Tìm hiểu về công tác quản trị sản xuất tại công ty cổ phần sữa việt nam VINAMILK

35 5 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 12:29

Quản trị sản xuất VINAMILK Nhóm Đề tài: Tìm hiểu cơng tác quản trị sản xuất công ty cổ phần sữa Việt Nam VINAMILK ĐỀ CƯƠNG I Lý thuyết Định vị doanh nghiệp 1.1 Thực chất vai trò định vị doanh nghiệp 1.2 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến định vị doanh nghiệp 1.3 Các phương pháp đánh giá phương án định vị doanh nghiệp Bố trí sản xuất doanh nghiệp 2.1 Vị trí vai trò bố trí sản xuất doanh nghiệp 2.2 Các loại hình bố trí sản xuất chủ yếu Hoạch định tổng hợp 3.1 Thực chất nhiệm vụ hoạch định tổng hợp 3.2 Các chiến lược hoạch định tổng hợp 3.3 Các phương pháp hoạch định tổng hợp II Liên hệ thực tế Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam VINAMILK Định vị doanh nghiệp 1.1 Các nhân tố ảnh hưởng phương án định vị VINAMILK 1.2 Đánh giá phương án Bố trí sản xuất doanh nghiệp 2.1 Loại hình bố tríVINAMILK sử dụng 2.2 Nhận xét tính hợp lý cách bố trí Hoạch định tổng hợp 3.1 Chiến lược thay đổi mức tồn kho 3.2 Chiến lược thay đổi cường độ lao động 3.3 Chiến lược tác động tới cầu thông qua quảng cáo, khuyến thị, dịch vụ gia tăng khác… III Kết luận Quản trị sản xuất VINAMILK Nhóm BÀI THẢO LUẬN NHĨM LỚP 1201TSMG0121 Đề tài: Tìm hiểu cơng tác quản trị sản xuất công ty cổ phần sữa Việt Nam VINAMILK I LÝ THUYẾT Định vị doanh nghiệp 1.1 Thực chất vai trò định vị doanh nghiệp * Thực chất Xác định vị trí đặt doanh nghiệp nội dung công tác quản trị sản xuất Thơng thường nói đến định vị doanh nghiệp nói đến việc xây dựng doanh nghiệp Tuy nhiên thực tế định định vị doanh nghiệp lại xảy cách phổ biến doanh nghiệp hoạt động Đó việc tìm thêm địa điểm để xây dựng chi nhánh, phân xưởng, cửa hàng, đại lý Hoạt động đặc biệt quan trọng doanh nghiệp dịch vụ Việc bố trí hợp lí tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động lâu dài doanh nghiệp Vì vậy, chọn địa điểm bố trí doanh nghiệp tất yếu quản trị sản xuất Định vị doanh nghiệp trình lựa chọn vùng địa điểm bố trí doanh nghiệp, nhằm đảm bảo thực mục tiêu chiến lược kinh doanh doanh nghiệp lựa chọn Đây nội dung chọn địa điểm đặt doanh nghiệp Chúng thực đồng thời bước phải trách riêng tùy thuộc vào quy mơ tính phức tạp hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Hoạt động phức tạp, nội dung rộng lớn đòi hỏi phải cách nhìn tổng hợp, đánh giá tồn diện tất mặt kinh tế, xã hội, văn hóa, cơng nghệ… Mỗi phương án đưa kết hợp kiến thức nhiều chuyên gia thuộc lĩnh vực khác nhau, đòi hỏi phải thận trọng Khi tiến hành hoạch định địa điểm bố trí, doanh nghiệp thường đứng trước cách lựa chọn khác nhau.Mỗi cách lựa chọn phụ thuộc chặt chẽ vào tình hình cụ thể mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh doanh nghiệp thể khái quát hóa thành số cách lựa chọn chủ yếu sau đây: - Mở thêm doanh nghiệp phận, chi nhánh, phân xưởng địa điểm mới, trì lực sản xuất - Mở thêm doanh nghiệp phận, chi nhánh, phân xưởng địa điểm mới, trì lực sản xuất - Mở thêm chi nhánh, phân xưởng địa điểm mới, đồng thời tăng quy mô sản xuất doanh nghiệp Quản trị sản xuất VINAMILK Nhóm - Đóng cửa doanh nghiệp vùng chuyển sang vùng Đây trường hợp bắt buộc tốn kém, đòi hỏi phải cân nhắc so sánh thận trọng chi phí đóng cửa lợi ích địa điểm đem lại trước định * Vai trò Việc định lựa chọn địa điểm bố trí doanh nghiệp hợp lý mặt kinh tế – xã hội tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động sau góp phần nâng cao hiệu trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Địa điểm bố trí doanh nghiệp ảnh hưởng lâu dài đến hoạt động lợi ích doanh nghiệp; đồng thời ảnh hưởng đến phát triển kinh tế – xã hội dân cư vùng, góp phần củng cố thúc đẩy doanh nghiệp phát triển Địa điểm xây dựng doanh nghiệp ý nghĩa quan trọng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Hoạt động định vị doanh nghiệp phận quan trọng thiết kế hệ thống sản xuất doanh nghiệp, đồng thời giải pháp mang tính chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Tác động định vị doanh nghiệp tổng hợp Đó giải pháp quan trọng tạo lợi cạnh tranh nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh nhờ thoả mãn tốt hơn, nhanh hơn, rẻ sản phẩm dịch vụ mà không cần phải đầu tư thêm Định vị doanh nghiệp hợp lý tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, nâng cao khả thu hút khách hàng, thâm nhập chiếm lĩnh thị trường mới, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, tăng doanh thu lợi nhuận hoạt động doanh nghiệp Định vị doanh nghiệp biện pháp quan trọng giảm giá thành sản phẩm Quyết định định vị doanh nghiệp ảnh hưởng mạnh mẽ đến chi phí tác nghiệp (kể chi phí cố định chi phí biến đổi), đặc biệt chi phí vận chuyển nguyên liệu sản phẩm Định vị hợp lý doanh nghiệp làm cho cấu chi phí sản xuất hợp lý hơn, giảm lãng phí khơng làm tăng giá trị gia tăng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Định vị doanh nghiệp hợp lý tạo nguồn lực mũi nhọn doanh nghiệp Nó cho phép doanh nghiệp xác định, lựa chọn khu vực điều kiện tài ngun mơi trường kinh doanh thuận lợi, khai thác lợi môi trường nhằm tận dụng, phát huy tốt tiềm bên cấu tổ chức sản xuất, chế quản lý phương thức hoạt động doanh nghiệp hiệu chúng thích ứng với mơi trường hoạt động trực tiếp Do đó, định vị doanh nghiệp ảnh hưởng trực tiếp tới cơng tác tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp sau Cuối định vị doanh nghiệp cơng việc phức tạp ý nghĩa dài hạn, sai lầm khó sửa chữa, khắc phục khắc phục tốn Bởi vậy, việc lựa chọn phương án định vị doanh nghiệp nhiệm vụ quan trọng mang ý nghĩa chiến lược lâu dài doanh nghiệp Quản trị sản xuất VINAMILK Nhóm 1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến định định vị doanh nghiệp 1.2.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn vùng a Các điều kiện tự nhiên Các điều kiện tự nhiên bao gồm địa hình, địa chất, thuỷ văn, khí tượng, tài ngun, mơi trường sinh thái Các điều kiện phải thoả mãn yêu cầu xây dựng cơng trình bền vững, ổn định, đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động bình thường quanh năm suốt thời hạn đầu tư không ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái b Các điều kiện xã hội Việc phân tích, đánh giá điều kiện xã hội đòi hỏi cần thiết, khơng thể thiếu q trình xây dựng phương án định vị doanh nghiệp Bao gồm: - Tình hình dân số, dân sinh, phong tục tập quán, sách phát triển kinh tế địa phương, thái độ quyền, khả cung cấp lao động, thái độ suất lao động - Các hoạt động kinh tế địa phương nông nghiệp, công nghiệp chăn nuôi, buôn bán, khả cung cấp lương thực, thực thẩm, dịch vụ - Trình độ văn hoá, kỹ thuật: Số trường học, số học sinh, kỹ sư, công nhân lành nghề, sở văn hố, vui chơi giải trí - Cấu trúc hạ tầng địa phương: điện nước, giao thông vận tải, thông tin liên lạc, giáo dục, khách sạn, nhà Trong vấn đề xã hội cần ý đến thái độ cư dân vị trí doanh nghiệp, tranh thủ đồng tình cư dân quyền sở Cư dân thường quan tâm nhiều đến vấn đề việc làm bảo vệ mơi trường Vì giải tốt vấn đề cư dân ủng hộ c Các nhân tố kinh tế + Gần thị trường tiêu thụ Trong điều kiện nay, thị trường tiêu thụ nhân tố quan trọng tác động đến định định vị doanh nghiệp Gần thị trường tiêu thụ phận chiến lược cạnh tranh doanh nghiệp, đặc biệt loại doanh nghiệp dịch vụ, sản xuất bia rượu Để xác định địa điểm đặt doanh nghiệp, cần thu thập, phân tích xử lý thơng tin thị trường, bao gồm: - Dung lượng thị trường; - cấu tính chất nhu cầu; - Xu hướng phát triển thị trường; Quản trị sản xuất VINAMILK Nhóm - Tính chất tình hình cạnh tranh; - Đặc điểm sản phẩm loại hình kinh doanh + Gần nguồn nguyên liệu Những loại doanh nghiệp sử dụng nhiều nguyên vật liệu, chi phí vận chuyển nguyên liệu lớn chi phí vận chuyển sản phẩm nên lựa chọn vị trí đặt doanh nghiệp gần vùng nguyên liệu, ví dụ doanh nghiệp chế biến gỗ, nhà máy giấy, xi măng, luyện kim, doanh nghiệp khai thác đá + Giao thông thuận lợi Tuỳ theo đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh mà nên chọn giao thông thuận lợi hệ thống đường thuỷ, đường bộ, đường sắt hay hàng không +Nguồn nhân lực dồi Khi định vị doanh nghiệp cần phải tính đến khả cung cấp nhân lực số lượng chất lượng Nếu đặt doanh nghiệp xa nguồn nhân lực phải giải nhiều vấn đề liên quan đến việc thu hút lao động giải chỗ ở, y tế, xã hội, phương tiện lại Cần ý giá thuê nhân công rẻ chưa phải yếu tố định Thái độ lao động suất lao động thực quan trọng nhiều nhân tố ảnh hưởng đến suất lao động Ngồi trình độ kỹ thuật nghiệp vụ phải kể đến thái độ lao động trình độ giáo dục người lao động Nếu người lao động khơng khả khơng muốn làm việc dù giá th rẻ khơng ích lợi gì, chưa kể đến gây ảnh hưởng xấu nội 1.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn địa điểm Sau đánh giá nhân tố ảnh hưởng tới việc lựa chọn vùng, vấn đề quan trọng khác tiến hành đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến chọn địa điểm đặt doanh nghiệp - Diện tích mặt tính chất đất đai địa điểm đặt doanh nghiệp - Nguồn nước, điện - Chỗ đặt chất thải - Khả mở rộng tương lai - Tính thuận lợi vị trí đặt doanh nghiệp khả tiếp xúc với thị trường, với khách hàng, điều kiện khả nối liền giao thông nội với giao thơng cộng đồng - Tình hình an ninh, phòng, chữa cháy, dịch vụ y tế, hành - Những quy định quyền địa phương lệ phí dịch vụ vùng, đóng góp cho địa phương… 1.3 Các phương pháp định vị doanh nghiệp: Quản trị sản xuất VINAMILK Nhóm 1.3.1 Phân tích điểm hòa vốn (chi phí theo vùng) Phân tích chi phí theo vùng hay gọi phân tích điểm hòa vốn sư dụng để so sánh lựa chọn đặt sở doanh nghiệp vào chi phí cố định chi phí biến đổi vùng Phương pháp sử dụng đồ thị tính tốn đại số để đánh giá phương án định vị doanh nghiệp theo tiêu tổng chi phí Mỗi địa điểm xây dựng doanh nghiệp điều kiện mơi trường khác nên tổng chi phí hoạt động bao gồm chi phí biến đổi chi phí cố định khác Phương pháp dung để chọn địa điểm tổng chi phí hoạt đọng thấp cho doanh nghiệp ứng phó với quy mô đầu khác A Để áp dụng phương pháp phân tích chi phí theo vùng cần giả định sau: - Chi phí cố định số phạm vi sản lượng - Chi phí biến đổi tuyến tính phạm vi khoảng sản lượng - Chỉ phân tích cho loại sản phẩm B Phương pháp thực theo bước sau: Bước 1: Xác định chi phí cố định chi phí biến đổi vùng định lựa chọn Bước 2: Vẽ đường tổng chi phí cho tất vùng định lựa chọn vùng đồ thị Bước 3: xác định vùng tổng chi phí thấp ứng với sản lượng dự kiến 1.3.2 Phương pháp tọa độ trung tâm Phương pháp tọa độ trung tâm dung để lựa chọn địa điểm trung tâm chẳng hạn kho hang phân phối trung tâm tới nhiều địa điểm tiêu thụ khác Mục tiêu tìm vị trí hợp lý cho tổng quãng đường vận chuyển lượng hang hóa đến địa điểm tiêu thụ nhỏ phương pháp coi chi phí tỉ lệ thuận với khối lượng hàng hóa khoảng cách quãng đường vận chuyển Người ta cần dung đồ tỉ lệ định đặt vào hệ tọa độ hai chiều để xác định vị trí trung tâm Mỗi điểm tương ứng với tọa độ X tung độ Y +Xác định hoành độ trung tâm Xt = +Xác định tung độ trung tâm Yt = Trong đó: Xi hoành độ địa điểm i Yi tung độ địa điểm i Qi khối lượng hàng hóa vận chuyển từ trung tâm tới địa điểm i Quản trị sản xuất VINAMILK Nhóm 1.3.3 Phương pháp trọng số giản đơn Phương pháp trọng số giản đơn phương pháp sử dụng ý kiến chuyên gia Các chuyên gia xác định nhân tố ảnh hưởng đến định vị doanh nghiệp trường hợp cụ thể sau đánh giá tầm quan trọng nhân tố cho trọng số thể nhân tố vùng Vùng lựa chọn nơi tổng số điểm cao Phương pháp vừa cho phép đánh giá phương án định tính,vừa khả so sánh phương án định lượng cho phép kết hợp đánh giá định tính cá chun gia với lượng hóa số tiêu.tuy nhiên phương pháp phần nghiêng định tính nhiều 1.3.4 Phương pháp vận tải Mục tiêu phương pháp xác định cách vận chuyển hang lợi từ nhiều điểm sản xuất đến nơi phân phối cho tổng chi phí vận chuyển nhỏ Thơng tin cần có: - Danh sách nguồn sản xuất cung cấp hang hóa - Danh sách địa điểm tiêu thụ nhu cầu địa điểm - Chi phí chuyên chở đơn vị sản phẩm từ địa điểm cung cấp đến nơi tiêu thụ Bố trí sản xuất doanh nghiệp: 2.1 Vị trí vai trò bố trí sản xuất doanh nghiệp * Khái niệm ý nghĩa Thực chất bố trí sản xuất doanh nghiệp việc tổ chức, xếp, định dạng mặt không gian phương tiện vật chất sử dụng để sản xuất sản phẩm cung cấp dịch vụ đáp ứng nhu cầu thị trường Kết bố trí sản xuất hình thành nơi làm việc, phân xưởng, phận phục vụ sản xuất dịch vụ dây chuyền sản xuất Khi xây dựng phương án bố trí sản xuất cần vào luồng di chuyển công việc, nguyên vật liệu, bán thành phẩm lao động hệ thống sản xuất, dịch vụ doanh nghiệp Trong nhiều trường hợp, thay đổi bố trí sản xuất dẫn đến vấn đề tâm lý không tốt, gây ảnh hưởng xấu đến suất lao động Hoạt động bố trí sản xuất đòi hỏi nỗ lực đầu tư lớn sức lực tài Đây vấn đề dài hạn sai lầm khó khắc phục tốn Mục tiêu bố trí sản xuất tìm kiếm, xác định phương án bố trí hợp lý, đảm bảo cho hệ thống sản xuất hoạt động hiệu cao, thích ứng nhanh với thị trường Quản trị sản xuất VINAMILK Nhóm Bố trí sản xuất doanh nghiệp ý nghĩa quan trọng, vừa ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động hàng ngày, lại vừa tác động lâu dài trình phát triển sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Cụ thể: - Bố trí tạo suất, chất lượng cao hơn, nhịp độ sản xuất nhanh hơn, tận dụng huy động tối đa nguồn lực vật chất vào sản xuất nhằm thực mục tiêu kinh doanh doanh nghiệp - Bố trí sản xuất ảnh hưởng trực tiếp, mạnh mẽ đến chi phí hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp * Yêu cầu: Việc bố trí sản xuất doanh nghiệp phải đảm bảo yêu cầu sau : - Tính hiệu hoạt động sản xuất - An tồn cho người lao động - Thích hợp với đặc điểm thiết kế sản phẩm dịch vụ - Phù hợp với quy mô sản xuất - Đáp ứng đòi hỏi cơng nghệ phương pháp sản xuất - Thích ứng với mơi trường sản xuất bên bên ngồi doanh nghiệp 2.2 Các loại hình bố trí sản xuất: 2.2.1 Bố trí sản xuất theo sản phẩm: Bố trí sản xuất theo sản phẩm thường áp dụng cho loại hình sản xuất liên tục Máy móc thiết bị đặt theo đường cố định hình thành dây chuyền Việc bố trí sản xuất phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: không gian nhà xưởng, hoạt động tác nghiệp khác nhà xưởng, việc lắp đặt thiết bị, việc vận chuyển nguyên vật liệu Căn vào tính chất trình sản xuất, đường di chuyển nguyên liệu, bán thành phẩm sản phẩm, người ta chia thành dây chuyền sản xuất lắp ráp Dây chuyền sản xuất bố trí theo đường thẳng chữ U thể biểu diễn sơ đồ sau: Sơ đồ bố trí theo đường thẳng Quản trị sản xuất VINAMILK Nhóm Sơ đồ bố trí hình chữ U Bố trí sản xuất theo sản phẩm ưu điểm sau: - Tốc độ sản xuất sản phẩm nhanh - Chi phí đơn vị sản phẩm thấp - Chun mơn hố lao động cao, giảm chi phí, thời gian đào tạo tăng suất lao động - Việc di chuyển nguyên vật liệu sản phẩm dễ dàng - Hiệu suất sử dụng thiết bị lao động cao - Hình thành thói quen, kinh nghiệm lịch trình sản xuất ổn định - Dễ dàng hạch toán, kiểm tra chất lượng, dự trữ khả kiểm soát hoạt động sản xuất cao Những hạn chế chủ yếu bố trí sản xuất theo sản phẩm bao gồm: - Hệ thống sản xuất không linh hoạt với thay đổi khối lượng, chủng loại sản phẩm, thiết kế sản phẩm trình - Hệ thống sản xuất bị ngừng cơng đoạn bị trục trặc - Chi phí đầu tư chi phí khai thác, bảo dưỡng máy móc thiết bị lớn - Cơng việc đơn điệu, dễ nhàm chán 2.2.2 Bố trí sản xuất theo q trình: Bố trí sản xuất theo trình phù hợp với loại hình sản xuất gián đoạn, quy mô sản xuất nhỏ, chủng loại sản phẩm đa dạng Sản phẩm chi tiết, phận đòi hỏi q trình chế biến khác nhau, thứ tự công việc không giống di chuyển nguyên vật liệu, bán thành phẩm theo đường khác Tại nơi làm việc, máy móc thiết bị bố trí theo chức khơng theo thứ tự chế biến Trong phận tiến hành công Quản trị sản xuất VINAMILK Nhóm việc tương tự Các chi tiết phận thường đưa đến theo loạt, theo yêu cầu kỹ thuật chế biến Kiểu bố trí phổ biến doanh nghiệp khí lĩnh vực dịch vụ cửa hàng bán lẻ, ngân hàng, bưu điện, trường học, bệnh viện Bố trí sản xuất theo q trình ưu điểm sau: - Hệ thống sản xuất tính linh hoạt cao - Cơng nhân trình độ chun mơn kỹ cao - Hệ thống sản xuất bị ngừng lý trục trặc thiết bị người - Tính độc lập việc chế biến chi tiết, phận cao - Chi phí bảo dưỡng thấp, sửa chữa theo thời gian Lượng dự trữ phụ tùng thay không cần nhiều - thể áp dụng phát huy chế độ nâng cao suất lao động cá biệt Bên cạnh ưu điểm trên, loại hình bố trí sản xuất số nhược điểm sau: - Chi phí sản xuất đơn vị sản phẩm cao - Lịch trình sản xuất hoạt động khơng ổn định - Sử dụng nguuyên vật liệu hiệu - Hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị thấp - Khó kiểm sốt chi phí kiểm sốt cao - Năng suất lao động thấp, cơng việc khác 2.2.3 Bố trí sản xuất theo vị trí cố định: Theo kiểu bố trí này, sản phẩm đứng cố định vị trí máy móc, thiết bị, vật tư lao động chuyển đến để tiến hành sản xuất Bố trí sản xuất theo vị trí cố định áp dụng trường hợp sản phẩm mỏng manh dễ vỡ cồng kềnh, nặng nề khiến cho việc di chuyển vô khó khăn Ưu điểm : - Hạn chế tối đa việc di chuyển đối tượng chế tạo, nhờ giảm thiểu hư hỏng sản phẩm chi phí dịch chuyển - Vì sản phẩm khơng phải di chuyển từ phân xưởng tới phân xưởng khác nên việc phân công lao động liên tục Nhược điểm gồm: - Đòi hỏi lao động trình độ tay nghề cao - Việc di chuyển lao động thiết bị làm tăng chi phí 10 Quản trị sản xuất VINAMILK Nhóm Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh Gia Lâm trung tâm nhiều đầu mối giao thông quan trọng nằm dọc tuyến giao thông Quan hệ giao lưu vớicác quận, huyện ngồi thủ thuận lợi thông qua cầu lớn Đây điều kiện thuận lợi thúc đẩy giao lưu liên kết mạnh mẽ tỉnhvà địa phương khác nước Do Gia Lâm huyện ngoại thành nên thuận lợi cho việc tiếp cận trao đổi mua bán sản phẩm nơng nghiệp nói chung nguyên vật liệu sản xuất sữa nói riêng Địa hình Phần lớn diện tích huyện Gia Lâm khơng phức tạp vùng phụ cận đồng bằng, thấp dần từ tây xuống đông nam theo hướng chung địa hình thành phố theo hướng dòng chảy sơng Hồng Vùng đồng điều kiện phẳng bồi tụ phù sa sông Hồng, bề dày phù sa trung bình 90-120 cm Từ huyện rấtnhiều thuận lợi cho phát triển sản xuất nơng nghiệp Đặc điểm khí hậu Khí hậu huyện Gia Lâm đặc tính giống với khí hậu khu vực Hà Nội, tiêu biểu cho khí hậu Bắc Bộ Nằm vùng nhiệt đới quanh năm tiếp nhận xạ mặt trời rào nhiệt độ cao, nhiệt độ trung bình năm 24,3 Do chịu ảnh hưởng biển, huyện Gia Lâm lượng mưa độ ẩm lớn Đặc điểm khí hậu huyện Gia Lâm rõ nét thay đổi khí hậu hai mùa: mùa hè mùa đơng năm.Những đặc điểm khí hậu điều kiện để ngành sản xuất nơng nghiệp nói chung ngành chăn ni nói riêng tổ chức đặn Đặc điểm thủy văn Huyện Gia Lâm thuộc khu vực thành phố Hà Nội mạng lưới sơng ngòi dày đặc với nhiều sông lớn chảy qua thuộc lưu vực sông Hồng Với điều kiện tạo thuận lợi cho tưới tiêu phát triển sản xuất nông nghiệp 1.1.1.2 Các điều kiện xã hội Huyện Gia Lâm-Hà Nội dân số khoảng 227.600 người, địa bàn dân số đơng, lại tn theo cấu dân số Việt Nam dân số trẻ, tạo khả cung cấp lao động cao Huyện Gia Lâm khu vực phát triển đô thị phía Đơng Bắc Thủ Hà Nội, nơi tập trung cơng trình đầu mối giao thơng hạ tầng kỹ thuật quan trọng quốc gia thành phố Bên cạnh đó, khu vực phát triển sở công nghiệp quy mô, trung tâm dịch vụ, thương mại lớn Toàn huyện siêu thị lớn, 17 chợ, 13 chợ quy mơ bán kiên cố; 890 doanh nghiệp quốc doanh, với số vốn 3.300 tỷ đồng, thu hút 13.118 lao động Là khu vực nông nghiệp, nông thôn ngoại thành Hà Nội, Gia Lâm giá trị sản xuất nơng, thủy sản năm sau ln cao năm trước Trồng trọt tăng bình qn 1,5%, chăn nuôi tăng 21 Quản trị sản xuất VINAMILK Nhóm 5,6%, thủy sản tăng 10,2%; diện tích rau an tồn đạt 60% Do khả cung cấp lương thực, thực phẩm, dịch vụ nguyên vật liệu đầu vào cho trình sản xuất thuận lợi Về văn hoá-xã hội: Trong năm trở lại đây, đời sống người dân huyện Gia Lâm nâng lên cách rõ rệt Năm 2008 10.000 lao động huyện tạo việc làm thu nhập ổn định; số hộ nghèo giảm 2,3%; xóa xong nhà dột nát; 100% xã, thị trấn trạm y tế đạt chuẩn; 22 trường học đạt chuẩn quốc gia; 100% đường liên thơn, xã bê tơng hóa Về trình độ văn hóa, kỹ thuật: Ngay địa bàn huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội trường đại học Nông nghiệp Hà Nội, trường đại học chuyên lĩnh vực đào tạo nơng nghiệp, thấy lực lượng lao động khả năng, lực cung cấp ch việc sản xuất nguyên liệu đầu vào tương lai ổn đinh Đặc biệt, trình Nhà máy sữa Hà Nội xây dựng vào hoạt động, doanh nghiệp không gặp khó khăn hay hành động, thái độ mang tính chất gây phá từ phía người dân Gia Lâm 1.1.1.3 Các nhân tố kinh tế - Thị trường tiêu thụ: Gia Lâm khu vực, địa bàn diện tíh lớn, khả kinh tế-xã hội đà phát triển, sản lượng nhu cầu năm dự báo ổn định - Nguồn nhiên liệu: Nằm phía Tây Bắc Hà Nội, Ba Vì coi khu vực cơng nghiệp hóa chăn ni bò sữa, mạnh cho Vinamilk xây dựng nhà máy sữa Gia Lâm - Giao thông: Gia Lâm khu vực ngoại thành thành phố Hà Nội, vị trí địa lý giao thơng với nhiều tỉnh, địa phương khác, mà Nhà máy sữa Hà Nội Vinamilk sở hữu mạnh khác giao thông: giao thông thơng thống thuận tiện cho việc vận chuyển nguyên vật liệu sản phẩm 1.1.2 Phương án định vị Vinamilk Trong trình lựa chọn địa điểm để bố trí nhà máy khu vực miền Bắc, Vinamilk lựa chọn phân tích chi phí theo vùng đưa kết với phương án: Bảng số liệu (Đơn vị: tỷ VNĐ) Địa điểm Định phía hàng năm (tỷ VNĐ) Biến phí đơn vị (1 sữa) Hải Phòng (A) 147 0,01 Hưng Yên (B) 142 0,02 Hà Nội (C) 126 0,04 Ta đường tổng chi phí địa điểm dạng sau: = 147 + 0,01Q: Q = → = 147.000 → ( 0;147) 22 Quản trị sản xuất VINAMILK Nhóm = 142 + 0,02Q: Q = → = 142 → ( 0;142) = 126 + 0,04Q: Q = → = 126 → ( 0;126)  Tìm giao điểm: ∩: 147 + 0,01Q = 142 + 0,02Q → Q = 500 → = =147 + 0,01 x 500 = 152 → = = (500;152) ∩: 147 + 0,01Q = 126 + 0,04Q → Q = 700 → = =147 + 0,01 x 700 = 154 → = = (700;154) ∩: 142 + 0,02Q = 126 + 0.04Q → Q = 800 → = =142 + 0.02 x 800 = 158 → = = (800;158)  Biểu diễn đường tổng chi phí địa điểm lên đồ thị: Nhận xét: 23 Quản trị sản xuất VINAMILK Nhóm - Khi quy mơ đầu nhỏ 700.000 đơn vị đường thẳng nằm hòa toàn đường thẳng nên đặt trung tâm khai thác C (hay Hà Nội) - Khi quy mô đầu lớn 700.000 đơn vị đường thẳng nằm hòa tồn đường thẳng nên đặt trung tâm khai thác B (hay Hưng Yên) Vinamilk dự báo sản lượng hàng năm đưa thị trường khoảng 570,406 sữa, nên chọn địa điểm đặt trung tâm khai thác Hà Nội.( NHÀ MÁY SỮA HÀ NỘI KM 14 Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) 1.2 Đánh giá phương án Với việc lựa chọn địa điểm nhà máy Gia Lâm, Hà Nội, Vinamilk bước đầu tạo thành công lớn thị trường sữa Việt Nam Vinamilk tập đoàn lớn mạnh ngành chế biến sữa sản phẩm từ sữa, với thị phần lớn lượng khách hàng phong phú Nhà máy sữa Hà Nội đánh giá sở chế biến sữa lớn Hà Nội nay, mạnh cho Vinamilk việc phát triển thị trường sản phẩm Qua năm kinh doanh, Vinamilk tự khẳng định vị trí thị trường giành nhiều giải thưởng tơn vinh Hn chương Độc lập hạng Nhì (2010), Huân chương Độc lập hạng Ba (2005), Huân chương Lao động hạng Nhất (1996), hạng Nhì (1991), hạng Ba (1985), Huân chương Lao động Hạng Ba Hạng Nhì (2003 – 2008 ) cho Nhà máy thành viên : Thống Nhất, Trường Thọ, Dielac, Huân chương Lao động hạng Ba (2004) cho Nhà máy sữa Hà Nội 14 năm liên tục nhận cờ Luân lưu Chính Phủ - “ Đơn vị dẫn đầu phong trào Thi đua ngành Công nghiệp” (1992-2005) Cờ Bộ Công nghiệp tặng cho Nhà máy Sữa Dielac đạt thành tích xuất sắc lao động sản xuất năm 2000 - 2004 Nhiều Bằng khen Chủ tịch nước, Thủ Tướng, Các Bộ, Ngành Trung ương, UBND Tỉnh, Thành phố tặng thành tích : Nộp thuế; Phong trào chăn ni bò sữa; Xố đói giảm nghèo; thực luật lao động; hoạt động Xuất nhập khẩu; lao động sáng tạo; Chuyển đổi trồng vật nuôi; phát hành công trái; sức khoẻ; dân số; phụ nữ; trẻ em; công tác thi đua; công tác xã hội; an tồn giao thơng 16 năm liên tục đứng vào Topten hàng Việt Nam chất lượng cao người tiêu dùng ưa thích (1995 – 2010 ), giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Wipo năm 2000 2004 đặc biệt năm 2000 Công ty vinh dự Nhà nước phong tặng danh hiệu ANH HÙNG LAO ĐỘNG thời kỳ đổi mới; năm 2010 doanh nghiệp Việt nam 200 cơng ty doanh thu tỷ la hoạt động hiệu nhất, tốt Châu Á tạp chí Fober vinh danh; xếp thứ Tư danh sách Top 10 – bảng xếp hạng VN R.500 doanh nghiệp tư nhân lớn Việt Nam; Top 10 thương hiệu ưa thích Việt Nam Nielsen Singapre tạp chí Compain thực Bố trí sản xuất doanh nghiệp 2.1 Loại hình bố tríVinamilk sử dụng Tại cơng ty Vinamilk, bố trí sản xuất theo sản phẩm: 24 Quản trị sản xuất VINAMILK Nhóm Sản phẩm công ty loại sữa, để sản xuất sản phẩm phải theo quy trình định Quá trình sản xuất sản phẩm chuyên mơn hóa tiêu chuẩn hóa cao Nơi làm việc thiết bị bố trí thành dòng nhằm thực trình tự bước cơng việc Ví dụ cụ thể: Quy trình chế biến sữa đặc đường: 25 Quản trị sản xuất VINAMILK Nhóm 26 Quản trị sản xuất VINAMILK Nhóm Quy trình chế biến sữa chua: Các dây chuyền sản xuất gồm: Dây chuyền sữa đặc đường: cơng suất 260 triệu hộp/năm, Cơng ty kế hoạch nâng cấp để nâng công suất lên 290 triệu hộp/năm Dây chuyền sữa tươi tiệt trùng – Yomilk – nước trái – sữa đậu nành:công suất 237 triệu lít/năm Cơng ty kế hoạch đầu tư thêm số máy rót để nâng khả khai thác Dây chuyền sữa chua: công suất khoảng 56 triệu lít/năm Cơng ty kế hoạch nâng cấp cho dây chuyền nhà máy Cần Thơ, Sài Gòn, Nghệ An Dây chuyền sữa bột – bột dinh dưỡng: cơng suất khoảng 18 nghìn tấn/năm 27 Quản trị sản xuất VINAMILK Nhóm Cách bố trí số dây chuyền sau: Dây chuyền sản xuất sữa chua bố trí hình Dây chuyền sản xuất nước hoa bố trí theo hình chữ U sau: 28 Quản trị sản xuất VINAMILK Nhóm Tại số nhà máy lớn cơng suất cao Vinamilk nhà máy Tiên Sơn Bắc Ninh, nhà máy bố trí theo hình thức hỗn hợp loại hình bố trí theo sản phẩm theo q trình với mơ sau: Ngày 7/10, Vinamilk hồn thành cơng trình xây dựng mở rộng nâng công suất nhà máy sữa Tiên Sơn (Khu Công nghiệp Tiên Sơn, huyện Tiên Du, Bắc Ninh) lên gần 200 triệu lít sữa, nước trái 85 triệu hộp sữa đặc/năm, chủ yếu phục vụ thị trường tỉnh phía Bắc Cụ thể, cơng suất năm nhà máy 85 triệu hộp sữa đặc, 360 triệu hũ sữa chua (36 triệu lít), 120 triệu lít sữa nước nước trái cây, triệu lít kem, 56 triệu lít sữa đậu nành Nhà máy sử dụng công nghệ sản xuất sữa tiên tiến Đức Thuỵ Điển, với tổng vốn đầu tư gần 380 tỷ đồng, với tổng diện tích 14.000 m2, vào hoạt động giải thêm việc làm cho gần 600 lao động địa phương tỉnh lân cận Trước đó, giai đoạn Nhà máy khởi công vào tháng 10/2006 khánh thành vào tháng 4/2008 với tổng vốn đầu tư 253 tỷ đồng Được biết, Nhà máy Sữa Tiên Sơn – Bắc Ninh, Vinamilk Nhà máy sản xuất khác TP.HCM, Đồng Nai, Hà Nội, Bình Định, Cần Thơ Dự kiến cuối quý III năm 29 Quản trị sản xuất VINAMILK Nhóm 2011 2012, Vinamilk đưa nhà máy chuyên sản xuất sữa nước Bình Dương (đầu tư 120 triệu USD, cơng suất 800 triệu lít/năm); nhà máy sữa bột khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (120 triệu USD, 52 nghìn tấn/năm); nhà máy sữa tươi sữa chua (23 triệu USD, 94 triệu lít) vào hoạt động Giai đoạn chuẩn bị nguyên liệu Sữa lấy từ bò ni cỏ tự nhiên, khơng dùng phân hóa học khơng tiêm thuốc kháng sinh; sau chế biến, đóng gói dây chuyền cơng nghệ khép kín theo tiêu chuẩn quốc tế Bò cung cấp nguyên liệu sữa cho ăn theo phương pháp TMR (Total mixing rotation), với phần trộn tổng hợp gồm: cỏ tươi ủ, rỉ mật, cám, hèm… đảm bảo giàu dinh dưỡng, nhằm cho nhiều sữa chất lượng cao Để sữa đạt chất lượng, bò trang trại hộ nơng dân cần phải nuôi dưỡng kỹ thuật (khẩu phần đầy đủ, cho ăn phương pháp, sức khỏe tốt (khơng bệnh), chuồng trại thống mát áp dụng kỹ thuật khai thác sữa vệ sinh vắt sữa, vắt cạn sữa Nhiều công ty sản xuất sữa áp dụng hệ thống thang điểm vệ sinh chuồng trại chăn nuôi tổ chức kiểm tra đột xuất định kỳ, giúp nông dân nâng cao ý thức đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm chăn nuôi khai thác sữa Một trang trại bò sữa đại Vinamilk khánh thành triền đất cao thảo nguyên xanh thuộc huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An Ở nơi đó, bò sữa ngủ giường nệm, với hệ thống làm mát sân để “thể dục thể thao”, tắm nắng Mỗi gắn hai chíp điện tử để phát thời kỳ động dục, lúc ốm đau tự động ngắt van vắt sữa chất lượng không đạt chuẩn vi sinh… 30 Quản trị sản xuất VINAMILK Nhóm Tồn dây chuyền vắt sữa tự động hãng Delaval giúp sữa bò chảy thẳng vào hệ thống làm lạnh nhanh chóng từ 37 độ C xuống độ C, đảm bảo sữa bảo quản tốt trước đưa đến nhà máy chế biến Trang trại bò sữa Vinamilk quy định đặc biệt với nhân viên, nhằm giúp đàn bò thoải mái Ví dụ trình vắt sữa, nhân viên phải tắt điện thoại di động để không gây ồn ào, căng thẳng đến bò Khi tiếp xúc với đàn bò tuyệt đối phải nhẹ nhàng, thân thiện, không lớn tiếng la hét khiến chúng stress Sau sữa bò tươi nguyên liệu làm lạnh xuống nhỏ độ C, sữa xe bồn chuyên dụng tiếp nhận vận chuyển nhà máy Các trạm trung chuyển phải cử đại diện áp tải theo xe nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn số lượng chất lượng sữa trình vận chuyển Giai đoạn sản xuất Nhân viên trực tiếp gián tiếp tham gia vào trình sản xuất phải thỏa mãn yêu cầu sức khỏe, trình độ chun mơn, lực, tính chun nghiệp tinh thần trách nhiệm sở vật chất kỹ thuật đại yếu tố quan trọng góp phần đảm bảo chất lượng sản phẩm Dây chuyền thiết bị công nghệ sản xuất đại, tiên tiến từ nước cơng nghệ thiết bị ngành sữa phát triển Thụy Điển, Mỹ, Đan Mạch, Hà Lan, Pháp, Đức, Thụy Sĩ, giúp đảm bảo chất lượng an tồn thực phẩm 2.2 Nhận xét tính hợp lý cách bố trí Sản xuất sản phẩm công ty sữa Vinamilk mang số đặc điểm sau: 31 Quản trị sản xuất VINAMILK       Nhóm Là loại hình sản xuất lặp lại, hàng loạt, luồng sản xuất sản phẩm thơng suốt, nhịp nhàng, khối lượng lớn Q trình sản xuất sản phẩm chun mơn hóa tiêu chuẩn cao Công việc phân chia thành hàng loạt nhiệm vụ tiêu chuẩn hóa, chun mơn hóa lao động thiết bị Việc vận hành máy móc hay lao động giai đoạn sau phụ thuộc vào kết giai đoạn trước Là trình sản xuất trình tự qn, khơng thể thay đổi thứ tự, ảnh hưởng đầu vào, đầu Nếu phận bị gián đoạn ảnh hưởng đến phận tiếp theo: sản xuất sữa phải theo quy trình định Máy móc thiết bị chế biến đặt theo đường cố định: băng tải… thể nhận xét việc bố trí sản xuất theo sản phẩm cơng ty sữa Vinamilk vơ hợp lý tạo hiệu phù hợp với loại hình sản xuất công ty Tạo thành công sản xuất:     Tốc độ sản xuất sản phẩm nhanh: sản xuất hàng loạt Chun mơn hóa máy móc, lao động làm giảm chi phí, thời gian tăng suất Việc di chuyên nguyên vật liệu, sản phẩm dễ dàng: từ khâu thu mua nguyên vật liệu đến trình sản xuất tạo sản phẩm Dễ dàng kiểm tra chất lượng: kiểm tra khâu trình sản xuất, giúp phát khắc phục kịp thời Hạn chế:    Công ty thay đổi chủng loại, đổi sản phẩm Nhưng thay đổi lại phải thay đổi hay bổ sung loạt hệ thống vận hành mới, tốn kém… Và tất nhiên công đoạn bị gián đoạn ảnh hưởng tới công đoạn Chi phí bảo dưỡng trì máy móc thiết bị lớn Hoạch định tổng hợp 32 Quản trị sản xuất VINAMILK Nhóm Với mong muốn đưa Vinamilk trở thành thương hiệu dinh dưỡng mạnh ngồi nước, Vinamilk khơng ngừng mở rộng phát triển loại hình sản phẩm quy mô dong nghiệp Với đặc điểm doanh nghiệp sản xuất cung cấp sản phẩm dinh dương cơng ty vạch rõ cho chiến lược sản xuất hợp lý Luôn đầu việc cải tiến,ngiên cứu sản phẩm nhằm làm tang khả cạnh tranh nâng cao chất lượng dinh dưỡng cho sản phẩm Qua nghiên cứu nhóm em tìm chiến lược hoạch định cụ thể công ty bao gồm: 3.1 Chiến lược thay đổi mức tồn kho Với quy mô mạng lưới phân phối sản phẩm rộng lớn với 220 đại lý phân phối 141.000 điểm bán lẻ sản phẩm công ty mặt tất tỉnh thành nhiều nước như: Mỹ ,Canada,Pháp,Nga,Séc,Ba Lan,Đức,Trung Quốc,Châu Á,Lào,Campuchia… Nên nhu cầu sản phẩm công ty lớn chắn biến động thời điểm khác Vì Vinamilk ln sác định để sản phẩm ln đáp ứng nhu cầu khách hàng lúc nơi Đồng thời với chiến lược giúp cho Vinamilk giảm thiểu chi phí sản xuất liên tục với số lượng lớn Vinamilk xây dựng hệ thống tủ mát, tủ đông với khoản đầu tư lớn nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm họ bảo quản an tồn,chất lượng khơng bị ảnh hưởng Đánh giá chiến lược ta thấy chiến lược hợ lý mang lại hiệu cao cho Vinamilk,với đặc trưng doanh nghiệp sản xuất cung cấp sản phẩm cho người tiêu dung,quy mô hoạt động lớn nên áp dụng chiến lược giúp cho Vinamilk hoạt động ổn định liên tục đáp ứng tốt nhu cầu biến động thị trường 3.2 Chiến lược thay đổi cường độ lao động Vinamilk ln chiến lược thu hút tạo niềm tin đảm bảo cho nhân viên yên tâm hoạt động Vì với chiến lược Vinamilk đảm bảo nhân viên ln cơng việc lao động ổn định Đồng thời nhu cầu sữa sản phẩm đồ uống đơi biến động tùy theo mùa,cũng xu hướng thị trường nên công ty đề phương án sản xuất,và cần yêu cầu nhân viên làm them để đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu giai đoạn Đánh giá chiến lược: Vinamilk ln phương án làm thêm hợp lý cần ln đãi ngộ hợp lý phân công,luân phiên nhân viên làm them đảm bảo nhân viên làm việc hiệu quả,không mệt mỏi thỏa mãn đề tiền làm them 3.3 Chiến lược tác động tới cầu thông qua quảng cáo, khuyến thị, dịch vụ gia tăng khác… Vinamilk dành nguồn ngân sách lớn hoạt động marketing,quản cáo,xúc tiến thương mại nhằm giới thiệu hình ảnh thương hiệu,giới thiệu sản phẩm tới người tiêu dung Chúng ta nhận thấy phương tiện truyền ,truyền hình xem quảng cáo Dưới bảng liệt kê chi phí doanh thu Vinamilk,ta thấy chi 33 Quản trị sản xuất VINAMILK Nhóm phí dành cho quảng cáo khuyến mại Vinamilk cao không ngừng tăng, chiến lược nhằm nâng cao tên tuổi giúp khách hàng nhận biết xác sản phẩm Vinamilk Đánh giá mức độ thành công sử dụng chiến lược: Với chiến lược Vinamilk giúp cho thương hiệu gần gũi nhiều người tiêu dùng biết đến Đồng thời nhờ chất lượng sản phẩm Vinamilk với họ quảng cáo giới thiệu nên xây dựng niềm tin chi khách hàng Nhắc tới Vinamilk khách hàng niềm tin,và định vị sản phẩm mang thương hiệu Việt chất lượng giá hợp lý Đồng thời giúp Vinamilk them cho nhiều tập khách hàng kết nhờ vào cách thức quản lý quảng cáo Marketing hợp lý bên cạnh đảm bảo chất lượng sản phẩm xây dựng long tin bền vững cho khách hàng Ngoài thời điểm hoàn cảnh Vinamilk đưa hoạch định chiến lược cụ thể nhằm ứng phó với biến động nhu cầu thị trường như: sử dụng chiến lược đơn hàng chịu nhằm ổn định sản xuất,và áp dụng thời điểm nhu cầu tang lên đột biến Hay tổng hợp chiến lược khác đan xen,nhằm đặt hiệu cao sản xuất kinh doanh Nhờ chiến lược sản xuất tiêu thụ hợp lý giúp Vinamilk không ngừng lớn mạnh trở thành thương hiệu mạnh Việt Nam 34 Quản trị sản xuất VINAMILK Nhóm III KẾT LUẬN Đối với doanh nghiệp, đặc biệt công ty thuộc lĩnh vực sản xuất thực phẩm Vinamilk, cơng tác quản trị sản xuất công tácquan trọng đóng vai trò định đến thành bại cơng ty Trên đây, tìm hiểu ba mảng quản trị sản xuất Vinamilk là: định vị doanh nghiệp, bố trí sản xuất chiến lược tổng hợp Công tác quản trị sản xuất Vinamilk bao gồm nhiều hoạt động khác, nhiên qua ba mảng chủ chốt trên, nhận thấy Vinamilk thực cơng tác quản trị sản xuất tốt đem lại thành công rõ ràng cho công ty Trong tương lai, Vinamilk nhiều dự định lớn như: nâng cơng suất nhà máy có, xây nhiều nhà máy nước nước,… Các dự định liên quan mật thiết đến hoạt động quản trị sản xuất công ty ảnh hưởng nhiều đến phát triển công ty tương lai Qua thấy vai trò quan trọng hoạt động quản trị sản xuất Như biết, năm 2010 Vinamilk doanh nghiệp Việt Nam 200 cơng ty doanh thu tỷ USD hoạt động hiệu nhất, tốt Châu Á tạp chí Fober vinh danh; Top 10 thương hiệu ưa thích Việt Nam Nielsen Singapre tạp chí Compain thực hiện,… Chính cơng ty khác Việt Nam nên học tập công tác quản trị Vinamilk, đặc biệt công tác quản trị sản xuất để sản xuất kinh doanh tốt đạt thành tựu cao để góp phần đưa doanh nghiệp Việt Nam, sản phẩm Việt Nam giới Tuy nhiên, doanh nghiệp, với điều kiện, hồn cảnh, thời điểm khác doanh nghiệp cần hoạt động quản trị sản xuất khác cho phù hợp Người làm công tác quản trị sản xuất doanh nghiệp vừa phải người nhanh nhạy, vừa phải người tầm nhìn xa để đem lại lợi ích ngắn hạn dài hạn cho doanh nghiệp Để làm điều này, người làm công tác quản trị sản xuất phải nắm rõ lý thuyết quản trị sản xuất biết vận dụng xác linh hoạt lý thuyết vào thực tiễn cụ thể để đem doanh nghiệp đến thành cơng Chính học tập mơn quản trị sản xuất tìm hiểu thực tế quản trị sản xuất doanh nghiệp điều vô cần thiết sinh viên khối ngành Quản trị Kinh doanh Qua học tập môn học nắm kiến thức cần thiết nắm tình hình thực tiễn Việt Nam để sau áp dụng thực tế công việc 35 ... lực đắt 19 Quản trị sản xuất VINAMILK Nhóm II LIÊN HỆ THỰC TẾ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ SẢN XUẤT TẠI CỒN TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK Giới thiệu công ty Vinamilk Công ty cổ phần sữa Việt Nam có tên.. .Quản trị sản xuất VINAMILK Nhóm BÀI THẢO LUẬN NHĨM LỚP 1201TSMG0121 Đề tài: Tìm hiểu công tác quản trị sản xuất công ty cổ phần sữa Việt Nam VINAMILK I LÝ THUYẾT Định... thích Việt Nam Nielsen Singapre tạp chí Compain thực Bố trí sản xuất doanh nghiệp 2.1 Loại hình bố trí mà Vinamilk sử dụng Tại cơng ty Vinamilk, bố trí sản xuất theo sản phẩm: 24 Quản trị sản xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu về công tác quản trị sản xuất tại công ty cổ phần sữa việt nam VINAMILK , Tìm hiểu về công tác quản trị sản xuất tại công ty cổ phần sữa việt nam VINAMILK , Sau khi sữa bò tươi nguyên liệu đã được làm lạnh xuống nhỏ hơn hoặc bằng 4 độ C, sữa sẽ được các xe bồn chuyên dụng tiếp nhận và vận chuyển về nhà máy. Các trạm trung chuyển phải cử đại diện áp tải theo xe nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn về số lượng và chấ

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay