Quản trị chiến lược

19 7 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 15:10

Kế hoạch kinh doanh: Thành viên nhóm: Nến nghệ thuật Ý tưởng dự án Kinh doanh nến nghệ thuật Bán buôn bán lẻ Th ực hi ên ướ c m Mục đích yêu cầu t o Tạ h hậ n u h c ọ H Mục đích ỏ c p â nh h i ki n n n K m ệ i gh D ì Th g n rt Tín m ụ iê t c u t ả h hk h ao c i gq n ú Đ Yêu cầu u ki h n ì y tr n nh a o hd việc g n c h c u thí Thị trường mục tiêu Khách mua lẻ Khách mua buôn Kinh Kinhdoanh doanhthân thânthiện thiện Tổ Tổchức chứccác cáccuộc cuộcthi thitrong trongngày ngàylễ lễ Tặng Tặngquà quàkhuyến khuyếnmại mại Thị Thịtrường trường khách kháchlẻ lẻ Từ Từ 16 16đến đến 24 24 tuổi tuổi Giảm Giảmgiá giákhi khimua mua Hợp Hợptác tácđôi đôibên bêncùng cùngcó cólợi lợi Tặng Tặngquà quàtrong trongngày ngàylễ lễ Thị Thịtrường trường khách khách mua muabuôn buôn (các (cáccửa cửahàng) hàng) Đối thủ cạnh tranh Các cửa hàng lưu niệm Cửa hàng nến nghệ thuật khác Dụng cụ thắp sáng mini Nến mang chất lượng Quy mô dự án Quy mô dự án Đầu tư với 150 triệu Trên địa bàn Hà Nội Chi phí tài sản cố định stt Tài sản cố định Số lượng Đơn giá(Đồng) Đơn vị tính Thành tiền(đồng) Tủ kính 3.000.000 Chiếc 6.000.000 Kệ gỗ 2.000.000 Chiếc 2.000.000 Bàn + ghế 1.000.000 Chiếc 1.000.000 Máy tính 6.000.000 Chiếc 6.000.000 Biển tên 4.000.000 Chiếc 2.000.000 Xe máy 10.000.000 Chiếc 10.000.000 Thuê cửa hàng Tổng 7.000.000 tháng 7.000.000 34.000.000 Chi phí ngun vật liệu, hàng hóa tháng stt Tên hàng hóa Nến truyền thống Số lượng(chiếc) Giá mua Thành tiền 50 10.000đ 5.000.000đ Nến thơm 300 50.000đ 15.000.000đ Nến nghệ thuật 300 100.000đ 30.000.000d Nến ngoại nhập 20 200.000đ 4.000.000d Chân nến 500 20.000đ 10.000.000đ Chi phí phát sinh Tổng 5.000.000đ 1650 79.000.000đ Bảng tính lương tháng stt Chức danh Số người Mức lương Tổng lương Chủ cửa hàng 2.000.000đ 2.000.000đ Nhân viên 1.500.000đ 4.500.000đ Tổng 6.500.000đ Ghi Doanh thu hàng tháng stt Tên loại nến Số lượng Giá bán Tổng doanh thu Nến truyền thống 20 10.000đ 200.000đ Nến nghệ thuật 70 100.000đ 7.000.000đ Nến thơm 50 50.000đ 2.500.000đ Nến ngoại nhập 200.000 1.000.000đ Các nhà hàng 200 100.000đ 20.000.000đ Tổ chức sinh nhật, tiệc cưới 100 100.000đ 10.000.000đ 40.700.000đ Lợi nhuận hàng tháng stt Khoản mục Số lượng Tổng Tổng doanh thu / tháng 245 Tổng chi phí / tháng 28.500.000đ Lợi nhuận 12.500.000đ 40.700.000đ Ý nghĩa kinh tế xã hội Xây dựng, phát triển môi Trường kinh doanh Tạo nguồn thu nhập cho thân Ý nghĩa KTXH Giúp người đông sống Một số hình ảnh nến nghệ thuật
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị chiến lược , Quản trị chiến lược

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay