Trả lời các câu hỏi về giải pháp chiến lược cạnh tranh

21 2 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 15:19

Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC Nhóm - F5 Lê Mạnh Hùng Nguyễn Quốc Hùng Lê Anh Hưng Nguyễn Hồng Hưng Nguyễn Thu Hương Nguyễn Thị Hường Nguyễn Quang Huy Lê Trung Kiên Câu hỏi ơn tập Phân tích lợi ích, hạn chế điều kiện áp dụng giải pháp chiến lược cạnh tranh So sánh giải pháp chiến lược phát triển Phân tích chu kỳ ngành giải pháp chiến lược tương thích Phân tích xu hướng đa dạng hóa tập đồn lớn Việt Nam từ góc độ quản trị chiến lược Các giải pháp chiến lược khác tích hợp cơng ty chu kỳ chiến lược khơng? Lấy ví dụ minh hoạ? Câu 1: Phân tích lợi ích, hạn chế điều kiện áp dụng giải pháp chiến lược cạnh tranh Giải pháp chiến lược 1.Dẫn đầu chi phí thấp Mơ tả Lợi ích Hạn chế - Nếu xảy chiến tranh giá cả, cty với chi phí thấp chịu đựng tốt - Dễ dàng chịu đựng có sức ép tăng giá từ phía nhà cung cấp phân phối - Tạo rào cản gia nhập - Xuất đối thủ cạnh tranh hiệu Thay đổi công nghệ Thị phần lớn - Cty bỏ qua, khơng đáp ứng thay đổi thị hiếu khách hàng Mục tiêu: khác biệt hoá sp/dv cty với đối thủ cạnh tranh khác Vd: Mercesdes, Carings… Khả áp đặt mức giá “vượt trội” so với đối thủ cạnh tranh Tạo trung thành khách hàng Tạo rào cản gia nhập Mục tiêu: tập trung phát triển lợi cạnh tranh (giá khác biệt hoá sản phẩm) đáp ứng cho vài phân đoạn Vd: Ferrari, Haagen-Dazs Áp đặt mức giá cao - Dễ bị đối thủ bắt chước - Sự trung thành với nhãn hiệu hàng hóa dễ bị đánh thông tin ngày nhiều chất lượng SP không ngừng cải thiện - Sự khác biệt giá trở nên lớn Thay đổi công nghệ thị hiếu tiêu dùng Phụ thuộc vào đoạn thị trường Cạnh tranh từ DN khác biệt hố chi phí thấp diện rộng Năng lực quản trị sản xuất tổ chức kỹ thuật cơng nghệ Chính sách giá linh hoạt Năng lực marketing R&D mạnh Khái niệm: CL dẫn đạo chi phí đạt mức tổng chi phí thấp ngành thơng qua nhóm sách có tính chất chức nhằm vào mục tiêu Khác biệt hoá Tập trung hoá Thiết lập rào cản gia nhập với đối thủ tiềm Tạo trung thành nhóm khách hàng Điều kiện áp dụng Năng lực sản xuất đầu tư lớn Khả đổi mới, sáng tạo động Lựa chọn loại sản phẩm Lựa chọn tập khách hàng vùng địa lý Câu 2: So sánh giải pháp chiến lược phát triển Các giải pháp chiến lược bao gồm: - Đa dạng hoá - Hợp hay lien kết theo chiều dọc - Liên minh chiến lược Chiến lược đa dạng hoá 1.1 Phân loại: loại - Đa dạng hố đồng tâm( Đa dạng hố có liên quan) hoạt động sản xuất phát triển liên quan đến hoạt động sản xuất cơng ty khách hàng cơng nghệ, phân phối, quản lý nhãn hiệu Chìa khố để thực đa dạng hoá đồng tâm tận dụng ưu nội chủ yếu công ty Chiến lược đòi hỏi hiệp đồng hay tác động cộng hưởng việc sử dụng nguồn lực - Đa dạng chiều ngang: chiến lược tăng trưởng cách hướng vào thị trường với sản phẩm mà công nghệ không liên quan đến sản phẩm Chiến lược cho phép cơng ty kiểm sốt cạnh tranh Chiến lược đặc biệt hữu ích trường hợp thị trường người tiêu dung suy giảm, cho phép cơng ty đạt vị trí thống trị ngành - Đa dạng hố khơng liên quan: lại hồn tồn khác Thật vậy, doanh nghiệp chun mơn hố q hẹp, phát triển hoạt động biểu bên ngồi hoạt động trước Nói cách khác, đa dạng hố khơng liên quan đa dạng hố vào lĩnh vực kinh doanh mà chúng quan hệ với lĩnh vực kinh doanh Công ty 1.2 Lợi bất lợi - Lợi thế: hạn chế rủi ro tìm cân lợi nhuận thu nhập hoạt động sản xuất khác Một cách chung nhất, chiến lược đa dạng hoá tạo giá trị theo cách: Mua lại tái cấu trúc, Chuyển giao lực, Lợi quy mô - Bất lợi: + Thiếu hài hoà chiến lược hoạt động khác doanh nghiệp cản trở phát triển tất lĩnh vực + Các nhà lãnh đạo khó khăn/ khó quản lý yếu tố nhiều đơn vị khác nhau, cơng việc hồn tồn khác lạ với công việc truyền thống họ + Nguy giảm thu nhập chủ sở hữu chi phí thâm nhập vào hoạt động cao ( chiến lược đa dạng hố khơng liên quan) 1.3 Giải pháp - Đảm bảo chắn Ban Giám đốc quán triệt tầm quan trọng chiến lược lý lựa chọn - Đảm bảo trình độ công ty phù hợp với yêu cầu cần thiết cho thành công chiến lược - Cần phải kiểm nghiệm đánh giá chiến lược trước thực - Tổ chức theo dõi trình thực kết để điều chỉnh kịp thời, giảm thiểu rủi ro 2 Chiến lược liên kết theo chiều dọc Sự hợp theo chiều dọc có nghĩa doanh nghiệp tự đảm nhận sản xuất, cung ứng yếu tố đầu vào cho trình sản xuất( hợp ngược chiều) tự giải khâu tiêu thụ sản phẩm( hợp xuôi chiều) Như doanh nghiệp sản xuất, hợp dọc ngược chiều liên quan đến nguồn ngun liệu hợp xi chiều liên quan đến khâu phân phối Phân loại: - Hợp xuôi chiều hợp ngược chiều - Hợp phần hợp toàn - Lợi thế: Hợp theo chiều dọc chiến lược thường doanh nghiệp áp dụng để cải thiện tình Thật vậy, muốn tăng lợi nhuận giải pháp phù hợp cơng đoạn sản xuất mang lại cho công ty khoản lợi nhuận Ngoài liên kết mang lại lợi kỹ thuật cải thiện vị trí cạnh tranh Liên kết theo chiều dọc có ưu điểm sau: tạo nên rào cản việc tham gia thị trường đối thủ cạnh tranh tiềm tang; tạo điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư vào tái sản chuyên dụng đem lại hiệu cao, đảm bảo chất lượng sản phẩm, nâng cao khả tiết kiệm thời gian trình phối hợp giai đoạn sản xuất cung ứng - Bất lợi: Phức tạp công tác quản lý( nhiều công đoạn nảy sinh việc kết hợp bước nhiều vấn đề), bất ổn trường hợp công ty gặp suy thối, thay đổi cơng nghệ - - Liên minh chiến lược Là việc công ty hợp tác liên doanh với nhằm thực chiến lược to lớn mà họ khơng thể tự cáng đáng tài ngăn chặn nguy ảnh hưởng đến phát triển doanh nghiệp Chiến lược vận dụng với cơng ty có khả khác nhau( vốn, tri thức, cơng nghệ…) Chiến lược biểu hình thức hợp đồng dài hạn, thay cho hợp chiều dọc cho phép cơng ty giảm bớt chi phí quản lý giai đoạn khác trình tạo giá trị Lợi thế: Phát triển quan hệ hợp tác cho sản phẩm nhanh mà giảm chi phí sản xuất tránh rủi ro trình đổi Tạo nên khối sức mạnh ưu việt cạnh tranh Bất lợi: Nếu khơng hài hồ lợi ích công ty liên minh gây mâu thuẫn khâu, sản xuất bị trì trệ khơng cải thiện tình hình Câu 3: Phân tích chu kỳ ngành giải pháp chiến lược tương thích 3.1 Các ngành tăng trưởng Vấn đề với công ty đổi ngành để khai thác đổi tạo lập lợi cạnh tranh dài hạn dựa chi phí thấp khác biệt hố sản phẩm vấn đề chiến lược quan trọng mà công ty ngành lên phải đương đầu là: - đầu tư vào giai đoạn bắt đầu hoạt động - phân đoạn thị trường lợi cạnh tranh cần dung để cố gắng đảm bảo vị trí dẫn đầu ngành chiến lược lựa chọn là: - Tự phát triển tiếp thị đổi - Phát triển tiếp thị đổi với cơng ty khác thơng qua hình thành đồng minh chiến lược liên doanh - bán quyền đổi cho công ty khác để công ty phát triển thị trường 3.2 Các ngành chín muồi Ngành tăng trưởng thường bị thống trị số lượng nhỏ công ty lớn Trong ngành này, công ty chọn biện pháp cạnh tranh để tối đa hoá lợi cạnh tranh cấu cạnh tranh ngành ( cạnh tranh giá, kiểm sốt lực sản xuất) Tuy nhiên, mơi trường tăng trưởng nhanh ngành non trẻ tồn mãi Khi tỷ lệ tăng trưởng chậm lại chuyển tiếp vào thị trường chin muồi thường tạo thay đổi môi trường cạnh tranh ngành: - Nhu cầu người mua chậm tạo cạnh tranh đối đầu thị phần - Khách hàng quen với sản phẩm nhãn mác, dùng hiểu biết họ để thoả thuận với người bán - Cạnh tranh chi phí phục vụ - Khó khăn việc tăng suất sản xuất - Khó khăn việc tạo sản phẩm với tính cải tiến - Cạnh tranh quốc tế cao - Cạnh tranh nội ngành tăng theo Một số chiến lược cạnh tranh để thích ứng: - Lược bớt dòng sản phẩm - Tập trung vào việc đổi trình sản xuất - Giảm chi phí - Tăng cường bán hang cho khách hang - Mua lại đối thủ cạnh tranh với giá thấp - Mở rộng phạm vi 3.3 Các ngành suy thoái Bất kể ngành sớm hay muộn rơi vào tình trạng suy thoái, lúc thị phần bị co lại Các yếu tố định tính khắc nghiệt cạnh tranh ngành suy thoái là: - chất sản phẩm - Mức chi phí cố định - Tốc độ giảm - Chiều cao rào cản khỏi thị trường chiến lược mà cơng ty áp dụng để giải suy thối là: - Chiến lược lãnh đạo: chiến lược yêu cầu phải trở thành người giữ vai trò thống lĩnh ngành bị suy thoái - Chiến lược tìm thị trường thích hợp( thị trường độc tơn) tập trung vào thị trường mà suy giảm chậm xét cho toàn ngành - Chiến lược thu hoạch: chiến lược tối ưu hóa dòng tiền - Chiến lược tháo chạy: chiến lược bán tống, bán tháo tồn cơng việc kinh doanh cho bên khác 3.4 Các ngành toàn cầu Các cơng ty có động lực để mở rộng thị trường quốc tế vì: muốn tìm kiếm thị trường mới; tiếp cận nguồn lực tự nhiên có quốc gia khác vấn đề cần xem xét hoạt động quốc tế: khác biệt chi phí nước; thay đổi tỷ giá hối đối; sách thương mại phủ nước; đặc điểm cạnh tranh quốc tế Các chiến lược để công ty xâm nhập thị trường quốc tế: - Duy trì thị trường nước - Cấp giấy phép cho hang nước ngồi sử dụng cơng nghệ công ty sản xuất phân phối sản phẩm công ty - Thực theo chiến lược đa quốc gia - Thực chiến lược dẫn đầu chi phí thấp - Thực chiến lược tập trung - Thực chiến lược khác biệt Câu Các tập đoàn kinh tế Việt Nam giai đoạn hình thành phát triển, tất yếu gặp nhiều khó khăn sở lý luận xây dựng mô hình quản lý Xu hướng đa dạng hóa tập đoàn lớn Việt Nam mang lại cho thành công ban đầu học xương máu trình xây dựng phát triển tập đồn Đa dạng hóa đầu tư điều tất yếu tiến trình phát triển quy mơ doanh nghiệp Tuy nhiên, đa dạng hóa để tạo nên giá trị cạnh tranh bền vững lại chuyện đau đầu nhiều doanh nghiệp Việc mở rộng hoạt động theo hướng đa ngành, đa nghề, đa lĩnh vực đưa tập đoàn tài Việt Nam trở thành mơ hình khép kín từ nghiên cứu, đầu tư, sản xuất đến lưu thông phân phối xuất Nhưng quản lý khơng tốt, cho dù có đa dạng kiểu nữa, việc sử dụng nguồn lực không hiệu quả, đặc biệt với tập đoàn Nhà nước, để lại hậu lớn Đó thảm họa khiến cho cháu phải còm lưng trả nợ Vì thận trọng nên đặt lên hàng đầu để không bị rơi vào trường hợp “tham bát bỏ mâm” Một vài điểm sáng: Tập đoàn Tài – Bảo hiểm Bảo Việt: Bảo Việt Tổng Cơng ty Việt Nam có khả cung cấp dịch vụ bảo hiểm nhân thọ phi nhân thọ Cùng với trình phát triển thành tập đồn tài đa ngành, Bảo Việt cung cấp cho khách hàng dịch vụ tài kết hợp khác gồm mơi giới chứng khốn, đầu tư Bảo Việt quan hệ đầu tư để kết hợp với tổ chức khác cung cấp cho khách hàng dịch vụ ngân hàng, bất động sản, vui chơi giải trí, khách sạn, in ấn lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác Kể từ tháng 10 năm 2003, hoạt động kinh doanh Bảo Việt tổ chức lại theo mơ hình tập đồn tài với vốn điều lệ 3000 tỷ VNĐ (tức 200 triệu USD) Bên cạnh đó, ngày 01 tháng 01 năm 2004, hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ thực Bảo Việt Nhân Thọ, đơn vị thành viên hạch toán độc lập trực thuộc Bảo Việt Bảo Việt Nhân Thọ hoạt động với mạng lưới tồn quốc bao gồm 61 cơng ty thành viên, 250 phòng phục vụ khách hàng 25.000 đại lý tất tỉnh thành nước Kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2004, hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ thức tách ra, chun mơn hóa hạch toán độc lập tên gọi Bảo Việt Việt Nam Ngày 28/11/2005, Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 310/2005/QĐ-TTg việc phê duyệt Đề án cổ phần hóa Tổng Cơng ty Bảo hiểm Việt Nam thí điểm thành lập Tập đồn Tài - Bảo hiểm Bảo Việt Tập đồn Tài - ngân hàng: Sacombank ACB tuyên bố tập đoàn cho thấy mơ hình phát triển tất yếu ngân hàng lớn, đầu đàn phù hợp với xu thời đại, phù hợp với yêu cầu tất yếu hội nhập cạnh tranh năm 2012 mở rộng cửa lĩnh vực tài theo lộ trình hội nhập WTO Sự tuyên bố chắn đường “Tập đồn” tài – ngân hàng sau cổ phần hóa NHTM Nhà nước VietinBank, BIDV thực Nguồn nhân lực vật lực hình thành với đời liên tiếp công ty trước sau cổ phần hóa, khẳng định lớn mạnh đa dạng hoạt động kinh doanh để chuẩn bị bước đệm trở thành tập đoàn Cộng thêm đằng sau hậu thuẫn Chính phủ cho phép ngun tắc phát triển theo mơ hình tập đồn tài – ngân hàng NHTM Nhà nước sau cổ phần hóa VietinBank chuẩn bị sở cho để trở thành Tập đồn tài mạnh Việt Nam Hiện VietinBank sở hữu công ty hoạt động đa dạng lĩnh vực tài như: cơng ty cho th tài chính, cơng ty quản lý nợ khai thác tài sản, công ty bảo hiểm phi nhân thọ, công ty vàng bạc đá quý, công ty quản lý quỹ, cơng ty chứng khốn Tổng số vốn góp VietinBank vào cơng ty tính đến thời điểm 1.527 tỷ đồng, bên cạnh có 10 công ty liên kết công ty liên doanh Theo chiến lược phát triển đến 2015, VietinBank tiếp tục đa dạng hóa cấu sở hữu giảm dần nắm giữ Nhà nước mức 51% Tiến hành thủ tục IPO quốc tế niêm yết thị trường quốc tế Tổng tài sản VietinBank đạt 367.931 tỷ đồng, vốn điều lệ 20.229 tỷ đồng Các tập đồn tài hình thành, hướng theo mơ hình cơng ty mẹ-con phát triển theo hướng kinh doanh đa ngành với hoạt động đan xen lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm… Với vệ tinh công ty con, công ty liên doanh, liên kết thông qua hoạt động đầu tư hợp tác kinh tế, đầu tư thương mại nhằm kết nối có hiệu thị trường tài Việt Nam với thị trường nước khu vực nâng tầm ảnh hưởng vị thị trường tài – ngân hàng Việt Nam thị trường nước Cái đích “Tập đồn” rõ nét, đường vươn tới gập ghềnh, khúc khuỷu Khơng thể “dục tốc” xét tiêu chí định lượng đáp ứng yếu tố định tính hay nhân tố quản trị cần xứng tầm cho mơ hình đa ngành phức tạp Xu hướng phát triển đa dạng hóa: Trong số 230 doanh nghiệp niêm yết sàn Hà Nội TPHCM, số công ty đơn kinh doanh lĩnh vực mình, khơng đầu tư tài hay bất động sản, đếm trờn đầu ngón tay Trào lưu đầu tư tài kinh doanh bất động sản ngày mở rộng hỗ trợ mạnh mẽ tập đoàn Các tập đồn từ dầu khí điện lực, viễn thơng, đến cơng nghiệp tàu thủy, đường sắt, hàng hải, hàng không có cơng ty trực thuộc, phận kinh doanh lĩnh vực ngồi ngành nghề Cơng ty tài chính, cơng ty bất động sản, cơng ty chứng khốn, cơng ty quản lý quỹ, cơng ty đầu tư xuất nhan nhản trở thành mốt Như thể tập đồn kinh tế mà khơng có cơng ty đầu tư khơng phải tập đồn vậy! Khơng phải ngẫu nhiên việc đa dạng hóa kinh doanh lại tập đồn, tổng cơng ty quan tâm "Việc gia nhập WTO, mở cửa kinh tế, hội nhập sâu vào kinh tế giới hội làm ăn lớn doanh nghiệp không tận dụng Hơn hội kéo dài mói mói Đa dạng hóa hoạt động chiến lược phá triển thích hợp, tất yếu" - Ơng Trần Bắc Hà, Tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư Phát triển (BIDV) nhận xét Phải khẳng định hội kinh doanh sau Việt Nam vào WTO có Nhưng hội đặt hai vấn đề Thứ nhất: đa dạng hóa hoạt động mang tính chất đầu cơ, rủi ro cao tài chính, bất động sản lực, trình độ quản trị tập đoàn Thứ hai, nhu cầu phát triển thực tế tập đoàn hay doanh nghiệp đà chuyển thành tập đoàn khả giám sát, quản lý Nhà nước Ở vấn đề thứ nhất, số tập đoàn cho biết họ có đủ lực trình độ để mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực Đề cập đến việc thành lập ngân hàng dầu khí, lãnh đạo PetroVietnam nói: "Đây khơng phải lĩnh vực với chúng tơi Chúng tơi có cơng ty tài từ năm trước Chúng đầu tư nước ngồi Chúng tơi sẵn sàng th chun gia điều hành nước cần thiết" Tuy nhiên, đa dạng hóa kinh doanh đòi hỏi điều kiện bổ trợ mạnh Chẳng hạn ngành nghề kinh doanh chủ yếu tập đồn đó đảm bảo có lợi nhuận ổn định chưa? Nhân lực cho lĩnh vực có đủ không? Phân bổ nguồn lực không tầm không chun mơn rủi ro mà khơng tập đồn nhận thấy Vốn để khai sinh ngân hàng khơng,khó tìm đủ nguồn nhân lực gồm lãnh đạo nhân viên với hàng trăm người để kinh doanh ngành nghề nhạy cảm, chuyên sâu với chuẩn mực khắt khe ngân hàng khó, khơng muốn nói khó Vậy Doanh nghiệp Việt Nam có lực lõi chưa? Còn có nhiều tranh cãi việc đa dạng hóa doanh nghiệp Việt Nam Có ý kiến nên hạn chế đa dạng hóa doanh nghiệp Việt Nam Họ cho điều khiến doanh nghiệp đánh lực lõi, tăng rủi ro tạo dịch chuyển kinh tế không phù hợp Trường hợp EVN, Tập đoàn Điện Lực Việt Nam chuyển sang kinh doanh khách sạn ví dụ Tập đồn Điện lực Việt Nam (EVN), lĩnh vực sản xuất kinh doanh truyền thống đầu tư tới 3.590 tỷ đồng sang lĩnh vực khác bất động sản, tài chínhngân hàng… Nợ Tập đồn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) 5.000 tỷ đồng, nợ Tập đoàn Than Khống sản Việt Nam 1.600 tỷ đồng, ngồi ra, EVN nợ số khoản chưa thống kê mua điện doanh nghiệp Tổng số nợ “treo” đầu tập đoàn lên tới 8.000 tỷ đồng Một nợ khơng nhỏ, Tập đồn bỏ khoản lớn để đầu tư tràn lan Theo ơng Đinh Quang Tri, Phó Tổng giám đốc EVN, tính tốn đầy đủ, số nợ EVN tập đoàn, doanh nghiệp khác lên đến xấp xỉ 8.000 tỷ đồng Đó chưa tính đến khoản lỗ khoảng 17.000 tỷ đồng chênh lệch tỷ giá tính đến cuối năm 2010 Nợ thế, lỗ EVN có khoản đầu tư tràn lan khó hiểu Thứ nhất, năm gần EVN không ngừng mở rộng đầu tư sang lĩnh vực tài chính, bất động sản, viễn thơng Ví như, ngày 1-9-2008, Cơng ty Tài cổ phần Điện lực thức thành lập hoạt động với số vốn điều lệ 2.500 tỷ đồng, EVN sở hữu 40% EVN cổ đông chiến lược Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình (ABBANK), 10 ngân hàng TMCP có vốn điều lệ lớn Việt Nam với vốn điều lệ đạt 3.830 tỷ đồng, tính đến tháng 12-2010 Ngồi ra, EVN liên kết với Cơng ty cổ phần chứng khốn Hà Thành; Công ty cổ phần bất động sản Điện lực Sài Gòn Vina, Điện lực miền Trung, EVNLand Nha Trang Hồi năm 2006, EVN ký thỏa thuận với đơn vị viễn thông Hanoi Telecom với số vốn đầu tư hàng ngàn tỷ đồng Theo Bộ trưởng Bộ Tài Vương Đình Huệ, số liệu kiểm tốn năm 2010 cho thấy, EVN lỗ từ sản xuất kinh doanh điện 8.040 tỉ đồng, lỗ chênh lệch tỷ giá 15.000 tỉ đồng Năm 2011, EVN công bố lỗ 3.500 tỉ đồng Con số lỗ hai năm gần số nợ tiền mua điện EVN với bên bán điện lớn Tổng công ty Điện lực Dầu khí (PV Power) tập đồn Cơng nghiệp Than - Khống sản Việt Nam (TKV) Trong đó, tính đến ngày 30-122011, tổng giá trị khoản nợ EVN PV Power khoảng 14.900 tỉ đồng (trong có lãi phạt 1.700 tỉ đồng chậm toán) EVN nợ TKV khoảng 1.600 tỉ đồng (chưa tính lãi) Các tập đoàn lớn khác: Theo kết luận Kiểm toán Nhà nước năm 2008 gần đây, sau thực 135 kiểm toán 35 tỉnh thành 20 Bộ, 23 TĐ, nhiều tổng công ty (TCT) tổ chức tài chính, cuối tháng 7/2009 vừa qua, Kiểm tốn Nhà nước cơng bố kết luận với nhiều thơng tin đáng ý Tập đồn Bưu Viễn thơng (VNPT), ngồi sản phẩm, dịch vụ liên quan tới viễn thông công nghệ thông tin, mở rộng sang lĩnh vực gồm dịch vụ quảng cáo, kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), lĩnh vực sản xuất kinh doanh điện năng, viễn thông công cộng khí điện lực, đầu tư 3.590 tỷ đồng (chiếm 4,82% vốn chủ sở hữu) sang lĩnh vực bất động sản, tài chính-ngân hàng Tập đồn Cao su Việt Nam (VRG) khơng chịu bó khn lĩnh vực cao su, mà nhảy sang ngành khí, quản lý khai thác cảng biển, vận tải, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, kinh doanh bất động sản, kinh doanh dịch vụ khách sạn, du lịch nội địa, quốc tế TĐ Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam (Vinashin) ngồi lĩnh vực chun sâu mình, đầu tư dịch vụ vận tải biển, thủy điện, tài chính, chế tạo khí dư nợ phải trả gấp hàng chục lần vốn chủ sở hữu; TCT Hàng hải (Vinalines) TĐ Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đầu tư ngồi lĩnh vực chun mơn 873,78 tỷ đồng (chiếm 11,8% vốn chủ sở hữu) 1.786 tỷ đồng (chiếm 16,15% vốn chủ sở hữu) Nguyên Nhân: Đầu tư lĩnh vực truyền thống Thực tiễn cho thấy, việc hoạt động đa ngành nghề, lĩnh vực có tính hai mặt nó: Một mặt, DN hướng đầu tư có hiệu điều giúp nâng cao vị DN đạt mục tiêu mới; mặt khác, “chệch hướng” đầu tư có tính đầu cơ, chụp giựt, khai thác hội độc quyền ngắn hạn, khơng hiệu quả, hoạt động làm suy sụp hình ảnh, chí đánh thương hiệu, gây thiệt hại to lớn khó lường cho DN nói riêng kinh tế nói chung Khi đa dạng hóa đầu tư, lĩnh vực mẻ, nhiều thân DN đánh lợi cạnh tranh vốn có DN dễ mắc sai lầm, chí phải trả giá đắt phân tán nguồn lực, thiếu kỹ thẩm định công nghệ, thiếu thông tin cập nhật, thiếu kinh nghiệm quản lý phản ứng thị trường Việc kiểm soát vốn vào hoạt động đa lĩnh vực phức tạp, làm khơng tốt thất thốt, lãng phí khả đổ vỡ tài hồn tồn xảy Đặc biệt, với khả tài có hạn mình, việc đầu tư vốn dàn trải buộc DN phải tìm đến nguồn vốn mới, với điều khoản thương mại ngặt nghèo Điều dễ đưa họ sa vào bẫy nợ nần… Lỗ Nợ Vẫn theo kết luận nói Kiểm toán Nhà nước, kết kiểm tra 224 đơn vị thành viên thuộc 16 TĐ&TCT cho thấy: số doanh nghiệp làm ăn thua lỗ chiếm gần 10% Chỉ riêng vụ đầu tư sản xuất điện thoại để bàn làm tổn thất khoảng 1.700 tỷ đồng cho TĐ Còn theo kết kiểm tốn năm 2008, tổng số nợ doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) lên tới 181.000 tỷ đồng Năm 2008, nhiều DNNN có số nợ phải trả gấp nhiều lần số vốn chủ sở hữu Trong số 70 TĐ&TCT có báo cáo, có 30 đơn vị có hệ số nợ phải trả vốn vượt lần, chí nhiều doanh nghiệp vượt 20 lần, ví dụ TCT Xây dựng cơng trình giao thơng (gấp 42 lần), TCT Xây dựng cơng trình giao thơng (gấp 22,5 lần), TCT Lắp máy Việt Nam-Lilama (gấp 21,5 lần), Vinashin (gấp 21,8 lần)… Những khoản cho vay công ty tài chính, ngân hàng có vốn góp TĐ&TCT Nhà nước có nhiều rủi ro điều kiện thủ tục vay vốn đơn giản (như không bắt buộc phải có đủ tài sản đảm bảo cho khoản vay), chưa kể khoản cho vay có nhiều ưu đãi Một số đơn vị thua lỗ nhiều năm 2006 Tổng công ty Lắp máy Việt Nam lỗ lũy tháng 12/2007 23,4 tỷ đồng, Tổng cơng ty xây dựng Sài Gòn lỗ 90,4 tỷ đồng, Tổng cơng ty Xây dựng cơng trình giao thơng – 93,4 tỷ đồng Tổng công ty Xây dựng cơng trình giao thơng lỗ 102,7 tỷ đồng… Các Tổng công ty khác Khánh Việt, Địa ốc Sài Gòn, số lãi theo báo cáo 600 tỷ đồng, số nợ phải trả 4.600 tỷ đồng, chiếm 40 60% tổng nguồn vốn Như vậy, lợi nhuận trước thuế, theo báo cáo kiểm toán, đạt gần 1.800 tỷ đồng, số nợ phải trả lớn Tập đồn Dầu khí đầu tư 5.780 tỷ đồng, ngân hàng 1.100 tỷ đồng, cơng ty Chứng khốn 76,5 tỷ đồng, cơng ty Tài 4.005 tỷ đồng, cơng ty Bảo hiểm 570 tỷ đồng, Quỹ đầu tư 29 tỷ đồng; Tập đồn cơng nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam đầu tư 1.894 tỷ đồng, lĩnh vực ngân hàng 344 tỷ đồng, bảo hiểm 1.462 tỷ đồng (Bảo Việt), quỹ đầu tư 88 tỷ đồng… Bên cạnh đó, tình trạng DNNN thành lập q nhiều cơng ty con, công ty liên kết hoạt động nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác hẳn với lĩnh vực sản xuất kinh doanh trước ngày phổ biến…Đáng quan ngại hơn, số TĐ&TCT dành lượng vốn lớn đầu tư vào ngân hàng, bảo hiểm mua bán cổ phiếu thị trường… Điều dễ dẫn đến đổ vỡ dây chuyền khả toán Theo báo cáo 70 TĐ&TCT, có tới 28 đơn vị hoạt động đầu tư chứng khoán, thành lập cơng ty chứng khốn, đầu tư vào cơng ty quản lý quỹ, ngân hàng thương mại, công ty bảo hiểm với tổng giá trị đầu tư 23.344 tỷ đồng, chiếm 8,7% vốn chủ sở hữu 20% tổng số vốn đầu tư ngồi (xem box 2) Có thể nói, hoạt động đầu tư “năng động mức”, mang tính tranh thủ khai thác hội độc quyền lợi ích ngắn hạn DNNN này, khơng kiểm sốt nghiêm ngặt, dễ trở thành “trái bom hẹn giờ” có sức cơng phá mạnh, gây tổn thất nặng nề, chí đổ vỡ tồn diện khó lường cho đời sống kinh tế-xã hội đất nước Còn Việt Nam, tiêu cực gây thất thoát số lượng lớn vốn Nhà nước q trình cổ phần hóa số “Đại gia” vừa khui liệu có phải phần tảng băng chìm coi “ngòi nổ” cho việc phát hàng loạt vụ tiêu cực nhạy cảm khác? Nhập nhèm thiếu trách nhiệm Đặc biệt, sai lệch, không phản ánh thực tế tài sản, doanh thu kết kinh doanh tượng phổ biến báo cáo tài nhiều đơn vị Theo kết luận Kiểm tốn Nhà nước, khiếm khuyết nói lại tập trung nhiều “ông lớn” TKV, EVN, Vinalines, Lilama, Sabeco (TCT Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn)… Vì lý này, Kiểm tốn Nhà nước kiến nghị tăng thu ngân sách Nhà nước năm 2007 thêm 4.166 tỉ đồng (chủ yếu từ khoản thuế phí, lệ phí); đề nghị giảm chi ngân sách Nhà nước 2.731 tỉ đồng (gồm chi sai, toán sai chế độ, khơng nguồn kinh phí…) Trong năm qua, DNNN chiếm giữ tới 50% tín dụng đầu tư Nhà nước, 70% tổng dư nợ quốc gia 80% tổng dư nợ tín dụng ngân hàng thương mại Hiệu đầu tư TĐ, TCT DNNN nói chung ngồi nước không cao, thường thấp so với mức đầu tư kinh doanh tương tự tư nhân nhà đầu tư nước Tình trạng có nhiều lý do, phải kể đến đặc điểm chủ sở hữu Chủ sở hữu Nhà nước thường dẫn đến cảnh “cha chung khơng khóc” Chưa kể tới chế tuyển dụng lao động, chế quản lý vốn đầu tư (bao gồm việc lựa chọn lĩnh vực kinh doanh) thường bị áp đặt dễ dãi, gắn với lợi ích cục bộ, chí lợi ích cá nhân phe nhóm, lợi dụng vốn Nhà nước để “đánh quả” trục lợi Bên cạnh đó, phải kể đến việc chế định đầu tư vừa phức tạp, chậm trễ, vừa lỏng lẻo, theo chủ nghĩa hình thức, tạo nhiều hội cho tham nhũng phát sinh, phát triển… Thực tế cho thấy để giữ vững an toàn ổn định hệ thống, nâng cao hiệu đầu tư xã hội, cần có cảnh báo cấp thiết việc phải ngăn chặn kịp thời “liên minh” (hoặc đã) xảy số TĐ&TCTNN với ngân hàng thương mại Nhà nước quan chức có liên quan việc vay cho vay vốn, đầu tư chéo, đầu tư đa ngành có giá trị lên tới hàng ngàn tỷ đồng, lại mang đậm tính đầu cơ, trục lợi cá nhân phe nhóm, lũng đoạn thị trường lãng phí nguồn lực quốc gia Thực tế cho thấy để xứng đáng trụ cột quốc gia gương sáng kinh tế, cần có đổi chế kiểm soát phân định, xử lý trách nhiệm thích đáng đầu tư, đầu tư ngồi nhiệm vụ trị chủ yếu DN TĐ… >>>>>Đánh giá: Tập đoàn kinh tế Việt nam-bất cập bất ổn? Trong thời gian vừa qua, việc tự phong thành Tập đoàn kinh tế tư nhân, việc nâng cấp tổng công gty Nhà nước với mơ hình "Cơng ty mẹ - Cơng ty con" thành Tập đoàn kinh tế diễn nước ta Chúng ta tự hào đặt đầy kỳ vọng vào mơ hình “cũ người ta” Song loạt đổ vỡ, hoạt động hiểu tập đoàn kinh tế nước ta khối nhà nước tư nhân thời gian qua cho thấy qua nhiều điều đáng đáng để bàn Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành số điều Luật Doanh nghiệp quy định rõ: “Tập đồn kinh tế khơng có tư cách pháp nhân, đăng ký kinh doanh theo quy định Luật Doanh nghiệp” Các DN tự nguyện gia nhập tập đồn có tư cách pháp nhân đầy đủ hoạt động độc lập Theo định nghĩa khơng có định hành cấp quản lý nhà nước việc thành lập Tập đồn kinh tế khơng có mệnh lệnh hành có hiệu lực tập đồn Vừa qua số tập đoàn thành lập Tổng công ty (Tcty) nhà nước (12 Tập đoàn) lại thành lập theo định hành chính, rõ tập đồn có tư cách pháp nhân, có dấu riêng (Tập đồn Dầu khí quốc gia Việt nam, Tập đoàn kinh tế VinaShin, tập đồn bưu viễn thơng…) Đồng thời, lại có định bổ nhiệm Chủ tịch, Tổng giám đốc tập đoàn Việc hình thành tập đồn DNNN nước ta việc đổi tên từ TCty thành tập đồn chất “bình rượu cũ” Việc khơng phù hợp với luật DN Việc “nâng cấp” Tcty Nhà nước thành “Tập đoàn” tạo điều kiện cho Tập đồn đa dạng hóa ngành nghề sản xuất kinh doanh phù hợp với tên “đẻ” loạt Công ty “bú” sữa Mẹ nguồn vốn Nhà nước chủ yếu nên hoạt động phụ thuộc mô hình "Cơng ty mẹ - Cơng ty con" khơng phải Tập đồn kinh tế Cơng ty mẹ tập đồn kinh tế nhà nước khơng giữ vững yếu tố nhà nước, mà đẩy lên giữ vai trò lãnh đạo, chi phối ảnh hưởng doanh nghiệp thành viên khác tập đoàn kinh tế với liên kết tập đoàn kinh tế Quan hệ công ty mẹ với thành viên Tập đoàn kinh tế nhà nước thật không rõ ràng vừa “đối vốn” vừa “đối nhân” Trong số Tập đồn tư nhân hình thành hoạt động có đơi chút hiệu như: Tập đồn Việt Á, Hòa Phát, Nam Cường, v.v… Các Tập đồn khơng có định thành lập cấp quyền khơng có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Nhưng thực chất tập đồn khơng phải tập hợp DN gia nhập thành mà tự “sinh đẻ” từ tự nâng cấp tự phong mà thơi Họ chẳng cần điều kiện để xác nhận ơng chủ đích thực Vẫn “Bình rượu cũ”! Tập đồn thường mang thương hiệu để tạo tính cạnh tranh ảnh hưởng tiếp thị thị trường Các tập đoàn Việt nam thành lập từ Tcty, công ty cổ phần nên mang “họ” gắn “nhãn” Tuy nhiên mặt trái tập đoàn bành trướng rộng từ đầu tư dàn trải vào nhiều ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh khác Đến giai đoạn quản lý cấp cao tập đoàn dần khả nắm bắt, quản lý dẫn đến tập đoàn dễ phương hướng, khơng mục tiêu rõ ràng dần khả cạnh tranh Và phần sụp đổ, kéo theo sụp đổ tập đồn Những vấn đề khơng có xa lại kinh tế Việt Nam trở nên nguy hiểm luật pháp ta gần chưa có để kiểm sốt hoạt động tập đồn Ở cần nói rõ thêm hầu hết tập đoàn lớn ta Tập đoàn nhà nước, thường độc quyền, ưu đãi có khả lũng đoạn thị trường lớn tập đồn nắm hết thứ: Quy mô, vốn, chủ trương, chiến lược Mục đích nó, theo mong muốn nhà nươc, đòn bẩy đẩy mạnh phát triển kinh tế, thân người quản lý lực bất tòng tâm!? Thực tế dù có luật, quan hữu quan gần lơ khơng thực kiểm sốt theo luật khơng đủ khả chun mơn để kiểm sốt hầu hết hoạt động Tập đoàn, cần siết chặt quản lý khả đầu tư Tập đồn Tập đồn phi tài vào hoạt động tài mở rộng hội tụ đầy đủ điều kiện cho phép để tránh xảy khủng hoảng tài tương lai Cần phải tạo sân chơi công cho DNNN DNTN Thực tế cho thấy đầu tư mạnh vào Tập đoàn nhà nước tạo hội làm giàu cho vài nhóm lợi ích cá nhân Bên cạnh đó, chưa phân định rõ yêu cầu chế quản lý hoạt động đầu tư lợi nhuận phi lợi nhuận Trong Tập đồn có nhập nhằng nguồn vốn hoạt động lợi nhuận với nguồn vốn hoạt động phi lợi nhuận (có thể nhận thấy rõ Tập đồn Buu viễn thơng) Trách nhiệm xã hội Tập đoàn KTNN ổn định kinh tế vĩ mô với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, từ dẫn đến đầu tư bị dàn trải, hiệu dễ bị lạm dụng Cần có qui định rạch ròi vốn nợ DN nhà nước Nợ DN nhà nước phải vừa ghi nợ doanh nghiệp, vừa ghi nợ Nhà nước (tức DN nợ ngân sách, ngân sách nợ người cho vay) Nhà nước phải có trách nhiệm trả nợ DN phá sản Cần giải đắn vấn đề cấp đất cho doanh nghiệp phải ghi theo giá thị trường tài sản Đất phải coi nợ DN Nhà nước Giá trị số nợ điều chỉnh theo giá thị trường, DN phải trả lãi cho Nhà nước theo lãi suất định; Nhà nước cho DN thuê đất tiền thuê phải điều chỉnh tùy theo giá thị trường Đất coi sở hữu DN, kể quyền sử dụng đất Chiến lược phát triển tập đồn: Triết lý bò sữa Làm để đưa cơng ty có quy mơ trung bình thành tập đoàn – 10 năm? Đây câu hỏi quan trọng đặt cho hội đồng quản trị tổng giám đốc việc hoạch định chiến lược Con đường trở thành tổng công ty có thực lực hiệu khơng dễ dàng Nhưng Việt Nam, vòng vài năm qua xuất hàng loạt tổng công ty bề thế, đa ngành Liệu điều có thực tín hiệu khả quan? Vốn lớn tập đồn? Đầu thập niên 1990, nhiều tổng công ty đời kỳ vọng có nguồn lực cạnh tranh với doanh nghiệp nước ngồi Nhưng sau nhiều năm, tổng cơng ty đạt hình thức bề rộng khơng đạt tầm vóc thật cơng ty đầu đàn Điệp khúc thiếu vốn công nghệ lạc hậu thường lãnh đạo nêu lên để biện hộ cho yếu So vốn, đất đai, nhà xưởng,… cơng ty có ưu tập đoàn Hàn Quốc, Đài Loan giai đoạn phát triển Trong giai đoạn suy thoái kinh tế, lạm phát cao nay, nhiều doanh nghiệp bộc lộ rõ việc đầu tư thiếu hiệu quả.Các “ông lớn” không cải tiến đáng kể lĩnh vực chun mơn, lại đầu tư 100 nghìn tỷ đồng vào tài chính, địa ốc Hậu họ có nguy thua lỗ cao vốn.Như vậy, mục tiêu trở thành tập đồn hàng đầu, kinh doanh hiệu quả, huy động vốn từ cổ đông thực Giá trị cổ phiếu nhiều công ty rớt 70%, làm niềm tin nhà đầu tư Vì thế, chuyện trở thành tập đồn hàng đầu điều khơng tưởng Nhiều công ty lý giải việc phát triển thiếu vững bị giảm giá trị yếu tố khách quan thị trường Tuy nhiên, nều phân tích kỹ, doanh nghiệp có chung điểm sử dụng thương hiệu nguồn vốn sinh lợi từ sản xuất kinh doanh để đầu tư vào ngành khác Ma trận BCG Đa dạng hóa đầu tư điều tất yếu tiến trình phát triển quy mơ doanh nghiệp Tuy nhiên, đa dạng hóa để tạo nên giá trị cạnh tranh bền vững lại chuyện đau đầu nhiều doanh nghiệp.Theo lý thuyết quản trị, tập đoàn lớn thường áp dụng đầu tư theo phương thức thiết lập Ma trận BCG (Boston Consulting Group) Phương pháp chia hoạt động cơng ty thành nhóm: Nhóm I : Đang hoạt động sinh lợi ổn định gọi bò sữa Nhóm II : Các hoạt động có hội sinh lợi lớn cần nguồn vốn đầu tư gọi ngơi Nhóm III : Các hoạt động có tiềm sinh lời cao ẩn chứa nhiều rủi ro gọi dấu hỏi Nhóm IV : Các hoạt động thua lỗ, khó có hội phát triển gọi chó ốm Theo lý thuyết này, doanh nghiệp vươn lên thành tập đồn theo chiến lược: Dùng lợi nhuận nhóm bò sữa đưa vào nhóm ngơi nhóm dấu hỏi để phát triển nhóm Riêng nhóm chó ốm nhanh chóng bán để thu vốn Rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam theo đường Chẳng hạn Sabeco, Công ty vắt sữa bò từ hoạt động kinh doanh bia, nước giải khát để đổ vốn vào chứng khoán, địa ốc số dấu hỏi du lịch… Với cách thức này, Sabeco tạo cảm giác tập đồn có quy mơ kinh doanh hùng mạnh với nhiều công ty đa ngành Từ đó, Sabeco thu hút nhiều nhà đầu tư mua cổ phiếu Tuy nhiên, tiếp cận báo cáo kinh doanh Sabeco, nhiều nhà đầu tư thất vọng Với số vốn điều lệ lên đến 6.000 tỷ đồng nguồn vốn cho lĩnh vực bia, nước giải khát chiếm khoảng 1/3, số lại ngành khơng phải mạnh Sabeco Do đó, tỷ suất lợi nhuận tập đoàn thấp so với danh tiếng thương hiệu Nhiều trường hợp tương tự xảy công ty lớn Việt Nam REE (tập đoàn kỹ nghệ điện lạnh), Kinh Đô… Như vậy, để mở rộng quy mô, chiến lược doanh nghiệp gì? Theo tìm hiểu, tập đoàn hàng đầu giới Samsung, Hyundai, Mitsui… phát triển không theo lý thuyết cứng nhắc BCG mà linh động hơn: Đầu tư, bồi bổ cho bò sữa ln khỏe mạnh để tạo nhiều sữa khơng phải vắt sữa bò để hỗ trợ ngơi sao, dấu hỏi chó ốm Sau giai đoạn phá sản vào cuối thập niên 1990, Samsung tập trung bồi bổ bò sữa chip điện tử Khi bò sữa mập mạp hơn, họ huy động vốn để phát triển lĩnh vực khác Trở lại thị trường Việt Nam, Sabeco doanh nghiệp hàng đầu lĩnh vực nước giải khát với nhãn hiệu bia 333 Sài Gòn đỏ Sức cạnh tranh họ không nhãn bia hàng đầu giới thị trường nội địa Kinh Đô với sản phẩm bánh đánh dạt hàng Trung Quốc nước Đông Nam Á REE có thị trường điện lạnh với nhu cầu lớn Việt Nam.Tiếc thay, công ty không tiếp tục bồi bổ bò sữa để thu hoạch nhiều sữa, mà dồn nhiều vốn vào tài bất động sản để kiếm siêu lợi nhuận Ma trận BCG lỗi thời? Người bác bỏ phương thức khai thác bò sữa để đưa nguồn lực vào ngơi dấu hỏi Harold S Geneen, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Cơng ty Điện thoại Điện tín Quốc tế (ITT) Harold phủ nhận thuyết khai thác bò sữa BCG minh chứng chiến lược đầu tư hiệu suốt 20 năm ITT Trên đường phát triển, ITT dung nạp nhiều công ty khác ngành du lịch, bán thực phẩm, khí… Nhưng dung nạp cơng ty hoạt động độc lập với máy quản trị giỏi lĩnh vực Và tất công ty tiến khơng có chuyện lấy nguồn lực cơng ty đổ sang công ty Phương thức Harnold là: Nếu cơng ty vắt sữa bò đem nuôi nhiều khác gây nên vấn đề thiếu nguồn lực để tải đầu tư phát triển, đội ngũ nhân lực ngày suy yếu Do vậy, cần đầu tư nguồn lực vào bò sữa để ln bò sữa tốt tập đồn.Đối với chó ốm, cần phải củng cố, vực dậy để bán với giá tốt đem bán tống bán tháo để số tiền ỏi Kết luận Như vậy, để trở thành tập đoàn, doanh nghiệp cần tập trung phát triển lực lõi, mạnh lớn Đừng lợi ích trước mắt mà dàn trải nguồn lực nhân lực cho lĩnh vực chun mơn Chỉ có thế, doanh nghiệp phát triển bền vững lâu dài ... hàng vùng địa lý Câu 2: So sánh giải pháp chiến lược phát triển Các giải pháp chiến lược bao gồm: - Đa dạng hoá - Hợp hay lien kết theo chiều dọc - Liên minh chiến lược Chiến lược đa dạng hoá.. .Câu 1: Phân tích lợi ích, hạn chế điều kiện áp dụng giải pháp chiến lược cạnh tranh Giải pháp chiến lược 1.Dẫn đầu chi phí thấp Mơ tả Lợi ích Hạn chế - Nếu xảy chiến tranh giá cả,... rào cản khỏi thị trường chiến lược mà cơng ty áp dụng để giải suy thoái là: - Chiến lược lãnh đạo: chiến lược yêu cầu phải trở thành người giữ vai trò thống lĩnh ngành bị suy thối - Chiến lược tìm
- Xem thêm -

Xem thêm: Trả lời các câu hỏi về giải pháp chiến lược cạnh tranh , Trả lời các câu hỏi về giải pháp chiến lược cạnh tranh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay