MAU DE CUONG CHI TIET Khó khăn tâm lý trong hoạt động học tập của sinh viên Trường Đại học Tài Chính Marketing

5 4 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 12:03

MỞ ĐẦU chọn đề tài Hoạt động học tập nói chung hoạt động học tập bậc đại học nói riêng hoạt động khó, đòi hỏi chủ thể phải nổ lực, ý chí, có nhận thức, có thái độ, có hành vi tốt, có phương pháp… để chiếm lĩnh tri thức Đối với sinh viên năm bậc đại học, hình thành yếu tố nói vơ quan trọng Nhưng khác biệt giáo dục phổ thông đại học: gia tăng đột ngột khối lượng tri thức, khác biệt phương pháp dạy học…Ngoài ra, sinh viên đến từ nhiều vùng miền khác nhau, có khác biệt xuất thân gia đình (như kinh tế, văn hóa, giáo dục…) làm cho sinh viên xuất nhiều khó khăn, có khơng khó khăn tâm gây nên Nhiều biểu tâm như: chán học, cúp tiết, ham chơi, bỏ học, lưu ban, chuyển đổi ngành học, học cho qua ….xảy nhiều sinh viên Sự tự nhận thức vượt qua khó khăn nói chung khó khăn tâm nói riêng giúp cho sinh viên xuất nhận thức, thái độ hành vi đắn hoạt động học tập từ vượt qua trở ngại việc học tập thân, trở thành kinh nghiệm quý giá làm tảng vững cho năm học Đối với sinh viên trường đại học Marketing, số lượng sinh viên hàng năm trúng tuyển vào trường lớn Trong đó, nhà trường ln quan tâm chất lượng giáo dục hàng đầu Vì vậy, thiết nghĩ việc đầu tư nghiên cứu khó khăn tâm hoạt động học tập từ có điều chỉnh hoạt động dạy học chương trình hổ trợ hoạt động học tập khác cho sinh viên cần thiết Với vị trí giảng viên chuyên ngành tâm học trường, tơi quan tâm đến thực trạng khó khăn tâm hoạt động học tập sinh viên hổ trợ cho hoạt động dạy tơi hổ trợ hoạt động học sinh viên mà đảm nhiệm cơng tác giảng dạy Chính tơi chọn đề tàiKhó khăn tâm hoạt động học tập sinh viên Trường Đại học Tài Chính Marketing” 2 Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu thực trạng, nguyên nhân khó khăn tâm hoạt động học tập sinh viên trường Đại học Tài Marketing, từ có kiến nghị đề xuất giải pháp giúp sinh viên vượt qua khó khăn nêu Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở luận đề tài như: khó khăn tâm lý, khó khăn tâm hoạt động học tập, hoạt động học tập sinh viên trường Đại học Tài Marketing, khâu hoạt động học tập, khâu hoạt động học tập sinh viên - Tìm hiểu thực trạng khó khăn tâm khâu hoạt động học tập sinh viên -Tìm hiểu nguyên nhân khách quan chủ quan gây nên khó khăn tâm khâu hoạt động học tập sinh viên - Đưa giải pháp kiến nghị giúp sinh viên vượt qua khó khăn tâm khâu hoạt động học tập họ Phạm vi nghiên cứu Phạm trù nghiên cứu Đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực tâm – giáo dục học chủ yếu tập trung nghiên cứu khó khăn tâm khâu hoạt động học tập biểu khó khăn kỹ khâu hoạt động học tập Phạm vi nghiên cứu Với khả tài thời gian tơi nghiên cứu đề tài địa bàn Trường Đại học Tài Marketing với số Khoa sau: Khoa tài – Ngân hàng, Khoa Marketing, khoa Quản trị kinh doanh, khoa Công nghệ thông tin Khu vực nghiên cứu: sở Phổ Quang Thời gian nghiên cứu: từ tháng 2/2011 – tháng 10/2011 Giả thuyết nghiên cứu Giả thuyết 1: Sinh viên trường Đại học Marketing chưa có động cơ, nhận thức, thái độ, hành vi chưa đắn làm cho họ gặp nhiều khó khăn tâm khâu hoạt động học tập Giả thuyết 2: Nguyên nhân tạo nên khó khăn tâm nguyên nhân chủ quan từ phía sinh viên, phần nhỏ nguyên nhân khách quan khác như: giảng viên, điều kiện sở vật chất, trang thiết bị, chương trình học… gây nên Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu luận: Tham khảo sách, báo, tạp chí, cơng trình nghiên cứu chun ngành vấn đề liên quan đến: khó khăn tâm lý, hoạt động học tập sinh viên, khâu hoạt động học tập sinh viên từ hệ thống khái qt hóa khái niệm cơng cụ làm sở luận cho đề tài Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: - Phương pháp điều tra bảng hỏi Anket để thu thập liệu định lượng từ có thống kê mơ tả diện rộng khó khăn tâm hoạt động học tập sinh viên - Phương pháp quan sát vài lớp học khả lắng nghe ghi chép học sinh viên lớp - Phương pháp thống kê toán học Khách thể nghiên cứu Đề tài nghiên cứu mẫu 300 sinh viên học thuộc khoa Khoa tài – Ngân hàng, Khoa Marketing, Khoa Thẩm định giá Bất động sản, Khoa Du lịch Khoa Quản trị Kết cấu đề tài Đề tài gồm có mở đầu, chương, kết luận kiến nghị NỘI DUNG CHƯƠNG CƠ SỞ LUẬN VỀ KHÓ KHĂN TÂM TRONG HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề giới 1.1.2 Lịch sử nghiên cứu vấn đề Việt Nam 1.2 Một số khái niệm 1.2.1 Hoạt động học tập 1.2.1.1 Khái niệm hoạt động 1.2.1.2 Khái niệm hoạt động học tập 1.2.1.3 Đặc điểm hoạt động học tập 1.2.1.4 Đặc điểm hoạt động học tập sinh viên trường đại học tài Marketing 1.2.1.5 Các khâu hoạt động học tập a Các khâu hoạt động học tập b Các khâu hoạt động học tập sinh viên 1.2.2 Khó khăn tâm hoạt động học tập 1.3 1.2.2.1 Khái niệm khó khăn 1.2.2.2 Khái niệm khó khăn tâm 1.2.2.3 Khó khăn tâm hoạt động học tập 1.2.2.4 Biểu khó khăn tâm hoạt động học tập 1.2.2.5 Nguyên nhân gây khó khăn tâm hoạt động học tập Vài nét địa bàn khách thể nghiên cứu CHƯƠNG THỰC TRẠNG KHÓ KHĂN TÂM TRONG HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN NĂM NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MARKETING 2.1 Phân tích khó khăn tâm khâu hoạt động học tập sinh viên trường Đại học Marketing 2.1.1 Khó khăn tâm khâu chuẩn bị trước học lớp sinh viên 2.1.2 Khó khăn tâm khâu tiếp thu ghi chép vỡ lớp sinh viên 2.1.3 Khó khăn tâm khâu tự học xếp thời gian tự học sinh viên 2.2.4 Khó khăn tâm khâu chuẩn bị tiến hành thảo luận thuyết trình sinh viên 2.1.5 Khó khăn tâm khâu độc lập làm việc với giáo trình tài liệu tham khảo sinh viên 2.1.6 Khó khăn tâm khâu ơn tập hệ thống hóa tri thức sinh viên 2.1.7 Khó khăn tâm khâu kiểm tra đánh giá sinh viên 2.2 Nguyên nhân gây khó khăn tâm khâu học tập sinh viên 2.2.1 Nguyên nhân chủ quan 2.2.2 Nguyên nhân khách quan 2.3 Giải pháp KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ... lý luận đề tài như: khó khăn tâm lý, khó khăn tâm lý hoạt động học tập, hoạt động học tập sinh viên trường Đại học Tài Marketing, khâu hoạt động học tập, khâu hoạt động học tập sinh viên - Tìm... khâu hoạt động học tập a Các khâu hoạt động học tập b Các khâu hoạt động học tập sinh viên 1.2.2 Khó khăn tâm lý hoạt động học tập 1.3 1.2.2.1 Khái niệm khó khăn 1.2.2.2 Khái niệm khó khăn tâm lý. .. TRẠNG KHÓ KHĂN TÂM LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN NĂM NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MARKETING 2.1 Phân tích khó khăn tâm lý khâu hoạt động học tập sinh viên trường Đại học Marketing
- Xem thêm -

Xem thêm: MAU DE CUONG CHI TIET Khó khăn tâm lý trong hoạt động học tập của sinh viên Trường Đại học Tài Chính Marketing, MAU DE CUONG CHI TIET Khó khăn tâm lý trong hoạt động học tập của sinh viên Trường Đại học Tài Chính Marketing

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay