TOM TAT luận án một số đặc điểm dịch tễ và hiệu quả can thiệp cộng đồng phòng chống bệnh sốt xuất huyết dengue tại hai huyện, tỉnh bến tre

28 3 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 15:22

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN *** PHÙNG NGỌC TÁM MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỂ VÀ HIỆU QUẢ CAN THIỆP CỘNG ĐỒNG PHÒNG CHỐNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE TẠI HAI HUYỆN, TỈNH BẾN TRE TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Thái Nguyên, năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN *** PHÙNG NGỌC TÁM MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỂ VÀ HIỆU QUẢ CAN THIỆP CỘNG ĐỒNG PHÒNG CHỐNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE TẠI HAI HUYỆN, TỈNH BẾN TRE Chuyên ngành tuyển sinh đầu vào: Vệ sinh xã hội học Tổ chức Y tế : Mã số: 62720164 Chuyên ngành chuyển đổi: Y tế cơng cộng Mã sớ: 9720701 TĨM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Tuấn Hưng PGS.TS Đàm Thị Tuyết Thái Nguyên, năm 2018 TÓM TẮT CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CƠNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Phùng Ngọc Tám, Nguyễn Tuấn Hưng, Đàm Thị Tuyết (2015), “Một số đặc điểm dịch tể bệnh sốt xuất huyết Dengue tỉnh Bến Tre năm (2010 – 2014)” Tạp chí Y học Thực hành, Năm thứ 60, số 06 (969), tr 57-59 Phùng Ngọc Tám, Nguyễn Tuấn Hưng, Đàm Thị Tuyết (2016), “Thực trạng kiến thức, thực hành dự phòng bệnh sốt xuất huyết Dengue người dân hai huyện huyện Châu Thành Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre” Tạp chí Y học Thực hành, Năm thứ 61, số (997), tr 7-9 Phùng Ngọc Tám, Nguyễn Tuấn Hưng, Đàm Thị Tuyết (2017), Thực trạng mắc bệnh tử vong sốt xuất huyết Dengue huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre giai đoạn năm 2010-2014 Tạp chí Y học Thực hành, Năm thứ 62, số 03(1037) 2017, tr 120 Phùng Ngọc Tám, Nguyễn Tuấn Hưng, Đàm Thị Tuyết (2017), Hiệu truyền thông đến kiến thức, thái độ, thực hành dự phòng bệnh sốt xuất huyết Dengue người dân hai xã huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre Tạp chí Y học Thực hành, Năm thứ 63, số 03(1037) 2017, tr 157 CƠNG TRÌNH NÀY ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI NGUYÊN Hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Tuấn Hưng PGS.TS Đàm Thị Tuyết Phản biện 1: ………………………………………………… Phản biện 2: ………………………………………………… Phản biện 3: ………………………………………………… Luận án bảo vệ Hội đồng chấm luận án Tiến sỹ cấp trường Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên Vào lúc …………… ngày …… tháng …… năm 2018 Có thể tìm luận án tại: Thư viện quốc gia Trung Tâm học liệu Đại học Thái Nguyên Thư viện Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên ĐẶT VẤN ĐỀ Sốt xuất huyết Dengue (hay gọi sốt xuất huyết) bệnh truyền nhiễm cấp tính vi rút Dengue gây nên Bệnh lây truyền từ người sang người qua vật chủ trung gian truyền bệnh muỗi vằn đốt Bệnh gây thành dịch lớn có tỷ lệ tử vong tương đối cao với có mặt 125 nước giới, ảnh hưởng đến kinh tế xã hội nhiều vùng nhiệt đới cận nhiệt đới Tại Việt Nam, sốt xuất huyết tập trung chủ yếu tỉnh miền Nam miền Trung, Theo Bộ y tế, năm 2017 nước ghi nhận 181.054 trường hợp mắc SXH, với 30 trường hợp tử vong Tỷ lệ tử vong nước ta năm 2017 0,03% tổng số ca mắc Năm 2004, theo số liệu Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bến Tre ghi nhận có 4.483 ca sốt xuất huyết Dengue, có 10 ca tử vong Năm 2010 số mắc sốt xuất huyết Dengue toàn tỉnh 6.680 ca 06 người tử vong Vấn đề đặt ra, thực trạng bệnh sốt xuất huyết Dengue tỉnh Bến Tre nào? Các yếu tố liên quan đến bệnh sốt xuất huyết Dengue gì? Giải pháp phù hợp với cộng đồng để giảm thiểu vấn đề đó? Để giải đáp vấn đề chúng tơi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Một số đặc điểm dịch tễ hiệu can thiệp cộng đồng phòng chớng bệnh sốt xuất huyết Dengue hai huyện tỉnh Bến Tre” , nhằm thực mục tiêu sau: Mô tả số đặc điểm dịch tễ sốt xuất huyết Dengue huyện Châu Thành huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre năm 2010 – 2014 Đánh giá hiệu số biện pháp can thiệp cộng đồng phòng chống bệnh sốt xuất huyết Dengue 02 xã huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre giai đoạn năm 2015-2017 NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Đề tài luận án mô tả số đặc điểm dịch tễ sốt xuất huyết Dengue huyện Châu Thành huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre giai đoạn năm 2010 – 2014: - Dịch có xu hướng giảm dần theo năm, vào năm 2014 có xu hướng bệnh dịch giảm rõ rệt lần so với năm 2010 Trung bình có 01 người chết/năm, đỉnh điểm năm 2010 có người chết - Bệnh SXHD có diễn tiến phức tạp, có mang tính mùa rỏ rệt bệnh bùng phát vào mùa mưa, thời gian từ tháng đến tháng 11 Chỉ số côn trùng biến thiên không đều, tập trung chủ yếu vào mùa mưa - Típ vi rút chủ yếu típ 1,2,4 Típ chiếm đa số - Tỷ lệ mắc bệnh SXHD chủ yếu nhóm < 15 tuổi, giới nam nhiều giới nữ Bệnh gặp thành thị nhiều nơng thơn - Bệnh SXHD có mối tương quan thuận với lượng mưa - Kiến thức, thực hành phòng bệnh SXHD người dân thấp Các giải pháp can thiệp mang tính tổng hợp, có hiệu cao, sau can thiệp: - Kiến thức, thực hành dự phòng bệnh SXHD đạt hiệu can thiệp cao với hiệu can thiệp kiến thức đạt 118%, thực hành đạt 89,93% - Biện pháp kiểm sốt vecto có hiệu - Số mắc xã can thiệp (6 ca) thấp nhiều so với xã đối chứng (47 ca); Khơng có ca tử vong CẤU TRÚC LUẬN ÁN Phần luận án dài 109 trang, khơng kể phần mục lục bao gồm: Đặt vấn đề: trang Chương Tổng quan: 25 trang Chương Đối tượng phương pháp nghiên cứu: 27 trang Chương Kết nghiên cứu: 26 trang Chương Bàn luận: 27 trang Chương Kết luận khuyến nghị: 02 trang Luận án 115 tài liệu tham khảo, có 52 tài liệu tiếng Việt 63 tài liệu tiếng Anh Luận án có 20 bảng, 06 biểu đồ, 07 hình, 08 hộp Phần phụ lục gồm có 07, dài 140 trang Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tình hình dịch bệnh SXHD Thế giới Việt Nam 1.2 Các yếu tố liên quan đến bệnh sốt xuất huyết Dengue 1.2.1 Căn nguyên, véc tơ gây bệnh SXHD giới Việt Nam 1.2.2 Yếu tố liên quan đến theo mùa/thời tiết 1.2.3 Yếu tố liên quan đến q trình thị hóa di dân học 1.2.4 Yếu tố liên quan đến tuổi giới 1.2.5 Yếu tố liên quan đến xuất muỗi, lăng quăng 1.2.6 Yếu tố liên quan tác động giáo dục truyền thông sức khỏe: 1.3 Một số biện pháp can thiệp phòng chống bệnh SXHD Chương ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu 2.1.1 Nghiên cứu mô tả Hồi cứu sổ sách quản lý, kế hoạch, báo cáo Sở Y Tế Bến Tre, Trung tâm Y tế dự phòng Bến Tre, Trung tâm y tế huyện Châu Thành huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre tình hình bệnh SXHD năm 2010 - 2014 theo mẫu báo cáo dự án mục tiêu quốc gia phòng chống SXHD 2.1.2 Nghiên cứu can thiệp - Hộ gia đình (HGĐ) - Cán y tế thơn bản, cộng tác viên - Lãnh đạo cộng đồng: Giám đốc TTYT huyện; trưởng trạm y tế xã; Phó chủ tịch huyện, xã (phụ trách y tế) - Cán chuyên trách SXHD TTYT huyện - Đại diện giáo viên trường học xã can thiệp 2.1.3 Nghiên cứu định tính - Hộ gia đình - Cán y tế thôn bản, cộng tác viên - Lãnh đạo cộng đồng: Giám đốc TTYT huyện; trưởng trạm y tế xã; Phó chủ tịch huyện, xã (phụ trách y tế) - Cán chuyên trách SXHD TTYT huyện 2.1.4 Tiêu chuẩn loại trừ - Không đồng ý tham gia nghiên cứu, không cư trú địa phương nghiên cứu - Không thể trả lời vấn: chuyển nhà nơi khác bệnh tật (câm, điếc, người già, lú lẫn, tâm thần ) 2.2 Địa điểm nghiên cứu: huyện Châu Thành huyện Mỏ Cày tỉnh Bến Tre 2.3 Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 01/2015 đến tháng 05/2018 2.4 Phương pháp nghiên cứu 2.4.1 Phương pháp thiết kế nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến hành theo phương pháp nghiên cứu mô tả kết hợp với can thiệp, có kết hợp thu thập số liệu nghiên cứu định lượng định tính - Thiết kế nghiên cứu cắt ngang - Thiết kế nghiên cứu can thiệp cộng đồng: trước sau có đối chứng 2.4.2 Phương pháp chọn mẫu 2.4.2.1 Phương pháp chọn mẫu nghiên cứu mô tả * Cỡ mẫu nghiên cứu mô tả dịch tễ bệnh SXHD đánh giá KAP Số hộ gia đình điều tra tính theo cơng thức là: x DE - Với độ tin cậy 95%  Z(1-α/2) = 1,96 - p = 0,53 (là tỷ lệ người dân có kiến thức không tốt lây truyền bệnh SXHD theo nghiên cứu Phan Thị Trung Ngọc [24] - Chọn d = 0,05 * Vì nghiên cứu cộng đồng, để tránh bỏ đối tượng nghiên cứu Vì chúng tơi chọn hệ số thiết kế DE =2 (Design Effect: DE) Ta có n = 766 Thực tế điều tra 800 hộ gia đình /1 huyện Như tổng số hộ gia đình nghiên cứu huyện Châu Thành huyện Mỏ Cày Nam 1600 hộ + Chọn mẫu: Tại huyện, chúng tơi chọn có chủ đích xã đại diện cho vùng nông thôn thành thị huyện để nghiên cứu Trong đó: huyện Châu Thành chọn xã Quới Thành xã Tân Thạch Huyện Mỏ Cày Nam chọn xã Tân Hội Thị trấn Mỏ Cày Nam Theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên hệ thống, chọn 400 hộ gia đình xã nghiên cứu 2.4.2.2.Phương pháp chọn mẫu cho nghiên cứu can thiệp - Cỡ mẫu can thiệp tính theo cơng thức: p1 q1  p q n = (Z1-/2+ Z1-)2 ( p1  p ) Ta có n = 92,4 Làm tròn thành 100 Như tiến hành can thiệp huyện điều tra 100 hộ, huyện đối chứng, huyện can thiệp, tổng số hộ điều tra 200 hộ gia đình Để đảm bảo khía cạnh đạo đức nghiên cứu chúng tơi tiến hành can thiệp tồn hộ gia đình xã can thiệp * Kỹ thuật chọn mẫu: Chọn huyện có chủ đích: huyện Mỏ Cày Nam huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre + Nhóm can thiệp: chọn ngẫu nhiên xã (Quới Thành, Tân Thạch) + Nhóm chứng: chọn ngẫu nhiên xã đối chứng (Tân Hội, Thị trấn Mỏ Cày Nam) 2.4.2.3 Nghiên cứu định tính Cỡ mẫu cho vấn sâu: 10 Cỡ mẫu cho thảo luận nhóm: 2.5 Các số nghiên cứu 2.5.1 Chỉ số cho mục tiêu 10 - Biểu mẫu thu thập tình hình bệnh sốt xuất huyết (Phụ lục 6) - Bảng kiểm giám sát hoạt động cộng tác viên (Phụ lục 7) - Tài liệu truyền thông: tờ rơi, băng rôn, hiệu… 2.9 Phương pháp khống chế sai số + Hoàn thiện biểu mẫu, phiếu điều tra + Tuân thủ thời gian kiểm tra, giám sát *Các biện pháp nhằm hạn chế sai số thu thập số liệu Dựa vào vấn đề nảy sinh kết điều tra thử để sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh câu hỏi trước thực nghiên cứu thực 2.10 Phương pháp xử lý số liệu 2.10.1 Số liệu định lượng Số liệu thu thập kiểm tra, làm sạch, mã hóa nhập phần mềm Epi – info Thực nhập liệu lần có so sánh để hạn chế sai sót q trình nhập liệu Sau số liệu xử lý thống kê phần mềm vi tính SPSS 16.0 2.10.2 Sớ liệu định tính PVS TLN có trọng tâm dựa vào hướng dẫn thử nghiệm thực địa ghi âm, gỡ băng 2.11 Vấn đề đạo đức nghiên cứu Nghiên cứu sinh tuân thủ theo yêu cầu, quy định đạo đức Trường Đại học y dược Thái Nguyên đề tài tiến hành phải phép theo quy định Hội đồng khoa học trường đại học y dược Thái Nguyên 14 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Một số đặc điểm dịch tễ học bệnh sốt xuất huyết Dengue giai đoạn 2010 – 2014 Bảng 3.1 Tình hình mắc, chết sốt xuất huyết Dengue 100.000 dân giai đoạn 2010 – 2014 Đặc điểm 2010 2011 2012 2013 2014 TB * Số mắc /100.000 Số chết /100.000 Số mắc /100.000 Số chết /100.000 Số mắc /100.000 Số chết /100.000 Số mắc /100.000 Số chết /100.000 Số mắc /100.000 Số chết /100.000 Số mắc /100.000 Số chết /100.000 Khu vực Châu Thành Mỏ Cày Nam Tỉnh Bến Tre Tỉ lệ Tỉ lệ Tỉ lệ Số ca Số ca Số ca mắc/ mắc/ mắc/ mắc mắc mắc 100.000 100.000 100.000 595 379,4 494 306,3 6775 260,7 0 0 06 0,0088 206 119,1 272 260,7 2221 159,2 0 0 0 192 123,4 198 127,2 2236 170,2 0 0 01 0,005 106 65,7 110 71,2 1250 78,0 0 0 01 0,008 53 32,9 80 45,4 745 57,7 0 0 01 0,01 230,4 114,1 230,8 0 15 162,2 2645,4 1,8 145,1 0,007 TB*: Trung bình Nhận xét: SXHD có xu hướng giảm dần qua năm Số ca tử vong trung bình giai đoạn 1,8 trường hợp, huyện Châu Thành Mỏ Cày Nam khơng có trường hợp tử vong Biểu đồ 3.2 Các số giám sát côn trùng giai đoạn 2010 - 2014 Nhận xét: Chỉ số mật độ muỗi (DI) có xu hướng giảm dần qua năm, số trung bình năm huyện Châu Thành tương đương với huyện Mỏ Cày Nam 0,63 Chỉ số nhà có bọ gậy (HI-BG) có xu hướng giảm dần từ năm 2010 đến năm 2013 Tuy nhiên đến năm 2014 lại tăng cao lên 53% huyện Châu Thành, 32% huyện Mỏ Cày Nam Chỉ số trung bình huyện Châu Thành cao so với huyện Mỏ Cày Nam Chỉ số Breteau (BI) DCCN tính 100 HGĐ có bọ gậy/lăng quăng số trung bình năm huyện Châu Thành 51,4 % so với huyện Mỏ Cày Nam 37,2% Chỉ số (CI) tổng số DCCN điều tra có bọ gậy/lăng quăng số trung bình năm huyện Châu Thành 6,74% so với huyện Mỏ Cày Nam 8,87% 16 Bảng 3.6 Mối tương quan quan nhiệt độ trung bình với số ca mắc SXHD trung bình giai đoạn 2010 – 2014 Khu vực Tháng Châu Thành Lượng Số ca mưa mắc TB TB 5,5 8,4 Mỏ Cày Nam Lượng Số ca mưa mắc TB TB 5,4 11,2 Tỉnh Bến Tre Lượng Số ca mưa mắc TB TB 5,6 86 8,1 8,6 8,2 8,2 8,4 60 22,8 9,4 22,7 9,6 23,2 66 36,3 8,2 36,6 8,4 36,7 45 76,9 10 76,8 12,4 77,1 68 225,9 11,6 226,5 13,6 226,8 93 292,6 19,6 292,8 17,6 293,2 291 276,0 30,6 278,0 25 279,0 329 259,6 39,6 259,4 34,8 259,8 316 10 97,8 41,8 98,5 38,4 98,8 250 11 88,7 29,8 87,9 31,4 89,6 177 12 Tương quan r 93,9 13,2 r=0,516; p=0,086 94,1 21,6 r=0,434; p=0,158 94,4 113 r=0,802; p=0,002 Nhận xét: Không có mối tương quan lượng mưa số ca mắc bệnh SXHD huyện Châu Thành Mỏ Cày Nam Có mối tương quan lượng mưa số ca mắc bệnh SXHD tỉnh Bến Tre 3.2 Hiệu số giải pháp can thiệp cộng đồng phòng chống SXHD huyện Châu Thành huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre 17 3.2.1 Đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu Bảng 3.15 Hiệu can thiệp cải thiện kiến thức - thực hành dự phòng bệnh SXHD người dân Khu vực KT - TH Kiến thức đạt Xã Can thiệp (SL = 200) TCT SCT (1) (2) Xã Đối chứng (SL = 200) TCT SCT (3) (4) SL 50 159 39 78 % 25,0 79,5 19,5 39,0 P P(1.2)< 0,05 CSHQ (%) CSHQ(CT) = 218,0 CSHQ(ĐC) = 100 HQCT (%) = 118,0 Thực hành đạt SL 56 142 55 90 % 28,0 71,0 27,5 45,0 P(1.2)< 0,05 CSHQ(CT)= 153,57 CSHQ(ĐC) = 63,64 HQCT (%) = 89,93 Kiến thức Thực hành đạt SL 17 120 30 45 % 8,5 60,0 15,0 22,5 p(1.2)< 0,05 CSHQ(CT) = 605,9 CSHQ(ĐC) = 50,0 HQCT (%) = 555,9 Nhận xét: Hiệu can thiệp kiến thức dự phòng SXHD người dân cao đạt 118%, hiệu can thiệp thay đổi thực hành đạt 89,93% Hiệu can thiệp kiến thức thực hành đạt 555,9% Bảng 3.18 So sánh tỷ lệ HGĐ đậy kín dụng cụ chứa nước xã can thiệp Loại DCCN Trước can thiệp (SL = 100) DCCN đậy kín 18 Sau can thiệp (SL = 100) DCCN đậy kín CSHQ (%) Tổng số DCCN SL 87 Dung tích < 100 lít Dung tích ≥ 100 lít Tổng số % Tổng số DCCN SL % 49 56,3 98 92 93,9 87,8 75 61 81,3 94 84 89,4 37,7 162 110 67,9 192 176 91,7 60,0 p < 0,05 Nhận xét: Trước can thiệp, 100 hộ gia đình tiến hành can thiệp có 162 DCCN có 67,9% DCCN đậy kín Sau can thiệp, tỷ lệ DCCN tăng lên 192 có tới 91,7% đậy kín Chỉ số hiệu can thiệp đạt 60% Bảng 3.19 So sánh tỷ lệ dụng cụ chứa nước hộ gia đình có thả cá trước sau can thiệp Thời điểm Khu vực Xã CT (SL = 100) Xã ĐC (SL = 100) p Trước can thiệp (SL = 100) SL % Sau can thiệp (SL = 100) SL % 37 37,0 60 60,0 p < 0,05 38 38,0 42 42,0 p > 0,05 p > 0,05 p < 0,05 CSHQ (%) P CSHQ = 62,2 CSHQ = 10,5 HQCT = 51,7 Nhận xét: Ở xã can thiệp, tỷ lệ hộ gia đình có thả cá trước can thiệp 37,0% sau can thiệp tăng lên 60,0%, số hiệu đạt 62,2% Trong xã đối chứng tỷ lệ có thả cá trước can thiệp cao chiếm 38%, nhiên 19 sau can thiệp chiếm 42%, số hiệu 10,5% Hiệu can thiệp đạt 51,7% Biểu đồ 3.3 Chỉ số mật độ muỗi Aedes aegypti (DI) xã can thiệp (A) xã đối chứng (B) sau năm can thiệp Nhận xét: Chỉ số mật độ muỗi (DI) nhóm can thiệp giảm so với năm đầu can thiệp, số DI ln kiểm sốt mức khơng có nguy cao (theo tiêu Bộ Y tế ≤ 0,5) CSHQ xã can thiệp đạt 42,2%, xã đối chứng đạt 21,2%; Hiệu can thiệp đạt 63,4% Bảng 3.20 So sánh tỉ lệ mắc/ chết sốt xuất huyết Dengue xã can thiệp xã đối chứng sau năm can thiệp Khu vực Xã can thiệp 20 Xã đối chứng p Mắc/chết Số mắc Số chết Trước CT Sau CT Trước CT Sau CT 08 00 06 00 25 00 47 00 < 0,05 Nhận xét: Qua năm can thiệp cộng đồng nhóm can thiệp có số mắc (là 06 ca) Tại nhóm đối chứng với số mắc (47 ca), khơng có trường hợp tử vong 21 Chương BÀN LUẬN 4.1 Một số đặc điểm dịch tễ học bệnh sốt xuất huyết Dengue giai đoạn 2010 - 2014 Bến Tre tỉnh thuộc Đồng sông Cửu Long với đặc điểm địa lý nhiều kênh rạch, sơng ngòi Đồng thời Bến Tre tỉnh nằm khu vực trọng điểm sốt xuất huyết Do việc đánh giá đặc điểm dịch tễ học bệnh sốt xuất huyết Dengue tỉnh Bến Tre cần thiết Qua số liệu thống kê giai đoạn 2010 - 2014 (bảng 3.1), sốt xuất huyết Dengue thường xuyên phát tỉnh Bến Tre huyện Châu Thành Mỏ Cày Nam nhiên có xu hướng giảm dần qua năm Số ca tử vong trung bình giai đoạn 1,8 trường hợp, huyện Châu Thành Mỏ Cày Nam khơng có trường hợp tử vong Số người mắc sốt xuất huyết Dengue năm 2014 giảm lần so với năm 2010 Số người chết năm 2010 cao nhất, năm 2011 trường hợp tử vong, năm 2012, 2013, 2014 năm có 01 người chết sốt xuất huyết Dengue Như xu hướng giảm dần tỷ lệ mắc tín hiệu tích cực Tuy nhiên nhiều nghiên cứu dịch SXHD xuất có tính chu kì, Bạc Liêu khoảng - năm/lần, số tỉnh khu vực phía Nam Cà Mau, Đồng Tháp, Đồng Nai xảy chu kỳ dịch với khoảng cách năm tỉnh Nghệ An, Quảng Trị với khoảng cách trung bình từ - năm Như tỷ lệ mắc bệnh giảm tính Bến Tre theo tính chu kỳ mắc bệnh Nguy dịch bùng phát số người mắc bệnh gia tăng vào năm 2015 năm sau cao khơng chủ động phòng, chống trước mùa dịch Giám sát định kỳ véc tơ SXHD hai huyện nghiên cứu kết bảng 3.5 cho thấy số nhà có bọ gậy Aedes aegypti BI, HI, DI nhìn chung có xu hướng tăng cao vào mùa mưa, từ tháng 6, 7, 8, 9,10, 11 Trung bình năm 2010 2011 tương đối đồng đều, nhiên xuống thấp vào năm 2012 lại tăng cao năm 2013; số vec tơ xuống thấp vào năm 2014 Theo nghiên cứu Phạm Thị Thúy Ngọc khác biệt ổ 22 lăng quăng nguồn Aedes aegypti vào mùa mưa mùa nắng tỉnh Bạc Liêu Bình Dương năm 2011- 2012 cho thấy biến thiên số côn trùng Aedes (BI, HI, CI) mùa nắng thấp mùa mưa So với nghiên cứu Ngô Hải Vân công Daklak năm 2013 cho thấy số véc tơ BI, HI, DI có xu hướng tăng dần từ tháng đầu năm đạt đỉnh cao vào tháng đầu mùa mưa.Tuy nhiên chúng tơi nhận thấy có mối liên quan lượng mưa số ca mắc bệnh SXHD tỉnh Bến Tre (Bảng 3.6) tăng từ tháng 7, 8, 9, 10, 11 giảm dần từ tháng 12 năm trước đến tháng năm sau Kết nghiên cứu mối liên quan nhiệt độ trung bình với số trùng giai đoạn 2010 - 2014 (Bảng 3.7) huyện Châu Thành cho thấy nhiệt độ trung bình năm 26,80C (SD = 0,31) số mật độ muỗi (DI = 0,34), số mật độ bọ gậy BI có mối liên quan Kết nghiên cứu mối liên quan nhiệt độ trung bình với số trùng giai đoạn 2010 - 2014 (Bảng 3.8) huyện Mỏ Cày Nam cho kết tương tự Brunkard J.M cộng rằng: tỷ lệ mắc SXHD tăng 2,6% (CI 95%: 0,2 – 5,1) tuần sau nhiệt độ tăng 10C nhiệt độ tối đa hàng tuần tăng 1,9% (CI 95%: -0,1 – 3,9) hai tuần sau lần lượng mưa tăng 1cm hàng tuần Mỗi 10C tăng bề mặt biển kéo theo gia tăng tỷ lệ SXH 19,4% (CI 95%: - 4,7 - 43,5%) Tsuzuki cộng nghiên cứu phân tích yếu tố nhiệt độ xuất ca bệnh SXHD thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa giai đoạn từ năm 2004 - 2006 sau khoảng tháng nhiệt độ tăng cao ca bệnh bắt đầu tăng nhiệt độ giảm số ca mắc trì mức cao sau đến tháng giảm Theo chuyên gia, nguyên nhân khiến dịch sốt xuất huyết trở lại bùng phát là, tượng El Nino năm đánh giá mạnh nhiều năm qua, gây nên thời tiết khơ hạn khiến việc tích trữ nước gia tăng, gia tăng nhiệt độ trung bình, làm cho thời gian phát triển chu kỳ trứng thành muỗi rút ngắn, kéo dài thời gian sống muỗi, làm gia tăng mật độ muỗi khiến tăng nguy dịch sốt xuất huyết 23 4.2 Hiệu số giải pháp can thiệp cộng đồng phòng chống SXHD xã huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre Trong nghiên cứu tổng hợp nhiều biện pháp can thiệp Sau 02 năm can thiệp biện pháp truyền thông PCSXHD xã Quới Thành, xã Tân Thạch, hoạt động truyền thông tổ chức tuyên truyền đến TNDTQ hộ gia đình, đồng thời tổ chức phát 1600 tờ tuyên truyền PC SXHD Từ kết bảng 3.14 cho thấy kiến thức, thực hành dự phòng bệnh SXHD người dân cho thấy hiệu can thiệp kiến thức dự phòng SXHD người dân cao đạt 118%, hiệu can thiệp thay đổi thực hành đạt 89,93% So với nghiên cứu Phan Thị Nhã Trúc (2013) Bạc Liêu tỷ lệ kiến thức từ 62,2% lên 78% thực hành tăng từ 15,3% lên 97,3% Như để người dân có kiến thức,thực hành dự phòng SXHD tốt hơn, y tế địa phương cần phải tăng cường giáo dục truyền thông nâng cao vai trò y tế sở mạng lưới cộng tác viên nhân viên y tế Kết nghiên cứu bảng 3.17 cho thấy trước can thiệp, 100 hộ gia đình tiến hành can thiệp có 162 DCCN có 67,9% DCCN đậy kín Sau can thiệp, tỷ lệ DCCN tăng lên 192 có tới 91,7% đậy kín Chỉ số hiệu can thiệp đạt 60% Nắp đậy người dân sử dụng chủ yếu nắp xi măng, mảnh gỗ, mảnh tre đan, phía đè vật nặng để hạn chế có khe hở khơng bị bay gặp gió Đây biện pháp hạn chế phát triển vecto gây bệnh, hạn chế xuất bọ gậy Hiệu việc DCCN đậy kín người dân địa phương đánh giá “thấy nhà muỗi hơn” So sánh tỷ lệ dụng cụ chứa nước hộ gia đình có thả cá trước sau can thiệp bảng 3.18 xã can thiệp, tỷ lệ hộ gia đình có thả cá trước can thiệp 37,0% sau can thiệp tăng lên 60,0%, số hiệu đạt 62,2% Trong xã đối chứng tỷ lệ có thả cá trước can thiệp cao chiếm 38%, nhiên sau can thiệp chiếm 42%, số hiệu 24 10,5% Hiệu can thiệp đạt 51,7% Theo nghiên cứu Phạm Thị Nhã Trúc, xã can thiệp, số hiệu người dân thả cá vào DCCN đạt 134,4% cao so với nghiên cứu Đánh giá hiệu can thiệp giải pháp đạt 130,9% Khi lựa chọn cá để thả lựa chọn loại cá phổ biến địa phương cá bảy màu, cá vàng Đây loại cá có kích thước nhỏ, dễ dàng sống DCCN mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng nước, khả diệt bọ gậy cao Ban đầu cá nhóm nghiên cứu cung cấp cho người dân, sau chúng tơi vận động người dân tự thả thay thế, ngồi việc vận động người dân thả cá nhóm cộng tác viên thường xun giám sát, hướng dẫn cách bảo quản cá để trì hiệu thả cá diệt trừ bọ gậy cách tốt Tuy nhiên việc thả cá, có nhiều nghiên cứu tác giả khác việc sử dụng sinh vật Mesocyclops cho tác dụng khả qua việc tiêu diệt bọ gậy phòng chống SXHD theo tác giả Trần Vũ Phong biện pháp diệt trừ muỗi Aedes,véc-tơ truyền virus Mesocyclops lựa chọn chiến lược phòng chống SD/SXHD Qua kết biểu đồ 3.3, 3.4, 3.5 3.6 kết hợp giải pháp, so sánh số mật độ muỗi Aedes aegypti xã can thiệp xã đối chứng sau năm can thiệp, nhận thấy số mật độ muỗi nhóm can thiệp giảm so với năm đầu can thiệp, số mật độ muỗi ln kiểm sốt mức khơng có nguy cao (theo tiêu Bộ Y tế ≤ 0,5) Chỉ số hiệu can thiệp đến số mật độ muỗi xã can thiệp đạt 42,2%, xã đối chứng đạt - 21,2%; Hiệu can thiệp đạt 63,4% Theo tác giả Lý Lệ Lan Thành phố Hồ Chí Minh, số mật đỗ muỗi lên đến 4,5 trước can thiệp giảm 2,3 sau can thiệp Hay nghiên cứu Phạm Thị Nhã Trúc số mật độ muỗi giảm dần mức 0,1 - 0,3 con/nhà Qua kết bảng 3.20 tình hình mắc/chết sốt xuất huyết dengue xã can thiệp xã chứng sau năm can thiệp cho thấy nhóm can thiệp có số mắc 06 ca, thời điểm trước can thiệp số mắc 08, nhóm 25 đối chứng trước can thiệp số mắc 25 ca sau can thiệp số mắc 47 ca Khơng có ca tử vong Sự giảm ca bệnh kết biện pháp can thiệp triển khai nhóm can thiệp Tuy nhiên để đánh giá cách khách quan giải pháp can thiệp cần trì kéo dài thời gian lâu cho kết xác tính hiệu việc giảm tỷ lệ mắc bệnh SXHD người dân Kết hộp 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 cho thấy giải pháp can thiệp nhận hưởng ứng tham gia người dân, cán y tế cán lãnh đạo địa phương Kết thảo luận cho thấy hoạt động can thiệp “rất thiết thực”, “nhà muỗi lăng quăng” “một số nơi giám sát hai năm khơng có bị mắc bệnh sốt xuất huyết” Việc cam kết khẳng định lãnh đạo địa phương khẳng định tính đắn tính bền vững giải pháp can thiệp Tuy nhiên lĩnh vực nghiên cứu đề tài kinh phí khơng cho phép nên cần có nghiên cứu tiếp theo, với phạm vi kinh phí lớn hơn, tồn diện Với hiệu tích cực cải thiện kiến thức, thực hành dự phòng sốt xuất huyết Dengue hạn chế xuất véc tơ gây bệnh, nhận thấy giải pháp can thiệp thực thực đem lại lợi ích mặt sức khỏe cho cộng đồng, người dân lãnh đạo địa phương ghi nhận Chúng coi bước can thiệp mang tính khởi đầu, cần tiếp tục nghiên cứu với quy mô lớn hơn, cố gắng trì nhân rộng mơ hình nghiên cứu mà chúng tơi thực 26 Chương KẾT LUẬN Qua nghiên cứu đề tài: “Một số đặc điểm dịch tể sốt xuất huyết Dengue huyện Châu Thành huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre giai đoạn năm 2010 – 2014”, nhóm nghiên cứu rút kết luận sau: - Bệnh sốt xuất huyết Dengue địa phương, diễn biến phức tạp có xu hướng giãm dần theo năm Tại huyện Châu Thành tỷ lệ mắc/100.000 dân trung bình 91,06 ca mắc khơng có ca tử vong Tại huyện Mỏ Cày Nam tỷ lệ mắc/100.000 dân trung bình 162,16 ca mắc khơng có ca tử vong Năm 2014 có xu hướng bệnh dịch giãm rỏ rệt lần so với năm 2010 Bệnh sốt xuất huyết Dengue phân bố bệnh xảy quanh năm có tính mùa rõ rệt, tăng cao vào tháng đến tháng 11 Trẻ em mắc chủ yếu
- Xem thêm -

Xem thêm: TOM TAT luận án một số đặc điểm dịch tễ và hiệu quả can thiệp cộng đồng phòng chống bệnh sốt xuất huyết dengue tại hai huyện, tỉnh bến tre, TOM TAT luận án một số đặc điểm dịch tễ và hiệu quả can thiệp cộng đồng phòng chống bệnh sốt xuất huyết dengue tại hai huyện, tỉnh bến tre

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay