slice quản trị chiến lược kinh tế huế

199 4 0
  • Loading ...
1/199 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 12:50

CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC LÊ THỊ NGỌC ANH CHIẾN LƯỢC LÀ GÌ? • Thuật ngữ “chiến lược” sử dụng quân sự, nghĩa mưu lược tiến hành chiến tranh Chiến lược hiểu nghệ thuật sử dụng binh lực tay nhà huy cao cấp Xoay chuyển tình thế, thay đổi tương quan, so sánh lực lượng từ yếu thành mạnh, từ bị động sang chủ động để chiến thắng đối phương CHIẾN LƯỢC LÀ GÌ? • Chiến lược = Cách làm để đạt mục tiêu(goals) • Ví dụ: Mục tiêu bạn tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Huế? Vậy bạn phải làm gì? >>> Một chiến lược cho bạn: học vượt qua kỳ thi yêu cầu khác nhà trường Ví dụ: Mục tiêu bạn kinh doanh thành công, thu nhiều lợi nhuận >>> Chiến lược bạn: tăng giá Chiến lược khác: giảm chi phí QUAN ĐIỂM CHIẾN LƯỢC CỦA M PORTER  Chiến lược sáng tạo vị có giá trị độc đáo bao gồm hoạt động khác biệt  Chiến lược lựa chọn, đánh đổi cạnh tranh  Chiến lược việc tạo phù hợp tất hoạt động doanh nghiệp CHIẾN LƯỢCChiến lược tổng thể lựa chọn có gắn bó chặt chẽ với biện pháp cần thiết nhằm thực tầm nhìn doanh nghiệp tạo giá trị kinh tế bền vững bối cảnh thị trường định LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC 1950 1960 1970 1980 1990 2000 CHIẾN LƯỢCQuan điểm chiến lược kinh doanh = Quan điểm nhà quản trị cấp cao (Top manager) • Quan điểm chiến lược “MỘT BỨC TRANH LỚN” mối quan hệ tương tác qua lại yếu tố công ty- chiến lược- mơi trường BỨC TRANH LỚN PHÂN LOẠI CHIẾN LƯỢCChiến lược cấp cơng ty • Chiến lược cấp kinh doanh • Chiến lược cấp chức QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC • Thế quản trị chiến lược? • Vì phải quản trị chiến lược • Q trình quản trị chiến lược CÁC CHIẾN LƯỢC TỔNG QUÁT CL TỔNG CHI PHÍ THẤP CL ĐẶC TRƯNG HĨA KHÁC BIỆT CL TẬP TRUNG PHẠM VI SẢN PHẨM (KHÁC BIỆT HÓA) Hẹp Rộng Hẹp đến rộng PHẠM VI THỊ TRƯỜNG (PHÂN KHÚC) Rộng (thị trường đại trà) Hẹp (nhiều phân đoạn thị trường) Hẹp phân khúc(một vài phân đoạn) PHẠM VI ĐỊA LÝ (PHÂN VÙNG) Rộng Hẹp Hẹp đến rộng NĂNG LỰC PHÂN BIỆT Sản xuất quản trị vật tư, kiểm sốt chi phí Nghiên cứu phát triển, tiếp thị bán hàng Bát kỳ lực phân biệt CÁC CHIẾN LƯỢC MẶC ĐỊNH KHÁC  Bình giá cạnh tranh (competitive parity): khơng ngành đạt lợi cạnh tranh • Giá mức chi phí thỏa thuận ngầm  Bắt chước (Copycat): làm người khác làm • Các đối thủ dễ dàng bắt chước khía cạnh quan trọng  Tiến thoái lưỡng nan (Stuck in the middle) • Theo đuổi chiến lược chi phí thấp nhất, khác biệt hóa chiến lược kết hợp thất bại, không đạt chiến lược tất nhiên khơng có lợi cạnh tranh  Khơng làm gì: khơng có chiến lược TÌNH TRẠNG KHƠNG CĨ CHIẾN LƯỢC • • • Định nghĩa: tình trạng khơng có chiến lược xuất khơng có tương hợp yếu tố tảng Khó khăn – Thị phần dần mức lời thấp ngành Khắc phục – Phát triển lực phân biệt • Mở rộng qui mơ, đại hóa cơng nghệ…nhằm đạt chi phí thấp • Tăng cường khác biệt – Phân khúc thị trường thực chiến lược trọng tâm hóa – Kết hợp hai phương án – Rút khỏi ngành LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC CẤP KINH DOANH LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC • Khi lựa chọn chiến lược đầu tư cấp kinh doanh, cần xem xét yếu tố 1.Vị cạnh tranh công ty 2.Giai đoạn phát triển ngành VỊ THẾ CẠNH TRANH • Vị cạnh tranh thể thông qua thị phần lực phân biệt • Thị phần lớn - công ty mạnh (xét vị cạnh tranh) • Cơng ty có lực phân biệt nghiên cứu phát triển, marketing, tạo uy tín thương hiệu tạo vị cạnh tranh thị trường • Hai yếu tố củng cố hỗ trợ lẫn GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH • Mỗi giai đoạn phát triển ngành chứa đựng hội đe dọa khác • Ảnh hưởng khác đến chiến lược đầu tư nhằm đạt lợi cạnh tranh GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH 5 giai đoạn chu kỳ sống ngành Phát sinh/hình thành (Embryonic) Tăng trưởng (Growth) Cạnh tranh gay gắt/chấn chỉnh (Shakeout) Bảo hòa (Maturity) Suy giảm (Decline) GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH      GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH Giai đoạn phát triển ngành Vị cạnh tranh mạnh Vị cạnh tranh yếu Phôi thai Xây dựng thị phần Xây dựng thị phần Tăng trưởng Tăng trưởng Tập trung hóa Cạnh tranh gay gắt Mở rộng thị phần Tập trung hay lý/ từ bỏ Bão hòa Duy trì giữ vững Thu hoạch hay lý/từ bỏ Suy giảm Tập trung, thu hoạch hay cắt giảm tài sản Thay đổi, toán hay từ bỏ ĐỘNG THÁI CẠNH TRANH  Khi bạn lái xe máy, bạn thường xuyên thay đổi bạn làm để đáp ứng thay đổi vị trí bạn môi trường  Động thái cạnh tranh = hành động phản ứng doanh nghiệp đối thủ cạnh tranh qua thời gian • Trong nhóm chiến lược ĐỘNG THÁI CẠNH TRANH  Khi doanh nghiệp thực hành động cạnh tranh, thay đổi doanh nghiệp, ngành môi trường vĩ mô  Hành động cạnh tranh doanh nghiệp thay đổi ngành cách: • Kích thích phản ứng doanh nghiệp khác • Kích thích phản ứng từ áp lực khác • Kích thích phản ứng từ yếu tố môi trường vĩ mô ĐỘNG THÁI CẠNH TRANH  Cái bạn làm phụ thuộc vào mà đối thủ cạnh tranh bạn làm không làm  Cái mà đối thủ cạnh tranh bạn làm phụ thuộc vào mà bạn làm không làm Công ty B Phản ứng trực tiếp Hành động công ty A Phản ứng trực tiếp Không phản ứng ĐỘNG THÁI CẠNH TRANH  Những đối thủ cạnh tranh phải định phản ứng hay không phản ứng  Nếu họ phản ứng, họ phải định cách nào, nơi  Nếu đối thủ cạnh tranh bạn hành động, công ty bạn phải định có nên phản ứng khơng  Nếu phản ứng, phải định cách nào, nơi  Vì ngành cạnh tranh động, thay đổi “Tơi lướt đến nơi bóng khúc cầu đó… khơng phải nơi lăn qua.” - Wayne Gretsky ... Chiến lược cấp chức QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC • Thế quản trị chiến lược? • Vì phải quản trị chiến lược • Q trình quản trị chiến lược QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC • Quản trị chiến lược xem xét hệ thống quản lý... chúng xuất QUÁ TRÌNH QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC • Q trình quản trị chiến lược gồm giai đoạn – Hoạch định chiến lược – Triển khai chiến lược – Kiểm sốt chiến lược Q TRÌNH QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC HOẠCH ĐỊNH Phân... bão • Mơi trường kinh doanh thay đổi nhanh chóng VAI TRỊ CỦA QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC • Quản trị chiến lược giúp doanh nghiệp thấy rõ mục đích hướng • Quản trị chiến lược giúp nhà quản trị nhằm vào hội
- Xem thêm -

Xem thêm: slice quản trị chiến lược kinh tế huế , slice quản trị chiến lược kinh tế huế , QUAN ĐIỂM CHIẾN LƯỢC CỦA M. PORTER, PHƯƠNG PHÁP Mc. KINSEY, CÁC CHIẾN LƯỢC CHUẨN CỦA Mc.KINSEY

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay