Khóa luận công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty CP thương mại xây dựng số 1 thăng long

94 1 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 15:46

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Phạm Thị Liên LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Con người yếu tố đầu vào quan trọng trình sản xuất kinh doanh Trong lĩnh vực người đứng vị trí trung tâm Quan tâm tới phát triển người góp phần đảm bảo cho phát triển đất nước trình phát triển nguồn nhân lực thước đo đánh giá phát triển kinh tế xã hội quốc gia Trong xu hội nhập tồn cầu, doanh nghiệp có nhiều hội để phát triển Sự phát triển doanh nghiệp góp phần vào phát triển quốc gia Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải đối đầu với khơng khó khăn thách thức Để tồn phát triển doanh nghiệp phải cạnh tranh điều có nghĩa doanh nghiệp tự phát huy lợi Trong chất lượng nguồn nhân lực lợi hàng đầu Vì vây, Đào tạo phát triển nguồn nhân lực nhiệm vụ quan trọng doanh nghiệp Nhận thức rõ tầm quan trọng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp với mong muốn tìm hiểu sâu kiến thức tiếp thu ghế nhà trường qua trình học tập mình, em định chọn đề tài “Đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty cổ phần thương mại xây dựng số Thăng Long” Mục đích nghiên cứu - Hệ thống hóa phần lý luận đào tạo phát triển nguồn nhân lực - Đưa phương hướng nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty cổ phần thương mại xây dựng số Trịnh Lan Anh lực Lớp QN1 – Khoa Quản trị nhân Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Phạm Thị Liên Thăng Long, tạo cho xí nghiệp đội ngũ cơng nhân viên chức có trình độ chun mơn vững vàng Phạm vi đối tượng nghiên cứu - Phạm vi nghiên cứu: Công ty cổ phần thương mại xây dựng số Thăng Long - Đối tượng nghiên cứu: Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thông kê - Phương pháp khảo sát - Phương pháp tổng hợp - Phương pháp phân tích - Phương pháp khảo sát vấn Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận, kết cấu luận văn gồm phần chính: Chương 1: Lý luận chung công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty cổ phần thương mại xây dựng số Thăng Long Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty cổ phần thương mại xây dựng số Thăng Long Trịnh Lan Anh lực Lớp QN1 – Khoa Quản trị nhân Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Phạm Thị Liên CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI NIỆM, TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1.1 Khái niệm đào tạo phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp 1.1.1.1 Nguồn nhân lực doanh nghiệp Nguồn nhân lực nguồn lực người, yếu tố quan trọng, động tăng trưởng phát triển kinh tế xã hội Nó bao gồm thể lực, trí lực tâm lực Nguồn nhân lực theo nghĩa hẹp với tư cách khả đảm đương lao động xã hội bao gồm nhóm dân cư tuổi lao động có khả lao động (do pháp luật lao động quy định) Nguồn nhân lực theo nghĩa rộng với tư cách nguồn cung cấp sức lao động cho xã hội bao gồm toàn dân cư có khả lao động, khơng phân biệt người phân bố vào ngành nghề lĩnh vực, khu vực Nguồn nhân lực tổng hợp cá nhân, người cụ thể tham gia vào trình lao động, tổng thể yếu tố thể chất tinh thần huy động vào trình lao động, tổng thể yếu tố thể chất tinh thần huy động vào trình lao động Nguồn nhân lực doanh nghiệp bao gồm nguồn lực tất thành viên mà doanh nghiệp quản lý, sử dụng, mang tính ổn định, lâu dài, kể người ngồi doanh nghiệp có Trịnh Lan Anh lực Lớp QN1 – Khoa Quản trị nhân Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Phạm Thị Liên tham gia vào hoạt động hay tham gia giải vấn đề doanh nghiệp điều kiện, hoàn cảnh định Nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng hoạt động kinh doanh tổ chức doanh nghiệp Một q trình sản xuất ln hội tụ đủ yếu tơ là: yếu tố người, máy móc thiết bị, nguồn vốn Trong đó, yếu tố người quan trọng định Bởi vì, mơi trường kinh doanh ln biến động cạnh tranh ngày liệt, có phát huy sức mạnh tiềm tàng trí lực người đủ sức giải vấn đề nảy sinh hoạt động tổ chức, doanh nghiệp, đặc biệt bối cảnh nguồn lực khác ngày khan cạn kiệt tiềm người vơ hạn Xét khía cạnh khác người vừa tạo cải vật chất vừa tiêu thụ nó, nhu cầu người động lực để phát triển cho xã hội Chính vậy, đào tạo phát triển nguồn nhân lực vấn đề quan tâm hàng đầu  Vai trò nguồn nhân lực doanh nghiệp Nguồn nhân lực nguồn lực đặc biệt coi tài sản quý giá doanh nghiệp Trong lực sản xuất phần đa nguồn lực khác bị giới hạn, lực sản xuất nguồn nhân lực có khả khai thác phát huy tới vô hạn sử dụng hợp lý tạo động lực Bởi lẽ yếu tố thể chất trí tuệ, bên người có yếu tố tinh thần tâm lý Trí tuệ, tinh thần, tâm lý tạo nên lực tiềm tàng vô tận người.Chỉ sức lao động người tạo giá trị thặng dư, tạo lợi nhuận mà nguồn lực khác sinh lời Thơng qua nguồn lực người tất nguồn lực khác phát huy tác dụng thiếu thứ khác trở nên vơ nghĩa Tất hoạt động người doanh nghiệp từ hoạt động quản lý đến hoạt động sản xuất chất hoạt động lao động người Đó Trịnh Lan Anh lực Lớp QN1 – Khoa Quản trị nhân Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Phạm Thị Liên trình người lao động sử dụng công cụ lao động tác động vào đối tượng lao động theo hình thức cơng nghệ định để đạt mục tiêu định doanh nghiệp Người lao động chủ thể làm chủ yếu tố trình sản xuất Con người sử dụng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thái độ mà sử dụng yếu tố khác để tạo suất, chất lượng, hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Môi trường kinh doanh biến động, cạnh tranh ngày khốc liệt phát huy sức mạnh tiềm tàng trí lực người đủ sức giải vấn đề nảy sinh teong hoạt động tổ chức, doanh nghiệp Đặc biệt bối cảnh nguồn lực khác ngày cạn kiệt hạn chế tiềm người vơ hạn Xét góc độ rộng người vừa tạo cải vật chất, vừa tiêu thụ sản phẩm tạo ra, nhu cầu người động lực phát triển sản xuất Vì vậy, nguồn nhân lực coi yếu tố định tồn tại, phát triển doanh nghiệp Một doanh nghiệp hoạt động hiệu phát triểnnguồn nhân lực chất lượng cao Doanh nghiệp cần có sách phát triển, tạo điều kiện tối đa giúp cho nguồn nhân lực doanh nghiệp phát huy hết lực mà đóng góp vào hoạt động chung doanh nghiệp Do cơng tác đào tạo coi hoạt động thiếu doanh nghiệp 1.1.1.2 Khái niệm đào tạo phát triển nguồn nhân lực Đào tạo nguồn nhân lực trình trang bị kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng, khả năng, thái độ, hành vi cụ thể để làm việc hoàn thành nhiệm vụ tốt Trịnh Lan Anh lực Lớp QN1 – Khoa Quản trị nhân Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Phạm Thị Liên Phát triển nguồn nhân lực tổng thể hoạt động học tập có tổ chức tiến hành khoảng thời gian định để nhằm tạo thay đổi hành vi nghề nghiệp người lao động Trước hết phát triển nguồn nhân lực tồn học tập doanh nghiệp tổ chức, cung cấp cho người lao động làtrong vài vài ngày, cơng việc vài năm , tùy vào mục tiêu học tập nhằm tạo thay đổi hành vi nghề nghiệp cho người lao động theo hướng lên, tức nhằm nâng cao kinh nghiệm trình độ nghề nghiệp họ Xét nội dung, phát triển nguồn nhân lực bao gồm ba loại hoạt động giáo dục, đào tạo phát triển: Giáo dục: Bao gồm hoạt động nhằm cải tiến, nâng cao thục, khéo léo cá nhân cách toàn diện theo hướng định vượt ngồi cơng việc hành Đào tạo: Bao gồm hoạt động nhằm mục đích nâng cao tay nghề hay kỹ cá nhân công việc hành Phát triển: Bao gồm hoạt động nhằm chuẩn bị cho công nhân viên theo kịp với cấu cổ chức thay đổi phát triển Đào tạo phát triển nguồn nhân lực hoạt động tổ chức doanh nghiệp nhàm giúp cho người lao động thực hiệu chức năng, nhiệm vụ Như vậy, đào tạo phát triển nguồn nhân lực bao gồm hoạt động nhằm mục đích nâng cao hiệu tay nghề hay kỹ cá nhân việc thực công việc hành Đào tạo phát triển hoạt động để trì nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tổ chức, điều kiện định để tổ chức đứng vững thắng lợi môi trường cạnh tranh Do Trịnh Lan Anh lực Lớp QN1 – Khoa Quản trị nhân Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Phạm Thị Liên tổ chức, công tác đào tạo phát triển cần phải thực cách có tổ chức có kế hoạch Đào tạo phát triển nguồn nhân lực trình liên tục, tập trung vào kiến thức, kỹ năng, khả năng, thái độ hành vi người lao động Tuy nhiên, đào tạo nguồn nhân lực có hướng vào tại, trọng vào công việc thực tế cá nhân, giúp cho người lao động có kỹ cần thiết để thực tốt công việc Còn phát triển nguồn nhân lực chí trọng tới kiến thức, kỹ dành cho công việc tương lai tổ chức, doanh nghiệp Đào tạo nguồn nhân lực áp dụng vào doanh nghiệp nhằm bù đắp kỹ thiếu hụt cần bù đắp người lao động Còn phát triển nguồn nhân lực thực thời gian dài nhằm thay đổi cách làm việc, chuẩn bị sẵn sàng kỹ kiến thức cần thiết cho thay đổi cá nhân tổ chức Bảng 1.1: So sánh đào tạo phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp Tập trung Phạm vi Thời gian Đào tạo Công việc Cá nhân Ngắn hạn Khắc phục thiếu hụt Mục đích kiến thức kỹ Phát triển Công việc tương lai Cá nhân tổ chức Dài hạn Chuẩn bị cho tương lai Trịnh Lan Anh lực Lớp QN1 – Khoa Quản trị nhân Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Phạm Thị Liên 1.1.2 Mục tiêu vai trò đào tạo phát triển nguồn nhân lực 1.1.2.1 Mục tiêu Mục tiêu chung đào tạo nguồn nhân lực nhằm sử dụng tối đa nguồn nhân lực có nâng cao tính hiệu tổ chức thông qua việc giúp cho người lao đọng hiểu rõ công việc, nắm vững nghề nghiệp thực chức năng, nhiệm vụ cách tự giác với thái độ tốt hơn, nâng cao khả thích ứng họ với công việc tương lai Mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp chủ yếu là: - Để đáp ứng yêu cầu công việc tổ chức, đáp ứng nhu cầu tồn phát triển tổ chức - Để đáp ứng nhu cầu học tập, phát triển người lao động - Đào tạo phát triển giải pháp có tính chiến lược tạo lợi cạnh tranh doanh nghiệp 1.1.2.2 Vai trò đào tạo nguồn nhân lực Đối với doanh nghiệp - Nâng cao suất lao động, hiệu thực công việc - Nâng cao chất lượng thực cơng việc - Giảm bớt giám sát người lao động đào tạo người có khả tự giám sát - Nâng cao tính ổn định động tổ chức - Duy trì nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - Tạo điều kiện cho áp dụng tiến kỹ thuật quản lý vào doanh nghiệp - Tạo lợi cạnh tranh doanh nghiệp Đối với người lao động - Tạo gắn bó người lao động doanh nghiệp Trịnh Lan Anh lực Lớp QN1 – Khoa Quản trị nhân Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Phạm Thị Liên - Tạo tính chuyên nghiệp người lao động - Tạo thích ứng người lao động công việc tương lai - Đáp ứng nhu cầu nguyện vọng phát triển người lao động - Tạo cho người lao động có cách nhìn, cách tư công việc họ sở phát huy tính sáng tạo người lao động cơng việc Đối với xã hội - Giúp cho người có đủ tri thức, kiến thức, kỹ cần thiết để tham gia vào hoạt động giới cơng việc ngồi xã hội, tham gia vào lao động sản xuất, quản lý điều hành kỹ thuật cơng nghệ - Góp phần cải thiện nâng cao dân trí, nâng cao ý thức cộng đồng, quy tắc xử mối quan hệ xã hội nói chung - Góp phần xã hội hóa giáo dục, thể trách nhiệm xã hội người phát triển người xã hội - Phát triển tiềm người nhằm truyền đạt trí thức kinh nghiệm từ hệ sang hệ khác, từ người sang người khác bí sản xuất Như vậy, đào tạo nguồn nhân lực điều kiện quan trọng để doanh nghiệp tồn phát triển bền vững Đặc biệt giai đoạn cạnh tranh nay, nguồn nhân lực tài sản quý giá doanh nghiệp Vì doanh nghiệp cần có sách đầu tư hợp lý để nguồn nhân lực người thật trở thành tài sản doanh nghiệp Trịnh Lan Anh lực Lớp QN1 – Khoa Quản trị nhân Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Phạm Thị Liên 1.2 Các nhân tố ảnh hưởng tới đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp 1.2.1 Các nhân tố thuộc môi trường bên ngồi Mơi trường bên ngồi bao gồm tất yếu tố nằm ngồi kiểm sốt doanh nghiệp, có ảnh hưởng đến cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Sự biến đổi yếu tố vừa tạo nguy vừa tạo hội doanh nghiệp Các nhân tố bao gồm: - Chính trị - pháp luật: Khi kinh tế ngày phát triển vấn đề đào tạo ngày quan tâm có quy định doanh nghiệp sử dụng lao động phải đóng góp tài cho hoạt động đào tạo theo tỷ lệ phần trăm định (khoảng - 5%) từ quỹ tiền lương Đảng, Nhà nước nhân dân ta coi đào tạo nguồn nhân lực quốc sách hàng đầu Mỗi năm, Nhà nước chi khoảng 15 - 20% tổng chi ngân sách cho đào tạo - Những tiến khoa học kỹ thuật: Hiện trình độ khoa học kỹ thuật cơng nghệ khơng ngừng thay đổi phát triển nhanh chóng Các máy móc cơng nghệ mang tính tự động hóa cao ngày áp dụng nhiều vào sản xuất Các máy móc thiết bị ln cải tiến Theo thống kê Viện khoa học công nghệ Việt Nam cho thấy trung bình 10 năm có tới 80 - 90% loại máy móc thiết bị cơng nghệ lạc hậu cần thay Trong nguồn nhân lực có trình độ tay nghề đáp ứng 1/3 yêu cầu Vì vậy, yêu cầu đặt toàn nhà quản lý nhân viên phải thay đổi kỹ năng, lực làm việc tổ chức doanh nghiệp phải tiến hành đào tạo nguồn nhân lực để giúp nhân viên thích ứng với cơng nghệ Trịnh Lan Anh lực Lớp QN1 – Khoa Quản trị nhân Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Phạm Thị Liên 2.3.2.1 Ưu điểm - Công ty xác định nhu cầu đào tạo xây dựng kế hoạch cho chương trình đào tạo, hiệu cơng tác đào tạo nâng cao - Công ty bám sát vào kế hoạch sản xuất kinh doanh để thực chương trình đào tạo nguồn nhân lực, hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh nâng cao qua năm - Công ty áp dụng phương pháp đào tạo phù hợp với đối tượng đào tạo, giúp cho người lao động tiếp thu kỹ làm việc nhanh chóng: + Đối với lao động gián tiếp sau đào tạo, trình độ chun mơn nghiệp vụ tăng lên so với trước, tiếp thu nhanh chóng cơng nghệ mới, khả giao tiếp nâng lên thể chỗ ngày ký kết nhiều hợp đồng + Đối với lao động cơng nhân kỹ thuật sau đào tạo đáp ứng tốt yêu cầu cơng việc làm tốt cơng việc thích ứng với trình độ tay nghề Đối với lao động lao động phổ thơng, lao động học nghề sau đào tạo nhanh chóng đáp ứng yêu cầu công việc - Sau đào tạo ý thức kỷ luật phận công ty (đặc biệt phân xưởng) tăng lên rõ rệt, bầu không khí văn hóa cơng ty ngày cải thiện, thành viên công ty tạo điều kiện để phát huy tài n tâm làm việc bầu khơng khí dân chủ, thân thiện, đoàn kết - Bộ máy quản lý ngày củng cố hoàn thiện hơn, biểu thái độ làm việc công nhân viên hăng say làm việc tin tưởng vào công ty Trịnh Lan Anh lực Lớp QN1 – Khoa Quản trị nhân Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Phạm Thị Liên - Sau đào tạo, lực lượng lao động sử dụng triệt để - Tận dụng tối đa đội ngũ giáo viên cơng ty nên góp phần làm giảm chi phí đào tạo Trong việc xác định nhu cầu nhân lực, Công ty thấy rõ mặt mạnh, mặt yếu khả người quản lý trình độ tay nghề cơng nhân viên nên khóa đào tạo tổ chức thực hợp lý đáp ứng nhu cầu cần thiết Cơng ty, góp phần thực tốt mục tiêu mà Công ty đề 2.3.2.2 Hạn chế Cùng với ưu điểm đạt cơng ty cần trọng đến thiếu sót để kịp thời khắc phục nhằm cho tiến trình đào tạo sản xuất kinh doanh đạt hiệu cao Những nhược điểm mà Công ty cần lưu ý là: - Các phương pháp đào tạo cơng ty hạn chế, chưa phát huy hết tính sáng tạo học viên - Chưa có nhiều hoạt động kích thích người lao động tham gia đào tạo vật chất tinh thần - Việc xác định khối lượng đào tạo dựa vào mục tiêu kinh doanh công ty kỳ không xác - Khối lượng đào tạo phụ lượng vào quy mơ cơng trình, thường lao động thời vụ nên tốn chi phí đào tạo mà không sử dụng tiếp lao động kỳ kinh doanh khác - Chưa thực hội thảo hay hội họp cho cán công nhân viên công ty nên họ chưa học kiến thức kỹ làm việc theo nhóm - Đội ngũ giáo viên sử dụng phần lớn nhân viên có tay nghề cao có kinh nghiệm cơng ty ảnh hưởng đến tác Trịnh Lan Anh lực Lớp QN1 – Khoa Quản trị nhân Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Phạm Thị Liên phong làm việc cơng nhân viên họ khó phát huy tính sáng tạo - Vấn đề đào tạo cán tương lại chưa trọng Cơng ty chủ yếu quan tâm đến cơng tác đào tạo mang tính trước mắt mà không quan tâm đến vấn đề lâu dài Điều ảnh hưởng đến định nhà quản trị nhiều sai lệch Trịnh Lan Anh lực Lớp QN1 – Khoa Quản trị nhân Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Phạm Thị Liên CHƯƠNG PHƯƠNG HƯỚNG CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG SỐ THĂNG LONG 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG SỐ THĂNG LONG  Định hướng chiến lược phát triển chung công ty năm tiếp theo: - Tận dụng thuận lợi, khắc phục khó khăn, phát huy hết nguồn lực để trì tốc độ phát triển cơng ty doanh thu, lợi nhuận uy tín doanh nghiệp - Tạo dựng chỗ đứng vững uy tín cơng ty lĩnh vực thiết kế, thi cơng cơng trình đạt hiệu kinh doanh cao để từ mở rộng ngành nghề kinh doanh - Đầu tư, phát triển số ngành lĩnh vực vận tải, lắp ráp - Tìm kiếm khách hàng thị trường, nhà đầu tư tiềm để mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh, đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh - Đào tạo nguồn nhân lực để thực tốt mục tiêu mà công ty đề Trịnh Lan Anh lực Lớp QN1 – Khoa Quản trị nhân Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Phạm Thị Liên  Định hướng chiến lược phát triển nguồn nhân lực công ty năm tiếp theo: Để đạt mục tiêu phát triển biện phát hiệu đầu tư cho công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty bề rộng chiều sâu, phát triển quy mô song trọng đến chất lượng đào tạo Do đó, cơng ty đề cho mục tiêu chiến lược cụ thể cho công tác đào tạo phát triển nhân lực sau: - Tiến hành đánh giá lực nhân viên theo định kỳ nhằm xem xét khả nhân viên để lên kế hoạch đào tạo tái đào tạo với mục đích nâng cao hiệu công việc nhân viên - Quy hoach nguồn lãnh đạo kế cận tương lai để có chiến lược đào tạo hợp lý để bổ sung vào hàng ngũ lãnh đạo công ty tương lai - Xây dựng chế độ tiền lương, tiền thưởng cho phù hợp, đảm bảo công phù hợp với quy định pháp luật - Xây dựng sách đãi ngộ nhằm khuyến khích người lao động làm việc trách nhiệm hăng say - Xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu công việc cá nhân, tổ chức - Cân nhắc kỹ việc xác định lượng công nhân viên đào tạo để phù hợp với loại hình hoạt động kinh doanh tương lai gần công ty Trịnh Lan Anh lực Lớp QN1 – Khoa Quản trị nhân Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Phạm Thị Liên 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG SỐ THĂNG LONG * Nâng cao hiệu công tác từ việc xác định nhu cầu lao động cần đào tạo Công ty cần tiến hành hoạt động phân tích cơng việc để xác định xác nhu cầu đào tạo xây dựng bảng mô tả công việc, yêu cầu công việc người thực hiện, bảng đánh giá việc thực công việc nhân viên để sánh trình độ người lao động với yêu cầu công việc đặt ra, từ phát chỗ yếu nhân viên để có kế hoạch đào tạo thích hợp * Tạo nguồn kinh phí cho đào tạo: Nguồn kinh phí cho đào tạo định chương trình đào tạo thực hay khơng Hiện tình hình tài cơng ty khó khăn cơng ty vào sản xuất ổn định, trang bị thiết bị phục vụ sản xuất hồn tồn nên kinh phí cho đào tạo hạn chế Để tăng nguồn kinh phí cơng ty cần thực số biện pháp sau: - Xây dựng quỹ đào tạo nguồn nhân lực - Trích lợi nhuận từ hàng năm - Khuyến khích người lao động tự bỏ kinh phí đào tạo * Tạo động lực làm việc cho người lao động: Việc tạo động lực cho cán công nhân viên đào tạo việc làm thực gắn liền với hiệu đào tạo nguồn nhân lực Tạo động lực cho người lao động trở nên hưng phấn công việc, người lao động có ý thực hồn thiện họ nhận thấy trách nhiệm họ mong đợi công ty Công ty tạo động lực vật chất lẫn tinh thần * Mở rộng hình thức đào tạo: Mỗi phương pháp đào tạo có ưu nhược điểm nên công ty cần lựa chọn áp dụng nhiều phương pháp khác Trịnh Lan Anh lực Lớp QN1 – Khoa Quản trị nhân Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Phạm Thị Liên để đào tạo Việc lựa chọn phương pháp đào tạo cần phải phù hợp với thực tế công ty thời kỳ Đối với việc đào tạo bồi dưỡng cho cấp quản trị cơng ty nên áp dụng phương pháo đào tạo tiên tiến như: tổ chức buổi giảng bài, hội nghị, hội thảo để học viên thảo luận, trao đổi với nhay kinh nghiệm quản lý, kinh nghiệm sản xuất Trịnh Lan Anh lực Lớp QN1 – Khoa Quản trị nhân Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Phạm Thị Liên 3.3 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC - Hồn thiện sách kích thích vật chất người lao động + Bộ phận gián tiếp không trực tiếp sản xuất sản phẩm: Trả lương theo quy định nhà nước, tiền thưởng dựa vào kết sản xuất kinh doanh công ty + Bộ phận trực tiếp thi công công trường: Trả lương dựa vào số lượng công trình, chất lượng sản phẩm sản xuất đơn vị thời gian hạng mục thi công theo quy định - Mở rộng hình thức học tập thường xuyên, đặc biệt đào tạo từ xa - Mở rộng quan hệ giao lưu quốc tế đào tạo tranh thủ giúp đỡ tổ chức quốc tế - Khuyến khích cơng nhân viên tích cực học tập nữa, nâng cao trình độ mình, tự giác chấp hành kỷ luật cơng ty - Hồn thiện cơng tác tuyển chọn lao động + Thực tố công tác tuyển chọn để giảm bớt thời gian chi phí đào tạo Cơng ty sử dụng hình thức tuyển chọn như: kiểm tra vấn trực tiếp, trắc nghiệm, làm tập tình + Tuyển chọn lao động có độ tuổi phù hợp để tránh phải đào tạo lại cán gần đến tuổi hưu, nhân viên hết hợp đồng - Cơng nhân phải tích cực học tập nữa, tự nâng cao trình độ mình, tự giác chấp hành kỷ luật công ty - Khai thác nguồn lực tài phục vụ cho cơng tác đào tạo cách có hiệu Cơng ty cần thành lập quỹ dành riêng cho công tác đào tạo để nguồn kinh phí đào tạo cơng ty có ổn định thực cơng tác đào tạo theo kế hoạch Ngoài nguồn kinh phí Trịnh Lan Anh lực Lớp QN1 – Khoa Quản trị nhân Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Phạm Thị Liên đào tạo huy động từ người lao động có mong muốn tham gia đào tạo, công ty nên tạo điều kiện cho người lao động có khả nhu cầu nâng cao trình độ theo học khóa học mà họ đề xuất sở phù hợp với nhu cầu đào tạo công ty - Công ty cần đảm bảo điều kiện cần thiết để công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực thực cách trôi chảy đảm bảo sở vật chất phục vụ cho trình đào tạo phát triển, tổ chức thực đào tạo địa điểm phù hợp thuận tiện cho người lao động theo học đầy đủ Đào tạo nguồn nhân lực cơng ty coi có hiệu số lao động đào tạo biết cách vận dụng kiến thức học vào cơng viêc thực tế mà cơng ty giao phó Thơng qua đào tạo công ty nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực mà hút nhân lực từ bên Trịnh Lan Anh lực Lớp QN1 – Khoa Quản trị nhân Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Phạm Thị Liên KẾT LUẬN Nguồn nhân lực nguồn lực quan trọng phát triển kinh tế quốc gia Một doanh nghiệp muốn tồn cần phải đặt yếu tố người lên hàng đầu Trong trình hình thành phát triển lịch sử, khoa học cơng nghệ buộc người phải thích nghi với hồn cảnh để nâng cao trình độ hiểu biết Tuy nhiên, làm để nâng cao trình độ nhận thức chun mơn đội ngũ cơng nhân viên cách có hiệu nhằm đem lại lợi ích cho doanh nghiệp Điều phụ thuộc lớn vào đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp Đề án tiến trình, đánh giá số giải pháp đào tạo nguồn nhân lực công ty cổ phần thương mại số Thăng Long Đề án phân tích thực trạng đào tạo phát triển nguồn nhân lực dựa việc sử dụng lao động sau đào tạo Từ nhận ưu điểm hạn chế nhằm đưa phương hướng, đề xuất ý kiến cá nhân để nâng cao hiệu đào tạo nguồn nhân lực công ty cổ phần thương mại xây dựng số Thăng Long, góp phần nâng cao suất lao động hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Trong q trình thực tập cơng ty, kinh nghiệm thực tế hạn chế nên em chưa áp dụng hết kiến thức học vào công việc thực tế Em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo công ty, anh chị phòng Tổ chức hành tạo điều kiện để em hồn thành kiến tập Em xin chân thành cảm ơn cô giáo TS Phạm Thị Liên tận tình giúp đỡ em hồn thành khóa luận Do am hiểu lý luận kinh nghiệm thực tế hạn chế nên viết em không tránh khỏi sai sót Em mong thày quan tâm đóng góp ý kiến để khóa luận tốt nghiệp em hoàn thiện Trịnh Lan Anh lực Lớp QN1 – Khoa Quản trị nhân Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Phạm Thị Liên Sinh viên thực Trần Thị Thu Hà Trịnh Lan Anh lực Lớp QN1 – Khoa Quản trị nhân Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Phạm Thị Liên TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Quản trị nhân - Nguyễn Hữu Thân (Nhà xuất Lao động - xã hội) Giáo trình Quản trị nhân lực - Nguyễn Văn Điềm (ĐH Kinh Tế Quốc Dân) Giáo trình Nguồn nhân lực - Nguyễn Tiệp (Nhà xuất Lao động xã hội) Các khóa luận khóa trước thư viện nhà trường Báo cáo kết hoạt động kinh doanh công ty cổ phần thương mại xây dựng số Thăng Long Tài liệu, văn phòng Tổ chức hành chính, Tài kế tốn cơng ty cổ phần thương mại số Thăng Long số tài liệu khác Trịnh Lan Anh lùc Líp QN1 - Khoa Quản trị nhân Khúa lun tt nghip GVHD: TS Phạm Thị Liên NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Trịnh Lan Anh lùc Líp QN1 - Khoa Qu¶n trị nhân Khúa lun tt nghip GVHD: TS Phm Th Liên Trịnh Lan Anh lùc Líp QN1 - Khoa Quản trị nhân Khúa lun tt nghip GVHD: TS Phạm Thị Liên MỤC LỤC Trịnh Lan Anh lùc Lớp QN1 - Khoa Quản trị nhân ... TRỌNG CỦA CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1. 1 .1 Khái niệm đào tạo phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp 1. 1 .1. 1 Nguồn nhân lực doanh nghiệp Nguồn nhân lực nguồn lực người, yếu... phần thương mại xây dựng số Thăng Long Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty cổ phần thương mại xây dựng số Thăng Long Trịnh Lan Anh lực. .. kết luận, kết cấu luận văn gồm phần chính: Chương 1: Lý luận chung công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: Khóa luận công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty CP thương mại xây dựng số 1 thăng long , Khóa luận công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty CP thương mại xây dựng số 1 thăng long

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay