Đánh giá thực trạng và đưa ra giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực tại rạp chiếu phim megastar vincom hà nội

31 2 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 15:43

Danh sách thành viên nhóm Nguyễn Hồng Hạnh Nguyễn Huy Hiệp Nguyễn Thị Huyền (CQ514456) Lý Thu Hồng Khanh Mạc Quốc Khanh Nguyễn Thị Lan Phương (nhóm trưởng) Ngơ Thanh Thúy Lê Thị Mỹ Trang Nguyễn Thị Huyền Trang Mục lục A CƠ SỞ LÝ THUYẾT I Khái niệm yếu tố ảnh hưởng đến tạo động lực lao động .4 II Các học thuyết tạo động lực lao động III Các phương hướng tạo động lực lao động B ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐƯA RA GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC TẠI RẠP CHIẾU PHIM MEGASTAR VINCOM CITY TOWERS NỘI - CÔNG TY TRUYỀN THÔNG MEGASTAR 10 I Giới thiệu công ty truyền thông Megastar 10 1) Nội dung hoạt động công ty 10 2) Môi trường kinh doanh 11 II Thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động Megastar Vincom City Towers Nộicông ty truyền thông Megastar 15 1) Giới thiệu rạp chiếu phim Megastar Vincom City Towers Nội .15 2) Thực trạng công tác tạo động lực rạp chiếu phim Megastar Vincom City Towers Nội 16 2.1 Tạo động lực cho người lao động qua tiền lương phụ cấp 16 2.2 Tạo động lực cho người lao động qua tiền thưởng 19 2.3 Tạo động lực cho người lao động qua phúc lợi & dịch vụ 19 2.4 Tạo động lực qua khuyến khích phi tài .22 III Khái niệm yếu tố ảnh hưởng đến tạo động lực lao động 23 1) Học thuyết tạo động lựcrạp chiếu phim áp dụng .23 2) Ưu nhược điểm công tác tạo động lực cho nhân viên rạp chiếu phim Megastar 25 3) Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu sách tạo động lực rạp chiếu phim Megastar 29 A CƠ SỞ LÝ THUYẾT I Khái niệm yếu tố ảnh hưởng đến tạo động lực lao động 1) Khái niệm  Khái niệm: Động lực lao động khao khát tự nguyện cá nhân nhằm tăng cường nỗ lực thân để đạt mục tiêu cá nhân mục tiêu tổ chức  Tạo động lực lao động việc tổ chức dùng sách, biện pháp quản lý để tác động vào người lao động làm cho họ có động lực cơng việc 2) Các yếu tố ảnh hưởng đến tạo động lực a) Các yếu tố thuộc người lao động - Mục tiêu cá nhân - Hệ thống nhu cầu cá nhân - Khả năng, trình độ - Phân biệt theo nhóm tuổi, giới tính, chủng tộc, tơn giáo - Phân theo tình trạng kinh tế người lao động b) Các yếu tố thuộc tổ chức - Lĩnh vực, ngành nghề doanh nghiệp hoạt động - Văn hóa doanh nghiệp - Trình độ cơng nghệ, kĩ thuật doanh nghiệp - Những sách nhân việc thực sách có công hay không? - Phong cách lãnh đạo c) Mơi trường bên ngồi - Luật pháp phủ - Văn hóa dân tộc - Hệ thống phúc lợi xã hội - Hệ thống giáo dục đào tạo, y tế cộng đồng II Các học thuyết tạo động lực lao động 1) Hệ thống nhu cầu Maslow - Khi nhu cầu thỏa mãn nhu cầu trở nên quan trọng Sự thỏa mãn nhu cầu theo thứ bậc từ thấp đến cao - Để tạo động lực cho nhân viên: người quản lý cần nghiên cứu phân nhóm nhu cầu doanh nghiệp Thơng qua bảng câu hỏi, doanh nghiệp thu thập thông tin nhu cầu người lao động xử lý theo tần suất người chọn, từ đưa biện pháp phù hợp để thỏa mãn nhu cầu thứ bậc 2) Học thuyết tăng cường tích cực B.F Skinner - Những hành vi thưởng có xu hướng lặp lại, hành vi không thưởng bị phạt có xu hướng khơng lặp lại - Khoảng thời gian hành vi thưởng/phạt ngắn có tác dụng - Việc khen thưởng thông thường đem lại nhiều hiệu so với việc phạt - Để tạo động lực, doanh nghiệp cần: + Xây dựng chuẩn mực hành vi tích cực tiêu cực + Xây dựng quy định thưởng, phạt rõ ràng với chuẩn mực hành vi xây dựng + Công khai định thực nghiêm túc theo quy định đề 3) Học thuyết kỳ vọng V.room - Theo học thuyết này, động lực chức kỳ vọng cá nhân rằng: nỗ lực định đem lại thành tích định, thành tích dẫn đến kết phần thưởng mong muốn - Để xây dựng kỳ vọng cho người lao động, người quản lý nên cho người lao động thấy: +Mối quan hệ nỗ lực kết đạt + Mỗi kết phải tương ứng với phần thưởng tương xứng + Phần thưởng có xu hướng ngày tăng lên 4) Học thuyết công S Adam - Người lao động ln có so sánh giữa: + Đóng góp thân với lợi ích nhận + Đóng góp thân lợi ích nhận với đóng góp người khác lợi ích người khác - Mọi người muốn đối xử công Người lao động cảm thấy đối xử cơng bằng, cảm thấy tỉ lệ quyền lợi/ đóng góp ngang với tỉ lệ người khác - Để tạo động lực cho người lao động, cần: + Phải ln trì cơng + Chi trả quyền lợi phải dựa vào đóng góp + Xác định đóng góp dựa vào đánh giá công việc công bằng, khách quan 5) Học thuyết hai nhóm yếu tố F Herzberg - F Herzberg chia yếu tố tạo nên thỏa mãn khơng thỏa mãn cơng việc thành hai nhóm: + Nhóm bao gồm yếu tố then chốt để tạo động lực thỏa mãn công việc như: o Sự thành đạt o Sự thừa nhận thành tích o Bản chất bên cơng việc o Trách nhiệm lao động o Sự thăng tiến + Nhóm bao gồm yếu tố thuộc mơi trường tổ chức như: o Các sách chế độ quản trị công ty o Sự giám sát công việc o Tiền lương o Các quan hệ người o Các điều kiện làm việc Theo Herzberg, yếu tố mang tính chất tích cực có tác dụng ngăn ngừa khơng thỏa mãn công việc Tuy nhiên, riêng diện chúng khơng đủ để tạo động lực thỏa mãn công việc - Tuy nhiên, vấn đề tiền lương yếu tố tạo động lực, yếu tố trì mơi trường vấn đề gây nhiều tranh cãi - Để tạo động lực cho người lao động, cần: + Phải đảm bảo thích thú cơng việc + Điểm mấu chốt thích thú phân định trách nhiệm cách rõ ràng + Cải thiện điều kiện môi trường làm việc cho người lao động 6) Học thuyết đặt mục tiêu E Locke - Edwin Locke rằng: mục tiêu cụ thể thách thức dẫn đến thực công việc tốt - Do để tạo động lực cho người lao động cần: + Phải có mục tiêu cụ thể để người lao động xác định hướng cho mình; mục tiêu đảm bảo thách thức chút so với lực + Khuyến khích người lao động người lao động tham gia vào xây dựng mục tiêu tổ chức thân họ + Người quản lý phải tỏ thái độ ủng hộ tạo môi trường để người lao động thực mục tiêu đặt III 1) Các phương hướng tạo động lực lao động Xác định nhiệm vụ tiêu chuẩn thực công việc cho nhân viên - Xác định mục tiêu cụ thể tổ chức làm cho người lao động hiểu mục tiêu - Xác định nhiệm vụ cụ thể tiêu chuẩn thực công việc cho người lao động (thông qua mô tả công việc tiêu chuẩn thực công việc) - Đánh giá thường xun cơng mức độ hồn thành nhiệm vụ người lao động, từ giúp họ làm việc tốt 2) Tạo điều kiện thuận lợi để người lao động thực nhiệm vụ - Loại trừ trở ngại cho việc thực công việc người lao động - Cung cấp điều kiện cần thiết cho công việc - Tuyển chọn bố trí người phù hợp để thực cơng việc 3) Kích thích lao động - Sử dụng tiền lương, tiền cơng cơng cụ để kích thích vật chất với người lao động Tiền công, tiền lương phận chủ yếu thu nhập biểu rõ ràng lợi ích kinh tế người lao động Do đó, phải sử dụng đòn bẩy kinh tế mạnh mẽ để kích thích người lao động Tiền lương, tiền cơng phải trả thỏa đáng so với đóng góp người lao động phải công - Sử dụng hợp lý hình thức khuyến khích tài như: tăng lương tương xứng thực công việc, áp dụng hình thức trả cơng khuyến khích, hình thức tiền thưởng, phần thưởng…để nâng cao nỗ lực thành tích lao động người lao động - Sử dụng hợp lý hình thức khuyến khích phi tài để thỏa mãn nhu cầu tinh thần người lao động như: khen ngợi, tổ chức thi đua, xây dựng bầu khơng khí tâm lý- xã hội tốt tập thể lao động, tạo hội học tập, phát triển, tạo hội nâng cao trách nhiệm công việc, hội thăng tiến… B ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐƯA RA GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC TẠI RẠP CHIẾU PHIM MEGASTAR VINCOM CITY TOWERS NỘI - CÔNG TY TRUYỀN THƠNG MEGASTAR I Giới thiệu cơng ty truyền thơng Megastar Q trình hình thành phát triển Cơng ty Tên Công ty : Công ty truyền thông MEGASTAR Trụ sở : Tầng - VinCom City Towers - 191 Bà Triệu, HBT, HN Số điện thoại : Fax : Website : +84 (04) 9743 333 +84 974 3160 http://www.megastarmedia.net/ Megastar Media thành lập năm 2005 liên doanh tập đồn Envoy Media Partners cơng ty Cổ phần Văn hoá Phương Nam (PNC) Từ tháng năm 2011 cơng ty thuộc quyền quản lý Tập đoàn CJ - CGV Hàn Quốc (nắm giữ 80% cổ phần Megastar) 20% cổ phần lại thuộc PNC sau tập đoàn CJ-CGV chi 73,6 triệu USD để mua quyền sở hữu 92% cổ phần từ Virgin Islands-registered Envoy Media Partners Megastar Media xây dựng vận hành hệ thống rạp chiếu phim tối tân Việt Nam, chuyên nhập khẩu, trình chiếu phân phối phim ảnh tồn quốc TÍnh đến thời điển cơng ty có cụm rạp với gần 60 rạp chiếu 10.000 chỗ ngồi Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Biên Hồ, thành phố Hồ Chí Minh Ngày 1/8/2011 cơng ty khai trương thêm cụm rạp Pico Mall, Nội Công ty đơn vị phát hành phim Việt Nam cho xây dựng hệ thống rạp chiếu phim 3D từ tháng 12 năm 2009 1) Nội dung hoạt động công ty - Xây dựng chuỗi cụm rạp chiếu phim đa tiêu chuẩn quốc tế khắp Việt Nam với thiết bị kỹ thuật tối tân - Nhập phim phân phối cho hệ thống rạp chiếu phim khác Việt Nam Trong Hollywood có năm hãng sản xuất phim lớn đến bốn 10 viên phục vụ (ở phận rạp chiếu, phục vụ bán vé, bán đồ ăn, soát vé…) chiếm đa số nhân viên bán thời gian Nhân viên có trình độ học vấn tương đối cao Đội ngũ nhân viên trẻ, động, nhiệt tình, phù hợp với cơng việc ngành dịch vụ Cơ cấu giới tính đồng đều, thuận tiện hoạt động văn hoá chung rạp 2) Thực trạng công tác tạo động lực rạp chiếu phim Megastar Vincom City Towers Nội 2.1 Tạo động lực cho người lao động qua tiền lương phụ cấp Tiền lương phần thu nhập nhân viên Công ty truyền thông Megastar Công ty xác định việc trả lương cho nhân viên phải công bằng, quán dựa thành tích làm việc nhân Trả lương cho người lao động thực đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực, góp phần quan trọng làm lành mạnh đội ngũ lao động, nâng cao ý thức trách nhiệm hiệu công việc người Do xác định tiền lương yếu tố quan trọng đơn vị Do đội ngũ nhân viên công ty bao gồm nhân viên toàn thời gian nhân viên bán thời gian nên việc xác định lương cho loại nhân viên khác a) Lương phụ cấp nhân viên tồn thời gian  Hình thức trả lương: trả lương theo thời gian Lương khởi điểm nhân viên công ty định dựa lực chuyên môn, kin nghiệm làm việc, lương trước nhân viên mặt chung bên Hàng năm lương nhân viên xem xét lại Lương nhân viên chủ yếu xác định kết thực công việc đánh giá hàng tháng (bảng đánh giá thực cơng việc nhân viên tồn thời gian đính kèm phụ lục)  Các khoản phụ cấp cho nhân viên bao gồm: Phí gửi xe: Tất nhân viên cấp nhân viên cấp quản lý hội đủ điều kiện nhận khoản trợ cấp gửi xe tháng 50.000 đồng 17 Trợ cấp ăn uống: Tất nhân viên cấp nhân viên làm việc tối thiểu 20 ngày tháng tính theo tháng dương lịch nhận khoản trợ cấp ăn uống 150.000 đồng tháng Trong trường hợp nhân viên làm 20 ngày tháng nhân viên nhận khoản trợ cấo tương đương ngày làm việc 6000 đồng b) Lương nhân viên bán thời gian: Hình thức trả lương: trả lương theo Lương nhân viến bán thời gian chủ yếu tính số làm việc tháng, bên cạnh có xét tới kết thực công việc nhân viên dựa đánh giá thực hiên công việc hàng tháng (mẫu bảng đánh giá thực công việc nhân viên bán thời gian đính kèm phụ lục) Cách tính lương: Số làm việc nhiều 36 giờ/tuần, giờ/tuần Đơn giá làm việc: - Đối với nhân viên thử việc (số làm việc từ đến 245 giờ): 12.000VNĐ/giờ - Đối với nhân viên thức (số làm việc từ 245 trở lên): 15.000VNĐ/giờ Do tiền lương tối thiểu tăng nên từ tháng năm 2012, lương thời gian cho nhân viên rạp tăng lên là: lương thức 18.000VNĐ/h lương thử việc 15.000VNĐ/h Một ngày làm việc nhân viên bán thời gian có thơng thường có ba ca: (tùy theo xếp lịch quản lý) Ca sáng: từ 8h đến 15h ( ngồi số ca theo khung khác: 8h30-16h, 9h-16h, 10h-17h…) Ca chiều: từ 15h phút đến 21h ( 16h- 22h30, 13h-19h, 14h-20h…) Ca đêm (chỉ dành cho nam) : từ 21h đến 0h30 (ngày lễ, tết muộn hơn) Thù lao vào ca sáng ca chiều ngày thường (kể thứ bảy chủ 18 nhật) Thù lao = số làm việc tháng × đơn giá làm việc Nhân viên làm ca đêm: Thù lao = đơn giá làm việc × 30% Nhân viên làm việc ngày lễ, tết (theo quy định Nhà nước) Thù lao làm việc = đơn giá ngày thường ×  Thời hạn trả lương hàng tháng Thời gian trả lương cho nhân viên toàn thời gian ngày cuối tháng hai hình thức: chuyển khoản tiền mặt Nếu ngày trả lương rơi vào ngày chủ nhật hay ngày nghỉ, ngày lễ lương trả vào ngày trước ngày trả lương thông thường Đối với nhân viên bán thời gian thời gian tính lương tháng 25 tháng đến 25 tháng Thời gian trả lương ngày thứ tháng Lương chuyển vào tài khoản ngân hàng BIDV nhân viên Nhân viên nhận bảng lương kèm với phiếu đổi vé xem phim 2.2 Tạo động lực cho người lao động qua tiền thưởng Nguồn hình thành khen quỹ thưởng chủ yếu lấy từ lợi nhuận công ty Quỹ khen thưởng không ngừng tăng năm Đối tượng khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích suất sắc cơng việc, nhân viên có thâm niên có đóng góp vào phát tiển cơng ty, nhân viên đạt hiệu thi đua Đối với nhân viên tồn thời gian Hàng năm cơng ty kinh doanh có lãi trích từ lợi nhuận để thưởng cho người lao động, mức thưởng tùy thuộc vào lợi nhuận năm Mức thưởng cụ thể người lao động tùy thuộc vào đóng góp cơng sức, chất lượng công tác, chấp hành đầy đủ nội quy, quy định công ty Cuối năm, nhân viên bầu chọn nhân viên xuất sắc năm nhận giấy khen tặng phẩm Đối với nhân viên bán thời gian: 19 Hiện Megastar chưa có hình thức thi đua khen thưởng dành cho nhân viên bán thời gian, nhân viên nhận mức tiền lương tương ứng với số làm việc rạp 2.3 Tạo động lực cho người lao động qua phúc lợi & dịch vụ Người lao động nghỉ mà hưởng nguyên lương trường hợp sau: (đối với nhân viên toàn thời gian)  Người lao động nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương ngày lễ: - Tết Dương lịch : ngày (ngày tháng dương lịch) - Tết Âm lịch: bốn ngày (một ngày cuối năm ba ngày đầu năm âm lịch) - Ngày Chiến thắng : ngày (ngày 30-4 dương lịch) - Ngày Quốc tế lao động : ngày (ngày 1-5 dương lịch) - Ngày Quốc khánh : ngày (2-9 dương lịch) - Ngày Giỗ tổ Hùng Vương : ngày (10/3 âm lịch) Nếu ngày nghỉ nói trùng vào ngày nghỉ hàng tuần người lao động nghỉ bù vào ngày  Người lao động nghỉ việc riêng mà hưởng nguyên lương trường hợp sau : - Kết hôn: nghỉ ba ngày - Con kết hôn: nghỉ ngày - Bố mẹ (cả bên chồng bên vợ) chết, vợ chồng chết, chết, nghỉ ba ngày  Khám sức khoẻ định kỳ hàng năm bảo hiểm cho nhân viên: Cơng ty đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho nhân viên theo luận hành liên hệ với bảo hiểm xã hội để đóng bảo hiểm y tế cho nhân viên theo quy định nhà nước cho nhân viên thuộc loại hình hợp đồng sau: - Ký hợp đồng không thời hạn với công ty - Ký hợp đồng có thời hạn đủ từ 12 tháng đến 36 tháng 20 - Ký hợp đồng có thời hạn tháng Đối với nhân viên ký hợp đồng khơng thời hạn có thời hạn từ đủ 12 tháng tới 36 tháng hưởng phúc lợi sau: - Chương trình bảo hiểm phúc lợi cho nhân viên (EBIP): chương trình đảm bảo cho nhân viên chăm sóc sức khoẻ cách toàn diện Trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam nhân viên hưởng chương trình bảo hiểm tai nạn - Hàng năm, nhân viên khám sức khoẻ định kỳ miễn phí phòng Hành - Nhân xắp xếp  Xem phim miễn phí rạp - Nhân viên thức làm việc tồn thời gian đưởng thưởng 12 vé xem phim miễn phí quý tính theo năm dương lịch Thẻ xem phim thành viên với 12 phim miễn phí nhân viên có thẩm quyền Bộ phận điều hành phát cho nhân viên vào ngày quý Thẻ có thời hạn sử dụng vòng tháng kể từ ngày phát hành - Nhân viên bán thời gian hưởng vé xem phim miễn phí 42 làm việc Nhân viên thời gian thử việc nhận vé xem phim miễn phí cho tuần làm việc Đối với hai nhóm nhân viên thẻ xem phim tạm thời phát hành thông qua bảng chấm công ngày bắt đầu làm việc nhân viên Thời hạn sử dụng vé tháng kể từ ngày phát hành Vé miễn phí xử dụng cụm rạp Megastar toàn quốc Vé miễn phí khơng cho mượn, trao đổi hay bán lại thẻ, nhiên mời người thân xem phim Đồng phục Mỗi nhân viên cấp phát đồng phục miễn phí bao gồm: Áo sơ, quần tây (quần bò) mũ Mỗi năm nhân viên phát đồng phục sau: - Nhân viên thuộc khối rạp phát áo sơ mi, 02 quần 01 mũ đồng phục Đồng phục nhân viên khối rạp chia làm nhiều loại: 21 Quản lý rạp: áo gile quần tây Giám sát: áo sơ mi quần bò Nhân viên: áo sơ mi, quần bò mũ - Nhân viên thuộc khối văn phòng phát 01 áo sơ mi, 01 quần tây 01 mũ đồng phục  Phúc lợi vào dịp đặc biệt - Đối với nhân viên toàn thời gian: + Thưởng Tết Âm Lịch: tặng quà giá trị tương đương 300.000 VNĐ + Sinh nhật: tặng Thiệp quà sinh nhật giá trị tương đương 200.000VNĐ +Kết hôn: nhận tiền mừng trị giá 500.000 VNĐ + Sinh con: tặng quà trị giá tương đương 300.000VNĐ + Ốm đau: trường hợp nhân viên bị ốm với thời gian kéo dài từ ngày trở lên theo đề nghi báo sĩ, Công ty gửi quà thăm hỏi trị giá 200.000VNĐ + Cha/mẹ chết: nhận tiền phúng điếu trị giá 300.000VNĐ + Chồng/vợ/con chết: nhận tiền phúng điếu trị giá 500.00 VNĐ + Đầu năm dương lịch cơng ty tổ chức tiệc với chi phí cho nhân viên 500.000VNĐ + Ngoài nhân viên nữ nhận quà ngày Phụ nữ Việt nam 20/10 ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 - Đối với nhân viên bán thời gian Nhân viên bán thời gian thưởng quà vào dịp Tết Âm lịch, sinh nhật,… tham dự tiệc đầu năm dương lịch Nhân viên nữ tặng quà ngày Phụ nữ Việt nam 20/10 ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 Tuy nhiên giá trị quà tặng có thấp so với nhân viên tồn thời gian Ví dụ ngày 20/10/2011, nhân viên nữ bán thời gian tặng quà trị giá 150.000VNĐ 22 2.4 Tạo động lực qua khuyến khích phi tài Các giám sát trực tiếp tuyên dương nhân viên khi: - Có kết làm việc tốt - Đã ngăn chặn thảm hoạ hay xử lý thành cơng tình hay vụ việc khẩn cấp - Tận tuỵ với phát triển rạp sáng kiến hay ý tưởng mang tính thực thi, có lợi - Được công nhận người thành thật công việc gương cho nhân viên khác  Các nhân viên tồn thời gian có hội để thăng chức dựa nhu cầu thực tế rạp kết thực công việc nhân viên  Cơng ty ln hướng tới trì bầu khơng khí vui vẻ làm việc Các hoạt động thường xuyên tổ chức như: hàng tháng tổ chức sinh nhật nhân viên có ngày sinh tháng; ngày lễ, tết công ty tổ chức tiệc cho nhân viên; hàng tuần có tổ chức đá bóng giao lưu cán quản lý nhân viên Ngồi ra, ban quản lý tạo điều kiện tốt việc xếp lịch làm việc nhân viên bán thời gian, nhân viên đăng kí lịch rảnh cố định để quản lý xếp lịch làm việc hợp lý với lịch học Nếu tuần có việc bận đột xuất, nhân viên làm đơn đổi ca với bạn khác, ban quản lý khơng gây khó dễ vấn đề Ngồi tuần có lịch bất thường dành cho nhân viên muốn nghỉ, có việc bận vào ngày tuần đăng kí để quản lý không xếp trùng lịch bận III Đánh giá công tác tạo động lực cho người lao động rạp chiếu phim Megastar Vincom City Towers Nội 1) Học thuyết tạo động lựcrạp chiếu phim áp dụng Qua việc nghiên cứu công tác tạo động lực cho người lao động rạp 23 chiếu phim Megastar Vincom City Towers Nội thấy cơng ty vận dụng phương pháp tạo động lực theo học thuyết sau: Hệ thống nhu cầu Maslow Với thực trạng công tác tạo động lực trình bày trên, ta thấy doanh nghiệp áp dụng theo hệ thống nhu cầu Maslow - Nhu cầu sinh lí: với hệ thống trả lương thưởng rõ ràng, chi tiết mức lương cao so với mặt chung doanh nghiệp ngành, lĩnh vực kinh doanh, Megastar đáp ứng nhu cầu sinh lí nhân viên tương đối hiệu Chẳng hạn lực lượng lao động chiếm tới 80% rạp chiếu phim Megastar nhân viên bán thời gian Hầu hết lực lượng bạn sinh viên đại học, cao đẳng làm thêm để tăng thêm thu nhập hỗ trợ gia đình kiếm tiền trang trải việc học hành, sinh hoạt thời gian học tập Với mức tiền lương mà cơng ty trả phần thỏa mãn nhu cầu người lao động - Nhu cầu an tồn: Cơng ty quan tâm đến nhu cầu ổn định, bảo vệ khỏi điều kiện bất trắc nhu cầu tự bảo vệ người lao động Điều chứng tỏ qua sách mua bảo hiểm cụ thể, rõ ràng quy định nhà nước cho nhân viên toàn thời gian; sách trang bị trang thiết bị, trang phục lao động cho nhân viên bán thời gian,… - Nhu cầu xã hội: Nhân viên Megastar giao lưu, quan hệ, gặp gỡ, hợp tác với nhiều khách hàng đối tác Như nói trên, lực lượng lao động bán thời gian chủ yếu sinh viên, mà bạn sinh viên làm thêm rạp chiếu phim không để đáp ứng nhu cầu thu nhập mà để đáp ứng nhu cầu giao lưu với xã hội Môi trường làm việc Megastar tạo động lực lớn cho lực lượng lao động họ có điều kiện tiếp xúc với nhiều tầng lớp, nhiều hệ nhiều thành phần khách hàng khác tiếp xúc với khách nước ngồi - Nhu cầu tơn trọng: Megastar người lao động đảm bảo nhu cầu người khác công nhận tôn trọng Cơng ty ln có 24 chế độ đãi ngộ cho nhân viên, không đối xử ngược đãi với người lao động luôn tuân thủ theo Bộ Luật lao động - Nhu cầu tự hoàn thiện: Megastar tạo điều kiện cho nhân viên trưởng thành phát triển, biến lực thành thực, đạt thành tích có ý ngĩa Đối với người lao động tồn thời gian, điều thể qua tăng lương, tăng thưởng, khen thưởng thăng chức Đối với người lao động bán thời gian, công ty liên tục tổ chức buổi đào tạo, hướng dẫn kỹ cho người lao động, có chương trình đào tạo để nâng cao lực cho người lao động đào tạo kỹ giao tiếp, đào tạo tiếng anh giao tiếp, đào tạo văn hóa ứng xử, đào tạo khả xử lí tình huống… Học thuyết công bằng: Để tạo động cho người lao động, Megastar ý đến vấn đề đảm bảo công cho người lao động Điều thể rõ qua việc công ty xây dựng hệ thống trả lương, thưởng, phụ cấp, trợ cấp rõ ràng, minh bạch trả công theo mức độ đóng góp vào cơng việc cơng ty  Học thuyết tăng cường tích cực B.F Skinner: biểu việc công ty công khai quy định thưởng phạt rõ ràng nhân viên thực nghiêm ngặt ban quản lý thường xuyên đưa mục tiêu công ty rạp Megastar Vincom City Towers nói riêng hướng đến phong cách làm việc chuyên nghiệp cho toàn nhân viên, để megastar ln nắm vững vị trí số thị trường cạnh tranh khốc liệt Nêu rõ vai trò tầm quan trọng cá nhân ngành dịch vụ nói chung việc tạo hình ảnh cho cơng ty nói riêng Điều quản lý nhắc nhở nhân viên nhiều từ lúc training nhân viên họp thường kì dành cho nhân viên Với vị trí, người quản lý ln ln nhắc nhở nhân, khuyến khích nhân viên thể nhiệt tình chuyên nghiệp Ln khuyến khích nhân viên hỏi, thắc mắc, đưa ý kiến…  Học thuyết hai nhóm yếu tố F Herzberg: đa số nhân viên partime 25 Megastar người Nội, khơng q khó khăn tài chính, chí phận nhân viên làm khơng lương mà muốn học hỏi kinh nghiệm, giao lưu, làm quen với môi trường chuyên nghiệp,… ban quản lý tổ chức nhiều hoạt động dành cho nhân viên để nhân viên gắn kết với cơng ty thích thú với cơng việc 2) Ưu nhược điểm công tác tạo động lực cho nhân viên rạp chiếu phim Megastar 2.1 Ưu điểm Các sách, hoạt động cơng ty tạo khuyến khích mặt tinh thần cho người lao động Từ tạo hưng phấn làm cho người lao động gắn bó với cơng ty làm việc có hiệu  Cơng ty có quy chế tiền lương cụ thể, rõ ràng Tiền lương đảm bảo kết hợp hài hồ lợi ích cơng ty nhân viên Cơng ty áp dụng trả lương theo tính chất công việc kết thực công việc; người thực cơng việc đòi hỏi trình độ chun mơn, kỹ thuật cao, đóng góp nhiều vào hiệu sản xuất kinh doanh cơng ty hưởng mức lương cao trả lương theo chức danh quản lý, điều hành, thừa hành kèm theo trách nhiệm Công ty áp dụng chế độ trả lương theo làm việc nhân viên bán thời gian Có thể nói tính cơng bẳng bên cho người lao động đảm bảo, tạo điều kiện thúc đẩy nhân viên có động lực làm việc, điều thể qua kết đa số nhân viên rạp Megastar Vincom City Towers Nội hài lòng với mức lương Qua nghiên cứu thực trạng công tác tạo động lực thông qua tiền lương nhân viên bán thời gian rạp chiếu phim Megastar Vincom City Towers Nội thông qua vấn trực tiếp, nhóm thu kết sau: - Mức độ hài lòng nhân viên với mức lương tại: + Nhân viên tồn thời gian khoảng 85% hài lòng với mức lương + Nhân viên bán thời gian có khoảng 75% nhân viên hài lòng với mức 26 lương - Mức độ công trả lương cho nhân viên rạp: Tất nhân viên cho việc trả lương thực cơng Như thấy đa số nhân viên rạp cảm thấy hài lòng với mức lương tất nhân viên nhận thấy tiền lương đánh giá công Việc có tác động tốt đến động lực lao động nhân viên nhân viên người trẻ, mong muốn công Bên cạnh đó, xem xét mặt chung tiền lương đơn vị kinh doanh lĩnh vực dịch vụ Nội rạp chiếu phim, cửa hàng ăn nhanh,… mà phần lớn nhân viên cũng trẻ thấy tiền lương rạp Megastar Vincom City Towers Nội chí cao Ví dụ nhân viên phục vụ bán thời gian: - Tại cụm rạp chiếu phim Platium Cinpelex, giá làm việc 13.000 VNĐ; - Tại hệ thống cửa hàng ăn nhanh KFC BBQ, giá làm việc 7.000 VNĐ; Các khoản phúc lợi có ý nghĩa tinh thần to lớn, thể quan tâm công ty tới người lao động mặt vật chất lẫn tinh thần, tác động đến tâm lý người lao động, tạo cho họ ý thức nhìn thiện cảm cơng ty, có tác dụng khuyến khích lớn người lao động công ty Để xem xét mức độ hài lòng cán cơng nhân viên công ty công tác phúc lợi dịch vụ cơng ty nhóm thăm dò ý kiến người lao động qua vấn trực tiếp rạp Megastar Vincom City Towers Nội, kết thu thể hiện: - Đối với nhân viên toàn thời gian: 90% số người hỏi hài lòng với hoạt động phụ cấp, phúc lợi dịch vụ rạp - Đối với nhân viên bán thời gian: 70% số người hỏi hài lòng với hoạt động phụ cấp, phúc lợi dịch vụ rạp Như nói hoạt động tạo động lực qua khoản phúc lợi 27 tốt, tạo cho nhân viên tâm lý tốt làm việc 2.2 Nhược điểm Mới tiền lương tối thiểu tăng nhiên lương nhân viên rạp chưa tăng, gây tâm lý không tốt nhân viên Thời gian thử việc nhân viên Megastar khoảng từ đến tháng, theo nhiều ý kiến thời gian dài (nhất nhân viên bán thời gian, cụm rạp Paltium Cinpelex nhân viên không cần thời gian thử việc), làm cho nhân viên thấy áp lực lương thời gian thử việc thấp so với lương thực tế Mặc dù đánh giá công việc cho nhân viên phục vụ cụ thể, chi tiết với nhiều tiêu chí, nhiên rạp chủ yếu đánh giá nhân viên qua số làm việc Như việc sử dụng đánh giá cơng việc chưa hiệu khơng làm cho nhân viên tích cực làm việc với chất lượng tốt họ quan tâm tới số làm Một số vấn đề khác việc tạo động lực cho nhân viên bán thời gian Vấn đề kỷ luật: Từ tháng năm 2011 đến nay, rạp Megastar Vincom City Towers Nội áp dụng nhiều chương trình giảm giá, khuyến phức tạp khiến cho nhân viên bán vé, bán đồ ăn liên tục phải đền tiền bán nhầm, khuyến nhầm (nhất lúc đông khách) gây chán nản, thất vọng, thái độ không muốn làm việc nhiều nhân viên Điều vô tình làm tăng tình trạng thiếu trung thực phân nhỏ nhân viên, lợi dụng việc khách hàng không nắm thông tin khuyến để thu thêm tiền khách, phải đền nhiều nên gian lận để đỡ tiền  Vấn đề nhân viên xin nghỉ việc bị sa thải: Hiện lực lượng nhân viên bán thời gian làm lâu năm, có nhiều kinh nghiệm bị sa thải xin nghỉ việc ngày nhiều Trung bình từ tháng đến trung bình tuần có 2-3 nhân viên xin nghỉ bị đuổi việc Tuy nhiên lý nhân viên bị sa thải không nêu rõ với nhân viên, người quản lý nêu lý có hành vi 28 không trung thực, đưa chứng chung chung, không cụ thể, điều gây hoang mang xúc nội nhân viên gây mâu thuẫn phận nhân viên với ban quản lý Ví dụ: số đợt khuyến mãi, có nhân viên lợi dụng việc khách hàng khơng nắm rõ chương trình khuyến rạp nên có hành vi gian lận để lấy tiền khách hàng Khách hàng phát không báo với quản lý mà đăng vấn đề diễn đàn mạng Khi người quản lý biết việc cho nhân viên nghỉ việc Tuy nhiên việc làm cho nhân viên khác lo sợ việc bị gài bẫy để bị đuổi việc  Vấn đề tuyển dụng mới: Với tư tưởng ban quản lý “một người có người khác thay thế”, tăng cường tuyển dụng nhiều nhân viên khiến cho khơng nhân viên có tâm lý xúc Nhất lực lượng nhân viên bán thời gian hầu hết trình cao đẳng trở lên, khơng chấp nhận việc nhân viên không coi trọng nhân viên có xu hướng khơng phục tùng, muốn nghỉ  Hiện nay, cụm rạp Pico Mall chưa vào hoạt động gặp phải khó khăn việc cấp giấy phép, số nhân viên rạp Megastar Vincom City Towers Nội tuyển thêm nhiều phận rạp (đặc biệt nhân viên bán thời gian) để chuẩn bị cho nhân viên chuyển tới làm việc rạp hoàn thành Do số lượng nhân viên gấp đôi lượng cần thiết nên việc làm cho nhân viên ít, nhân viên buộc phải làm số ca so với khả năng, dẫn tới lương nhân viên tháng ít, làm cho nhân viên có phần chán nản, khơng có hứng thú làm việc 3) Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu sách tạo động lực rạp chiếu phim Megastar Ngoài vấn đề việc xác định nhiệm vụ tiêu chuẩn thực công việc cho nhân viên cách rõ ràng, cụ thể tạo điều kiện thuận lợi để người lao động hoàn thành nhiệm vụ mà Megastar làm tốt Megastar cần quan tâm đến hoạt động nhằm kích thích lao động sau: 29  Thời gian thử việc lâu so với mặt chung gây tâm lý áp lực chán chường Do Megastar nên cắt giảm thời gian thử việc cho nhân viên tạo tâm trạng hào hứng  Vấn đề thi đua khen thưởng: nên áp dụng khen thưởng nhân viên phục vụ xuất sắc tháng dành cho nhân viên có thêm động lực làm việc (có thể tham khảo số nơi áp dụng tốt việc chuỗi cửa hàng KFC) Việc đánh giá dựa bảng đánh giá công việc cho nhân viên rạp thiết kế  Vấn đề kỷ luật: - Trong công việc: cần đưa hướng dẫn cụ thể nhân viên, hạn chế xúc cho nhân viên nên phạm lỗi - Thực răn đe mạnh tay với hành vi thiếu trung thực, công bố rõ nguyên nhân chứng xác đáng hành vi để nhân viên khác lấy làm gương - Cơng bố cho nhân viên biết phàn nàn khách hàng chất lượng dịch vụ thái độ phục vụ nhân viên, từ khuyến khích nhân viên tự đưa cách giải quyết, đặt mục tiêu cho thân cách làm việc nhằm mang lại hình ảnh đẹp cho công ty phong cách phục vụ chuyên nghiệp cho toàn thể nhân viên  Để nâng cao đoàn kết, hiểu biết lẫn nhân viên, nhân viên với quản lý: - Tổ chức họp có tham gia nhân viên nhiều để truyền đạt tư tưởng ban quản lý, lấy tham khảo ý kiến, lắng nghe xúc khó khăn nhân viên từ có biện pháp lúc tạo động lực cho nhân viên cố gắng phát huy, không nên khắt khe trình giám sát tạo tâm lý hoang mang lòng người lao động - Tạo điều kiện để nhân viên tiếp xúc với nhiều hơn, từ hình thành bầu khơng khí tâm lý - xã hội tốt tập thể, người cố gắng lợi ích chung 30 - Có thể mở lớp tiếng anh quản lý trợ lý quản lý rạp (những người du học nước ngoài) dành cho nhân viên phục vụ để nhân viên có hội giao lưu, học tập, tăng cường vốn ngoại ngữ, vừa để tăng hiểu biết, vừa tăng khả phục vụ khách hàng tốt Vấn đề tuyển dụng mới: Ban quản lý rạp Megastar nên có cơng tác khuyến khích người lao động làm việc ngày hiệu chăm chăm tư tưởng: “một người có người khác thay thế” Để làm điều cần ý công tác đào tạo người lao động Như vậy, vừa nâng cao lực nhân viên, vừa tránh tâm trạng chán chường cho họ lại không thời gian tiền bạc công ty để tuyển dụng đào tạo từ đầu Đối với việc nhân viên cụm rạp Pico Mall chưa chuyển đi, ngun nhân khơng hồn tồn từ phía cơng ty, quản lý rạp nên động viên nhân viên cố gắng qua thời điểm này, khuyến khích nhân viên tăng cường học hỏi, rèn luyện kỹ để để chuyển sang rạp có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp 31 ... đến tạo động lực lao động .4 II Các học thuyết tạo động lực lao động III Các phương hướng tạo động lực lao động B ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐƯA RA GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG... GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐƯA RA GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC TẠI RẠP CHIẾU PHIM MEGASTAR VINCOM CITY TOWERS HÀ NỘI - CÔNG TY TRUYỀN THƠNG MEGASTAR I Giới thiệu cơng ty truyền thơng Megastar. .. .15 2) Thực trạng công tác tạo động lực rạp chiếu phim Megastar Vincom City Towers Hà Nội 16 2.1 Tạo động lực cho người lao động qua tiền lương phụ cấp 16 2.2 Tạo động lực cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng và đưa ra giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực tại rạp chiếu phim megastar vincom hà nội , Đánh giá thực trạng và đưa ra giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực tại rạp chiếu phim megastar vincom hà nội , I. Giới thiệu công ty truyền thông Megastar, Đối với nhân viên chính thức (số giờ làm việc từ 245 giờ trở lên): 15.000VNĐ/giờ, III. Đánh giá công tác tạo động lực cho người lao động tại rạp chiếu phim Megastar Vincom City Towers Hà Nội

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay