3 6 2017 (de 3) de thi UD CNTT co ban

4 18 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 15:52

TRUNG TÂM TIN HỌC ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP HỒ CHÍ MINH Đề thi: ỨNG DỤNG CƠNG NGHỆ THÔNG TIN BẢN Thời gian: 120 phút Ngày thi: 03/06/2017 *** Các kết lưu vào đĩa làm việc để chấm điểm *** ** Lưu ý: Bài thi gồm: Windows, WinWord, PowerPoint Excel A Windows (2 điểm) Trong thư mục gốc, tạo thư mục HANOI TPHCM Trong thư mục HANOI, tạo thư mục BADINH HOANKIEM Trong thư mục TPHCM, tạo thư mục BINHCHANH NHABE Tìm chép tập tin kiểu TXT, kích thước =50 giảm 10% (Số lượng * Đơn giá) Ghi chú: ghi “Được giảm giá” cho dòng giảm 10% Thành tiền Sắp xếp bảng tính theo thứ tự tăng dần Tên NSX, trùng giảm theo Số lượng Lập BẢNG THỐNG KÊ theo mẫu sau: Loại bồn Inox Nhựa Số lượng Thành tiền ? ? ? ? Kết thi công bố vào ngày 17/06/2017 Thời hạn nhận đơn phúc khảo từ ngày 17/06/2017 đến hết ngày 18/06/2017 Xem điểm thi địa chỉ: http://www.csc.edu.vn SC_UDCB_0142_0108_201505_432.docx Trang 4/4 ... ? ? ? Kết thi công bố vào ngày 17/ 06/ 2017 Thời hạn nhận đơn phúc khảo từ ngày 17/ 06/ 2017 đến hết ngày 18/ 06/ 2017 Xem điểm thi địa chỉ: http://www.csc.edu.vn SC_UDCB_0142_0108_201505_ 432 .docx Trang... yêu cầu:  Slide tự động xuất sau Slide 1: giây  Tạo hiệu ứng chuyển động tùy chọn cho đối tượng Slide  Hiệu ứng Slide phải khác Slide Slide SC_UDCB_0142_0108_201505_ 432 .docx Trang 3/ 4 TRUNG TÂM... thoa SC_UDCB_0142_0108_201505_ 432 .docx Trang 2/4 TRUNG TÂM TIN HỌC ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP HỒ CHÍ MINH C PowerPoint (1 điểm) Thi t kế tập tin BAITHIPP.PPTX thư mục làm việc gồm Slide với
- Xem thêm -

Xem thêm: 3 6 2017 (de 3) de thi UD CNTT co ban, 3 6 2017 (de 3) de thi UD CNTT co ban

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay