Nghiên cứu kéo dài thời gian bảo quản thịt lợn tươi bằng hỗn hợp muối natri lactat và natri tripolyphosphat

14 9 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 11:03

Nghiên cứu được tiến hành nhằm xác định hiểu quả hỗn hợp dung dịch muối của axit hữu cơ và muối photphat đến khả năng ức chế sự phát triển của các vi sinh vật trên bề mặt thịt, kéo dài thời gian bảo quản thịt lượn tươi ở 0 4 độ C, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng giá trị gia tăng của các sản phẩm chăn nuôi.Kết quả cho thấy, khi sử dụng máy phun sương nông độ hỗn hợp dịch muối gồm 3% Natri lactat, và 5% Natri tripolyphotphate phun lên bề mặt thịt, áp lực phun là 4 kgcm2 và lương dung dịch là 2 ml sẽ kéo dài thịt lợn tưới đến 18 ngày. 01241256276849     !"#$ &'(*+,-.#/"01213456,7(6489:8;1 ?@429A49
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu kéo dài thời gian bảo quản thịt lợn tươi bằng hỗn hợp muối natri lactat và natri tripolyphosphat, Nghiên cứu kéo dài thời gian bảo quản thịt lợn tươi bằng hỗn hợp muối natri lactat và natri tripolyphosphat

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay