Quản trị chiến lược

63 3 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 12:10

Phương pháp luận Phân tích chiến lược Chiến lược tổ chức QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC TS Nguyễn Trúc Lê – Tel: 0933658888 Think Global act Local (HSBC) Mục tiêu giảng • Giúp học viên hiểu khái niệm tổng quát chiến lược • Giúp học viên nâng cao vai trò quản lý q trình xây dựng chiến lược, phát triển mơ hình chiến lược tổng qt • Giúp học viên xây dựng, thực thi đánh giá đo lường chiến lược Đề cương giảng Khái niệm chiến lược chiến lược cạnh tranh Sứ mệnh, tầm nhìn mục tiêu chiến lược tổ chức Phân tích lực cốt lõi lực cạnh tranh tổ chức Xây dựng Bản đồ chiến lược, BSC, KPIs Giám sát, đánh giá gắn với văn hóa chiến lược tổ chức 50% Lý thuyết 50% Tình Ứng dụng thực tiễn Tư chiến lượcchiến lược cạnh tranh Chiến Lược ? Chiến đấu Chiến Lược cạnh tranh Mưu lược Giải pháp khác biệt “Có chiến lược mà khơng có chiến thuật đường chơng gai tới thắng lợi, có chiến thuật mà khơng có chiến lược níu kéo trước thất trận” (Tơn Tử) "Huyndai tập hợp kẻ buôn, chúng tơi tập thể đóng vai trò dẫn đầu việc phát triển kinh tế đất nước Tôi nghĩ Huyndai chúng tơi khơng làm vai trò kinh tế Hàn Quốc chậm từ 10 đến 20 năm” - Chung Ju Yung, TĐ Huyndai Khái niệm chung Tư nhà chiến lược ln phải trả lời câu hỏi: •Tình hình Tổ chức sao? •Bước Tổ chức gì?  Tham gia kinh doanh tạo dựng vị  Nhu cầu khách hàng nhóm khách hàng mục tiêu  Hướng tới vị trí thị trường •Tổ chức đạt mục tiêu nào? Tư nhà chiến lược Chiến lược gì? •Theo quan niệm truyền thống: Chiến lược xem kế hoạch tổng thể, dài hạn tổ chức nhằm đạt tới mục tiêu lâu dài •Mintzberg, ĐH McGill: Chiến lược mẫu hình dòng chảy định chương trình hành động •Chandler, ĐH Havard: Chiến lược việc xác định mục tiêu dài hạn tổ chức thực chương trình hành động với việc phân bổ nguồn lực cần thiết để đạt mục tiêu •Chiến lược Đơng – Tây: Chiến lược chuỗi định nhằm định hướng phát triển tạo thay đổi chất bên tổ chức Định nghĩa Chiến lược gì? •Việt Nam: Chiến lược bao gồm động thái cạnh tranh phương pháp hoạt động (kinh doanh) nhóm lãnh đạo sử dụng để vận hành Tổ chức •“Phương pháp kế hoạch hành động” lãnh đạo nhằm:  Phát triển hiệu hoạt động tổ chức  Thu hút đáp ứng thỏa mãn nhu cầu khách hàng  Cạnh tranh thành công  Triển khai hoạt động Tổ chức  Đạt hiệu hoạt động đề Yếu tố cạnh tranh P.Pháp Hoạt động KH Hành Động Định nghĩa Làm để phát triển Câu hỏi xác định chiến lược Tổ chức nào? Làm đáp ứng nhu cầu dân, khách hàng, cổ đông Làm để vượt lên đối thủ Làm quản lý mảng chức (Sản xuất, Marketing, NS, Tài Chính,.) Làm để phản ứng trước điều kiện thay đổi thị trường Làm đạt hiệu hoạt động Xác định chiến lược Trách nhiệm Vị SKGIs (KFSs) / KPIs Top SWOT / PEST Định hướng chiến lược SKGIs (KFSs) / KPIs Chiến lược Chiến lượcchiến lược 10 Balance Scorecard BSC 49 Mục tiêu gắn KPIs 50 Mơ hình triển khai KPI cho quản lý tổ chức chiến lược Tầm nhìn, Sứ mạng, Giá trị, Mục tiêu/Mục đích kinh doanh CSF Triển khai KPI theo chiều dọc Cấp công ty SKGIs & KPIs Từ xuống KPIs KPIs KPIs KPIs KPIs KPIs KPIs KPIs KPIs KPIs KPIs KPIs KPIs Cấp phòng/ban Cấp phận KPIs KPIs KPIs Triển khai KPI theo chiều ngang Cấp nhóm Cấp cá nhân KPI gì? Mục tiêu kinh doanh Tỷ lệ tử vong = Thành công phụ thuộc vào: Yếu tố thành cơng chính(KSFs) Theo dõi An tồn Cơng việc mặt đất Chỉ số hoạt động (KPIs) Số ngày làm việc bị chấn thương KPI Mục tiêu kinh doanh Thành cơng phụ thuộc vào: Theo dõi Tỷ lệ trung thành khách hàng >95% Yếu tố thành cơng chính(KSFs) Hỗ trợ khách hàng Chỉ số hoạt động (KPIs) 250 gọi hỗ trợ khách hàng hàng tháng Xác định KPI cho Đơn vị/Khối Mục tiêu kinh doanh Thành công phụ thuộc vào: Theo dõi Yếu tố thành công chính(KSFs) Chỉ số hoạt động (KPIs) Phụ lục 1: Qui trình triển khai BSC nội Start Reconfirmation of corporate Vision, Mission & Business goals/objectives Business environmental analysis (SOWT, Road Map, and 4P) Business environmental analysis (SOWT, Road Map, and Strategy Map) KPI deployment for pilot department (Pilot department/section/team) KPI-based Job Analysis & Description (Pilot department/section/team) PDCA-based Competency Dictionary (Pilot department/section/team) Performance (KPI) appraisal criteria-setting Competency Appraisal criteria-setting (Pilot department/section/team) Performance (KPI) appraisal criteria-setting Competency Appraisal criteria-setting (Pilot department/section/team) Salary & Bonus design by appraisal result (Pilot department/section/team) No Good ? Yes Corporate –wide Deploy BSC and HR system (All department/section/team) Giai đoạn 2: Giám sát phản hồi chiến lược Giai đoạn : Thiết lập mục tiêu/mục đích ・Thiết lập mục tiêu/mục đích kinh doanh ・Phân tích môi trường kinh doanh ・Bản đồ quan hệ tổ chức ・Sơ đồ chiến lược ・Thiết kế qui trình kinh doanh ・Thiết lập KPI (Cơng ty, Phòng/ban, phận, nhóm, cá nhân) Giai đoạn 2: Giám sát phản hồi chiến lược ・Giám sát việc hoàn thành KPI ・Chuẩn bị thực điều chỉnh cần chiến lược Giai đoạn 3: Đánh giá điều chỉnh chiến lược ・Đánh giá việc hồn thành KPI (cơng ty, phòng/ban, phận, nhóm cá nhân) Giai đoạn 4: Cải tiến liên tục Giám sát phản hổi hoàn thành KPI chiến lược = Bảng Giám sát Phản hồi KPI = Phòng/Ban/Bộ phận/Nhóm Thiết lập KPI Thước đo kết hoạt động (KPI hạng mục) 10 Vị trí: Tên: Giám sát tiến độ Thước đo kết hoạt động (KPI mục tiêu theo quý) Hoàn thành KPI theo quý (Tháng đầu tiên) Hoàn thành KPI theo quý (Tháng thứ 2) Phản hồi Hoàn thành KPI theo quý (Tháng thứ 3) Hoàn thành KPI theo quý Điều chỉnh Giai đoạn 3: Đánh giá điều chỉnh chiến lược Giai đoạn : Thiết lập mục tiêu/mục đích ・Thiết lập mục tiêu/mục đích kinh doanh ・Phân tích mơi trường kinh doanh ・Bản đồ quan hệ tổ chức ・Sơ đồ chiến lược ・Thiết kế qui trình kinh doanh ・Thiết lập KPI (Cơng ty, Phòng/ban, phận, nhóm, cá nhân) Giai đoạn 2: Giám sát phản hồi chiến lược ・Giám sát việc hoàn thành KPI ・Chuẩn bị thực điều chỉnh cần Giai đoạn 3: Đánh giá điều chỉnh chiến lược ・Đánh giá việc hồn thành KPI (cơng ty, phòng/ban, phận, nhóm cá nhân) Giai đoạn 4: Cải tiến liên tục chiến lược Đánh giá việc hoàn thành KPI chiến lược = Bảng đánh giá KPI = Phòng/Ban/Bộ phận/Nhóm Thước đo kết hoạt động (KPI hạng mục) 10 11 Thước đo kết hoạt động (KPI mục tiêu) Vị trí: Hồn thành KPI (Q 1) Tên: Hồn thành KPI (Quý 2) Hoàn thành KPI (Quý 3) Hoàn thành KPI (Quý 4) Hoàn thành KPI theo năm Giai đoạn 4: Cải tiến liên tục cho chiến lược Giai đoạn : Thiết lập mục tiêu/mục đích ・Thiết lập mục tiêu/mục đích kinh doanh ・Phân tích mơi trường kinh doanh ・Bản đồ quan hệ tổ chức ・Sơ đồ chiến lược ・Thiết kế qui trình kinh doanh ・Thiết lập KPI (Cơng ty, Phòng/ban, phận, nhóm, cá nhân) Giai đoạn 2: Giám sát phản hồi chiến lược ・Giám sát việc hoàn thành KPI ・Chuẩn bị thực điều chỉnh cần Giai đoạn 3: Đánh giá điều chỉnh chiến lược ・Đánh giá việc hoàn thành KPI (cơng ty, phòng/ban, phận, nhóm cá nhân) Lập kế hoạch Điều chỉnh Thực Kiểm tra PDCA Giai đoạn 4: Cải tiến liên tục chiến lược Các yếu tố cấu thành nhà chiến lược: • • • • • • • • • • Tầm nhìn rộng, Nắm bắt hội thị trường Tài hùng biện quán Sự tận tâm, kiên trì, kiên nhẫn Sẵn sàng tiếp nhận thơng tin, Sẵn lòng ủy thác trao quyền Khơn khéo trị Có tính hệ thống Quản lý thời gian Biết cách kiểm soát Nhà chiến lược giỏi 61 KẾT LUẬN “Lãnh đạo chiến lược thành cơng, đơn giản là: cố gắng tìm đường riêng cho kèm với kế hoạch cụ thể Bạn thực thi giám sát đo lường kế hoạch cách đầy đủ – Chắc chắn thắng lợi!” Chúc thành công Tiến sỹ Nguyễn Đình Long (Nguyễn Trúc Lê) Tel: 0933658888 ... hóa chiến lược tổ chức 50% Lý thuyết 50% Tình Ứng dụng thực tiễn Tư chiến lược tư chiến lược cạnh tranh Chiến Lược ? Chiến đấu Chiến Lược cạnh tranh Mưu lược Giải pháp khác biệt “Có chiến lược. .. định chiến lược Trách nhiệm Vị SKGIs (KFSs) / KPIs Top SWOT / PEST Định hướng chiến lược SKGIs (KFSs) / KPIs Chiến lược Chiến lược Tư chiến lược 10 Năng lực cốt lõi BCG SWOT PEST KPIs Quy trình Chiến. .. tổng quát chiến lược • Giúp học viên nâng cao vai trò quản lý trình xây dựng chiến lược, phát triển mơ hình chiến lược tổng qt • Giúp học viên xây dựng, thực thi đánh giá đo lường chiến lược Đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị chiến lược , Quản trị chiến lược

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay