Tài liệu ôn thi cao học Học viện tài chính (Môn NLCB2)

51 3 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 15:57

Tài liệu rất chuẩn để thi cao học tại HVTC cho môn nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin học phần 2. Với tài liệu này chỉ cần chép đúng nội dung là được tầm 8 điểm rồi nhé.Tài liệu rất chuẩn để thi cao học tại HVTC cho môn nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin học phần 2. Với tài liệu này chỉ cần chép đúng nội dung là được tầm 8 điểm rồi nhé. Mục lục Nội dung Phần Học thuyết giá trị Hàng hoá Tiền tệ Quy luật giá trị Phần Học thuyết giá trị thặng dư Sự chuyển hoá tiền tệ thành tư Hàng hố thơng thường hàng hố sức lao động Quá trình sản xuất giá trị thặng dư Bản chất tư Tư bất biến tư khả biến Tiền công Sự chuyển hoá giá trị thặng dư thành tư bản-tích luỹ TB Lưu thơng TB giá trị thặng dư a) Tuần hoàn chu chuyển tư b) Tư cố định tư lưu động c) Tái sản xuất lưu thông tư Các hình thái tư hình thức biểu giá trị thặng dư a) Chi phí sx TB, lợi nhuận (P) tỷ suất lợi nhuận (P’) b) Lợi nhuận bình quân ( P ) giá sản xuất c) Tư thương nghiệp lợi nhuận thương nghiệp d) Tư cho vay lợi tức cho vay e) Địa tô TBCN Trang 02 09 14 17 21 27 29 33 35 37 39 42 44 46 47 Phần I HÀNG HOÁ VÀ TIỀN TỆ Sản xuất hàng hoá điều kiện đời Sản xuất hàng hố: kiểu tổ chức kinh tế mà sản phẩm sản xuất nhằm để trao đổi bán thị trường Sản xuất hàng hố đời có đủ điều kiện: Phân công lao động xã hội Sự tách biệt tương đối kinh tế người sx */ Phân công lao động xã hội: - Phân công LĐXH phân chia lao động xã hội thành ngành nghề khác sản xuất xã hội - Phân công LĐXH tạo chun mơn hố lao động, người sản xuất tạo vài sản phẩm Nhưng sống họ cần sản phẩm Phân công LĐXH làm nảy sinh mqh kinh tế người thuộc ngành nghề sản xuất khác Tuy nhiên phân công lao động điều kiện cần chưa đủ */ Sự tách biệt tương đối mặt kinh tế người sản xuất - Chế độ tư hữu quan hệ SH khác TLSX, chia rẽ người sản xuất làm cho họ độc lập với nhau, họ lại nằm hệ thống phân công lao động xã hội, nên họ phụ thuộc sản xuất tiêu dùng điều kiện người muốn tiêu dùng sản phẩm người khác phải thông qua trao đổi (Điều có nghĩa chế độ tư hữu tạo người chủ sở hữu khác XH làm cho họ độc lập với họ có quyền chi phối sản phẩm mình, họ thừa sản phẩm làm lại thiếu sản phẩm khác người khác sản xuất  Trao đổi sản phẩm cho vừa đảm bảo mối liên hệ kinh tế đảm bảo tính độc lập chủ sở hưũ ⇒ Sản xuất hàng hố đời có đồng thời điều kiện So sánh sản xuất tự cấp tự túc sản xuất hàng hóa - Sản xuất tự cấp tự túc: kiểu tổ chức kinh tế mà sản phẩm lao động nhằm để thoả mãn trực tiếp nhu cầu người sản xuất - Sản xuất hàng hoá: kiểu tổ chức kinh tế mà sản phẩm sản xuất nhằm để trao đổi bán thị trường - Điểm giống nhau: trình sản xuất trình kết hợp yếu tố TLSX với sức lao động để tạo sản phẩm - Khác nhau: Sản xuất tự cấp tự túc Sản xuất hàng hố Chủ thể SX TD Người sản xuất Người sản xuất người tiêu dùng người tiêu dùng Mục đính SX Tiêu dùng (thoả mãn bán, trao đổi (thoả mãn nhu nhu cầu người sx) cầu người tiêu dùng) Quan hệ kinh tế Mang hình thái vật Quan hệ hàng – tiền tệ (hình thái giá trị) Câu hỏi: Phân biệt sản xuất hàng hoá giản đơn sx hàng hoá TBCN: - Sx hàng hố giản đơn hình thức sx hàng hoá dựa tư hữu nhỏ tư liệu SX lao động người chủ sở hữu tư liệu SX - Sx hàng hoá TBCN hình thức sx hàng hố dựa sở hữu tư nhân TBCN TLSX bóc lột lao động làm thuê Sx hàng hoá giản đơn - Dựa tư hữu nhỏ tư liệu sản xuất lao động người chủ sở hữu tư liệu sản xuất - Lực lượng sx trình độ thấp, csvckt thủ công lạc hậu - Quy mô sx nhỏ, NSLĐ thấp SX hàng hoá TBCN - dựa sở hữu tư nhân TBCN TLSX bóc lột lao động làm thuê lực lượng sản xuất phát triển trình độ cao, csvckt đại quy mơ sx lớn NSLĐ cao 3/ Hàng hóa hai thuộc tính hàng hóa Hàng hố sản phẩm LĐ thoả mãn nhu cầu người, phải thông qua trao đổi mua bán Hàng hóa có thuộc tính: giá trị giá trị SD * Giá trị sử dụng: - GTSD cơng dụng sản phẩm thoả mãn nhu cầu người (nhu cầu cho sản xuất, cho tiêu dùng cá nhân, vật chất tinh thần.) - Đặc điểm: + Công dụng vật phẩm thuộc tính tự nhiên SP tạo nên (tức tính chất lý hố làm nên vật phẩm) + Một vật phẩm có nhiều cơng dụng, KH ngày phát triển người ta phát nhiều công dụng vật phẩm + Giá trị sử dụng nội dung vật chất của cải, Giá trị sử dụng phạm trù vĩnh viễn + Giá trị sử dụng hàng hoá giá trị sử dụng cho XH hay cho người khác tiêu dùng, cho thân người sản xuất + Trong SX hàng hoá giá trị sử dụng vật mang giá trị trao đổi Giá trị hàng hoá: Là phạm trù trừu tượng, muốn biết chất hay thực thể giá trị hàng hố cần thơng qua phạm trù trung gian giá trị trao đổi * Giá trị : - Giá trị trao đổi: tỷ lệ lượng mà giá trị sử dụng trao đổi với giá trị sử dụng khác VD: 1m vải = 10kg thóc Vải thóc hàng hố có giá trị sử dụng khác chất, sản phẩm LĐ + Vì 1m vải trao đổi lấy 10kg thóc? Vải thóc hai giá trị sử dụng khác màu sắc, hình dáng, kích thước, cơng dụng, thuộc tính tự nhiên, trao đổi với chúng có điểm chung, tất hàng hoá sản phẩm lao động Thực chất việc trao đổi hàng hoá cho trao đổi lượng lao động kết tinh hàng hố  lao động hao phí để sản xuất hàng hoá ẩn giấu hàng hoá giá trị hàng hoá: Giá trị: lao động xã hội người sản xuất hàng hoá kết tinh hàng hoá (chất giá trị lao động ) Mối quan hệ giá trị giá trị trao đổi: Giá trị nội dung, sở giá trị trao đổi Giá trị trao đổi hình thức biểu giá trị bên  Giá trị biểu quan hệ người sản xuất hàng hoá - Đặc điểm: + Giá trị phạm trù lịch sử, gắn với sx hàng hoá, lao động người sx hàng hoá kết tinh hàng hoá giá trị hàng hố Nhưng khơng phải tất sản phẩm có giá trị mà có sản phẩm lao động làm để bán lao động người sản xuất có đặc tính, kết tinh vào vật phẩm tạo thành nội dung vật chất để đem trao đổi + Giá trị thuộc tính xã hội hàng hố (giá trị quan hệ xã hội) Như vậy: hàng hoá thống hai thuộc tính giá trị sử dụng giá trị thống hai mặt đối lập Mâu thuẫn thuộc tính giá trị sử dụng & giá trị biểu hiện: Đối với người sản xuất: tạo giá trị sử dụng mục đích họ giá trị, họ quan tâm đến giá trị sử dụng để đạt mục đích giá trị Đối với người mua: họ quan tâm đến giá trị sử dụng muốn có giá trị sử dụng họ phải trả giá trị cho người sản xuất  Muốn thực giá trị sử dụng phải thực giá trị nó, hàng hố bán mâu thuẫn giá trị sử dụng giá trị giải Tính hai mặt lao động sản xuất hàng hóa Hàng hố có hai thuộc tính giá trị sử dụng GT lao động sản xuất hàng hố có tính hai mặt lao động cụ thể lao động trừu tượng - LĐ cụ thể: + Khái niệm: lao động cụ thể lao động có ích hình thức cụ thể nghề nghiệp chuyên môn định Mỗi lao động cụ thể có đối tượng lao động , mục đích, phương pháp lao động, phương tiện kết sx riêng (chính riêng phân biệt loại lao động cụ thể khác nhau) + Đặc điểm: • Mỗi lao động cụ thể tạo giá trị sử dụng định đồng thời sở phân công lao động xã hội Các lao động cụ thể hợp thành hệ thống phân công lao động xã hội; phát triển hình thức lao động cụ thể phản ánh trình độ phân cơng lao động xã hội • Lao động cụ thể phạm trù vĩnh viễn, điều kiện thiếu hình thái kinh tế xã hội (hình thức lao động cụ thể thay đổi) - LĐ trừu tượng Lao động người sản xuất hàng hố coi hao phí sức lực nói chung người, khơng kể đến hình thức cụ thể gọi lao động trừu tượng (Trừu tượng có nghĩa khơng nhìn thấy hồn tồn có thật) Ví dụ: lao động người thợ may, sau ngày làm việc thấy mệt mỏi trình lao động, người thợ may hao phí sức óc, sức thần kinh sức bắp + Đặc điểm: • LĐ trừu tượng tạo giá trị làm sở cho ngang trao đổi • LĐ trừu tượng phạm trù lịch sử riêng sx hàng hoá Vì mục đích sản xuất hàng hố để trao đổi, để mua bán TT, có sản xuất hàng hố có cần thiết phải quy loại lao động cụ thể vốn khác so sánh thành thứ lao động đồng chất: LĐ trừu tượng từ quy tỷ lệ trao đổi, sở trao đổi - Khơng phải có thứ lao động khác mà lao động người SX hàng hoá LĐ mang tính hai mặt: vừa LĐ cụ thể, vừa LĐ trừu tượng *Tính chất mặt lao động sản xuất hàng hố phản ánh tính chất tư nhân tính chất xã hội người sản xuất hàng hoá - Trong kinh tế hàng hoá: sản xuất nào, sản xuất việc riêng người Họ người sản xuất độc lập, (tự lựa chọn mặt hàng để sản xuất) lao động họ có tính chất tư nhân Lao động tư nhân biểu thành lao động cụ thể - Lao động người sản xuất hàng hố, xét mặt hao phí sức lực nói chung ln phận lao động sản xuất thống nhất, nằm hệ thống phân công lao động xã hội (PCLĐ xã hội làm cho người sản xuất hàng hoá phụ thuộc vào  trao đổi) Vì lao động họ mang tính chất xã hội Lao động xã hội biểu thành lao động trừu tượng - Mâu thuẫn sx hàng hoá giản đơn mâu thuẫn lao động tư nhân lao động xã hội Mâu thuẫn giải thông qua trao đổi: hàng hố bán lao động tư nhân xã hội thừa nhận, trở thành phận lao động xã hội; ngược lại không bán mâu thuẫn chưa giải quyết.Mâu thuẫn lao động tư nhân lao động xã hội Biểu hiện: + Sản phẩm người sản xuất nhỏ tạo khơng phù hợp với nhu cầu xã hội + Hao phí lao động cá biệt người sản xuất cao thấp hao phí lao động xã hội chấp nhận + Mâu thuẫn lao động tư nhân lao động xã hội chứa đựng khả “sản xuất thừa” - Mâu thuẫn biểu thành mâu thuẫn: lao động cụ thể lao động trừu tượng, giá trị sử dụng giá trị, người bán người mua * Ý nghĩa việc nghiên cứu tính hai mặt l.động SX hàng hóa + Đó đem lại cho học thuyết giá trị lao động sở khoa học thực sự: *Trước Mác: nhiều nhà lý luận khẳng định lao động tạo giá trị, mặt lao động tạo giá trị *Thiên tài Mác, phát mặt lao động trừu tượng người sản xuất hàng hóa tạo giá trị hàng hóa + Đem lại sở khoa học vững cho học thuyết giá trị thặng dư: giải thích nguồn gốc thực giá trị thặng dư + Giải thích tượng phức tạp diễn thực tế: Sự vận động trái ngược khối lượng cải vật chất ngày tăng liền với khối lượng giá trị ngày giảm xuống khơng đổi 4/ Lượng giá trị hàng hố Các nhân tố ả/hưởng đến lượng giá trị hàng hoá * Chất giá trị hàng hoá LĐ trừu tượng người sản xuất hàng hoá kết tinh hàng hoá * Lượng giá trị hàng hoá: số lượng LĐ xã hội kết tinh hàng hoá Trong sx hàng hố lượng lao động hao phí để sản xuất hàng hoá đo th.gian lao động xã hội cần thiết Thơì gian lao động cá biệt quy định lượng giá trị cá biệt hàng hoá người sản xuất lượng giá trị hàng hố tính th.gian lao động xã hội cần thiết * Thời gian lao động xã hội cần thiết: th.gian cần thiết để sản xuất hàng hoá điều kiện bình thường XH, tức với trình độ kỹ thuật trung bình, trình độ khéo léo trung bình cường độ lao động trung bình xã hội - Cách tính: + Thơng thường người ta lấy th.gian lao động cá biệt người sản xuất hàng hoá cung cấp đại phận hàng hố cho xã hội làm th.gian LĐXH cần thiết VD: Người thứ nhất: sản xuất 5h – đôi giầy – sản xuất 15% sản lượng cho XH Người thứ hai: sản xuất 6h – đôi giầy – sản xuất 60% sản lượng cho XH Người thứ ba: sản xuất 7h – đôi giầy – sản xuất 25% sản lượng cho XH + Tính bình qn để xác định lượng th.gian lao động xã hội cần thiết: Thời gian LĐXHCT = x1α1 +x2α2 + +xnαn α1 +α2 + +αn Trong đó: x giá trị lao động cá biệt người hay CN sx α lượng hàng hoá cung cấp thị trường người hay CN sx * Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hoá Lượng giá trị hàng hố đại lượng khơng cố định phụ thuộc vào NSLĐ, cường độ LĐ mức độ phức tạp hay giản đơn lao động * Năng suất lao động - Năng suất lao động: lực sản xuất người lao động tính số lượng sản phẩm làm đơn vị thời gian (Th.gian LĐ cần thiết để làm đơn vị sản phẩm) Ví dụ: 2h tạo đơn vị sản phẩm - Tăng suất lao động: th.gian lao động định phải làm nhiều sản phẩm th.gian giành cho đơn vị sản phẩm giảm xuống VD: bình tường: 2h  đơn vị sản phẩm Khi NSLĐ tăng: 2h  đơn vị sản phẩm -Mối quan hệ suất lao động lượng giá trị hàng hóa : NSLĐ tăng số luợng sản phẩm tăng  Tổng hao phí lao động sản xuất khơng đổi  Tổng giá trị hàng hố khơng đổi giá trị đơn vị sản phẩm giảm Như lượng giá trị hàng hoá tỷ lệ nghịch với NSLĐ * Cường độ LĐ: - Cường độ LĐ nói lên số lượng hao phí lao động phải bỏ đơn vị thời gian lao động định VD: 1h hao phí 200 kalo - Tăng cường độ LĐ: tăng lượng hao phí lao động th.gian lao động Thực chất tăng vất vả nặng nhọc người lao động  Mác nói: tăng cường độ LĐ kéo dài độ dài th.gian LĐ VD: ngày lao động bình thường: 1600 kalo Khi tăng cường độ gấp đôi – 3200 kalo - Mối quan hệ với lượng GT hàng hoá: Khi cường độ LĐ tăng số lượng sản phẩm tăng  Tổng hao phí lao động XH tăng  Tổng giá trị hàng hố giá trị đơn vị sản phẩm khơng đổi Như lượng giá trị hàng hoá tỷ lệ thuận với tăng cường độ lao động * LĐ giản đơn LĐ phức tạp - Khái niệm: + LĐ giản đơn: hao phí lao động cách giản đơn mà người bình thường có khả lao động thực + LĐ phức tạp: lao động đòi hỏi phải đào tạo huấn luyện  Do đơn vị th.gian lao động phức tạp tạo nhiều giá trị so với LĐ giản đơn, trình trao đổi người ta quy LĐ phức tạp thành lao động giản đơn - LĐ trung bình - Lượng giá trị hàng hố đo th.gian LĐXH cần thiết, giản đơn, trung bình - Cấu thành lượng giá trị hàng hóa: Giá trị hàng hố = giá trị cũ tái + giá trị W=c+v+ m * Câu hỏi so sánh tăng suất lao động tăng cường độ lao động - Giống nhau: Đều làm cho số lượng sản phẩm tăng lên - Khác nhau: Tăng NSLĐ Số lượng lao động Không đổi hao phí 1đơn vị thời gian Giá trị đơn vị SP Giảm Giới hạn Khơng có giới hạn Tăng cường độ lao động Tăng Không đổi Thể chất tinh thần người lao động TIỀN TỆ a Lịch sử hình thành tiền tệ Tiền tệ đời trình sx trao đổi hàng hố L/sử hình thành tiền tệ lịch sử phát triển hình thái giá trị từ thấp đến cao: từ hình thái giản đơn, tới hình thái mở rộng, hình thái chung đến hình thái tiền tệ * Hình thái giản đơn: Xuất giai đoạn đầu trao đổi hàng hố, trao đổi mang tính chất ngẫu nhiên người ta trao đổi trực tiếp vật lấy vật khác Ví dụ: m vải = 10 kg thóc (hình thái giá trị tương đối) (hình thái vật ngang giá) Giá trị vải biểu thóc Còn giá trị sử dụng thóc trở thành hình thức biểu giá trị vải Sở dĩ thóc có giá trị phương trình trao đổi này, giá trị vải biểu giá trị hàng hố khác - Hình thái giá trị tương đối: hàng hố mà giá trị biểu hàng hố khác - Hình thái vật ngang giá: hàng hố mà giá trị sử dụng biểu thị giá trị hàng hố khác Hình thái vật ngang giá có đặc điểm: - Giá trị sử dụng trở thành hình thức biểu giá trị - Lao động cụ thể trở thành h/thức LĐ trừu tượng - Lao động TN trở thành hình thức lao động xã hội - Mối quan hệ hình thái giá trị tương đối hình thái vật ngang giá hai mặt có liên quan với nhau, khơng thể tách rời đồng thời hai cực đối lập phương trình giá trị * Hình thái giá trị mở rộng (đầy đủ) Khi lực lượng sản xuất phát triển hơn, việc trao đổi trở nên thường xuyên hơn, thích hợp với giai đoạn hình thái giá trị mở rộng 1m vải = 10 kg thóc = 1,5 kg chè = 0,01 vàng Đây mở rộng hình thái giản đơn - Đặc điểm: + Giá trị hàng hoá biểu giá trị sử dụng nhiều hàng hoá khác có t/d làm vật ngang giá + Hình thái vật ngang giá mở rộng nhiều hàng hoá khác Tuy nhiên trình trao đổi trao đổi trực tiếp, tỷ lệ trao đổi chưa cố định, hình thái nhiều biểu giá trị khác hình thành - Nhược điểm hình thái này: hình thái có xuất giá trị khác hình thành Do có n hàng hố có nhiều chuỗi vật ngang giá khác Để trao đổi phải tìm chủ hàng hố khác có nhu cầu phù hợp, thực tế điều khó khăn Chẳng hạn người có vải cần thóc, người có thóc khơng cần vải mà cần cà phê * Hình thái giá trị chung: Với phát triển phân công lao động trao đổi hàng hoá, nhược điểm hình thái mở rộng bộc lộ rõ rệt Trong trình trao đổi xã hội nhu cầu phải tìm loại hàng hố nhiều người ưa thích để đổi hàng hố lấy hàng hố đó, đổi hàng hố lấy hàng hố mà cần Việc trao đổi khơng trực tiếp mà phải qua bước trung gian Khi vật trung gian cố định hàng hố mà nhiều người ưa thích hình thái giá trị chung xúât VD: 10 kg thóc = 1m vải Hoặc 1,5kg cà phê Hoặc kg chè - Tất hàng hoá biểu giá trị giá trị sử dụng hàng hố có tác dụng vật ngang giá chung Tuy nhiên vật ngang giá chung chưa ổn định thứ hàng hoá vùng khác có thứ khác vật ngang giá chung Chẳng hạn: Thổ dân bờ biển châu á, châu Phi dùng vỏ sò, Quần đảo Philíppin dùng gạo, Trung Quốc dùng vải… * Hình thái tiền tệ Khi LLSX phân công lao động xã hội phát triển cao nữa, sản xuất hàng hoá trao đổi ngày mở rộng tình trạng có nhiều vật ngang giá chung làm cho trao đổi khó khăn đòi hỏi phải có vật ngang giá chung thống vùng Khi vật ngang giá cố định lại thứ hàng hố độc tơn phổ biến, hình thái tiền xuất hiện: VD: 10m vải = 0,01 vàng Hoặc 100 kg thóc (tiền tệ) Lúc đầu có nhiều hàng hố đóng vai trò tiền tệ sau cố định lại kim loại q: bạc, vàng Khi vàng, bạc đóng vai trò tiền tệ gọi chế độ song kim Khi vàng độc chiếm gọi chế độ vị vàng 10 a Một số khái niệm tái sản xuất TBXH * Tổng sản phẩm XH: - Tổng sản phẩm XH: toàn sản phẩm XH sản xuất thời kỳ định, thường năm - Về mặt giá trị: Tổng sản phẩm XH cấu thành phận Giá trị bù đắp cho TB bất biến - c (giá trị TLSX tiêu hao qt SX) Giá trị bù đắp cho TB khả biến - v (giá trị SLĐ tiêu hao) Hay giá trị toàn sức lao động xã hội tiêu hao = tiền công trả cho SLĐ tham gia vào qtrình SX Gía trị sản phẩm thặng dư (m) ,do lao động thặng dư XH tạo nên ⇒ TSPXH = c+ v + m - Về mặt vật: TLSX TLTD (Căn phân chia dựa vào tác dụng sản phẩm Ví dụ: Thép làm nguyên liệu cho sản xuất, bánh mỳ để ăn ) * Hai khu vực SX: -Về mặt vật, Mác chia tổng SP XH thành loại: TLSX TLTD SX XH chia thành khu vực: + Khu vực I: sản xuất TLSX + Khu vực II: sản xuất TLTD * Tư xã hội: - Tư xã hội: Là tổng hợp tư cá biệt XH, vận động đan xen nhau, liên hệ phụ thuộc lẫn - Tham gia vận động TB XH có TB CN, TB TN, TN NH Nhưng nghiên cứu trừu tượng tái SX lưu thông TB XH nên Mác giả định TB công nghiệp thể thống nhất, chưa xét loại tư cụ thể * Những giả định nghiên cứu tái SX TB xã hội: Nghiên cứu tái sản xuất XH nghiên cứu điều kiện thực tổng sản phẩm xã hội, TB tiêu dùng sản xuất hoàn trả lại (giá trị vật), tiêu dùng cá nhân công nhân nhà TB thoả mãn, tức quan hệ cân tổng cung tổng cầu phận cuả tổng TB XH Mác vận dụng phương pháp trừu tượng hoá, đưa giả định: - Toàn kinh tế nước kinh tế TBCN túy (nghĩa mối quan hệ kinh tế XH gồm quan hệ nhà TB với CN) - Hàng hóa M B theo giá trị, giá phù hợp với giá trị - Cấu tạo hữu TB khơng đổi - Tồn TB cố định chuyển hết giá trị vào SP năm - Không xét đến ngoại thương → quy định nhằm mục đích đơn giản hóa việc tính tốn, khơng xun tạc chất vấn đề nghiên cứu, 37 b Điều kiện thực sản phẩm XH tái SX giản đơn tái sản xuất mở rộng * Điều kiện thực sản phẩm XH tái SX giản đơn - Tái SX giản đơn: trình SX năm sau lặp lại với quy mô TB năm trước - Sơ đồ M': khu vực I: 4000 c + 1000 v + 1000 m = 6000 TLSX khu vực II: 2000 c + 500 v + 500 m = 3000 TLTD Tổng sản phẩm xã hội = 9000 Để cho SX hàng năm tiến hành lặp lại với quy mơ cũ tồn sản phẩm khu vực tiến hành sau: Khu vực I: 6000 TLSX 4000 C I (TĐ nội để bù đắp TLSX hao phí) 2000 CII (TĐ khu vực II để lấy TLTD) Khu vực II: 3000 TLTD 2000 (I) (TĐ với khu vực I để lấy TLSX) 1000 (II) (TĐ nội để bù đắp TLTD hao phí) → quan hệ TĐ khu vực biểu sau: (1000 c + 1000 m) I = 2000 CII * Điều kiện thực tái SX giản đơn TBXH là: (v + m) I = C II Tổng cung khu vực I TLSX (ngoài phần tự bù đắp) = tổng cầu TLSX khu vực II; đồng thời cung TLTD II(ngoài phần tự bù đắp) = cầu TLTDI (c + v + m)I = cI + cII Tổng cung TLSX KVI = Tổng cầu TLSX khu vực (c + v + m) II = (v + m) I + (v + m) II Tổng cung TLTD XH = tổng cầu TLTD khu vực * Điều kiện thực sản phẩm XH tái SX mở rộng - Tái SX mở rộng: tái SX quy mô năm sau lớn năm trước Điều kiện để có tái SX mở rộng phải có tích luỹ TB, tức biến phần m thành c phụ thêm v phụ thêm, phải tìm nguồn cung TLSX TLTD phụ thêm hình thái vật Muốn có thêm TLSX khu vực I sản xuất lượng TLSX nhiều tái SX giản đơn khu vực II sản xuất lượng TLTD nhiều Điều làm cho cấu SX XH có thay đổi Sơ đồ TSX mở rộng Năm thứ Khu vực I: 4000c + 1000v + 1000m = 6000 Khu vực II: 1500c + 750v + 750m = 3000 38 Để có tái sản xuất mở rộng Trong 1000 mI: TL: 500m : 400c (TĐ nội bộ) (C/v = 4/1) TD: 500 100v (TĐ với khu vực II) Trong 750 mII: TL: 150m : 100c (TĐ với khu vực I) (c/v)=2/1) TD: 600 50v (TĐ nội bộ) Năm thứ hai: I: (4000 + 400)c + (1000 + 100)v + 500m = 6000 TLSX II: (1500 + 100)c + (750 + 50)v + 600m = 3000 TLTD trình TĐ SP khu vực: (v + ∆v + m1)I = (c + ∆c)II đó: m1 phận m TD cho nhà TB ∆v phận TB khả biến phụ thêm ∆c phận TB bất biến phụ thêm Điều kiện tái SX mở rộng TB XH: - (v + m)I > c II: g.trị s.tạo khu vực I > giá trị TLSX khu vực II TD trình TĐ SP khu vực: (v + ∆v + m1)I = (c + ∆c)II đó: m1 phận m TD cho nhà TB ∆v phận TB khả biến phụ thêm ∆c phận TB bất biến phụ thêm - (c + v + m)I > CI + CII: toàn SP khu vực I > giá trị TLSX TD khu vực PTrình trao đổi: (c + v + m)I = cI + ∆cI + cII + ∆cII - (c + v + m)II < (v + m)I + (v + m)II (toàn giá trị khu vực lớn giá trị sản phẩm khu vực II) PTrình trao đổi: (c + v + m)II = (v + ∆v +m1)I + (v + ∆v +m1)II CÁC HÌNH THÁI TB VÀ CÁC HÌNH THỨC BIỂU HIỆN CỦA GIÁ TRỊ THẶNG DƯ 6.1 Chi phí SX TBCN, Lợi nhuận (P) tỷ suất LN (P’) a Sự chuyển hoá giá trị thặng dư thành lợi nhuận - Giá trị thăng dư phận giá trị dơi ngồi giá trị sức lao động công nhân làm thuê tạo bị nhà tư chiếm không - Lợi nhuận: số tiền lời mà nhà tư thu có chênh lệch giá trị hàng hố chi phí TB - Nguyên nhân: *Do có chênh lệch giá trị hàng hố chi phí SXTB nên bán hàng hoá (giá cả, giá trị) nhà tư thu khoản tiền lời (ngang m) gọi lợi nhuận (P) Muốn tạo giá trị hàng hố phí số LĐ định gọi chi phí LĐ 39 +Chi phí LĐ: bao gồm LĐ khứ LĐ - LĐ khứ: giá trị TLSX sản xuất: c - LĐ tại: LĐ tạo giá trị v + m Chi phí lao động: chi phí thực tế xã hội tạo giá trị hàng hố W=c+v+m Đối với nhà TB họ khơng phí LĐ để sx hàng hố nên họ khơng quan tâm đến điều đó, họ quan tâm đến việc ứng TB để mua TLSX, mua SLĐ Do họ xem hao phí hết tư mà khơng quan tâm hao phí hết LĐ + Chi phí SXTBCN: chi phí TB mà nhà TB bỏ để SX hàng hố Kí hiệu k Như ta có k = c + v Khi W = c + v + m ⇒ W = k + m Khi xuất phạm trù chi phí SXTB cơng thức tính giá trị hàng hố viết thành W = k + m Với xuất k phân biệt TB bất biến & TB khả biến bị xoá bỏ ⇒ che đậy chất bóc lột CNTB So sánh chi phí LĐ thực tế chi phí SX TBCN - Về mặt chất: + Chi phí lao động: chi phí LĐ tạo thực thể giá trị hàng hoá + Chi phí SX TBCN: phản ánh hao phí TB nhà TB ko tạo giá trị hàng hố -Về mặt lượng: chi phí SX TBCN < chi phí LĐ ( k = c + v < W = c+ v + m ) Như chi phí SXTB < giá trị hàng hố Do nhà tư cần bán hàng hóa k = C+V < giá < giá trị (W= C+ V+ m) thu P Như vậy: Lưu thông giá trị thặng dư mang hình thức chuyển hố P Công thức: W = k + m chuyển thành W = k + P Phân biệt: Giá trị thặng dư m lợi nhuận P - Về mặt lượng: Mối tương quan giá trị thặng dư m lợi nhuận P chịu ảnh hưởng với quan hệ cung cầu thị trường: Xét đối vói TB cá biệt Cung = cầu + giá = giá trị P = m Cung > cầu  giá < giá trị P < m Cung < cầu  giá > giá trị P > m Xét TB xã hội : tổng cung = tổng cầu⇒ tổng giá = tổng giá trị -> tổng P = tổng m - Về mặt chất: 40 + m P chúng có chung nguồn gốc kết LĐ ko công người CN làm thuê + m tạo q trình sx, P chuyển hố m q trình lưu thơng Cho nên m nội dung bên P, P hình thức biểu bề m Sự xuất phạm trù lợi nhuận phản ánh sai lệch chất nhà tư lao động làm thuê * Ngồi ngun nhân m chuyển hóa thành P bắt nguồn từ: + Phạm trù tiền cơng TBCN + Tác động cấu tạo hữu tư tốc độ chu chuyển tư * Phân biệt m’ (tỷ suất giá trị thặng dư) P’ (tỷ suất LN) Tỷ suất LN tỉ số m toàn TB ứng trước P’ = m 100% c+v Tỷ suất giá trị thặng dư tỉ số giá trị thặng dư TB khả biến m’ = m 100% v Trong q trình lưu thơng giá trị thặng dư m có hình thức chuyển hố P, m’ có hình thức chuyển hố P’ - khác chất lượng + Về lượng: P’ < m’ + Về chất: m’ phản ánh trình độ bóc lột nhà TB đ/v CN làm thuê P’ phản ánh doanh lợi việc đầu tư tư * Những nhân tố ảnh hưởng P’ + Trình độ bóc lột giá trị thặng dư nhà TB (m’) m’ cao P’ lớn ngược lại, thủ đoạn nhằm nâng cao m’ thủ đoạn nâng cao P’ Ví dụ: nhà tư có tư dầu tư k=100, c/v=4/1 Nếu m’ = 100% : W=80c+20v+20m ⇒ P’ = 20% Nếu m’ = 200% : W=80c+20v+40m ⇒ P’ = 40% + Cấu tạo hữu TB (c/v): điều kiện m’ ko đổi c/v tăng, p’ giảm & ngược lại Ví dụ: nhà tư có tư đầu tư k =100 m’=100% Nếu c/v = 4/1 W=80c+20v+20m ⇒ P’=20% Nếu c/v = 3/ W= 60c+40v= 40m ⇒ P’=40% + Tốc độ chu chuyển TB – P’ tỉ lệ thuận với số vòng chu chuyển tỉ lệ nghịch với thời gian chu chuyển Ví dụ: nhà tư có tư dầu tư k =100 m’=100%, c/v=4/1 Nếu N=1 W=80c+20v+20m ⇒ p’=20% Nếu N=2 80c+20v+40m ⇒ p’=40% 41 + Tiết kiệm TB bất biến: m v đại lượng khơng đổi P’ vận động ngược chiều với TB bất biến  để nâng cao P’ nhà TB phải sử dụng máy móc thiết bị, nhà xưởng, phương tiện v/tải với hiệu cao nhất, thay ng/liệu đắt tiền ng/liệu rẻ tiền, giảm tiêu hao lượng 6.2 Cạnh tranh nội ngành hình thành giá trị thị trường * Khái niệm: Cạnh tranh nội ngành: cạnh tranh XN ngành, sản xuất loại hàng hoá nhằm giành giật điều kiện thuận lợi cho sản xuất tiêu thụ hàng hoá để thu Psn (LN siêu ngạch) * Biện pháp cạnh tranh: nhà TB thường xuyên cải tiến kỹ thuật nâng cao NSLĐ, giảm giá trị cá biệt hàng hoá XN sản xuất (giá trị XH hàng hố ) * Kết quả: hình thành giá trị thị trường: (giá trị XH loại hàng hoá) Giá trị TT: giá trị TB hàng hoá sx khu vực * Các trường hợp hình thành: - Gía trị TT hàng hố giá trị đại phận hàng hoá sx điều kiện trung bình quy định - Đại phận hàng hố sx đk xấu GTTT giá trị đại phận hàng hoá sx đk xấu định - Đại phận hàng hố sx đk tốt GTTT giá tri đại phận hàng hoá sx đk tốt định Cạnh tranh ngành hình thành P (sự chuyển hố P  P) - Cạnh tranh ngành cạnh tranh ngành sản xuất khác nhau, nhằm tìm nơi đầu tư có lợi - Ngun nhân: Do nhà tư đầu tư vào ngành sx khác có điều kiện kinh tế, thuật ngành sản xuất khác nên nhân tố ảnh hưởng đến P’của ngành không giống nhau, kết P ’ không - Biện pháp cạnh tranh: tự di chuyển tư từ ngành sang ngành khác - Kết quả: hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân giá trị hàng hố chuyển thành giá sản xuất Ví dụ: giả định có ngành sản xuất khác nhaulà ngành da, dệt khí ứng với lượng TB nhau, cấu tạo hữu khác nhau: C/V da =7/3; C/V dệt = 4/1; C/V khí= 9/1 m’ = 100% thu P’ khác 42 Ngành sản xuất Da Dệt Cơ khí chi phí sản xuất 70C + 30V 80c + 20V 90C + 10V m P’(%) P ’(%) 30 20 10 30 20 10 20 20 20 Các nhà TB ngành có P’ thấp di chuyển tư sang ngành có P’ cao Một số nhà tư thuộc ngành khí di chuyển TB sang ngành da, làm cho ngành da có thêm TB đầu tư vào sản xuất  sản phẩm ngành da tăng lên  cung > cầu  giá hàng hố giảm P’ giảm Ngược lại ngành khí có số TB rút khỏi ngành nên sản phẩm giảm cung < cầu  giá ngành khí tăng P’ ngành tăng Sự tự di chuyển TB từ ngành sang ngành khác làm thay đổi P’ cá biệt vốn có ngành Sự tự di chuyển TB tạm dừng P’ ngành ngang kết hình thành P ’ (tỷ suất lợi nhuận bình quân) * Khái niệm: Tỷ suất lợi nhuận bình quân tỷ số tính theo % tổng giá trị thăng dư tổng TBXH đầu tư vào ngành sản xuất TBCN kí hiệu P ’ * Cơng thức tính: P’= Theo ví dụ P’= ∑ m 100% ∑ (c + v ) 60 100=20% 300 * Khi hình thành P ’ số P ngành sản xuất tính theo P ’ Do có số TB nhau, dù đầu tư vào ngành thu P gọi lợi nhuận bình quân ( P ) * Lợi nhuận bình quân: số LN TB dù đầu tư vào ngành khác nhau, ký hiệu P P = P’ k  Với hình thành P che giấu thực chất bóc lột TB đầu tư vào ngành có khối lượng ngang thu P = Trên thực tế P m phân phối, ngành sx khác tương ứng với số TB đầu tư nhà TB Sự chuyển hoá giá trị hàng hoá thành giá sx - Khi P chuyển hoá thành P giá trị hàng hố chuyển hố thành giá sx W = c + v + m  giá sản xuất k + 43 P - Điều kiện để giá trị hàng hoá biến thành giá sản xuất: + Đại cơng nghiệp khí TBCN phát triển + Sự liên hệ rộng rãi ngành sx; quan hệ tín dụng tăng, TB tự di chuyển từ ngành sang ngành khác - Khi giá trị hàng hoá chuyển hoá thành giá sx lúc giá sx sở giá thị trường giá TT xoay quanh giá sx - Mối quan hệ giá sản xuất với giá trị hàng hoá + Về lượng: ngành sản xuất giá trị hàng hố giá sản xuất khơng tồn xã hội tổng giá sản xuất = tổng giá trị hàng hoá + Về chất: giá trị hàng hoá sở nội dung bên giá sản xuất giá sản xuất hình thái chuyển hố giá trị hàng hoá điều kiện cạnh tranh ngành sản xuất TBCN Ngành C SX V m Da 70 30 30 Dệt 80 20 20 Cơ khí 10 10 giá trị hàng hoá 130 120 110 Giá sx Chênh lệch P ’(%) hàng giá sx giá trị hoá hàng hoá 20 120 + 10 20 120 +0 20 120 - 10 6.3 TB thương nghiệp lợi nhuận thương nghiệp - TB thương nghiệp CNTB: phận TB công nghiệp tách rời phục vụ q trình lưu thơng hàng hố tư cơng nghiệp -Tính tất yếu khách quan: Sản xuất TBCN phát triển việc tách rời TB thương nghiệp từ TB công nghiệp cần thiết vì: + Khi sx phát triển, quy mơ sx mở rộng, XN lớn lên  làm cho chức quản lý kinh tế ngày phức tạp Đòi hỏi phải có số người chun quản lý sản xuất số người chuyên tiêu thụ hàng hố + TB thương nghiệp chun đảm nhiệm việc l/thơng hàng hoá, phục vụ lúc cho nhiều nhà TB cơng nghiệp  giảm chi phí l/thơng TB nhà TB cơng nghiệp tồn xã hội đưa vào sản xuất tăng lên + TB thương nghiệp đảm nhiệm khâu l/thơng, nhờ TB cơng nghiệp tập trung vào sx, rút ngắn thời gian l/thông tăng tốc độ chu chuyển TB - Đặc điểm : TB thương nghiệp vừa thống nhất, phụ thuộc vừa độc lập tương TB công nghiệp Sự thống phụ thuộc vào TB công nghiệp thể hiện: 44 Tốc độ, quy mô lưu thông tốc độ quy mô sản xuất định TB thương nghiệp đảm nhiệm chức tư hàng hố TB cơng nghiệp (thực giá trị & giá trị thặng dư) Do giai đoạn vận động TB kinh doanh hàng hoá vận động TB hàng hoá định + Sự độc lập tương đối TB thương nghiệp thể hiện: TB thương nghiệp thực chức chuyển hố TB hàng hố thành tiền tệ Q trình không diễn sx mà diễn l/thông Do chức tách rời chức khác TB công nghiệp .TB thương nghiệp độc lập làm nhiệm vụ l/thơng hàng hố, nhà TB thương nghiệp phải ứng trước TB nhằm mục đích thu với lượng tiền lớn hơn; thông qua việc mua bán Do TB họ khơng mang hình thái TBSX mà h/động phạm vi l/thông Nếu gạt bỏ chức bảo quản, đóng gói chuyên chở, hạn chế chức mua-bán TB thương nghiệp khơng tạo giá trị giá trị thặng dư mà làm nhiệm vụ thực giá trị giá trị thặng dư - Thực chất: Lợi nhuận thương nghiệp phần giá trị thặng dư sáng tạo lĩnh vực sx mà nhà TB công nghiệp nhường cho TB thương nghiệp, để nhà tư thương nghiệp tiêu thụ hàng hố cho TB cơng nghiệp nhượng phần giá trị thặng dư cho TBTN Việc nhà TBCN nhượng phần giá trị thặng dư cho TBTN lợi ích tư công nghiệp Nhà TB công nghiệp nhường phần m cho nhà TB thương nghiệp cách bán hàng hóa cho nhà tư thương nghiệp với: chi phí sản xuất < giá < giá trị hàng hóa * Sự hình thành lợi nhuận thương nghiệp (Ký hiệu PTN) - Khái niệm: PTN số chênh lệch giá bán giá mua hàng hoá PTN giá bán TB thương nghiệp cao giá mua Nhưng khơng phải bán cao giá trị mà nhà TB thương nghiệp mua thấp giá trị bán giá trị - Ví dụ: nhà TB cơng nghiệp ứng lượng TB 900, (720C + 180V); m’ = 100% Giá trị hàng hoá = 720 C + 180V + 180m = 1080 P’CN = 180 100 = 20% 900 Trong thực tế nhà TB công nghiệp phải bỏ thêm lượng TB để thực q trình l/thơng Khi có TB thương nghiệp tham gia vào trình kinh doanh, nhà TB thương nghiệp ứng lượng TB =100 để lưu thông hàng hóa 45  Tổng TB ứng trước = 900 + 100 = 1000 P’ = 180 100% = 18% 1000 + Theo P ’ này, nhà TBCN thu P = 18% số TB ứng P CN = 18% 900 = 162 Do đó, giá bán hàng hố nhà TB cơng nghiệp k + PCN = 900 + 162 = 1062 + Giá bán hàng hoá Nhà TB thương nghiệp = giá trị hàng hoá = 1080 Nhà TB thương nghiệp thu PTN = 1080 - 1062 = 18 6.4 TB cho vay lợi tức cho vay * TB cho vay CNTB: phận TB công nghiệp tách q trình tuần hồn TB Sở dĩ q trình tuần hồn TB có phận TB cơng nghiệp tách vì: - Trong q trình tuần hồn chu chuyển TB cơng nghiệp ln có số TB tiền tệ tạm thời nhàn rỗi Tiền nhàn rỗi khơng sinh lợi, đ/với nhà TB tiền phải sinh lợi  cho người khác vay để kiếm lời - Trong số nhà TB cần tiền để mua nguyên vật liệu, tiến KT, mở rộng sản xuất nhà tư phải vay Từ quan hệ cung cầu vốn, tiền tệ mà TB nhàn rỗi trở thành TB cho vay * Khái niệm: TB cho vay TB tiền tệ mà người chủ nhường cho người khác sử dụng thời gian định nhằm thu thêm số tiền lời Số tiền lời gọi lợi tức – Kí hiệu Z * Đặc điểm TB cho vay: - Quyền sở hữu tách rời quyền sử dụng (TB sở hữu tách khỏi TB sử dụng) Điều có nghĩa TB thì: +Đối với người cho vay: TB thuộc quyền sở hữu anh ta, tạm thời trao vào tay người vay sử dụng thời gian định phải hoàn trả hạn vốn lãi + Đối với người vay: TB chức năng, TB hoạt động sử dụng SXKD để tạo LN (TB cho vay ko trực tiếp tham gia vào trình bình qn hố tỷ suất LN) - TB cho vay hàng hố đặc biệt, vì: + Là hàng hố có thuộc tính giá trị sử dụng giá trị có người mua, người bán, có giá cả, giá tăng lên giảm xuống phụ thuộc vào quan hệ cung cầu + Là hàng hoá đặc biệt vì: người bán khơng quyền sở hữu, người mua sử dụng giá trị giá trị sử dụng khơng mà tăng lên Giá ko giá trị mà giá trị sử dụng, khả tạo LN định Giá khơng ln thấp nhiều so với giá trị - Tư cho vay tư sùng bái nhất, hình thức vận động T−T' (trong T' = T + Z)  ngộ nhận tiền sinh tiền 46 → thực tế công thức vận động TB cho vay là: T −T' − H TLSX SX − H' −T' TB cho vay TB vay SLĐ - Khái niệm: lợi tức phần P mà nhà TB vay phải trả cho nhà TB cho vay; vào số lượng TB mà nhà TB cho vay đưa cho nhà TB vay sử dụng - Nguồn gốc lợi tức: phần m công nhân sáng tạo lĩnh vực sx - Vỡ lợi tức phần P nên giới hạn lợi tức là: 0< Z < P - Tỷ suất lợi tức: tỷ lệ % tổng số lợi tức số TB tiền tệ cho vay Kí hiệu Z’ = z 100% TBchovay - Các nhân tố ảnh hưởng đến tỉ suất lợi tức: + Tỉ suất lợi nhuận bình quân + Tỉ lệ phân chia P thành P DN & lợi tức + Quan hệ cung cầu TB cho vay * Câu hỏi: Phân biệt tư cho vay tư ngân hàng: - TB cho vay TB tiềm thế, TB khơng hoạt động, TB ngân hàng TB hoạt động TB cho vay thu lợi tức (1 phần P ) → lợi tức vận động theo quy luật tỷ suất lợi tức: quy định trước tục lệ XH quy định lên xuống theo quan hệ cung cầu TB cho vay .TB NH hưởng PNH PNH vận động theo quy luật P ' - TB cho vay bao gồm TB nhàn rỗi: TB NH ngồi TB nhàn rỗi bao gồm kim loại q hiếm, chứng khốn có giá Nguồn vốn TB NH gồm: TB tiền tệ chủ NH, TB tiền tệ nhà TB công thương nghiệp để quỹ khấu hao; quỹ tích lũy khoản khác chưa dùng đến 6.5 Địa tô TBCN a/ Nguồn gốc, chất địa tô TBCN Quan hệ sản xuất TBCN nông nghiệp Châu Âu hình thành theo đường: - Thơng qua cải cách chuyển kinh tế địa chủ phong kiến sang kinh doanh theo phương thức sản xuất TBCN như: Đức, Italia, Nhật, Nga 47 - Thông qua cách mạng dân chủ tư sản, xoá bỏ chế độ kinh tế địa chủ, thủ tiêu quyền sở hữu ruộng đất phong kiến, phát triển CNTB nông nghiệp như: Anh, Pháp, Mỹ * Đặc điểm KT bật QHSX TBCN nông nghiệp: chế độ độc quyền sở hữu ruộng đất ngăn cản q/luật tự cạnh tranh nơng nghiệp.Vì vậy, quan hệ xã hội đ/v ruộng đất gồm giai cấp: - Địa chủ: người đ/quyền sở hữu ruộng đất - Nhà TB kinh doanh nông nghiệp: thuê ruộng đất để kinh doanh - Công nhân nông nghiệp: trực tiếp SXKD Như nhà TB thuê ruộng dất, thuê công nhân tiến hành sản xuất, nhà TB kinh doanh nơng nghiệp phải trả phần m CN tạo cho chủ ruộng đất hình thức địa tơ * Địa tơ TBCN: phần m công nhân nông nghiệp tạo lại sau khấu trừ phần lợi nhuận bình qn mà nhà TB kinh doanh nơng nghiệp phải nộp cho địa chủ Thực chất địa tô TBCN lợi nhuận siêu ngạch , nguồn gốc phần giá trị thặng dư - Địa tơ TBCN lợi nhuận siêu ngạch dơi ngồi lợi nhuận bình qn mà nhàTB kinh doanh nơng nghiệp phải nộp cho địa chủ Câu hỏi: Phân biệt địa tô phong kiến địa tô TBCN? - Giống nhau: sở chúng quyền sở hữu ruộng đất, loại địa tô kết bóc lột đ/v người lao động - Khác nhau: + Về lượng: Địa tô phong kiến gồm tồn sản phẩm thăng dư nơng dân tạo Địa tơ TBCN phần m ngồi P nhà tư kinh doanh ruộng đất + Về chất: Địa tô phong kiến phản ánh mqh giai cấp: địa chủ nông dân Địa tô TBCN phản ánh mối quan hệ giai cấp: Địa chủ (gián tiếp bóc lột), nhà TB, CN nơng nghiệp b/ Các hình thức địa tơ: * Địa tơ chênh lệch: gắn với độc quyền kinh doanh ruộng đất - Khái niệm: địa tô chênh lệch phần P vượt ngồi P , thu ruộng đất có điều kiện thuận lợi hơn, mà nhà TB kinh doanh nơng nghiệp trả cho địa chủ.Nó số chênh lệch giá sản xuất chung định điều kiện ruộng đất xấu giá sản xuất cá biệt ruộng đất tốt trung bình 48 - Vì giá sx chung nơng nghiệp lại định đk ruộng đất xấu? Vì: nơng nghiệp tư liệu sản xuất chủ yếu lag ruộng đất, số lượng, chất lượng ruộng đất có hạn, lại bị địa chủ độc chiếm Nhu cầu hàng hố nơng phẩm tăng lên, buộc XH phải canh tác ruộng đất xấu nên giá hàng hố nơng phẩm giá sản xuất nơi điều kiện rộng đất xấu định Các nhà TB kinh doanh ruộng đất có đk ruộng đất thuận lợi thu P siêu ngạch Phần LN siêu ngạch thuộc địa chủ hình thức địa tô chênh lệch, nhà TB kinh doanh nông nghiệp chi thu P bình qn Khác với cơng nghiệp: PSN thu ruộng đất trung bình, tốt ổn định thường xuyên - Thực chất địa tô chênh lệch PSN mà nguồn gốc phần giá trị thặng dư công nhân nông nghiệp tạo - Có loại địa tơ chênh lệch: Địa tơ chênh lệch I & địa tô chênh lệch II + Địa tô chênh lệch I: địa tô thu ruộng đất có độ màu mỡ tự nhiên thuận lợi, gần nơi tiêu thụ gần đường giao thông Đ/k để hình thành địa tơ chênh lệch I đk tự nhiên thuận lợi Ví dụ: có nhà tư kinh doanh nông nghiệp đầu tư lượng TB= 100 Đầu tư vào mảnh ruồng có điều kiện sản xuất khác nhau: đất tốt, trung bình xấu Sản lượng thu đươc ruộng đất tốt= tạ; đất trung bình tạ; đất xấu tạ P ’ = 20% Loại TB đất đầu tư Tốt TB Xấu 100 100 100 P 20 20 20 Giá sản xuất Giá sản Địa tô xuất chung chênh Sản cá biệt lượng Tổng Tổng lệch (tạ) Tạ sản tạ sản phẩm phẩm 20 120 30 180 60 24 120 30 150 30 30 120 30 120 + Địa tô chênh lệch II: địa tô thu nhờ thâm canh ruộng đất Thâm canh ruộng đất: đầu tư thêm TB vào đơn vị diện tích để nâng cao chất lượng canh tác nhằm tăng độ màu mỡ mảnh ruộng nâng cao sản lượng đơn vị diện tích Trong thời hạn hợp đồng thuê ruộng đất nhà TB kinh doanh bỏ túi số P SN hết thời hạn hợp đồng chủ ruộng đất nâng mức địa tô lên để chiếm lấy số PSN (biến PSN thành địa tơ chênh lệch) → Do địa chủ muốn cho thuê ruộng đất thời gian ngắn, nhà TB KD không muốn đầu tư vốn lớn để cải tiến kỹ thuật, cải tạo đất đai Vì làm phải thời gian dài 49 thu hồi lại số vốn lớn bỏ ra, người chủ ruộng đất người hưởng lợi ích việc đầu tư đem lại - Vì thời hạn thuê ruộng đất nhà TB tìm cách tận dụng hết độ màu mỡ đất đai để thu P nhiều điều kiện canh tác theo lối TBCN độ màu mỡ đất đai ngày giảm sút *Địa tô tuyệt đối; gắn với độc quyền sở hữu ruộng đất - Địa tô tuyệt đối địa tô mà tất nhà TB kinh doanh nông nghiệp phải nộp cho địa chủ dù ruộng đất tốt hay xấu - CS hình thành : cấu tạo hữu NN thấp CN Trong CNTB, chế độ độc quyền tư hữu ruộng đất cản trở phát triển quan hệ SX lĩnh vực nơng nghiệp (NN), NN thường lạc hậu CN kinh tế lẫn KThuật → cấu tạo hữu NN thường thấp CN Vì trình độ bóc lột ngang nhau, TB ngang NN thu nhiều m CN VD: Có nhà TB NN CN có số TB 100; P ’= 20% cấu tạo hữu CN 4/1; cấu tạo hữu NN 3/2 Giả sử m' = 100% Giá trị hàng hóa cơng nghiệp= 80c + 20v + 20m Giá trị hàng hóa nơng phẩm= 60c + 40v + 40m Như nông nghiệp thu nhiều công nghiệp 20m Địa tô tuyệt đối = Giá trị nông phẩm- giá sản xuất chung = 140-120=20 - Trong nông nghiệp tồn c.độ độc quyền SH r.đất ngăn cản trình tự di chuyển TB vào NN ngăn cản việc hình thành P chung CN NN Do nơng sản bán theo giá thị trường phần m dôi ngồi mức P giữ lại để nộp tơ tuyệt đối cho địa chủ - Địa tô tuyệt đối PSN dơi ngồi P , hình thành cấu tạo hữu TB NN thấp CN, chênh lệch giá trị nông phẩm với giá SX chung * Ý nghĩa việc nghiên cứu địa tô TBCN: Cho ta thấy chất địa tô địa chủ TB cấu kết với bóc lột CN Mặt khác, cho ta thấy sở KHọc để XD ch/sách thuế c So sánh: Địa tô chênh lệch - địa tô tuyệt đối - Địa tô chênh lệch lợi nhuận siêu ngạch vượt lợi nhuận bình qn thu ruộng đất có điều kiện thuận lợi mà nhà tư kinh doanh nơng nghiệp trả cho địa chủ Nó chênh lệch giá sản xuất chung định điều kiện ruộng đất xấu giá sản xuất cá biệt ruộng đất tơt trung bình - Địa tô chênh lệch bao gồm: địa tô chênh lệch I địa tô chênh lệch II +) Địa tô chênh lệch I: địa tô thu ruộng đất có độ màu mỡ tự nhiên thuận lợi +) Địa tô chênh lệch II địa tô thu nhờ thâm canh ruộng đất 50 - Địa tô tuyệt đối: lợi nhuận siêu ngạch dơi ngồi lợi nhuận bình quân hình thành cấu tạo hữu tư nông nghiệp thấp cơng nghiệp ;nó chênh lệch giá trị nông sản với giá sản xuất chung nông sản - Giống nhau: Đều lợi nhuận siêu ngạch Nguồn gốc chúng phận giá trị thặng dư lao động CN làm thuê lĩnh vực nông nghiệp tạo - Khác nhau: + Nguyên nhân :.Địa tô chênh lệch : độc quyền kinh doanh ruộng đất Địa tô tuyệt đối: độc quyền tư hữu ruộng đất mang lại + CS hình thành: Địa tơ chênh lệch I: độ màu mỡ vị trí thuận lợi đất đai Địa tơ chênh lệch II: thâm canh ruộng đất Địa tô tuyệt đối: cấu tạo hữu TB nông nghiệp thấp CN + Cách tính:  Địa tơ chênh lệch: chênh lệch giá sản xuất chung định đk ruộng đất xấu giá sx cá biệt ruộng đất tốt  Địa tô tuyệt đối: chênh lệch giá trị nông sản với giá sản xuất chung nông sản 51 ... Nguồn gốc P độc quyền: +) lao động không công người công nhân +) phần lđ không công công nhân XN không độc quyền +) phần giá trị thặng dư nhà TB vừa nhỏ bị thua thi t cạnh tranh +) lao động thặng... tạo giá trị tăng thêm không? - Các nhà KTế học tư sản cho rằng: lưu thông tạo giá trị giá trị tăng thêm - Mác cho rằng: l/thông dù trao đổi ngang giá hay không ngang giá không tạo nguyên tử g/trị... kỳ định , lưu thông hàng hóa đòi hỏi lượng tiền cần thi t cho lưu thông Số lượng tiền xác định quy luật chung lưu thông tiền tệ Quy luật thể sau: Lượng tiền cần thi t cho lưu thông Tổng số giá
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu ôn thi cao học Học viện tài chính (Môn NLCB2), Tài liệu ôn thi cao học Học viện tài chính (Môn NLCB2)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay