Các nguyên tắc làm việc nhóm – bài học và liên hệ thực tiễn

8 6 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 11:34

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH -  - BÀI TIỂU LUẬN MÔN HỌC: HÀNH VI TỔ CHỨC Đề tài: CÁC NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC NHÓM BÀI HỌC VÀ LIÊN HỆ THỰC TIỄN Sinh viên thực hiện (Nhóm 1) : Họ và tên Trần Thế Vinh Huỳnh Cao Vân Cái Hoàng Thuý Anh Lê Thị Nga Lê Huy Thanh Vũ Đình Hường Ngô Thạnh Nguyễn Minh Sang Nguyễn Lê Công Thiện Mã số SV Lớp 33111021747 VB14QT005 33111023554 VB14QT005 33111021662 VB14QT005 …………… ……………? 33111022104 VB14QT005 33101022277 VB13QT007 33111027201 VB14QT007 33101024580 VB13QT006 33101024591 VB13LA003 Tp.HCM, Tháng 05/2012 Mục Lục I Lời mở đầu II Nội dung Nội dung đoạn clip Phân tích a Nguyên tắc sai lầm làm việc nhóm b Nguyên tắc hiến kế hiệu Liên hệ thực tiễn III Kết luận I Lời mở đầu Trong thời đại ngày nay, khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển thì yêu cầu làm việc theo nhóm là cần thiết bao giờ hết Đơn giản vì không là hoàn hảo, làm việc theo nhóm tập trung mặt mạnh người và bổ sung cho Hơn nữa, chẳng cáng đáng hết việc Người phương Tây xem công việc và bạn bè khác làm việc thoải mái Tuy nhiên, khơng khí làm việc khá căng thẳng đơi mâu thuẩn với gay gắt họ coi trọng cá nhân Hành vi các cá nhân nhóm là cái gì lớn tổng thể các hành vi cá nhân nhóm Nói cách khác, các cá nhân hợp lại thành nhóm họ hành động khác với họ đứng đơn lẻ Vì tổ chức, việc hình thành nhóm thảo luận đưa ý kiến đóng góp chung có tầm ảnh hưởng quan trọng đến phát triển toàn doanh nghiệp Chính tầm quan trọng này mà các thảo luận nhóm người lãnh đạo phải nắm rõ các quy tắc, cũng có cách ứng xử hợp lý trước các ý kiến mà nhân viên nhóm mình đưa để từ có chọn lọc cân nhắc cho ý kiến chung phù hợp với mục tiêu mà doanh nghiệp theo đuổi II Nội dung Nội dung đoạn clip Đoạn clip với vấn đề cần thảo luận hội nghị hiến kế công ty sản xuất đồng hồ đeo tay Nội dung clip sau: Đồng hồ đeo tay thiết kế theo kiểu thể thao thịnh hành vào lúc này vì nhu cầu sử dụng ngày càng tăng dẫn đến cung không đáp ứng với cầu Vì phận marketing cần phải tìm giải pháp nào để tăng suất, đáp ứng nhu cầu thị trường trước đối thủ cạnh tranh là đồng hồ Nhật Bản gia nhập vào Đứng trước yêu cầu thiết vậy, công ty tổ chức buổi hội nghị nhằm tìm biện pháp cung ứng phân xưởng thực dây chuyền sản xuất Trong họp, lần lượt các đại biểu phát biểu ý kiến mình Đại biểu là cán tiếp thị vừa học Úc cho ý kiến rằng: “Nên tạm dừng sản xuất đồ hồ nữ mà chuyển sang sản xuất loại đồng hồ thể thao này” Trưởng nhóm lên tiếng: “Khơng được, vì gây khó khăn cho phận cung ứng” Đại biểu là trợ lý giám đốc bán hàng phát biểu: “ Thuê nhân công làm việc ban đêm” Trưởng nhóm lại lên tiếng: “ Khơng vì phải cho việc số phận và phải giải quyết vấn đề luật lao động” Cứ ý kiến nêu bị bác bỏ, làm cho hội nghị hiến kế diễn khô cứng Cuối trưởng nhóm quyết định tăng tốc độ sản xuất dây chuyền sản xuất tại và kết dẫn đến là hàng loạt đồng hồ kiểm tra với chất lượng Phân tích a Ngun tắc sai lầm làm việc nhóm Thơng qua nội dung clip thấy nguyên tắc làm việc nhóm này sau; Nhóm làm việc cách độc đoán, và dựa ý kiến chủ quan nhóm trưởng mà khơng có xem xét, thảo luận kỹ trước ý kiến đưa Phản bác ý kiến các cá nhân lúc họ đưa ý kiến, làm cho nhân viên cảm thấy bị mặt và khơng có hứng thú tham gia hiến kế Vi phạm nguyên tắc hiến kế tập thể, thiếu việc xây dựng danh mục để bàn bạc, giải quyết vấn đề, hội nghị mang tính chất nhóm qút định sau lại thuộc cá nhân (trưởng nhóm) dẫn đến hiệu sản xuất - Nhóm làm việc cách khô cứng Ý kiến đưa không ghi nhận, cám ơn dẫn đến buổi hiến kế khơng có ý tưởng hay Sáng kiến không liệt kê để nhóm phân tích xem lại vì làm cho buổi hiến kế trở nên nhạt nhẽo, hiệu làm việc khơng cao Hội nghị hiến kế mang tính chất nhóm lại gắn cá nhân với ý tưởng đề Vì vậy, nhận nguyên tắc sai lầm làm việc nhóm, dẫn đến hiệu làm việc kém, mục tiêu đặt khơng khơng đạt mà càng làm cho vấn đề càng tồi tệ b Nguyên tắc hiến kế hiệu Thông qua nguyên tắc làm việc nhóm này, rút số nguyên tắc hiến kế hiệu sau: - Không vội vàng đánh giá ý kiến đưa Vì mục đích buổi hiến kế là thu thập ý tưởng, ý tưởng bị bác bỏ hình thành dễ khiến người cụt hứng cũng không dám đưa ý kiến mình, điều này dẫn tới khô cứng và thiếu sáng tạo ý tưởng Có ý tưởng tưởng chừng điên rồ, trường hợp nào lại là ý kiến mang tính sáng tạo, vì khơng nên đánh đồng, thiên kiến ý tưởng nào Hội nghị kết thúc phê phán bình phẩm, việc tán thưởng không lúc lúc hội nghị diễn có cũng là điều bất lợi Tất các ý kiến phải ghi nhận và cám ơn chân thành, là động lực khơi gợi ý tưởng hay, sáng tạo Không nên đánh giá nội suy, vì ngăn cản suy nghĩ người Sáng kiến phải liệt kê để người xem lại, bàn bạc phân tích từ có chọn lọc đưa ý kiến chung Liệt kê ý tưởng nêu lên lúc theo dõi ý tưởng người , từ xây dựng biểu mẫu với ý tưởng xuất sắc Hội nghị không mang kiểu thi đua phải mang ý nghĩa hợp tác, và làm tiền đề cho ý kiến khác Ý kiến hay gợi ý thêm nhiều ý tưởng Hội nghị hiến kế phải là hoạt động tập thể trí óc, khơng tiến hành riêng lẻ Sau ý tưởng liên hệ thì phải chấm dứt ý tưởng với tác giả vì khơng để hội nghị tơn vinh, vì chưa phải là ý kiến hay nên người đưa ý kiến bị kỳ thị Trân trọng ý tưởng điên rồ vì có lại là suy nghĩ sáng tạo và có hiệu Hội nghị kết thúc phải ghi lại ý kiến là tập thể, riêng cá nhân nào, không gắn cá nhân với các ý tưởng đề Liên hệ thực tiễn a Tình huống Trước mình làm công ty sản xuất& thương mại kinh doanh lĩnh vực nội thất Những sản phẩm công ty sản xuất là phần nhỏ mặc hàng khác thì lại phải thị trường tìm hiểu đặt hàng Điều này gây khó khăn cho nhân viên kinh doanh lẫn nhân viên thu mua vì lần tiếp xúc công việc là cái mới, nên kinh nghiệm chuyên môn chưa cao Mình là nhân viên thuộc phận kinh doanh vào công ty nên kinh nghiệm lĩnh vực nội thất chưa nhiều Vì việc làm việc nhóm là thường xuyên xảy cơng ty mình có dự án cần góp ý các nhân viên Tuy các họp đề xuất phương hướng thực dự án lớn, trưởng phòng ln đưa ý kiến mình và áp đặt các nhân viên phòng kinh doanh thực theo nó, đồng thời phản bát ý kiến các đồng nghiệp làm họ khơng có hội thể lực thân, và làm cho mình cũng gặp khó khăn đề xuất quan điểm mình Trong nhóm mình lại có nhân viên “khôn lỏi”, lại là bạn thân trưởng phòng Người nhân viên này thường xun nói chuyện với trưởng phòng ý tưởng cũng kế hoạch nhóm Điều này khiến người trưởng phòng nghĩ ý tưởng hoàn toàn là người nhân viên này và không đánh giá lực làm việc nhóm Trưởng phòng mình vốn là người độc đoán, lại thêm có mối quan hệ tốt với nhân viên nhóm, nên hầu các buổi họp nếu có khen ngợi thì nhắm vào nhân viên Chính điều này, làm cho hiệu làm việc nhóm mình khơng khơng cao, mà dẫn đến mối quan hệ trưởng phòng và nhân viện cũng ngày càng xấu * Cách giải của nhóm - Đặt mình vào vị trí người trưởng nhóm, tình này việc đầu tiên phải làm là ghi lại nhật ký công việc toàn nhóm để biết ý tưởng này là ai, nội dung công việc này là thực Qua đợt báo cáo giao ban với trưởng phòng, chí với các cấp lãnh đạo cao hơn, trưởng nhóm đưa báo cáo cơng việc để trưởng phòng cũng lãnh đạo đánh giá lực làm việc thành viên nhóm - Biết lợi thế nhân viên này là thân thiết với trưởng phòng và thường xuyên “đi cửa sau”, nên nhóm lờ đi, coi khơng biết, đồng thời họp toàn nhóm, phổ biến cho nhân viên quy trình làm việc cũng việc mình báo cáo ý tưởng, cơng việc nhóm lên các cấp lãnh đạo cao Nếu cô nhân viên là người biết ý, hiểu là nhóm ngầm nhắc cho làm thế là khơng đúng, là qua mặt nhóm, là “cướp cơng” các đồng nghiệp khác - Nhóm cũng cho không thiết phải gặp riêng trưởng phòng để báo cáo việc này báo cáo công việc giao ban rõ làm việc gì, ý tưởng này là Nếu trưởng phòng là người tinh ý nhận bạn thân mình “qua mặt” trưởng nhóm để “đi cửa sau” nhằm “ghi điểm” với trưởng phòng - Đối với trưởng phòng: Bản thân mình phải ln chứng tỏ lực thân cho người thấy Trong các họp thường xuyên đề xuất ý kiến tham gia, cố gắng thử sức các cơng việc khó, càng va chạm lỗi nhiều thì càng có nhiều kinh nghiệm xử lý công việc Luôn chứng tỏ khả đối phó với tình cơng việc đồng thời xây dựng các quy trình làm việc có phê duyệt cấp từ việc xây dựng qua tham khảo ý kiến đồng nghiệp b Tình h́ng Hiện mình làm việc tại phòng dự án Công Ty CP Thực Phẩm Á Châu Công việc cũng khá nhiều giai đoạn này Vì công ty mình mở rộng nhà máy khu công nghiệp Đại Đồng ( Bắc Ninh ), và nhà máy khu cơng nghiệp Hòa Khánh ( Đà Nẵng ) Trong ngày cận lễ ngày 30/04, và ngày 01/05 vừa tình hình công việc nhiều Tuy nhiên các nhân viên rơi vào tâm lý chuẩn bị cho các chuyến vui chơi nên thường hoàn thành công việc cách hình thức và đùn đẩy công việc cho Do công việc thường bị trỳ hỗn và chí có việc dẫn đến hậu khơng tốt đẹp Anh trưởng phòng thì thường xuyên phải đứng giải quyết công việc chưa hoàn thành không đạt yêu cầu các thành viên * Cách giải của nhóm - Với tư cách là người trưởng phòng, cơng việc đầu tiên cần làm để không xảy tình trạng tình là phải vạch bảng mô tả công việc cụ thể người phù hợp với lực cơng việc và tính cách người phân công Đồng thời cũng đưa tiêu đánh giá công việc với các thành viên - Trong trường hợp có thành viên hoàn thành cơng việc cách hình thức không đạt yêu cầu, mình phải có hành động quyết đoán yêu cầu nhân viên làm lại, và nếu cơng việc quá nhiều thì mình chia cách liên kết các thành viên việc hỗ trợ để hoàn thành công việc tiêu đề - Và giai đoạn số lượng công việc nhiều nên mình cũng phải tạo khơng khí vui vẽ phòng, và đồng thời cũng động viên nói với họ có thời gian với gia đình và bạn bè ngày lễ nếu hoàn thành tốt công việc thì niềm vui nhân đơi và đầy đủ ý nghĩa hơn, nên làm gương công việc để truyền nhiệt huyết đến các thành viên c Tình h́ng Mình làm phòng mua hàng công ty sản suất thức ăn gia súc Trong phòng có nhân viên giỏi chun môn, nhiệt tình với công việc, cô thường phải làm việc muộn lúc công ty nhiều việc Tuy nhiên, chồng cô lại không hiểu và thông cảm với công việc vợ nên có xung đột nhỏ hai vợ chồng, gặp trưởng phòng và tâm với anh việc này, nếu tình trạng này tiếp diễn nghỉ việc để đảm bảo hạnh phúc gia đình * Cách giải của nhóm: - Trong vai trò là người trưởng phòng, để cơng việc chung phòng khơng bị đình trệ, mình thực thời gian làm việc trước các nhân viên khác, tức phải tăng ca binh thường Nếu công việc nhiều mình trực tiếp tham gia vào số công việc nhân viên để rút ngắn thời gian làm việc họ để hạn chế việc tăng ca cô lại Khuyên cô tiếp tục làm và cố giải thích cho chồng để hiểu vấn đề - Đồng thời lâu dài mình cũng chọn và đào tạo vài người khác để đảm bảo các công việc chủ chốt để cố thể làm thay và chia bớt công việc cho cô nhân viên này lúc cần thiết III Kết luận Tục ngữ Việt Nam có câu: “ Một làm chẳng nên non, ba chụm lại nên núi cao” Có thể dễ dàng nhận thấy từ thời xa xưa, tính đoàn kết - làm việc nhóm đúc kết và cho nhiều bài học có giá trị Đúng vậy, ngày doanh nghiệp nào, nếu đơn lẻ cá nhân hoạt động, đưa ý kiến mà khơng có đồng lòng, hợp tác các nhân viên khác thì cho dù kế hoạch có hay và triển vọng đến đâu cũng khó đạt kết mong muốn Làm việc nhóm giúp phát huy khả hiến kế thành viên, giúp họ có hứng thú làm việc, và điều quan trọng là động lực thúc đẩy thành công doanh nghiệp Thông qua các buổi họp nhóm- hội nghị hiến kế, lọc ý tưởng, tập hợp ý tưởng hay sáng tạo từ định hướng cho doanh nghiệp đường đạt mục tiêu có hiệu Tuy nhiên nhóm khơng đồng nguồn lực trình độ, lực, tính cách các thành viên, vì là trưởng nhóm cần có cách nhìn bao quát, đắn, và góp ý xây dựng nhóm phát triển khơng nên áp đặt, hay có cách nhìn phiến diện nhân viên nào nhóm có ý tưởng khơng tốt./ ... lượng Phân tích a Ngun tắc sai lầm làm việc nhóm Thơng qua nội dung clip thấy nguyên tắc làm việc nhóm này sau; Nhóm làm việc cách độc đoán, và dựa ý kiến chủ quan nhóm trưởng mà khơng... dung đoạn clip Phân tích a Nguyên tắc sai lầm làm việc nhóm b Nguyên tắc hiến kế hiệu Liên hệ thực tiễn III Kết luận I Lời mở đầu Trong thời đại ngày nay, khoa học kỹ thuật ngày càng phát... đặt không đạt mà càng làm cho vấn đề càng tồi tệ b Nguyên tắc hiến kế hiệu Thông qua nguyên tắc làm việc nhóm này, rút số nguyên tắc hiến kế hiệu sau: - Không vội vàng đánh giá ý
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nguyên tắc làm việc nhóm – bài học và liên hệ thực tiễn , Các nguyên tắc làm việc nhóm – bài học và liên hệ thực tiễn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay