sáng kiến kinh nghiệm tiểu học đạt điểm cao

12 6 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 15:37

1 Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến 2 Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Giáo dục 3 Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử: Sáng kiến được áp dụng từ ngày 5 tháng 9 năm 2016. 4 Mô tả bản chất của sáng kiến: 4.1 Phân tích tình trạng của giải pháp đã biết: a. Ưu điểm:Từ lâu Kĩ năng sống rất được coi trọng bởi nó được xem như là môn đạo đức giáo dục các em biết cách cư xử trong các ứng xử hằng ngày, khi học học sinh luôn được: Trao đổi, giao tiếp với bạn bè trong những giờ học trên lớp, các buổi sinh hoạt ngoại khóa và cả ở gia đình. Sẵn sàng tham gia vào các hoạt động của giờ học. Phụ huynh và giáo viên quan tâm, giúp đỡ trong quá trình hoạt động. Học tập và thể hiện khả năng thích ứng kiến thức đã học thông qua thực tế. Giáo viên được nâng cao kinh nghiệm từ đồng nghiệp qua các buổi giao lưu kinh nghiệm, sinh hoạt chuyên đề. Sự quan tâm, hỗ trợ của Ban giám hiệu nhà trường, tổ chuyên môn và đồng nghiệp. 1 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …… TRƯỜNG …………………… ******** ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN TÊN ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN BIỆN PHÁP NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ KĨ NĂNG RÈN LUYỆN KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH LỚP Năm học : 201… – 201… Họ tên tác giả: ……… Chức vụ Đơn vị : Giáo viên : Trường ……… Tháng … năm 201… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN Kính gửi: - Hội đồng Sáng kiến Thị xã Điện Bàn - Hội đồng Sáng kiến Trường Tiểu học Phạm Phú Thứ Tôi ghi tên đây: TT Họ tên 01 Nguyễn Thị … Ngày tháng năm sinh Nơi công tác (hoặc nơi thường trú) Chức danh Trình độ chun mơn 29/08/1978 Trường … TTCM K5 Đại học tiểu học Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo sáng kiến Là tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến: BIỆN PHÁP NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ KĨ NĂNG RÈN LUYỆN KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH LỚP 1- Chủ đầu tư tạo sáng kiến 2- Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Giáo dục 3- Ngày sáng kiến áp dụng lần đầu áp dụng thử: Sáng kiến áp dụng từ ngày tháng năm 2016 - Mô tả chất sáng kiến: 4.1 Phân tích tình trạng giải pháp biết: a Ưu điểm: Từ lâu Kĩ sống coi trọng xem môn đạo đức giáo dục em biết cách cư xử ứng xử ngày, học học sinh được: - Trao đổi, giao tiếp với bạn bè học lớp, buổi sinh hoạt ngoại khóa gia đình - Sẵn sàng tham gia vào hoạt động học - Phụ huynh giáo viên quan tâm, giúp đỡ trình hoạt động - Học tập thể khả thích ứng kiến thức học thông qua thực tế - Giáo viên nâng cao kinh nghiệm từ đồng nghiệp qua buổi giao lưu kinh nghiệm, sinh hoạt chuyên đề - Sự quan tâm, hỗ trợ Ban giám hiệu nhà trường, tổ chun mơn đồng nghiệp b Khó khăn - Theo phân phối chương trình nay, mơn Kĩ sống đưa vào chương trình dạy dạy lồng ghép vào tiết dạy- học cho phù hợp với nội dung học chưa thường xuyên 3 - Theo xu hướng xã hội nay, em cha mẹ chiều chuộng hết mực, em biết việc học mà không quan tâm đến công việc ngày em cần phải làm công việc quét nhà, dọn dẹp nhà cửa chí khơng biết cầm chổi để qt nhà hay nói lễ phép có câu đủ ý, em nói trổng khơng mà khơng để ý đến lời cô thầy, cha mẹ dạy bảo Bên cạnh đó, điều kiện hồn cảnh, phụ huynh lo bon chen sống nên họ có thời gian gần gũi để khuyên dạy em, em chưa thấy tầm quan trọng môn học nên chưa quan tâm học môn học Thêm nữa, đa số em tiếp xúc với thơng tin đại chúng, chương trình giải trí khơng lành mạnh mà khơng có giám sát cha mẹ, em dễ bắt chước theo em nhỏ chưa ý thức vấn đề đúng- sai, việc giáo dục kĩ sống phục vụ cho thân em, cho xã hội ngày gặp không khó khăn - Về phía học sinh, bên cạnh số em có ý thức tốt với kĩ sống học số khác lại bướng bĩnh, chay lười thích làm trái với học Ở nhà nhác việc nhà, đến lớp nạnh nẹ việc dọn quét lớp cho bạn, trật tự lớp lúc nhốn nháo, ồn mặc cho thầy nhắc nhở, số thiếu tự tin trả lời Là giáo viên trực tiếp giảng dạy lớp 5, ln suy nghĩ, trăn trở tìm biện pháp để hướng dẫn em có nề nêp, tác phong, tư cách đạo đức, hướng em vào tất hoạt động văn hóa xã hội, thể dục thể thao…để giúp em trở thành người tiến phát triển tồn diện Vì thế, tơi chọn nghiên cứu đề tài: Biện pháp nâng cao kiến thức kĩ rèn luyện kỹ sống cho học sinh lớp lớp 5D dạy 4.2 Nội dung cải tiến, sáng tạo để khắc phục nhược điểm giải pháp biết: - Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO định nghĩa kỹ sống "khả thích nghi hành vi tích cực cho phép cá nhân có khả đối phó hiệu với nhu cầu thách thức sống hàng ngày" Đôi kỹ sống, luôn, khác biệt với kỹ nghiệp vụ (trong nghề nghiệp) ” - Trong trình dạy học giáo viên dạy cho em hiểu: Giáo dục kỹ sống trình tác động sư phạm có mục đích, có kế hoạch nhằm hình thành lực hành động tích cực, có liên quan tới kiến thức thái độ, giúp cá nhân có ý thức thân, giao tiếp, quan hệ xã hội, thực cơng việc, ứng phó hiệu với yêu cầu thách thức sống hàng ngày… Kỹ sống hình thành theo nhiều cách khác nhau, tùy vào môi trường sống giáo dục…Giáo dục kỹ sống cho học sinh dạy cho em hoạt động tích cực, hướng vào hoạt động cá nhân nhóm Định hướng giáo dục kỹ sống cho trẻ giúp trẻ làm chủ thân, ứng xử phù hợp với cộng đồng xã hội, thích nghi, học tập hiệu nâng cao sức khỏe tinh thần thể chất, ứng phó tích cực tình sống Các em thích thú với tiết học để nắm kiến thức kĩ sống mà thể tốt kĩ kỹ sống sống thông qua học cụ thể với góp ý, trao đổi, tự đóng vai giải vấn đề học sinh để em thoải mái nêu vấn đề cần trao đổi, chia sẻ với bạn bè, thầy gia đình, khơng áp đặt làm em mau chán em lớp ý thức hiểu biết khơng phải ngồi nghe đồng ý học sinh lớp 1, Mục tiêu giáo dục nhằm giúp học sinh hình thành sở ban đầu cho phát triển đắn lâu dài đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ kỹ bản, góp phần hình thành nhân cách người Việt Nam xã hội chủ nghĩa Yêu cầu nội dung giáo dục tiểu học phải đảm bảo cho học sinh có hiểu biết đơn giản, cần thiết tự nhiên, xã hội người; có kỹ nghe, đọc, nói, viết tính tốn; có thói quen rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh; có hiểu biết ban đầu nghệ thuật Tuy nhiên, nội dung giáo dục nhà trường tiểu học xem trọng việc dạy chữ, chưa trọng mức dạy làm người, việc giáo dục kỹ sống (KNS) cho học sinh Hiện nay, vấn đề đạo đức em ngày tụt dốc nên nhận thấy tầm quan trọng việc dạy kỹ sống cho học sinh cấp thiết Kỹ sống dạy thêm chương trình ngoại khóa Các buổi hoạt động ngoại khố đóng vai trò quan trọng việc giáo dục trẻ, mang đến cho em môi trường học tập động, tích cực Thơng qua hoạt động ngoại khố, em phát triển trí tưởng tượng, khả sáng tạo, đồng thời phát huy nhanh nhạy, khéo léo Ngồi ra, hoạt động ngoại khố giúp trẻ sống hồ đồng, gắn bó, đồng thời phát triển tư khả vận dụng kĩ cách tự nhiên thục Từ Bộ đến sở đưa việc đẩy mạnh phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ” để đẩy mạnh việc học kiến thức có kĩ kỹ sống cho học sinh 4.3 Các điều kiện, phương tiện cần thiết để thực áp dụng giải pháp: * Dùng đồ dùng trực quan để dạy tổ chức trò chơi: - Đồ dùng dạy lớp: tranh ảnh sách giáo khoa, hình ảnh sưu tầm từ sách báo, trang phục có tác động tích cực đến kiến thức học tập cùa học sinh để qua dễ ứng dụng vào thực tế sống đời thường em - Sử dụng hình ảnh thực em em hoạt động chụp ảnh, ghi lại hình ảnh sống động vui nhộn em học, vui chơi, lao động hay làm việc có ý nghĩa khác 5 * Giáo dục kĩ sống thông qua số hát chương trình : - Giáo dục kĩ thông qua số hát giáo viên chọn để em áp dụng số kĩ dựa vào nội dung hát quen thuộc với học sinh tiểu học như: Bài: Chim vành khuyên, Đi học về, Bàn tay mẹ giáo dục em biết chào hỏi xưng hô với người lớn tuổi, đối xử tốt với bạn bè, cha mẹ người yêu mến.Từ em ngoan ngoãn thực theo để khen người lớn giáo dục hành vi em cần nên phát huy để giao tiếp tốt sống, có rèn cho em thành người có ích cho xã hội, người ngoan gia đình mà mong đợi, thực tế thấy hệ trẻ hư hỏng không không khỏi bàng hoàng, lo lắng cho hệ tương lai đất nước sao? 4.4 Nêu bước thực giải pháp: Ở Điều lệ trường Tiểu học ngày 31 tháng năm 2008 Bộ GD- ĐT, ban hành kèm theo Quyết định 51/2007/QĐ- BGDĐT Điều 21 ghi rõ: “ Hoạt động giáo dục bao gồm hoạt động lớp nhằm rèn luyện đạo đức, phát triển lực, bồi dưỡng khiếu, giúp đỡ học sinh phù hợp đặc điểm tâm lý, sinh lý lứa tuổi học sinh Hoạt động giáo dục lớp tiến hành thông qua việc dạy học môn học bắt buộc tự chọn Hoạt động giáo dục lên lớp bao gồm hoạt động ngoại khóa, hoạt động vui chơi, thể dục thể thao, tham quan du lịch, giao lưu văn hóa, hoạt động bảo vệ mơi trường, lao động cơng ích hoạt động xã hội khác ” Để em nắm hành động gọi kĩ tơi tìm hiểu ti vi, sách báo Cẩm nang kĩ sống Bộ giáo dục hướng dẫn em nắm thực số kĩ đáp ứng cho nhu cầu sống Rèn luyện kỹ sống cho học sinh nhiệm vụ vơ quan trọng, ảnh hưởng đến q trình hình thành phát triển nhân cách sau học sinh Chính vậy, từ giai đoạn tiểu học học sinh cần trang bị kỹ sống để có định hướng phát triển cá nhân cách tốt Tại cần phải dạy kỹ sống cho học sinh? Rèn luyện kỹ sống giúp em nhanh chóng hồ nhập khẳng định vị trí tập thể, mà xa cộng đồng xã hội Do đó, cho dù có tài giỏi, thông minh đến đâu thiếu kỹ sống, bạn tiếp cận với môi trường xung quanh, hòa nhập khẳng định Vì vậy, học chương trình tơi cho em nắm kĩ kiến thức số kỹ năng: Kỹ hiểm: Trong tai nạn hay tình nguy hiểm xảy ra, giỏi văn, giỏi toán mà khơng biết cách hiểm giỏi trở nên công cốc Lúc giờ, việc cần làm phải biết cách thoát khỏi nơi nguy hiểm cách an toàn hiệu Những kỹ bao gồm: thoát khỏi hỏa hoạn, ngập lụt, động đất, tai nạn thương tích, xâm hại hay bắt cóc Đây kỹ vô quan trọng mà đối mặt với hiểm nguy ta thấy việc hiểu biết thật tài sản quý giá kho tàng hiểu biết cá nhân Kỹ ứng phó, ứng biến: Nhiều tình nguy hiểm tiềm tàng mối hiểm nguy, biết cách ứng xử phù hợp thiệt hại nhỏ Ví dụ, có người lạ rủ chơi Trong chơi trúng thuốc mê tỉnh dậy bị bắt cóc hay xâm hại Việc biết trước có nguy để tránh không ăn uống thứ người lạ đưa cho, khơng đâu với người cho khơng quen biết Đây kỹ ứng phó, ứng biến Cho em thấy xã hội lên tình trạng xâm hại tình dục trẻ em nên em cần biết cách phòng chống có biểu khơng tốt xung quanh Khi gặp trường hợp em phải báo vớí cha mẹ, thầy cơ, bạn bè hay người thân thuộc để theo dõi không giấu diếm mà tiếp tay cho bọn xấu lợi dụng hội ngang nhiên hoạt động Khơng nơi tối, khuất người qua lại, người lạ rủ đâu hay cho ăn không đi, không ăn Kỹ sử dụng vật dụng (mọi vật dụng đặc biệt vật dụng nguy hiểm nhà): Những vật dụng có khả dễ gây sát thương lại khơng thể thiếu sống như: Dao, kéo, kim, búa, đinh, điện… Sử dụng vật dụng cách an tồn đích mà muốn học Các cha mẹ nhiều lần bị thương nên biết khéo léo việc sử dụng Vậy trẻ sao? Đó lý cha mẹ cần dạy kỹ Dạy em không nghịch dao, kéo, không đùa giỡn với bạn vật nhọn dễ gây thương tích 7 Kỹ khám phá sống cách an toàn hiệu : Một học sinh rành máy tính, “ cao thủ”, thơng tin biết khơng để ý đến hồn cảnh sống xung quanh Dĩ nhiên, nguy khơng an tồn cao Biết cách tìm hiểu khám phá cách an toàn, hiệu sống xung quanh việc tất yếu, việc phải tìm hiểu Chỉ có tự khám phá nâng cao liên tục hiểu biết trí não trẻ Kỹ quản lý thời gian, tiền bạc: Trong sống, kiếm tiền thật khó khăn Vì thế, tiêu pha tiền bạc cho hiệu mà tiết kiệm toán mà người lớn gặp khó khăn Nếu học cách tính tốn để chi tiêu hợp lý, chắn giúp trẻ có kinh nghiệm nhiều sống tương lai Nhiều bạn trẻ bỏ thời gian trơi qua hoang phí hiệu suất học hành lao động không cao Để xếp sống ổn thỏa chắn trẻ cần kỹ quản lý thời gian hiệu Các em tập chia thời gian biểu cho ngày để thực khoảng thời gian Kỹ xác định phương hướng, đường đi: Trong đời người, di chuyển đường với phương tiện giao thông chiếm nhiều thời gian Xác định phương hướng xác, nhanh chóng tìm đường kỹ hiệu vừa để tiết kiệm thời gian tiền bạc, vừa giúp hình dung cơng việc dễ dàng Kỹ thể thuyết phục người khác: Đây kỹ giao tiếp, trình bày vấn đề Kỹ thực dễ thực ta có tồn kỹ Bởi đầu biển kiến thức kinh nghiệm sống, việc tham gia vào đàm đạo không khiến ta lo âu lúng túng Vì vậy, có học cách nói cho lưu lốt tự tin xong Trong kĩ dạy em phải biết - thưa giao tiếp với người lớn tuổi, có ngơn từ riêng cho phù hợp với đối tượng giao tiếp để thể lịch sự, lễ phép với bạn bè, người lớn tuổi Khi đưa, cầm vật từ tay người khác phải cầm hai tay hay ngang trước mặt người phải cúi đầu, có lỗi xin lỗi Hy sinh thân tập thể: Đơi sống, hy sinh tơi đem lại lợi ích to lớn cho tập thể cộng đồng Nếu em hiểu điều này, khơng em đóng góp nhiều cơng sức cho đất nước mà giúp xác định lý tưởng sống xây dựng khát vọng sống Từ phân tích trên, thấy rằng, dạy kỹ sống phải giúp trẻ có kỹ để giải vấn đề có thật sống Những mẩu chuyện minh họa, định hướng cho em phải gần gũi dễ xảy đời thực để em hiểu dễ ứng dụng theo Khi dạy, linh hoạt giáo viên để biến hoạt động trở thành trò chơi lí thú, dễ lơi học sinh, gây cho em hứng thú học tập Trong tiết học lồng ghép giáo dục cho em để em có vốn sống bảo vệ cho thân tránh rủi ro đáng tiếc xảy Học sinh tiểu học nói chung học sinh lớp nói riêng hện em có vốn hiểu biết hiểm họa rình rập xung quanh qua báo đài, ti vi, thông tin đại chúng nên phần em thấy tầm quan trọng vấn đề học Phụ huynh khơng lơ hoạt động học tập, vui chơi em Để học sinh có kỹ thực kỹ sống cung cấp cho em sau tiết học dành cho em thời gian để em đóng vai, thực thái độ, cách cư xử cho em thấy phù hợp để từ rút học bổ ích cho thân để có cách ứng phó trường hợp thực tế sống Để học sinh học tốt Giáo viên cần xác định mục đích Khi dạy xong Kỹ sống, học sinh có thêm kĩ hiểu thêm so với học trước Giáo viên phải có hiểu biết chương trình, sách giáo khoa, tài liệu dạy học Cần lưu ý để dạy hiểu , làm theo kỹ Người giáo viên Tiểu học cần phải có phẩm chất đặc biệt, cách cư xử đặc biệt học sinh Đó thái độ nâng đỡ, khích lệ, thơng cảm với học sinh, làm việc kiên trì, tỉ mỉ Khả biết tổ chức trình dạy học kết hợp với vui chơi Giáo viên phải thấy hết khó khăn em để giúp đỡ Việc người giáo viên cần phải làm biết khen ngợi, động viên Chẳng hạn, học xong kỹ quản lý thời gian cho em tự lập thời gian biểu nêu lên trước lớp để bạn thấy vận dụng quỹ thời gian nào, phù hợp chưa Từ giáo viên định hướng thêm cho em phải biết quý thời gian đừng để thời gian trơi vơ ích Trong thể dục dạy em chơi trò chơi Mèo đuổi Chuột để rèn kỹ nhạy bén, nhanh nhẹn tránh kẻ thù Với môn Khoa học, em tìm hiểu chương Thực vật thấy vai trò,tác dụng cối qua trò chơi tìm hiểu thiên nhiên để từ thấy tầm quan trọng việc trồng bảo vệ xanh Có ý thức bảo vệ, chăm sóc hoa sân trường Khi dạy đạo đức giáo viên cho em tạo tình theo học cảm ơn- xin lỗi, cầm nhận quà người khác em làm gì? Để nhà em biết cách ứng xử gia đình Khi học bảo vệ môi trường, đặt câu hỏi giờ: Đến trường nhà thấy rác vứt không nơi quy định em làm gì? Học sinh trao đổi nêu lên ý nghĩa việc giữ vệ sinh môi trường Xanh- SạchĐẹp nêu cách làm phù hợp với lứa tuổi em như: sau ăn có bao ni lơng hay bao xơi em cần bỏ vào sọt rác, không vứt bừa bãi, phê bình bạn khơng chấp hành quy định Để giữ cho sân trường đẹp buổi học sớm em lao động dọn rác cho trước vào học Trong chào cờ hay sinh hoạt tập thể cuối tuần giáo viên nhắc nhở, tuyên dương em thực tốt nhắc em chưa nhiệt tình cần nhiệt tình Ngồi hình ảnh ghi lại em ngày giáo viên cho học sinh xem thêm số hình ảnh minh họa khác người xã hội có tinh thần giữ vệ sinh chung không kể lớn nhỏ già, trẻ 4.5.Chứng minh khả áp dụng sáng kiến - Một số kiến thức kĩ mà đưa sử dụng hầu hết cho tất tiết học khối lớp bậc tiểu học nói chung lớp nói riêng Tùy vào nội dung học, giáo viên phải biết cách chọn lọc tổ chức thực kĩ cách linh hoạt hiệu - Sử dụng nhiều tranh ảnh, đồ dùng dạy học tự tạo kết hợp với việc sử dụng công nghệ thông tin trò chơi tạo cho khơng khí lớp học thêm sinh động - Học sinh thích học ngoại khóa này, em thoải mái nêu lên suy nghĩ , tỏ thái độ với việc làm đó, hành động 10 Những thông tin cần bảo mật: Không 6.Đánh giá lợi ích thu áp dụng sáng kiến mang lại : - Qua thực tế giảng dạy thấy em khắc sâu kiến thức kĩ để áp dụng cho sống ngày Mặc dù vấn đề nói nhiều việc thực đưa vào giảng dạy chưa phổ biến rộng rãi nên trước nói đến vấn đề nóng hổi xã hội ma túy, xâm hại tình dục trẻ em, bạo lực học đường học sinh e ngại e thẹn, đỏ mặt ngại khơng dám nói Nhưng cung cấp kiến thức, phân tích kĩ kĩ em thấy tầm quan trọng để giúp cho thân em biết tự bảo vệ, tự giải số tình xấu xảy thân khơng có gia đình bên cạnh Các em mạnh dạn hơn, thẳng thắn chia sẻ việc làm để bạn trao đổi - Phụ huynh vui vẻ, tự giác tham gia vào để dạy dỗ thực tốt kĩ chào hỏi, nói lịch sự, lễ phép em gia đình Từ học hay học sinh lễ phép hơn, ngoan ngoãn hơn, mạnh dạn trao đổi bạn, tự tin ý kiến trước đám đơng, khơng rụt rè nói nhỏ trước Các em biết giúp đỡ cha mẹ cơng việc nhà, biết phòng cháy nấu ăn nhà, biết tự giác lao động dọn vệ sinh trường, đoàn kết với bạn bè Biết giúp đỡ người già yếu, gặp khó khăn khơng nản mà có ý chí vươn lên học tập, nhiều em đầu năm nói trống khơng đến biết - thưa Học sinh hiểu ý nghĩa câu ca dao, tục ngữ : “ Tiên học lễ, hậu học văn”, “ Học đôi với hành”, “Trăm hay không tay quen”, - Các em tự khoe với cô điều hay, kĩ làm từ học cô thực hành giao tiếp Điều giúp em có động học tập niềm say mê môn học * Sau kết khảo sát lớp 5D sau: Kết khảo sát Nãng Nãm Số HS học khảo sát 35 33 TL 94,3% Phẩm chất Ðạt Tốt SL 201 …201 … lực SL TL 6,7% Tốt SL TL 34 97,1% Ðạt SL TL 3,9 % Nhý vậy, qua kết khảo sát cho thấy việc áp dụng kĩ nãng 11 giúp cho học sinh ngoan hõn, lễ phép hõn Các em ðối nhân xử mà biết ứng phó phù hợp với hồn cảnh khó khãn sống Học sinh u thích mơn học , vận dụng thực hành giao tiếp, kĩ nãng giao tiếp ngày tiến 7- Đánh giá lợi ích thu dự kiến thu áp dụng sáng kiến theo ý kiến tổ chức, cá nhân tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu, kể áp dụng thử: không 8- Danh sách người tham gia áp dụng thử áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có): khơng TT Họ tên Ngày tháng năm sinh Nơi công tác (hoặc nơi thường trú) Chức danh Trình độ chun mơn Nội dung công việc hỗ trợ Tôi xin cam đoan thông tin nêu đơn trung thực, thật hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Điện Bàn, ngày14 tháng năm 201… Xác nhận đề nghị Người nộp đơn Cơ quan, đơn vị tác giả công tác Nguyễn Thị … 12 ... TTCM K5 Đại học tiểu học Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo sáng kiến Là tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến: BIỆN PHÁP NÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ KĨ NĂNG RÈN LUYỆN KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH LỚP... 1- Chủ đầu tư tạo sáng kiến 2- Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Giáo dục 3- Ngày sáng kiến áp dụng lần đầu áp dụng thử: Sáng kiến áp dụng từ ngày tháng năm 2016 - Mô tả chất sáng kiến: 4.1 Phân tích... NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐƠN YÊU CẦU CƠNG NHẬN SÁNG KIẾN Kính gửi: - Hội đồng Sáng kiến Thị xã Điện Bàn - Hội đồng Sáng kiến Trường Tiểu học Phạm Phú Thứ Tôi ghi tên đây: TT Họ tên 01 Nguyễn
- Xem thêm -

Xem thêm: sáng kiến kinh nghiệm tiểu học đạt điểm cao, sáng kiến kinh nghiệm tiểu học đạt điểm cao

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay