De an mau thi mon hanh chinh hoc

20 10 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 15:15

1 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN VĂN PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Tân An, ngày tháng năm 2011 ĐỀ ÁN KIỆN TOÀN TỔ CHỨC, BỘ MÁY VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN (Giai đoạn 2011-2015) CHỦ ĐỀ CÔNG SỞ Mô tả trạng: Thực quy định số 222-QĐ ngày tháng năm 2009 Ban Bí thư việc quy định quan chuyên trách tham mưu Tỉnh uỷ; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cụ thể hoá quy định chức năng, nhiệm vụ tổ chức biên chế Văn phòng Tuy nhiên, qua việc tổ chức thực số vấn đề bất cập sau: - Tổ chức máy cồng kềnh, đủ lượng thiếu chất (đội ngũ làm công tác tham mưu, tổng hợp thiếu nhiều; phận làm công tác phục vụ đơng…) - Cơ cấu tổ chức máy, đào tạo phận, phòng chun mơn trực thuộc văn phòng chưa tương xứng với chức năng, nhiệm vụ - Cơ cấu đội ngũ thiếu hợp lý, cán trẻ, nữ Nguyên nhân chủ yếu lịch sử để lại (việc sáp nhập Sở; số phận khơng quy định bố trí biên chế trước bố trí biên chế nên chưa xếp được…) Nguyên nhân chủ quan thời gian dài chưa quan tâm đến công tác kiện tồn tổ chức, máy Văn phòng; thiếu nguồn cán bổ sung… Mục đích đề án: (1) Xác lập lại cấu tổ chức máy, yêu cầu nhân (số lượng, chất lượng) phòng, phận trực thuộc Văn phòng (2) Thực xếp, hoán chuyển nội bộ; luân chuyển công tác… để xếp lại tổ chức, cán (3) Tuyển dụng mới, điều chuyển đến vị trí thiếu để đảm bảo đảm đương nhiệm vụ (4) Đề xuất chế sách đặc thù để giải dôi dư Tổ chức thực hiện: * Thực mục tiêu 1: - Giao phòng, trung tâm trực thuộc văn phòng, vào chức năng, nhiệm vụ xây dựng quy chế hoạt động, có mơ tả nhiệm vụ, u cầu nhân để hoàn thành nhiệm vụ giao Hoàn thành trước ngày 30/6/2011 - Giao Phòng Hành chánh tổ chức tổng hợp chung yêu cầu nhân tất phòng, trung tâm trực thuộc trình lãnh đạo trước ngày 7/7/2011 - Lãnh đạo Văn phòng tổ chức lấy ý kiến thông qua tổ chức, máy yêu cầu nhân chung Văn phòng trước 31/7/2011 * Thực nhiệm vụ 2: - Giao Phó Văn phòng phụ trách cơng tác hành tổ chức rà sốt lại đội ngũ cán trình lãnh đạo Văn phòng phương án hốn chuyển, xếp lại nhân Văn phòng, trình lãnh đạo Văn phòng trước ngày 30/6/2011 - Lãnh đạo Văn phòng lấy ý kiến, thông qua phương án xếp điều chỉnh trước ngày 10/8/2011 * Thực nhiệm vụ 3: - Giao Trưởng phòng, trung tâm trực thuộc Văn phòng tìm nguồn cán làm việc quan Đảng, Nhà nước phù hợp với vị trí thiếu Văn phòng đề xuất lãnh đạo Văn phòng để làm việc, điều chuyển nhân Văn phòng Thời gian trước ngày 30/8/2011 2 - Giao Phòng Tổ chức - Hành phối hợp với phòng, trung tâm có nhân thiếu cần tuyển dụng mới, thực việc tuyển dụng nhân theo quy trình Thời gian trước ngày 20/3/2012 * Thực nhiệm vụ 4: - Giao Trưởng phòng Hành – Tổ chức phối hợp với Phòng Quản trị, phận Nhà khách Tỉnh uỷ đề xuất phương án xếp vị trí thuộc phận nhà khách, tài xế nhân viên không đạt chuẩn (không thuộc quy định Ban Bí thư việc bố trí biên chế mà hợp đồng) trình lãnh đạo Văn phòng Thời gian trước ngày 30/6/2012 - Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ hồn chỉnh phương án xếp, trình thơng qua tập thể lãnh đạo; xin ý kiến Thường trực Tỉnh uỷ trước thực * Thực chung: Tiếp tục thực nhiệm vụ xác định đề án nhiệm vụ bổ sung tuỳ tình hình, đảm bảo đến cuối năm 2015 kiện tồn máy Văn phòng Tỉnh uỷ thực tinh, gọn hoạt động hiệu Định kỳ hàng năm có báo cáo Hội nghị công nhân viên chức quan kết thực Đề án./ Nơi nhận: - TT.TU (B/c) - Ban TCTU (để biết); - Lãnh đạo VPTU - Các phòng, trung tâm VPTU - Lưu VT CHÁNH VĂN PHÒNG ĐỀ ÁN NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN CHỦ ĐỀ TÀI CHÍNH CƠNG I Thực trạng cơng tác sử dụng vốn đầu tư nhà nước địa bàn tỉnh Long An thời gian qua: Những thành tựu đạt được: Trong năm qua, nguồn vốn Nhà nước dành cho đầu tư ngày tăng, chiếm tỉ trọng lớn tổng chi ngân sách địa phương (khoảng 35-40%) Vốn đầu tư Nhà nước nguồn lực quan trọng trình phát triển tỉnh Long An Nguồn vốn Nhà nước đầu tư vào cơng trình kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, cơng trình thiết yếu để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, cụ thể cơng trình giao thơng; cơng trình thủy lợi; cơng trình điện; phát triển kết cấu hạ tầng khu đô thị, khu cơng nghiệp; cơng trình văn hóa – xã hội như: bệnh viện, trường học, cơng trình văn hóa, thể thao, phát truyền hình, chương trình mục tiêu quốc gia Nhờ đó, sở hạ tầng phát triển mạnh tạo điều kiện nâng cao lực sản xuất tăng trưởng kinh tế toàn tỉnh với nhịp độ cao; đồng thời cải thiện, nâng cao rõ rệt mức sống nhân dân, bước làm thay đổi diện mạo tỉnh nhà khu vực nói riêng nước nói chung Thực tiễn cho thấy nguồn vốn Nhà nước giữ vai trò chủ đạo việc chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa Việc tập trung đầu tư cơng trình ngồi hàng rào khu, cụm cơng nghiệp góp phần tích cực vào việc thu hút vốn đầu tư nước, thu hút vốn đầu tư xã hội để phát triển lực sản xuất, giải công văn việc làm, tạo nguồn thu cho ngân sách nguồn vốn để tái đầu tư tương lai Những hạn chế tồn công tác đầu tư Nhà nước địa bàn tỉnh Long An: Bên cạnh thành tựu phân tích cơng tác đầu tư quản lý đầu tư nhiều mặt hạn chế, tồn tại: - Về công tác chuẩn bị đầu tư chuẩn bị thực dự án: công tác nhiều bất cập thể chỗ: cho chủ trương triển khai lập dự án hồ sơ đầu tư q nhiều dự án cơng trình Sau khơng có chủ trương triển khai đầu tư tiếp, vừa tốn kinh phí tốn tiền lập hồ sơ, dự án; vừa phải lập lại hồ sơ sau muốn thực lại dự án thời hạn sử dụng theo quy định - Dự án đầu tư lập với qui mô lớn vừa khả bố trí vốn đầu tư ngân sách, vừa vượt nhu cầu sử dụng thực tế (lãng phí thiết kế) Do nhiều cơng trình phải điều chỉnh dự án, hồ sơ nhiều lần: lãng phí tiền công sức - Công tác lập kế hoạch danh mục dự án cơng trình chuẩn bị thực dự án năm chưa gắn kết với khả bố trí vốn để thực dự án vào kế hoạch năm sau - Công tác bồi thường giải tỏa thường làm chậm không kịp thời theo kế hoạch đề làm kéo dài nên tiến độ thi công bị trở ngại, đơn vị thi công đề nghị điều chỉnh giá trị hợp đồng thi cơng theo tình hình giá vật tư thay đổi - Chất lượng công tác khảo sát thiết kế chưa cao, nhiều cơng trình khảo sát chưa đến nơi đến chốn - Về công tác lập kế hoạch vốn đầu tư: Công tác lập kế hoạch bố trí vốn đầu tư dàn trải chưa gắn với khả bố trí vốn thể chỗ: + Vốn có hạn lại bố trí q nhiều cơng trình, dẫn đến tình trạng số vốn bố trí cho dự án khơng nhiều, không đủ không khớp kế hoạch đầu tư kế hoạch vốn Do nhiều cơng trình thi công kéo dài thiếu vốn + Việc nầy làm lãng phí vốn đầu tư Nhà nước phát huy chậm hiệu đầu tư + Nhiều dự án xây không đủ thủ tục bố trí vốn, ngược lại chưa bố trí nguồn vốn có chủ trương triển khai làm cho việc điều hành kế hoạch đầu tư gặp nhiều khó khăn gây nên tình trạng dàn trải đầu tư 4 - Về công tác chọn thầu, xét thầu: Nhiều cơng trình việc chọn thầu, xét thầu chưa chặt chẽ, chưa dựa uy tín lực tài chính, kỹ thuật phương tiện thi cơng Do tình trạng bán thầu xảy phổ biến làm ảnh hưởng đến chất lượng cơng trình - Về thực đầu tư: + Nhiều cơng trình phát sinh q trình thực khơng xin chủ trương phát sinh cấp định đầu tư + Tiến độ thi cơng dự án, cơng trình chậm trễ, kéo dài tình trạng phổ biến lực tài lực thi cơng nhà thầu hạn chế nên cơng trình thi cơng kéo dài, chậm đưa vào sử dụng gây lãng phí vốn đầu tư + Việc tốn khối lượng hồn thành cho đơn vị thi cơng số cơng trình chưa đảm bảo thủ tục, tốn khơng u cầu đơn vị thi cơng cung cấp đầy đủ hóa đơn chứng từ tốn đến tốn gặp khó khăn - Cơng tác giám sát nghiệm thu: + Việc tổ chức giám sát kỹ thuật thi công đơn vị chủ đầu tư đơn vị tư vấn (trường hợp thuê tư vấn giám sát) chưa quan tâm mức giám sát thiếu chặt chẽ dẫn đến cơng trình thi cơng khơng đạt u cầu kỹ thuật + Công tác giám sát nhân dân chưa phát huy mạnh phần lớn thành viên Ban giám sát nhân dân cán xã thiếu trình độ lực chun mơn nên nhiều lúng túng thực - Công tác tốn vốn đầu tư: cơng tác tốn vốn đầu tư thời gian qua chậm, chưa tuân thủ theo thời gian quy định Nhà nước - Chất lượng hoạt động số Ban quản lý dự án yếu Nhiều Ban quản lý dự án gồm cán thiếu cán lực chun mơn, kiến thức kế tốn tài nên chưa đủ sức quản lý tất khâu trình thực dự án đầu tư Tất tồn làm cho hiệu sử dụng vốn đầu tư Nhà nước đạt thấp, tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí, thất vốn đầu tư Nhà nước diễn phổ biến tất giai đoạn trình đầu tư từ bước quy hoạch, chuẩn bị đầu tư, thi cơng xây lắp, nghiệm thu, tốn, tốn, Do vấn đề hồn thiện chế quản lý để nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư Nhà nước điều kiện nguồn vốn đầu tư có hạn vấn đề xúc II Mục tiêu đề án: Lý chọn đề án: Đầu tư động lực tăng trưởng kinh tế Vốn đầu tư Nhà nước nói riêng yếu tố vật chất đầu vào quan trọng, có tác động trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế Tuy nhiên vốn đầu tư sử dụng hiệu khơng đem lại tăng trưởng mà trái lại làm thất thốt, lãng phí cải vật chất xã hội Mục tiêu đề án: Trong điều kiện nguồn lực có giới hạn, việc sử dụng có hiệu nguồn vốn đầu tư tồn xã hội nói chung, vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước nói riêng vấn đề có ý nghĩa quan trọng Một trở lực để đạt mục tiêu tăng trưởng vấn đề sử dụng vốn đầu tư Nhà nước hiệu Đề án phân tích thực trạng tình hình hiệu sử dụng vốn đầu tư Nhà nước tỉnh Long An kiến nghị số giải pháp để nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn thời gian tới III Giải pháp để nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư nhà nước: Để khắc phục tình trạng nêu nâng cao hiệu qủa sử dụng vốn đầu tư Nhà nước, cần triển khai thực đồng giải pháp cụ thể sau: - Giao Sở Kế hoạch Đầu tư phối hợp với Sở ngành chuyên môn, huyện: + Làm tốt công tác qui hoạch, kế hoạch đầu tư theo hướng xác định ngành, vùng (địa bàn), dự án trọng điểm cần phải tập trung đầu tư để tạo động lực thúc đẩy, lôi kéo ngành, vùng khác phát triển theo, góp phần chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa, tạo tiền đề trước vào giai đoạn tăng trưởng phát triển vững 5 + Trước hết cần quan tâm đầu tư mức huyện vùng kinh tế trọng điểm tỉnh để thu hút, kêu gọi đầu tư nước Đối với ngành giáo dục, y tế, văn hóa thơng tin, thể dục thể thao, lao động thương binh cần xác định số công trình thiết yếu mà ngân sách Nhà nước thiết phải đầu tư, phần lại nên xã hội hóa hình thức huy động vốn xã hội sở qui hoạch kế hoạch đầu tư hướng bố trí danh mục vốn đầu tư cách hợp lý, khắc phục tình trạng dàn, trải lãng phí hiệu - Giao Sở ngành chuyên môn nâng cao chất lượng công tác thẩm định phê duyệt dự án đầu tư bảo đảm dự án phải có qui mơ đầu tư hợp lý, vừa đáp ứng yêu cầu thực tế vừa tính đến nhu cầu, khả phát triển, khơng lạc hậu tương lai, phù hợp với khả bố trí vốn ngân sách giai đoạn + Phân công, phân cấp rõ ràng, nâng cao ý thức trách nhiệm nhiệm vụ cụ thể chủ thể tham gia vào giai đoạn dự án - Thực nghiêm túc chế trách nhiệm cá nhân qui định rõ điều, khoản pháp luật đầu tư xây dựng Đồng thời xử lý nghiêm minh, triệt để tùy theo mức độ vi phạm biện pháp hành kinh tế pháp luật - Nâng cao công tác quản lý chất lượng cơng trình chất lượng cơng tác tư vấn đầu tư xây dựng, thực nghiêm túc công tác giám sát, đánh giá, tra, kiểm tra tất khâu trình đầu tư, có biện pháp xử lý triệt để kiên tượng tiêu cực - Củng cố kiện tồn đội ngũ làm cơng tác quản lý đầu tư xây dựng, ban quản lý dự án cơng trình sử dụng nguồn vốn ngân sách Bố trí cán đủ trình độ lực chun mơn, có phẩm chất đạo đức tốt, đủ sức để quản lý tốt tất khâu trình đầu tư IV Kết luận-kiến nghị Qua phân tích cho thấy điều kiện nguồn lực tỉnh có giới hạn, việc phân bổ sử dụng có hiệu vốn đầu tư ngân sách Nhà nước vấn đề có ý nghĩa quan trọng để bảo đảm kinh tế tỉnh tăng trưởng ổn định vững Các ngành, địa phương quan tâm hơn, bảo đảm việc sử dụng vốn đầu tư Nhà nước thời gian tới ngày có hiệu quả, góp phần làm cho kinh tế tỉnh tăng trưởng bền vững ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH Y TẾ GIAI ĐOẠN 2011 – 2015 CHỦ ĐỀ CÔNG CHỨC I SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN: Thực trạng, thách thức đối với mục tiêu chăm sóc sức khỏe nhân dân: Trong năm qua, từ có Nghị hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương khóa vấn đề cấp bách công đổi nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân Trong nước nói chung tỉnh Long An nói riêng đạt thành tựu quan trọng - Chỉ thị 06-CT/TW ngày 22/01/2002 Ban Chấp hành Trung ương củng cố hoàn thiện mạng lưới y tế sở - Nghị 46-NQ/TW ngày 23/02/2005 Bộ Chính trị cơng tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân tình hình Trước yêu cầu tình hình mới, mạng lưới y tế sở vùng sâu, vùng xa vùng khó khăn tỉnh nhiều hạn chế sở vật chất, trang thiết bị nhất đội ngũ cán thiếu phần chế sách chưa thu hút nhân tài; Chất lượng hoạt động y tế chưa ngang tầm với đòi hỏi nhân dân Thêm vào đó, sở khám chữa bệnh tình trạng tải Độ bao phủ sách BHYT cho nhân dân cao, tăng cường xã hội hóa y tế mở rộng dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, bệnh viện tư nhân thành lập nguồn nhân lực chưa phát triển theo xu hướng tiến triển Đứng trước tình hình trên, Sở Y tế Long An tiến hành xây dựng Đề án đào tạo nguồn nhân lực ngành y tế giai đoạn 2011 - 2015 để kịp thời đáp ứng cơng tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân thời gian tới Cơ sở pháp lý: - Nghị Quyết 46-NQ/TW ngày 23-02-2005 Bộ Chính trị cơng tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân tình hình - Quyết định số 874/QĐ-TTg ngày 20-11-1996 Thủ tướng Chính phủ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức Nhà nước - Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30-6-2006 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 tầm nhìn đến năm 2020 - Thơng tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV Bộ Y tế - Bộ Nội vụ ngày 05-062007 hướng dẫn định mức biên chế nghiệp sở y tế nhà nước - Căn Nghị Đại hội Đảng tỉnh lần thứ IX nhiệm kỳ 2010 – 2015 Đảng tỉnh Long An nâng cao chất lượng công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; mở rộng thực bảo hiểm y tế - Quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 15-05-2009 Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân tỉnh Long An giai đoạn 2006 - 2020 II QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VÀ MỤC TIÊU: Quan điểm: - Nhận thức đầy đủ vai trò ngành y tế trách nhiệm lãnh đạo, đạo cấp ủy đảng quyền - Nâng cao trách nhiệm ngành, đoàn thể việc phối hợp thực chăm sóc sức khỏe cho nhân dân - Sức khoẻ vốn quý người tồn xã hội Bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khoẻ nhân dân hoạt động nhân đạo, đầu tư cho lĩnh vực đầu tư phát triển, thể chất tốt đẹp chế độ - Đổi hoàn thiện hệ thống y tế theo hướng công bằng, hiệu phát triển, nhằm tạo hội thuận lợi cho người dân bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khoẻ với chất lượng ngày cao, phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội đất nước nói chung tỉnh long an nói riêng - Thực chăm sóc sức khoẻ tồn diện - Xã hội hóa hoạt động chăm sóc sức khỏe gắn với tăng cường đầu tư Nhà nước; thực tốt việc trợ giúp cho đối tượng sách người nghèo chăm sóc nâng cao sức khỏe - Nghề y nghề đặc biệt, cần tuyển chọn, đào tạo, sử dụng đãi ngộ đặc biệt Mục tiêu: 2.1 Mục tiêu chung: Đáp ứng đầy đủ đội ngũ nhân lực y tế có chất lượng, cấu phân bố hợp lý, để góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, công tác dân số, nhu cầu bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân hướng tới mục tiêu công hiệu phát triển 2.2 Mục tiêu cụ thể: - Dự kiến kế hoạch đến năm 2015 tổng số cán có trình độ sau đại học chiếm tỉ lệ khoảng 55%; 100% trạm y tế xã, phường có từ 1-2 bác sĩ - Đạt 41 nhân lực y tế (tính chuyên ngành) / 10.000 dân vào năm 2015 51 nhân lực y tế / 10.000 dân vào năm 2020 - Đạt tỷ lệ Bác sĩ / 10.000 dân vào năm 2015 10 Bác sĩ / 10.000 dân vào năm 2020 - Đạt tỷ lệ 1.5 Dược sĩ / 10.000 dân vào năm 2015 02 Dược sĩ / 10.000 dân vào năm 2020 - Đạt tỷ lệ 12 Điều dưỡng / 10.000 dân vào năm 2015 20 Điều dưỡng / 10.000 dân vào năm 2020 III ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH VÀ THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ TỈNH LONG AN Hiện tại, Ngành Y tế Long An có 44 đơn vị trực thuộc Sở Y tế quản lý, cụ thể: 01 Chi cục ATVSTP 01 Chi cục Dân số KHHGĐ 07 Trung tâm tuyến tỉnh thuộc hệ y tế dự phòng 06 Bệnh viện tuyến tỉnh 14 Trung tâm y tế huyện, thành phố .14 Trung tâm Dân số KHHGĐ huyện, thành phố 01 sở đào tạo Trường Trung cấp y tế Tổng số nhân lực toàn ngành y tế có: 4.133 người (Nữ: 2.869 người) - Bình quân 27,8 cán / vạn dân - Số Bác sĩ 716; đạt 4,8 cán / vạn dân so với toàn quốc cán / vạn dân - Số Dược sĩ 48; đạt 0,32 cán / vạn dân so với toàn quốc 0,7 cán / vạn dân * Theo trình độ đào tạo: - Sau đại học: 316 - Đại học: 680 - Cao đẳng: 41 - Trung học: 2.542 - Sơ học: 200 - Cán khác: 354 * Theo trình độ chun mơn: TT Nội dung Số lượng 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tiến sĩ Y 01 Thạc sỹ Y 33 Bác sĩ CK2 20 Bác sĩ CK1 247 Dược sĩ CK2 01 Dược sĩ CK1 14 Bác sĩ 415 Dược sĩ Đại học 33 Cử nhân điều dưỡng 27 Cử nhân hộ sinh 43 Cử nhân kỹ thuật Y 19 Y sĩ 923 Kỹ thuật viên y 75 Điều dưỡng trung học 664 Hộ sinh trung học 398 Dược sĩ trung học 313 Đại học khác 147 Cao đẳng 37 Trung học khác 169 Sơ học 200 Cán khác 354 *Tình hình Bác sĩ cơng tác tuyến xã: - Có 157/161 xã có Bác sĩ (trừ phường, 15 thị trấn, phòng khám khu vực) đạt tỷ lệ 97,5% - Nữ hộ sinh: 451 - Nhân viên y tế ấp: 983 * Nhân lực / vạn dân: Nội dung Năm 2010 Tỷ lệ BS/10.000 dân 4,8 Tỷ lệ DSĐH/ 10.000 dân Tỷ lệ TYT có Bs cơng tác (%) 0,32 98% Tỷ lệ TYT có YS SN NHS (%) 100% Tỷ lệ TYT có cán dược (%) 74% * Nhận xét: Nhìn chung, số nguồn nhân lực y tế nêu thấp, chưa đáp ứng đủ nhu cầu chăm sóc sức khoẻ nhân dân so với tiêu Bộ Y tế thiếu nhiều Để đảm bảo nâng cao số lượng chất lượng đội ngũ cán công chức ngành y tế, thiết phải có quy hoạch, kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực y tế trước mắt lâu dài, nguồn cán đại học sau đại học IV NHU CẦU ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC Y TẾ CỦA TỈNH LONG AN NĂM 2011- 2015: Nếu tính bình qn dân số tỉnh từ năm 2010-2015 1.550.000 người, nhu cầu bác sĩ, dược sĩ, cử nhân đại học kỹ thuật y học đến năm 2015 sau: - Bác sĩ: 1.550.000 x bác sĩ/vạn dân = 1.240 người - Dược sĩ đại học: 1.550.000 x 1.5 dược sĩ/vạn dân= 233 người - Cử nhân đại học kỹ thuật y học (Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên y): chiếm tỷ lệ 1020% tổng số kỹ thuật y học Như vậy, so với nhu cầu cần phải đào tạo bổ sung cụ thể theo trình độ đào tạo với số lượng sau: * Sau đại học: Trình độ Tiến sĩ Thạc sĩ Chuyên khoa I Chuyên khoa II Dự kiến đến 2015 53 465 41 Số có năm 2010 01 33 261 21 Số đào tạo 54 Nhu cầu đào tạo 20 150 20 * Đại học: Trình độ Dự kiến đến Số có năm Số đào tạo Nhu cầu đào 2015 2010 tạo Bác sĩ 1240 716 174 350 Dược sĩ 233 48 25 160 Cử nhân KTYH 247 89 63 95 * Tình hình đào tạo nguồn nhân lực y tế từ năm 2008-2010 Sở Y tế xét duyệt cử đào tạo theo địa đào tạo thường xuyên theo trình độ chuyên môn sau: - Năm 2008: Bác sĩ: 58 Dược sĩ: 04 Cử nhân kỹ thuật y: 11 - Năm 2009: Bác sĩ: 67 Dược sĩ: 14 Cử nhân kỹ thuật y: 30 - Năm 2010: Bác sĩ: 49 Dược sĩ: Cử nhân kỹ thuật y: 22 V KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NHÂN LỰC Y TẾ NĂM 2011 – 2015 VÀ PHÂN KỲ THỰC HIỆN: Những yếu tố tác động đến phát triển nhân lực giai đoạn từ năm 2011-2015: Bốn yếu tố định đến tăng nhu cầu nhân lực y tế đáp ứng cho hoạt động chăm sóc sức khỏe là: - Phát triển dân số hàng năm - Tăng trưởng kinh tế - Thay đổi hệ thống y tế, mở rộng mạng lưới cung ứng dịch vụ y tế, sách phát triển y tế - Tăng tỷ lệ dân số có bảo hiểm y tế Kế hoạch đào tạo: a Đào tạo nước: * Sau Đại học: KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO GIAI ĐOẠN 2011-2015 Đối tượng đào tạo Tiến sĩ Thạc sĩ Tổng số đào tạo 20 2011 Phân theo năm 2012 2013 2014 2015 1 1 4 Chuyên khoa I Chuyên khoa II * Đại học: 100 20 20 20 20 20 20 KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO GIAI ĐOẠN 2011-2015 Đối tượng đào tạo Hệ quy - Bác sĩ - Dược sĩ - Cử nhân kỹ thuật y học Tổng số đào tạo 2011 200 100 50 Phân theo năm 2012 2013 2014 2015 30 15 10 40 15 10 Hệ liên thông - Bác sĩ 150 40 30 - Dược sĩ 60 15 15 - Cử nhân kỹ thuật y học 45 10 10 b Đào tạo nước ngoài: - Học sinh giỏi nhận học bổng du học - Đào tạo bậc đại học từ chương trình, dự án tài trợ - Từ đề án đào tạo nước Tỉnh ủy, UBND tỉnh Dự kiến kinh phí: 3.1 Dự kiến kinh phí đào tạo đến năm 2015: a Sau Đại học: 40 20 10 40 20 10 50 30 10 30 10 10 30 10 10 20 10 ĐVT: Triệu đồng Trình độ đào tạo Tiến sĩ Thạc sĩ Chuyên khoa I Chuyên khoa II Nhu cầu Thời gian đào đào tạo tạo (người) năm 20 năm 100 năm 20 năm Tổng cộng Kinh phí/người Tổng kinh phí 90 60 40 70 450 1.200 4.000 1.400 7.050 b Đại học: ĐVT: triệu đồng Trình độ đào tạo Nhu cầu đào tạo (người) Thời gian đào tạo Kinh phí/người Tổng kinh phí Hệ quy - Bác sĩ - Dược sĩ - Cử nhân kỹ thuật y học 200 100 50 năm năm năm 120 100 80 24.000 10.000 4.000 Hệ liên thông - Bác sĩ - Dược sĩ - Cử nhân kỹ thuật y học 150 60 45 năm năm năm 100 100 80 15.000 6.000 3.600 Tổng cộng 3.2 Dự kiến kinh phí theo năm: 62.600 Đơn vị tính: triệu đồng Trình độ đào tạo Tiến sĩ 2011 2012 2013 2014 2015 Số lượng 1 1 Kinh phí 90 90 90 90 90 Thạc sĩ Số lượng 4 Kinh phí 180 240 240 240 300 Chuyên Số lượng 20 20 20 20 20 khoa I Kinh phí 800 800 800 800 800 Chuyên Số lượng 4 khoa II Kinh phí 210 280 350 280 280 Bác sĩ Số lượng 30 40 40 40 50 quy Kinh phí 3.600 4.800 4.800 4.800 6.000 Dược sỹ Số lượng 15 15 20 20 30 quy Kinh phí 1.500 1.500 2.000 2.000 3.000 CN KTYH Số lượng 10 10 10 10 10 quy Kinh phí 800 800 800 800 800 Bác sĩ liên Số lượng 40 30 30 30 20 thong Kinh phí 4.000 3.000 3.000 3.000 2.000 Dược sĩ liên Số lượng 15 15 10 10 10 thong Kinh phí 1.500 1.500 1.000 1.000 1.000 CN KTYH Số lượng 10 10 10 10 liên thông Kinh phí 800 800 800 800 400 Tổng cộng kinh phí 13.480 13.810 13.880 13.810 14.670 Theo bảng tổng hợp kinh phí dự kiến hỗ trợ đào tạo theo năm sau: - Năm 2011: 13.480.000.000 đồng (Mười ba tỷ bốn trăm tám mươi triệu đồng) - Năm 2012: 13.810.000.000 đồng (Mười ba tỷ tám trăm mười triệu đồng) - Năm 2013: 13.880.000.000 đồng (Mười ba tỷ tám trăm tám mươi triệu đồng) - Năm 2014: 13.810.000.000 đồng (Mười ba tỷ tám trăm mười triệu đồng) - Năm 2015: 14.670.000.000 đồng (Mười bốn tỷ sáu trăm bảy mươi triệu đồng) VI CHÍNH SÁCH THU HÚT: Để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho việc phát triển mạng lưới y tế toàn tỉnh long an thời gian tới ngồi việc đẩy mạnh đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh cần xây dựng sách ưu đãi tiền lương, tiền thưởng, loại phụ cấp tiền khác; bổ nhiệm vào vị trí phù hợp với lực chun mơn cho chuyên gia nhằm thu hút nhân tài vào làm việc ngành có tính chất đặt thù Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung xây dựng số văn pháp quy để hoàn thiện hệ thống văn chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngủ cán bộ, y bác sĩ , cho phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương Xác định đội ngũ dự nguồn: Lựa chọn số sinh viên Long An có lực học tập tốt tốt nghiệp đại học từ loại khá, giỏi trở lên ngành y tế để đầu tư cho đào tạo chuyên khoa nhằm nâng cao tay nghề sau bổ sung cho đội ngũ cán y bác sĩ có trình độ cao giúp ngành y tế có chất lượng ngày nâng cao hiệu Hàng năm tỉnh cần phải có định mức đầu tư thỏa đáng ngân sách để chi trả cho: Đào tạo, đào tạo lại, đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ y bác sĩ; Chi cho giáo dục- đào tạo (chi cho đào tạo); Đào tạo nghề; Đào tạo dự nguồn; Chính sách đãi ngộ thu hút nhân tài Ngành y tế hàng năm điều có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ y bác sĩ cụ thể hàng năm quan có chức thẩm định quan có thẩm quyền phê duyệt để có sở phân bổ kinh phí đào tạo - Mức hỗ trợ dành cho sinh viên tỉnh sau tốt nghiệp Đại học Y tỉnh Long An công tác hỗ trợ 01 lần 150 triệu đồng / người VII GIẢI PHÁP THỰC HIỆN : Thành lập Ban đạo: UBND tỉnh thành lập Ban đạo đề án gồm: Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban, Giám đốc Sở Y tế - Phó ban thường trực, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Giám đốc Sở Nội vụ - Phó ban, uỷ viên gồm Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Tài chánh, Phó Giám đốc Sở Y tế, Trưởng phòng Tổ chức Đối tượng đào tạo: Nguồn đào tạo: Học sinh phổ thông thi vào trường Đại học Y Dược - Đối với hệ quy: Học sinh phổ thông thi vào trường Đại học Y Dược - Đối với hệ vừa học vừa làm: Nâng cao trình độ từ trung cấp lên đại học Cơ sở đào tạo: - Xin chủ trương UBND tỉnh, Bộ Y tế làm việc với trường Đại học để xin tiêu đào tạo ưu tiên theo địa cho Long An tỉnh thiếu hụt nhiều nhân lực y tế - Ngành phải có trách nhiệm liên hệ mật thiết với trung tâm đào tạo như: Trường Đại học Y dược Cần Thơ, Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Học viện Quân Y, Trường Trung cấp Y tế Long An- đào tạo hệ trung cấp để có kế hoạch đào tạo cụ thể - Hình thức đào tạo tham gia tuyển sinh theo quy định VIII TỔ CHỨC THỰC HIỆN: Trách nhiệm Sở ngành sau: Sở Y tế: - Lập kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực - Phối hợp Sở có liên quan xét điều kiện cử tuyển Sở Giáo dục đào tạo: - Lập quy chế tuyển sinh, điều kiện cử tuyển danh sách tuyển sinh năm theo chương trình mục tiêu đề Sở Tài chính: Tham mưu UBND tỉnh bố trí đủ kinh phí hàng năm để thực đề án; phối hợp với quan liên quan để kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực đề án Sở Nội vụ: - Theo dõi đào tạo quản lý, bố trí, phân công sau tốt nghiệp - Thẩm định kế hoạch đào tạo năm IX THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ: a Kế hoạch có khả thực vì: - Được trí Bộ Y tế, UBND tỉnh hỗ trợ sở đào tạo b Hiệu quả: - Tạo nguồn nhân lực đội ngũ Bác sĩ phục vụ tốt sức khoẻ cho nhân dân tỉnh nhà - Đạt tiêu Bộ Y tế quy định đến năm 2015 2020 - Đủ đáp ứng theo nhu cầu phát triển tình hình - Góp phần thực thắng lợi tiêu Y tế mà Đại hội tỉnh Đảng lần IX Đại hội toàn quốc lần thứ XI đề ĐỀ ÁN XÂY DỰNG MƠ HÌNH CẤP NƯỚC SẠCH PHỤC VỤ KHU DÂN CƯ VƯỢT LŨ XÃ THẠNH AN - HUYỆN THẠNH HÓA TỈNH LONG AN CHỦ ĐỀ DỊCH VỤ CÔNG I Mục tiêu đề án: Lý chọn đề tài: Nước phục vụ sinh hoạt cho người dân vấn đề có ý nghĩa quan trọng Đảng, Nhà nước, Chính phủ đặc biệt quan tâm Trong năm qua, vị trí, vai trò, ý nghĩa mục tiêu công tác liên tục đề cập đến nhiều loại hình văn quy phạm pháp luật Đảng, Nhà nước Chính phủ, như: Nghị Trung ương VIII, Nghị Trung ương IX, Chiến lược tồn diện tăng trưởng xố đói giảm nghèo, Chiến lược quốc gia Nước vệ sinh nông thôn giai đoạn 2000 đến 2020 Hiện huyện vùng lũ có khoảng 180 cụm tuyến dân cư tập trung phục vụ nhu cầu sống chung với lũ, điều kiện thuận lợi quan trọng để cấp nước cho người dân Trong có số cụm tuyến khơng tìm nguồn nước ngầm đáp ứng tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt Chúng tiến hành thực đề án: “ Xây dựng mơ hình cấp nước phục vụ khu dân cư vượt lũ xã Thạnh An - Huyện Thạnh Hóa - Tỉnh Long An.”, nhằm: Áp dụng cơng nghệ xử lý nước phù hợp với điều kiện Tỉnh Long An Sử dụng hợp lý, hiệu loại nguồn nước có tiết kiệm nguồn tài nguyên nước Nâng cao chất lượng sống người dân nông thơn Góp phần thực chương trình nước nông thôn Tỉnh Long An Mục tiêu đề án: 3.1 Mục tiêu đề án - Thực chương trình an sinh vùng lũ Tỉnh - Thực chương trình hành động Tỉnh ủy cấp nước - Hòan thiện mơ hình xử lý nước cho vùng lũ, đáp ứng nhu cầu nước Cải thiện điều kiện sống người dân vùng lũ, góp phần xóa đói giảm nghèo việc tăng tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch, cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường - Tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng cho khu vực nông thôn, nâng cao nhận thức người dân nông thôn sử dụng nước sạch, nâng cao sức khỏe cộng đồng 3.2 Mục tiêu cụ thể: - Xây dựng hoàn thiện mơ hình xử lý nước mặt cho khu dân cư vượt lũ xã Thạnh An Huyện Thạnh Hoá Tỉnh Long An - Xử lý cung cấp nước sinh hoạt đạt tiêu chuẩn 505 Bộ Y Tế, giảm giá thành/m nước sinh hoạt, hồn thành chương trình An Sinh Vùng Lũ Tỉnh nhà - Giảm bớt gánh nặng lấy nước cho phụ nữ trẻ em, tạo điều kiện thuận lợi cho họ tham gia vào họat động xã hội, nâng cao hiểu biết vị trí họ gia đình xã hội Cơ sở pháp lý: - Chỉ thị 200/TTG ngày 29/04/1994 Thủ Tướng Chính Phủ Nước vệ sinh môi trường - Quyết định số 104/2000/QĐ.TTg ngày 25/08/2000 Thủ Tướng Chính Phủ việc phê duyệt chiến lược Quốc gia cấp nước vệ sinh môi trường nông thôn đến năm 2020 - Thực chương trình trọng điểm Tỉnh Long An, cụ thể Chương trình An Sinh Vùng Lũ - Chương trình hành động Tỉnh Ủy nước - Căn quy họach tổng thể cung cấp nước nơng thơn tỉnh Long An II THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH VÙNG TRIỄN KHAI ĐỀ ÁN Đặc điểm tự nhiên tỉnh Long An Long An tỉnh đồng thuộc lưu vực Sơng Cửu Long, phía Đơng giáp Thành Phố Hồ Chí Minh, phía Tây giáp Tỉnh Đồng Tháp, phía Nam giáp tỉnh Tiền Giang, phía Bắc giáp tỉnh Tây Ninh tỉnh Svây riêng (Campuchia) Diện tích đất tự nhiên Long An 4.355km có 2.982km2 thuộc vùng Đồng Tháp Mười, bao gồm huyện: Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Đức Huệ phần huyện Thủ Thừa, Bến lức, Đức Hòa Khu vực mà năm gần bị ngập úng vào mùa lũ Những tháng mùa khơ lại khang nước nguồn nước mặt bị cạng kiệt, phần lại bị nhiễm bẩn bị chua hàm lượng Sunfát cao Nguồn nước ngầm tầng nong không sử dụng bị nhiễm mặn sắt Do muốn cấp nước sinh họat phải khoan khai thác tầng sâu (độ sâu 200m) phải xử lý phí đầu tư tốn Một số nơi tỉnh khai thác nước ngầm khơng tìm tầng chứa nước Đặc biệt cho người dân vùng lũ vào mùa lũ nước mênh mông người dân lại thiếu nước dùng cho sinh họat Đặc điểm kinh tế - xã hội Tỉnh Long An Dân số tòan tỉnh khỏang 1.290.000 người, chủ yếu sống vùng nông thôn đa số người dân làm nghề nông, cấu thành thị nông thôn năm gần dần cải thiện nhịp độ phát triển công nghiệp ngày tăng Mật độ dân số bình quân chung 288người/km Riêng huyện vùng lũ có mật độ thấp vào khỏang 87mngười/km2 Cơ cấu sản phẩm nông nghiệp tổng sản phẩm quốc nội chiếm khỏang 60 - 65% GDP, trồng trọt chiếm khỏang 78 - 85% sản phẩm nông nghiệp Đời sống người dân vùng nơng thơn nhiều khó khăn, năm gần giá sản phẩm nông nghiệp thấp có q thấp Đặc biệt huyện vùng lũ có tốc độ phát triển kinh tế chậm, kết cấu hạ tầng thiếu kém, ngành nghề chưa phát triển, lao động dư thừa, nguồn thu nhập hộ dân thấp không ổn định Hiện huyện vùng lũ có khỏang 200 cụm tuyến dân cư tập trung phục vụ nhu cầu sống chung với lũ, điều kiện thuận lợi quan trọng để cấp nước cho người dân Đặc biệt cụm tuyến mà khơng tìm nguồn nước ngầm Thực trạng sử dụng nước vùng đề án Khu dân cư vượt lũ Xã Thạnh An Huyện Thạnh Hóa hồn thành giai đoạn sang lấp mặt cao vượt lũ Đã qui hoạch phân lô thiết kế kỹ thuật chi tiết hạng mục sân đường, cống thoát nước, điện Theo thiết kế chi tiết phê duyệt, khu dân cư có tổng cộng 250 hộ dân, có hệ thống cơng viên, trường học, Về hệ thống cấp nước: Theo khảo sát thăm dò quan chun mơn khu vực khơng tìm thấy nguồn nước ngầm phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, tất khảo sát cho thấy nước ngầm bị nhiễm mặn, dùng làm nguồn nước cấp cho sinh hoạt Do để cấp nước cho khu dân cư buộc phải sử dụng nguồn nước mặt phải dẫn nước từ nơi khác mà thơi Tuy nhiên nguồn nước mặt có nhiều thuận lợi: Hầm lấy đất sang lắp cho khu dân cư nằm cách khu dân cư khoảng 300m phía Bắc, nước lũ đổ hầm nằm phía thượng nguồn khu dân cư, hầm nằm gần kênh Bắc Đơng nên có khả thu nhận nước từ kênh Bắc Đông vào mùa khô Mặt khác khảo sát cho thấy nguồn nước mặt đạt tiêu chuẩn TCVN 5942 - 1995 “ Tiêu chuẩn nguồn nước mặt dùng làm nước cấp” Như việc sử dụng hầm làm đập trử nước thuận lợi Mơ hình cấp nước mặt III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ ÁN Cơ sở khoa học Trên giới nghiên cứu lĩnh vực công nghệ lọc nước sinh hoạt phong phú đa dạng, vừa mang tính phù hợp với điều kiện vùng, quốc gia, vừa mang tính cơng nghệ cao, đại Nhìn chung có cơng nghệ tiêu biểu xem thành tựu khoa học là: CÔNG NGHỆ LỌC TRAO ĐỔI ION; CÔNG NGHỆ LỌC RO (reverse osmosis); CÔNG NGHỆ LỌC ULTRAFILTRATION; CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI THÀNH NƯỚC "NEWater kỳ tích Singapore," Trong nước việc xử lý nước mặt hạn chế Đã có số nghiên cứu thử nghiệm kết hạn chế chưa phù hợp với điều kiện người dân vùng nơng thơn, qui trình vận hành phức tạp, chi phí vận hành bảo dưỡng thiết bị cao, phần tâm lý người dân không ưa chuộng nguồn nước mặt nguồn nước mặt bị ô nhiễm từ trình sinh hoạt sản xuất nơng nghiệp Mộ số cơng nghệ chứng nhận là: CƠNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC MẶT BẰNG CHẤT KEO TỤ PAC-HAPI (Sở Khoa học Cơng nghệ Hải Phòng) Mã số: VN41001 2065; CƠNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC MẶT SINH HOẠT VÀ SẢN XUẤT CHO GIA ĐÌNH VÀ CƠNG NGHIỆP - Mã số: VN41001 2830 (Công ty TNHH Công nghệ môi trường Đức Việt)18 Hồng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội; CƠNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC MẶT CONTACT VIỆN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC MẶT (Sở Khoa học Công nghệ Cần Thơ)- Mã số: VN06TMS01258 - 21/11/2006; Nội dung phương pháp nghiên cứu - Điều tra, thu thập thông tin liên quan, khảo sát chất lượng nước mặt nơi thực đề án - Thử nghiệm mơ hình qui mơ phòng thử nghiệm kiểm nghiệm chất lượng nước sau xử lý - Xử lý số liệu, kết hợp thông tin liên quan, kết hợp địa phương đưa phương án thiết kế mơ hình xử lý nước mặt - Tiến hành lập hồ sơ thiết kế & dự tốn cơng trình - Thẩm tra hồ sơ thiết kế & dự tốn cơng trình - Xây dựng hồn thiện mơ hình: xử lý nước mặt cho vùng lũ Tỉnh Long An - Vận hành thử, phân tích chất lượng nước, tập huấn, nghiệm thu bàn giao Góp phần xử lý nước đạt tiêu chuẩn vệ sinh nước theo Quyết định số:09/2005/QĐBYT, giảm giá thành/m3 nước sinh hoạt, góp phần hồn thành chương trình An Sinh Vùng Lũ Tỉnh nhà Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề án Khu dân cư vượt lũ Xã Thạnh An Huyện Thạnh Hóa hồn thành giai đoạn san lấp mặt cao vượt lũ Đã qui hoạch phân lô thiết kế kỹ thuật chi tiết hạng mục sân đường, cống thoát nước, điện Theo thiết kế chi tiết phê duyệt, khu dân cư có tổng cộng 250 hộ dân, có hệ thống cơng viên, trường học, Ủy Ban Nhân Dân Xã, Trạm y tế, Về hệ thống cấp nước: Theo khảo sát thăm dò quan chun mơn khu vực khơng tìm thấy nguồn nước ngầm đạt chất lượng nước cấp phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, tất khảo sát cho thấy nước ngầm bị nhiễm mặn, dùng làm nguồn nước cấp cho sinh hoạt Do để cấp nước cho khu dân cư phải sử dụng nguồn nước mặt phải dẫn nước từ nơi khác Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài nguồn nước mặt khu vực đề án, đặc biệt hầm lấy đất san lấp cho khu dân cư nằm cách khu dân cư khoảng 300m phía Bắc, vị trí hầm đất nằm phía khu dân cư tính theo dòng chảy, hầm đất nằm gần kênh Bắc Đơng nên có khả thu nhận nước từ kênh Bắc Đơng vào mùa khô Các khảo sát cho thấy nguồn nước mặt đạt tiêu chuẩn TCVN 5942 - 1995 “Tiêu chuẩn nguồn nước mặt dùng làm nước cấp” Do việc sử dụng hầm làm đập trữ nước thuận lợi Mơ hình cấp nước mặt Phương pháp nghiên cứu - Tiến hành lấy mẫu nước phân tích tiêu so sánh với tiêu chuẩn TCVN 5942 1995 “Tiêu chuẩn nguồn nước mặt dùng làm nước cấp” - Thiết lập mơ hình qui mơ phòng thử nghiệm chạy thử nghiệm mơ hình - Xác định thời gian lắng, xác định liều lượng chất keo tụ - Gia giảm loại vật liệu lọc theo tỷ lệ khác khau - Thay đổi loại vật liệu lọc khác - Phân tích tiêu điển hình, x.định tỷ lệ vật liệu lọc, loại vật liệu lọc phù hợp - Vật liệu, trang thiết bị: + Các loại chất keo tụ: PAC; Al2(SO4)3.18H2 ; Polymer ; Ca(OH)2 + Các loại vật liệu lọc: than hoạt tính, than antraxit, cát thạch anh hoạt hóa, Silica TĐC1, hạt vật liệu ODM Nội dung nghiên cứu - Tìm phù hợp chất keo tụ: Cụ thể xác định loại hóa chất hóa chất keo tụ nêu cho kết keo tụ tốt với liều lượng dùng - Tìm phù hợp vật liệu lọc: Cụ thể xác định loại vật liệu vật liệu nêu cho kết nước sau lọc tốt nhất, thời gian nghẹt lọc dài nhất, thời gian hoạt hóa tái sinh vật liệu lọc - Xác định lưu lượng lọc qua 1dm tiết diện mặt lọc, xác định áp lực lọc Xác định qui trình xử lý - Xác định hóa chất keo tụ Al2(SO4)3.18H2 cho kết keo tụ tốt tháng nước lũ với liều lượng dùng 30mg/l – 120mg/l - Xác định hóa chất keo tụ Ca(OH) cho kết keo tụ tốt tháng mùa khô với liều lượng dùng 20mg/l - 30mg/l - Xác định vật liệu lọc: than hoạt tính, cát thạch anh hoạt hóa , Silica TĐC1 vật liệu cho kết nước sau lọc đạt Tiêu Chuẩn vệ sinh nước Ban hành kèm theo Quyết định số 9/2005/QĐ-BYT ngày 11 tháng năm 2005 Bộ trưởng Bộ Y tế, thời gian nghẹt lọc 14 16 giờ, xác định qui trình rửa lọc tiết kiệm lượng & tiết kiệm nước rửa lọc, thời gian hoạt hóa vật liệu lọc từ 24 tháng – 36 tháng - Xác định lưu lượng lọc qua 1dm tiết diện mặt lọc 150-200 lít/giờ, xác định áp lực lọc tốt từ 0,8 – 1,2kg/cm2 Hiệu đạt thực đề án: 6.1 Hiệu kinh tế Trong Khu dân cư vượt lũ mà đề án thực có 250 hộ dân cư, đề án thực làm cho khu dân cư đạt tỷ lệ sử dụng nước 100% vào cuối năm 2004 Góp phần tăng tỷ lệ số dân sử dụng nước tỉnh nhà Nếu tính bình qn hộ có nhân mức sử dụng bình qn đạt 200lít/người/ngày Tất hộ dân vùng đề án có nước sử dụng quanh năm với giá vận hành khỏang 1500đồng/m3 phù hợp với thu nhập người dân vùng lũ 6.2 Hiệu xã hội Đề án cải thiện nước nông thôn, tác động trực tiếp đến việc cải thiện phần quang trọng đời sống người dân, giảm đói nghèo, bệnh tật Việc cung cấp nước làm nâng cao chất lượng sống sinh họat họat xã hội, thay đổi nếp sống theo thói quen sử dụng nước kênh rạch Đề án tác động mạnh mẻ đến sinh họat cộng đồng, nâng cao ý thức vệ sinh hộ gia đình, góp phần thực việc phấn đấu 100% dân số sử dụng nước Thể quan tâm Đảng nhà nước với người dân, người dân vùng lũ khó khăn kinh tế 6.3 Hiệu môi trường Tránh việc khai thác tràn lang không tập trung, dẫn đến làm ô nhiễm nguồn nước sạch, góp phần bảo vệ mơi trường nước khu vực Tránh dịch bệnh sử dụng nguồn nước không đạt tiêu chuẩn nước sinh họat Ý nghĩa khoa học đề án - Sử dụng hầm khai thác đất dùng làm đập trử nước, vừa khai thác tiềm hầm đất sau khai thác đất vừa thừa hưởng kết trình tự làm nước tự nhiên nhằm làm giảm chi phí xử lý nước mặt - Thử nghiệm tuyển chọn vật liệu xử lý nước, qui trình cơng nghệ phù hợp điều kiện tại, đảm bảo chất lượng nước cấp, chi phí đầu tư 40% so với công nghệ tương đương nước ngồi - Tiết kiệm lượng, cơng lao động việc vận hành, bảo dưỡng trạm cấp nước - Khẳng định việc dùng nguồn nước mặt làm nước cấp an tồn, có hiệu kinh tế, bảo vệ môi trường phương án cho đề án cấp nước tương lai Ý nghĩa thực tiễn khả nhân rộng mơ hình Đề án thực cấp nước cho 250 hộ dân, góp phần tăng tỷ lệ số dân sử dụng nước huyện Bình qn hộ có nhân khẩu, mức sử dụng bình qn đạt 200lít/người/ngày Tất hộ dân vùng đề án có nước sử dụng quanh năm với giá vận hành khoảng 2.000 đồng/m3 phù hợp với thu nhập người dân vùng lũ Đề án cải thiện nước nông thôn, tác động trực tiếp đến việc cải thiện phần quan trọng đời sống người dân, giảm bệnh tật Việc cung cấp nước làm nâng cao chất lượng sống sinh họat họat xã hội, thay đổi nếp sống theo thói quen sử dụng nước kênh rạch Dự án tác động mạnh mẽ đến sinh họat cộng đồng, nâng cao ý thức vệ sinh hộ gia đình, góp phần thực việc phấn đấu 100% dân số sử dụng nước Tránh việc khai thác tràn lan không tập trung, dẫn đến làm ô nhiễm nguồn nước sạch, góp phần bảo vệ môi trường nước khu vực Tránh bệnh tật sử dụng nguồn nước không đạt tiêu chuẩn nước sinh hoạt Thể quan tâm Đảng nhà nước với người dân, người dân vùng lũ khó khăn kinh tế Kết đề án có khả vào sống thông qua việc ứng dụng kết đề án sản xuất thiết bị lọc nước qui mơ gia đình dùng lọc nước mặt, nhu cầu cần thiết phát triển mạnh thời gian tới với thị trường rộng Ứng dụng công nghệ vào trạm cấp nước tập trung cho khu dân cư đặt biệt nơi khơng có nguồn nước ngầm, vùng có nguồn nước mặt dồi hay vùng gần biển hóa hệ thống thủy lợi IV Tổ chức triển khai kinh phí thực đề án Tổ chức triển khai tiến độ thực đề án Sau có định kinh phí tiến hành thực phần việc nêu bảng tiến độ thực đề án Phối hợp với địa phương trình triển khai thực đề án Nội dung công việc Khảo sát điều tra vùng Đề án Thiết kế mơ hình Thẩm định hồ sơ Thiết kế Dự tóan Thi cơng xây dựng Mơ Hình Chạy thử, tập huấn & nghiệm thu bàn giao Phân tích chất lượng nước Báo cáo nghiệm thu Thời gian Tháng 6/2010 Tháng 7/2010 Dự kiến kết Báo cáo khảo sát 9-11/2010 Hồ Sơ Thiết kế Dự tóan Quyết định Thẩm Định Trạm xử lý nước 1/2011 Đạt yêu cầu 8/2010 2/2011 Đạt chất lượng nước sinh hoạt 3/2010 Đạt yêu cầu Hội đồng KH&CN Tỉnh thông qua Tổ chức giám định, kiểm tra nghiệm thu Cơ quan thực Trung Tâm ƯDTB KH&CN Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Minh Long Sở Xây Dựng Tỉnh Long An Trung Tâm ƯDTB KH&CN Trung Tâm ƯDTB KH&CN Trung Tâm ƯDTB KH&CN Trung Tâm ƯDTB KH&CN - Tổ chức giám định kiểm tra theo qui định đơn vị chủ quản - Tổ chức nghiệm thu theo qui định Kinh phí thực đề án - Tổng kinh phí thực đề án: 578.257.000 đồng Trong đó: + Kinh phí nghiệp khoa học ĐP: 153.757.000 đồng + Kinh phí Huyện Thạnh Hóa: 424.500.000 đồng + Kinh phí thu hồi: đồng - Dự tốn kinh phí: (ĐVT: Triệu đồng) Nguồn kinh phí Tổng số kinh phí Tổng số 578,257 19,020 Nguyên vật liệu/năng lượng 280,385 Trong đó: Ngân sách SNKH Ngân sách Huyện 153,757 424.500 19,020 0,000 86,270 194.115 V Chi khóan CM đào tạo Trong Chi phí lao động trực tiếp sản xuất 85,958 24,076 61.882 Máy móc thiết bị 14,919 13,651 1.268 Chi khác 177,9 75 10,74 167.2 35 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Hiện người dân vùng lũ gặp khó khăn việc cung cấp nước sạch, có khó khăn kinh tế, khó khăn việc lựa chọn cơng nghệ nào, mơ hình để chi phí đầy tư vừa phải mà sử dụng đơn giản, lâu bền, chi phí bảo hành bảo dưỡng thấp, quang trọng chất lượng nước cấp bảo đảm yêu cầu vệ sinh theo tiêu chuẩn nước sinh họat Đề án hồn thành đạt mục tiêu xây dựng hồn chỉnh mơ hình xử lý nước mặt cho vùng lũ Tỉnh Long An Mơ hình thực đảm bảo u cầu nhất, đảm bảo cho trạm cấp nước vận hành vừa đơn giản, dễ dàng mà sử dụng lâu bền, phù hợp với thu nhập với trình độ người dân điều quan trọng chất lượng nước cấp bảo đảm yêu cầu vệ sinh theo tiêu chuẩn nước sinh hoạt Kiến nghị Tiếp tục triển khai số vùng tỉnh, nơi gặp khó khăn nước sạch, nơi có hầm khai thác đất, để góp phần giúp người dân việc cung cấp nước sạch, phát triển sản xuất, góp phần nâng cao mức sống cho người dân vùng nông thôn Địa phương tiếp nhận đề án có kế hoạch vận hành khai thác bảo dưỡng sau trạm xủa lý nước bàn giao cho địa phương TÊN ĐỀ ÁN: ĐỀ ÁN NÂNG CẤP HỆ THỐNG GIAO THÔNG PHƯỜNG 6-THÀNH PHỐ TÂN AN – TỈNH LONG AN CHỦ ĐỀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ – NÔNG THÔN Lý chọn đề án: Là đơn vị trung tâm thành phố Tân An, hoạt động thương mại, dịch vụ chủ yếu, kết cấu hạ tầng đáp ứng yêu cầu Tuy nhiên, hệ thống hạ tầng giao thông Phường xuống cấp nặng, ngõ, hẻm chưa thơng thống, thường ngập úng vào mùa mưa mùa nước gây xúc nhân dân Nâng cấp hệ thống giao thông phường yêu cầu cấp thiết nhân dân nói chung yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương Mục tiêu đề án: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường xuống cấp, nâng cấp ngõ, hẽm, hệ thống cống nước, bảo đảm khơng ngập úng vào mùa mưa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lại hoạt động thương mại – dịch vụ nhân dân, góp phần chỉnh trang mặt đô thị phường “xanh, sạch, đẹp” Thực theo phương châm Nhà nước nhân dân làm Thời gian thực cơng trình: từ năm 2012 đến năm 2015: thực nâng cấp, xây 30 cơng trình giao thông Cơ sở pháp lý: Thực Pháp lệnh số 34/PL UBTVQH 11 thực quy chế dân chủ sở Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội thành phố Tân An giai đoạn 2010-2020; Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội thành phố Tân An giai đoạn 2010-2015 Nội dung đề án: Tuyên truyền vận động nhân dân thực tốt chủ trương đề án theo phương châm nhà nước nhân dân làm Tiến hành rà soát, khảo sát, thiết kế danh mục cơng trình cần nâng cấp, cải tạo Thực cơng trình bảo đảm theo quy trình, thủ tục luật định Bảo đảm tiến độ, thời gian, chất lượng cơng trình Thực tốt công tác công khai, minh bạch nguồn thu, chi đầu tư cho cơng trình Bảo đảm thực tốt chế nhân dân tham gia giám sát cơng trình nâng cấp hệ thống giao thơng phường Biện pháp thực đề án: 5.1 Huy động vốn nhân dân đóng góp: 5.1.1 Hộ dân hưởng lợi từ đầu tư xây dựng sở hạ tầng + Hộ dân có tuyến đường qua + Hộ phía sau dãy nhà có tuyền đường qua đóng góp 50% mức đóng góp hộ phía trước 5.1.2 Mức huy động: Mức huy động dự kiến theo đối tượng sau: Hộ dân có tuyền đường qua: 50.000 đ/m/năm Hộ dân phía dãy nhà qua: 25.000 đ/m/năm Đối với hộ nghèo, gia đình sách, có cơng khơng thuộc diện đối tượng huy động 5.1.3 Thời gian huy động vốn: Thời gian huy động vốn tính hàng năm kéo dài năm (từ năm 2012 đến năm 2015), cụ thể: - Năm 2012: 500 triệu đồng; - Năm 2013: 500 triệu đồng; - Năm 2014: 500 triệu đồng; - Năm 2015: 500 triệu đồng; 5.2 Thực cơng trình - Phân hiện: + Năm 2013: 06 cơng trình + Năm 2014: 14 cơng trình + Năm 2015: 10 cơng trình (kèm theo chi tiết cơng trình) Kinh phí thực hiện: Tổng vốn đầu tư 4.200 triệu đồng - Đường, cơng nước: 1.500 triệu đồng; - Hẻm: 2.000 triệu đồng; - Hệ thống chiếu sáng: 450 triệu đồng; - Dự phòng phí (10%): 250 triệu đồng Trong đó: - Ngân sách thành phố cấp: 1.000 triệu đồng; - Ngân sách phường: 1.200 triệu đồng; - Nhân dân đóng góp: 2.000 triệu đồng Tổ chức thực hiện: 7.1 Thành lập Ban Tổ chức thực đề án nâng cấp hệ thống giao thông phường thành phố Tân An xây dựng kế hoạch thực đề án Thực tốt công tác đạo, đơn đốc kiểm tra q trình thực 7.2 Tài phường: thực thủ tục tham mưu UBND Phường mở tài khoản tiền gửi Kho bạc Nhà nước Long An để quản lý khoản thu nộp Theo dõi việc quản lý thu chi nguồn nhân dân đóng góp thực theo nguyên tắc tài theo luật định Kết hợp phận địa phường phòng ban có liên quan Thành phố lập dự tốn, thiết kế cơng trình 7.3 Địa chính: Tiến hành khảo sát, kết hợp Phòng quản lý thị, phòng Tài ngun mơi trường thành phố xác định, cấm mốc lộ giới, mốc ranh giới ngõ hẽm có cơng trình phục vụ cơng tác đo vẽ, lập hồ sơ thiết kế 7.4 Đài phát thanh: tăng cường thời lượng, tuyên truyền, phổ biến nội dung đề án để nhân dân thông suốt thực 7.5 Trường Khu phố: tiến hành rà soát lập danh sách hộ dân, tiến hành lập thu nộp theo quy định Đình kỳ quý, tháng, năm báo cáo UBND phường kết thực 7.6 Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc đồn thể: hỗ trợ thực tốt cơng tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực tốt phương châm nhà nước nhân dân làm đồng thuận trí cao nhân dân để tổ chức thực đạt kết cao Yêu cầu Trưởng đơn vị thực tốt đề án Trong q trình triển khai thực có vấn đề vướng mắc phát sinh, Ban Tổ chức thực đề án có trách nhiệm để xuất trình UBND thành phố xem xét điều nội dung quy định cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương ... phù hợp - Vật liệu, trang thi t bị: + Các loại chất keo tụ: PAC; Al2(SO4)3.18H2 ; Polymer ; Ca(OH)2 + Các loại vật liệu lọc: than hoạt tính, than antraxit, cát thạch anh hoạt hóa, Silica TĐC1,... Thành lập Ban đạo: UBND tỉnh thành lập Ban đạo đề án gồm: Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban, Giám đốc Sở Y tế - Phó ban thường trực, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Giám đốc Sở Nội vụ - Phó ban, uỷ... dụng quanh năm với giá vận hành khỏang 1500đồng/m3 phù hợp với thu nhập người dân vùng lũ 6.2 Hiệu xã hội Đề án cải thi n nước nông thôn, tác động trực tiếp đến việc cải thi n phần quang trọng
- Xem thêm -

Xem thêm: De an mau thi mon hanh chinh hoc , De an mau thi mon hanh chinh hoc , Mục tiêu của đề án:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay