Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình thu hoạch và chế biến đến hàm lượng các chất có hoạt tính sinh học trong cây thuốc dòi (pouzolzia zeylanica l benn) tóm tắt tiếng việt

28 9 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 15:18

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ TĨM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ Chun ngành: Cơng nghệ thực pẩm Mã ngành: 9540101 NGUYỄN DUY TÂN NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH THU HOẠCH CHẾ BIẾN ĐẾN HÀM LƯỢNG CÁC CHẤTHOẠT TÍNH SINH HỌC TRONG CÂY THUỐC DÒI (Pouzolzia zeylanica L Benn) Cần Thơ, 2018 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Người hướng dẫn: PGS.TS NGUYỄN MINH THỦY Luận án bảo vệ trước hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp sở Họp tại: Hội trường B007 Khoa Nông nghiệp Sinh học Ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ Vào lúc 15 30 ngày 09 tháng 11 năm 2017 Phản biện 1: GS.TS LÊ VĂN VIỆT MẪN Phản biện 2: PGS.TS TRƯƠNG THỊ MINH HẠNH thể tìm hiểu luận án thư viện: Trung tâm Học liệu, Trường Đại học Cần Thơ Thư viện Quốc gia Việt Nam DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ Nguyen Duy Tan and Nguyen Minh Thuy, 2016 Optimization of concentration process on Pouzolzia zeylanica extract by response surface methodology Proceeding of The 23rd Regional Symposium on Chemical Engineering,27-28 October 2016 at Vung Tau, Vietnam, page 196-205 Vietnam National UniversityHo Chi Minh Publishing House (ISBN 978-604-73-4690-5) Nguyen Duy Tan and Nguyen Minh Thuy, 2016 Optimal operating conditions of spray drying Pouzolzia zeylanica extract using maltodextrin and arabic gum as carrier Proceedings in the 18th Food Innovation Asia Conference, 16-18 June 2016 at BITEC Bangkok Thailan, page 499-509 Nguyễn Duy Tân Nguyễn Minh Thủy, 2016 Tối ưu hóa hàm lượng chất mang (Maltodextrin, gum xanthan) q trình sấy phun dịch trích thuốc dòi sử dụng phương pháp bề mặt đáp ứng Tạp chí Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn, Bộ Nơng nghiệp Phát triển nông thôn,11: 167-174 Nguyễn Duy Tân Nguyễn Minh Thủy, 2017 Ảnh hưởng thơng số trích ly đến hàm lượng hợp chất sinh học khả chống oxy hóa dịch trích thuốc dòi (Pouzolzia zeylanica) Tạp chí Nơng nghiệp Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, 8: 53-61 Nguyen Duy Tan, Le Quoc Viet, Vo Tan Thanh and Nguyen Minh Thuy, 2017 Optimization of polyphenol, flavonoid and tannin extraction conditions from Pouzolzia zeylanica L Benn using response surface methodology Can Tho University Journal of Science, 5: 122-131 Nguyễn Duy Tân Nguyễn Minh Thủy, 2017 Ảnh hưởng nhiệt độ sấy/phơi kích thước nguyên liệu đến khử nước đặc tính chất lượng thuốc dòi Pouzolzia zeylanica L Benn.Tạp chí Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, 13: 90-98 i Nguyễn Duy Tân Nguyễn Minh Thủy, 2017 Ảnh hưởng nồng độ maltodextrin điều kiện sấy phun đến đặc tính vật lý hoạt chất sinh học sản phẩm bột thuốc dòi Tạp chí Dinh dưỡng Thực phẩm, Hội dinh dưỡng Việt Nam, 13 (5): 66-74 Nguyễn Duy Tân, Võ Thị Xuân Tuyền Nguyễn Minh Thủy, 2017 Phân tích so sánh hàm lượng hợp chất sinh học thuốc dòi thân tím đỏ thân xanh thu thập địa bàn tỉnh An Giang Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, (79): 80-84 Nguyen Duy Tan and Nguyen Minh Thuy, 2017 Optimization of carriers (maltodextrin, arabic gum) for spray-drying of Pouzolzia zeylanica extracts using response surface methodology Can Tho University Journal of Science, 6: 102-110 10 Nguyễn Duy Tân Nguyễn Minh Thủy, 2017 Tối ưu hóa hàm lượng carboxymethyl cellulose, đường sucrose acid citric bổ sung q trình đặc dịch trích thuốc dòi sử dụng phương pháp bề mặt đáp ứng Tạp chí Hóa học, 55 (4E23): 229-234 11 Nguyễn Duy Tân, Võ Thị Xuân Tuyền Nguyễn Minh Thủy, 2017 Ảnh hưởng mùa vụ trồng thời gian thu hoạch đến thành phần chống oxy hóa thuốc dòi Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Nơng nghiệp Việt Nam, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, (81): 61-67 12 Nguyen Duy Tan and Nguyen Minh Thuy, 2017 Effect of different gum types on stability of antioxidant components and physical properties of spray dried Pouzolzia zeylanica powder Vietnam Journal of Science and Technology, 55 (5A): 10-17 ii PHẦN MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA LUẬN ÁN Cây thuốc dòi (Pouzolzia zeylanica L Benn) loài thực vật thuốc, người dân nước châu Á sử dụng để chữa trị nhiều bệnh khác theo phương pháp truyền thống Ở Việt Nam, thuốc dòi trồng phổ biến khu vực Đồng sông Cửu Long, sử dụng dạng tươi hay khô, sắc thành nước uống để trị bệnh ho lâu năm, ho lao viêm họng Nhiều nghiên cứu cơng bố cho thấy dịch trích từ thuốc dòi chứa nhiều hợp chất sinh học với đặc tính kháng khuẩn, kháng nấm chống oxy hóa Tuy nhiên, loài thực vật chưa nghiên cứu đầy đủ khả trồng thu hoạch; sơ chế bảo quản nguyên liệu; chế biến thành sản phẩm thực phẩm tiện dụng khả hỗ trợ việc phòng điều trị bệnh, bồi bổ thể Vì thế, nội dung nghiên cứu luận án nhằm giải đáp vấn đề nêu MỤC TIÊU CỦA LUẬN ÁN Xác định thời điểm thu hoạch phương pháp xử lý sau thu hoạch thích hợp cho thuốc dòi nhằm thu nhận tối đa hàm lượng hợp chất hoạt tính sinh học xây dựng quy trình sản xuất hai dạng sản phẩm (cao lỏng bột hòa tan) chất lượng cao khả hỗ trợ sức khỏe NHỮNG ĐĨNG GĨP MỚI CỦA LUẬN ÁN Cung cấp thơng tin hữu ích tác dụng trị bệnh thuốc dòi loại thực vật thuốc sử dụng phổ biến dân gian; chưa nghiên cứu tìm hiểu nhiều Xác định thời điểm thu hoạch phương pháp làm khơ thích hợp để thu ngun liệu thuốc dòi hàm lượng hợp chất sinh học mức cao, hao hụt hợp chất trình bảo quản Sử dụng công nghệ đặc chân không sấy phun để chế biến hai sản phẩm giá trị gia tăng (cao lỏng bột hòa tan), tiện dụng từ thuốc dòi Thử nghiệm hoạt động chống oxy hóa in vitro khả kháng khuẩn đường hô hấp, tác dụng long đàm trị bệnh ho sản phẩm mơ hình chuột thí nghiệm Từ kết nghiên cứu định hướng người dân trồng theo quy hoạch thúc đẩy trình sản xuất sản phẩm để thương mại hóa, nhằm nâng cao giá trị kinh tế thuốc dòi BỐ CỤC CỦA LUẬN ÁN Luận án gồm 160 trang với chương: Chương 1: Giới thiệu (trang 1÷4); Chương 2: Tổng quan tài liệu (trang 5÷44); Chương 3: Phương tiện phương pháp nghiên cứu (trang 45÷68); Chương 4: Kết thảo luận (trang 69÷158); Chương 5: Kết luận kiến nghị (trang 159÷160) 36 trang tài liệu tham khảo (trang 161÷196) Phần phụ lục gồm 68 trang chia thành phần: Phụ lục A: Một số hình ảnh nghiên cứu (trang 1÷8); Phụ lục B: Một số kết nghiên cứu thăm dò (trang 9÷36); Phụ lục C: Các phương pháp phân tích nghiên cứu (trang 37÷42); Phụ lục D: Kết thống kê thí nghiệm (trang 43÷68) PHẦN NỘI DUNG LUẬN ÁN Chương 1: Tổng quan 1.1 Giới thiệu thuốc dòi Cây thuốc dòi (bọ mắm, rau tía) tên khoa học Pouzolzia zeylanica L Benn hay Pouzolzia indica Gaudich thuộc họ gai Urticaceae, tên tiếng Anh Graceful Pouzolzsbush, nguồn gốc từ vùng nhiệt đới phía Nam châu Á Hiện nay, thuốc dòi mặt nhiều nước châu Á số nơi khác giới, loài thân thảo sống lâu năm, thu hái quanh năm, tốt vào cuối mùa khô, thường thu hoạch phần thân mặt đất, rửa đem hái lấy đọt non làm rau ăn sống cắt nhỏ, phơi khơ sử dụng dần Tồn dùng làm thuốc, thường dùng để trị bệnh: cảm ho ho lâu năm, viêm họng, bệnh phổi, lỵ, viêm ruột, nhiễm trùng đường tiết niệu, bí tiểu tiện, đau răng, nấm da Dịch trích từ thuốc dòi chứa hợp chất anthocyanin, flavonoid, polyphenol, tannin, alkaloid, saponin, isoflavone nhiều hợp chất khác Đây hợp chất nhiều hoạt tính sinh học như: chống ung thư, chống oxy hóa, tăng cường hệ miễn dịch, giảm mối nguy bệnh tim mạch, bệnh đái tháo đường, tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm Hàm lượng hợp chất hoạt tính sinh học thực vật phụ thuộc vào mùa vụ trồng, thời gian sinh trưởng Ngoài hợp chất nhạy cảm với điều kiện xử lý chế biến (làm khơ, trích ly, đặc, sấy phun) 1.2 Các q trình cơng nghệ sử dụng nghiên cứu Phương pháp làm khơ cách phơi nắng/sấy làm tổn thất vài hợp chất hóa thực vật điều kiện làm khơ khơng thích hợp Sự không ổn định hợp chất phenolic từ thực vật cho thấy tính nhạy cảm hợp chất phương pháp làm khô Tuy nhiên, vài trường hợp, làm khơ thuận lợi việc bảo vệ hợp chất sinh học Trích ly phương pháp thu nhận hợp chất hoạt tính sinh học từ phận khác thực vật dung môi chọn lọc Thành phần trích ly phức tạp ổn định, hàm lượng hoạt chất lại thay đổi, phụ thuộc vào nhiều yếu tố: khí hậu yếu tố địa lý, chế độ canh tác, phận dùng, giai đoạn sinh trưởng, mức độ chế biến, hàm ẩm kích thước, cách bảo quản Trong công nghệ thực phẩm dung môi sử dụng phổ biến nước, ethanol thân thiện với mơi trường độc hại đặc chân khơng q trình làm bay nước thực phẩm tác dụng nhiệt nhằm mục đích làm tăng nồng độ chất khơ thực phẩm Trong q trình đặc, ngun liệu đầu vào ln dạng lỏng nồng độ chất khơ ban đầu thường dao động khoảng 1035% Sau trình đặc, sản phẩm thu dạng lỏng nồng độ chất khơ lên đến 80% Phương pháp đặc chân không tốn nhiều chi phí lượng, ưu điểm vượt trội phương pháp hàm lượng chất khô thực phẩm sau q trình đặc tăng lên cao, giữ tốt hương vị hợp chất sinh học sản phẩm Sấy phun trình phổ biến để chuyển nguyên liệu từ dạng lỏng sang dạng bột cho mục đích bảo quản, dễ dàng tồn trữ, vận chuyển, phân phối Quá trình sấy phun thích hợp để sấy nguyên liệu nhạy cảm với nhiệt thời gian tiếp xúc nhiệt sản phẩm máy sấy ngắn Một thuận lợi trội sấy phun khả chế biến nhiều loại nguyên liệu thu sản phẩm chất lượng tốt, hàm lượng hợp chất ích cho sức khỏe cao, hợp chất phenolic, flavonoid, carotenoid, anthocyanin, tannin Một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bột sấy phun nồng độ chất khô dịch trước sấy phun, loại chất trợ sấy, nhiệt độ sấy, tốc độ dòng nhập liệu, tốc độ dòng khơng khí sấy Chương 2: Nguyên liệu phương pháp nghiên cứu 2.1 Nguyên liệu nghiên cứu Nguyên vật liệu: Cây thuốc dòi (Pouzolzia zeylanica L Benn) trồng Khu thực nghiệm Trường Đại học An Giang; phụ gia sử dụng đường sucrose RE (Công ty Đường Biên Hòa); carboxymethyl cellulose (CMC), maltodextrin DE15, xanthan gum, k-carrageenan, arabic gum (LD Carlson, Pháp); acid citric acid ascorbic (Analar Normapur, Bỉ) Các hóa chất sử dụng nghiên cứu acid gallic, quercetin, acid tannic, folin-ciocalteau, folin-denis, DPPH, TPTZ, số hóa chất phân tích khác xuất xứ từ hãng Sigma/Aldrich, Mỹ Merck, Đức hãng AR, Trung Quốc Himedia, Ấn Độ 2.2 Nội dung nghiên cứu Nội dung 2.1: Nghiên cứu ảnh hưởng trình thu hoạch xử lý sau thu hoạch đến hàm lượng hợp chất hoạt tính sinh học thuốc dòi 2.1.1 Khảo sát ảnh hưởng mùa vụ trồng thời điểm thu hoạch đến hàm lượng hợp chất hoạt tính sinh học Thí nghiệm thực diện tích đất trồng 200 m2 khu thực nghiệm trường Đại học An Giang Mỗi lơ thí nghiệm m2 bố trí lơ cho nghiệm thức Giống thuốc dòi (sử dụng hom thân đỏ tím) thu nhận từ hộ dân trồng xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang Triển khai trồng vụ với thời gian tháng từ tháng 1÷4 năm 2015 (thuộc mùa nắng, mùa nắng tính từ tháng 12 năm trước đến tháng năm sau) vụ với thời gian tháng từ tháng 7÷10 năm 2015 (thuộc mùa mưa, mùa mưa tính từ tháng đến tháng 11 năm) Quy trình trồng, chăm sóc bón phân thực theo quy trình tham khảo, thuốc dòi thời gian sinh trưởng (30, 45, 60, 75 90 ngày tuổi sau trồng) tiến hành thu hoạch nguyên Các thông số chiều cao, suất, hàm ẩm, hàm lượng hợp chất sinh học anthocyanin, flavonoid, tannin, polyphenol khả chống oxy hóa dịch trích (DPPH, FRAP AAI) xác định 2.1.2 Khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ sấy/phơi kích thước nguyên liệu đến hàm lượng hợp chất hoạt tính sinh học Tiến hành với khối lượng mẫu 350 g, thuốc dòi thu hoạch với thời gian sinh trưởng tối ưu nghiên cứu 2.1.1 rửa sạch, sau cắt nhỏ với kích thước khoảng 3÷5 cm để nguyên cây, nguyên liệu trải lên khay inox (40 x 60 cm), đem sấy với nhiệt độ khảo sát từ (60÷100oC) tủ sấy (Hot-air Sterilizer, model YCO-010, Đài Loan) tới độ ẩm đạt cân mẫu đối chứng đem phơi nắng Sau đó, đem mẫu nghiền thành bột thơ qua lỗ rây đường kính mm, bột chứa bao bì PP đem trữ đơng, sẵn sàng cho phân tích xác định hàm ẩm, hàm lượng carotenoids, chlorophyll, anthocyanin, flavonoid, polyphenol, tannin khả chống oxy hóa dịch trích (DPPH, FRAP AAI) 2.1.3 Khảo sát ảnh hưởng hàm ẩm kích thước nguyên liệu đến thay đổi hợp chất sinh học theo thời gian bảo quản Các mẫu thuốc dòi sấy khô với nhiệt độ sấy tối ưu nghiên cứu 2.1.2 tới độ ẩm đạt 10,5% mẫu đạt 13,5% Sau đó, tiến hành cắt khúc (3÷5 cm) nghiền thành bột thô qua lỗ rây đường kính mm, mẫu chứa bao bì PP đem tồn trữ túi nhựa màu đen điều kiện nhiệt độ phòng Sau tháng tiến hành lấy mẫu phân tích đánh giá tiêu hàm lượng hợp chất sinh học Nội dung 2.2: Nghiên cứu chế biến sản phẩm cao dạng lỏng bột hòa tan từ thuốc dòi 2.2.1 Khảo sát ảnh hưởng điều kiện trích ly đến hàm lượng hợp chất hoạt tính sinh học Q trình trích ly thuốc dòi khơ nước thực với nhân tố khảo sát q trình trích ly bao gồm: nhiệt độ (63, 70, 80, 90, 97oC), thời gian (13, 20, 30, 40, 47 phút) tỷ lệ dung môi nước/nguyên liệu (17/1, 20/1, 25/1, 30/1, 33/1 v/w) Sử dụng phương pháp bề mặt đáp ứng từ phần mềm STATGRAPHIC PLUS XVI để bố trí thí nghiệm tối ưu hóa nhân tố Mỗi nhân tố khảo sát với mức độ (-α, -1, 0, +1, +α); với α = ± 1,682 Thí nghiệm thiết kế theo kiểu phức hợp trung tâm với mơ hình Central Composite Design 23 + star Tổng số mẫu thí nghiệm: 20 mẫu bao gồm lần lặp lại điểm trung tâm Thiết bị trích ly sử dụng dung tích 10 lít, cánh khuấy, điều khiển nhiệt Mỗi mẫu trích ly thực lít Sau tiến hành lọc qua vải lọc cotton giấy lọc (Whatman’s No.1); tiến hành phân tích độ hấp thu màu Abs, chất khơ hòa tan hàm lượng hợp chất sinh học 2.2.2 Khảo sát ảnh hưởng việc bổ sung acid citric, carboxymethyl cellulose (CMC) oBrix dung dịch đến giá trị cảm quan hàm lượng chất hoạt tính sinh học Q trình phối chế dịch trích ảnh hưởng lớn đến giá trị cảm quan màu sắc, mùi vị trạng thái sản phẩm cao độ bền hoạt chất sinh học Vì nhân tố khảo sát trình phối chế gồm: lượng acid citric (0,1÷0,5%), chất khơ hòa tan (12÷28oBrix) CMC bổ sung (0,1÷0,5%) Bố trí thí nghiệm tương tự mục 2.2.1 Mỗi mẫu thí nghiệm 15 lít dịch trích thuốc dòi với điều kiện trích ly tối ưu nghiên cứu 2.2.1 Tiến hành 3.1.1 Ảnh hưởng mùa vụ trồng thời điểm thu hoạch đến hàm lượng hợp chất hoạt tính sinh học Kết trình bày Hình 3.1, 3.2 3.3 cho thấy thuốc dòi trồng mùa nắng chứa hợp chất sinh học cao mùa mưa; hợp chất giá trị cao giai đoạn 30-60 ngày tuổi, giảm mạnh 75 ngày tuổi sau khuynh hướng tăng nhẹ 90 ngày tuổi Tuy nhiên, suất thu hoạch ngược lại Do đó, hiệu thu nhận hợp chất sinh học hoạt động chống oxy hóa cao thuốc dòi giai đoạn 45÷60 ngày tuổi sau trồng 1,5 Năng suất (tấn/1000 m2) Năng suất (tấn/1000 m2) 2,4 2,0 1,43c 1,6 1,2 1,54d 1,47cd 1,23b 0,93a 0,8 0,4 0,0 1,38b 1,4 1,25a 1,3 1,2 1,1 1,0 30 45 60 75 90 Mùa nắng Thời gian sinh trưởng (ngày) Mùa mưa Mùa vụ trồng (a) (b) 70 50,67a 60 48,05b Hàm lượng anthocyanin (mgCE/100g FW) Hàm lượng anthocyanin (mgCE/100g FW) Hình 3.1: Năng suất thu hoạch thuốc dòi theo thời gian sinh trưởng (a), theo mùa vụ trồng (b) 44,66c 50 35,53d 30,55e 40 30 20 10 30 60 49,91a 50 40 33,87b 30 20 10 Mùa nắng 45 60 75 90 Thời gian sinh trưởng (ngày) (a) (b) Polyphenol (mgGAE/g FW) Tannin (mgTAE/g FW) Hàm lượng hợp chất sinh học Hàm lượng hợp chất sinh học Flavonoid (mgQE/g FW) 4,99a 4,51b 5,18a 3,98c 4,34b 3,48b 3,97a 2,29a 3,55b 3,52b 2,93c 2,11b 1,59d 2,2ab 1,97c 30 Mùa mưa Mùa vụ trồng 45 60 75 Thời gian sinh trưởng (ngày) Mùa nắng Mùa mưa 5,19a 4,01b 3,70a 3,29b 2,20a 1,86b 90 Flavonoid Polyphenol Tannin (mgQE/g FW) (mgGAE/g FW) (mgTAE/g FW) (c) (d) Hình 3.2: Hàm lượng anthocyanin (a, b) flavonoid, polyphenol tannin (c, d) trung bình theo thời gian sinh trưởng mùa vụ trồng 10 5,67a 5,50a Chỉ số chống oxy hóa AAI Chỉ số chống oxy hóa AAI 4,95b 4,96b 3,89c 30 45 60 75 5,48a 4,50b Mùa nắng 90 Mùa mưa Mùa vụ trồng Thời gian sinh trưởng (ngày) 84,26 80 60 74,12 65,4 (b) FRAP (mMFeSO4/g FW) 83,7 Hoạt động chống oxy hóa Hoạt động chống oxy hóa (a) DPPH (%) 100 77,03 68,21 72,66 70,54 67,17 59,52 40 30 45 60 75 Thời gian sinh trưởng (ngày) 90 Mùa nắng 100 82,36a 80 72,56b 70,19a 63,93b 60 40 DPPH (%) (c) Mùa mưa FRAP (mM FeSO4/g FW) (d) Hình 3.3: Hàm lượng anthocyanin (a, b) flavonoid, polyphenol tannin (c, d) trung bình theo thời gian sinh trưởng mùa vụ trồng 3.1.2 Ảnh hưởng nhiệt độ sấy/phơi kích thước nguyên liệu đến khử nước đặc tính chất lượng thuốc dòi Kết nghiên cứu thể Hình 3.4, Bảng 3.1 cho thấy khả ẩm thời gian sấy ban đầu mẫu cắt khúc (CK) chậm mẫu nguyên (NC), nhiên lại nhanh giai đoạn sau đạt hàm ẩm cuối thấp Khi nâng cao nhiệt độ sấy từ 60-100oC thời gian sấy rút ngắn từ 720 xuống 230 phút Hàm lượng hợp chất sinh học hoạt động chống oxy hóa bị giảm nhiều mẫu sấy 70-80oC Cây thuốc dòi làm khơ dạng NC trì hợp chất sinh học, hoạt động chống oxy hóa tốt dạng CK Ngồi ra, nghiên cứu phân tích động học phân hủy nhiệt hợp chất sinh học, kết cho thấy số tốc độ phân hủy (k) hợp chất sinh học tăng theo nhiệt độ sấy, khác biệt kích thước ngun liệu đem sấy, lượng hoạt hóa (Ea) cho phân hủy hợp chất anthocyanin, flavonoid, polyphenol tannin dao động khoảng 28,07÷46,37 kJ/mol tn theo mơ hình động học bậc khoảng khảo sát Nhiệt độ sấy 60oC phơi nắng trì tốt đặc tính nguyên liệu thuốc dòi lựa chọn làm thông số cho nghiên cứu 11 (a) (b) Hình 3.4: Đồ thị biểu diễn giảm ẩm ngun liệu thuốc dòi q trình sấy dạng (a) nguyên cây-NC (b) cắt khúc-CK Bảng 3.1: Ảnh hưởng nhiệt độ kích thước nguyên liệu đến hàm lượng hợp chất sinh học hoạt động chống oxy hóa thuốc dòi khơ Anthocyanin Flavonoid (mgCE/100g) (mgQE/g) Nguyên 22,68a 5,30a b Cắt khúc 17,69 4,91b Phơi/nhiệt độ sấy Anthocyanin Flavonoid (oC) (mgCE/100g) (mgQE/g) Phơi nắng 37,54a 5,68a b 60 35,87 5,83a c 70 22,39 4,76bc d 80 9,35 4,52c e 90 8,31 4,85bc e 100 7,64 4,98b FRAP Dạng nguyên DPPH AAI liệu (%) (MFeSO4/g) Nguyên 7,95a 64,89a 85,30a b b Cắt khúc 7,31 62,50 82,91b FRAP Phơi/nhiệt độ DPPH AAI sấy (oC) (%) (MFeSO4/g) Phơi nắng 8,62a 66,37ab 87,31a a a 60 8,52 66,80 88,35a c c 70 6,48 59,46 80,97c c c 80 6,57 60,42 79,73c b ab 90 7,67 64,82 84,41b ab b 100 7,93 64,31 83,87b Dạng nguyên liệu Polyphenol (mgGAE/g) 10,35a 9,43b Polyphenol (mgGAE/g) 12,00a 11,67a 8,17d 8,41d 9,14c 9,97b Chlorophyl a (mg/g) 0,455a 0,429b Chlorophyl (mg/g) 0,468a 0,467a 0,447b 0,440b 0,428c 0,402d Tannin (mgTAE/g) 6,78a 6,22b Tannin (mgTAE/g) 7,10a 7,25a 5,86c 5,92c 6,15bc 6,70ab Carotenoid (mg/g) 1,714a 1,627b Carotenoid (mg/g) 1,663c 1,644c 1,492d 1,609c 1,757b 1,859a Ghi chú:Các trung bình nghiệm thức mang ký tự khác cột thể khác biệt ý nghĩa thống kê P0,01 12 3.1.3 Ảnh hưởng thời gian bảo quản đến thay đổi hàm lượng hợp chất sinh học nguyên liệu thuốc dòi khơ Kết trình bày Hình 3.5 cho thấy hàm lượng hợp chất sinh học suy giảm sau 12 tháng bảo quản điều kiện nhiệt độ phòng Trong đó, hàm lượng anthocyanin mẫu tổn thất nhiều 68,21÷83,48%; tannin 33,88÷64,81%; flavonoid từ 38,04÷56,68% polyphenol từ 30,42÷55,68% CK1 50 CK2 B1 B2 Hàm lượng flavonoid (mgQE/g) Hàm lượng anthocyanin (mgCE/100g) 60 40 30 20 10 CK1 B1 B2 0 10 12 14 Thời gian bảo quản (tháng) 10 12 14 Thời gian bảo quản (tháng) (a) (b) 10 18 CK1 15 CK2 B1 CK1 B2 Hàm lượng tannin (mgTAE/g) Hàm lượng polyphenol (mgGAE/g) CK2 12 CK2 B1 B2 0 10 Thời gian bảo quản (tháng) (c) 12 14 10 12 14 Thời gian bảo quản (tháng) (d) Hình 3.5: Đồ thị biểu diễn tổn thất hàm lượng anthocyanin (a), flavonoid (b), polyphenol (c) tannin (d) mẫu sau 12 tháng bảo quản 3.2 Nghiên cứu chế biến sản phẩm từ thuốc dòi 3.2.1 Ảnh hưởng điều kiện trích ly đến hàm lượng hợp chất sinh học, độ hấp thu màu Abs chất khô hòa tan Kết nghiên cứu cho thấy thơng số trích ly (nhiệt độ, thời gian tỷ lệ nước/thuốc dòi) ảnh hưởng theo mơ hình bậc đến hàm lượng hợp chất hoạt tính sinh học (anthocyanin, flavonoid, polyphenol tannin) dịch trích ly thu Khi nhiệt độ thời gian trích ly tăng hàm lượng hợp chất sinh học 13 khuynh hướng tăng, nhiên tăng tới điểm tối ưu sau khuynh hướng giảm Trong đó, tỷ lệ nước/ngun liệu trích ly tăng hàm lượng hợp chất sinh học khuynh hướng tăng tăng tới điểm tối ưu sau cân giảm nhẹ Khi nhiệt độ, thời gian tỷ lệ nước/thuốc dòi trích ly tăng độ hấp thu màu sắc dịch trích ly hàm lượng chất khơ hòa tan tăng Qua phân tích ANOVA, cho thấy mơ hình dự đốn hàm mục tiêu hệ số xác định tương quan R2 giá trị P Lack of fit lớn 0,05 Sự tương thích số liệu dự đốn thực nghiệm cao với R20,0981 Kết tối ưu hóa đồng thời nhiều bề mặt đáp ứng tìm thơng số chung cho q trình trích ly 81,17oC, 30,10 phút tỷ lệ nước/thuốc dòi 26,86/1 (v/w) (Hình 3.6) (a) (b) Hình 3.6: Đồ thị contour thể tối ưu hóa đồng thời nhiều bề mặt đáp ứng theo nhiệt độ thời gian (a), theo nhiệt độ tỷ lệ nước/thuốc dòi (b) (trong nhân tố cố định điểm tâm) Các thơng số tối ưu tìm từ mơ hình dự đốn tiến hành kiểm định lại kết cho thấy nhiệt độ trích ly 81oC, thời gian 30 phút với tỷ lệ nước/thuốc dòi 27/1 (v/w) giá trị hàm mục tiêu quan trọng anthocyanin, flavonoid, polyphenol, tannin phân tích/dự đốn 22,46/23,39 mgCE/100g; 566,6/563 mgQE/100g; 904/921 mgGAE/100g; 654/643 mg/100g DM 3.2.2 Ảnh hưởng trình phối chế chất điều vị tạo độ nhớt đến hàm lượng hợp chất sinh học giá trị cảm quan sản phẩm Tương tự, nghiên cứu mục 3.2.1 Kết nghiên cứu cho thấy hợp chất sinh học trì tốt sản phẩm cân đối hàm lượng chất tạo mạng gel CMC chất hỗ trợ đường sucrose acid citric Bên cạnh đó, hợp chất anthocyanin, flavonoid, polyphenol tannin thường chứa nhiều nhóm -OH phenol cấu tạo phân tử khả liên kết 14 với với hợp chất đường để tạo thành dạng glycoside ổn định Kết phân tích thống kê ANOVA cho thấy mơ hình dự đốn cho tiêu hóa lý sản phẩm hệ số xác định tương quan R2 0,976 giá trị P cho Lack of fit  0,0717 Kết tối ưu hóa đồng thời nhiều bề mặt đáp ứng tìm thơng số phối chế chung 0,307% acid citric, 19,437oBrix 0,281% CMC Ngồi ra, kết phân tích cảm quan phương pháp hồi quy logistic cho thấy tương quan tỷ số với hàm lượng acid citric, oBrix CMC phối chế vào dịch trích với khả chấp nhận sản phẩm (tỷ số Odd) cao đạt 0,284%, 21,5oBrix 0,29% (Hình 3.7) Kết chọn cho nghiên cứu 0,29% acid citric, 20oBrix 0,29% CMC (b) (a) Hình 3.7: Tương quan tỷ số với oBrix CMC (a) acid citric o Brix (b) sản phẩm nước thuốc dòi đặc, nhân tố giữ điểm tâm 3.2.3 Ảnh hưởng q trình đặc chân khơng đến hàm lượng hợp chất hoạt tính sinh học giá trị cảm quan sản phẩm Kết nghiên cứu cho thấy hàm lượng hợp chất hầu hết giảm giảm độ chân khơng từ 650÷550 mmHg, tương ứng với gia tăng nhiệt độ đặc từ 60÷70oC Tuy nhiên, thời gian đặc ảnh hưởng theo mơ hình bậc hai khơng rõ ràng lên hàm lượng hợp chất sinh học Khi dịch trích thuốc dòi đặc độ chân khơng 550 mmHg (70±2oC), thời gian đặc ảnh hưởng đáng kể đặc độ chân khơng 650 mmHg (60±2oC) Kết tối ưu hóa đồng thời nhiều bề mặt đáp ứng tìm thơng số đặc chung 618,469 mmHg 32,713 phút, chất khơ hòa tan đạt 45oBrix, trì hợp chất sinh học cao (Hình 3.8) Tuy nhiên, kết ghi nhận cảm quan 13 mẫu nghiên cứu với điều kiện đặc khác mẫu cho đạt yêu cầu độ 15 sánh đặc sản phẩm cao lỏng (oBrix từ 50÷60) mẫu đặc 550 mmHg 30 phút; 600 mmHg 35 phút 600 mmHg 40 phút Kết đánh giá cảm quan (Hình 3.9) cho thấy mẫu đặc 600 mmHg thời gian 40 phút yêu thích chất khơ hòa tan cuối đạt 60oBrix Hàm lượng anthocyanin, flavonoid, polyphenol tannin 2,85 mgCE/100g; 3,81 mgQE/g; 8,05 mgGAE/g 6,12 mgTAE/g DM 7,22a 6,33b 6,56ab Mức độ ưa thích Màu sắc 3,82a 3,79a 3,46b Mùi vị 3,93a 3,38b 4,06a 3,71b 3,91a 4,08a Trạng thái Mẫu Hình 3.8: Đồ thị contour thể tối ưu hóa đồng thời nhiều bề mặt đáp ứng theo áp suất thời gian đặc khác Mẫu Mẫu Hình 3.9: Đồ thị biểu diễn điểm cảm quan trung bình mẫu ghi nhận đạt yêu cầu/13 mẫu 3.2.4 Ảnh hưởng trình phối chế chất mang đến hàm lượng hợp chất hoạt tính sinh học sản phẩm Kết nghiên cứu trình bày Bảng 3.2 Hình 3.10 3.11 cho thấy kết hợp maltodextrin loại gum (arabic, carrageenan xanthan) q trình sấy phun dịch trích thuốc dòi, bột sản phẩm thu đặc tính lý hóa kích thước hạt, số hóa nâu khơng enzyme (NEB), hàm ẩm, hoạt độ nước, giá trị màu sắc (L, a, b E) hàm lượng hợp chất sinh học (anthocyanin, flavonoid, polyphenol tannin) khác Sự kết hợp maltodextrin arabic xem tối ưu Arabic Carrageenan Xanthan Hình 3.10: Hình chụp SEM mẫu bột sấy phun với loại gum khác 16 Bảng 3.2: Hàm lượng hợp chất sinh học, hoạt động chống oxy hóa giá trị màu sắc (L, a, b E) mẫu bột sấy phun với loại gum khác Loại gum Anthocyanin (mgCE/100g) Flavonoid (mgQE/g) Polyphenol (mgGAE/g) Tannin (mgTAE/g) Arabic Carrageenan Xanthan 7,56±0,106a 5,62±0,578b 6,37±0,793b 31,15±1,035a 28,36±0,366b 27,42±0,855b 27,96±0,380a 27,59±0,430a 28,01±0,800a 25,79±0,530b 27,98±1,005a 26,73±0,275ab Loại gum L a b E 18,86±0,580a 17,82±0,157b 18,62±0,245a b Arabic Carrageenan Xanthan 78,43±0,189 79,79±0,085a 78,52±0,103b Loại gum DPPH (%) 7,55±0,065 6,98±0,040b 7,57±0,030a b 6,96±0,180 7,30±0,080a 6,64±0,025c AAI FRAP (M FeSO4) 102,87±3,85a 95,75±2,39b 97,39±1,12ab a Arabic Carrageenan Xanthan a 75,55±0,65 72,14±1,06b 72,83±1,28b 38,17±1,24a 37,55±1,79a 36,57±0,96a Ghi chú: số liệu trung bình (n=3) độ lệch chuẩn (± SD), trung bình nghiệm thức mang ký tự theo sau khác cột thể khác biệt mức ý nghĩa (P  0,05) 0,5 NEB ( = 440 nm) Kích thước hạt (µm) 7,0 6,8 6,54a 6,6 6,4 6,32b 6,26b 6,2 6,0 Arabic Carrageenan 0,363a 0,4 0,298b 0,3 0,2 0,1 0,0 Arabic Xanthan (a) Hoạt độ nước (aw) Hàm ẩm (%) Xanthan (b) 7,0 6,6 Carrageenan Loại gum khác Loại gum khác 6,67a 6,8 0,311b 6,54a 6,42a 6,4 6,2 6,0 0,65 0,591a 0,565b 0,60 0,55 0,514c 0,50 0,45 Arabic Carrageenan Xanthan Arabic Carrageenan Xanthan Loại gum khác Loại gum khác (c) (d) Hình 3.11: Đồ thị biểu diễn kích thước hạt (a), số hóa nâu NEB (b), hàm ẩm (c) hoạt độ nước (d) bột sấy phun với loại gum phối chế khác 17 3.2.5 Ảnh hưởng điều kiện sấy phun đến hàm lượng hợp chất hoạt tính sinh học sản phẩm Tốc độ dòng nhập liệu nhiệt độ hai nhân tố quan trọng trình sấy phun Nếu trình sấy phun thực tốc độ dòng nhập liệu cao nhiệt độ thấp, hàm ẩm bột sản phẩm cao Trái lại, q trình sấy thực tốc độ dòng nhập liệu thấp nhiệt độ cao, chất lượng bột sản phẩm bị ảnh hưởng hóa nâu sản phẩm, hàm ẩm không giảm nhiều, hợp chất sinh học bị phá hủy Hợp chất sinh học mục tiêu cần giữ tốt trình sấy phun Kết nghiên cứu cho thấy điều kiện sấy phun ảnh hưởng lên hàm lượng hợp chất sinh học đặc tính vật lý sản phẩm Hàm lượng anthocyanin mẫu dao động từ 4,64÷8,12 mgCE/100g; flavonoid từ 28,02÷31,82 mgQE/g; polyphenol từ 26,06÷27,95 mgGAE/g; tannin từ 23,85÷25,51 mgTAE/g (Hình 3.12); hàm ẩm từ 6,42÷7,32%; kích thước hạt từ 6,05÷7,56 m; số NEB từ 0,281÷0,305; giá trị a từ 7,21÷8,46 Kết tối ưu hóa đồng thời nhiều bề mặt đáp ứng tìm nhiệt độ sấy 179,832oC tốc độ vòng nhập liệu 18,264 rpm (a) (b) (c) (d) Hình 3.12: Đồ thị bề mặt đáp ứng contour anthocyanin (a), flavonoid (b), polyphenol (c) tannin (d) theo nhiệt độ sấy tốc độ dòng nhập liệu Kết kiểm định lại mơ hình cho thấy hàm lượng anthocyanin, flavonoid, polyphenol tannin mẫu phân tích dự đốn khơng sai lệch nhiều từ 1,1-2,8% 8,06 mgCE/100g; 30,06 mgQE/g; 28,12 mgGAE/g 24,85 mgTAE/g sản phẩm 18 3.2.6 Ảnh hưởng trình phối chế đường acid ascorbic đến giá trị cảm quan mức độ chấp nhận sản phẩm Nghiên cứu thực tế cho thấy lượng đường cao acid thấp cho dịch trà Ngược lại, acid cao đường thấp dịch trà lại chua, dẫn đến ưa chuộng Đối với sản phẩm tỷ lệ đường acid bổ sung tỷ lệ thấp dịch trà vị nhạt Tương tự, vị dịch trà đậm hai bổ sung tỷ lệ cao Kết trình bày Hình 3.13 3.14 cho thấy hầu hết cảm quan viên đồng ý (tỷ số cao nhất) với mẫu bột phối chế tỷ lệ đường acid ascorbic bổ sung 15 0,1% Dịch trà giá trị pH 4,3; oBrix 15,6 độ khác màu E 56,35 Hình 3.13: Đồ thị biểu diễn giá trị khác màu E, oBrix pH mẫu dịch trà phối chế đường sucrose acid ascorbic khác Hình 3.14: Đồ thị bề mặt đáp ứng tối ưu tỷ lệ đường acid ascorbic bổ sung theo tỷ số (Odd) 3.2.7 Sự thay đổi hàm lượng hợp chất sinh học sản phẩm cao bột thuốc dòi theo thời gian bảo quản Kết trình bày Hình 3.15 cho thấy hàm lượng anthocyanin flavonoid tổn thất nhiều hợp chất polyphenol tannin Sự tổn thất hợp chất sinh học điều kiện bảo quản nhiệt độ 19 phòng cao nhiệt độ lạnh khoảng 1,38÷1,55 lần Hợp chất polyphenol tannin giảm nhẹ thời gian bảo quản 1÷4 tháng đầu tăng nhẹ tháng 5÷6 sau giảm dần Hợp chất anthocyanin flavonoid giảm dần theo thời gian bảo quản Hàm lượng anthocyanin (mgCE/100g) 10 MC-BQ-Lạnh y = -0,007x2 - 0,016x + 2,863 R² = 0,988 y = 0,005x2 - 0,217x + 2,911 R² = 0,991 Hàm lượng anthocyanin (mgCE/100g) MC-BQ-Thường MB-BQ-Thường y = -0,014x2 - 0,202x + 8,163 R² = 0,995 0 10 12 14 4 y = 0,011x2 - 0,253x + 3,755 R² = 0,954 y = 0,018x2 - 0,397x + 3,665 R² = 0,984 0 10 12 35 MB-BQ-Thường 15 10 y = 0,130x - 2,872x + 30,65 R² = 0,990 0 10 12 14 Hàm lượng polyphenol (mgGAE/g) Hàmlượng polyphenol (mgGAE/g) y = -0,043x + 0,274x + 7,588 R² = 0,915 35 20 y = -0,114x2 + 0,741x + 27,23 R² = 0,945 15 10 10 Thời gian bảo quản (tháng) 10 Thời gian bảo quản (tháng) (i) 30 Hàm lượng tannin (mgTAE/g) Hàm lượng tannin (mgTAE/g) y = -0,034x + 0,239x + 5,828 R² = 0,903 12 14 (f) y = -0,027x + 0,194x + 5,949 R² = 0,968 14 25 MC-BQ-Lạnh 12 MB-BQ-Thường (e) MC-BQ-Thường 10 30 Thời gian bảo quản (tháng) 8 (d) MC-BQ-Lạnh y = -0,038x2 + 0,281x + 7,775 R² = 0,954 Thời gian bảo quản (tháng) 14 20 14 12 25 (c) MC-BQ-Thường 10 30 Thời gian bảo quản (tháng) 10 (b) MC-BQ-Lạnh Hàm lượng flavonoid (mgE/g) Hàm lượng flavonoid (mgE/g) (a) MC-BQ-Thường Thời gian bảo quản (tháng) Thời gian bảo quản (tháng) 12 14 MB-BQ-Thường 25 20 y = -0,098x + 0,670x + 23,72 R² = 0,913 15 10 10 12 14 Thời gian bảo quản (tháng) (j) Hình 3.15: Đồ thị biểu diễn thay đổi hàm lượng anthocyanin (a, b), flavonoid (c, d), polyphenol (e, f) tannin (i, j) mẫu cao bột theo thời gian bảo quản 3.3 Phân tích đặc tính chức khả thương mại hóa sản phẩm 3.3.1 Xác định khả chống oxy hóa sản phẩm 20 90 Cao thuốc dòi 75 64,55 59,73 Bột thuốc dòi 69,9 68,05 56,68 60 63,78 60,2 45 49,39 (a) 37,24 30 26,02 15 Quercetin Gallic acid 80 Khả khử DPPH (%) Khả khử DPPH (%) Kết phân tích cho thấy khả loại trừ gốc tự DPPH, khử sắt FRAP AAI sản phẩm cao lỏng bột hòa tan cao so với số chất chuẩn số dịch trích từ thảo dược khác cơng bố (Hình 3.16) 70 65 (b) 60 55 50 0,1 0,2 4.165,52 0,5 41,792 40 4.144,95 3.962,37 4.171,24 3.000 2.000 (c) 1.000 6,687 0,3 0,4 Nồng độ mg/ml 50 5.000 Chỉ số AAI FRAP(MFeSO4/100mg) Nồng độ mg/ml 4.000 Ascorbic acid Tannic acid 75 30 20 14,333 (d) 10 116,198 0 0,02 0,05 Nồng độ mg/ml Hình 3.16: Khả loại khử gốc tự DPPH (a, b), khử sắt FRAP (M FeSO4/100g) (c) AAI (d) bột cao thuốc dòi vói số chất chuẩn 3.3.2 Bước đầu khảo sát mức độ chấp nhận người tiêu dùng hai sản phẩm Cả hai sản phẩm người tiêu dùng đánh giá cao màu sắc, mùi vị sản phẩm; chất lượng sản phẩm đánh giá từ loại đến tốt; phần lớn người tiêu dùng sẵn lòng mua sản phẩm diện thị trường (Hình 3.17) (a) (b) Hình 3.17: Đồ thị biểu diễn mức chất lượng sản phẩm cao thuốc dòi (a) sẵn lòng mua sản phẩm thương mại hóa 150 người tiêu dùng 21 3.3.3 Thử nghiệm khả kháng khuẩn đường hô hấp tác dụng trị ho sản phẩm Kết nghiên cứu cho thấy bột thuốc dòi hoạt tính kháng khuẩn chủng Streptoccocus pyogenes với MIC 50 mg/ml liều quy đổi người g/ngày tác dụng long đàm giảm triệu chứng ho kích thích mơ hình gây ho capsaicin Cao lỏng thuốc dòi khơng thể hoạt tính kháng khuẩn đường hô hấp liều quy đổi người g/ngày tác dụng long đàm, tác dụng triệu chứng ho kích thích mơ hình gây ho capsaicin thể chưa điển hình so với bột sấy phun (Bảng 3.3, 3.4, 3.5 3.6) Bảng 3.3: MIC mẫu thử điều kiện khảo sát MIC (mg/ml) Chủng vi khuẩn Cao thuốc dòi Bột thuốc dòi Staphyloccocus aureus n/a n/a Streptoccocus pyogenes n/a 50 Streptoccocus pneumoniae n/a n/a Klebsiella pneumoniae n/a n/a Pseudomonas aeruginosa n/a n/a Ghi chú: (n/a) không xác định hoạt động Bảng 3.4: Kết đánh giá phần trăm tăng tiết đỏ phenol nhóm chuột bình thường gây ho capsaicin Lô thử nghiệm Liều uống Giá trị % tăng tiết đỏ Mật độ quang n = 8-10 (g/kg) thống kê P phenol Chứng nước cất 0,083 ± 0,005 Ambroxol 0,24 0,166 ± 0,027 0,004 99,70 Cao thuốc dòi 1,0 0,150 ± 0,021 0,026 80,96 2,0 0,102 ± 0,013 0,409 23,01 Bột thuốc dòi 1,5 0,164 ± 0,022 0,008 97,47 3,0 0,102 ± 0,014 0,682 22,13 Liều uống Giá trị Lô thử nghiệm Mật độ % tăng tiết đỏ (g/kg) thống kê P n=9 quang phenol Chứng sinh lý 0,086 ± 0,004 Chứng capsaicin 0,060 ± 0,007 0,008* Giảm 30,27 Neo-codion® viên/kg 0,093 ± 0,010 0,016# Tăng 54,55 Cao thuốc dòi 1,0 0,093 ± 0,013 0,043# Tăng 55,29 Bột thuốc dòi 1,5 0,099 ± 0,010 0,006# Tăng 65,68 Ghi chú: *: so với lô chứng sinh lý; #: so với lô chứng bệnh lý 22 Bảng 3.5: Kết đánh giá tiềm thời xuất triệu chứng ho nhóm chuột gây mơ hình ho capsaicin Lô thử nghiệm Liều uống Tiềm thời Giá trị n=8 (g/kg) (giây) thống kê P Đối chứng capsaicin 1,63 ± 0,26 Neo-codion® viên/kg 1,75 ± 0,25 0,736 Cao thuốc dòi 1,0 2,38 ± 0,26 0,063 Bột sấy phun thuốc dòi 1,5 2,88 ± 0,52 0,049 Bảng 3.6: Kết đánh giá số lần nhảy kích thích mạnh nhóm chuột gây mơ hình ho capsaicin Lô thử nghiệm Liều uống Số lần nhảy Giá trị n=8 (g/kg) kích thích thống kê p Đối chứng capsaicin 21,38 ± 4,02 Neo-codion® viên/kg 10,13 ± 2,89 0,039 Cao thuốc dòi 1,0 12,0 ± 3,53 0,101 Bột sấy phun thuốc dòi 1,5 9,25 ± 3,10 0,032 Chương 4: Kết luận kiến nghị 4.1 Kết luận - Cây thuốc dòi thân tím đỏ trồng mùa nắng (tháng 1÷4/2015) chứa hợp chất sinh học cao trồng mùa mưa (tháng 7÷10/2015) Cây thuốc dòi làm khơ phương pháp sấy 60oC hay phơi nắng đến độ ẩm nhỏ 12%, sau cắt nhỏ 3÷5 cm cho vào bao bì PP chứa túi nhựa màu đen bảo quản tốt 12 tháng nhiệt độ phòng - Các hợp chất sinh học thuốc dòi khơ trích ly tốt điều kiện nhiệt độ 81oC, thời gian 30 phút với tỷ lệ nước/nguyên liệu 27/1 (v/w) - Quy trình chế biến sản phẩm cao lỏng: dịch trích ly phối chế với acid citric 0,29%, đường sucrose đến 20oBrix, CMC 0,29%; đặc với độ chân không 600 mmHg 40 phút Sản phẩm thu 60oBrix; pH 3,9; độ nhớt 538 mPas; hoạt độ nước 0,9085; hàm lượng anthocyanin, flavonoid, polyphenol tannin 2,85 mgCE/100g; 3,81 mgQE/g; 8,05 mgGAE/g 6,12 mgTAE/g DM - Quy trình chế biến bột hòa tan: dịch trích phối chế với 9% maltodextrin 0,08% gum arabic, sấy phun với nhiệt độ 179oC, tốc độ 23 dòng nhập liệu 18 rpm, sau phối chế với tỷ lệ bột thuốc dòi/đường sucrose/acid ascorbic 3/15/0,1 (w/w/w) để làm trà uống với hương vị hài hòa Sản phẩm bột sấy phun thu hàm ẩm 6,5%; hàm lượng anthocyanin, flavonoid, polyphenol tannin 8,06 mgCE/100g; 30,86 mgQE/g; 28,12 mgGAE/g 24,85 mgTAE/g bột - Sản phẩm cao thuốc dòi bảo quản nhiệt độ phòng sau 12 tháng cho thấy tổn thất hàm lượng anthocyanin, flavonoid, polyphenol tannin 64,21; 63,52; 45,59 40,52%; nhiều mẫu sản phẩm bảo quản nhiệt độ lạnh 42,11; 40,94; 32,30 29,58% Mẫu sản phẩm bột sấy phun tổn thất hợp chất sinh học 51,85; 50,97; 36,64 33,86% - Sản phẩm bột hòa tan hoạt động chống oxy hóa cao sản phẩm cao lỏng với giá trị IC50 0,98 3,18 mg/ml (DPPH); khả khử sắt FRAP 116,198 6,687 MFeSO4/100mg; số AAI 41,792 14,333 Bột thuốc dòi hoạt tính kháng khuẩn chủng Streptoccocus pyogenes với MIC 50 mg/ml liều quy đổi người g/ngày tác dụng long đàm giảm triệu chứng ho kích thích mơ hình gây ho capsaicin Cao lỏng thuốc dòi khơng thể hoạt tính kháng khuẩn liều quy đổi người g/ngày tác dụng long đàm, tác dụng triệu chứng ho chưa điển hình so với bột sấy phun - Cả hai sản phẩm 75÷85% người tiêu dùng đánh giá màu sắc, mùi vị từ thích đến thích; khoảng 93÷94% người tiêu dùng đánh giá chất lượng sản phẩm từ loại đến tốt; khoảng 89÷91% người tiêu dùng đồng ý với giá thành sản phẩm 30.000 VN đồng (keo 250 ml cao lỏng hộp 100g bột thuốc dòi hòa tan); 80÷84% người tiêu dùng sẵn lòng mua sản phẩm diện thị trường 4.2 Kiến nghị - Nghiên cứu thêm tác dụng trị ho thực nghiệm người, tác dụng kháng viêm, chống phù nề mơ hình gây hen dị ứng albumin - Tính tốn hiệu kinh tế sản xuất thử nghiệm sản xuất quy mơ lớn để chuyển giao cơng nghệ sản xuất sản phẩm 24 ... Nghiên cứu ảnh hưởng trình thu hoạch xử l sau thu hoạch đến hàm l ợng hợp chất có hoạt tính sinh học thu c dòi 2.1.1 Khảo sát ảnh hưởng mùa vụ trồng thời điểm thu hoạch đến hàm l ợng hợp chất có hoạt. .. l ợng hợp chất có hoạt tính sinh học thu c dòi 3.1.1 Ảnh hưởng mùa vụ trồng thời điểm thu hoạch đến hàm l ợng hợp chất có hoạt tính sinh học Kết trình bày Hình 3.1, 3.2 3.3 cho thấy thu c dòi trồng... 2.2: Nghiên cứu chế biến sản phẩm cao dạng l ng bột hòa tan từ thu c dòi 2.2.1 Khảo sát ảnh hưởng điều kiện trích ly đến hàm l ợng hợp chất có hoạt tính sinh học Q trình trích ly thu c dòi khơ nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình thu hoạch và chế biến đến hàm lượng các chất có hoạt tính sinh học trong cây thuốc dòi (pouzolzia zeylanica l benn) tóm tắt tiếng việt, Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình thu hoạch và chế biến đến hàm lượng các chất có hoạt tính sinh học trong cây thuốc dòi (pouzolzia zeylanica l benn) tóm tắt tiếng việt, 2 Các quá trình công nghệ sử dụng trong nghiên cứu, Nội dung 2.2: Nghiên cứu chế biến sản phẩm cao dạng lỏng và bột hòa tan từ cây thuốc dòi, 2 Nghiên cứu chế biến sản phẩm từ cây thuốc dòi, 3 Phân tích các đặc tính chức năng và khả năng thương mại hóa sản phẩm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay