Chiến lược dẫn đầu về chi phí thấp

36 6 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 15:24

GVHD: Thầy NGUYỄN THẾ HÙNG DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM STT 10 HỌ VÀ TÊN MSSV 33111025379 33111025479 33111026110 33111025533 33111023427 33111025358 33111025270 33111027617 33111022303 33111025480 Lê Ngọc Hằng Huỳnh Xuân Hương Trần Thị Mỹ Linh (1981) Nguyễn Thúy Ngân Trần Ngọc Quỳnh Như Dư Ngọc Nữ Lê Thị Thúy Nương Nguyễn Thị Hồng Quế Phạm Thị Minh Tâm Trần Thị Thanh MỤC LỤC VB2K14NT1 – NHÓM GVHD: Thầy NGUYỄN THẾ HÙNG Tổng quan chiến lược kinh doanh Trang Phần Chiến lược dẫn đầu chi phí thấp I Khái niệm .8 II Mục tiêu .8 III Đặc trưng công ty áp dụng IV Thuận lợi 10 V Rủi ro 11 VI Các cách thực 12 6.1 Ý nghĩa việc hạ thấp chi phí sản xuất kinh doanh 12 6.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí sản xuất kinh doanh 13 6.2.1 Những nhân tố khách quan 13 a Nhà nước 13 b Thị trường 13 c Khoa học kĩ thuật công nghệ 13 6.2.2 Những nhân tố chủ quan 14 a Tổng chi phí sản xuất .14 b Cơ cấu sản xuất kinh doanh 14 c Cơ sở vật chất kỹ thuật 14 d Mạng lưới tiêu thụ thành phẩm 15 e Năng suất lao động 15 6.3 Các biện pháp giảm chi phí sản xuất kinh doanh 15 6.3.1 Chi phí nhân 15 a Giải pháp hành .16 b Giải pháp hoàn thiện cấu tổ chức 17 c Giải pháp đãi ngộ 17 d Giải pháp chất lượng 18 6.3.2 Chi phí liên quan đến việc định giá sản phẩm 18 a Tổ chức tốt việc cung ứng nguyên nhiên vật liệu 18 cho sản xuất kinh doanh 18 b Tổ chức hợp lý khoa học tinh giảm lao động VB2K14NT1 – NHÓM GVHD: Thầy NGUYỄN THẾ HÙNG doanh nghiệp .19 c Sử dụng trang thiết bị sản xuất đại 19 d Sử dụng nhà thầu phụ 19 e Ứng dụng hiệu việc khai thác đường cong kinh nghiệm 20 f Cải thiện liên tục hiệu suất hoạt động 20 g Thiết kế lại sản phẩm 21 h Phát triển thoả thuận tốn với khách hàng 21 i Có dây chuyền cung ứng đánh bại 22 Phần Công ty Rạng Đông – doanh nghiệp điển hình thực chiến lược dẫn đầu chi phí thấp 23 I Giới thiệu 23 II Chiến lược dẫn đầu chi phí thấp cơng ty Rạng Đơng 24 2.1 Tình hình chi phí sản xuất kinh doanh cơng tác quản lý chi phí sản xuất kinh doanh công ty 24 2.1.1 Chi phí sản xuất sản phẩm 25 2.1.2 Chi phí bán hàng .26 2.1.3 Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 2.2 Một số biện pháp hạ thấp chi phí kinh doanh công ty 26 2.2.1 Biện pháp .27 2.2.2 Biện pháp .28 2.2.3 Biện pháp .28 2.2.4 Biện pháp .29 2.2.5 Biện pháp .30 2.3 Kết đạt 30 Phần kết luận 33 Tài liệu tham khảo 35 Phụ lục 38 VB2K14NT1 – NHÓM GVHD: Thầy NGUYỄN THẾ HÙNG TỔNG QUAN VỀ CÁC CHIẾN LƯỢC KINH DOANH Thế giới bước vào kỷ 21, kỷ đầy hứa hẹn đổi thay kỳ diệu chuyển đổi từ kinh tế vật chất sang kinh tế tri thức Một số doanh nghiệp nước ta có ưu vững mạnh thị trường song giảm sút VB2K14NT1 – NHÓM 5 GVHD: Thầy NGUYỄN THẾ HÙNG chất lượng hàng hóa, khả cạnh tranh Bên cạnh đó, số doanh nghiệp lại có tăng trưởng phát triển vượt bậc biết dựa sách phát triển kinh tế nhà nước, nắm bắt hội thị trường, biết phát huy điểm mạnh riêng mình, vượt qua điểm yếu, biết tận dụng thành tựu khoa học công nghệ giới đại để hoạch định triển khai cơng cụ kế hoạch hố linh hoạt đối phó với thay đổi mơi trường kinh doanh Một chiến lược kinh doanh (phương hướng quy mô tổ chức dài hạn) hiệu kèm theo việc thực xuất sắc đảm bảo tốt cho thành công tổ chức Vậy doanh nghiệp quan nên tiến hành hoạch định chiến lược kinh doanh? Một lý mà nhà lãnh đạo cao cấp nhà nghiên cứu đưa là: • Điều kiện hầu hết công việc kinh doanh thay đổi nhanh mà hoạch định chiến lược cách để đối lại khó khăn hội tương lai • Chiến lược mang lại lợi cho tổ chức thông qua việc xếp tối ưu nguồn lực môi trường cạnh tranh nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường kỳ vọng nhà góp vốn • Hoạch định chiến lược cung cấp cho thành viên doanh nghiệp mục tiêu phương hướng cụ thể doanh nghiệp tương lai • Hoạch định chiến lược sở để điều khiển đánh giá việc quản lý • Các tổ chức cá nhân có hoạch định chiến lược thành công đạt hiệu không hoạch định Khi tham khảo tài liệu viết chiến lược kinh doanh, ta thấy phong phú cấu chiến lược: dẫn đầu chi phí thấp, đa dạng hóa, sáp nhập hay mua lại, tồn cầu hóa, tập trung vào khách hàng, tạo khác biệt cho sản phẩm hay dịch vụ, v.v Về bản, công ty hoạt động lợi nhuận nhắm đến mục đích: xác định theo đuổi chiến lược giúp họ bảo vệ sinh lợi phân khúc thị trường Dù theo đuổi chiến lược nữa, công ty VB2K14NT1 – NHÓM GVHD: Thầy NGUYỄN THẾ HÙNG cố tăng khả sinh lợi – tức chênh lệch khách hàng sẵn sàng chi trả chi phí cơng ty để cung cấp hàng hóa hay dịch vụ Trong tất chiến lược kinh doanh “chiến lược dẫn đầu chi phí thấp” để hình thành giá sản phẩm thấp đối thủ cạnh tranh xem giải pháp hiệu trình cạnh tranh chiếm lĩnh thị trường hầu hết doanh nghiệp CHIẾN LƯỢC DẪN ĐẦU VỀ CHI PHÍ THẤP I KHÁI NIỆM Xuất vào năm 70 kỷ XX nước tư phát triển nhiều doanh nghiệp áp dụng Theo Porter: “Chiến lược dẫn đầu VB2K14NT1 – NHÓM GVHD: Thầy NGUYỄN THẾ HÙNG chi phí thấp yêu cầu phải xậy dựng cấu trúc máy động với điều kiện làm việc quy mô đạt hiệu suất cao, theo đuổi mạnh mẽ việc tận dụng yếu tố kinh nghiệm, quản lý chặt chẽ chi phí chi phí chung, giảm thiểu chi phí cho lĩnh vực nghiên cứu phát triển, dịch vụ, bán hàng, quảng cáo…” Điều cốt lõi chiến lược giá thực tế khách hàng phải trả rẻ tất sản phẩm loại quy cách thị trường Điều cần lưu ý ở chỗ: giá thấp giá đến tay người tiêu dùng - bao gồm tất chi phí phát sinh chi phí phân phối, chi phí vận chuyển, - không giá xuất xưởng II MỤC TIÊU Mục tiêu doanh nghiệp theo đuổi chiến lược dẫn đầu chi phí thấp tạo lợi cạnh tranh cách định giá thấp giá đối thủ ngành nhằm thu hút khách hàng mục tiêu nhạy cảm với giá thấp chiếm thị phần lớn Doanh nghiệp muốn tạo trì mức chi phí thấp ngành thị trường để tạo lợi cạnh tranh doanh nghiệp giá Chiến lược chi phí thấp cách ngăn chặn hay phá hủy ngầm việc công ty cạnh tranh tham gia vào ngành kinh doanh Chiến lược hướng tới mục tiêu trở thành nhà sản xuất có chi phí thấp ngành với tiêu chuẩn chất lượng định Khi đó, công ty bán sản phẩm với giá trung bình tồn ngành để thu lợi nhuận cao so với đối thủ cạnh tranh, bán với giá thấp giá trung bình để giành thêm thị phần III ĐẶC TRƯNG CỦA CÁC CÔNG TY ÁP DỤNG Những doanh nghiệp thành công việc áp dụng chiến lược dẫn đầu chi phí thường có đặc điểm sau: • Doanh nghiệp cạnh tranh cách sản xuất sản phẩm – dịch vụ với chi phí thấp đối thủ cạnh tranh • Đây doanh nghiệp sau thị trường Họ không tiên phong lĩnh vực nghiên cứu, không tập trung vào khác biệt hóa sản phẩm VB2K14NT1 – NHÓM GVHD: Thầy NGUYỄN THẾ HÙNG đưa tính mới, sản phẩm mà nỗ lực giảm chi phí sản xuất sản phẩm – dịch vụ cung ứng thị trường công ty dẫn đầu cách tập trung vào cơng nghệ quản lý để giảm chi phí • Thông thường doanh nghiệp theo chiến lược thường hướng vào thị trường đại trà (thị trường mà nhu cầu người tiêu dùng tưởng đối đồng nhất), nhóm khách hàng mà doanh nghiệp phục vụ thường nhóm “khách hàng trung bình”, thị phần doanh nghiệp tương đối lớn • Có khả tiếp cận vốn để đầu tư vào thiết bị sản xuất có trình độ cao sản xuất • Có lực thiết kế sản phẩm để tăng hiệu sản xuất (ví dụ tạo tiết nhỏ để rút ngắn q trình lắp ráp) • Có kênh phân phối hiệu Khi doanh nghiệp theo đuổi chiến lược chi phí thấp, doanh nghiệp cần phải tiếp cận hầu hết nguồn lực dẫn đến lợi chi phí Chiến lược khơng thành cơng có chi phí thấp khâu sản xuất lại bán thông qua hệ thống phân phối tốn với chi phí cao • Chiến lược giá thấp thường phù hợp với ngành mà hội mặt công nghệ để tạo khác biệt sản phẩm bị hạn chế có hội mặt thị trường để thay đổi qua sản phẩm khác Có số loại thị trường mà sản phẩm đưa bán giống yếu tố giá vấn đề mang tính định Ví dụ thị trường sản xuất cung cấp axit sulphuric: đặc điểm kỹ thuật không khác khách hàng yêu cầu chất lượng Trong trường hợp chiến lược chi phí thấp phù hợp Chiến lược mang lại giá trị thực cho doanh nghiệp họ nhà sản xuất có chi phí thấp ngành Và vậy, thị trường thường có kẻ chiến thắng thật có chi phí sản xuất thấp đối thủ khác khó để tạo thành công vượt bật VB2K14NT1 – NHÓM GVHD: Thầy NGUYỄN THẾ HÙNG IV THUẬN LỢI Chiến lược dẫn đầu chi phí thấp mở đường đến thành công cho nhiều doanh nghiệp Những thuận lợi áp dụng chiến lược dẫn đầu chi phí thấp mà doanh nghiệp có: • Nhờ chi phí thấp, doanh nghiệp bán sản phẩm với giá thấp đối thủ cạnh tranh mà giữ mức độ lợi nhuận dự tính  có ưu đối thủ cạnh tranh hữu • Trong trường hợp đối thủ cạnh tranh bán sản phẩm mức giá, doanh nghiệp có mức chi phí thấp đạt mức lợi nhuận cao • Khi ngành kinh doanh vào giai đoạn trưởng thành xảy chiến tranh giá cả, doanh nghiệp có chi phí thấp dành phần thắng nhờ khả cạnh tranh tốt • Doanh nghiệp chịu đựng sức ép tăng giá nhà cung cấp có • Để đáp ứng quy mô sản xuất lớn, doanh nghiệp thường có nhu cầu nguyên vật liệu số lượng lớn, nhờ vị doanh nghiệp đàm phán với nhà cung cấp nâng cao • Nếu xuất sản phẩm thay thế, doanh nghiệp giảm giá sản phẩm để cạnh tranh giữ ngun thị phần • Ưu chi phí rào cản ngăn khơng cho doanh nghiệp khác xâm nhập thị trường Vì chừng giữ ưu chi phí, doanh nghiệp theo đuổi chiến lược an tồn Nhờ ưu nêu trên, doanh nghiệp lựa chọn chiến lược dẫn đầu chi phí thấp có khả đạt tỷ suất lợi nhuận trung bình V RỦI RO VB2K14NT1 – NHÓM 10 GVHD: Thầy NGUYỄN THẾ HÙNG Bất kỳ chiến lược có mạo hiểm ẩn chứa bên trong, chiến lược chi phí thấp ngoại lệ Việc theo đuổi chiến lược phát sinh số vấn đề mà doanh nghiệp cần phải cân nhắc lựa chọn q trình áp dụng • Mối nguy lớn doanh nghiệp theo đuổi chiến lược dẫn đầu chi phí thấp ln phải tìm phương pháp sản xuất với chi phí thấp đối thủ cạnh tranh Nếu khơng doanh nghiệp bị ưu cạnh tranh bị “đánh” vũ khí Vì để giữ vị mình, doanh nghiệp ln phải tái đầu tư vào thiết bị đại, loại bỏ tài sản lỗi thời… Đây lại hoạt động tương đối tốn chi phí Do để cân đối chi phí hoạt động kinh doanh doanh nghiệp theo đuổi chiến lược dẫn đầu chi phí thấp tốn hóc búa mà nhà quản trị cần phải giải cách thơng minh hợp lý • Các đối thủ cạnh tranh bắt chước phương pháp sản xuất doanh nghiệp, rút kinh nghiệm đầu tư vào phương pháp sản xuất tiên tiến để có chi phí thấp doanh nghiệp phải đối mặt với khó khăn lớn Thậm chí, với trợ giúp cơng nghệ đại, đối thủ cạnh tranh có bứt phá bất ngờ sản xuất, xóa lợi cạnh tranh doanh nghiệp dẫn đầu chi phí Những thay đổi cơng nghệ tiên tiến làm cho chi phí đầu tư kinh nghiệm doanh nghiệp khơng ý nghĩa hay giá trị • Do mục tiêu chi phí thấp, doanh nghiệp khơng đầu tư thích đáng cho hoạt động R&D hay marketing nên không nhận cải tiến cần có sản phẩm chiến lược marketing để đáp ứng thay đổi thị hiếu nhu cầu khách hàng dẫn đến việc dần lợi cạnh tranh • Một vấn đề việc cố gắng hạ chi phí việc cắt giảm bớt lượng nhân cơng Điều ảnh hưởng đến tinh thần làm việc VB2K14NT1 – NHÓM 11 GVHD: Thầy NGUYỄN THẾ HÙNG Từ ngày thành lập đến công ty trải qua nhiều khó khăn thử thách vươn lên lớn mạnh không đạt thành tựu đáng kể Ví dụ như: sản phẩm có mặt rộng khắp nước, chiếm thị phần lớn, nhiều năm liền sản phẩm đạt danh hiệu top ten người tiêu dùng binh chọn, nhiều Huân huy chương Nhà nước trao tặng Sản phẩm có mặt nhiều thị trường nước như: Ai Cập, Hồng Kông, Trung Quốc, Hàn Quốc,… Từ 1998 đến giá trị đơn hàng nước tăng đến lần Mặc dù phải đối mặt với chiến khốc liệt để giành thị phần với đối thủ cạnh tranh mà điển hình cơng ty bóng đèn Philips, công ty hàng đầu giới thâm nhập vào việt nam từ năm 1993, hay chi phí sản xuất ngày tăng cao, áp dụng chiến lược kinh doanh hiệu mà chiến lược dẫn đầu chi phí giúp công ty Rạng Đông không đứng vững chiếm thị phần lớn thị trường nội địa mà gia tăng giá trị hàng xuất nước II CHIẾN LƯỢC DẪN ĐẦU VỀ CHI PHÍ THẤP CỦA CƠNG TY RẠNG ĐƠNG 2.1 Tình hình chi phí sản xuất kinh doanh cơng tác quản lý chi phí sản xuất kinh doanh cơng ty Cơng ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đơng sản xuất kinh doanh mặt hàng chủ yếu: bóng đèn loại phích nước Trong q trình sản xuất kinh doanh cơng ty bỏ nhiều khoản chi phí phát sinh phân xưởng sản xuất, phận bán hàng, phận quản lý Do cơng ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông vừa sản xuất sản phẩm, vừa tổ chức tiêu thụ sản phẩm Do cấu thành tổng chi phí sản xuất kinh doanh cơng ty bao gồm: - Chi phí sản xuất sản phẩm - Chi phí bán hàng - Chi phí quản lý doanh nghiệp Để thấy rõ tình hình chi phí sản xuất kinh doanh cơng tác quản lý chi phí Cơng ty biểu qua bảng bên: VB2K14NT1 – NHÓM 23 GVHD: Thầy NGUYỄN THẾ HÙNG Bảng tình hình chi phí sản xuất kinh doanh Cơng ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông phát sinh qua năm 2002 - 2003 Các tiêu Năm 2002 A Tổng doanh thu 376.860 Năm 2003 Chênh lệch 2003/2002 490.408 B Tổng chi phí sản xuất kinh doanh 303.655 374.195 I Chi phí sản xuất sản phẩm 265.740 327.126 Chi phí nguyên vật liệu 155.882 197.857 Chi phí tiền lương 38.437 49.394 Chi phí Bảo hiểm xã hội 1.512 2.199 Chi phí khấu hao TSCĐ 18.100 21.190 Chi phí dịch vụ mua ngồi 6.853 9.951 Chi phí khác 44.956 46.535 II Chi phí bán hàng 18.797 26.045 Chi phí nhân viên 2.000 4.000 Chi phí dụng cụ 2.500 4.000 Chi phí khấu hao TSCĐ 8.747 10.000 Chi phí khác 5.550 8.045 III Chi phí quản lý doanh nghiệp 19.118 21.024 Chi phí nguyên vật liệu 2.500 3.000 Chi phí BHXH 2.500 3.000 Chi phí khấu hao TSCĐ 2.500 2.500 Chi phí tiền lương 7.000 7.024 Chi phí dự phòng 3.500 4.000 Chi phí tiền khác 1.118 1.500 Qua bảng ta thấy tổng doanh thu năm 2003 tăng so với năm 113.548 70.540 61.386 41.975 10.957 687 3.090 3.098 1.579 7.218 2.000 1.500 1.253 2.495 1.906 500 500 24 500 382 2002 113.548 (trđ), tỷ lệ tăng 30.13% Trong tổng chi phí sản xuất tồn cơng ty năm 2003 tăng so với năm 2002 70.540 (trđ), tỷ lệ tăng 23.23% nhỏ tỷ lệ tăng tổng doanh thu Do vậy, cơng ty hoạt động có lợi nhuận Tổng chi phí sản xuất kinh doanh cơng ty chia thành nhóm: chi phí sản xuất sản phẩm, chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí NVL chiếm tỷ trọng lớn tổng chi phí sản xuất kinh doanh 2.1.1 Chi phí sản xuất sản phẩm Chi phí NVL phát sinh hạch toán trực tiếp phân xưởng Mặt hàng sản xuất kinh doanh công ty bóng đèn loại phích nước, sản VB2K14NT1 – NHÓM 24 GVHD: Thầy NGUYỄN THẾ HÙNG xuất với khối lượng lớn, NVL phong phú nhiều chủng loại Chi phí NVL gồm chi phí thu mua, vận chuyển, hao hụt định mức q trình vận chuyển Chi phí NVL năm 2003 tăng so với năm 2002 41.975 (trđ), tỷ lệ tăng 30,5% Chi phí NVL tăng năm 2003 mở rộng quy mô sản xuất, cần khối lượng NVL đáp ứng cho yêu cầu sản xuất Để hạ thấp chi phí cơng ty cần quản lý chặt chẽ khoản chi phí Chi phí tiền lương bao gồm: lương chính, lương phụ cơng nhân viên tồn cơng ty Tại cơng ty việc tính trả lương cho công nhân viên áp dụng theo hai hình thức: lương sản phẩm (áp dụng với cơng nhân trực tiếp sản xuất) lương thời gian (áp dụng cán công nhân viên làm phận gián tiếp, nhân viên phòng ban nghiệp vụ, nhân viên quản lý phân xưởng công nhân động) Ngồi tiền lương tổ trưởng sản xuất có phụ cấp trách nhiệm Bên cạnh chế độ tiền lương, cơng ty có chế độ tiền thưởng, trả hàng tháng, hàng quý phân bổ chi phí cho tháng q Ngồi tiền lương tính theo sản lượng, chất lượng lao động, cơng ty chi trả BHXH, BHYT trường hợp: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, sức, hưu trí… Nguồn bù đắp chi phí BHXH quỹ tiền BHXH, BHYT Việc trả lương theo sản phẩm kích thích người lao động tăng suất lao động, nhằm tăng thu nhập, cải thiện đời sống, công ty cần phát huy Đối với việc trả lương theo thời gian, công ty phải tinh lọc đội ngũ cán quản lý gọn nhẹ, có trình độ, có lực, tránh lãng phí chi phí tiền lương chi phí BHXH Chi phí khấu hao TSCĐ phản ánh tồn số tiền trích khấu hao TSCĐ hữu hình sử dụng phục vụ q trình sản xuất Tại cơng ty có giá trị TSCĐ lớn (101.920.182.199đ năm 2003) TSCĐ cơng ty hình thành từ ba nguồn chủ yếu: nguồn ngân sách cấp, nguồn vốn công ty tự bổ sung nguồn vốn vay cán công nhân viên cơng ty Q trình sản xuất kinh doanh, quản lý TSCĐ bị hao mòn dần (hao mòn hữu hình hao mòn vơ hình) Do vậy, hàng tháng cơng ty trích khấu hao TSCĐ phận sản xuất,bộ phận bán hàng phận quản lý phương khâu hao TSCĐ Công ty áp dụng phương pháp khấu hao VB2K14NT1 – NHÓM 25 GVHD: Thầy NGUYỄN THẾ HÙNG Chi phí dịch vụ mua ngồi bao gồm khoản chi phí nhận, cung cấp dịch vụ từ đơn vị khác như: chi phí điện, điện thoại, vệ sinh, chi phí hàng mang gia cơng, chi phí vật liệu th ngồi chế biến dịch vụ khác Chi phí dịch vụ mua ngồi phục vụ sản xuất năm 2003 tăng so với năm 2002 3098 (trđ), tỷ lệ tăng 32% Với tỷ lệ tăng công ty cần nghiên cứu đề giải pháp hạ thấp chi phí dịch vụ mua ngồi Chi phí dịch vụ khác: Q trình sản xuất chiếm tỷ lệ lớn tổng chi phí sản xuất sản phẩm bao gồm khoản chi phí sản xuất chưa hạch toán tiêu, chi phí tiếp khách, hội họp, cơng tác phí, chi sửa chữa lặt vặt, chi vật liệu xuất dùng không qua kho Chi phí khác năm 2003 tăng so với năm 2002 1579 (trđ), với tỷ lệ tăng 29,8% 2.1.2 Chi phí bán hàng Đối với việc sản xuất hàng hố chế thị trường, cơng tác tiêu thụ công ty quan trọng Khối lượng sản phẩm tiêu thụ nhân tố ảnh hưởng có tính chất định đến quy mơ sản xuất cơng ty Do chi phí bán hàng cơng ty bao gồm chi phí liên quan trực tiếp đến việc tiêu thụ sản phẩm, chi phí cho việc mở rộng thị trường nâng cao khả sản xuất tiêu thụ sản phẩm (hay chi phí hỗ trợ marketing phát triển) Chi phí bán hàng công ty năm 2003 tăng so với năm 2002 1253 triệu đồng với tỷ lệ tăng 33,75%, tỷ lệ tăng chi phí bán hàng nhỏ so với tỷ lệ doanh thu Như tỷ suất chi phí bán hàng/doanh thu khơng tăng cho thấy kết họat động sản xuất kinh doanh diễn liên tục đặn - tiết kiệm tối đa khoản chi phí 2.1.3 Chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2003 tăng so với 2002 1.906 (trđ) 2.2 Một số biện pháp hạ thấp chi phí kinh doanh cơng ty Trong chế thị trường nay, doanh nghiệp phải cạnh tranh gay gắt chất lượng giá để tồn phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty phải có hiệu kinh tế hiệu xã hội, phải lấy thu nhập bù đắp chi phí VB2K14NT1 – NHĨM 26 GVHD: Thầy NGUYỄN THẾ HÙNG có lợi nhuận điều kiện giá bán thị trường chịu tác động quy luật cung cầu Nhận thức vai trò quan trọng công tác phấn đấu hạ thấp chi phí sản xuất kinh doanh, nhiều biện pháp thiết thực hữu hiệu để hạ thấp chi phí sản xuất kinh doanh cơng ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông áp dụng khai thác triệt để 2.2.1 Biện pháp Công ty không ngừng nghiên cứu, mở rộng thị trường, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm Yếu tố chất lượng sản phẩm đưa lên hàng đầu, việc tơn trọng quy trình cơng nghệ sản xuất, sản phẩm trước xuất xưởng kiểm tra nghiêm ngặt với nề nếp kiểm tra xây dựng thực nhiều năm Đặc biệt công ty nghiên cứu cho đời nhiều sản phẩm mẫu mã Sản phẩm công ty có chỗ đứng vững thị trường, giành tín nhiệm người tiêu dùng thị hiếu, giá cả, đặc biệt chất lượng sản phẩm Kiểm tra chất lượng đèn tiết kiệm điện 2.2.2 Biện pháp Bên cạnh việc trì phát triển sản xuất kinh doanh có, cơng ty chuyển hướng sang thời kỳ "trọng tâm hoạt động phát triển" Dự kiến khả có VB2K14NT1 – NHĨM 27 GVHD: Thầy NGUYỄN THẾ HÙNG thể đạt kết sản xuất kinh doanh chính, ngồi việc tận dụng để sử dụng nguồn tài sản xuất kinh doanh, huy động tối đa nguồn vốn tự bổ sung, cơng ty huy động thêm nguồn vốn nhàn rỗi cán cơng nhân viên với mục đích tạo điều kiện để công ty đầu tư, phát triển, mở rộng sản xuất tăng thêm nguồn thu nhập hợp pháp cho công nhân viên chức, cải thiện đời sống 2.2.3 Biện pháp Quá trình sản xuất công ty phức tạp, trải qua nhiều giai đoạn sản xuất (nhiều phân xưởng), quy trình sản xuất vừa nối tiếp vừa song song Công ty không ngừng cải tiến đổi quy trình cơng nghệ trang bị máy móc thiết bị nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty nêu cao ý thức tự lực tự cường, không ỷ lại trông chờ vào nhà nước, tiết kiệm sản xuất tiêu dùng, dùng quỹ khen thưởng để đầu tư phát triển sản xuất Thực đầu tư hoàn chỉnh đồng dây chuyền cơng nghệ mới, nâng cao trình độ khâu công nghệ chủ yếu công ty Bên cạnh cơng ty trì tiếp tục hồn thiện hệ thống thơng tin thống kê kế tốn, phục vụ công tác điều hành sản xuất, quản lý vật tư thị trường sản phẩm, phân tích định mức chi phí,… tạo sở đạo điều hành Ban giám đốc hệ thống quản lý sản xuất, kỹ thuật, nghiệp vụ Dây chuyền sản xuất bóng đèn huỳnh quang 2.2.4 Biện pháp Định mức tiêu hao vấn đề quan trọng có ý nghĩa định đến chi phí nguyên vật liệu (một đơn vị sản phẩm) Công ty tham khảo tiêu định mức VB2K14NT1 – NHÓM 28 GVHD: Thầy NGUYỄN THẾ HÙNG doanh nghiệp tiên tiến nước Trên sở giảm định mức tiêu hao vật tư nhiên liệu dây chuyền lắp ghép, qua giảm chi phí sản xuất Ví dụ: Cơng ty tập trung đầu tư ứng dụng công nghệ tiên tiến để sản xuất loại nguồn sáng, thiết bị chiếu sáng hiệu cao, bóng đèn huỳnh quang phổ tiết kiệm điện (T8 – 36W), chấn lưu sắt từ tổn hao thấp (6W) Bộ trưởng Bộ Công Thương cấp giấy chứng nhận sản phẩm tiết kiệm lượng vào tháng năm 2007 Công tác tuyên truyền việc sử dụng lượng tiết kiệm hiệu bước đầu đạt thành công đáng kể, bóng đèn compact bước sử dụng thay bóng đèn sợi đốt Loại đèn sử dụng lượng đèn sợi đốt chất lượng ánh sáng tốt hơn, mặt khác đèn compact toả nhiệt so với loại đèn thông thường Chiếu sáng học đường 2.2.5 Biện pháp Công ty áp dụng hai hình thức trả lương: trả lương theo sản phẩm áp dụng cho công nhân trực tiếp sản xuất tạo động lực tăng suất lao động 2.3 Kết đạt Khi chuyển đổi chế mới, công ty khai thác triệt để tiềm sở vật chất nhờ vào việc: xếp tổ chức lại sản xuất, bố trí lại lao động, đổi VB2K14NT1 – NHÓM 29 GVHD: Thầy NGUYỄN THẾ HÙNG chế điều hành, phát huy quyền chủ động sở thực kinh tế nội rộng khắp Chuẩn bị nâng cao hiệu sản xuất sức cạnh tranh sản phẩm nhằm thực tiến trình hội nhập vào kinh tế khu vực, cơng ty tranh thủ chế sách ưu đãi cuả nhà nước: Dây chuyền sản xuất lắp ghép đèn huỳnh quang xếp vào danh mục khuyến khích ưu đãi đầu tư nước, ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp Cơng ty thực chương trình đào tạo xây dựng đội ngũ, chăm lo thỏa đáng vật chất lẫn tinh thần, có sách phân phối thu nhập trọng điểm, điều chỉnh hoàn thiện sở phân phối thu nhập phận công ty đạt mặt hợp lý, phản ánh hiệu cường độ thời gian lao động Duy trì cơng nhân viên chức tồn công ty phong trào thi đua: "Học tập làm theo lời Bác dạy" thực sâu rộng có hiệu quả, tham gia tốt họat động xã hội tương thân tương ái, công tác đền ơn đáp nghĩa nhằm giáo dục ý thức trách nhiệm cho công nhân viên chức với cộng đồng xã hội Qua tạo niềm tin yêu cán công nhân viên tồn cơng ty Họ ý thức cơng ty nhà thứ hai, nơi họ lao động, học tập, sáng tạo giúp đỡ lẫn góp phần nâng cao suất lao động Công ty thực trả lương theo sản phẩm  cách gắn trách nhiệm người lao động với kết sản xuất cuối họ, gắn liền lợi ích người lao động với kết sản xuất chung toàn công ty Đây ưu điểm mà công ty đạt việc khuyến khích tinh thần lao động tồn cơng ty, qua khơng ngừng tăng cao suất lao động Do hạ thấp chi phí sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh chất lượng sản phẩm Do có nhiều vật liệu tận dụng lại phế liệu thu hồi làm cho giá thành sản phẩm hạ chất lượng không đảm bảo công ty gom phế liệu thu hồi bán lại cho doanh nghiệp khác có nhu cầu Chất lượng Công Thương công nhận, nhờ chiến lược tiết kiệm chi phí mà giá thành bóng đèn Rạng Đông thấp so với Phillip VB2K14NT1 – NHÓM 30 GVHD: Thầy NGUYỄN THẾ HÙNG Giá: 10.640 VNĐ Giá 29.000VND VB2K14NT1 – NHÓM 31 GVHD: Thầy NGUYỄN THẾ HÙNG KẾT LUẬN Qua nghiên cứu đề tài “Chiến lược chi phí thấp”, thành viên nhóm rút số kết luận sau: Trong trình sản xuất kinh doanh, để tồn phát triển bền vững, đòi hỏi doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao hiểu kinh doanh Ngày với xu hội nhập phát triển, cạnh tranh doanh nghiệp diễn gay gắt, việc cắt giảm chi phí để hạ giá thành sản phẩm xem giải pháp hiệu để chiếm lĩnh thị phần, hướng đến mục tiêu dài hạn doanh nghiệp Cơng ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông quan trực thuộc Bộ Công nghiệp, khối lượng sản phẩm sản xuất lớn đủ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nước xuất tra nước với mẫu mã, chủng loại phong phú đa dạng Cũng doanh nghiệp sản xuất khác, việc tổ chức công tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty vấn đề thiết tối quan trọng cần quan tâm lưu ý Do đó, Rạng Đơng có ý thức tự lực, tự cường, phát huy cao nội lực, thực đầu tư hồn chỉnh đồng dây chuyền cơng nghệ mới, nâng cao trình độ khâu cơng nghệ chủ yếu cơng ty lên đạt mức trung bình tiên tiến (hiện đại hóa dây chuyền huỳnh quang, dây chuyền bóng đèn, dây truyền phích) phấn đấu hạ thấp chi phí sản xuất, cụ thể hạ thấp chi phí ngun vật VB2K14NT1 – NHĨM 32 GVHD: Thầy NGUYỄN THẾ HÙNG liệu, chi phí ngun vật liệu chiếm tỷ trọng lớn tổng chi phí sản xuất kinh doanh Song song đó, Rạng Đơng áp dụng cơng nghệ để thay phụ tùng cũ, lạc hậu, đổi bao bì… Rạng Đơng áp dụng đồng thời nhiều biện pháp để giảm thiểu chi phí xuống mức thấp Mặt khác, Rạng Đơng đề xuất nhiều phương án để cắt giảm chi phí sản xuất để chiến lược dẫn đầu chi phí thấp đạt hiệu định Tuy nhiên, để thành cơng biện pháp cắt giảm cần phải thực thường xuyên có kiểm tra, theo dõi chặt chẽ Nền kinh tế nước ta kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế độc lập, tự hạch toán kinh doanh, cải tiến nâng cao công tác quản lý Các doanh nghiệp tự hoạt động sản xuất kinh doanh, tự cạnh tranh lành mạnh khuôn khổ pháp luật quy định Trong doanh nghiệp sản xuất, chi phí phát sinh mn hình mn vẻ việc quan tâm đến chi phí hạ thấp chi phí vấn đề hàng đầu việc đảm bảo nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty Rạng Đông áp dụng chiến lược dẫn đầu chi phí thấp để cạnh tranh với Philip – công ty hàng đầu cung cấp hàng điện gia dụng - cách quán triệt biện pháp hữu hiệu với kiểm tra, theo dõi chặt chẽ Rạng Đông thành cơng VB2K14NT1 – NHĨM 33 GVHD: Thầy NGUYỄN THẾ HÙNG TÀI LIỆU THAM KHẢO Đoàn Thị Hồng Vân & Kim Ngọc Đạt, 2011, Quản trị chiến lược, NXB Tổng hợp TPHCM, trang 463 – 464 http://bizvn.com.vn/269/hoach-dinh-chien-luoc-kinh-doanh-mot-cach-hieu-qua/ http://caohockinhte.vn/forum/showthread.php?61369-ph%C3%A2n-t%C3%ADch-t %C3%A0i-ch%C3%ADnh-c%C3%B4ng-ty-c%E1%BB%95-ph%E1%BA%A7n-nh %E1%BB%B1a-r%E1%BA%A1ng-%C4%91%C3%B4ng-RDP http://ceotuonglai.com/diendan/viewtopic.php?f=56&p=1568 http://gomm.com.vn/15903-chien-luoc-kinh-doanh-hieu-qua-lua-chon-chien-luocphu-hop-voi-doanh-nghiep/ http://gomm.com.vn/15964-chien-luoc-kinh-doanh-hieu-qua-chien-luoc-chi-phi-thap/ http://rangdongvn.com/vi/images/download/gia%20tbcs%20t01%202011.pdf http://rangdongvn.com/vi/index.php? option=com_content&task=view&id=1&Itemid=3 http://rangdongvn.com/vi/index.php? option=com_content&task=view&id=190&Itemid=36 http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/khai-niem-chien-luoc-kinh-doanh.412171.html http://vietbao.vn/Van-hoa/Lua-chon-chien-luoc-phu-hop-voi-to-chuc/40195502/184/ VB2K14NT1 – NHÓM 34 GVHD: Thầy NGUYỄN THẾ HÙNG http://www.cophieu68.com/incomestatementq.php?id=rdp http://www.baomoi.com/Cac-chien-luoc-tao-loi-the-canh-tranh/45/3287707.epi http://www.baomoi.com/Quan-tri-chien-luoc-Tap-trung-nang-luc-loi/45/6679897.epi http://www.baotintuc.vn/131N20120302163157868T0/nissan-dua-san-xuat-xe-sieure.htm http://www.diendantmdt.com/forum/threads/4520-Cac-chien-luoc-canh-tranh-tongquathttp://www.google.com.vn/imgres?q=b%C3%B3ng+%C4%91%C3%A8n+ph %C3%ADch+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+r%E1%BA%A1ng+ %C4%91%C3%B4ng&start=124&um=1&hl=vi&sa=N&biw=1292&bih=664&tbm=i sch&tbnid=UXWZyk4HHHGbyM:&imgrefurl=http://rangdongvn.com/&docid=z7Z M5kfbYVek3M&imgurl=http://rangdongvn.com/vi/images/thuonghieu/5.jpg&w=74 &h=113&ei=O6GT7L6C4WSiQed1Pm8Bw&zoom=1&iact=rc&dur=312&sig=100232004105256 471033&page=7&tbnh=97&tbnw=63&ndsp=22&ved=1t:429,r:21,s:124,i:148&tx=38 &ty=69 http://www.google.com.vn/imgres?um=1&hl=vi&client=firefoxa&rls=org.mozilla:enUS:official&biw=1366&bih=625&tbm=isch&tbnid=YblPaZur7XRZDM:&imgrefurl =http://sgtt.vn/Tieu-dung/147399/Nhung-loai-bong-den-tiet-kiemdien.html&docid=ogS1gCf5yT_4QM&imgurl=http://sgtt.vn/ImageHandler.ashx %253FImageID %253D146558&w=620&h=465&ei=INeMT73mGsafiQe9grjxDA&zoom=1&iact=rc &dur=282&sig=112999645550449188458&page=2&tbnh=139&tbnw=185&start=21 &ndsp=28&ved=1t:429,r:15,s:21,i:164&tx=137&ty=87 http://www.google.com.vn/imgres?um=1&hl=vi&client=firefoxa&sa=N&rls=org.mozilla:enUS:official&biw=1366&bih=625&tbm=isch&tbnid=1Wlro5Y9A88qOM:&imgrefurl =http://www.ktdt.com.vn/news/detail/323767/cong-bo-chi-so-nang-luc-canh-tranh- VB2K14NT1 – NHÓM 35 GVHD: Thầy NGUYỄN THẾ HÙNG cap-tinh-nam-2011-ha-noi-tang-7bac.aspx&docid=iwUPvCv5CUSnBM&imgurl=http://www.ktdt.com.vn/Images/New s/Rang-Dong02-T24212.jpg&w=474&h=314&ei=O9aMT6vcLeuwiQeYjO32DA&zoom=1&iact=rc& dur=410&sig=112999645550449188458&page=4&tbnh=138&tbnw=211&start=70& ndsp=24&ved=1t:429,r:9,s:70,i:310&tx=48&ty=38 http://www.google.com.vn/imgres?um=1&hl=vi&client=firefoxa&sa=N&rls=org.mozilla:enUS:official&biw=1366&bih=625&tbm=isch&tbnid=tcIestJTvt3G_M:&imgrefurl=htt p://anhsangvacuocsong.vn/chieu-sang-tiet-kiem-nang-luong-va-hieu-qua-bat-dau-tucong-nghe-tien-tien302.html&docid=u0Ssr0aWsazh0M&imgurl=http://anhsangvacuocsong.com.vn/Uplo ad/06%285%29.jpg&w=450&h=298&ei=O9aMT6vcLeuwiQeYjO32DA&zoom=1&i act=rc&dur=217&sig=112999645550449188458&page=2&tbnh=132&tbnw=176&st art=19&ndsp=24&ved=1t:429,r:3,s:19,i:134&tx=93&ty=110 http://www.khoinghiep.info/kien-thuc-co-ban/lap-ke-hoach-kinh-doanh/2649-chienluoc-kinh-doanh-hieu-qua chien-luoc-tao-su-khac-biet.html http://www.lantabrand.com/cat1news4849.html http://www.philips.com.vn/about/company/local/index.page http://www.quantri.com.vn/diendan/showthread.php?t=37179 http://www.saga.vn/Marketing/Chienluoc/21275.saga http://www.xaydungvietnam.vn/bgdn/Bao-gia-bong-den-PHILIP-Ap-dung1782009/2038.ibuild http://www.zoom.com.vn/tai-lieu-xay-dung-chien-luoc-marketing http://www.365ngay.com.vn/index.php? option=com_content&task=view&id=2203&Itemid=14 http://yume.vn/chungtoilatengroup/article/ban-ve-chien-luoc-canhtranh.35D0D250.html VB2K14NT1 – NHÓM 36 GVHD: Thầy NGUYỄN THẾ HÙNG PHỤ LỤC Đính kèm Bảng giá bóng đèn Rạng Đơng Bảng giá bóng đèn Phillip VB2K14NT1 – NHÓM 37 ... thực chi n lược dẫn đầu chi phí thấp 23 I Giới thiệu 23 II Chi n lược dẫn đầu chi phí thấp cơng ty Rạng Đơng 24 2.1 Tình hình chi phí sản xuất kinh doanh cơng tác quản lý chi phí. .. IV THUẬN LỢI Chi n lược dẫn đầu chi phí thấp mở đường đến thành công cho nhiều doanh nghiệp Những thuận lợi áp dụng chi n lược dẫn đầu chi phí thấp mà doanh nghiệp có: • Nhờ chi phí thấp, doanh... chi phí tồn kho, giúp họ giành vị trí dẫn đầu chi phí thấp lĩnh vực CƠNG TY RẠNG ĐƠNG – DOANH NGHIỆP ĐIỂN HÌNH VỀ THỰC HIỆN CHI N LƯỢC DẪN ĐẦU VỀ CHI PHÍ THẤP I GIỚI THIỆU Cơng ty bóng đèn, phích
- Xem thêm -

Xem thêm: Chiến lược dẫn đầu về chi phí thấp, Chiến lược dẫn đầu về chi phí thấp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay