Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại vietinbank hoàn kiếm

71 6 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 12:26

Trường Đại học Thương Mại Khoa Tài - Ngân hàng CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI VIETINBANK – CHI NHÁNH HOÀN KIẾM 1.1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung năm qua phát triển mạnh mẽ, hỗ trợ đà phát triển kinh tế ấn tượng Việt Nam Tuy nhiên, thực tế chứng minh kinh tế bị tác động tiêu cực, chí đến khủng hoảng hệ thống ngân hàng hoạt động thiếu kiểm sốt, khơng đánh giá đủ dạng rủi ro tiềm ẩn, trường hợp ví dụ điển hình Thái Lan gần Mỹ Đặc trưng hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam tỷ trọng thu nhập rủi ro từ hoạt động tín dụng chiếm 70% tổng hoạt động ngân hàng Đặc biệt thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, kinh tế phát triển nhanh chóng, hoạt động tín dụng gia tăng mạnh mẽ, rủi ro tín dụng phức tạp nguyên nhân, hình thức phạm vi tác động Do đó, để bảo đảm an tồn tài chính, nâng cao lực cạnh tranh, hội nhập kinh tế quốc tế thành công, ngân hàng thương mại phải có phương pháp quản trị tốt rủi ro tín dụng ngân hàng Trong tháng đầu năm 2010, tỷ lệ nợ xấu ngân hàng thương Việt Nam nói chung Vietinbank Hồn Kiếm nói riêng có dấu hiệu tăng cao Vậy đâu nguyên nhân, làm để nâng cao chất lượng QTRR tín dụng hoạt động ngân hàng Ngân hàng Cơng Thương Việt Nam chi nhánh Hồn Kiếm với chức ngân hàng hoạt động lĩnh vực cho vay, tài trợ, huy động vốn… vấn đề phòng ngừa hạn chế rủi ro quan trọng Đây vấn đề ban lãnh đạo Vietinbank Hoàn Kiếm đặc biệt quan tâm Các doanh nghiệp Việt Nam năm qua phát triển động, mạnh mẽ chất lẫn lượng, đóng góp ngày to lớn cho kinh tế quốc SVTH: Phan Thị Nhung – K43H2 nghiệp Luận văn tốt Trường Đại học Thương Mại Khoa Tài - Ngân hàng dân Với đặc điểm riêng có quy mô, cách thức hoạt động phù hợp với khả quản lí định hướng hoạt động Vietibank nên doanh nghiệp tập trung đầu tư tín dụng trở thành đối tượng khách hàng chủ đạo Thông qua kết điều tra tổng hợp ngân hàng có 100% ý kiến cho vấn đề cấp thiết cần giải ngân hàng nghiên cứu tìm giải pháp quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Vì hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp Vietinbank nhu cầu cần thiết cấp bách 1.2 Xác lập tuyên bố vấn đề đề tài Qua trình thực tập ngân hàng Vietinbank Hồn Kiếm biết vấn đề trội cần phải giải ngân hàng tìm biện pháp nhằm quản trị hạn chế tối đa mức độ rủi ro hoạt động cho vay KH doanh nghiệp Chính em chọn đối tượng nghiên cứu đề tài gắn liền với thực tế nghiên cứu là: “Quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp Vietinbank Hoàn Kiếm” để từ đưa giải pháp 1.3 Các mục tiêu nghiên cứu Luận văn nhằm giải vấn đề sau: Thứ nhất: Hệ thống hóa lý thuyết liên quan đến quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp Thứ hai: Đề tài nghiên cứu thực trạng quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp Vietinbank Hoàn Kiếm ảnh hưởng nhân tố môi trường đến nguy rủi ro cho vay khách hàng doanh nghiệp Thứ ba: Đề xuất số giải pháp, kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp ngân hàng thời gian tới 1.4 Phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp Vietinbank Hoàn Kiếm - Phạm vi nghiên cứu thời gian: Đề tài tiến hành khảo sát với số liệu thu thập từ năm 2008-2010 SVTH: Phan Thị Nhung – K43H2 nghiệp Luận văn tốt Trường Đại học Thương Mại Khoa Tài - Ngân hàng - Phạm vi nghiên cứu không gian: Tại NHTMCP Cơng Thương Việt Nam chi nhánh Hồn Kiếm 1.5 Kết cấu luận văn Ngoài lời cảm ơn, danh mục bảng biểu, danh mục sơ đồ hình vẽ, danh mục chữ viết tắt, phụ lục, nội dung luận văn bao gồm chương sau: Chương1: Tổng quan nghiên cứu đề tài quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp Vietinbnak Hồn Kiếm Chương 2: Cơ sở Lí luận quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp ngân hàng thương mại Chương 3: Phương pháp nghiên cứu kết phân tích thực trạng quản trị rủi ro rín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp Vietinbank Hoàn Kiếm Chương 4: Các kết luận số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro rín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp Vietinbank Hoàn Kiếm SVTH: Phan Thị Nhung – K43H2 nghiệp Luận văn tốt Trường Đại học Thương Mại Khoa Tài - Ngân hàng CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Một số khái niệm 2.1.1 Tín dụng ngân hàngTín dụng ngân hàng quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ ngân hàng cho khách hàng thời gian định với khoản chi phí định [1, Tr23]  Tín dụng ngân hàng chứa đựng ba nội dung:  Có chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ người sở hữu sang cho người sử dụng  Sự chuyển nhượng có thời hạn hay mang tính tạm thời  Sự chuyển nhượng có kèm theo chi phí  Cho vay hình thức cấp tín dụng, theo tổ chức tín dụng giao cho khách hàng sử dụng khoản tiền để sử dụng vào mục đích thời gian theo thỏa thuận với nguyên tắc có hồn trả gốc lãi [2, Điều 3] 2.1.2 Khái niệm rủi ro Rủi ro hoạt ngân hàng khả xảy biến cố khơng có lợi gây tổn thất cho ngân hàng thương mại [3, Tr123] 2.1.3 Rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng khả xảy biến cố khách hàng khơng hồn trả hạn, khơng hồn trả lãi gốc khoản tín dụng cho ngân hàng Rủi ro tín dụng xảy ra, nguy vốn lớn tác động nghiêm trọng đến lực toán ngân hàng thương mại [4, Tr128] 2.1.4 Quản trị rủi ro tín dụng Khái niệm QTRR tín dụng nội dung quan trọng gắn liền với hoạt động ngân hàng thương mại Quản trị RRTD khơng có nghĩa né tránh rủi ro mà việc xác định mức rủi ro chấp nhận sở đưa biện pháp để đảm bảo RRTD ngân hàng không vượt mức quy định cho phép [4, Tr234] Quản trị rủi ro tín dụng q trình đo lường, đánh giá rủi ro trình cho vay, theo dõi giám sát xử lý kịp thời để đảm bảo quyền lợi ngân hàng có thay đổi khoản vay hồn trả Chính SVTH: Phan Thị Nhung – K43H2 nghiệp Luận văn tốt Trường Đại học Thương Mại Khoa Tài - Ngân hàng sách QTRR tín dụng có tính chất phòng ngừa làm giảm tổn thất hoạt động tín dụng ngân hàng, đảm bảo khoản vay hoàn trả đầy đủ hạn 2.2 Một số lý thuyết quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp ngân hàng thương mại 2.2.1 Vai trò tín dụng ngân hàng doanh nghiệp  TDNH góp phần làm tăng nguồn vốn nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp Cạnh tranh quy luật tất yếu khách quan kinh tế thị trường Quy luật ngày quan trọng định lớn đến tồn phát triển DN Tuy nhiên vốn ít, trình độ tổ chức quản lý yếu kém, trình độ cơng nghệ lạc hậu mà DN gặp khơng khó khăn việc phát triển thị phần, tạo niềm tin hình ảnh thị trường Nhu cầu đầu tư phát triển mở rộng sản xuất DN lớn nguồn vốn DN có hạn Chính vậy, với hỗ trợ nguồn vốn NH trình mở rộng thực cách nhanh chóng, sức mạnh tài tăng lên, DN thực mục đích chiếm lĩnh thị phần cách dễ dàng  TDNH góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp Như biết, NH DN thiết lập quan hệ tín dụng hai bên cân nhắc cách kỹ lưỡng Để có vốn cấp tín dụng NH phải huy động từ nhiều nguồn khác xã hội, dó NH chịu áp lực từ nguồn vốn huy động Chính vậy, trước sau giải ngân, NH quan tâm đến tình hình HĐKD tình hình tài DN để định cho vay kiểm sốt đồng vốn Yếu tố thúc đẩy DN quan tâm đến hiệu sử dụng vốn tạo điều kiện nâng cao khả sinh lời cho DN 2.2.2 Các loại hình tín dụng ngân hàng thương mại Một ngân hàng có nhiều loại cho vay khách hàng Các loại thơng thường phân chia theo tiêu thức sau  Căn cư vào mục đích sử dụng vốn vay - Cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh công thương nghiệp - Cho vay tiêu dùng cá nhân SVTH: Phan Thị Nhung – K43H2 nghiệp Luận văn tốt Trường Đại học Thương Mại Khoa Tài - Ngân hàng - Cho vay kinh doanh bất động sản - Cho vay nông nghiệp - Cho vay kinh doanh xuất nhập  Căn vào thời hạn tín dụng - Cho vay ngắn hạn: Là loại cho vay có thời hạn năm Mục đích loại cho vay thường nhằm tài trợ cho việc đầu tư vào tài sản lưa động - Cho vay trung hạn: Là loại cho vay có thời hạn từ 1-5 năm Mục đích loại cho vay nhằm tài trợ cho việc đầu tư vào tài sản cố định - Cho vay dài hạn: Là loại cho vay có thời hạn năm Mục đích loại cho vay thường nhằm tài trợ đầu tư vào dự án đầu tư  Căn vào mức độ tín nhiệm khách hàng - Cho vay khơng có bảo đảm: Là loại cho vay khơng có tài sản chấp, cầm cố bảo lãnh người khác mà dựa vào uy tín thân khách hàng vay vốn để định cho vay - Cho vay có bảo đảm: Là loại cho vay dựa sở bảo đảm cho tiền vay chấp, cầm cố bảo lãnh bên thứ ba khác  Căn vào phương thức hoàn trả nợ vay - Cho vay có kỳ hạn trả nợ hay gọi cho vay trả nợ lần đáo hạn - Cho vay có nhiều kỳ hạn trả nợ hay gọi cho vay trả góp - Cho vay trả nợ nhiều lần khơng có kỳ hạn nợ cụ thể mà tùy khả tài người vay trả nợ lúc  Căn vào chủ thể tham gia quan hệ vay vốn - Tín dụng thương mại: Là quan hệ tín dụng doanh nghiệp thực qua hình thức mua bán chịu hàng hóa, người cho vay người bán hàng chuyển nhượng tạm thời quyền sử dụng lượng giá trị hàng hóa bán chịu cho người mua - Tín dụng ngân hàng: Là quan hệ chuyển nhượng vốn ngân hàng với chủ thể kinh tế khác xã hội, ngân hàng giữ vai trò vừa người vay vừa người cho vay - Tín dụng Nhà Nước: Là quan hệ tín dụng thực hình thức tiền tệ vật bên Nhà Nước với bên chủ thể kinh tế khác xã hội, Nhà Nước người vay cách phát hành trái phiếu, tín phiếu tùy tính chất thâm hụt ngân sách SVTH: Phan Thị Nhung – K43H2 nghiệp Luận văn tốt Trường Đại học Thương Mại Khoa Tài - Ngân hàng 2.2.3 Rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp ngân hàng 2.2.3.1 Phân loại rủi ro tín dụng  Căn vào nguyên nhân phát sinh rủi roRủi ro giao dịch (transuction risk) Là loại rủi ro tín dụng có ngun nhân từ hạn chế trình giao dịch xét duyệt cho vay, đánh giá khách hàng Rủi ro giao dịch bao gồm phận rủi ro lựa chọn, rủi ro bảo đảm rủi ro nghiệp vụ  Rủi ro lựa chọn: Là rủi ro phát sinh từ việc ngân hàng lựa chọn phương án vay vốn khơng có hiệu để định cấp tín dụngRủi ro bảo đảm: Phát sinh từ tiêu chuẩn đảm bảo ( Tài sản đảm bảo, chủ thể đảm bảo, hình thức đảm bảo )  Rủi ro nghiệp vụ: Liên quan đến công tác quản lý khoản vay hoạt động cho vay ngân hàngRủi ro danh mục (Porfolio Risk) Là loại rủi ro tín dụng phát sinh từ hạn chế quản lý danh mục cho vay ngân hàng Rủi ro danh mục bao gồm hai phận : rủi ro nội rủi ro tập trung  Rủi ro nội tại: xuất phát từ đặc điểm hoạt động đặc điểm sử dụng vốn khách hàng vay vốn  Rủi ro tập trung: xuất phát từ việc ngân hàng tập trung vốn vay nhiều ngành, lĩnh vực kinh tế; khu vực kinh tế hay loại hình cho vay có mức độ rủi ro cao  Theo cấp độ rủi roRủi ro không thu hồi nợ hạn  Rủi ro không thu hồi nợ Việc phân loại NQH có ý nghĩa quan trọng việc đề biện pháp xử lý thu hồi nợ nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro tín dụng cho ngân hàng 2.2.3.2 Hệ thống số đánh giá rủi ro tín dụng SVTH: Phan Thị Nhung – K43H2 nghiệp Luận văn tốt Trường Đại học Thương Mại Khoa Tài - Ngân hàng  Kết cấu dư nợ cho vay Dựa vào kết cấu dư nợ cho vay mà ta xác định rủi ro NH cho vay cao hay thấp Nếu kết cấu dư nợ tập trung vào số DN thành phần kinh tế chuyên SXKD lĩnh vực định cho vay tiêu dùng nhiều có rủi ro lớn mức độ tập trung vốn vay cao.Như dựa vào kết cấu dư nợ cho vay theo thành phần kinh tế, theo kỳ hạn, theo đối tượng nghề nghiệp… kết hợp với việc phân tích yếu tố liên quan đến khách hàng đánh giá rủi ro cao hay thấp  Tỷ lệ nợ hạn Tỷ lệ nợ hạn = (Dư nợ hạn/ Tổng dư nợ cho vay)* 100% Nợ hạn khoản nợ mà khách hàng không trả đến hạn thỏa thuận ghi hợp đồng tín dụng Tại Việt Nam theo quy định hành NHNN, tỷ lệ nợ hạn NHTM không vượt 5% Các NH cho vay KH vay muốn tránh tình trạng NQH Về phía KH vay q hạn khơng trả nợ uy tín phải chịu lãi suất hạn cao lãi suất hạn Đối với NH cho vay, NQH làm tăng tỷ lệ NQH, tỷ lệ gián tiếp cho ta thấy quy mơ khoản cho vay có vấn đề NHTM Nếu tỷ lệ lớn chứng tỏ chất lượng hoạt động cho vay Tuy nhiên, NQH chưa phải tổn thất NHTM, tiêu gián tiếp, khơng phải tất khoản NQH dẫn đến tổn thất  Tỷ lệ nợ xấu Tỷ lệ nợ xấu = (Dư nợ xấu / Tổng dư nợ cho vay)* 100% Theo định số 493/2005 QĐ - NHNN quy chế cho vay TCTD KH, NHTM sử dụng hệ thống phân loại khoản nợ thành năm loại sau:  Khoản nợ đạt tiêu chuẩn (Nhóm 1): điều khoản hợp đồng tín dụng tuân thủ khách hàng thực cam kết vay trả nợ  Khoản nợ cần ý (Nhóm 2): khách hàng có khả tốn song chịu tác động vài nhân tố khác Rủi ro khoản nợ tương đối nhỏ nhiên phát sinh rủi ro không lường trước SVTH: Phan Thị Nhung – K43H2 nghiệp Luận văn tốt Trường Đại học Thương Mại Khoa Tài - Ngân hàng  Khoản nợ mức tiêu chuẩn (Nhóm 3): khoản cho vay nhóm khách hàng có mức tín nhiệm thấp, thu nhập khơng ổn định có mức độ rủi ro cao  Khoản nợ nghi ngờ (Nhóm 4): khách hàng khơng có khả hồn trả gốc lãi đầy đủ Rủi ro vốn ngân hàng gần chắn, trường hợp có tài sản đảm bảo  Khoản nợ vốn (Nhóm 5): ngân hàng có đầy đủ thơng tin để khẳng định khách hàng khơng thể tốn gốc lãi toán phần nhỏ sau ngân hàng xử lý nợ nhiều lần, chí sử dụng biện pháp pháp lý cần thiết Theo cách phân loại này, nợ xấu bao gồm: nợ mức tiêu chuẩn, nợ nghi ngờ nợ vốn  Hệ số rủi ro tín dụng Hệ số rủi ro tín dụng = (Tổng dư nợ cho vay/ Tổng tài sản có) * 100% Hệ số RRTD cho biết tỷ trọng khoản mục tín dụng tài sản có, tổng dư nợ cho vay tổng tài sản có lớn lợi nhuận lớn đồng thời hệ số RRTD cao, tương đương với RRTD cao 2.2.3.3 Các nguyên nhân ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng NHTM  Nguyên nhân từ phía ngân hàng  Chính sách tín dụng khơng hợp lý khả phân tích tín dụng yếu Bất kỳ lỗi nhỏ sách tín dụng QTTD gây rủi ro khó tránh khỏi cho NH Nói cách khác, kết cấu danh mục cho vay không hợp lý, quyền phán tín dụng phân bổ cho cán thiếu kinh nghiệm, khả phán xét tính quán chưa cao, sách lãi suất không hiệu quả, tiêu chuẩn chất lượng tín dụng khơng ràng dẫn đến giảm sút chất lượng tín dụng, NH phải đối mặt với rủi ro  Thiếu giám sát quảncho vay Các NH thường có thói quen tập trung nhiều công sức cho việc thẩm định trước cho vay mà nới lỏng trình kiểm tra, kiểm soát đồng vốn sau SVTH: Phan Thị Nhung – K43H2 nghiệp Luận văn tốt Trường Đại học Thương Mại Khoa Tài - Ngân hàng cho vay Khi NH cho vay khoản cho vay cần phải quản lý cách chủ động để đảm bảo hoàn trả Theo dõi nợ trách nhiệm quan trọng cán tín dụng nói riêng NH nói chung Tuy nhiên, thời gian qua NHTM chưa thực tốt công tác Điều phần yếu tố tâm lý ngại gây phiền hà cho KH cán NH, phần hệ thống thông tin quản lý phục vụ kinh doanh KH lạc hậu, không cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin mà NH yêu cầu  Bố trí cán thiếu đạo đức trình độ chun mơn nghiệp vụ Cán tín dụng thiếu lực, nhiều chưa bắt kịp chế thị trường biến động dẫn đến hạn chế cho vay Hoặc trình độ hạn chế, thiếu kinh nghiệm việc thẩm định, đánh giá tín dụng nên cho vay KH có chất lượng Hoặc động thu lợi cá nhân, CBTD tiếp tay với KH làm giả hồ sơ, hay nâng giá TSTC, cầm cố lên cao so với thực tế để rút tiền NH Một cán lực bồi dưỡng thêm, cán tha hóa đạo đức mà lại giỏi mặt nghiệp vụ thật vơ nguy hiểm bố trí cơng tác tín dụng  Sự hợp tác lỏng lẻo ngân hàng thương mại Kinh doanh ngân hàng nghề đặc biệt vay vay rủi ro kinh doanh ngân hàng mang tính dây chuyền Do NH cần phải hợp tác chặt chẽ với nhằm hạn chế rủi ro Sự hợp tác nảy sinh yêu cầu quảnrủi ro KH KH vay tiền nhiều NH Nếu thiếu trao đổi thông tin dẫn đến nhiều NH cho cho vay KH đến mức vượt giới hạn tối đa cho phép rủi ro chia cho tất NH  Nguyên nhân từ phía khách hàng Khi khách hàng gặp rủi ro, cố bất thường ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng Đối với DN, rủi ro dẫn đến việc hạn chế khả trả nợ cho ngân hàng là: rủi ro kinh doanh, rủi ro tài rủi ro đạo đức  Rủi ro kinh doanh: rủi ro mà DN thường gặp phải kinh doanh bao gồm: rủi ro thị trường cung cấp, rủi ro thị trường tiêu thụ hay công SVTH: Phan Thị Nhung – K43H2 nghiệp Luận văn tốt Trường Đại học Thương Mại Khoa Tài - Ngân hàng ăn hiệu quả, có triển vọng để ký kết hợp đồng liên doanh, liên kết để kinh doanh quản lý Từ đó, ngân hàng vừa trực tiếp giám sát, quản lý vốn vay vừa tạo thu nhập cao từ khoản đầu tủ Về phía DN, có tư vấn Ngân hàng, doanh nghiệp làm ăn hiệu hơn, hạn chế rủi ro cho ngân hàng  Đa dạng hóa hình thức bảo đảm tiền vay Thực tế cho thấy, NHTM nói chung Vietinbank Hồn Kiếm nói riêng, xem xét giải cho vay DN thường có yêu cầu tài sản đảm bảo chặt chẽ Điều mang lại an tồn cho chi nhánh lại làm giảm khả tiếp cận vốn ngân hàng DN, từ thu nhập từ tín dụng DN chi nhánh bị giảm sút Chi nhánh phải lựa chọn rủi ro lợi nhuận, chi nhánh cần phải có sách bảo đảm tiền vay linh hoạt để vừa hạn chế rủi ro tín dụng, vừa mở rộng tín dụng DN Chi nhánh nên xem xét, nới lỏng điều kiện vay vốn, ngồi hình thức chấp tài sản đảm bảo nên đa dạng hóa hình thức bảo đảm tiền vay tín chấp, cầm cố chứng khốn… Ngồi ra, Chi nhánh khơng nên coi tài sản đảm bào điều kiện để tiên cho vay, giải cho vay có phương án sản xuất hiệu cao Điều đỏi hỏi công tác thẩm định cần phải đánh giá xác để tránh rủi ro cho ngân hàng 4.3.3 Nâng cao chất lượng phân tích thẩm định tín dụng Cơng tác thẩm định đóng vai trò quan trọng chất lượng tín dụng Thẩm định tín dụng khâu để hạn chế rủi ro tín dụng, cần phải thực nghiêm túc hiệu Để làm điều đó, cần biện pháp sau : Trước hết , nên phân đội ngũ cán thành nhóm khác phụ trách cho vay DN thuộc ngành nghề khách nhau, từ tạo điều kiện cho cán tín dụng có kiến thức sấu ngành nghề mà tiến hành thẩm định cho vay, nâng cao chất lượng thẩm định Phân tích báo cáo tài quan trọng để xem xét tình hình tài chính, tình hình hoạt động kinh doanh khách hàng Vì thực trạng SVTH: Phan Thị Nhung – K43H2 nghiệp Luận văn tốt Trường Đại học Thương Mại Khoa Tài - Ngân hàng nay, báo cáo tài DN khơng theo chuẩn mực kế tốn Bộ tài chính, thiếu nhiều thơng tin quan trọng để phục vụ cho cơng tác thẩm định.Vì ngân hàng cần yêu cầu DN nộp báo cáo tài có xác nhận quan kiểm tốn, qua giúp cho chất lượng thẩm định xác Trong việc đánh giá phương án sản xuất kinh doanh DN, Chi nhánh nên đặc biệt trọng đến khả xảy rủi ro dự án Để làm điều này, cán thẩm định cần hiểu ngành nghề kinh doanh khách hàng, tình hình kinh tế xã hội tác động đến hiệu phương án Kết phân tích giúp cho ngân hàng đưa định tín dụng đắn có giải pháp để phòng ngừa rủi ro 4.3.4 Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm dấu hiệu rủi ro tín dụng Việc xây dựng hệ thống dấu hiệu cảnh báo sớm rủi ro tín dụng có ý nghĩa quan trọng, giúp cho Chi nhánh kịp thời phát rủi ro tín dụng có biện pháp phòng chống hợp lý, giảm thiểu tổn thất tín dụng Để nhận biết ước lượng tác động dấu hiệu này, đòi hỏi cán tín dụng có trình độ, nhạy bén phải quan tâm theo dõi sát tình hình sản xuất kinh doanh khách hàng Chi nhánh cần thực công tác dự báo diễn biến kinh tế, ngành, lĩnh vực, tác động đến ngân hàng, khách hàng vay vốn Từ đó, đưa định hướng, sách cụ thể cho ngành, có hạn mức cụ thể để chủ động phòng ngừa rủi ro tín dụng 4.3.5 Nâng cao trình độ cán tín dụng Yếu tố người ln yếu tố định thành công hoạt động nào, lĩnh vực Đối với hoạt động tín dụng yếu tố người lại đóng vai trò quan trọng, định đến chất lượng tín SVTH: Phan Thị Nhung – K43H2 nghiệp Luận văn tốt Trường Đại học Thương Mại Khoa Tài - Ngân hàng dụng, chất lượng dịch vụ hình ảnh NHTM từ định đến hiệu tín dụng NH Cần xây dựng đội ngũ cán quản trị rủi ro tín dụng có kinh nghiệm, khả nhanh nhạy xem xét, đánh giá đề xuất tín dụng Hướng dẫn, tập hợp, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, trình độ thẩm định đánh giá doanh nghiệp dự án doanh nghiệp, trọng nghiệp vụ marketing, kỹ bán hàng, thương thảo hợp đồng văn hóa kinh doanh Định kỳ có chương trình học tập, trao đổi kinh nghiệm thực tế lãnh đạo nhân viên để bổ sung thông tin Đặc biệt phận quản trị rủi ro, phải có tiêu chuẩn ràng trình độ, kinh nghiệm thực tế, thời gian trải qua công tác phận quan hệ khách hàng Kiên loại bỏ, thuyên chuyển sang phận khác cán thiếu tư cách đạo đức, thiếu trung thực, cán tín dụng thiếu kiến thức chun mơn Bên cạnh đó, có sách tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ đề bạt thích hợp với yêu cầu trách nhiệm công việc, tổ chức lớp đào tạo Bổ nhiệm chức danh khách quan quy định, quy định, lựa chọn người có đủ lực phẩm chất Đồng thời có sách ràng phân quyền cụ thể liên quan đến cho vay, thu nợ xử lý nợ để nhân viên phận hiểu trách nhiệm quyền hạn 4.3.6 Nâng cao chất lượng thơng tin phục vụ cho công tác thẩm định nhằm đảm bảo quản lý hiệu khoản vay đánh giá mức độ rủi ro khoản vay Trong cơng tác tín dụng, thơng tin yếu tố đóng vai trò quan trọng cho NH định có đầu tư hay khơng Các thơng tin từ phía khách hàng cung cấp nhiều thiếu đầy đủ thiếu xác, cán tín dụng khơng thể dựa vào luồng thông tin khách hàng cung cấp mà cần nắm bắt xử lý thông tin vấn đề liên quan đến phương án, dự án từ nhiều nguồn khác Mặt khác, tổ chức lưu trữ, thu thập thông tin khách hàng, thông tin thị trường, thông tin công nghệ, xây dựng hệ thống cung cấp thơng tin chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng, dựa việc sử dụng phần mền tin SVTH: Phan Thị Nhung – K43H2 nghiệp Luận văn tốt Trường Đại học Thương Mại Khoa Tài - Ngân hàng học Đây để đánh giá xác, khách quan khách hàng vay vốn nâng cao khả năng, tốc độ xử lý, định cho vay đầu tư 4.3.7 Tăng cường đầu tư vào công nghệ quản trị rủi ro Chú trọng đầu tư công nghệ thông tin nhằm phục vụ cho việc phân tích đánh giá, đo lường rủi ro, việc quản lý khoản vay cán tín dụng thường gặp khó khăn Vì thế, NH cần nâng cao công tác giám sát khoản vay, tăng cường ứng dụng thơng tin hoạt động tín dụng NH nhằm cập nhật thường xuyên biến động khoản dư nợ DN NH NH đầu tư nâng cấp hệ thống máy móc tin học, truyền thơng thích hợp, đồng thời nâng cao chất lượng công cụ đo lường rủi ro tiếp tục áp dụng công cụ đo lường rủi ro Cơng nghệ phân tích, đánh giá, đo lường rủi ro, cho biết xác trạng thái rủi ro khoản vay danh mục đê NH có sách phòng ngừa kịp thời Việc đầu tư cơng nghệ cơng tác quản trị rủi ro tín dụng nên đầu tư vốn thiết kê đơn vị cung cấp chuyên nghiệp giải pháp tài Các NHTM nước đặt hàng công ty lớn giới việc thiết kế cơng trình việc phân tích, đánh giá rủi ro khoản vay Cơng nghệ đem lại kết xác, khách quan, giảm thiểu thời gian, giảm thiểu thời gian cho CBTD việc quản lý số lượng lớn khoản vay DN 4.3.8 Tăng cường mối quan hệ với hiệp hội, ban ngành Xây dựng mối liên kết với hiệp hội DN, hiệp hội làng nghề, hiệp hội doanh nghiệp trẻ, nắm bắt thông tin doanh nghiệp tình hình sản xuất kinh doanh, nhu cầu vốn, dịch vụ, đông thời truyền tải thông tin hoạt động NH tới DN, tạo mối quan hệ qua lại thường xuyên NH DN Thông qua hiệp hội, NH tham gia cung cấp dịch vụ đào tạo đến DN, tạo đa dạng nguồn vốn, đặc biệt nguồn vốn trung dài hạn, ngoại tệ đầu tư cho dự án sản xuất hàng xuất Mở rộng hợp tác, học tập kinh nghiệm mơ hình quảntín dụng, đầu tư cho DN, TCTD khu vực giới, tạo hội nhận tài SVTH: Phan Thị Nhung – K43H2 nghiệp Luận văn tốt Trường Đại học Thương Mại Khoa Tài - Ngân hàng trợ, học hỏi kinh nghiệm, góp phần nâng cao kỹ đầu tư cho DN Kết hợp với quan quyền, hiệp hội, doanh nghiệp, quan quản lý kinh doanh, thuế cấp tập huấn nâng cao trình độ quảncho doanh nghiệp 4.4 Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp Vietinbank Hoàn Kiếm 4.4.1 Đối với Chính Phủ Hồn thiện khn khổ pháp lí đảm bảo an tồn cho hoạt động tín dụng ngân hàng Chính phủ cần phải xem xét sửa đổi, quy định ràng vấn đề như: - Quy định quyền phát mại tài sản, bán đấu giá tài sản đảm bảo Đồng thời quy định thời gian, thủ tục xử lý TSĐB - Quy định trường hợp vơ hiệu hóa hợp đồng tín dụng, hợp đồng kinh tế Bên cạnh việc xem xét sửa đổi điều luật ban hành, Chính phủ cần nghiên cứu cho đời điều luật luật sở hữu tài sản, luật kiểm toán tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tín dụng ngân hàng Cho đời trung tâm tín dụng tư nhân Thực tiễn cho thấy, phát triển nhanh chóng kinh tế, đặc biệt quy mơ tăng trưởng tín dụng vượt ngồi khả kiểm sốt RRTD lực đáp ứng yêu cầu mặt thông tin tín dụng tồn diện, chất lượng kịp thời CIC Vì vậy, việc đời trung tâm tín dụng tư nhân bổ sung cho trung tâm tín dụng cơng cách mở rộng diện tích thu thập lưa giữ thơng tin vay nợ sang nhiều loại đối tượng, công ty cá nhân mà trung tâm tín dụng cơng khơng đảm nhận hết Việc xếp hạng tín dụng nội ngân hàng có nhiều khó khăn việc tiếp cận thơng tin nhiều hạn chê Chính phủ cần sớm giao cho tài ban hành khuôn khổ pháp lý cho hoạt động công ty xếp hạng tín nhiệm Đồng thời phối hợp, kiến nghị quan Nhà nước có liên quan: tòa án, thi hành án, bộ, ngành, quan địa phương tạo điều kiện hỗ trợ trình thực biện pháp xử lý nợ SVTH: Phan Thị Nhung – K43H2 nghiệp Luận văn tốt Trường Đại học Thương Mại Khoa Tài - Ngân hàng 4.4.2 Đối với Ngân hàng Nhà Nước NHNN cần phát triển hệ thống thơng tin tín dụng cách nhanh chóng, xác phong phú theo hướng cung cấp đánh giá xếp loại DN dựa theo nhiều tiêu thức khác như: quy mô, khả tốn, quan hệ tín dụng, hiệu SXKD thu thập thêm thông tin qua tổ chức quốc tế, tạo lập thông tin diện rộng, phối hợp với quan thuế, quan kiểm toán UBND tỉnh, thành phố lập mã số thuế DN để tổ chức tín dụng truy cập thơng tin dễ dàng NHNN cần quy định chặt chẽ, cụ thể bắt buộc TCTD cung cấp tình hình dư nợ, khả trả nợ, nợ xấu CIC CIC thông tin KH vay vốn có vấn đề Các văn thị, thơng tư hướng dẫn NHNN cần phải xây dựng cách cụ thể, ràng, dễ hiểu phải nghiên cứu kỹ tránh thay đổi liên tục thời gian qua gây khó khăn cho ngân hàng Tăng cuờng biện pháp quảntín dụng NHNN cần sửa đổi, bổ sung chế, thể lệ cụ thể, ràng để tạo lập khung pháp lí hồn thiện cho hoạt động tín dụng Hiện quy chế, thể lệ NHNN tỏ chung chung, mang tính đạo định hướng nhiều mang tính pháp lí Bên cạnh đó, NHNN phải có biện pháp hữu hiệu việc buộc NHTM thi hành chế, thể lệ Những sai sót vi phạm quy chế phải xử lí nghiêm túc kịp thời Ngoài ra, NHNN phải tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động NHTM thông qua việc nâng cao hiệu hoạt động thị trường liên NH 4.4.3 Đối với ngân hàng Công Thương Việt Nam Mạnh dạn phân quyền cho chi nhánh cấp nâng cao quyền phán cho vay KH, quyền đề bạt khen thưởng kỷ luật cán công nhân viên Ban hành chế văn hướng dẫn cụ thể thẩm định, tái thẩm định cho loại cho vay, theo loại KH theo ngành nghề KD SVTH: Phan Thị Nhung – K43H2 nghiệp Luận văn tốt Trường Đại học Thương Mại Khoa Tài - Ngân hàng Hỗ trợ công tác đào tạo đào tạo lại cán đặc biệt nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng đại, cần ban hành tiêu chuẩn cán toàn hệ thống, cán điều hành CBTD Tiêu chuẩn cán cần xem xét kỹ mặt đạo đức nghề nghiệp, am hiểu ngiệp vụ chuyên môn, hiểu biết pháp luật kinh tế thị trường Đề bạt cán phải nên xem xét từ hiệu công tác thực tế nhằm giúp nâng cao chất lượng tín dụng Tăng cường sở vật chất cho chi nhánh đảm bảo đủ mặt giao dịch, tăng cường theo hướng đại hóa trang thiết bị, chương trình phần mềm đại phục vụ cho hoạt động quản lý khoản vay khách hàng Thành lập phận thu hồi NQH chuyên trách Hiện nay, CN chưa tổ chức phận thu nợ hạn riêng biệt mà việc thu nợ thường phận cho vay đảm nhận Do vậy, mối quan hệ người cho vay người vay có nhiều hạn chế, nên có phận chuyên trách để thu NQH TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] TS Nguyễn Minh Kiều, Giáo trình Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng, NXB Thống kê, 2009 [2] Theo mục 1, điều 3, định số 1627/2001/QĐ- NHNN quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng Thống đốc NHNN [3] PGS.TS Nguyễn Thị Phương Liên, Quản trị tác nghiệp ngân hàng thương mại, Đại học Thương Mại, năm 2010 [4] TS Nguyên Duệ, Quản trị ngân hàng, NXB Thống kê, năm 2001 [5] TS Hồ Diệu Tín dụng ngân hàng, NXB Thống kê, năm 2000 [6] PG.TS Nguyễn Văn Tiến Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, năm 2009 [7] PGS.TS Phan Thị Thu Hà, Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, năm 2007 [8] PGS.TS Nguyễn Văn Tiến, Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê, năm 1999 SVTH: Phan Thị Nhung – K43H2 nghiệp Luận văn tốt Trường Đại học Thương Mại Khoa Tài - Ngân hàng [9] PGS.TS Nguyễn Thị Mùi, Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, năm 2008 [10] Tài liệu chi nhánh Vietinbank Hoàn Kiếm [11] Website: www Vietinbank.com.vn [12] Website: www.vnexpress.net [13].Website: www.vneconomy.vn Thời báo kinh tế Việt Nam [14] Webside: www.sbc.gov.vn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam [15] Joel bessis Kisk management & in banking, John wiley and sons, 1999 [16] John B Caouette Managing credit risk, Jhon wiley and sons, 1998 [17] PeterS Rose Commercial bank management, 1999 TÓM LƯỢC Khủng hoảng tài Châu Á năm 1997 bắt nguồn từ Thái Lan, khủng hoảng tài chinh toàn cầu năm 2008 phố Walls Mỹ… dù nhiều nguyên nhân hoạt động tín dụng hệ thống ngân hàng Với cường quốc tài Mỹ lâm vào khủng hoảng trầm trọng khoản nợ cho vay duới chuẩn khả đánh giá rủi ro khơng xác Nói riêng tới Việt Nam, từ vụ án liên quan đến tín dụng ngân hàng Epco Minh Phụng, gần vụ công ty “ma” rút vốn 40 tỷ đồng ngân hàng lớn gồm Vietinbank, VCB, Agribank, xuất phát từ công tác quản trị rủi ro tín dụng khơng hiệu quả, chặt chẽ Điều cho thấy, điều kiện kinh tế phát triển không ngừng, dù trải qua nhiều học kinh nghiệm, hoạt động quản trị rủi ro tín dụng chưa đủ Với tác động sâu rộng mạnh mẽ rủi ro tín dụng, tùy SVTH: Phan Thị Nhung – K43H2 nghiệp Luận văn tốt Trường Đại học Thương Mại Khoa Tài - Ngân hàng giai đoạn mức độ phát triển, mà ngân hàng phải ln củng cố hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng, để vừa có lợi nhuận vừa đảm bảo an tồn tài cho ngân hàng Trên sở đó, luận văn tập trung phân tích kỹ “Quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm ’’ Luận văn tiến hành hệ thống hóa lý thuyết quản trị rủi ro tín dụng, nghiên cứu thực trạng quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Từ đó, luận văn đưa giải pháp giúp Vietinbank Hồn Kiếm nói riêng hệ thống ngân hàng nói chung ngày hồn thiện khả quản trị rủi ro tín dụng với đối tượng khách hàng doanh nghiệp, đồng thời kiến nghị ban ngành hữu quan có hướng giải pháp để tạo điều kiện cho Ngân hàng tăng cường khả quảnrủi ro tín dụng LỜI CÁM ƠN Để hồn thành luận văn tốt nghiệp này, trước hết em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến tồn thể thầy, giáo khoa tài - ngân hàng, mơn tài doanh nghiệp, mơn ngân hàng - chứng khốn, mơn quản tri tài – Trường Đại học Thương Mại trang bị cho em kiến thức quý báu suốt năm học đại học Đặc biệt, em xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo GS.TS Đinh Văn Sơn tận tình hướng dẫn giúp đỡ em khắc phục khó khăn trong trình nghiên cứu luận văn Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ban lãnh đạo ngân hàng tồn thể cơ, chú, anh chị cơng tác ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hồn Kiếm tạo điều kiện giúp đỡ em trình thực tập thực luận văn SVTH: Phan Thị Nhung – K43H2 nghiệp Luận văn tốt Trường Đại học Thương Mại Khoa Tài - Ngân hàng Cuối em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến gia đình bạn bè, người bên cạnh động viên, ủng hộ tinh thần nhiệt tình giúp đỡ em suốt trình học tập Em xin chân thành cảm ơn! SVTH: Phan Thị Nhung – K43H2 nghiệp Luận văn tốt Trường Đại học Thương Mại Khoa Tài - Ngân hàng DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Ý Nghĩa từ viết tắt CBTD CVDN DN DNNN DNVVN HĐKD KH KD KQKD KHDN NHCT NHNN NHTMCP NQH PAKH QHKH QTRR RRTD SXKD TCTC TSĐB TSTC TDNH Cán tín dụng Cho vay doanh nghiệp Doanh nghiệp Doanh nghiệp Nhà nước Doanh nghiệp vừa nhỏ Hoạt động kinh doanh Khách hàng Kinh doanh Kết kinh doanh Khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Công Thương Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Nợ hạn Phương án kinh doanh Quan hệ khách hàng Quản trị rủi ro Rủi ro tín dụng Sản xuất kinh doanh Tổ chức tài Tài sản đảm bảo Tài sản chấp Tín dụng ngân hàng DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1: Hiệu suất sử dụng vốn 29 Bảng 3.2: Tình hình dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp Bảng 3.3: Cơ cấu dư nợ cho vay doanh nghiệp theo thời hạn SVTH: Phan Thị Nhung – K43H2 nghiệp Luận văn tốt Trường Đại học Thương Mại Khoa Tài - Ngân hàng Bảng 3.4: Cơ cấu dư nợ theo ngành nghề kinh doanh Bảng 3.5: Kết điều tra Bảng 3.6: Nợ hạn theo thành phần kinh tế Bảng 3.7: Nợ hạn theo kỳ hạn Bảng 3.8: Tình hình phân loại nhóm nợ, tỷ lệ nợ hạn nợ xấu Bảng 3.9: Xếp hạng tín dụng doanh nghiệp Bảng 3.10: Phân loại nhóm nợ tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro Bảng 3.11: Tình hình trích lập dự phòng RRTD cho vay khách hàng doanh nghiệp SVTH: Phan Thị Nhung – K43H2 nghiệp Luận văn tốt Trường Đại học Thương Mại Khoa Tài - Ngân hàng DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Danh mục sơ đồ Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức máy điều hành trụ sở Sơ đồ 2.2: Cơ cấu tổ chức Sở giao dịch Sơ đồ 3.1: Cơ cấu tổ chức chi nhánh Danh mục hình vẽ Hình 1.1: Mơ hình tổ chức ngân hàng lớn Hình 2.2: Mơ hình tổ chức ngân hàng nhỏ SVTH: Phan Thị Nhung – K43H2 nghiệp Luận văn tốt Trường Đại học Thương Mại Khoa Tài - Ngân hàng MỤC LỤC TÓM LƯỢC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 1.1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu 1.2 Xác lập tuyên bố vấn đề đề tài .2 2.3 Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp 21 2.4 Phân định nội dung nghiên cứu đề tài 23 3.1 Phương pháp hệ nghiên cứu .24 3.3 Phân tích kết điều tra trắc nghiệm quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp Vietinbank Hoàn Kiếm 34 3.4 Đánh giá thực trạng rủi ro quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp Vietinbank Hoàn Kiếm 37 4.1 Các kết luận qua nghiên cứu thực trạng quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp Vietinbank Hoàn Kiếm 50 4.2 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng doanh nghiệp quan điểm quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp Vietinbank Hoàn Kiếm .54 4.3 Các giải pháp hồn thiện quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp Vietinbank Hoàn Kiếm 55 4.4 Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp Vietinbank Hoàn Kiếm 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC SVTH: Phan Thị Nhung – K43H2 nghiệp Luận văn tốt Trường Đại học Thương Mại SVTH: Phan Thị Nhung – K43H2 nghiệp Khoa Tài - Ngân hàng Luận văn tốt ... tài quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp Vietinbnak Hồn Kiếm Chương 2: Cơ sở Lí luận quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp ngân hàng. .. quản trị rủi ro rín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp Vietinbank Hoàn Kiếm Chương 4: Các kết luận số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro rín dụng cho vay khách hàng. .. trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp Thứ hai: Đề tài nghiên cứu thực trạng quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp Vietinbank Hồn Kiếm ảnh hưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại vietinbank hoàn kiếm , Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại vietinbank hoàn kiếm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay