Chủ đề các định luạt về chất khí mới tập huấn 2018

13 5 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 13:58

Chuyên đề: BA ĐỊNH LUẬT NIU-TƠN Ngày soạn: 05/10/2015 Ngày thực hiện:………… 2015 I Xác định vấn đề cân nghiên cứu: Ba định luật Niu-Tơn coi tảng vật lí học cổ điển Sự biểu lực học phổ biến đời sống, việc giúp học sinh chiếm lĩnh kiến thức vận dụng định luật Niu-tơn cần thiết Dưới ví dụ việc xây dựng chuyên đề dạy học Ba định luật Niu-Tơn sử dụng thời gian hai tiết xây dựng kiến thức lí thuyết tiết làm tâp vận dụng kiến thức II Nội dung kiến thức cần xây dựng chuyên đề 1.Nội dung 1: Định luật Niu-Tơn; Qn tính Nếu vật khơng chịu tác dụng lực chịu tác dụng lực có hợp lực khơng, vật đứng yên tiếp tục đứng yên, chuyển động tiếp tục chuyển động thẳng Định luật I giúp ta phát vật có tính chất mà nhờ tiếp tục chuyển động lực tác dụng vào vật Tính chất gọi qn tính Qn tính tính chất vật có xu hướng bảo tồn vận tốc hướng độ lớn Nội dung 2:Định luật II Niu-Tơn; khối lượng; trọng lực, trọng lượng Gia tốc vật hướng với lực tác dụng lên vật Độ lớn gia tốc tỉ lệ với độ lớn lực tỉ lệ nghịch với khối lượng vật → F a= m → hay → → F = ma Trong trường hợp vật chịu nhiều lực tác dụng → → → F1 , F2 , , Fn : → → → → hợp lực lực F → F = F1 + F2 + + Fn Theo định luật II Niu-Tơn, khối lượng dùng để mức quán tính vật hay: Khối lượng đại lượng đặc trưng cho mức quán tính vật Tính chất khối lượng Khối lượng đại lượng vô hướng, dương không đổi vật Khối lượng có tính chất cộng Trọng lực Trọng lượng: Trọng lực lực Trái Đất tác dụng vào vật, gây cho chúng gia tốc rơi tự Trọng lực kí hiệu → Trọng lực tác dụng lên vật đặt trọng tâm vật P Công thức trọng lực → → P = mg Độ lớn trọng lực tác dụng lên vật gọi trọng lượng vật, kí hiệu P Trọng lượng vật đo lực kế Nội dung 3: Định luật III Niu-Tơn Trong trường hợp, vật A tác dụng lên vật B lực, vật B tác dụng lại vật A lực Hai lực có giá, độ lớn ngược chiều → → FBA = − FAB Một hai lực tương tác hai vật gọi lực tác dụng lực gọi phản lực Đặc điểm lực phản lực : Lực phản lực luôn xuất (hoặc đi) đồng thời Lực phản lực có giá, độ lớn ngược chiều Hai lực có đặc điểm gọi hai lực trực đối Lực phản lực khơng cân chúng đặt vào hai vật khác Nội dung 4: Vận dụng Sử dụng ba định luật Niu-Tơn giải tập cân chuyển động vật, hệ vật (chất điểm), giải thích số tượng thường gặp đời sống kỹ thuật liên quan đến định luật học III Mục tiêu dạy học: Kiến thức - Phát biểu được: Định nghĩa quán tính, ba định luật Niuton, định nghĩa khối lượng nêu tính chất khối lượng - Viết công thức định luật II, định luật III Newton trọng lực - Nêu đặc điểm cặp “lực phản lực” - Vận dụng định luật Niu-Tơn để thực có hiệu tình đời sống có liên quan Kỹ - Vận dụng định luật I Newton khái niệm quán tính để giải thích số tượng vật lí đơn giản để giải tập - Chỉ điểm đặt cặp “lực phản lực” Phân biệt cặp lực với cặp lực cân - Vận dụng phối hợp định luật II III Newton để giải tập - Tìm tình quan trọng thực tế giải thích định luật Niu-Tơn nêu phương án giải quyết, phòng tránh hiệu Thái độ: -Tự tin đưa ý kiến cá nhân thực nhiệm vụ lớp, nhà - Chủ động trao đổi, thảo luận đưa ý kiến - Hợp tác chặt chẽ với bạn thực nhiệm vụ nghiên cứu, thí nghiệm nhà Định hướng lực hình thành: - Năng lực sử dụng kiến thức: Sử dụng kiến thức để giải toán có liên quan tới ba định luật Niu-Tơn toán thực tiễn - Năng lực phương pháp: Đề xuất dự đốn có chuyển động theo quán tính, phụ thuộc gia tốc vào lực khối lượng, lực phản lực; đề xuất phương án thí nghiệm bố trí dụng cụ hợp lí; thực thí nghiệm theo kế hoạch đề xuất kiểm tra tính đắn định luật - Năng lực trao đổi thông tin: Thực trao đổi thảo luận với bạn để thực nhiệm vụ - Năng lực cá thể: Kết hợp kiến thức việc giải toán định luật Niu-Tơn, giải tình thực tiễn có liên quan IV Tiến trình dạy học: Hoạt động : Tìm hiểu định luật I Newton-quán tính 1.Làm nảy sinh vấn đề cần nghiên cứu (Phát triển lực: K1,P1,P2,X1) - Giáo viên đặt vấn đề: Lực có phải nguyên nhân trì chuyển động hay khơng? Nếu khơng có lực tác dụng vật chuyển động hay không? - Giáo viên làm TN: đẩy sách mặt bàn, sau ngừng đẩy sách dừng lại - Các nhóm học sinh thảo luận trả lời câu hỏi, đưa ví dụ minh họa cho câu trả lời - Giáo viên nhận xét câu trả lời, lập luận tượng xảy khơng có ma sát Giải vấn đề (Phát triển lực:X1,P1,P2,P6) - Giáo viên mơ tả thí nghiệm Galilê - Các nhóm học sinh quan sát nhận xét quãng đường bi lăn máng nghiêng thay đổi độ nghiêng máng - Giáo viên trình bày dự đốn Galilê: Nếu khơng có ma sát máng nằm ngang bi chuyển động thẳng mãi Phát biểu vấn đề cân nghiên cứu (Phát triển lực: K1,P2,X1) - Giáo viên thông báo: qua quan sát, thí nghiệm tiến hành với độ xác cao nhà bác học Niu-tơn khái quát thành Định luật gọi Định luật Niu-tơn: Nếu vật không chịu tác dụng lực chịu tác dụng lực có hợp lực khơng vật đứng yên tiếp tục đứng yên, chuyển động tiếp tục chuyển động thẳng - Giáo viên nêu : từ định luật Niu-tơn người ta phát vật có tính chất mà nhờ vật chuyển động lực đi, tính chất gọi quán tính - Giáo viên nêu khái niệm quán tính: Mọi vật có tính chất bảo tồn vận tốc hướng độ lớn Tính chất gọi quán tính 4 Vận dụng (Phát triển lực:K3,K4,P1,P2,X1) - Giáo viên đưa tượng: Khi xe chở khách chạy nhanh phanh đột ngột - Các nhóm học sinh thảo luận nêu tượng xảy giải thích - Giáo viên nhận xét - Các nhóm học sinh thảo luận đưa tượng thực tế có biểu chuyển động theo quán tính, phân tích trường hợp có lợi, trường hợp có hại, cách khắc phục… - Giáo viên nhận xét Hoạt động : Tìm hiểu định luật II Newton Làm nảy sinh vấn đề cần nghiên cứu (Phát triển lực:K1,P1,P2,X1) + Nêu vấn đề thơng qua ví dụ: Một xe ô tô tải bị chết máy cần di chuyển đến xưởng sửa chữa gần Lúc đầu người đẩy phải thời gian dài nhận thấy tăng tốc độ Nhưng nhiều người đẩy xe tăng tốc nhanh đến mức phải chạy theo xe + Các nhóm học sinh thảo luận học sinh nêu nhận xét phụ thuộc gia tốc vào lực tác dụng (bao gồm hướng độ lớn) + Giáo viên nhận xét, kết luận: Lực tác dụng vào vật lớn vật thu gia tốc lớn, gia tốc hướng với lực + Giáo viên nêu vấn đề thông qua ví dụ: Một người dùng xe máy kéo xe bò chở thóc Lúc xe khơng có gì, lúc xe chất đầy bao thóc Hỏi trường hợp xe tăng tốc nhanh hơn?( coi lực kéo khơng đổi) + Các nhóm học sinh thảo luận học sinh nêu nhận xét phụ thuộc gia tốc vào khối lượng + Giáo viên nhận xét, kết luận: Cùng lực tác dụng vật khối lượng lớn thu gia tốc nhỏ Phát biểu vấn đề cần nghiên cứu(Phát triển lực: K1,P2,X1) - Giáo viên thơng báo: qua quan sát thiên văn, thí nghiệm tiến hành với độ xác cao nhà bác học Niu-tơn khái quát thành Định luật gọi Định luật Niutơn: Gia tốc vật hướng với lực tác dụng lên vật Độ lớn gia tốc tỉ lệ với độ lớn lực tỉ lệ nghịch với khối lượng vật → F a= m → hay → → F = ma - Trong trường hợp vật chịu nhiều lực tác dụng → → → F1 , F2 , , Fn : → → → → hợp lực lực F → F = F1 + F2 + + Fn Hoạt động : Tìm hiểu khối lượng mức quán tính Làm nảy sinh vấn đề cần nghiên cứu (Phát triển lực: K1,P1,P2,X1) - Giáo viên nêu vấn đề: Cho hai vật chịu tác dụng lực có độ lớn Hãy vận dụng định luật II Niu-tơn để suy rằng, vật có khối lượng lớn khó làm thay đổi vận tốc hơn, tức có mức qn tính lớn - Các nhóm học sinh thảo luận trả lời câu hỏi Đại diện nhóm nêu câu trả lời nhóm khác nhận xét - Giáo viên nhận xét rằng: khối lượng thể mức quán tính vật Phát biểu vấn đề cần nghiên cứu(Phát triển lực: K1,P2,X1) Giáo viên thông báo: - Khối lượng đại lượng đặc trưng cho mức quán tính vật - Khối lượng đại lượng vô hướng, dương không đổi vật - Khối lượng có tính chất cộng Vận dụng (Phát triển lực: K3,K4,P1,P2,X1) -Giáo viên nêu số tượng: + Máy bay phải chạy quãng đường dài đường băng cất cánh + Vì xe có tải trọng lớn (Cơng-ten-nơ) chạy nhanh dễ bị “mất phanh” gây tai nạn - Các nhóm học sinh thảo luận trả lời - GV yêu cầu nhóm đưa tình thực tế thể liên hệ khối lượng mức qn tính - Các nhóm học sinh thảo luận trả lời - Giáo viên nhận xét Hoạt động : Tìm hiểu trọng lực trọng lượng (Phát triển lực:X1,X2,K1,K2,P1) - Giáo viên nêu vấn đề: ta biết vật thả từ độ cao bị rơi mặt đất lực làm cho vật rơi, lực có đặc điểm ( điểm đặt, hướng, độ lớn) nào? - Các nhóm học sinh thảo luận trả lời - Giáo viên nhận xét, đưa khái niệm trọng lực, trọng lượng: +Trọng lực lực Trái Đất tác dụng vào vật, gây cho chúng gia tốc rơi tự Trọng lực kí hiệu → Trọng lực tác dụng lên vật đặt trọng tâm vật P Công thức trọng lực: → → P = mg + Độ lớn trọng lực tác dụng lên vật gọi trọng lượng vật, kí hiệu P Trọng lượng vật đo lực kế - Giáo viên nêu câu hỏi: + Trên túi bột giặt Omo có ghi sau: “ Trọng lượng tịnh: 5kg” Theo em cách ghi có khơng? Vì sao? + Bạn A nói với bạn B: “Dạo béo quá, vừa cân xong, trọng lượng 50 kg” Theo em, bạn A nói hay sai, sai chỗ sai bạn? - Các nhóm học sinh thảo luận trả lời - Giáo viên nhận xét, lưu ý học sinh phân biệt trọng lực trọng lượng Hoạt động :Tìm hiểu định luật III Niu-tơn Làm nảy sinh vấn đề cần nghiên cứu (Phát triển lực: K1,P1,P2,X1) - Giáo viên thực thí nghiệm: Bắn bi A vào bi B đứng yên Yêu cầu học sinh nêu tượng xảy giải thích - Các nhóm học sinh quan sát, thảo luận nêu tượng xảy ra, giải thích nhận xét câu trả lời bạn - Giáo viên nhận xét câu trả lời, nêu kết luận: sau va chạm bi B chuyển động đồng thời bi A thay đổi chuyển động Nguyên nhân va chạm bi A tác dụng lên bi B lực đồng thời bi B tác dụng ngược trở lại bi A lực (lực gây gia tốc tức làm biến thiên vận tốc) Phát biểu vấn đề cần nghiên cứu(Phát triển lực: K1,P2,X1) - Giáo viên thông báo: qua quan sát thiên văn, thí nghiệm tiến hành với độ xác cao nhà bác học Niu-tơn khái quát thành Định luật gọi Định luật Niutơn: Trong trường hợp, vật A tác dụng lên vật B lực, vật B tác dụng lại vật A lực Hai lực có giá, độ lớn ngược chiều → → FBA = − FAB Một hai lực tương tác hai vật gọi lực tác dụng lực gọi phản lực Đặc điểm lực phản lực : + Lực phản lực luôn xuất (hoặc đi) đồng thời + Lực phản lực có giá, độ lớn ngược chiều Hai lực có đặc điểm gọi hai lực trực đối + Lực phản lực không cân chúng đặt vào hai vật khác Vận dụng (Phát triển lực: K3,K4,P1,P2,X1) -Giáo viên nêu câu hỏi: +Trong vụ tai nạn giao thông, tơ tải đâm vào Ơ tơ chạy ngược chiều Ơ tơ chịu lực lớn hơn? Ơ tơ nhận gia tốc lớn hơn? Hãy giải thích + Xét tượng dùng búa đóng vào đinh lực búa tác dụng lên đinh lực đinh tác dụng lên búa có bừng khơng? Nếu đinh di chuyển mà búa khơng di chuyển? - Các nhóm học sinh thảo luận trả lời - Giáo viên nhận xét, nhấn mạnh với học sinh: Lực phản lực có độ lớn nhau, vật có khối lượng lớn thu gia tốc nhỏ (ĐL II Niu-tơn) Hoạt động :Vận dụng kiến thức ba định luật Niu-tơn để giải tập, giải thích tượng vật lí, tình đời sống(Phát triển lực: K1,K2,K3,K4P1,P2,P3,P5,X1X2,X7,C1,C2) -Giáo viên giao câu hỏi, tập, tình cho học sinh, yêu câu nhóm thảo luận nhà tìm câu trả lời Trên lớp nhóm nêu câu trả lời, ý kiến, nhận định, nêu tình huống, biện pháp giải tình Các nhóm nhận xét lẫn nhau, sau giáo viên nhận xét, phân tích rõ đúng, sai, thiếu sót nhóm, bổ sung cho đầy đủ CÁC NĂNG LỰC CẦN PHÁT HIỆN Ở HỌC SINH KHI DẠY HỌC CHỦ ĐỀ CÁC ĐỊNH LUẬT NIUTƠN Nhóm lực thành phần Năng lực thành phần dạy học Vật lý K1: Trình bày kiến thức tượng, đại lượng, định luật, nguyên lí vật lí bản, phép đo, số vật lí K2: Trình bày mối quan hệ kiến thức Vật lý Nhóm NLTP liên quan đến sử K3: Sử dụng kiến thức Vật lý dụng kiến thức để thực nhiệm vụ Vật lý học tập K4: Vận dụng (giải thích, dự đốn, tính tốn, đề giải pháp, đánh giá giải pháp…) kiến thức Vật lý tình thực tiễn Nhóm NLTP Các lực phát triển dạy học nội dung kiến thức cụ thể… - Nêu nội dung ba định luật Niutơn - Nêu tính chất lực phản lực - Trình bày mối quan hệ khối lượng quán tính - Mối quan hệ gia tốc với lực khối lượng; mối quan hệ khối lượng mức quán tính; mối quan hệ lực phản lực - Giải tập cân chuyển động vật, hệ vật - Nêu ví dụ tượng quán tính thực tế - So sánh mức quán tính vật - Giải thích số tượng thường gặp đời sống kỹ thuật liên quan đến quán tính P1: Đặt câu hỏi - Tại xe dừng (hoặc tăng kiện vật lí tốc) đột ngột người ngồi xe lại bị lao phía trước (hoặc ngả phía sau)? - Tại máy bay phải chạy đường băng dài trước cất cánh? … P2: Mô tả - Khi tay đấm vào tường tay bị tượng tự nhiên ngơn đau tương tác tay ngữ Vật lý quy tường gây cảm giác đau đó… luật Vật lý tượng P3: Thu thập, đánh giá, lựa - Tìm kiếm, xử lý thông tin vai chọn xử lý thông tin từ trò định luật Niutơn nguồn khác để giải lịch sử Vật lý, vai trò qn vấn đề học tập tính đời sống kỹ thuật; phương pháp khẳng định lực (tập trung vào Vật lý nguyên nhân trì chuyển động lực thực vật mà làm thay đổi vận nghiệm tốc vật, tương tác có tính chất lực mơ hình hai chiều hóa) P5: Lựa chọn sử dụng - Sử dụng cơng cụ tốn học cơng cụ toán học phù hợp vectơ, phép chiếu vectơ, hệ học tập Vật lý phương trình hai ẩn để giải toán hệ vật P6: Chỉ điều kiện lý - Chỉ điều kiện lý tưởng tưởng tượng Vật lý định luật I, II Niutơn: HQC quán tính… P7; P8: Đề xuất giả - Đề xuất phương án tiến hành thí thuyết, đề xuất phương án, nghiệm kiểm chứng định luật lắp ráp thí nghiệm, tiến hành Niutơn xử lý kết thí nghiệm P9: Biện luận tính đắn - Biện luận kết thu kết thí nghiệm kiểm từ thí nghiệm, khẳng định tính chứng tiến hành đắn định luật X1: Trao đổi kiến thức - Phân biệt khái niệm khối Nhóm NLTP ứng dụng Vật lý ngôn lượng, trọng lượng, trọng lực trao đổi thông ngữ Vật lý cách diễn tin tả đặc thù Vật lý C3: Chỉ vai trò (cơ - Chỉ việc lưu ý đến quán tính hội) hạn chế quan vật giao thơng điểm Vật lý trường Nhóm NLTP liên hợp cụ thể ngồi quan đến cá mơn Vật lý nhân C6: Nhận ảnh hưởng - Trình bày tầm quan trọng Vật lý lên mối quan hệ định luật Niutơn xã hội lịch sử phát triển Vật lý HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ: BA ĐỊNH LUẬT NIU-TƠN Định luật Câu K1.1: Phát biểu nội dung định luật NiuTơn? Câu P1.1: Lực có phải ngun nhân trì chuyển động hay khơng? Câu P1.2: Nguyên nhân khiến vật chuyển động bị dừng lại? Câu P1.3: Tại xe dừng lại đột ngột người ngồi xe bị chúi đầu phía trước? Câu K1.2: Nêu quán tính vật gì? Câu K4.1: Khi xe dừng lại đột ngột người ngồi xe có tượng ? Câu X3.1: Em suy đoán chuyển động viên bi mặt phẳng ngang loại trừ lực ma sát Câu C3.1: Tại xe đạp chạy quãng đường sau ta ngừng tác dụng lực vào bàn đạp? Câu P7.1: Một vật chuyển động với vận tốc m/s Nếu nhiên lực tác dụng lên tượng sảy ra? Câu P2.1: Mơ tả tượng người ngồi xe Ơ tơ vào cua? Giải thích tượng ? Định luật Câu X1.1: Bạn An kể với bạn Bi: An: Hôm bố tớ đưa tớ cơng viên Ơ tơ Bi: Sướng An: Hic nửa đường Ơ tô bố tớ bị hỏng Bi: Thế cậu làm nào? An: Đầu tiên tớ xuống đẩy Ô tô không di chuyển, lúc sau bố tớ nhờ bác đường đẩy hộ ô tô từ từ chạy nhanh dần, lúc sau Ơ tơ nổ máy Bi: May cậu Nhưng tớ đố cậu câu An: Ô kê gà đen Bi: Tại lúc đầu cậu khơng thể đẩy ô tô? Lúc sau nhiều người lại đẩy ô tô được? An: À tớ Bi: Hì tớ khơng biết Mình hỏi thầy giáo Em đóng giả thầy giáo để giải thích tượng trên? Câu K1.1: Phát biểu nội dung định luật NiuTơn? Câu K2.2: Tác dụng lực F không đổi vào vật khối lượng A 0,5a a1 = a , Nếu lực F tác dụng vào vật B 2a C 0.5 a2 m2 = 2m m1 = m gia tốc vật thu gia tốc thu là: D 4a Câu K3.1: Một lực khơng đổi tác dụng vào vật có khối lượng 5kg làm vận tốc tăng dần từ 2m/s đến 8m/s 3s Độ lớn lực tác dụng vào vật : A N B N C 10 N D 50 N Câu K3.2: Một lực N tác dụng vào vật có khối lượng 2kg lúc đầu đứng yên theo phương nằm ngang, khoảng thời gian 2s Quãng đường mà vật khoảng thời gian đó? Bỏ qua lực ma sát Câu K1.4: Khối lượng gì? Câu K4.2: Chọn câu phát biểu a Khi vật thay đổi vận tốc bắt buộc phải có lực khác khơng tác dụng vào vật b Vật bắt buộc phải chuyển động theo hướng lực tác dụng vào c Nếu khơng lực tác dụng vào vật chuyển động vật phải dừng lại d Một vật liên tục chuyển động mãi khơng có lực tác dụng vào Câu C5.3: Tại máy bay phải chạy quãng đường dài cất cánh? Câu X4.1: Em cho biết nguyên tắc chế độ vắt quần áo máy giặt? Câu X2.1: Hãy viết lại câu sau theo ngôn ngữ Vật Lý: - Vật A có sức nặng vật B - Bạn Thủy chạy bị vấp ngã dúi dụi Câu K4.5: Xe chuyển động thẳng đoạn đường AB chịu tác dụng lực F tăng vận tốc từ đến 10m/s thời gian t Trên đoạn đường BC chịu tác dụng lực F2 tăng vận tốc đến 15m/s thời gian t a Tính tỉ số F1/F2 b Xe chuyển động đoạn đường CD thời gian 2t tác dụng lực F2 Tìm vận tốc D? Bài K4.6: cho hệ hình vẽ hai vật nặng có khối lượng m=1kg có độ cao chênh khoảng h=2m.Khi hệ đứng yên ta đặt thêm vật m’=500g lên vật m1 Bỏ qua ma sát , khối lượng dây ròng rọc Tìm gia tốc hai vật vận tốc vật hai vật m1 m2 ngang Lấy g=10m/s2 m1 Định luật NiuTơn Câu P1.4: Tại ta tác dụng lực vào tường tay ta lại đau? m2 Câu K1.1: Phát biểu nội dung định luật NiuTơn? Câu K1.5: Nêu đặc điểm lực phản lực ? Câu K3.2: Chọn phát biểu Người ta dùng búa đóng đinh vào khối gỗ : A Lực búa tác dụng vào đinh lớn lực đinh tác dụng vào búa B Lực búa tác dụng vào đinh độ lớn lực đinh tác dụng vào búa C Lực búa tác dụng vào đinh độ lớn nhỏ lực đinh tác dụng vào búa D Không thể so sánh độ lớn lực Câu P1.5: Tại xe Ơ tơ xe máy đâm xe máy bị văng xa hơn? Câu C5.2: Tại nhảy từ cao xuống ta phải gập chân lại Câu K4.3:Hai bóng ép sát vào mặt phẳng ngang Khi bng tay, hai bóng lăn qng đường 9m 4m dừng lại Biết sau rời nhau, hai bóng chuyển động chậm dần với gia tốc Tính tỉ số khối lượng hai bóng? Câu K4.4: Xe A chuyển động với vận tốc 3,6km/h đến đập vào xe B đứng yên Sau va chạm xe A chuyển động ngược lại với vận tốc 0,1m/s Còn xe B chạy với vận tốc 0,55m/s Biết mB = 200g Tìm mA? Câu K3.3: Khối gỗ B dặt mặt đất, khối gỗ A đặt khối gỗ B (đều có dạng hình hộp chữ nhật) Hãy biểu diễn lực tác dụng lên hai khối gỗ ... dạy học: Kiến thức - Phát biểu được: Định nghĩa quán tính, ba định luật Niuton, định nghĩa khối lượng nêu tính chất khối lượng - Viết công thức định luật II, định luật III Newton trọng lực - Nêu... Vật lý lên mối quan hệ định luật Niutơn xã hội lịch sử phát triển Vật lý HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ: BA ĐỊNH LUẬT NIU-TƠN Định luật Câu K1.1: Phát biểu nội dung định luật NiuTơn? Câu... vai chọn xử lý thơng tin từ trò định luật Niutơn nguồn khác để giải lịch sử Vật lý, vai trò quán vấn đề học tập tính đời sống kỹ thuật; phương pháp khẳng định lực (tập trung vào Vật lý nguyên nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Chủ đề các định luạt về chất khí mới tập huấn 2018, Chủ đề các định luạt về chất khí mới tập huấn 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay