CÁC QUI ĐỊNH và CÁCH ĐÁNH GIÁ mon hoc

6 4 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 11:24

CÁC QUI ĐỊNH CÁCH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ MÔN HỌC Sáng 4: Hoàng Vũ Xuân Mai 01662815336 vuxuanmai1996@gmail.com Rảnh: Chieu 6, CN ngày TS Nguyễn Thành Sơn son180703@gmail.com Sử dụng trang Dạy học số - Lấy tài liệu học tập, slides giảng, tập - Nộp tập theo nhóm - Xem điểm q trình - Phản hồi chất lượng giảng - Thảo luận diễn đàn Các qui định đánh giá trình: Đi học đầy đủ giờ: (10%) –1 buổi vắng trừ 5%, buổi vắng: miễn thi, buổi trễ = buổi vắng Chuẩn bị trước nhà: (10%) Làm tập thực hành đầy đủ: (10%) Tham gia học nhóm đầy đủ (nhóm trưởng đánh giá): (10%) Tích cực thảo luận diễn đàn + lớp (10%) Kiểm tra giấy + thực hành: 50% Sử dụng tiếng Anh lớp (Khuyến khích: 10%) Đánh giá cuối kỳ: Làm đề tài theo nhóm người: Báo cáo + vấn đáp (lý thuyết + thực hành) Yêu cầu đề tài: + Sử dụng theo mơ hình Client-Server: Sử dụng máy khác kết nối wifi dây + Trong ứng dụng phải sử dụng đầy đủ phần: - Triggers - Views - Stored Procedure Function DBMS: thực thi chức ứng dụng Đánh giá cuối kỳ (tt.): - Tạo users, phân quyền: sử dụng câu lệnh DBMS - Tạo sử dụng mục câu truy vấn NET dùng để tạo giao diện người dùng cho ứng dụng, kết nối CSDL từ xa, gọi thực thi hàm, thủ tục câu truy vấn, nhận kết show lên hình Yêu cầu: Đi học mang theo laptop (1 máy / người) Cài SQL-Server 2012 cao Sử dụng mô hình Client-Server Mỗi nhóm mang theo ổ cắm để nối chuyển tiếp từ lỗ cắm nhiều lỗ cắm (Nếu lần hết pin máy ko làm việc học miễn thi) ... Nộp tập theo nhóm - Xem điểm q trình - Phản hồi chất lượng giảng - Thảo luận diễn đàn Các qui định đánh giá trình: Đi học đầy đủ giờ: (10%) –1 buổi vắng trừ 5%, buổi vắng: miễn thi, buổi trễ... học nhóm đầy đủ (nhóm trưởng đánh giá) : (10%) Tích cực thảo luận diễn đàn + lớp (10%) Kiểm tra giấy + thực hành: 50% Sử dụng tiếng Anh lớp (Khuyến khích: 10%) Đánh giá cuối kỳ: Làm đề tài theo... dụng đầy đủ phần: - Triggers - Views - Stored Procedure Function DBMS: thực thi chức ứng dụng Đánh giá cuối kỳ (tt.): - Tạo users, phân quyền: sử dụng câu lệnh DBMS - Tạo sử dụng mục câu truy
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC QUI ĐỊNH và CÁCH ĐÁNH GIÁ mon hoc, CÁC QUI ĐỊNH và CÁCH ĐÁNH GIÁ mon hoc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay