ĐỀ KIỂM TRA TẬP TRUNG

5 6 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 15:27

ĐỀ KIỂM TRA TẬP TRUNG Môn: NGỮ VĂN lớp 11 Thời gian làm bài: 90 phút Phần Đọc – Hiểu (3,0 điểm) Đọc đoạn trích sau trả lời câu hỏi: Mong ước lớn trở thành người tử tế, sau cháu có sống hạnh phúc Sau có trở thành đời này, làm cơng việc làm việc cách tử tế, ứng xử với thân, với gia đình, bạn bè, người xung quanh, với cộng đồng chí với trái đất cách tử tế! Việc cháu tiếp tục học đâu, làm việc tùy vào sở thích, niềm đam mê lực cháu Tơi gia đình hồn tồn tơn trọng vào lựa chọn định (Đinh Thị Thu Hoài, mẹ “cậu bé vàng” Đỗ Hải Nhật Minh trả lời vấn báo Giáo dục Thời đại số 24 ngày 28-1-2017) Câu Chỉ phương thức biểu đạt đoạn trích (0,5 điểm) Câu Xác định kiểu lập luận đoạn trích (0,75 điểm) Câu Nội dung đoạn trích trên? (0,75 điểm) Câu Anh/chị có đồng tình với mong ước “các trở thành người tử tế” vị phụ huynh thể đoạn trích khơng? Vì sao? (1,0 điểm) Phần Làm văn (7,0 điểm) Câu1 (2,0 điểm) Từ nội dung đoạn trích phần Đọc hiểu, viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ anh chị việc làm để sống tử tế Câu (5,0 điểm) Cảm nhận anh/chị vẻ đẹp thơ Câu cá mùa thu Nguyễn Khuyến Ao thu lạnh lẽo nước veo, Một thuyền câu bé tẻo teo Sóng biếc theo gợn tí, Lá vàng trước gió khẽ đưa Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt, Ngõ trúc quanh co khách vắng teo Tựa gối ôm cần lâu chẳng được, Cá đâu đớp động chân bèo (Theo Ngữ văn 11, tập 1, NXBGD, 2009, tr.22) ĐỀ KIỂM TRA TẬP TRUNG Môn: NGỮ VĂN lớp 11 (Bài viết sô 2) MỤC TIÊU KIỂM TRA – Thu thập thông tin để đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức kĩ đọc hiểu văn làm văn học sinh – Khảo sát kĩ đọc hiểu văn làm văn (nghị luận xã hội tư tưởng đạo lý, nghị luận văn học), kĩ tạo lập văn học sinh HÌNH THỨC KIỂM TRA Tự luận III THIẾT LẬP MA TRẬN * TT 1:Liệt kê tên chủ đề cần kiểm tra – Đọc văn: Câu cá mùa thu (Thu điếu) Nguyễn Khuyến – Làm văn: + Kĩ viết đoạn văn nghị luận xã hội, văn nghị luận văn học + Kĩ tạo lập văn * TT → 9: Thiết lập ma trận Mức độ Chủ đề Đọc văn Số câu / Số điểm / Tỉ lệ Làm văn (Nghi luận xã hội) (Nghị luận văn học) Số câu / Số điểm / Nhận biết Xác địnhphươn g thức biểu đạt – Xác định kiểu lập luận câu / 1,25 đ Thông hiểu Nêu nội dung ngữ liệu Vận dụng thấp Bày tỏ quan điểm ý kiến ngữ liệu 1câu / 0,75 đ câu / 1,0 đ Vận dụng cao Cộng câu / đ = 30% Viết đoạn văntrình bày suy nghĩ việc làm để sống tử tế Viết văn trình bày cảm nhận vẻ đẹp thơ Câu cá mùa thu câu / 7,0 đ câu /7 đ Tỉ lệ = 70 TS câu / câu / TS 1,25đ điểm/Tỉ lệ câu / 0,75đ câu / 1,0đ câu / 7,0 đ % câu / 10 đ = 100 % BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA THEO MA TRẬN ĐÃ LẬP (Đề kiểm tra đính kèm) XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM Hướng dẫn chung – Giáo viên nắm yêu cầu hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát làm học sinh, tránh cách chấm đếm ý cho điểm – Do đặc trưng môn, giáo viên linh hoạt việc vận dụng đáp án thang điểm; ý khuyến khích làm có sáng tạo, cảm xúc Đáp án thang điểm Phầ n I Câu II a Nội dung Điểm Đọc ngữ liệu trả lời câu hỏi Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận Kiểu lập luận: Tổng – Phân –Hợp Đoạn trích lời tâm sự, mong ước người mẹ: muốn trở thành người tử tế HS có nhiều cách trả lời khác phải lí giải thuyết phục Sau số gợi ý: – Tán đồng với ý kiến người mẹ đoạn trích – Vì ý kiến đắn, sâu sắc, thể tinh thần trách nhiệm Con người trở thành ai, làm cơng việc khơng biết sống tử tế với thân người xung quanh Từ nội dung đoạn trích phần Đọc hiểu, viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ anh chị việc làm để sống tử tế * Yêu cầu chung: – Học sinh biết kết hợp kiến thức kĩ để viết đoạn nghị luận xã hội – Đoạn văn có bố cục rõ ràng; lập luận chặt chẽ; diễn đạt mạch lạc; khơng mắc lỗi tả, dùng từ, đặt câu * Yêu cầu cụ thể Đảm bảo cấu trúc đoạn nghị luận: – Có đủ phần Mở đoạn, Thân đoạn, Kết đoạn 3,0 0,5 0,75 0,75 1,0 2,0 0,25 b c d e a b c – Mở đoạn nêu vấn đề, thân đoạn triển khai vấn đề, kết đoạn kết luận vấn đề bàn bạc Xác định vấn đề cần nghị luận: Làm để sống tử tế Triển khai vấn đề nghị luận thành luận điểm; vận dụng tốt thao tác lập luận HS làm theo nhiều cách, sau số gợi ý: – Sống tử tế sống đúng, sống đẹp, sống có ý nghĩa; biết cống hiến cho đời giá trị tốt đẹp, phù hợp với đạo đức, chuẩn mực xã hội – Để sống tử tế người cần: + Biết ứng xử, biết chia sẻ, yêu thương, sống trách nhiệm với thân người xung quanh + Biết học hỏi tử tế người khác; nuôi dưỡng, rèn luyện tử tế thân + Biết trân trọng ngợi ca tốt; đấu tranh, phê phán xấu… Sáng tạo – Có cách diễn đạt sáng tạo – Thể suy nghĩ sâu sắc, mẻ vấn đề nghị luận Chính tả, dùng từ, đặt câu Đảm bảo quy tắc tả, dùng từ, đặt câu Cảm nhận anh/chị vẻ đẹp thơ Câu cá mùa thu (Thu điếu) Nguyễn Khuyến * Yêu cầu chung – Biết làm văn nghị luận đoạn thơ với luận điểm, luận cụ thể; kết cấu chặt chẽ, diễn đạt trôi chảy – Bài sạch, chữ rõ; hạn chế lỗi tả, dùng từ, viết câu… * Yêu cầu cụ thể Trên sở hiểu biết thơ Câu cá mùa thu tác giả Nguyễn Khuyến, HS cần trình bày cảm nhận vẻ đẹp nội dung nghệ thuật đoạn thơ Đảm bảo cấu trúc nghị luận: – Có đủ phần Mở bài, Thân bài, Kết – Mở nêu vấn đề, thân triển khai vấn đề, kết kết luận vấn đề bàn bạc Xác định vấn đề cần nghị luận: Cảm nhận anh/chị vẻ đẹp thơ Câu cá mùa thu (Thu điếu) Triển khai vấn đề nghị luận thành luận điểm; vận dụng tốt thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ lí lẽ 0,25 1,0 0,25 0,25 5,0 0,25 0,25 dẫn chứng Giới thiệu khái quát: – Tác giả Nguyễn Khuyến – Bài thơ Câu cá mùa thu Cảm nhận vẻ đẹp thơ” * Vẻ đẹp nghệ thuật: – Ngơn ngữ tinh tế, gợi hình, gợi cảm – Hình ảnh chọn lọc, bút pháp chấm phá, lấy động tả tĩnh – Sử dụng loạt từ láy “lạnh lẽo”, “tẻo teo” kết hợp với vần “eo” cuối dòng thơ Ø Gợi cảnh thu làng quê yên tĩnh, trẻo, vắng lặng * Vẻ đẹp nội dung: – Cảnh thu yên ả, dịu nhẹ, sơ: ao thu nhỏ, thuyền bé, sắc trời xanh, ngõ trúc quanh co, tiếng rơi, sóng gợn… Ø Bức tranh thu điển hình làng quê Bắc Bộ: đẹp tĩnh lặng, đượm buồn – Tâm trạng tác giả: hòa tranh thu đẹp ngư ông thả hồn buông câu Tư “tựa gối ơm cần” mang nét u hồi thời người trí thức thời loạn Ø Tâm hồn gắn bó tha thiết với thiên nhiên đất nước lòng u nước thầm kín mà sâu sắc tác giả Đánh giá khái quát: – Bức tranh thu trong“Câu cá mùa thu Nguyễn Khuyến mang vẻ đẹp điển hình cho làng cảnh Bắc Bộ Việt Nam – Qua thơ, người đọc cảm nhận “tâm trạng thời thế”, lòng yêu quê hương đất nước sâu sắc tác giả Sáng tạo – Có cách diễn đạt sáng tạo – Thể suy nghĩ sâu sắc, mẻ vấn đề nghị luận Chính tả, dùng từ, đặt câu Đảm bảo quy tắc tả, dùng từ, đặt câu 0,5 1,0 2,0 0,5 0,25 0,25 ... điểm/Tỉ lệ câu / 0,75đ câu / 1,0đ câu / 7,0 đ % câu / 10 đ = 100 % BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA THEO MA TRẬN ĐÃ LẬP (Đề kiểm tra đính kèm) XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM Hướng dẫn chung – Giáo... lý, nghị luận văn học), kĩ tạo lập văn học sinh HÌNH THỨC KIỂM TRA Tự luận III THIẾT LẬP MA TRẬN * TT 1:Liệt kê tên chủ đề cần kiểm tra – Đọc văn: Câu cá mùa thu (Thu điếu) Nguyễn Khuyến – Làm... c d e a b c – Mở đoạn nêu vấn đề, thân đoạn triển khai vấn đề, kết đoạn kết luận vấn đề bàn bạc Xác định vấn đề cần nghị luận: Làm để sống tử tế Triển khai vấn đề nghị luận thành luận điểm; vận
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA TẬP TRUNG, ĐỀ KIỂM TRA TẬP TRUNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay