giao trinh an toan dien

91 11 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 13:47

Giáo trình An Tồn Điện Trang CHƯƠNG MỘT NHẬP MÔN VỀ KHOA HỌC BẢO HỘ LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH LAO ĐỘNG 1.1 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ KHOA HỌC KỸ THUẬT BẢO HỘ LAO ĐỘNG 1.1.1 Mục đích, ý nghĩa, tính chất cơng tác bảo hộ lao động (BHLĐ) a Mục đích, ý nghĩa cơng tác BHLĐ Mục đích BHLĐ thơng qua biện pháp khoa học kỹ thuật, tổ chức, kinh tế, xã hội để loại trừ yếu tố nguy hiểm có hại phát sinh q trình sản xuất; tạo nên điều kiện lao động thuận lợi ngày cải thiện để ngăn ngừa tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp, hạn chế ốm đau, giảm sút sức khoẻ thiệt hại khác người lao động Bảo hộ lao động trước hết phạm trù sản xuất, yêu cầu sản xuất gắn liền với trình sản xuất nhằm bảo vệ yếu tố động, quan trọng lực lượng sản xuất người lao động Tính chất cơng tác bảo hộ lao động BHLĐ Có tính chất chủ yếu là: Pháp lý, Khoa học kỹ thuật tính quần chúng - BHLĐ mang tính chất pháp lý - BHLĐ mang tính KHKT - BHLĐ mang tính quần chúng Tóm lại: Ba tính chất cơng tác bảo hộ lao động: tính pháp lý, tính khoa học kỹ thuật tính quần chúng có liên quan mật thiết với hỗ trợ lẫn 1.1.2 Điều kiện lao động yếu tố liên quan a Điều kiện lao động Điều kiện lao động tập hợp tổng thể yếu tố tự nhiên, kỹ thuật, kinh tế xã hội biểu thông qua công cụ phương tiện lao động, đối tượng lao động, trình cơng nghệ, mơi trường lao động, xếp bố trí tác động qua lại chúng mối quan hệ với người tạo nên điều kiện định cho người trình lao động Các yếu tố nguy hiểm có hại Bộ mơn Hệ thống điện - Khoa Điện - b Tai nạn lao động Tai nạn lao động tai nạn không may xảy trình lao động, gắn liền với việc thực công việc nhiệm vụ lao động làm tổn thương cho phận, chức người lao động, gây tử vong Nhiễm độc đột ngột tai nạn lao động c Bệnh nghề nghiệp: Bệnh phát sinh tác động điều kiện lao động có hại người lao động goil bệnh nghề nghiệp Bệnh nghề nghiệp làm suy yếu sức khoẻ cách lâu dài 1.1.3 Những nội dung chủ yếu khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động a) Nội dung khoa học kỹ thuật - Khoa học vệ sinh lao động (VSLĐ) VSLĐ môn khoa học nghiên cứu ảnh hưởng yếu tố có hại sản xuất sức khoẻ người lao động, tìm biện pháp cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa bệnh nghề nghiệp nâng cao khả lao động cho người lao động Nội dung khoa học VSLĐ chủ yếu bao gồm : - Phát hiện, đo, đánh giá điều kiện lao động xung quanh - Nghiên cứu, đánh giá tác động chủ yếu yếu tố môi trường lao động đến người - Đề xuất biện pháp bảo vệ cho người lao động Để phòng bệnh nghề nghiệp tạo điều kiện tối ưu cho sức khoẻ tình trạng lành mạnh cho người lao động mục đích vệ sinh lao động Cơ sở kỹ thuật an toàn Kỹ thuật an toàn hệ thống biện pháp, phương tiện, tổ chức kỹ thuật nhằm phòng ngừa tác động yếu tố nguy hiểm gây chấn thương sản xuất người lao động Khoa học phương tiện bảo vệ người lao động Ecgơnơmi với an tồn sức khoẻ lao động b) Nội dung xây dựng thực pháp luật bảo hộ lao động 1.1.4 Sự phát triển bền vững Phát triển bền vững cách phát triển “thoả mãn nhu cầu hệ mà không ảnh hưởng đến khả thoả mãn nhu cầu hệ mai sau” Phát triển bền vững xem tiến trình đòi hỏi tiến triển đồng thời lĩnh vực: kinh tế, nhân văn, môi trường kỹ thuật 1.2 Luật pháp,chế độ sách bảo hộ lao động 1.2.1 Hệ thống luật pháp chế độ sách BHLĐ Việt nam Hệ thống pháp luật BHLĐ gồm phần: Phần I: Bộ luật lao động luật khác có liên quan đến ATVSLĐ Phần II: Nghị định 06/CP nghị định khác liên quan đến ATVSLĐ Phần III: Các thông tư, Chỉ thị, Tiêu chuẩn qui phạm ATVSLĐ a Bộ luật lao động luật pháp có liên quan đến ATVSLĐ - Một số điều Bộ luật lao động có liên quan đến ATVSLĐ Ngồi chương IX “an toàn lao động, vệ sinh lao động” số điều liên quan đến ATVSLĐ với nội dung sau: Điều 29 Chương IV qui định hợp đồng lao động nội dung khác phải có nội dung điều kiện an tồn lao động, vệ sinh lao động Điều 23 Chương IV qui định nhiều trường hợp chấp dứt hợp đồng là: người sử dụng lao động không đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người lao động bị ốm đau hay bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp điều trị, điều dưỡng theo định thầy thuốc Điều 46 Chương V qui định nội dung chủ yếu thoả ước tập thể ATLĐ, vệ sinh lao động Điều 68 Chương IIV qui định việc rút ngắn thời gian làm việc người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm Điều 69 quy định số làm thêm không vượt ngày, năm Điều 284 Chương VIII qui định hình thức xử lý người vi phạm kỷ luật lao động có vi phạm nội dung ATVSLĐ b Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Nội dung quy định luật lao động củ thể hoá điều 9, 10, 11, 12 chương III Nghị định 06/CP sau:  Trách nhiệm người sử dụng lao động người bị tai nạn lao động: Sơ cứu cấp cứu kịp thời; tai nạn lao động nặng, chết người phải giữ nguyên trường báo cho quan Lao động, Y tế, Cơng đồn cấp tỉnh cơng an gần  Trách nhiệm người sử dụng lao động người mắc bệnh nghề nghiệp phải điều trị theo chuyên khoa, khám sức khoẻ định kỳ lập hồ sơ sức khoẻ riêng biệt  Trách nhiệm người sử dụng lao động bồi thường cho người bị tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp  Trách nhiệm người sử dụng lao động tổ chức điều tra vụ tai nạn lao động có tham gia đại diện BCH Cơng đồn, lập biên theo quy định 1.3 Kỹ thuật vệ sinh lao động (VSLĐ) 1.3.1 Đối tượng nhiệm vụ nội dung VSLĐ Nội dung VSLĐ bao gồm : - Nghiên cứu đặc điểm vệ sinh trình sản xuất - Nghiên cứu biến đổI sinh lý, sinh hoá thể người - Nghiên cứu việc tổ chức lao động nghỉ ngơi hợp lý - Nghiên cứu biện pháp đề phòng tình trạng mệt mỏI lao động, hạn chế ảnh hưởng yếu tố tác hạI nghề nghiệp sản xuất, đánh giá hiệu biện pháp - Qui định chế độ bảo hộ lao động, tiêu chuẩn vệ sinh, chế độ vệ sinh xí nghiệp cá nhân - Tổ chức khám tuyển xếp hợp lý công nhân vào làm việc phận sản xuất khác xí nghiệp - Quản lý, theo dõi tình hình sức khoẻ cơng nhân, tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, phát sớm bệnh nghề nghiệp.Giám định khả lao động cho công nhân bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp bệnh mãn tính khác - Đơn đốc, kiểm tra việc thực biện pháp vệ sinh an toàn lao động sản xuất 1.3.2 Các tác hại nghề nghiệp Các tác hại nghề nghiệp phân loại sau: - Tác hại liên quan đến trình sản xuất yếu tố vật lý, hoá học,sinh vật xuất trình sản xuất - Tác hại liên quan đến tổ chức lao động chế độ làm việc, nghỉ ngơi không hợp lý,cường độ làm việc cao, thời gian làm việc dài… - Tác hại liên quan đến điều kiện vệ sinh an tồn thiếu thiết bị thơng gió, chống bụi, chống nóng, chống tiếng ồn, thiếu trang bị phòng hộ lao động, không thực triệt để qui tắc vệ sinh an toàn lao động… a Vi khí hậu Vi khí hậu trạng thái lý học khơng khí khoảng khơng gian thu hẹp gồm yếu tố nhiệt độ khơng khí, độ ẩm tương đối khơng khí, vận tốc chuyển động khơng khí xạ nhiệt Điều kiện vi khí hậu sản xuất phụ thuộc vào tính chất trình cơng nghệ khí hậu địa phương b Tiếng ồn rung động Tiếng ồn âm gây khó chịu , quấy rối làm việc nghỉ ngơi người Rung động dao động học vật thể đàn hồi sinh trọng tâm trục đối xứng chúng xê xích (dịch) khơng gian thay đổi có tính chu kỳ hình dạng mà chúng có trạng thái tĩnh Tiếng ồn tác động trước hết đến hệ thần kinh trung ương,sau đến hệ thống tim mạch nhiều quan khác Tác hại tiếng ồn chủ yếu phụ thuộc vào mức ồn Tuy nhiên tần số lặp lại tiếng ồn, đặc điểm ảnh hưởng lớn đến người.Tiếng ồn liên tục gây tác dụng khó chịu tiếng ồn gián đoạn Tiếng ồn có thành phần tần số cao khó chịu tiếng ồn có tần số thấp.Khó chịu tiếng ồn thay đổi tần số cường độ c Bụi Bụi tập hợp nhiều hạt có kích thước lớn nhỏ khác tồn lâu khơng khí dạng bụi bay bay hay bụi lắng hệ khí dung nhiều pha hơi, khói, mù Bụi phát sinh tự nhiên gió bão, động đất, núi lửa quan trọng sinh hoạt sản xuất người từ q trình gia cơng, chế biến, vận chuyển nguyên vật liệu rắn Bụi gây nhiều tác hại cho người mà trước hết bệnh đường hơ hấp, bệnh ngồi da, bệnh tiêu hố…như bệnh phổi, bệnh viêm mũi, họng, phế quản, bệnh mụn nhọt, lở loét… d Chiếu sáng Chiếu sáng hợp lý khơng góp phần làm tăng suất lao động mà hạn chế tai nạn lao động, giảm bệnh mắt e Phóng xạ - Da bị bỏng, tấy đỏ chổ tia phóng xạ chiếu vào - Chức thần kinh trung ương bị rối loạn - Gầy, sút cân, chết dần chết mòn tình trạng suy nhược… Trường hợp nhiễm xạ cấp tính thường gặp sản xuất nghiên cứu mà chủ yếu xảy vụ nổ vũ khí hạt nhân tai nạn lò phản ứng nguyên tử Nhiễm xạ mãn tính xảy liều lượng (nhỏ 200 Rem) thời gian dài thường có triệu chứng sau : - Thần kinh bị suy nhược - Rối loạn chức tạo máu - Có tượng đục nhân mắt, ung thư da, ung thư xương - Cần lưu ý quan cảm giác người phát tác động phóng xạ lên thể, có hậu biết 1.4 Các yếu tố nguy hiểm gây chấn thương biện pháp phòng ngừa 1.4.1 Các yếu tố nguy hiểm gây chấn thương sản xuất Các yếu tố nguy hiểm gây chấn thương sản xuất chủ yếu cấu, đặc trưng q trình cơng nghệ dây chuyền sản xuất gây : + Có cấu chuyển động, khớp nối truyền động + Chi tiết, vật liệu gia công văng bắn (cắt, màiđập, nghiền…)… + Điện giật +Yếu tố nhiệt : Kim loại nóng chảy,vật liệu nung nóng,nước nóng ( luyện kim,sản xuất vật liệu xây dựng…)… + Chất độc cơng nghiệp , chất lỏng hoạt tính (a xít, kiềm ) + Bụi (sản xuất xi măng…) + Nguy hiểm nổ, cháy, áp suất cao (sản xuất pháo hoa, vũ khí,lò …) + Làm việc cao, vật rơi từ cao xuống (xây dựng) 1.4.2 Nguyên nhân gây chấn thương a) Nhóm ngun nhân kỹ thuật - Q trình cơng nghệ chứa đựng yếu tố nguy hiểm, có hại: có phận chuyển động,bụi, tiếng ồn… - Thiết kế, kết cấu khơng đảm bảo, khơng thích hợp với đặc điểm sinh lý người sử dụng; độ bền kém; thiếu tín hiệu, cấu báo hiệu, ngăn ngừa tải van an tồn, phanh hãm, chiếu sáng khơng thích hợp; ồn, rung vượt mức cho phép , … - Khơng thực khí hố, tự động hố khâu lao động nặng nhọc, nguy hiểm - Không thực thực không qui tắc kỹ thuật an toàn thiết bị áp lực không kiểm nghiệm trước đưa vào sử dụnh, thiếu sử dụng không phương tiện bảo vệ cá nhân… b) Nhóm nguyên nhân quản lý, tổ chức Tổ chức, xếp chỗ làm việc khơng hợp lý, tư thao tác khó khăn - Tổ chức tuyển dụng, phân công, huấn luyện, giáo dục không đúng, không đạt yêu cầu 1.4.3 Các biện pháp phương tiện kỹ thuật an toàn a) Biện pháp an toàn thân người lao động - Thực thao tác, tư lao động phù hợp, nguyên tắc an toàn, tránh tư cúi gập người, tư gây chấn thương cột sống, thoát vị đĩa đệm… - Bảo đảm không gian vận động, thao tác tối ưu, thích nghi người máy… - Đảm bảo điều kiện lao động thị giác, thính giác, xúc giác… - Đảm bảo tâm lý phù hợp, tránh tải, căng thẳng hay đơn điệu b) Thực biện pháp che chắn an tồn Mục đích thiết bị che chắn an toàn cách li vùng nguy hiểm người lao động vùng có điện áp cao, có chi tiết chuyển động, nơi người rơi, ngă Yêu cầu thiết bị che chắn : - Ngăn ngừa tác động xấu, nguy hiểm gây q trình sản xuất - Khơng gây trở ngại, khó chịu cho người lao động - Khơng ảnh hưởng đến suất lao động, công suất thiết bị Phân loại thiết bị che chắn : - Che chắn phận, cấu chuyển động - Che chắn phận dẫn điện - Che chắn nguồn xạ có hại - Che chắn hào, hố, vùng làm việc cao - Che chắn cố dịnh, che chắn tạm thời c) Sử dụng thiết bị cấu phòng ngừa Mục đích sử dụng thiết bị cấu phòng ngừa để ngăn chặn tác động xấu cố trình sản xuất gây ra, ngăn chặn, hạn chế cố lan rộng.Sự cố gây tải (về áp suất, nhiệt độ, điện áp…) hư hỏng ngẫu nhiên chi tiết, phần tử thiết bị d) Sử dụng tín hiệu, dấu hiệu an tồn Tín hiệu an tồn nhằm mục đích: - Báo trước cho ngườI lao động nguy hiểm xảy - Hướng dẫn thao tác cần thiết - Nhận biết qui định kỹ thuật an toàn qua dấu hiệu qui ước màu sắc, hình vẽ (biển báo đường…) Tín hiệu an tồn dung : - Ánh sáng, màu sắc - Âm : còi chng… - Màu sơn, hình vẽ, chữ - Đồng hồ, dụng cụ đo lường e) Đảm bảo khoảng cách kích thước an tồn Khoảng cách an tồn là khoảng không gian tối thiểu người lao động phương tiện, thiết bị, khoảng cách nhỏ chúng với để không bị tác động xấu yếu tố sản xuất khoảng cách đường dây dẫn điện đến người, khoảng cách an toàn nổ mìn, khoảng cách máy móc, khoảng cách chặt cây, kéo gỗ, khoảng cách an toàn phóng xạ… f) Thực khí hố, tự động hố điều khiển từ xa Đó biện pháp nhằm giải phóng người lao động khỏi khu vực nguy hiểm , độc hại Các trang thiết bị khí hố, tự động hố điều khiển từ xa thay người thực thao tác từ xa, điều kiện khó khăn, nguy hiểm , đồng thời nâng cao suất lao động Giáo trình An Tồn Điện CHƯƠNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ AN TỒN ĐIỆN 2.1 TÁC DỤNG CỦA DỊNG ĐIỆN ĐỐI VỚI CƠ THỂ CON NGƯỜI Người bị điện giật tiếp xúc với mạch điện có điện áp hay nói cách khác có dòng điện chạy qua thể người Dòng điện chạy qua thể người gây tác dụng sau đây: - Tác dụng nhiệt: làm cháy bỏng thân thể, thần kinh, tim não quan nội tạng khác gây rối loạn nghiêm trọng chức - Tác dụng điện phân: biểu việc phân ly máu chất lỏng hữu dẫn đến phá huỷ thành phần hoá lý máu tế bào - Tác dụng sinh lý: gây hưng phấn kích thích tổ chức sống dẫn đến co rút bắp thịt có tim phổi Kết đưa đến phá hoại, chí làm ngừng hẳn hoạt động hơ hấp tuần hoàn Các nguyên nhân chủ yếu gây chết người dòng điện thường tim phổi ngừng làm việc sốc điện: Tim ngừng đập trường hợp nguy hiểm thường cứu sống nạn nhân ngừng thở sốc điện Tác dụng dòng điện đến tim gây ngừng tim rung tim Rung tim tượng co rút nhanh lộn xộn sợi tim làm cho mạch máu thể bị ngừng hoạt động dẫn đến tim ngừng đập hoàn toàn Ngừng thở thường xảy nhiều so với ngừng tim, người ta thấy bắt đầu khó thở co rút có dòng điện 20-25mA tần số 50Hz chạy qua thể Nếu dòng điện tác dụng lâu co rút lồng ngực mạnh thêm dẫn đến ngạt thở, nạn nhân ý thức, cảm giác ngạt thở cuối tim ngừng đập chết lâm sàng Sốc điện phản ứng phản xạ thần kinh đặc biệt thể hưng phấn mạnh tác dụng dòng điện dẫn đến rối loạn nghiêm trọng tuần hồn, hơ hấp q trình trao đổi chất Tình trạng sốc điện kéo dài độ vài chục phút ngày đêm, nạn nhân cứu chữa kịp thời bình phục 2.2 ĐIỆN TRỞ CƠ THỂ NGƯỜI: Qua nghiên cứu rút số kết luận giá trị điện trở thể người sau:  Điện trở thể người đại lượng không Thí nghiệm cho thấy dòng điện qua người điện áp đặt vào có lệch pha Sơ đồ thay điện trở người biểu diển hình vẽ sau: C I Trong đó: ng R 1 C R 2 Hình 6.3 Cách nối máy biến áp có điện áp phía sơ cấp nhỏ 1000V a Mạng điện có trung tính cách điện b Mạng điện có trung tính nối đất Trong Trang trường hợp điện áp cuộn sơ cấp bé 1000V, để chống xâm nhập điện áp từ phía cuộn sơ cấp sang phía thứ cấp người ta phải nối đầu dây cuộn thứ cấp với đất (trong mạng có trung tính cách điện) với dây trung tính (trong mạng có trung tính nối đất) Ngồi biện pháp nối đất nối dây trung tính xét có thêm biện pháp nối đất phụ nối đất trung tính phụ tức đặt thêm cuộn chắn cuộn sơ cuộn thứ cấp máy biến áp cuộn phụ lại nối đất nối dây trung tính (phụ thuộc vào chế độ trung tính mạng) Tran g CHƯƠNG ẢNH HƯỞNG CỦA TRƯỜNG ĐIỆN TỪ VÀ ĐỀ PHÒNG TĨNH ĐIỆN 7.1 TRƯỜNG ĐIỆN TỪ TẦN SỐ CAO VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CON NGƯỜI Hiện nhiều ngành kinh tế, quốc phòng , phòng nghiên cứu sử dụng nhiều thiết bị máy móc liên quan đến điện trường tần số cao rađa quốc phòng sân bay Ở nhiều ngành cơng nghiệp lượng dòng điện tần số cao dùng để đốt nóng kim loại đúc, rèn nhiệt luyện, tán nối dùng để sấy, dán thiêu kết chất phi kim loại Trường điện từ tần số cao thường trường điện từ thiết bị cơng nghiệp có tần số khoảng từ 3.104 đến 3.106 Hz Ta nhận thấy xung quanh dòng điện xuất đồng thời điện trường từ trường Khi dòng điện dòng xoay chiều điện trường từ trường liên hệ với coi chung thành trường điện từ thống Trường điện từ tần số cao có khả lan truyền khơng gian với vân tốc gần vận tốc ánh sáng, lan truyền mang theo lượng Trường điện từ có tác dụng bất lợi đến thể người đáng ngại thể người khơng có cảm giác có tác dụng trường điện từ Tác hại trường điện từ đến thể người: Gần nguồn cao tần hình thành hai vùng cảm ứng xạ Cách nguồn với khoảng cách 1/6 bước sóng vùng cảm ứng chiếm ưu Ngoài vùng vùng xạ Nếu vùng cảm ứng người chịu tác dụng trường từ trường điện theo chu kỳ, vùng xạ người chịu tác dụng điện từ trường với thành phần điện, từ đồng thời thay đổi Cường độ điện từ trường nơi làm việc thay đổi phụ thuộc vào cơng suất máy phát sóng, khoảng cách tới nguồn phản xạ bề mặt bao quanh Mức độ tác dụng điện từ trường lên thể người phụ thuộc vào độ dài bước sóng, chế độ làm việc nguồn (xung hay liên tục), cường độ xạ, thời gian tác dụng, khoảng cách từ nguồn đến thể cảm thụ riêng người Tần số cao (nghĩa bước sóng ngắn), lượng điện từ mà thể hấp thụ tăng: - Tần số cao 20% - Tần số siêu cao 25% - Tần số cực cao 50% Trang Song tác hại sóng điện từ không phụ thuộc vào lượng xạ bị hấp thụ, mà phụ thuộc vào độ thấm sâu sóng xạ vào thể Độ thấm sâu cao tác hại nhiều Độ thấm sâu cho bảng lượng hấp thụ nêu làm rõ đặc tính sau sóng điện từ: sóng đêcimet gây biến đổi lớn thể so với sóng centimet sóng met Sóng milimet gây tác dụng bệnh lý so với sóng centimet đêcimet Bước sóng Loại milimet Loại centimet Loại đêcimet Loại met Độ thấm sâu Bề mặt lớp da Da tổ chức da Vào sâu tổ chức khoảng 10-15cm Vào sâu 15cm Dưới tác dụng trường điện từ tần số cao, ion tổ chức thể chuyển động, tổ chức xuất dòng điện cao tần phần lượng trường bị thấm hút Trị số độ truyền dẫn tổ chức thể tỉ lệ với thành phần chất lỏng có tổ chức Độ truyền dẫn mạnh máu bắp thịt, yếu mơ mỡ Chiều dày lớp mỡ nơi bị xạ có ảnh hưởng đến mức độ phản xạ sóng xạ thể Đại não, tuỷ xương sống có lớp mơ mỏng, mắt hồn tồn khơng có nên phận chịu tác dụng nhiều Chịu tác dụng trường điện từ có tần số khác cường độ lớn cường độ giới hạn cho phép cách có hệ thống kéo dài dẫn đến thay đổi số chức thể, trước hết hệ thống thần kinh trung ương, mà chủ yếu làm rối loạn hệ thần kinh thực vật rối loạn hệ thống tim mạch Sự thay đổi làm nhức đầu, dễ mệt mỏi, khó ngủ buồn ngủ nhiều, suy yếu tồn thân, sinh nóng nảy hàng loạt triệu chứng khác Ngồi làm chậm mạch, giảm áp lực máu, đau tim, khó thở, làm biến đổi gan lách Tác dụng lượng điện từ trường tần số siêu cao làm biến đổi máu, giảm thính mũi, biến đổi nhân mắt Sóng vơ tuyến gây rối loạn kinh nguyệt phụ nữ Nói chung phụ nữ chịu tác hại sóng điện từ nhiều nam giới Căn để đánh giá tác hại trường điện từ cường độ tác dụng trường biểu thị vôn/met Trị số giới hạn cho phép chỗ làm việc 5V/m lò cảm ứng để tơi, đúc kim loại cho phép đến 10V/m điều kiện không bao che thiết bị Ngồi người ta dùng mật độ dòng cơng suất xác định lượng truyền qua diện tích 1cm2 vng góc với phương truyền sóng giây Đơn vị tính W/cm2, mW/cm2, W/cm2 Trị số cường độ xạ giới hạn cho phép trường điện từ tần số cao chỗ làm việc xác định sau: Khi chịu tác dụng ngày làm việc cường độ Trang xạ không lớn 10W/cm2, chịu tác dụng khơng q 2h ngày khơng lớn 100W/cm2, chịu tác dụng không 15-20phút ngày khơng lớn 1mW/cm2 thiết phải đeo kính để bảo vệ mắt 7.2 Các biện pháp phòng chống Các cuộn cảm ứng nguồn điện từ trường cao (cao tần) Trường bên ống nguy hiểm trường bên ống dây cảm ứng Đối với tụ điện tạo nguồn cao tần, để nung nóng chất cách điện trường hai tụ điện lớn trường phía ngồi Nguồn trường phần tử riêng máy phát cuộn dây, tụ điện dây dẫn tuỳ điều kiện cơng nghệ đặt gian nhà sản xuất chung cần che phủ kín luồng cơng nghệ nó; tốt đặt chúng phòng riêng biệt Trong sử dụng thiết bị cao tần cần ý đề phòng điện giật, tuân thủ quy tắc an toàn Phần kim loại thiết bị phải nối đất Các dây nối đất phải ngắn khơng cuộn tròn thành nguồn cảm ứng Các thiết bị cao tần cần rào chắn, bao bọc để tránh tiếp xúc phải phần có điện thế, cần có panen bảng điều khiển, cần phải điều khiển từ xa Nước làm nguội thiết bị có điện áp cần phải tìm cách nối đất Để bao vây vùng có điện từ trường, người ta dùng chắn kim loại có độ dẫn điện cao, vỏ máy cần nối đất Diện tích làm việc cho cơng nhân làm việc phải đủ rộng Trong phòng đặt thiết bị cao tần khơng nên có dụng cụ kim loại khơng cần thiết, tạo nguồn xạ điện từ thứ cấp Vấn đề thông gió cần đặt theo u cầu thơng gió, ý chụp hút đặt miệng lò khơng làm kim loại bị cảm ứng 7.3 Ảnh hưởng trường điện từ tần số công nghiệp Điện trường đường dây trạm điện cao (tần số 50Hz) đặc biệt đường dây trạm 220kV đến 500kV thường có trị số cao Khi làm việc, sống gần đường dây, thiết bị trạm cường độ điện trường lớn gây nguy hiểm cho người Khi thiết kế, xây lắp người ta tính đến mức độ an toàn cho dân cư vi phạm quy định khoảng cách an tồn bị ảnh hưởng nguy hiểm Tiêu chuẩn hành ngành điện lực quy định: - Khu dân cư, khu vực có người làm việc thường xuyên cường độ điện trường phải 5kV/m (dưới 5kV/m giới hạn an toàn) - Cấm người vào vùng điện trường có cường độ 20kV/m - Khi công nhân làm việc vùng có cường độ điện trường lớn 5kV/m Trang phải có biện pháp bảo vệ hay phải giảm thời gian làm việc trường Để hạn chế tác hại điện trường người ta phải áp dụng biện pháp: mặc quần áo chắn đặc biệt, dùng lưới chắn, lồng chắn để giảm cường độ điện trường tác dụng lên người Ngồi cơng trình khác gần đường dây cao 220kV500kV phận kim loại cơng trình cần nối đất 7.4 Đề phòng tĩnh điện 7.4.1 Hiện tượng tĩnh điện Trong trình sản xuất, số dây chuyền cơng nghệ thường gặp tượng tích phóng điện tĩnh điện như: dệt vải, len, cuộn sợi vải, giấy, sợi PVC, cán cao su, phủ sơn vải hay giấy, rót vận chuyển dầu Đó tượng tích điện số loại nguyên vật liệu có tính cách điện, số chất lỏng chúng chuyển động cọ xát Khi tích điện đến điện cao, điện tích lớn xảy tượng phóng điện Điện tĩnh điện có trị số thay đổi phụ thuộc vào loại vật liệu, điều kiện môi trường, độ ma sát, vận tốc chuyển động từ vài KV đến vài chục KV cao Khi người công nhân chạm vào sợi, vào băng cao su, giấy, vải cuộn thường bị điện giật, nguy hiểm cho người gây cảm giác khó chịu Trong số mơi trường gây nên cháy nổ (khi có xăng dầu, khí dễ cháy, vật liệu nổ) 7.4.2 Các biện pháp phòng tránh ảnh hưởng tĩnh điện Để phòng tránh nguy hiểm phóng điện tĩnh điện người ta áp dụng nhiều biện pháp khác không để xuất tích điện, trung hồ điện tích, dẫn điện tích xuống đất Có thể dẫn biện pháp sau: - Làm tăng độ ẩm nguyên vật liệu môi trường (thường độ ẩm nguyên vật liệu cao tức độ ẩm 85% khả tích điện giảm bản) - Làm tăng điện dẫn nguyên vật liệu (phải phun hay bôi số chất để tăng độ dẫn điện nguyên vật liệu) - Dẫn điện tích xuống đất: dùng lược hay bàn chải kim loại nối đất (răng lược, bàn chải chạm vào sợi vải, len, băng cao su) Nối đất Vải Tấm đỡ b a Hình 7.1: Khử tĩnh điện chổi (a), lược (b) - Trung hồ điện tích dùng thiết bị phát ion trung hoà điện tích Trang nguyên vật liệu (dùng tia cực tím, tia rơghen, phóng xạ, điện trường) - Nối đất rulô, trục kim loại dây chuyền hay thùng, bể xitéc, đồ đựng, rót xăng dầu Hình 7.2: Sơ đồ thiết bị trung hồ loại ion hố cao tần Dây dẫn; Nắp; Biến áp; Đầu phóng điện Tấm đồng; Tấm cách điện.; Nắp Giáo trình An Tồn Điện Trang 69 CHƯƠNG DỤNG CỤ, PHƯƠNG TIỆN CẦN THIẾT CHO AN TOÀN ĐIỆN CẤP CỨU NGƯỜI KHI BỊ ĐIỆN GIẬT 8.1 CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ AN TOÀN CHO NGƯỜI TRÁNH BỊ ĐIỆN GIẬT 8.1.1 Các quy tắc chung để đảm bảo an toàn điện Để đảm bảo an toàn điện cần phải thực quy định:  Phải che chắn thiết bị phận mạng điện để tránh nguy hiểm tiếp xúc bất ngờ vào vật dẫn điện  Phải chịu điện áp sử dụng thực nối đất nối dây trung tính thiết bị điện thắp sáng theo tiêu chuẩn  Nghiêm chỉnh sử dụng thiết bị, dụng cụ an toàn bảo vệ làm việc  Tổ chức kiểm tra, vận hành theo quy tắc an toàn  Phải thường xuyên kiểm tra cách điện thiết bị hệ thống điện Qua thực tế cho thấy, hầu hết trường hợp để xảy tai nạn điện giật ngun nhân khơng phải thiết bị khơng hồn chỉnh, khơng phải thiết bị khơng hồn chỉnh, khơng phải phương tiện bảo vệ an tồn chưa đảm bảo mà vận hành khơng quy cách, trình độ vận hành kém, sức khoẻ khơng đảm bảo Để vận hành an tồn cần phải thường xuyên kiểm tra sửa chữa thiết bị, chọn cán kỹ thuật, mở lớp huấn luyện chuyên môn Cần kiểm tra thiết bị thường xuyên, tu sửa thiết bị theo định kỳ, theo quy trình vận hành Để tránh tình trạng thao tác nhầm không gây cố nguy hiểm cho người cần phải vận hành thiết bị điện theo quy trình với sơ đồ nối điện đường dây bao gồm tình trạng thực tế thiết bị điện điểm có nối đất Các thao tác phải tiến hành theo mệnh lệnh, trừ trường hợp xảy tai nạn có quyền tự động thao tác báo cáo sau 8.1.2 Các biện pháp kỹ thuật an tồn điện Để phòng ngừa, hạn chế tác hại tai nạn điện, cần áp dụng biện pháp kỹ thuật an toàn điện sau: * Các biện pháp chủ động đề phòng xuất tình trạng nguy hiểm gây tai nạn - Đảm bảo cách điện thiết bị điện Giáo trình An Tồn Điện Trang 70 - Đảm bảo khoảng cách an toàn, bao che, rào chắn phận mang điện - Sử dụng điện áp thấp, máy biến áp cách ly - Sử dụng tín hiệu, biển báo, khoá liên động * Các biện pháp để ngăn ngừa, hạn chế tai nạn điện xuất tình trạng nguy hiểm - Thực nối không bảo vệ - Thực nối đất bảo vệ, cân - Sử dụng máy cắt điện an toàn - Sử dụng phương tiện bảo vệ dụng cụ phòng hộ 8.2 Phương tiện bảo vệ dụng cụ kiểm tra điện cho người làm việc Để bảo vệ người làm việc với thiết bị điện khỏi bị tác dụng dòng điện, hồ quang cần phải sử dụng phương tiện bảo vệ cần thiết.Các phương tiện bảo vệ chia thành nhóm:  Phương tiện cách điện, tránh điện áp (bước, tiếp xúc, làm việc) gồm: sào cách điện, kìm cách điện, dụng cụ có tay cầm cách điện, găng tay cao su, giày cao su, ủng cao su, đệm cách điện cao su  Thiết bị thử điện di động, kìm đo dòng điện  Bảo vệ nối đất di chuyển tạm thời, hàng rào, bảng báo hiệu  Phương tiện bảo vệ tránh tác dụng hồ quang, mảnh kim loại bi nung nóng, hư hỏng học: kính bảo vệ, găng tay vải bạt, dụng cụ chống khí độc 8.2.1 Cấu tạo số phương tiện bảo vệ cách điện: Hình 8.1: Phương tiện bảo vệ dụng cụ a Sào cách điện; b Kìm cách điện; c Găng tay điện môi d Giày ống; đ Ủng điện môi; e đệm thảm cao su; g bệ cách điện h Những dụng cụ sửa chữa có tay cầm cách điện; k Cái điện áp di động Phương tiện bảo vệ cách điện chia làm hai loại phụ Phương tiện bảo vệ có cách điện đảm bảo khơng bị điện áp thiết bị chọc thủng, dùng chúng để sờ trực tiếp phần mạng điện Phương tiện bảo vệ phụ làm phương tiện phụ vào phương tiện thân chúng khơng thể bảo vệ Loại bảo vệ Chính Điện áp cao 1000V Sào, kìm Phụ Găng tay cách điện, đệm, bề, giày ống ngắn dài Điện áp thấp 1000V Sào, kìm, găng tay cách điện, dụng cụ thợ điện có cán cách điện (10cm) Giày, đệm, bệ cách điện a Sào cách điện Sào cách điện dùng trực tiếp để điều khiển dao cách li, đặt nối đất di động, thí nghiệm cao áp Gồm phần: phần cách điện, phần làm việc phần cầm tay Độ dài sào phụ thuộc vào điện áp Khi dùng sào cần đứng bệ cách điện, tay đeo găng cao su, chân mang giày cao su Điện định mức thiết bị (KV) Dưới 1kV Trên 1kV 10kV Trên 10kV 35kV Trên 35kV 110kV Trên 110kV 220kV Độ dài phần cách điện (m) Không có tiêu chuẩn 1,0 1,5 1,8 3,0 Độ dài tay cầm (m) Tuỳ theo liên hệ 0,5 0,7 0,9 1,0 b Kìm cách điện Kìm cách điện dùng để đặt lấy cầu chì, đẩy nắp cách điện cao su Kìm phương tiện dùng với điện áp 35kV Gồm phần: phần làm việc phần cách điện, phần cầm tay Điện định mức thiết bị (KV) 10 35 Độ dài phần cách điện (m) 0,45 0,75 Độ dài tay cầm (m) 0,15 0,2 c Găng tay điện môi, giày ống, đệm lót Dùng với thiết bị điện, dụng cụ sản xuất riêng với cấu tạo phù hợp với quy trình d Bệ cách điện: Bệ cách điện có kích thước khoảng 75 x 75 khơng q 150 x 150cm, làm gỗ ghép Khoảng cách gỗ không 2,5cm Chiều cao bệ từ sàn gỗ đến nhà không nhỏ 10cm 8.2.2 Thiết bị thử điện di động Thiết bị thử điện di động dùng để kiểm tra có điện áp hay khơng để định pha Dụng cụ có bóng đèn neon, đèn sáng có dòng điện dung qua Kích thước thiết bị phụ thuộc vào điện áp, kích thước tối thiểu sau: Điện định mức thiết bị (kV) 10 10  35 Độ dài giá đỡ (mm) 320 510 Độ dài tay cầm (mm) 110 120 Độ dài chung (mm) 680 1060 Khi dùng thiết bị thử điện đưa vào thiết bị thử đến mức cần thiết để thấy sáng Chạm vào thiết bị cần vật thử khơng có điện áp 8.2.3 Thiết bị bảo vệ nối đất tạm thời di động Bảo vệ nối đất tạm thời di động phương tiện bảo vệ làm việc chỗ ngắt mạch điện dễ có khả đưa điện áp nhầm vào dễ bị xuất điện áp bất ngờ chúng Cấu tạo gồm dây dẫn để ngắn mạch pha, cần nối đất với chốt để nối vào phần mang điện Chốt phải chịu lực điện động có dòng ngắn mạch Các dây dẫn làm đồng tiết diện không bé 25mm Chốt phải có chỗ để tháo dây ngắn mạch đòn Nối đất thực kiểm tra, khơng đóng điện vào phận nối đất Đầu tiên nối đầu cuối nối đất vào đất sau thử có điện áp hay không nối dây vào vật mang điện Khi tháo nối đất làm ngược lại 8.2.4 Những chắn tạm thời di động, nắp đậy cao su Cái chắn tạm thời di động bảo vệ cho người thợ sửa chữa khỏi bị chạm vào điện áp Những vật làm bình phong để ngăn cách, chiều cao chừng 1,8m Vật lót cách điện đặt che vật mang điện phải làm vật mềm, không cháy (cao su, tectolit, bakelit ) Có thể dùng chúng thiết bị 10 kV trường hợp không tiện dùng bình phong Bao đậy cao su để cách điện dao cách ly phải chế tạo cho dễ đậy tháo dễ dàng kìm 8.2.5 Bảng báo hiệu Cần có bảng báo hiệu để báo trước nguy hiểm cho người đến gần vật mang điện, cấm thao tác thiết bị gây tai nạn chết người, để nhắc nhở Các loại bảng báo hiệu sau:  Bảng báo trước: “Điện cao - nguy hiểm” “Đứng lại - điện cao” “Không trèo - nguy hiểm chết người” “Không sờ vào - nguy hiểm chết người”  Bảng cấm: “Khơng đóng điện - có người làm việc” “Khơng đóng điện - làm việc đường dây”  Bảng cho phép: “Làm việc chỗ này”  Bảng nhắc nhở: “Nối đất” 8.3 Cấp cứu người bị điện giật Nguyên nhân làm chết người điện giật tượng kích thích khơng bị chấn thương Khi có người bị tan nạn điện, việc tiến hành sơ cứu nhanh chóng, kịp thời phương pháp yếu tố định để cứu sống nạn nhân Các thí nghiệm thực tế cho thấy từ lúc bị điện giật đến phút sau cứu chữa 90% trường hợp cứu sống, để phút sau cứu cứu sống 10%, để từ 10 phút cấp cứu trường hợp cứu sống Việc sơ cứu phải thực phương pháp có hiệu tác dụng cao Khi sơ cứu người bị tai nạn cần thực hai bước sau: - Tách nạn nhân khỏi nguồn điện - Làm hô hấp nhân tạo xoa bóp tim ngồi lồng ngực  Tách nạn nhân khỏi nguồn điện * Nếu nạn nhân chạm vào điện hạ áp cần: Nhanh chóng cắt nguồn điện (cầu dao, aptomat, cầu chì ); khơng thể cắt nhanh nguồn điện phải dùng vật cách điện khô sào, gậy tre, gỗ khô để gạt dây điện khỏi nạn nhân, nạn nhân nắm chặt vào dây điện cần phải đứng vật cách điện khô (bệ gỗ) để kéo nạn nhân ủng hay dùng găng tay cách điện để gỡ nạn nhân ra; dùng dao rìu với cán gỗ khơ, kìm cách điện để chặt cắt đứt dây điện * Nếu nạn nhân bị chạm bị phóng điện từ thiết bị có điện áp cao Không thể đến cứu trực tiếp mà cần phải ủng, dùng gậy, sào cách điện để tách nạn nhân khỏi phạm vi có điện Đồng thời báo cho người quản lý đến cắt điện đường dây Nếu người bị nạn làm việc đường dây cao dùng dây nối đất làm ngắn mạch đường dây Khi làm ngắn mạch nối đất cần phải tiến hành nối đất trước, sau ném dây lên làm ngắn mạch đường dây Dùng biện pháp để đỡ chống rơi, ngã người bị nạn cao  Làm hô hấp nhân tạo Thực sau tách người bị nạn khỏi phận mang điện Đặt nạn nhân chỗ thống khí, cởi phần quần áo bó thân (cúc cổ, thắt lưng ), lau máu, nước bọt chất bẩn Thao tác theo trình tự: - Đặt nạn nhân nằm ngửa, kê gáy vật mềm để đầu ngửa phía sau Kiểm tra khí quản có thơng suốt không lấy di vật Nếu hàm bị co cứng phải mở miệng bằnh cách để tay phía góc hàm dưới, tỳ ngón tay vào mép hàm để đẩy hàm - Kéo ngửa mặt nạn nhân phía sau cho cằm cổ đường thẳng đảm bảo cho không khí vào dể dàng Đẩy hàm phía trước đề phòng lưỡi rơi xuống đóng quản - Mở miệng bịt mũi nạn nhân Người cấp cứu hít thở mạnh vào miệng nạn nhân (đặt trang khăn lên miệng nạn nhân) Nếu thổi vào miệng bịt kít miệng nạn nhân thổi vào mũi - Lặp lại thao tác nhiều lần Việc thổi khí cần làm nhịp nhàng liên tục 10-12 lần phút với người lớn, 20 lần phút với trẻ em Hình 7.2: Cấp cứu phương pháp hà thổi ngạt  Xoa bóp tim ngồi lồng ngực Nếu có hai người cấp cứu người thổi ngạt người xoa bóp tim Người xoa bóp tim đặt hai tay chồng lên đặt 1/3 phần xương ức nạn nhân, ấn khoảng 4-6 lần dừng lại giây để người thứ thổi khơng khí vào phổi nạn nhân Khi ép mạnh lồng ngực xuống khoảng 4-6cm, sau giữ tay lại khoảng 1/3s rời tay khỏi lồng ngực cho trở vị trí cũ Nếu có người cấp cứu sau hai ba lần thổi ngạt ấn vào lồng ngực nạn nhân từ 4-6 lần Hình 8.3: Cấp cứu theo phương pháp ấn tim vào lồng ngực Các thao tác phải làm liên tục nạn nhân xuất dấu hiệu sống trở lại, hệ hơ hấp tự hoạt động ổn định Để kiểm tra nhip tim nên ngừng xoa bóp khoảng 2-3s Sau thấy khí sắc mặt trở lại hồng hào, đồng tử co dãn, tim phổi bắt đầu hoạt động nhẹ cần tiếp tục cấp cứu khoảng 5-10 phút để tiếp sức thêm cho nạn nhân Sau kịp thời chuyển nạn nhân đến bệnh viện Trong trình vận chuyển phải tiếp tục tiến hành công việc cấp cứu liên tục ... có mang điện áp gọi điện áp tiếp xúc Hay nói cách khác điện áp tay người chạm vào vật có mang điện áp đất nơi người đứng gọi điện áp tiếp xúc Giáo trình An Tồn Điện Trang 20 Vì nghiên cứu an. .. chân - chân Một vấn đề tranh cải đường nguy hiểm 2.5 ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN DÒNG ĐIỆN QUA NGƯỜI ĐẾN TAI NẠN ĐIỆN GIẬT Yếu tố thời gian tác động dòng điện vào thể người quan trọng biểu nhiều hình... xuất - Tác hại liên quan đến tổ chức lao động chế độ làm việc, nghỉ ngơi không hợp lý,cường độ làm việc cao, thời gian làm việc dài… - Tác hại liên quan đến điều kiện vệ sinh an tồn thiếu thiết
- Xem thêm -

Xem thêm: giao trinh an toan dien, giao trinh an toan dien, b. Tiếng ồn và rung động., b. Tiếp xúc với một pha trong trong trường hợp mạng sự cố :, b. Tiếp xúc một pha trong chế độ sự cố:, Phải thực hiện nối đất các cột của đường dây 35KV. Với các đường dây từ 3-22KV cho phép chỉ nối đất các cột trong vùng có dân cư và nối đất các cột các thiết bị chống sét hay thiết bị thao tác đo lường., Xác định số lượng cọc cần thiết:, B. Trường hợp có nối đất lặp lại dây trung tính:, c. Găng tay điện môi, giày ống, đệm lót

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay