Tiểu luận khởi sự doanh nghiệp dự án công ty thủy sản

39 9 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 12:37

LỜI MỞ ĐẦU Trong xu hướng hội nhập với kinh tế giới, kinh tế n ước ta có bước tiến rõ nét Khi Việt Nam gia nhập tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), ngành thuỷ sản có nhiều thuận lợi, bên cạnh có nhiều thách thức Yêu cầu đặt phải tiếp tục khai thác tốt tiềm năng, đầu tư phát triển có hiệu quả, bền vững tiếp tục h ội nhập nhanh với thủy sản khu vực quốc tế Ngành thủy sản năm gần đây, có bước tăng tr ưởng ấn tượng theo số liệu thống kê, kim ngạch xuất mặt hàng th ủy sản việt nam tháng đầu năm 2011 đạt 3,79 tỷ USD chiếm 6,14% tổng số kim ngạch xuất hàng hóa nước, đặt biệt k ể đến sản phẩm cá tra xuất nhu cầu sản ph ẩm từ cá tra xu ất Việt Nam thị trường giới ưa chuộng Mỹ, EU, Nhật… Theo dự báo, đến năm 2020 nhu cầu tiêu thụ thị trường tăng cao Ngoài ra, dịch bệnh gia súc, gia cầm tăng, người tiêu dùng chuyển sang chọn sản phẩm thủy sản Trong giai đoạn 2011-2020, tôm, cá tra nhuyễn thể chân đầu (mực, bạch tuộc) đông lạnh nhóm sản phẩm quan trọng cấu sản lượng sản ph ẩm th ủy sản xuất Việt Nam (chiếm khoảng 80%) Vì vậy, nhóm chúng em định xây d ựng kế hoạch kinh doanh “ Thành lập công ty cổ phần TLC” công ty s ản xu ất ch ế biến sản phẩm cá tra,basa phục vụ nhu cầu thị trường n ước xuất Với kiến thức thời gian nhiều hạn chế nên kế hoạch khởi nghiệp kinh doanh nhóm khơng tránh khỏi sai sót Vì nhóm chúng em mong nhận ý kiến đóng góp thầy Ths Hồ Xuân Ngọc bạn để kế hoạch kinh doanh nhóm hồn thiện Xin chân thành cảm ơn! I TÓM TẮT THỰC THI: Đối tượng Cá tra, cá basa mặt hàng xuất chủ lực Việt Nam sản phẩm thủy sản nhiều thị trường giới ưa chuộng.Thị trường xuất không ngừng mở rộng Hiện nay, cá tra xuất sang 163 nước (trong năm 2006 có 65 nước) chiếm khoảng 95% thị phần cá da trơn phile giới, sản lượng 1,5 triệu năm Biểu đồ 1: Biểu đồ 2: Cơ cấu thị trường Cơ cấu thị trường xuất cá tra theo giá trị xuất cá tra theo giá trị năm 2011 năm 2010 Nguồn: VASEP (theo số liệu Hải quan Việt Nam) Thị trường EU: thị trường tiêu thụ mà công ty TLC hướng đến Để xuất cá vào thị trường EU, cá chế biến phải đảm bảo tiêu chuẩn thực hành sản xuất nơng nghiệp tốt tồn cầu (Global GAP) Ngồi có SQF (bao gồm SQF 2000 CM SQF 1000 CM): tiêu chuẩn an toàn thực phẩm xác định yêu cầu cần thiết hệ thống quản lý chất lượng nhằm nhận diện mối nguy an toàn thực phẩm chất lượng thẩm tra giám sát phương thức kiểm soát Thị trường Mỹ: Tuy thị trường Mỹ thị trường khó tính, đòi hỏi đặt nhiều tiêu chuẩn mặt hàng cá tra nhập vào Doanh nghiệp thủy sản muốn xuất vào Mỹ phải có HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Point – Phân tích mối nguy kiểm soát điểm tới hạn – FAO/WHO ban hành) Tuy nhiên thị trường có kim ngạch xuất cao công ty thủy sản hứa hẹn thị trường lớn để TLC đầu tư khai thác Thị trường Mehico: Trong năm vừa qua, Mehico đánh giá thị trường nhập lớn, ổn định tiềm cá tra,basa Việt Nam Đây thị trường tiêu thụ cá tra, basa lớn khu vực Trung Nam Mỹ Tính đến 15-06-2011, giá trị nhập cá tra, basa Mehico đứng thứ Việt Nam sau thị trường Mỹ Nhu cầu thủy sản nuôi trồng tiếp tục tăng thời gian tới Theo dự báo, dân số giới ước tính tăng từ tỷ người lên tỷ người vào năm 2030 tới 2050 tỷ người Giả sử thận trọng rằng, nhu cầu tiêu thụ thủy sản thời gian tới giữ mức 117,3kg/người/năm ( theo ước tính năm 2010 FAO), giới cần thêm khoảng 20 triệu thủy sản thủy sản nuôi trồng vào năm 2030 40 triệu thủy sản vào năm 2050 Nhiệm vụ - Đáp nhu cầu tiêu thụ cá tra,basa thị trường nước thị trường giới - Góp phần thúc đẩy ngành chế biến thủy sản phát triển, làm gia tăng tỷ trọng ngành xuất thủy sản nước ta - Thúc đẩy kim ngạch xuất phát triển, thu nhiều ngoại tệ - Kéo theo phát triển ngành nuôi trồng thủy sản giúp đời sống người dân cải thiện - Giải công ăn, việc làm cho phận lao động trẻ Yếu Tố Then Chốt Để Thành Công Việc gia nhập WTO mang lại hội cho sản phẩm thủy sản Việt Nam việc thâm nhập thị trường giới, nước biết đến Việt Nam nhiều hơn, doanh nhân nước quan tâm đến xuất nhập hàng hóa Việt Nam, có sản phẩm thủy sản Sự ưu đãi thuế quan, xuất xứ hàng hoá, hàng rào phi thuế quan lợi ích đối xử cơng bằng, bình đẳng tạo điều kiện để hàng thủy sản Việt Nam có khả cạnh tranh thị trường giới Để đáp ứng quy định WTO yêu cầu nước thành viên, Bộ Thủy sản khơng ngừng điều chỉnh chế sách ban hành văn quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn cho phù hợp Vào WTO hội để nhà đầu tư nước quan tâm đến đầu tư vào phát triển thủy sản Việt Nam Ngành Thuỷ sản Việt Nam đứng vị trí thứ topten có kim ngạch xuất thuỷ sản lớn nhất, với 3,79 tỷ USD đạt năm 2011, có mặt 163 thị trường nước ngồi… Nghị định phủ quản lý sản xuất tiêu thụ cá tra Căn Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn Luật Thuỷ sản ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét đề nghị Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Điều Phát triển bền vững sản xuất, tiêu thụ cá tra Nhà nước có sách đảm bảo phát triển bền vững, khuy ến khích tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham gia s ản xu ất tiêu th ụ cá tra sở quy hoạch cấp có thẩm quyền phê duyệt; Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư, nghiên cứu khoa học ứng dụng công nghệ tiến tiến vào sản xuất tiêu th ụ cá tra; Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá s ản phẩm cá tra đảm bảo an tồn vệ sinh thực phẩm; Phát triển ni cá tra gắn với chế biến đại, hình th ức nuôi công nghiệp, nuôi sinh thái gắn với bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn lợi Sản xuất sản phẩm cá tra đảm bảo sạch, an toàn vệ sinh th ực phẩm phát triển sản phẩm giá trị gia tăng phù h ợp v ới nhu c ầu thị hiếu thị trường Chính sách tín dụng, hỗ trợ rủi ro sản xuất Và tiêu th ụ cá tra Điều 14 Chính sách tín dụng Cá nhân hộ gia đình, hộ sản xuất kinh doanh, chủ trang trại sản xuất giống nuôi, chế biến dịch vụ phục vụ sản xuất, tiêu th ụ cá tra xem xét cho vay khơng có bảo đảm tài sản, theo m ức nh sau: a) Tối đa 100 triệu đồng cá nhân, hộ gia đình; b) Tối đa đến 400 triệu đồng hộ kinh doanh, sản xuất ngành nghề làm dịch vụ phục vụ sản xuất tiêu thụ cá tra; c) Tối đa 01 (một) tỷ đồng đối tượng h ợp tác xã, ch ủ trang trại Trường hợp nguyên nhân bất khả kháng ch ưa tr ả n ợ hạn cho tổ chức tín dụng xem xét cấu lại th ời h ạn n ợ cho khác hàng theo quy định hành, đồng th ời tùy tr ường h ợp cụ th ể tổ chức tín dụng nghiên cứu xem xét cho vay m ới, mà không ph ụ thuộc vào nợ cũ khác hàng chưa trả nợ hạn II TÓM TẮT KINH DOANH 1.Quyền sở hữu công ty: Tên Công ty : Công ty cổ phần thủy sản TLC Nhà đầu tư: Nhóm lớp TBVQT01 cổ đơng ngồi n ước Đặc điểm kinh doanh: Công ty cổ phần thủy sản TLC m ột công ty kinh doanh ngành thủy sản chế biến sản phẩm cá tra,basa phục vụ nhu cầu thị trường nước xuất Với định hướng đầu tư công ngh ệ chế biến bảo quản đại, kết hợp với huy hoạch vùng nguyên liệu t ốt mang lại giá trị cạnh tranh cao cho doanh nghiệp Địa liên lạc : Số 234 Quốc lộ 30,TP Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp  (0673) 870 416 DĐ: 0972.336.524 Email: tlcvn.@gmail.com Web: http://tlcvn.com 1.1 sơ đồ tổ chức công ty Hội Đồng quản trị Giám đốc điều hành GĐ Kỷ thuật Phòng R&D Phòng nghiệp vụ GĐ kinh doanh Phòng QT hành Phòng giải páp DN Phòng NC PT sản phẩm Phòng tư vấn, hổ trợ KH 2.Tóm Tắt Khởi Sự Kinh Doanh Phát triển kinh tế đất nước đồng nghĩa với việc đẩy mạnh phát tri ển ngành cơng nghiệp Trong tập trung đẩy mạnh khai thác th ế mạnh vùng miền Nhà nước đạo tập trung th ực Có thể nói, nhiều năm gần đây, cá tra liên tiếp mặt hàng xuất chủ lực thủy sản Việt Nam, góp phần vào tăng trưởng xuất thủy sản nói riêng kinh tế đất nước nói chung Cá tra nuôi tập trung khu vực đồng sông Cửu Long (ĐBSCL) Do vùng ĐBSCL có điều kiện tự nhiên thuận lợi (với hệ thống sơng ngòi chằng chịt với hai dòng sơng Tiền sơng Hậu chảy qua với chiều dài sông khoảng 220km) kết hợp với kỹ thuật ni cá tra khơng q khó nên nghề nuôi cá tra phát triển mạnh Năm 2003 diện tích ni cá tra ĐBSCL 2,792 đến cuối năm 2010 khoảng 5,400 Theo số liệu thống kê, lực lượng lao động khu vực nông thôn trẻ đặc biệt Đồng Tháp với dân số 1,6 triệu người tỷ lệ nhóm tuổi từ 15-29 chiếm tới 1/3 tổng dân số độ tuổi lao động Đây nguồn lao động dồi cho ngành công nghiệp chế biến thủy sản xuất TLC Bên cạnh đó, với sống cơng nghiệp đại ngày phát sinh nhiều mầm bệnh gia súc, gia cầm làm cho người tiêu dùng chuyển xu hướng sang sử dụng sản phẩm thủy sản Theo thống kê Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO), dân số nước ta đứng thứ 13 giới, xấp xỉ 87 triệu người Dân số Việt Nam tiếp tục tăng, với mức tăng triệu người/ năm, tương đương với dân số tỉnh trung bình Như trường nội địa đầy tiềm tiêu thụ sản phẩm Ngoài thị trường giới ưa chuộng sản phẩm cá tra xuất Việt Nam Trong tháng đầu năm 2011, diện tích ni cá tra vùng ĐBSCL đ ạt 3.980 ha, diện tích thu hoạch 1.933 ha, sản lượng cá thu ho ạch đ ạt 597.324 (năng suất 309 tấn/ha) với kim ngạch xuất kh ẩu đạt 744 triệu USD Một số địa phương có diện tích thả ni nhiều gồm Đồng Tháp 1.188ha, An Giang 787ha, TP Cần Thơ 665ha, nh ất Kiên Giang 16,95ha Từ cuối tháng 5-2011 đến nay, sản lượng cá tra đến kỳ thu hoạch tăng, nguồn nguyên liệu đáp ứng nhu cầu sản xuất nhà máy Từ tình hình nghiên cứu trên, nhóm chúng em nhận thấy việc xây dựng cơng ty chế biến Cá Tra Đồng Tháp điều cần thiết Nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thủy sản xuất phục vụ nhu cầu thị trường nội đại,giải việc làm cho người lao động góp phần phát triển kinh tế- xã hội đất nước Chính vậy, chúng em xây dựng kế hoạch kinh doanh việc xây dựng nhà máy chế biến thủy sản Đồng Tháp 3.Tầm Nhìn Và Sứ Mệnh Cá tra, basa – quà tặng dòng Mekong Cơng ty cổ phần thủy sản TLC thành lập nhằm cung cấp cho sống đa dạng mặt hàng thủy sản từ dòng Mekong trù phú Chúng tơi hồn thiện sản phẩm theo yêu cầu khách hàng Công ty phát triển lĩnh vực kinh doanh thủy sản với tâm tính m ới l ch ất lượng cao mẫu sản phẩm sang tạo Chúng mang đến cho đối tác chân thành hiệu kinh doanh Chúng nỗ lực đáp ứng mong chờ khách hàng với hệ th ống truy xu ất hoàn chỉnh, chứng quản lý chất lượng Và m ục tiêu cuối mang q tặng dòng sơng Mekong đến người tiêu dùng dạng sản phẩm ngon, đẹp tốt cho khỏe 3.1 Slogan “TLC – Cá ngon thế” 4.Sản Phẩm – Dịch Vụ Lĩnh vực hoạt động công ty:  Chế biến Xuất thủy sản  Nuôi trồng thủy sản nội địa  Kinh doanh phụ phẩm  Sản xuất mua bán thức ăn thủy sản Sản phẩm chủ yếu fillets cá tra, chiếm 95% cấu mặt hàng thủy sản Công ty cổ phần thủy sản TLC, chủ yếu fillet trắng, phân khúc có giá xuất cao Thơng thường giá xuất fillet trắng cao khoảng 20-50% so với fillet thịt đỏ cao nhiều so với cá cắt khoanh Biên lợi nhuận gộp fillet cá tra khoảng 18% Trong tương lai có kế hoạch tăng tỷ trọng mặt hàng giá trị gia tăng mở rộng thêm sản phẩm fillet cá chẽm mặt hàng có biên lợi 8.Phân tích đối thủ cạnh tranh Các đối thủ cạnh tranh Công ty cổ phần cá tra Việt Nam gia nhập ngành : Cơng ty CP Vĩnh Hồn, Cơng ty CP Hùng V ương, Công ty CP xuất nhập thủy sản An Giang  Cơng ty CP Vĩnh Hồn Với tỷ trọng tổng giá trị xuất ngành năm 2011 8,04% đạt giá trị 54,06 triệu USD tháng đầu năm 2011 Cơng Ty C ổ Ph ần Vĩnh Hồn công ty chế biến xuất cá tra, basa hàng đầu Việt Nam Hiện Vĩnh Hoàn nhà cung cấp nhà nhập nước (về mặt hàng cá tra, basa fillet hàng giá trị gia tăng t cá tra basa) đánh giá cao Công ty CP Vĩnh Hồn (Đồng Tháp): cơng ty thành lập t năm 1997 nhà cung ứng thủy sản tin cậy Việt Nam Nhà máy có dây chuyền sản xuất: cho cá fillet, cho m ặt hàng giá trị gia tăng cho thủy sản khác Một mục tiêu hàmg đ ầu Vĩnh Hoàn cung ứng sản phẩm từ cá chế biến có ch ất l ượng cao nhằm đáp ứng yêu cầu người tiêu dùng an toàn v ệ sinh th ực phẩm + Thị phần lớn thị trường xuất khẩu; + Tài mạnh, quản lý nguồn nguyên liệu tốt; + Xây dựng nhà máy chế biến thức ăn thủy sản để phục vụ h ộ nuôi thủy sản thức ăn cho cá chất lượng cao + Chính sách nhân tốt: lương cao chế độ phúc l ợi hấp dẫn cho nhân viên; + Trong chế biến Cơng ty CP Vĩnh Hồn có s ố ch ứng nh ận đạt chuẩn HACCP, EU Code DI 152, DL 384, ISO 9001:2000, SQF 2000CM HALAL - Điểm yếu: + Quản lý chất lượng chưa hoàn chỉnh: thiếu số máy kiểm tra lượng kháng sinh, vi sinh + Nghiên cứu phát triển kém; + Chi phí sản xuất cao; + Hoạt động marketing đơn điệu;  Công ty CP Hùng Vương Tất nhà máy trang bị tốt với công nghệ tiên tiến đại từ châu Âu với công suất chế biến đạt 160,000 thành phẩm/năm Tất 12 nhà máy chế biến cá xây dựng cập bờ sông nên thuận lợi việc vận chuyển cá từ ao nuôi nhà máy Đây y ếu tố r ất quan tr ọng việc đảm bảo độ tươi, màu sắc kết cấu thịt cá săn sản phẩm Hùng Vương Với 350 diện tích mặt nước trãi rộng khắp tỉnh Tiền Giang, B ến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang cung cấp 120.000 nguyên liệu cho Hùng Vương Năm 2011 Hùng Vương có giá trị xuất 6,89% tổng giá tr ị xuất ngành Đạt kim ngạch xuất 46,32 triệu USD tháng đầu năm , từ yếu tố cho thấy Hùng Vương đối th ủ mạnh - Điểm mạnh: + Có nhiều chuyên viên nghiên cứu giỏi; + Sản xuất nhiều chủng loại sản phẩm mùi vị khác nhau; + Khả cạnh tranh giá tốt nhờ tiếp cận nguồn nguyên liệu thuận lợi chi phí sản xuất thấp; - Điểm yếu: + Thị phần tương đối thấp; + Quản lý chất lượng chưa hoàn chỉnh; + Marketing chưa tổ chức tốt; + Thương hiệu có mức nhận biết thấp;  Công ty CP xuất nhập thủy sản An Giang Với tỷ lệ tổng giá trị xuất ngành 5,36% đạt kim ngạch xuất 36 triệu USD sáu tháng đầu năm 2011 - Điểm mạnh: + Hiện nay, cơng ty có khoảng 60 ăn chế biến từ cá basa; có tổng đại lý Hà Nội thành phố Hồ Chi Minh điểm phân phối ĐBSCL, 32 điểm tỉnh phía Bắc, điểm tỉnh miền Trung Tây Nguyên; + Đầu tư thương hiệu mạnh, thị phần nội địa công ty chiếm khoảng 10%; + Hoạt động marketing tốt: Lập phận tiếp thị để chăm lo thị trường nội địa, hổ trợ 20 triệu cho đại lý thực bảng hiệu hình quảng cáo; + Nghiên cứu phát triển tốt; + Khả quản lý nguồn nguyên liệu tốt: thành lập hộ nuôi cá theo tiêu chuẩn SQF 1000; - Điểm yếu: + Thị trường nước yếu; + Hệ thống phân phối yếu; + Công suất máy chưa đáp ứng tốt nhu cầu thị trường 9.Kế hoạch maketing 9.1 Thị trường mục tiêu khách hàng mục tiêu 9.1.1 Lựa chọn thị trường mục tiêu Từ việc phân khúc thị trường nên tập trung kế hoạch marketing cho khách hàng người tiêu dùng nước Mỹ, EU, Nhật… thành thị, trung tâm tỉnh ĐBSCL, tỉnh lân cận, thành phố lớn khu vực phía Bắc Việc xác định thị trường mục tiêu dân cư tập trung đông, thu nhập cao ổn định Mặt khác, người dân thành thị có sống đại, cơng việc nên có nhu cầu th ực phẩm ch ế biến s ẵn, đặc tính sản phẩm mặt hàng đông lạnh nên bảo quản đ ược lâu 9.1.2 Khách hàng mục tiêu a Đối với khách hàng nội địa :tập trung vào kênh phân phối có sẵn Cơng ty với chương trình quảng bá, chiêu th ị đ ể thu hút thêm khách hàng Đại lý, nhà hàng, siêu thị: Là người trung gian đưa sản ph ẩm đến ta người tiêu dùng áp dụng biện pháp khuy ến mãi, h ổ tr ợ chi phí khác, tặng q cuối năm…vì đối tượng thích khuy ến Khách hàng cá nhân: đối tượng có thu nh ập trung bình, cơng nhân viên tính chất cơng việc, nên Cơng ty có th ể qu ảng bá s ản phẩm truyền hình, khuyến b Đối với thị trường xuất Nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến bao bì m ẫu mã sản ph ẩm,t ạo quy trình ni khép kín với hệ thống chi xuất đại nhằm tạo sản phẩm cạnh tranh tốt 9.2 Mục tiêu marketing Mục tiêu dự kiến thị trường xuất 5% kim ngạch xuất thủy sản nước Thị trường nội địa 30% thị phần 9.3 Các chiến lược marketing 9.3.1 Chiến lược sản phẩm Do tính chất sản phẩm nên cần có số u cầu sau:  Cơng dụng: Cung cấp chất dinh dưỡng cho người tiêu dùng, b ảo vệ sức khỏe, tăng hương vị bữa ăn cho người tiêu dùng  Chất lượng: Thời gian sử dụng, đảm bảo vệ sinh an toàn th ực phẩm, cách bảo quản  Màu sắc: Khơng dùng màu hóa phẩm  Trọng lượng: Sản phẩm gói khay trắng hút chân không qui cách 200g, 250g, 300g  Kiểu dáng: Bao bì phải thiết kế đẹp, gọn, dể mở  Xuất xứ sản phẩm: Phải ghi rõ bao bì tên Công ty, địa chỉ, thành phần chế biến, hướng dẫn cách chế biến  Thương hiệu: Vẫn tiếp tục sử dụng thương hiệu, logo, màu sắc Công ty 9.3.2 Chiến lược giá Đối với mức giá xuất sản phẩm cá tra 4USD/kg đ ối với thị trường Mỹ 3,6USD/kg EU Đối với thị trường nội vào thông tin Bộ phận thông tin Công ty thu thu nh ập c khách hàng, v ề m ức giá sản phẩm loại đối thủ dựa vào giá thành c s ản ph ẩm mà Công ty định mức giá cho phù hợp cân đối v ới m ức nhà nước qui định bán thị trường giá bán cho tổng đại lý, nhà hàng đến tay người tiêu dùng Vì vậy, Cơng ty c ần có sách đ ịnh giá theo chế linh hoạt tùy theo thay đổi th ị trường M ức giá bán lẻ số sản phẩm chế biến Công ty siêu thị: o Cá viên basa: 200g giá 8.700đồng o Cá viên basa: 500g giá 22.200đồng o Tàu hủ basa: 250g giá 13.300đồng o Khổ qua dồn basa: 300g giá 11.800đồng o ………………………………………… Cơng ty định giá theo hướng sau:  Định giá dựa vào phí tổn: định giá dựa vào chi phí v ận chuy ển, tổn thất gặp phải trình sản xuất sản phẩm  Định giá dựa vào nhu cầu người tiêu dùng: Kh ảo sát ý ki ến người tiêu dùng giá mong đợi sản ph ẩm  Định giá dựa vào lợi Cơng ty: dựa vào đặc tính khác bi ệt sản phẩm so với sản phẩm đối thủ 9.3.3 Chiến lược phân phối Mục tiêu Công ty tăng số lượng kênh phân ph ối hi ện t ại, tăng doanh thu Công ty cần xem xét lại kênh phân ph ối đ ể có sách cho hợp lý cách định kỳ nghiên cứu đánh giá hiệu kênh phân phối theo tiêu chuẩn: mức tiêu thụ đạt đ ược, th ời gian giao hàng, khả bán hàng, thái độ nhân viên để so sánh kênh phân ph ối với đối thủ khác Kênh phân phối Cơng ty gồm có phân phối tr ực tiếp qua người tiêu dùng gián tiếp thông qua tổng đại lý đ ại lý, nhà hàng h ệ thống siêu thị bán lẻ Do đó, Cơng ty kiểm sốt số l ượng, giá c ả, ch ất lượng bán thị trường Khuyến khích tổng đại lý, đại lý cần làm rõ thương hiệu sản phẩm Công ty nhằm giúp khách hàng d ễ nh ận thấy thương hiệu Công ty để phân biệt với đối th ủ cạnh tranh 9.3.4 Chiến lược chiêu thị/ truyền thông Do đặc tính sản phẩm nên Cơng ty cần đánh giá nhu cầu mong muốn khách hàng tiến hành chọn lọc khách hàng có uy tín việc tốn nhanh giảm bớt khách hàng khơng có kh ả tốn chậm hay tốn chậm Vì mà Cơng ty xem xét lại hi ệu qu ả kế hoạch tiếp thị để điều chỉnh từ đề kế hoạch tiếp thị cho năm Mục tiêu Công ty tăng sản lượng bán kênh phân ph ối c Cơng ty đối tượng truyền thông tổng đ ại lý, đ ại lý, siêu th ị, nhà hàng Thông điệp truyền thông: “Hãy đến với sản ph ẩm TLC bạn cảm nhận bữa ăn ngon” Cơng cụ truyền thơng: Quảng cáo báo chí, truyền hình, băng gơn, apphic Bên cạnh Cơng ty cần phải th ực ch ương trình khuy ến mãi, dịch vụ chăm sóc khách hàng Mặt khác, treo băng gôn, apphic đại lý, nhà hàng để khách hàng dể nhận thấy sản phẩm TLC Tổ chức tặng quà cho khách hàng trung thành v ới sản ph ẩm, tài trợ chương trình phúc lợi xã hội: nhà trẻ khuy ến tật, ch ương trình lòng vàng, trại mồ cơi… 9.4 Tổ chức thực 9.4.1 Kế hoạch thực Phòng kinh doanh tiếp thị tiến hành xem xét lại hoạt động marketing năm trước, kiểm tra lại mức tiêu thụ năm 20 10 đặc biệt đại lý, nhà hàng nước để từ hoạch đ ịnh kế ho ạch marketing cho năm tiếp theo, đồng thời cần phải thành lập s dụng b ộ phận bán hàng để giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng đ ại lý Tuy nhiên, đặc tính sản phẩm nên Cơng ty c ần có nh ững ho ạt động marketing thích hợp với khu vực, sử dụng ph ương ti ện quảng bá khác như: Đài truyền hình, Báo Phụ n ữ, Báo Sài gòn ti ếp th ị, tham gia kỳ hội chợ thủy sản, hội chợ Hàng Việt nam chất l ượng cao, Băng gôn, Áp phic…Với mục tiêu tăng doanh số bán th ị tr ường n ội đ ịa Mặt khác, tiến hành đẩy mạnh thêm đại lý, siêu thị nước Cụ thể: 9.4.1.1 Kế hoạch triển khai chiến lược phân phối Ở thị trường nội sản phẩm Công ty tiêu thụ thông qua khách hàng trung gian (các đại lý phân phối, nhà hàng, h ệ th ống siêu th ị Co-op mart) nhóm khách hàng cá nhân dịp tham gia h ội ch ợ D ự kiến mức tiêu thụ phân bổ sau: đại lý tiêu thụ tăng 20%, nhà hàng tiêu thụ tăng 35% hệ thống siêu thị tăng 35%, nhóm khách hàng cá nhân tiêu thụ tăng 20% Dự kiến tháng đầu sản lượng tiêu thụ chiếm khoảng 60% Cơng ty th ực ch ương trình qu ảng bá s ản phẩm đến người tiêu dùng dự kiến sản lượng tiêu th ụ 9.4.1.2 Kế hoạch triển khai chiến lược chiêu thị Để thực chiến lược thâm nhập thị trường mở rộng qui mô sản xuất, ngắn hạn thực thâm nhập th ị tr ường dòng sản phẩm chế biến có thơng qua kênh phân ph ối hi ện t ại địa bàn tỉnh,thành nước Đồng thời, có kế hoạch marketing để thu hút thêm đại lý, nhà hàng nhóm khách hàng cá nhân Nhân viên phụ trách marketing thị trường nội phụ trách triển khai kế hoạch marketing đề ra, cụ thể sau: + Hổ trợ chi phí cho đại lý, nhà hàng: Đối với đại lý, nhà hàng xa hổ trợ chi phí vận chuyển hay Cơng ty có th ể dùng ph ương ti ện v ận chuyển có sẳn để chuyên chở với giá ưu đãi đảm bảo lợi nhuận cho đại lý Mặt khác, Công ty phải khuy ến cho đ ại lý, nhà hàng siêu thị vào tháng hàng Việt Nam chất lượng cao + Kéo dài thời gian tốn cho khách hàng trung gian: Cơng ty kéo dài thời gian toán nợ cho khách hàng trung gian mua với số lượng lớn khoảng tuần nửa tháng nh ằm giúp cho h ọ quay đồng vốn vào việc kinh doanh khác + Quảng cáo: Đài truyền hình HTV,VTV vào buổi sáng, buổi tối  Buổi sáng: Sau tin buổi sáng  Buổi tối: khoảng 20  Thông điệp truyền thông: “Hãy đến với sản ph ẩm c Agifish bạn cảm nhận bữa ăn ngon”  Thời lượng quảng cáo khoảng 20 giây m ột cut qu ảng cáo + Treo pano, apphic trụ lộ lớn, nơi đông dân c (ch ợ l ớn, trung tâm mua sắm) + Phát tờ bướm chợ trung tâm thời gian diễn hội ch ợ + Khuyến cho người tiêu dùng + Bảng hiệu đại lý, nhà hàng: người tiêu dùng nhận biết đ ược thương hiệu Công ty + Tài trợ: Cho câu lạc thể dục - thể hình, trường khuyến h ọc + Đưa tin lên website: hình ảnh Cơng ty mục quảng bá, hình ảnh sản phẩm 9.4.1.3 Kế hoạch triển khai chiến lược sản phẩm Hiện tại, dòng sản phẩm giá trị gia tăng Công ty đa dạng nên chiến lược thâm nhập thị trường s dụng dòng s ản ph ẩm giá trị gia tăng Do đó, Cơng ty cần quan tâm đến y ếu t ố bao bì sản phẩm sau: + Bao bì sản phẩm: Bao bì sản phẩm có vai trò quan trọng bảo vệ sản phẩm, thơng tin Cơng ty, kích thích tiêu th ụ v ậy bao bì ph ải đẹp, bắt mắt, tiện lợi dễ sử dụng Có thể dùng bao bì hộp, gói nh ựa suốt + Chất lượng bao bì: Chất liệu làm bao bì làm bao bì phải đảm b ảo xâm nhập đến sản phẩm bên trong, giữ cho sản phẩm có màu sắc đẹp, độ ẩm Bao bì sản phẩm trước đóng gói phải xử lý đảm bảo chất lượng sản phẩm tiêu chuẩn vệ sinh + Thiết kế bao bì: Đối với khách hàng siêu thị họ có nhiều s ự lựa chọn, việc thiết kế bao bì phải thu hút khách hàng Màu sắc bao bì phải hài hòa, nhãn hiệu sản phẩm, khối lượng, th ời gian s d ụng… 9.4.1.4 Kế hoạch khai triển khai chiến lược giá Kiểm soát giá bán kênh phân phối, mức giá tính: cộng chi phí vào đơn vị sản phẩm 9.4.2 Kế hoạch kinh phí Với mức sản lượng tăng dự kiến 448 để thực đ ược mục tiêu Cơng ty phải có hoạt động marketing h ấp d ẫn đ ể thu hút sản lượng tiêu thụ qua đại lý, nhà hàng dự kiến ngân sách marketing sau: Bảng 5.2 Ngân sách Marketing Hoạt động Ngân sách dự kiến (1.000 đồng) % Khuyến 11.250 10 Quảng cáo đài truyền hình 22.500 20 Bảng hiệu quảng cáo, chi phí tham gia hội chợ 39.375 35 Pano, apphic, tờ bướm 11.250 10 Tài trợ Tổng 28.125 25 112.500 100 9.4.3 Tổ chức thực Để thực kế hoạch đạt kết tốt vai trò phòng kinh doanh tiếp thị, đặc biệt phận phụ trách thị trường nội địa có vai trò quan trọng phải:  Tìm hiểu thị hiếu người tiêu dùng, cập nhật thông tin nh ất đối thủ;  Tổ chức thực chặt chẽ nhân viên;  Lập kế hoạch truyền thông, quảng cáo, khuy ến ph ải phù hợp với thay đổi thị trường;  Mặt khác, Công ty cần tuyển dụng thêm nhân viên có chun mơn v ề marketing hay mở lớp đào tạo thêm chuyên môn cho nhân viên bán hàng nhân viên tiếp thị có khả nhạy bén giao tiếp với khách hàng Nhân viên marketing phải am hiểu sản phẩm để giới thiệu thuy ết ph ục khách hàng mua sản phẩm;  Lập ban chuyên chăm sóc khách hàng;  Có chế độ khen thưởng cho nhân viên giỏi tích cực cơng viên, ln có ý tưởng sáng tạo  Người tiêu dùng đòi hỏi đòi chất lượng sản phẩm phải cao, an tồn v ệ sinh thực phẩm nhân viên ban chất lượng Công ty phải th ực tốt yêu cầu chất lượng sản phẩm 9.4.4 Đánh giá kết kế hoạch marketing Việc đánh giá thực dựa vào hình thức so sánh nh ững m ục tiêu marketing đề kết thu kế hoạch làm Tiêu chí để đánh sau: Bảng 5.3 Tiêu chí đánh giá mục tiêu marketing Mục tiêu Tiêu chí đánh giá Kim ngạch xuất Báo cáo kết quý, năm 8% giá trị ngành Thị phần 30% nội Phòng kinh doanh tiếp thị thực hiện, cần địa th bên ngồi 9.5.Tổ chức nhân sự: 9.5.1 Nhu cầu nhân viên: Vị tri Số lượng Yêu cầu Quản ly Tốt nghiệp đại học quản trị kinh doanh trở ,anh văn C, giao tếp tốt, thành thạo vi tnh ,co kinh nghiệm làm việc vị tri tương đương Kế toán Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành kế toán trở lên, trung thực, thành thạo vi tnh, ưu tên người co kinh nghiệm QC 50 Nữ, tốt nghiệp THPT Cơng nhân 500 Trình độ văn hoa lớp trở lên Tạp vu Nữ, co kinh nghiệm Bảo vệ Nam,tuổi từ 18 đến 35, sức khỏe tốt 9.5.2 Lương nhân viên: Bảng Lương hàng tháng STT SÔ ĐVT: trđ VỊ TRI LƯỢNG/NGƯỜI MỨC LƯƠNG/ TỔNG NGƯỜI/THÁNG 1 Giám đốc 10 10 Quản ly 30 Kế toán 25 500 Công nhân 3,5 1750 Bếp trưởng 3,5 3,5 Bếp 2,5 20 Nhân viên 80 Tạp vu 2,5 7,5 11 Bảo vệ 2,5 Tổng 539 1916 9.5.3 Chính sách người lao động Cơng ty Cá Tra Việt Nam cố gắng thực tốt Bộ Luật Lao Động Nhà nước Việt Nam, triển khai cụ thể đến tồn thể cán cơng nhân viên Cơng ty thành lập phòng y tế cho xí nghiệp sản xuất để giải khám bệnh kịp thời cho nhân viên Công ty làm tốt công tác lao động, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, thực nghiêm quy định bảo hộ lao động quy chế an toàn lao động Cơng ty bố trí hợp lý thời gian làm việc, bình quân 41 giờ/tuần (lao động gián tiếp), 48 giờ/tuần (lao động trực tiếp), đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng buổi trưa cho cán công nhân viên Hàng năm, cán công nhân viên Công ty tham quan du lịch, nghỉ mát 9.5.4.Chính sách đào tạo phát triển nhân viên: 9.5.4.1 Đào tạo: Đào tạo phát triển nhân viên ưu tiên hàng đầu Của Cá Tra Việt Nam đào tạo để đồng hành phát triển với công ty coi sách quan trọng Dựa vào nội dung khóa học, học viên đào tạo thơng qua phương pháp đào tạo phù hợp, : quản lý, chế biến, bảo quản nghiệp vụ cần thiết ,đưa tình cụ th ể sát v ới th ực tế để giải quyết, kết hợp ngoại khóa… Cuối khóa đào tạo, h ọc viên phải viết thu họach báo cáo kết học tập v ề cho Ban lãnh đạo công ty 9.5.4.2.Cơ hội thăng tiến phát triển nghề nghiệp: Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp công cho đối tượng xác lập kế hoạch quy hoạch sử dụng nguồn nhân lực với quy trình rõ ràng Cơng ty có sách quy hoạch nguồn cán b ộ lâu dài t nh ững cán bộ, nhân viên có tâm huyết, đủ trình độ, lực lãnh đ ạo, có thành tích lao động lãnh đạo đơn vị đánh giá cao đưa vào nguồn cán b ộ quy hoạch dài hạn cho công ty Những cán thuộc diện quy hoạch bồi dưỡng, đào tạo, bổ sung kiến thức chuyên môn để điều hành họat động công ty năm Cơng ty có Kế hoạch đánh giá lực công vi ệc đ ịnh kỳ (6 tháng/ lần) qua đánh giá mục tiêu công việc, mục tiêu phát triển nghề nghiệp cá nhân đồng thời sở nhằm quy hoạch nguồn nhân s ự phù hợp với giai đoạn phát triển 9.5.5.Chính sách tiền lương thưởng: 9.5.5.1Chính sách tiền lương: Với mục tiêu tạo điều kiện cho người lao động an tâm, g ắn bó dài lâu đồng thời tiếp tục trì văn hóa cơng ty sách đãi ngộ lao động ln xem trọng liên tục hồn thiện Do đó, ng ười lao động hưởng chế độ tiền lương, tiền thưởng theo quy ch ế rõ ràng Hàng năm, người lao động làm việc Công ty từ đủ 12 tháng tr lên xem xét điều chỉnh tăng lương cho phù hợp với m ức tăng hệ số trượt giá 9.5.5.2.Chính sách thưởng: Thực chế độ khen thưởng cho nhân viên c ứ l ực làm việc Cơng ty có sách th ưởng kim thông qua vi ệc đánh giá thi đua khen thưởng hàng quý, năm, xem xét trình cơng tác, đạt hiệu cao, thành tích tiêu biểu Đồng thời, cơng ty có sách th ưởng đột xuất cá nhân tập thể có đóng góp bật có thành tích bật việc triển khai thực chủ tr ương, sách cơng ty, có ý tưởng giải pháp sáng tạo mang lại hiệu việc phát triển cơng ty Ngồi ra, cơng ty có sách đề xu ất th ưởng theo danh hi ệu thi đua nhà nước tập thể cá nhân có nh ững thành tích xuất sắc vượt bậc theo tiêu chuẩn chung Luật thi đua khen thưởng văn hướng dẫn Kết thi đua khen thưởng CB-NV sử dụng làm sở đ ể thực sách cơng ty, : quy hoạch, đào t ạo ngu ồn d ự trữ kế thừa, nâng cao; nâng bậc lương trước thời hạn; đề bạt, bố trí ch ức vụ cao 9.5.5.3.Chính sách phúc lợi: Việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho ng ười lao đ ộng công ty quan tâm hàng đầu Cá Tra Việt Nam đảm bảo chế độ, sách trả cao yêu cầu pháp luật lao động Tất cán nhân viên th ức c công ty đảm bảo thụ hưởng chế độ sách phù hợp với Luật lao động Việt Nam, ngồi cán nhân viên Cơng ty nhận chế đ ộ phúc l ợi theo Thỏa ước lao động tập thể Công ty, điều chỉnh hàng năm có chế độ như: thưởng dịp Lễ, Tết, lương tháng 13, tr ợ cấp thâm niên, tham quan nghỉ mát, sinh nhật, kết hơn, chăm sóc s ức kh ỏe, h ỗ trợ khó khăn; Được tham gia hoạt động tổ chức Cơng Đồn, văn th ể mỹ, thể dục thể thao… 9.5.5.4.Môi trường - điều kiện làm việc: Với phương châm “Con người yếu tố cốt lõi s ự cạnh tranh”, hướng đến môi trường làm việc đại & chuyên nghi ệp, nơi thật tôn vinh tài giá trị người Công ty không ngừng xây dựng môi trường làm việc III KẾT LUẬN ... KINH DOANH 1.Quyền sở hữu công ty: Tên Công ty : Công ty cổ phần thủy sản TLC Nhà đầu tư: Nhóm lớp TBVQT01 cổ đơng ngồi n ước Đặc điểm kinh doanh: Công ty cổ phần thủy sản TLC m ột công ty kinh doanh. .. sản nội địa  Kinh doanh phụ phẩm  Sản xuất mua bán thức ăn thủy sản Sản phẩm chủ yếu fillets cá tra, chiếm 95% cấu mặt hàng thủy sản Cơng ty cổ phần thủy sản TLC, chủ yếu fillet trắng, phân... Mức độ cạnh tranh doanh nghiệp lớn doanh nghiệp lớn với doanh nghiệp nhỏ ngày khóc liệt  Sản phẩm thay thế:  Có nhiều mặt hàng thủy sản khác thay cá rô phi, cá pollack…  Sản phẩm chưa có lợi
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận khởi sự doanh nghiệp dự án công ty thủy sản , Tiểu luận khởi sự doanh nghiệp dự án công ty thủy sản

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay