Tổng quan rủi ro tài chính

46 3 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 12:16

Thế giới ngày trở nên bất ổn hơn… “Chưa kinh tế toàn cầu lại tăng trưởng nhanh thời điểm chưa bao giớ giới lại đầy rủi ro lúc này” (Báo cáo Rủi ro giới 2007 - Diễn đàn kinh tế giới - World Economic Forum) Khoa TCDN Quản trị rủi ro tài Ch 1: Chương 1: Dẫn luận Rủi Ro Kiệt Giá Tài Chính Sự Xuất Hiện Của Các Công Cụ Quản Trị Rủi Ro Tài Chính Khoa TCDN Quản trị rủi ro tài Ch 1: Mục tiêu Chương ■ Làm khái niệm rủi ro kiệt giá tài ■ Phân tích bất ổn mơi trường tài bất ổn tác động công ty ■ Các công cụ tài sử dụng để quản trị rủi ro kiệt giá tài ■ Giải thích thuật ngữ khái niệm sử dụng xuyên suốt môn học Khoa TCDN Quản trị rủi ro tài Ch 1: Tổng quan rủi ro Rủi ro không chắn Khoa TCDN Quản trị rủi ro tài Ch 1: Tổng quan rủi ro Trong lĩnh vực tài chính, rủi ro khái niệm đánh giá mức độ biến động hay bất ổn giao dịch hay danh mục đầu tư Khoa TCDN Quản trị rủi ro tài Ch 1: Tổng quan rủi ro Rủi ro hệ thống Systematic risk Rủi ro liên quan đến toàn thị trường hay toàn kinh tế Rủi ro kế toán Accounting risk Rủi ro liên quan đến nghiệp vụ kế tốn khơng phù hợp giao dịch, xảy qui trình qui định kế tốn thay đổi hay chưa xây dựng Rủi ro kiệt giá tài Financial risk Rủi ro liên quan đến thay đổi nhân tố lãi suất, giá cổ phiếu, giá hàng hóa tỷ giá Rủi ro kinh doanh Business risk Rủi ro liên quan đến hoạt động đặc trưng doanh nghiệp Khoa TCDN Quản trị rủi ro tài Ch 1: Tổng quan rủi ro Rủi ro mơ hình Model risk Rủi ro liên quan đến việc sử dụng mơ hình khơng khơng phù hợp, mơ hình tồn sai số giá trị đầu vào không Rủi ro pháp lý Regulatory risk Rủi ro mà qui định định hướng qui định quản lý thay đổi, đem lại tác động bất lợi cơng ty Rủi ro pháp lý dẫn đến việc xem số loại giao dịch dự tính bất hợp pháp cản trở phát triển sản phẩm giải pháp Rủi ro qui mô Quantity risk Rủi ro chiến lược phòng ngừa rủi ro nhà phòng ngừa rủi ro khơng biết sở hữu bán đơn vị tài sản giao Khoa TCDN Quản trị rủi ro tài Ch 1: Tổng quan rủi ro Rủi ro khoản Liquidity risk Rủi ro liên quan đến giao dịch tình trạng thị trường chợ chiều, thể qua việc có dealer chênh lệch giá mua giá bán lớn Rủi ro toán (Rủi ro Herstatt) Settlement risk Rủi ro thường gặp giao dịch toán quốc tế, cơng ty có giao dịch hai chiều với đối tác khác gặp rủi ro khoản tốn chuyển chưa nhận khoản toán bên kia, điều nguyên nhân phá sản, khơng có khả tốn hay lừa đảo Rủi ro tín dụng Credit risk (Default risk) Rủi ro bên tham gia hợp đồng phái sinh OTC không chi trả yêu cầu Khoa TCDN Quản trị rủi ro tài Ch 1: Tổng quan rủi ro Rủi ro tín dụng tiềm ẩn Potential credit risk Rủi ro mà bên giao dịch chi trả hạn tưong lai Rủi ro toàn hệ thống Systemic risk Rủi ro mà phá sản hay số định chế tài gây nhiều vụ phá sản hơn, cuối dẫn đến sụp đổ toàn hệ thống tài Rủi ro vận hành Operational risk Rủi ro việc thất bại vận hành chương trình phái sinh hay hệ thống quản trị rủi ro Khoa TCDN Quản trị rủi ro tài Ch 1: Rủi Ro Tài Chính Rủi Ro Kiệt Giá Tài Chính Rủi ro kiệt giá tài ám độ nhạy cảm từ nhân tố giá thị trường lãi suất, tỷ giá, giá hàng hóa chứng khốn tác động đến thu nhập doanh nghiệp Rủi ro tài vừa hàm ý trạng thái rủi ro kiệt giá tài nói lên rủi ro doanh nghiệp sử dụng đòn bẩy tài – sử dụng nguồn vốn vay – kinh doanh Khái niệm liên quan đến rủi ro tài hàm ý đến rủi ro kiệt giá tài Khoa TCDN Quản trị rủi ro tài Ch 1: 10 Long position ■ A long position in the stock market means that an investor has purchased a stock with the expectation that its price will rise A long position is sometimes referred to as being "long the market." Investors who are "bullish" about the market will take a long position, expecting higher prices in the future The vast majority of investors take a long position in the market when they invest and investors who purchase for the long-term almost always take a long position Investors who subscribe to the theory of "buying low and selling high" will take a long position ■ Situation where an investor purchases (or contracts to purchase) commodities, financial instruments, and shares, etc., with the intention of holding them in anticipation of a price increase An investor with a long position is a bull speculator, and will receive delivery of the actual commodity, instrument, or share if he or she holds the position into the delivery period (instead of offsetting it with a counter-contract) Khoa TCDN Quản trị rủi ro tài Ch 1: 35 Short Position ■ Accounting: Net liability position created by the excess of what is owed over what is owned ■ Foreign exchange trading: Situation where projected outflows of a currency exceed its projected inflows ■ Securities trading: Situation where a dealer or investor (called short seller) sells commodities, financial instruments, shares, etc., which are to be delivered on a future date at a certain price, but which he or she does not own at the time of sale Short sellers are 'bear' speculators who expect to purchase the item (at the time of delivery) at a price lower than at which it was sold Opposite of long position See also short sale ■   Khoa TCDN Quản trị rủi ro tài Ch 1: 36 CÁC THUẬT NGỮ QUAN TRỌNG Bán khống (short sale shorting) ■ Bán khống bán cổ phiếu khơng thực nắm giữ cổ phiếu Bên bán vay cổ phiếu từ người môi giới ■ Người bán khống làm để đề phòng giá giảm, vào lúc mà người bán khống mua lại cổ phiếu với giá thấp hơn, thu lợi nhuận hoàn trả cổ phiếu lại cho người môi giới CÁC THUẬT NGỮ QUAN TRỌNG Bán khống (short sale shorting) ■ Việc thiết lập vị bán tạo khoản nợ Người bán khống có nghĩa vụ phải mua lại cổ phiếu vào ngày hồn trả lại cho người mơi giới ■ Khơng giống khoảng vay thơng thường, người vay biết xác số tiền phải trả cho người cho vay, người bán khống khơng biết xác họ phải trả tiền để mua lại cổ phiếu Điều tạo loại rủi ro việc vay mượn Trong thực tế, bán khống chiến lược đầu tư đầy thách thức Khoa TCDN Quản trị rủi ro tài Ch 1: 38 CÁC THUẬT NGỮ QUAN TRỌNG Rủi ro tỷ suất sinh lợi ■ Tỷ suất sinh lợi thước đo thành đầu tư Tỷ suất sinh lợi đại diện cho tỷ lệ phần trăm gia tăng tài sản nhà đầu tư từ kết đầu tư ■ Trong trường hợp cổ phiếu, tỷ suất sinh lợi tỷ lệ phần trăm thay đổi giá cộng với tỷ suất cổ tức ■ Tỷ suất sinh lợi cao kèm với rủi ro lớn Khoa TCDN Quản trị rủi ro tài Ch 1: 39 CÁC THUẬT NGỮ QUAN TRỌNG Rủi ro tỷ suất sinh lợi ■ Rủi ro không chắn tỷ suất sinh lợi tương lai ■ Các nhà đầu tư thường khơng thích rủi ro, họ tránh tình đầy rủi ro chọn tình có tỷ suất sinh lợi tương đương rủi ro ■ Tỷ suất sinh lợi phi rủi ro (risk-free rate) tỷ suất sinh lợi đầu tư vào tài sản khơng có rủi ro hội phí khoản đầu tư Khoa TCDN Quản trị rủi ro tài Ch 1: 40 CÁC THUẬT NGỮ QUAN TRỌNG ■Tỷ suất sinh lợi mà nhà đầu tư kỳ vọng lãi suất phi rủi ro cộng với phần bù rủi ro ■Sự đánh đổi rủi ro tỷ suất sinh lợi: Tỷ suất sinh lợi E(rs) E(Φ) r Rủi ro Khoa TCDN Quản trị rủi ro tài Ch 1: 41 CÁC THUẬT NGỮ QUAN TRỌNG Tính hiệu thị trường giá trị hợp lý lý thuyết ■ Tính hiệu thị trường đặc điểm giá công cụ giao dịch phản ánh giá trị kinh tế thực chúng nhà đầu tư ■ Trong thị trường hiệu quả, giá biến động cách ngẫu nhiên nhà đầu tư thu tỷ suất sinh lợi mà bù trừ cho rủi ro họ ■ Giá trị kinh tế thực tài sản giá trị hợp lý lý thuyết thuyết Khoa TCDN Quản trị rủi ro tài Ch 1: 42 CÁC THUẬT NGỮ QUAN TRỌNG Thị trường hiệu (Efficient Market Hypothesis – EMH) Thị trường hiệu thị trường mà giá tài sản với giá trị kinh tế thực chúng, gọi giá trị hợp lý lý thuyết (Eugene Fama, 1970) Thị trường giao ngay, thị trường ngoại hối thị trường công cụ phái sinh xem hiệu Khoa TCDN Quản trị rủi ro tài Ch 1: 43 CÁC THUẬT NGỮ QUAN TRỌNG Kinh doanh chênh lệch giá luật giá ■ Kinh doanh chênh lệch giá dạng giao dịch nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận có loại hàng hóa bán hai mức giá khác nhau, mua hàng mức giá thấp bán lại mức giá cao ■ Luật giá nguyên tắc qui định hai tài sản hay danh mục đồng bán mức giá khác Khoa TCDN Quản trị rủi ro tài Ch 1: 44 CÁC THUẬT NGỮ QUAN TRỌNG Các đặc tính thị trường thỏa mãn nguyên lý luật giá ■ Các nhà đầu tư ln thích trở nên giàu có ■ Với hai hội đầu tư cho trước, nhà đầu tư lúc ưa thích hội đầu tư ln có hiệu hội tất trường hợp tốt trường hợp ■ Nếu hai hội đầu tư có hiệu tương đương nhau, chúng phải có mức giá ■ Một hội đầu tư cho tỷ suất sinh lợi tất trường hợp gọi khơng có rủi ro phải tạo tỷ suất sinh lợi phi rủi ro Khoa TCDN Quản trị rủi ro tài Ch 1: 45 CÁC THUẬT NGỮ QUAN TRỌNG Thông tin hiệu hình thành giá ■ Thị trường kỳ hạn giao sau nguồn thông tin quan trọng giá ■ Thị trường giao sau tổng hợp tất thông tin vào dạng thống nhất, phản ánh giá giao tài sản riêng biệt Giá hợp đồng giao sau đáo hạn sớm thường xem giá giao ■ Giá giao sau kỳ hạn chứa đựng thơng tin mà người ta mong đợi giá giao tương lai ■ Do đó, thị trường giao sau kỳ hạn cung cấp thông tin hiệu để hình thành giá Khoa TCDN Quản trị rủi ro tài Ch 1: 46 VAI TRỊ CỦA THỊ TRƯỜNG CÁC SẢN PHẨM PHÁI SINH ■ ■ ■ ■ Quản trị rủi ro Cung cấp thông tin tạo giá (Price discovery) Các lợi hoạt động (chi phí, khoản, bán khống) Thị trường hiệu PHÊ PHÁN THỊ TRƯỜNG CÁC SẢN PHẨM PHÁI SINH ■ Thị trường đòi hỏi phải tồn nhà đầu sẵn sàng chấp nhận rủi ro để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà phòng ngừa rủi ro mong muốn giảm thiểu bất ổn phải gánh chịu ■ Hầu hết nhà đầu thật không kinh doanh tài sản sở đơi khơng biết chúng ■ Vì vậy, nhà đầu có số đặc tính giống tay cờ bạc SỬ DỤNG SẢN PHẨM PHÁI SINH KHÔNG PHÙ HỢP ■ Các sản phẩm phái sinh đơi bị trích ngun nhân dẫn đến khoản lỗ lớn công ty lớn, quỹ đầu tư, phủ, nhà đầu tư phi lợi nhuận, cá nhân ■ Liệu sản phẩm phái sinh có thật gây tội lỗi hay khơng? Liệu điện có phải gây tội lỗi có người với kiến thức ỏi điện thao tác với điện khơng cách? Có phải nên đổ hết trách nhiệm cho lửa có bất cẩn sử dụng nó? ... pháp Rủi ro qui mô Quantity risk Rủi ro chiến lược phòng ngừa rủi ro nhà phòng ngừa rủi ro khơng biết sở hữu bán đơn vị tài sản giao Khoa TCDN Quản trị rủi ro tài Ch 1: Tổng quan rủi ro Rủi ro. .. ro kiệt giá tài Khoa TCDN Quản trị rủi ro tài Ch 1: 10 Rủi Ro Tài Chính Rủi Ro Kiệt Giá Tài Chính Lãi Kết Lỗ Khoa TCDN Giá giao tài sản cở sở Rủi ro kiệt giá tài Rủi ro kiệt giá tài Vị mua Vị... TCDN Quản trị rủi ro tài Ch 1: Tổng quan rủi ro Rủi ro hệ thống Systematic risk Rủi ro liên quan đến toàn thị trường hay toàn kinh tế Rủi ro kế toán Accounting risk Rủi ro liên quan đến nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng quan rủi ro tài chính , Tổng quan rủi ro tài chính , Tổng quan về rủi ro, Rủi Ro Tài Chính và Rủi Ro Kiệt Giá Tài Chính, CÁC THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH, Hợp đồng giao sau, HỘP CHỨA CÁC KHỐI CẤU TRÚC TÀI CHÍNH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay