cho phân ủ có độ ẩm Nên thêm nớc trình ủ đảo phân Lợng nớc ủ cần dựa kinh nghiệm làm phân ủ Nhiệt độ: Nhiệt độ đống phân ủ chức hoạt động sinh vật học hệ thống phân ủ, xét phơng diện... đào hố ủ phân Phơng pháp nên đợc áp dụng khu vực khô ủ phân cần nớc Hố cần đợc đào ủ phân nh cách đắp đống phân ủ Tuy nhiên, ma to hay mực nớc cao làm cho hố bị ngập Điều làm cho trình ủ phân bị
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu hướng dẫn ủ phân, Tài liệu hướng dẫn ủ phân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay