L10 THỰC HÀNH các PHÉP TU từ PHÉP điệp và PHÉP đối

8 3 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 15:29

C, TIẾN TRÌNH BÀI HỌC1, Ổn định tổ chức lớp2, Kiểm tra bài cũ3, Bài mớiHoạt động của GV và HSNội dung cần đạtNăng lựcHoạt động 1: KHỞI ĐỘNG GV yêu cầu HS tìm hiểu về các câu ca dao, tục ngữ có sử dụng phép điệp và phép đối, gọi hai học sinh lên bảng để ghi đáp án.GV gợi dẫn vào bài mới:Điệp và đối là hai biện pháp tu từ thường đượ sử dụng, có hiệu quả cao trong diễn đạt. Hôm nay chúng ta sẽ ôn tập, củng cố kiến thức bằng thực hành những bài tập trong sgk để thuần thục hơn trong đọc hiểu có sử dụng hai biện pháp tu từ này.Một số ví dụ:+Vụng chèo khéo chống+Nay đây mai đó+Đi một ngày đàng, học một sang khôn+Bài thằng bờm…Sử dụng ngôn ngữHoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚITHẢO LUẬN NHÓM GV chia lớp thành 02 nhómMỗi nhóm phân tích một ví dụ sgk Câu hỏi sách giáo khoa?NHÓM 1Các từ xuất hiện nhiều lần có tác dụng gì?Giải thích hình ảnh “nụ tầm xuân”? Nếu thay thế nụ tầm xuân bằng “hoa tầm xuân” hay hoa cây này”… thì câu thơ như thế nào? Có phù hợp hay không?Khái niệm phép điệp?NHÓM 2Chỉ ra các từ được lặp lại? Việc lặp lại ấy có tác dụng gì?Lấy ví dụ về phép đối?Kết luận về phép đối?HS suy nghi và trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhauI. LUYỆN TẬP VỀ PHÉP ĐIỆP (ĐIỆP NGỮ): 1. Bài 1 Bài ca dao “Trèo lên cây bưởi” có ba điệp ngữ: Nụ tầm xuân, cá mắc câu, chim vào lồng.> Các từ xuất hiện liên tiếp nhiều lần buộc người đọc phải chú ý. Lặp “Nụ tầm xuân”: Nhấn mạnh ý nghĩa: hình ảnh người con gái ở độ tuổi trăng tròn, đẹp, tạo cảm xúc tiếc nuối. Nếu thay thế “Nụ tầm xuân”.+ Nụ khác hoa => nụ tầm xuân khác hoa tầm xuân.+ Nụ tầm xuân và hoa cây này => hoàn toàn xa lạ.=> Việc thay đổi hình ảnh (hoa, nụ) > ý thay đổi. (thanh điệu: nụ thanh trắc, hoa – thanh bằng > nhịp điệu, âm thanh thay đổi). Nói tới hoa là chỉ chung người con gái. Nói tới nụ là khẳng định người con gái ở độ tuổi trăng tròn, ở tuổi đẹp nhất. “Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc”, nụ nở thành hoa => ha người con gái đi lấy chồng, hoa tàn => không thể thay thế được. Lặp lại hai câu “chim vào lồng, cá cắn câu” => làm rõ hoàn cảnh của cô gái. (nhấn mạnh tình thế phụ thuộc; sự lặp lại này âm vang cái day dứt, tiếc nuối đến xót xa của nhân vật).+ Không lặp lại thì chưa rõ ý, không thể thoát ý được.+ Cách lặp lại không giống nhau: “Nụ tầm xuân” nói sự phát triển của sự vật, sự việc theo quy luật. Còn cách lặp lại này tô đậm bi kịch của tình thế “mắc câu và vào lồng”. Phép điệp là biện pháp tu từ lặp lại một yếu tố diễn đạt (vần, nhịp, từ, cụm từ, câu) nhằm nhấn mạnh, biểu đạt cảm xúc và ý nghĩa, có khả năng gợi hình tượng nghệ thuật. II. LUYỆN TẬP VỀ PHÉP ĐỐI:1, Phân tích các ví dụ trong mục (2).Gần… thì: nhấn mạnh mối quan hệ giữa con người với môi trường sống. Đó là sự ảnh hưởng của con người trong các mối quan hệ.Có… có: khẳng định sự kiên trì, bền bỉ thì có ngày thành đạt.Vì… vì: khẳng định, nhấn mạnh mối quan hệ, nhấn mạnh đạo lý làm người. Các từ được lặp lại: “gần, thì, có, vì”. Tác dụng: để nhấn mạnh hay để so sánh, không gợi hình ảnh và biểu cảm=> Là lặp từ, không phải điệp tu từ.Ví dụ về phép đối:Trong Hịch tướng sĩ: + Uốn lưỡi cú diều mà sỉ mắng triều đình, đem thân dê chó mà bắt nạt tể phụ.+ Trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa.Đại cáo bình ngô:+ Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn,Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ.+ Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội,Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa hết mùi.Truyện Kiều:+ Tình trong như đã, mặt ngoài còn e.+ Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh.Thơ Đường Luật:+ Nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc, Thương nhà mỏi miệng cái gia gia. (Bà Huyện Thanh Quan)+ Ao sâu nước cả khôn chài cá, Vườn rộng rào thưa khó đuổi gà. (Nguyễn Khuyến)Phép đối là cách sử dụng từ ngữ tạo nên sự cân xứng về cấu trúc, hài hoà về âm thanh, nhịp điệu… tạo nên nét nghĩa tương phản hoặc tương đồng nhằm nhấn mạnh một nội dung nào đó.Đặc điểm+ Về lời: Số lượng âm tiết của hai vế đối phải bằng nhau.+ Về thanh: Các từ ngữ đối nhau phải có số âm tiết bằng nhau, phải có thanh trái nhau về BT.+ Về từ loại: Các từ ngữ đối nhau phải cùng từ loại với nhau (danh từ đối với danh từ, động từ tính từ đối với động từ tính từ).+ Về nghĩa: Các từ đối nhau hoặc phải trái nghĩa với nhau, hoặc phải cùng trường nghĩa với nhau, hoặc phải đồng nghĩa với nhau để gây hiệu quả bổ sung, hoàn chỉnh về nghĩa.Tác dụng:+ Gợi sự phong phú về ý nghĩa (tương đồng và tương phản). + Tạo ra sự hài hoà về thanh.+ Tạo ra sự hoàn chỉnh và dễ nhớ.Làm việc nhómSử dụng ngôn ngữ Giải quyết vấn đề Họ tên: Lê Thị Hồng Nhung Mã sinh viên: 155D1402170113 Lớp: 41D_Sư phạm Ngữ Văn GIÁO ÁN: TIẾT_: THỰC HÀNH CÁC PHÉP TU TỪ: PHÉP ĐIỆP PHÉP ĐỐI A, MỤC TIÊU BÀI HỌC 1,Kiến thức: * Giúp học sinh – Nâng cao kiến thức phép điệp phép đối 2,Kĩ năng: - Luyện kĩ phân tích kĩ sử dụng phép điệp phép đối Các kĩ phát triển cá nhân: giải vấn đề, làm việc nhóm, sử dụng ngơn ngữ… 3,Thái độ: - Có ý thức sử dụng kiến thức học để thấy đực hay, đẹp phép điệp phép đối đọc hiểu văn văn học B, CHUẨN BỊ 1, Giáo viên a, Đồ dung dạy học -SGK, SGV -Giáo án, tài liệu tham khảo -Bảng phụ b, Phương pháp -Gợi tìm -Thảo luận nhóm -Hỏi-đáp 2,Học sinh -SGK, ghi -Xem trước C, TIẾN TRÌNH BÀI HỌC 1, Ổn định tổ chức lớp 2, Kiểm tra cũ 3, Bài Hoạt động GV HS Hoạt động 1: KHỞI ĐỘNG - GV yêu cầu HS tìm hiểu câu ca dao, tục ngữ có sử dụng phép điệp phép đối, gọi hai học sinh lên bảng để ghi đáp án -GV gợi dẫn vào mới: Điệp đối hai biện pháp tu từ thường đượ sử dụng, có hiệu cao diễn đạt Hơm ôn tập, củng cố kiến thức thực hành tập sgk để thục đọc hiểu có sử dụng hai biện pháp tu từ Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI *THẢO LUẬN NHĨM -GV chia lớp thành 02 nhóm Mỗi nhóm phân tích ví dụ sgk # Câu hỏi sách giáo khoa? *NHÓM #Các từ xuất nhiều lần có tác dụng gì? #Giải thích hình ảnh “nụ tầm xuân”? Nội dung cần đạt -Một số ví dụ: +Vụng chèo khéo chống +Nay mai +Đi ngày đàng, học sang khôn +Bài thằng bờm… Năng lực -Sử dụng ngôn ngữ I LUYỆN TẬP VỀ PHÉP ĐIỆP -Làm việc (ĐIỆP NGỮ): nhóm -Sử dụng ngơn ngữ - Giải vấn Bài - Bài ca dao “Trèo lên bưởi” có đề ba điệp ngữ: Nụ tầm xuân, cá mắc câu, chim vào lồng -> Các từ xuất liên tiếp nhiều lần buộc người đọc phải ý - Lặp “Nụ tầm xuân”: Nhấn mạnh ý nghĩa: hình ảnh người gái độ tuổi trăng tròn, đẹp, tạo cảm xúc tiếc nuối - Nếu thay nụ tầm xuân “hoa tầm xuân” hay hoa - Nếu thay “Nụ tầm xuân” này”… câu thơ + Nụ khác hoa => nụ tầm xn nào? Có phù hợp hay khơng? khác hoa tầm xuân + Nụ tầm xuân hoa => hoàn toàn xa lạ => Việc thay đổi hình ảnh (hoa, nụ) -> ý thay đổi (thanh điệu: nụ - trắc, hoa – -> nhịp điệu, âm thay đổi) - Nói tới hoa chung người gái Nói tới nụ khẳng định người gái độ tuổi trăng tròn, tuổi đẹp “Nụ tầm xuân nở xanh biếc”, nụ nở thành hoa => h/a người gái lấy chồng, hoa tàn => thay - Lặp lại hai câu “chim vào lồng, cá cắn câu” => làm rõ hồn cảnh gái (nhấn mạnh tình phụ thuộc; lặp lại âm vang day dứt, tiếc nuối đến xót xa nhân vật) + Khơng lặp lại chưa rõ ý, khơng thể ý #Khái niệm phép điệp? + Cách lặp lại không giống nhau: “Nụ tầm xuân” nói phát triển vật, việc theo quy luật Còn cách lặp lại tơ đậm bi kịch tình “mắc câu vào lồng” *NHĨM #Chỉ từ lặp lại? Việc lặp lại có tác dụng gì? #Lấy ví dụ phép đối? - Phép điệp biện pháp tu từ lặp lại yếu tố diễn đạt (vần, nhịp, từ, cụm từ, câu) nhằm nhấn mạnh, biểu đạt cảm xúc ý nghĩa, có khả gợi hình tượng nghệ thuật II LUYỆN TẬP VỀ PHÉP ĐỐI: 1, Phân tích ví dụ mục (2) - Gần… thì: nhấn mạnh mối quan hệ người với môi trường sống Đó ảnh hưởng người mối quan hệ - Có… có: khẳng định kiên trì, bền bỉ có ngày thành đạt - Vì… vì: khẳng định, nhấn mạnh mối quan hệ, nhấn mạnh đạo lý làm người - Các từ lặp lại: “gần, thì, có, vì” - Tác dụng: để nhấn mạnh hay để so sánh, khơng gợi hình ảnh biểu cảm => Là lặp từ, điệp tu từ *Ví dụ phép đối: Trong Hịch tướng sĩ: + Uốn lưỡi cú diều mà sỉ mắng triều đình, đem thân dê chó mà bắt nạt tể phụ + Trăm thân phơi ngồi nội cỏ, nghìn xác gói da - ngựa - Đại cáo bình ngơ: + Nướng dân đen lửa tàn, Vùi đỏ xuống hầm tai vạ + Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội, Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa hết mùi - - #Kết luận phép đối? Truyện Kiều: + Tình đã, mặt ngồi e + Hoa ghen thua thắm, liễu hờn xanh Thơ Đường Luật: + Nhớ nước đau lòng cuốc cuốc, Thương nhà mỏi miệng gia gia (Bà Huyện Thanh Quan) + Ao sâu nước khơn chài cá, Vườn rộng rào thưa khó đuổi gà (Nguyễn Khuyến) Phép đối cách sử dụng từ ngữ tạo nên cân xứng cấu trúc, hài hoà âm thanh, nhịp điệu… tạo nên nét nghĩa tương phản hoặc tương đồng nhằm nhấn mạnh nội dung Đặc điểm + Về lời: Số lượng âm tiết hai vế đối phải - + Về thanh: Các từ ngữ đối phải có số âm tiết nhau, phải có trái B/T + Về từ loại: Các từ ngữ đối phải từ loại với (danh từ danh từ, động từ - tính từ động từ - tính từ) -HS suy nghi trình bày kết quả, nhận xét lẫn + Về nghĩa: Các từ đối phải trái nghĩa với nhau, phải trường nghĩa với nhau, phải đồng nghĩa với để gây hiệu bổ sung, hoàn chỉnh nghĩa - Tác dụng: + Gợi phong phú ý nghĩa (tương đồng tương phản) + Tạo hài hoà + Tạo hoàn chỉnh dễ nhớ Hoạt động 3: LUYỆN TẬP *HỎI – ĐÁP TRẮC NGHIỆM -GV đưa câu hỏi cho HS trả lời III LUYỆN TẬP Bài Câu 1: Đoạn văn có chứa phép điệp? A Đồng Đăng có phố Kì Lừa, -Giải vấn đề -Sử dụng ngôn ngữ -Năng lực giao tiếp Có nàng Tơ Thị, có chùa Tam Thanh (Ca dao) B Lặn lội thân cò quãng vắng, Eo sèo mặt nước buổi đò đơng (Tú Xương) C Cóc chết bỏ nhái mồ cơi, Chẫu ngồi chẫu khóc: Chàng chàng! Ễnh ương đánh lệnh vang! Tiền đâu mà trả nợ làng ngoé ơi! (Ca dao) D A B chứa phép điệp => D Câu 2: Đoạn thơ sau chứa phép đối? A B Cơ bé nhà bên có ngờ Cũng vào du kích Hơm gặp tơi cười khúc khích Mắt đen tròn (thương thương q thơi) (Giang Nam) Sớm trông mặt đất thương núi xanh Chiều vọng chân mây nhớ tím trời C D (Xuân Diệu) Ở sương khói mờ nhân ảnh Ai biết tình có đậm đà (Hàn Mạc Tử) Về thăm nhà Bác làng Sen Có hang râm bụt thắp lên lửa hổng => B Hoạt động 4: VẬN DỤNG -GV giao BTVN Viết đoạn văn có sử dụng phép điệp đối? -Hình thức: đoạn văn -Yêu cầu: Sử dụng điệp đối Hoạt động 5: MỞ RỘNG -GV đưa vấn đề cho HS suy ngẫm, thảo luận: Ngày điệp đối sử dụng nhiều hay khơng? -Khơng nhiều trước -Khơng thể phủ nhận giá trị 4,Dặn dò - GV nhắc nhở HS làm BTVN, ôn lại kiến thức chuẩn bị -Giải vấn đề -Năng lực thẩm mĩ -Giải vấn đề -Sử dụng ngôn ngữ -Tư logic ... hai vế đối phải - + Về thanh: Các từ ngữ đối phải có số âm tiết nhau, phải có trái B/T + Về từ loại: Các từ ngữ đối phải từ loại với (danh từ danh từ, động từ - tính từ động từ - tính từ) -HS... dụng phép điệp phép đối, gọi hai học sinh lên bảng để ghi đáp án -GV gợi dẫn vào mới: Điệp đối hai biện pháp tu từ thường đượ sử dụng, có hiệu cao diễn đạt Hôm ôn tập, củng cố kiến thức thực hành. .. dụ phép đối? - Phép điệp biện pháp tu từ lặp lại yếu tố diễn đạt (vần, nhịp, từ, cụm từ, câu) nhằm nhấn mạnh, biểu đạt cảm xúc ý nghĩa, có khả gợi hình tượng nghệ thuật II LUYỆN TẬP VỀ PHÉP ĐỐI:
- Xem thêm -

Xem thêm: L10 THỰC HÀNH các PHÉP TU từ PHÉP điệp và PHÉP đối, L10 THỰC HÀNH các PHÉP TU từ PHÉP điệp và PHÉP đối

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay