Phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố hà nội TTLA tiếng việt NCS nga

31 17 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 10:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ VIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ĐỖ THÚY NGA PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NỘI Chuyên ngành : Kinh tế phát triển Mã số : 9.31.01.05 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Bùi Tất Thắng TS Dương Đình Giám NỘI, NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ VIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Bùi Tất Thắng TS Dương Đình Giám Phản biện 1: GS.TS Nguyễn Đình Hương Phản biện 2: TS Trần Hồng Quang Phản biện 3: PGS.TS Nguyễn Văn Huân Luận án bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án cấp Viện Viện Chiến lược Phát triển, Bộ Kế hoạch Đầu tư Vào hồi ……… giờ, ngày …… tháng …… năm ……… … Có thể tìm hiểu luận án Thư viện: - Thư viện Quốc gia - Thư viện Viện Chiến lược Phát triển, Bộ Kế hoạch Đầu tư LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Xu tồn cầu hóa kinh tế, hợp tác kinh tế mở rộng, với điều kiện phát triển mạnh mẽ cách mạng khoa học cơng nghệ tồn cầu, quốc gia, kinh tế, khu vực có xu hướng hợp tác với mạng lưới phân công lao động toàn cầu Mọi quốc gia muốn phát triển phải gắn phân công lao động quốc gia vào hệ thống phân cơng lao động quốc tế Khi trình độ phân công lao động quốc tế phân chia trình sản xuất đạt đến mức độ cao, có sản phẩm công nghiệp sản xuất không gian, địa điểm hay công ty quốc gia Chúng phân chia thành nhiều công đoạn công ty nhánh địa phương, quốc gia, châu lục khác Ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT) đời tất yếu xuất phát từ đòi hỏi sản xuất cơng nghiệp với nội dung chun mơn hóa sâu sắc cơng đoạn q trình sản xuất [34] Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam tập trung chủ yếu vào số ngnfh như: Ngành chế tạo tơ tỉ lệ nội địa hóa khoảng 5-20%; ngành điện tử nội địa hóa khoảng 510%; da giày nội địa hóa khoảng 30%; dệt may nội địa hóa đạt khoảng 30%; CNHT cho cơng nghệ cao khoảng 1-2%; khí chế tạo khác nội địa hóa khoảng 15-20% Từ hạn chế việc nội địa hóa sản phẩm CNHT dẫn tới khối lượng linh phụ kiện nhập hàng năm Việt Nam lắp ráp, chế tạo, sản xuất để xuất vào khoảng hàng chục tỷ USD (riêng sản phẩm nhập thuộc ngành điện tử ô tô vào khoảng 30 tỷ USD) [22] Ngành CNHT Nội chứng tỏ vị độc lập tạo hiệu kinh tế, đời sống thu nhập, mức nộp ngân sách, đổi cơng nghệ… Các nhóm ngành sản phẩm CNHT mạnh Nội linh phụ kiện ô tô, xe máy, vật liệu điện, bao bì, phụ tùng khí xi măng, khí mỏ, nhiệt điện, thủy điện… góp phần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, thay phụ tùng linh kiện nhập khẩu, tạo sức cạnh tranh cho sản phẩm công nghiệp nước Để có nhiều sản phẩm thay sản phẩm nhập khẩu, hạn chế nhập nguyên phụ liệu vấn đề phát triển CNHT cần thiết Đến nay, tỷ lệ nội địa hóa linh phụ kiện xe máy đạt 80% Một số chi tiết CNHT khó chi tiết bánh động cơ, trục khuỷu xe máy DN FDI Nhật Bản sản xuất Nội thay cho nhập Các sản phẩm linh kiện chi tiết ngành điện tử cơng nghệ thơng tin ngồi đáp ứng cho thị trường nước tham gia mạnh mẽ xuất [47] Đóng góp giá trị sản xuất doanh nghiệp CNHT Nội chiếm khoảng 10% tổng giá trị sản xuất công nghiệp địa bàn thành phố [8] Riêng ngành ô tô, xe máy ngành có điều kiện phát triển CNHT tốt thị trường lớn, tỷ trọng doanh thu chiếm 26% ngành CNHT Thành phố; ngành điện tử-tin học thấp chiếm 10% Mặc dù nhóm ngành có nhiều loại sản phẩm nhiều phân nhóm khác nhau, nhóm ngành điện (gồm thiết bị khí cụ điện), vật tư ngành khí, phụ tùng linh kiện cho ngành khí…, chiếm 29,16% doanh thu CNHT [14] Nhóm CNHT cho ngành dệt may ngành da - giày nhóm đặc biệt, chiếm tỷ trọng tương đối thấp ngành CNHT khơng khuyến khích phát triển địa bàn Nội sau năm 2020 Phát triển CNHT Nội mang tính tự phát, manh mún, chưa có định hướng chiến lược tập trung vào số ngành trọng tâm mạnh Thành phố để phát triển, sản phẩm chồng chéo chất lượng chưa đồng đều, lực sản xuất DN hạn chế đặc biệt doanh nghiệp chưa tìm giải pháp phối hợp, liên kết với để đạt hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nói riêng phát triển cơng nghiệp hỗ trợ địa bàn [54; 47] Đáng ý việc thiếu nguồn nhân lực có trình độ cao khiến cho ngành CNHT Việt Nam gặp nhiều bất lợi Trình độ công nghệ doanh nghiệp CNHT mức trung bình, số lượng doanh nghiệpcơng nghệ tiên tiến tương đương với doanh nghiệp nước khu vực thấp (khoảng 20%) [12] Khu vực đầu tư nước ngồi có cơng nghệ gia công tiên tiến hơn, lực đủ phục vụ cho nhu cầu nội công ty mẹ Năng lực cạnh tranh sở sản xuất CNHT Nội thấp, thiếu phối kết hợp, phân giao chun mơn hóa sở sản xuất hỗ trợ thiếu hẳn phối hợp, phân giao sản xuất, liên kết nhà sản xuất với nhà thầu phụ, nhà thầu phụ với nhau, doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp nội địa Sản phẩm CNHT chủ yếu phục vụ cho tiêu thụ nội địa (đáp ứng khoảng 10% nhu cầu), xuất gặp nhiều khó khăn chưa có kênh tiếp cận thị trường chưa đảm bảo quy mô công suất sản xuất kinh tế Qua nghiên cứu, địa bàn Nội nghiên cứu chủ yếu tập trung vào ngành công nghiệp Nguyễn Ngọc Dũng (2011) [16] nghiên cứu “Phát triển khu công nghiệp đồng địa bàn Nội”; Nguyễn Đình Trung (2012) [71] nghiên cứu “Xây dựng sở hạ tầng cụm khu công nghiệp Nội”; Cùng với quy hoạch phát triển công nghiệp thành phố Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 [84]; đề án “Phát triển CNHT địa bàn thành phố Nội giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025” [87]; đề án “Phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2025” [88] UBND thành phố Nội chưa có nghiên cứu tập trung vào CNHT Đây thách thức lớn phát triển CNHT Nội Xuất phát từ thực tế trên, lựa chọn đề tài “Phát triển công nghiệp hỗ trợ địa bàn thành phố Nội” để nghiên cứu Mục đích nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát Trên sở luận giải làm sáng tỏ vấn đề lý luận phát triển CNHT, luận án vận dụng để phân tích, đánh giá thực trạng phát triển CNHT địa bàn thành phố Nội Từ đó, đề xuất giải pháp đẩy mạnh phát triển CNHT địa bàn thành phố Nội năm 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn có liên quan đến phát triển cơng nghiệp hỗ trợ từ đề xuất nội dung tiêu chí đánh giá phát triển công nghiệp hỗ trợ địa bàn thành phố Nội; - Phân tích đánh giá thực trạng phát triển CNHT địa bàn thành phố Nội thời gian qua so sánh với phát triển chung nước; - Phân tích nhân tố ảnh hưởng phát triển CNHT địa bàn thành phố Nội thành công hạn chế trình phát triển CNHT địa bàn thành phố Nội; - Đề xuất định hướng, quan điểm giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển CNHT thành phố Nội thời kỳ đến năm 2030 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án tổng thể CNHT địa bàn thành phố Nội dựa phương diện phát triển Đó q trình vận động, phát triển CNHT hướng đến hỗ trợ ngành công nghiệp thành phố phát triển theo hướng bền vững tăng trưởng xanh - Phạm vi không gian: luận án tiến hành nghiên cứu doanh nghiệp ngành CNHT địa bàn thành phố Nội - Phạm vi thời gian: luận án tiến hành nghiên cứu, đánh giá thực trạng phát triển CNHT địa bàn thành phố Nội giai đoạn 2010-2017 đề xuất giải pháp đẩy mạnh phát triển CNHT thời kỳ đến năm 2030 - Phạm vi nội dung: luận án tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn phát triển CNHT (sự gia tăng quy mô, chất lượng hiệu quả) địa bàn thành phố Nội Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp tiếp cận - Tiếp cận hệ thống - Tiếp cận thể chế 4.2 Phương pháp thu thập số liệu - Thu thập số liệu thông qua tài liệu, báo cáo - Phương pháp điều tra, khảo sát thực tế 4.3 Phương pháp tổng hợp xử lý số liệu (1) Tìm kiếm, tổng hợp cơng trình nghiên cứu nhà khoa học, tổ chức quốc tế giới nói phát triển CNHT nói chung CNHT cho ngành kinh tế cụ thể (2) Thu thập cơng trình nghiên cứu nhà khoa học, nhà quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học Việt Nam xuất có thảo luận khía cạnh phát triển CNHT tỉnh thành cấp quốc gia (3) Tìm hiểu luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ nghiên cứu đề cập đến vấn đề có liên quan đến phát triển CNHT địa phương nước Nội 4.4 Phương pháp phân tích số liệu - Phương pháp biện chứng - Phương pháp tổng hợp - Phương pháp so sánh, lịch sử - Phương pháp phân tích nhân tố khám Những đóng góp chủ yếu luận án - Luận án làm rõ vấn đề lý luận quan điểm phát triển CNHT địa bàn địa phương, đặc biệt vấn đề lý luận khái niệm, nội dung, yếu tố ảnh hưởng tiêu chí đánh giá phát triển CNHT địa bàn thành phố Nội với tiêu chí gia tăng quy mô ngành CNHT, chất lượng phát triển ngành CNHT hiệu phát triển ngành CNHT địa bàn thành phố Đây đóng góp mặt lý luận cho nghiên cứu sau nghiên cứu phát triển CNHT nói chung phạm vi tỉnh vùng - Luận án phản ánh thực trạng phát triển CNHT địa bàn Thành phố theo cách khía cạnh tiêu chí đánh giá phát triển CNHT gia tăng quy mô ngành CNHT (số lượng DN CNHT, số lượng lao động tham gia ngành CNHT giá trị sản xuất,…), chất lượng phát triển ngành CNHT (tốc độ tăng trưởng ngành CNHT, khả áp dụng khoa học công nghệ, chất lượng sản phẩm,…) hiệu phát triển ngành CNHT (đóng góp ngành CNHT vào phát triển công nghiệp thành phố, vào giá trị sản xuất toàn thành phố, liên kết doanh nghiệp CNHT,…) - Luận án sâu phân tích nhân tố ảnh hưởng đến phát triển CNHT bao gồm: chế sách, liên kết kinh tế tồn cầu, thị trường, nguồn nhân lực, sơ sở hạ tầng Đồng thời phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA) dùng để xác định ảnh hưởng nhân tố nhằm làm cho tranh luận nhận định từ nghiên cứu thực tiễn - Trên sở dự báo bối cảnh nước quốc tế tác động đến phát triển CNHT, luận án đề xuất hệ thống quan điểm, định hướng giải pháp nhằm đẩy nhanh trình phát triển CNHT địa bàn thành phố Nội thời kỳ đến năm 2030 CHƯƠNG TỔNG QUAN CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 1.1 Những cơng trình nghiên cứu phát triển cơng nghiệp hỗ trợ 1.1.1 Những cơng trình nghiên cứu nước a Các nghiên cứu liên quan đến thu hút đầu tư vào công nghiệp hỗ trơ Prema-Chandra Athukorala Đỗ Mạnh Hồng nêu vai trò ngày quan trọng CNHT trình phát triển kinh tế nước phát triển Để thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững, nước phát triển cần tạo điều kiện để thu hút FDI, song để thu hút nhiều vốn FDI sử dụng có hiệu nguồn FDI, nước phát triển có đường thúc đẩy xây dựng CNHT đủ mạnh để thu hút thẩm thấu nguồn vốn FDI đem lại hiệu phát triển bền vững cho kinh tế nước phát triển b Các nghiên cứu liên quan đến sách phát triển công nghiệp hỗ trợ Porter.; Ratana; Asia Productivity Organiazation; Goodwill Consultant JSC and VDF vai trò quan trọng sách việc tập trung vào phân tích vai trò thu hút đầu tư nước vào phát triển CNHT c Các nghiên cứu có liên quan đến phát triển cơng nghiệp hỗ trợ JBIC; McNamara; Thomas Brandt muốn phát triển CNHT DN CNHT cần phải liên kết với liên kết với TĐĐQG, tham gia vào chuỗi giá trị tồn cầu thúc đẩy phát triển CNHT 1.1.2 Những cơng trình nghiên cứu nước a Các nghiên cứu liên quan đến phát triển công nghiệp hỗ trợ cho ngành cụ thể Có nhiều nghiên cứu tập trung vào nghiên cứu phát triển CNHT ngành cụ thể ô tô, xe máy, dệt may, điện tử, giày dép,… chưa tập trung vào nghiene cứu phát triển chung CNHT b Các nghiên cứu liên quan đến sách phát triển công nghiệp hỗ trợ Các nghiên cứu chủ yếu tập trung vào đề xuất sách để phát triển CNHT cho nhóm ngành cụ thể rút học kinh nghiệm để phát triển CNHT Việt Nam c Các nghiên cứu có liên quan đến phát triển công nghiệp hỗ trợ Các nghiên cứu tập trung chủ yếu vào phát triển ngành cơng nghiệp, CNHT, đề xuất sách, cơng cụ phát triển để phát triển tồn diện công nghiệp, CNHT Việt Nam 1.2 Đánh giá chung kết cơng trình khoa học nghiên cứu Một số cơng trình bước đầu nghiên cứu tổng quan thực trạng ngành CNHT q trình phát triển số ngành cơng nghiệp điển hình như: xe máy, tơ, điện, điện tử gia dụng, dệt may , rõ ưu điểm, thành tựu, hạn chế nguyên nhân phát triển CNHT ngành, qua đến khẳng định hạn chế, yếu CNHT không làm giảm sức cạnh tranh sản phẩm cơng nghiệp nói riêng, kinh tế quốc dân nói chung, mà tác động làm thâm hụt cán cân thương mại Việt Nam hội nhập quốc tế, ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển bền vững kinh tế - xã hội Việt Nam Các cơng trình đề cập đến phát triển CNHT Việt Nam nói chung tập trung Nội nói riêng bối cảnh hội nhập quốc tế, rõ thuận lợi, khó khăn phát triển CNHT Việt Nam nói chung tập trung Nội nói riêng, từ đưa gợi ý, giải pháp định hướng phát triển ngành CNHT trình phát triển kinh tế - xã hội định hướng phát triển CNHT cho số ngành công nghiệp Việt Nam nói chung tập trung Nội nói riêng Trong nhấn mạnh việc phát triển KCN, CCN, khu chế xuất, DNNVV vấn đề liên kết doanh nghiệp phát triển CNHT nhân tố quan trọng thúc đẩy CNHT phát triển thời gian tới 1.3 Khoảng tróng nghiên cứu trước vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu - Nội hàm CNHT góc độ kinh tế phát triển - Vai trò CNHT kinh tế quốc dân nói chung ngành cơng nghiệp Việt Nam nói riêng - Những thuận lợi, khó khăn nhân tố ảnh hưởng đến phát triển CNHT Việt Nam nói chung tập trung Nội nói riêng - Đánh giá thực trạng CNHT số ngành công nghiệp xe máy, dệt may điện tử, - Trong việc phân tích yếu tố ảnh hưởng nghiên cứu trước phân tích ảnh hưởng yếu tố đến phát triển ngành CNHT riêng biệt chưa lượng hóa ảnh hưởng yếu tố mơ hình kinh tế lượng - Giải pháp nhằm phát triển CNHT ngành xe máy, dệt may điện tử CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ 2.1 Cơ sở lý luận phát triển công nghiệp hỗ trợ 2.1.1 Các quan niệm phát triển công nghiệp hỗ trợ a Quan niệm phát triển Dưới góc độ nghiên cứu khác phát triển hiểu đa chiều Phát triển trình lớn lên, tăng tiến lĩnh vực, thỏa mãn thành tố tăng lên chất lượng thay đổi thể chế, chủng loại, tổ chức, thay đổi thị trường công xã hội, an ninh trật tự [98] Phát triển kinh tế gia tăng hoạt động kinh tế (cả quy mô chất lượng) quốc gia (hoặc vùng, tỉnh, huyện, doanh nghiệp, gia đình) nhu cầu người dân Hay nói cách khác, phát triển kinh tế thực hành vi [49] để có phát hệ thống kinh tế Trong phát triển kinh tế, cơng nghiệp đóng góp vai trò quan trọng Phát triển công nghiệp mở rộng khả sản xuất kinh tế qua tăng trưởng đa dạng sản xuất hàng hóa phần tổng thể phát triển kinh tế - xã hội [36, 37] b Quan niệm công nghiệp hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ CNHT hiểu ngành kinh tế kỹ thuật, bao gồm ngành sản xuất sản phẩm trung gian, cung cấp linh, phụ kiện máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu qua chế biến dịch vụ hỗ trợ sản xuất theo quy trình định để lắp ráp sản phẩm cuối Phát triển CNHT phát triển quy mô gồm gia tăng giá trị sản xuất, tăng lên số lượng doanh nghiệp CNHT, lực lượng lao động tham gia ngành CNHT; phát triển chất lượng gồm chất lượng sản phẩm, chất lượng nguồn nhân lực ngành CNHT; nâng cao hiệu ngành CNHT gồm tốc độ tăng trưởng CNHT, tỷ trọng VA/GO, áp dụng khoa học công nghệ tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm ngành CNHT Nội hàm CNHT sau: (1) Là ngành kinh tế kỹ thuật đặc thù thuộc ngành công nghiệp, nảy sinh từ phân cơng lao động, chun mơn hóa sản xuất giai đoạn cao, phổ biến (2) CNHT có chức sản xuất sản phẩm trung gian, gắn liền phụ thuộc với sản phẩm cơng nghiệp (3) Tính liên kết hỗ trợ cao nhằm phát triển ngành cơng nghiệp Trên sở đó, tác giả đưa nội hàm phát triển CNHT (1) phát triển giá trị ngành CNHT, tăng lên số lượng doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hỗ trợ cho ngành cơng nghiệp chính; giải lao động tạo phân công lao động hợp lý hơn; (2) phát triển chất lượng sản phẩm trung gian nhằm giúp cho ngành cơng nghiệp ngày có sản phẩm chất lượng thiện hơn; mặt khác cần cao chất lượng lao động đáp ứng yêu cầu ngày cao tạo thành tính chun mơn hóa lao động; (3) nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh ngành CNHT gồm tạo tốc độ tăng trưởng, áp dụng khoa học công nghệ, lao động chất lượng để nâng cao giá trị sản phẩm đẩy cao giá trị gia tăng cho sản phẩm 2.1.2 Vai trò cơng nghiệp hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội Phát triển cơng nghiệp hỗ trợ có vai trò: (i) CNHT tảng thực cơng nghiệp hóa, đại hóa, đồng thời tạo động lực cho kinh tế tăng trưởng dài hạn; (ii) Bảo đảm tính chủ động cho kinh tế hạn chế nhập siêu; (iii) Công nghiệp hỗ trợ thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa; (iv) Tăng sức cạnh tranh sản phẩm công nghiệp chính; (v) Mở rộng khả thu hút đầu tư trực tiếp nước 2.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp hỗ trợ Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp hỗ trợ bao gồm: (i) Cơ chế sách Nhà nước; (ii) Các quan hệ liên kết khu vực toàn cầu, ảnh hưởng tập đoàn đa quốc gia; (iii) Thị trường doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ; (iv) Tiến khoa học công nghệ; (v) Nguồn lực tài chính; (vi) Nguồn nhân lực; (vii) Cơ sở hạ tầng; (viii) Mơi trường trị văn hóa 2.1.4 Các tiêu chí đánh giá phát triển cơng nghiệp hỗ trợ 2.1.4.1 Tiêu chí đánh giá mở rộng quy mô công nghiệp hỗ trợ Đánh giá thay đổi quy mô CNHT thể bốn yếu tố bản: gia tăng giá trị sản xuất ngành CNHT, gia tăng số lượng DN tham gia ngành CNHT, gia tăng số lượng lao động làm việc DN CNHT Tuy nhiên, sử dụng tiêu chí cần ý, quy mô DN lớn hàm ý phát triển cao CNHT Các DNNVV có ưu điểm riêng thích hợp với lĩnh vực CNHT Đặc thù ngành CNHT chủ yếu DNNVV tham gia nên việc đánh giá quy mô DN CNHT việc xem xét khả đáp ứng yêu cầu cung cấp cho DN công nghiệp chủ lực 2.1.4.2 Tiêu chí đánh giá chất lượng ngành cơng nghiệp hỗ trợ Đánh giá chất lượng sản phẩm ngành cơng nghiệp hỗ trợ Tính chuẩn mực chất lượng đương nhiên phải có sản phẩm; phải tuân thủ nghiêm ngặt đặc tính kỹ thuật, cơng nghệ vận hành sản phẩm trình độ chung có Còn tính vượt trội tức sản phẩm đổi để tạo khác biệt, hẳn so với sản phẩm đối thủ cạnh tranh Đánh giá chất lượng nguồn nhân lực ngành cơng nghiệp hỗ trợ: phân tích phát triển toàn diện bền vững CNHT, cần phân tích tỷ lệ lao động trình độ cao DN, số trình độ đào tạo, khả quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị kỹ thuật; khả sử dụng công nghệ vào sản xuất sản phẩm hỗ trợ kỹ lao động… 2.1.4.3 Tiêu chí đánh giá hiệu ngành cơng nghiệp hỗ trợ - Tốc độ tăng trưởng công nghiệp hỗ trợ: Đây tiêu phản ánh gia tăng tốc độ quy mô sản lượng ngành CNHT thời kỳ định Sự tăng trưởng so sánh theo thời điểm gốc phản ánh tốc độ tăng trưởng - Tỷ trọng VA/GO: Hiệu sản xuất CNHT thể qua tỉ trọng VA/GO Trong đó, VA (Value Added) tăng lên phần giá trị sáng tạo GO (Gross Output) giá trị sản xuất ngành Nếu tỷ trọng VA/GO cao, độ tăng GO thấp tốc độ tăng VA, cho thấy ngành CHNT phát triển có chiều sâu, sản xuất tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, tạo lượng lớn giá trị tăng thêm, mang tính bền vững Ngược lại, tỷ trọng VA/GO thấp, độ tăng GO cao tốc độ tăng VA Điều cho thấy, ngành CNHT phát triển theo chiều rộng, gia công, làm thuê chủ yếu; tượng tăng GO mà không tăng VA, nhà nghiên cứu kinh tế gọi tượng “tăng trưởng bần hoá”, cần phải tránh - Khả áp dụng khoa học cơng nghệ tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm ngành công nghiệp hỗ trợ: Với hệ thống công nghệ đại, DN CNHT đáp ứng yêu cầu chất lượng, thời gian giao hàng cho khách hàng thể linh hoạt, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu khách hàng có thay đổi Đặc biệt, bối cảnh tồn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế, giúp cho DN CNHT nâng cao lực cạnh tranh xuất sản phẩm thị trường nước tồn vệ tinh TĐĐQG - Chỉ tiêu đánh giá liên kết ngành công nghiệp hỗ trợ 2.2 Thực tiễn phát triển công nghiệp hỗ trợ học kinh nghiệm Từ thực tiễn nghiên cứu phát triển CNHT số nước giới Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan thực tế phát triển CNHT Việt Nam với số địa phương Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, rút số học để phát triển CNHT địa bàn Nội như: (i) Thực sách hỗ trợ phát triển CNHT địa phương Cần xây dựng sách hỗ trợ cho DNNVV mặt sản xuất; vay vốn với lãi suất thấp hỗ trợ phần rủi ro cho DNNVV vay vốn đầu tư sản xuất CNHT…; (ii) Thu hút đầu tư FDI cần hướng dòng vốn FDI vào ngành cơng nghiệp mũi nhọn ưu tiên phát triển, gắn với trình chuyển giao cơng nghệ, kỹ cho DN nội địa; (iii) Huy động nguồn vốn để hỗ trợ phát triển DN CNHT; (iv) phát triển khu/cụm CNHT; (v) Xây dựng mối liên kết DN CNHT DN sản xuất lắp ráp sản phẩm cuối cùng; (vi) Phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển CNHT; (vii) Phát huy vai trò hiệp hội ngành nghề CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NỘI 3.1 Tổng quan công nghiệp hỗ trợ địa bàn thành phố Nội 3.1.1 Tình hình phát triển ngành công nghiệp Nội Năm 2016, giá trị sản xuất công nghiệp thành phố Nội (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 435 nghìn tỷ đồng, tăng 7,2% so với năm 2015 Giá trị sản xuất công nghiệp lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo đạt khoảng 423 nghìn tỷ đồng, chiếm 97% giá trị sản xuất toàn ngành Trong giai đoạn 2011 – 2016 giá trị sản xuất tồn ngành cơng nghiệp Nội tăng trưởng bình quân khoảng 8,4%/năm, cao mức tăng trưởng bình quân nước (cả nước tăng bình qn 8,2%/năm) Cơng nghiệp Nội đóng góp quan trọng phát triển công nghiệp Việt Nam Năm 2016, giá trị sản xuất công nghiệp Nội chiếm khoảng 8,2% tổng giá trị sản xuất công nghiệp nước Bảng 3.1 Giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp thành phố Nội giai đoạn 2010 – 2016 Diễn giải 2010 2011 2012 2013 Toàn ngành công nghiệp Giá trị sản xuất Tốc độ tăng liên (tỷ đồng) hoàn (%) 267.659 293.443 9,63 317.028 8,04 350.918 10,69 Công nghiệp chế biến, chế tạo Giá trị sản xuất Tốc độ tăng liên (tỷ đồng) hoàn (%) 259.898 284.854 9,60 307.343 7,89 340.058 10,64 2014 2015 2016 TĐ tăng bình quân (%) 374.110 405.495 434.730 6,61 8,39 7,21 362.461 393.317 422.661 8,42 6,59 8,51 7,46 8,44 Nguồn: [11] Tuy cấu giá trị sản xuất ngành công nghiệp chủ yếu Nội khơng có thay đổi nhiều giai đoạn 2010 – 2016 Nguyên nhân chủ yếu DN công nghiệp Nội dần vào hoạt động ổn định theo quy hoạch phát triển công nghiệp thành phố, KCN hoạt động ổn định Tuy nhiên trước cạnh tranh gay gắt DN nước DN nước ngồi đòi hỏi DN công nghiệp Nội cần phải nâng cao sức cạnh tranh để phát triển Số lượng DN công nghiệp Nội giai đoạn 2011 – 2017 có phát triển nhanh với tốc độ tăng trung bình gần 3%/năm, số lượng DN cơng nghiệp khác có tốc độ tăng trưởng nhanh 5%/năm số lượng (chiếm 6% tổng số DN công nghiệp Nội) Tuy tốc độ tăng trưởng số lượng DN công nghiệp Nội tăng gần 3%/năm, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất DN công nghiệp tăng 8%/năm Sự giảm sút số lượng sản phẩm công nghiệp chủ yếu đơn đặt hàng đối tác giảm sút thị trường tiêu thụ giảm sút ảnh hưởng đến sản lượng sản phẩm sản xuất Tuy nhiên giá trị sản xuất ngành công nghiệp Nội tăng trưởng khá, điều chứng tỏ DN công nghiệp ngành đầu tư phát triển theo chiều sâu, nâng cao giá trị sản phẩm để nâng cao giá trị sản xuất Công nghiệp phát triển tạo việc làm cho nhiều lao động Thành phố lao động tỉnh khác đến làm việc Trong giai đoạn 2010 – 2016 ngành công nghiệp tạo việc làm cho gần triệu lao động làm việc KCN Năm 2016, số lượng lao động làm việc lĩnh vực cơng nghiệp Nội 757 nghìn lao động, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2010 – 2016 đạt 2,1%/năm Trong đó, cơng nghiệp chế biến, chế tạo thu hút gần 720 nghìn lao động, chiếm khoảng 95% tổng số lao động toàn ngành công nghiệp Đầu tư vào công nghiệp Nội chưa thực mạnh có bước phát triển đột phá Trong giai đoạn 2010 – 2016 đầu tư vào phát triển công nghiệp tăng 9%/năm, xấp xỉ với tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành công nghiệp Lĩnh vực công nghiệp có sức hút định nhà đầu tư, Nội có nhiều sách, tạo mơi trường thơng thống, thuận lợi cho DN đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp Thành phố Bảng 3.2 Đầu tư vào công nghiệp thành phố Nội Năm Tổng vốn đầu tư 2010 2013 ĐVT: nghìn tỷ đồng (giá so sánh 2010) TĐ tăng 2014 2015 2016 BQ (%) 148,1 176,2 192,7 208,9 233,3 7,9 Đầu tư vào công nghiệp 38,3 50,6 50,4 57,4 65,1 9,2 Đầu tư vào công nghiệp chế biến, chế tạo 19,8 19,9 20,4 23,4 27,7 5,8 Đầu tư vào ngành công nghiệp khác 18,5 30,7 30 34 37,4 12,4 10 Chỉ tiêu Trung học phổ thông, chưa qua đào tạo Sơ cấp, đào tạo nghề Trung cấp Cao đẳng Đại học Trên đại học 2016 TĐPT BQ (%) 2011 2012 2013 2014 2015 12266 12206 11273 10308 11230 11431 98,60 13048 5403 3204 1943 31 13103 5738 3627 2102 81 14201 5932 3821 2301 91 15382 6103 4194 2635 143 15983 18743 6493 6918 4680 5392 3291 3581 362 538 107,51 105,07 110,97 113,01 176,96 Nguồn: [10], [12] 17 3.2.3 Hiệu phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ 3.2.3.1 Tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp hỗ trợ Trong giai đoạn 2011 - 2016, tổng giá trị sản xuất ngành CNHT thành phố Nội có gia tăng cao Từ năm 2011 đến năm 2016, giá trị sản xuất ngành CNHT thành phố Nội có tốc độ tăng trung bình gần 10%/năm Trong tốc độ tăng CNHT cho ngành da giày tăng nhanh nhất, sau đến ngành dệt may thấp CNHT cho ngành sản xuất linh kiện phụ tùng Bảng 3.8 Chỉ số tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2011 – 2016 (theo giá so sánh năm 2010) Chỉ tiêu Tồn ngành cơng nghiệp Tồn ngành cơng nghiệp hỗ trợ - Lĩnh vực sản xuất linh kiện phụ tùng - Công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may - Ngành da giầy ĐVT: % 2016 7,21 2011 9,63 2012 8,04 2013 10,69 2014 6,61 2015 8,39 5,34 7,21 10,32 9,21 9,99 13,28 5,41 7,44 10,94 9,55 9,15 13,07 4,32 0,00 8,28 0,00 3,82 0,00 6,13 33,33 22,74 25,00 13,81 20,00 Nguồn: [12] Các sản phẩm CNHT chủ lực, mạnh thành phố ngành chế biến linh kiện phụ tùng có mức tăng trưởng Chỉ tính riêng giá trị sản xuất CNHT ngành sản xuất linh kiện phụ tùng chiếm 92% tổng giá trị sản xuất ngành CNHT năm 2011 giữ nguyên tỷ lệ đến năm 2016 3.2.3.2 Tỷ trọng giá trị gia tăng giá trị sản xuất ngành cơng nghiệp hỗ trợ Cùng với ngun nhân có từ đến 10% sản phẩm CNHT thành phố đáp ứng nhu cầu ngành cơng nghiệp có giá trị gia tăng cao công nghiệp công nghệ cao, điện tử, chế tạo ô-tô Thêm địa bàn thành phố Nội chưa có DN CNHT tham gia vào lĩnh vực CNHT cho ngành công nghiệp công nghệ cao nên giá trị gia tăng tạo ngành CNHT thời gian vừa qua chưa cao, tập trung vào phát triển theo chiều rộng chưa tập trung vào phát triển CNHT theo chiều sâu tăng hiệu phát triển CNHT Bảng 3.9 Tỷ lệ giá trị gia tăng giá trị sản xuất ngành công nghiệp hỗ trợ địa bàn thành phố Nội giai đoạn 2011 – 2016 (Tính theo giá so sánh 2010) Chỉ tiêu Toàn ngành CNHT Lĩnh vực sản xuất linh kiện phụ tùng Công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may Ngành da giầy 2011 50,73 2012 49,90 2013 46,79 2014 44,24 2015 43,98 ĐVT: % 2016 41,87 46,69 46,26 43,62 40,94 40,35 38,88 50,32 46,48 43,12 43,03 42,24 37,64 36,33 36,67 37,33 42,50 38,00 35,17 Nguồn: [59], [10], [12] 3.2.3.3 Khả áp dụng khoa học cơng nghệ nội địa hóa sản phẩm ngành công nghiệp hỗ trợ 18 Công nghệ, DN sản xuất linh kiện phụ, tùng Nội sử dụng chủ yếu cơng nghệ, máy móc Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan số máy móc nâng cấp nước Bảng 3.10 Năng lực cung ứng lĩnh vực sản xuất linh kiện, phụ tùng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Nội ĐVT: % Lĩnh vực Xe máy Ơ tơ Sản xuất thiết bị đồng Sản xuất máy nông nghiệp, máy động lực Điện tử gia dụng Điện tử tin học, viễn thông Công nghiệp công nghệ cao Khả cung ứng Linh kiện điện – Linh kiện khí điện tử 85 – 90 70 – 80 10 – 20 10 Linh kiện nhựa – cao su 85 – 95 20 30 – 40 40 - 50 – 60 - - 50 30 10 30 15 30-35 15 Nguồn: [59] Tuy nhiên, tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm đòi hỏi u cầu cơng nghệ cao, u cầu độ xác cao hạn chế Trong ngành sản xuất ô tô, thiếu nhiều thiết bị phụ trợ, nên ngành công nghiệp ô tô Nội không đạt kỳ vọng với tỷ lệ nội địa hóa mức 20%, dòng xe xe chuyên dùng Với tỷ lệ nội địa hóa thấp, ngành cơng nghiệpViệt Nam khó đứng vững, tồn phát triển theo lộ trình cắt giảm thuế quan 3.2.3.4 Liên kết ngành công nghiệp hỗ trợ Để phát triển CNHT Nội, UBND Thành phố giao cho Sở Công thương Nội ban ngành liên quan thường xuyên tổ chức hội nghị giao thương, xúc tiến thương mại, hội nghị triễn lãm, hỗ trợ DN tham gia hội chợ CNHT để tạo điều kiện thuận lợi cho DN CNHT kết nối, liên kết với kết nối liên kết DN CNHT Nội với DN công nghiệp khác, đặc biệt DN Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan,… để học hỏi kinh nghiệm phát triển CNHT Nội Một số DN tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, tạo giá trị gia tăng cao cho sản xuất công nghiệp, như: Công ty Cổ phần nhựa Nội cung cấp khuôn mẫu cho công ty Honda Việt Nam, Toyota Việt Nam, LG Việt Nam, Piaggio Việt Nam xuất sang thị trường Nhật Bản; Công ty Cổ phần dụng cụ khí xuất khẩu, xuất sang thị trường Châu Âu; Cơng ty Cổ phần xích líp Đông Anh tham gia sản xuất 1.000 chi tiết kim loại cỡ nhỏ cho hãng xe máy Honda, Suzuki, Yamaha….Ngồi cơng ty cung cấp sản phẩm cho thị trường nước quốc tế Nhật Bản, châu Âu quốc gia khác 3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp hỗ trợ địa bàn thành phố Nội 3.3.1 Cơ chế sách Nhà nước Kết khảo sát cho thấy DN đánh giá sách hỗ trợ Nhà nước cho DN việc phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, thấy rằng: sách phù hợp với chiến lược phát triển DN, đặc biệt sách Nhà nước ý tới yêu cầu tiêu chuẩn môi trường mà DN cần phải đáp ứng DN đồng ý với việc phát triển kinh tế phải đảm bảo môi trường Đối với hỗ trợ thuế, vốn lãi suất DN đánh giá mức trung bình 4,20 thang đo Likert mức độ DN thấy phối hợp giữa sách kinh tế sách mơi trường chưa tốt 19 20 Bảng 3.11 Đánh giá doanh nghiệp cơng nghiệp hỗ trợ sách Biến CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 Câu hỏi khảo sát Trung bình Độ lệch chuẩn Chính sách xây dựng phù hợp với chiến lược 4,42 1,80 phát triển DN CNHT Các quy định, tiêu chuẩn môi trường cao 4,55 1,72 Chính sách hỗ trợ DN thỏa đáng (vốn, lãi suất, thuế ) 4,20 1,68 Chính sách đầu tư Nhà Nước thiết thực 4,15 1,59 Sự phối hợp sách kinh tế sách mơi 3,95 1,74 trường tốt Nguồn: Tác giả xử lý từ số liệu điều tra, 2017 3.3.2 Các quan hệ liên kết khu vực toàn cầu, ảnh hưởng tập đoàn đa quốc gia Một điểm đáng quan tâm cho công nghiệp sản xuất tình trạng thiếu liên kết nhà sản xuất lớn với DN sản xuất sản phẩm phụ trợ, DN đầu tư nước ngồi với DN nước Nhiều DN tư “bán có khơng phải thị trường cần” Vấn đề quan hệ liên kết hạn chế làm cho DN khó tiếp cận nhiều nguồn nguyên liệu giá rẻ hay khả mở rộng thị trường nước giới Các DN có trọng hạn chế việc chưa phát huy hết tiềm có từ hoạt động liên kết thương mại Việt Nam nước giới Bảng 3.12 Đánh giá doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ liên kết Biến Câu hỏi khảo sát QHLK1 QHLK2 QHLK3 QHLK4 QHLK5 Trung bình Độ lệch chuẩn Sự hội nhập sâu Việt Nam với giới giúp DN tiếp cận nhiều nguồn nguyên liệu chất 4,08 1,61 lượng, giá rẻ Quá trình hội nhập tạo hội phát triển thị 3,87 1,59 trường nước khu vực Việc Việt Nam tham gia tổ chức thương mại giúp 4,67 1,58 DN dễ nắm bắt thông tin thị trường quốc tế Dễ dàng tiếp cận với hội thu hút đầu tư 3,87 1,59 vào hoạt động sản xuất Quá trình hội nhập tạo áp lực cạnh tranh DN 4,19 1,64 ngày lớn Nguồn: Tác giả xử lý từ số liệu điều tra, 2017 3.3.3 Thị trường doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Bảng 3.13 Đánh giá doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ thị trường sản phẩm Biến TT1 TT2 TT3 TT4 TT5 Câu hỏi khảo sát Trung bình Thị trường tiêu thụ sản phẩm có tăng trưởng cách ổn định, phát triển bền vững Các DN ln chủ động việc tìm kiếm thị trường Các DN trọng đảm bảo uy tín chất lượng sản phẩm để ln trì khách hàng Nhà nước có biện pháp vĩ mô tốt nhằm ổn định thị trường tạo điều kiện cho DN phát triển Các DN thực tốt biện pháp quảng bá, tiếp thị sản phẩm để mở rộng thị trường 21 Độ lệch chuẩn 3,72 1,58 4,04 1,74 4,35 1,58 3,86 1,54 3,64 1,77 Nguồn: Tác giả xử lý từ số liệu điều tra, 2017 Mức độ tăng trưởng thị trường nội địa Việt Nam thấp với quy mơ thị trường q nhỏ Tham gia vào tổ chức, hiệp định hợp tác khu vực giới tạo cho Việt Nam có thời thuận lợi để trở thành điểm đến đầu tư mang tính chiến lược cho TĐĐQG nhiều DNNVV 3.3.4 Tiến khoa học công nghệ Công nghệ sản xuất CNHT chậm phát triển, phần lớn máy công cụ DN CNHT Nội phải nhập khẩu, đặc biệt công nghệ ngành sản xuất Bảng 3.14 Đánh giá doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ khoa học công nghệ Biến KHCN1 KHCN2 KHCN3 KHCN4 KHCN5 Câu hỏi khảo sát Trung bình Độ lệch chuẩn Máy móc thiết bị, dây chuyền cơng nghệ thân thiện 3,64 1,54 môi trường Dây chuyền công nghệ sản xuất DN ứng 3,59 1,55 dụng nhiều khoa học cơng nghệ DN có đầu tư quan tâm tới việc ứng dụng 3,73 1,54 khoa học công nghệ Việc ứng dụng triệt để khoa học công nghệ giúp sản phẩm tạo lợi cạnh tranh hạn chế ô 4,62 1,46 nhiễm DN tạo nhiều điều kiện để tiếp cận với khoa 3,82 1,37 học công nghệ tiên tiến sản xuất Nguồn: Tác giả xử lý từ số liệu điều tra, 2017 Kết khảo sát cho thấy, DN đánh giá thấp khoa học công nghệ, cụ thể khả ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến dây chuyền sản xuất DN, vấn đề chủ yếu thiếu khả tiếp cận công nghệ tiên tiến, có mức chi phí đầu tư khơng q lớn, phù hợp với khả DN Ngoài chủ động, quan tâm, đầu tư cho việc nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất DN hạn chế 3.3.5 Nguồn lực tài Các DN hoạt động lĩnh vực CNHT gặp nhiều khó khăn vốn Mặt khác, chủ trương Nhà nước mang tính chất động viên tuyên truyền, Nhà nước chưa đầu tư đủ nguồn lực bao gồm ngân sách nhân lực cho CNHT Việc hoạch định chế, sách Việt Nam, thuộc phạm vi Chính phủ, có tham gia nhà tài trợ, chuyên gia, nhà khoa học Bảng 3.15 Đánh giá DN tài DN Biến NV1 NV2 NV3 NV4 NV5 Câu hỏi khảo sát Trung bình Độ lệch chuẩn 1,41 1,51 1,40 Nguồn vốn tự có DN CNHT tốt 3,46 DN hỗ trợ nhiều lãi suất vay vốn 3,71 DN dễ dàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng 4,28 DN có khả huy động đa dạng nguồn lực 3,73 1,52 tài DN tiếp cận dễ dàng với thơng tin hệ thống 4,58 1,58 tài Nguồn: Tác giả xử lý từ số liệu điều tra, 2017 Điểm yếu nguồn vốn DN khó khăn việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng ngày chặt chẽ quy định cho vay, tiếp đến khả 22 yếu DN vấn đề huy động nguồn vốn cách đa dạng qua nhiều kênh, điều khiến cho DN phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn tín dụng khó khăn 3.3.6 Nguồn nhân lực Các DN gặp khó khăn việc thu hút người lao động có trình độ chun mơn cao, điều thể cân đối việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, số lượng kỹ sư làm việc nhà máy sản xuất có trình độ cao khơng nhiều, đó, số lượng người đào tạo qua cấp bậc đại học nhiều ngành đào tạo khác lại thất nghiệp nhiều Bảng 3.16 Đánh giá chất lượng nguồn nhân lực Biến NNL1 NNL2 NNL3 NNL4 NNL5 Trung bình Câu hỏi khảo sát Độ lệch chuẩn Nguồn nhân lực phổ thông phục vụ hoạt động sản xuất 4,82 1,50 kinh doanh DN dồi Nguồn nhân lực phổ thông phục vụ hoạt động sản xuất 3,63 1,49 kinh doanh DN có chất lượng tốt Người lao động nhiệt tình, hài lòng với cơng việc 3,71 1,44 Nguồn nhân lực chất lượng cao nhiều dễ dàng tiếp 3,56 1,70 cận, thu hút làm việc DN DN có chủ động cơng tác đào tạo phát triển 4,43 1,48 nguồn nhân lực Nguồn: Tác giả xử lý từ số liệu điều tra, 2017 Lao động phổ thông Nội không đánh giá cao mặt trình độ, suất lao động, tính chuyên nghiệp Điều cho thấy mặt hạn chế công tác đào tạo nghề cho người lao động 3.3.7 Cơ sở hạ tầng Cơ sở hạ tầng, đánh giá đối tượng khảo sát câu hỏi khảo sát cho nhóm đạt mức điểm không cao Điều cho thấy hạn chế sở hạ tầng lớn, gây khó khăn cho DN Bảng 3.17 Đánh giá sở hạ tầng Biến CSHT1 CSHT2 CSHT3 CSHT4 CSHT5 Câu hỏi khảo sát Trung bình Độ lệch chuẩn Cơ sở hạ tầng đảm bảo tốt việc sản xuất kinh doanh 3,69 1,75 Cơ sở hạ tầng thuận lợi cho khách hàng tiếp cận, lựa 3,58 1,69 chọn sản phẩm Cơ sở hạ tầng đầu tư đồng bộ, hiệu nhận 3,37 1,70 quan tâm nhà nước DN dễ dàng tìm kiếm địa điểm đáp ứng 3,85 1,62 yêu cầu địa phương DN trọng yếu tố thuận lợi Cơ sở hạ tầng 3,92 1,73 trước hoạt động sản xuất, kinh doanh Nguồn: Tác giả xử lý từ số liệu điều tra, 2017 Ngoài ra, hạn chế việc đáp ứng khả tiếp cận sản phẩm hàng hóa khách hàng, nguyên nhân thiếu sở đáp ứng cho hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm cách tập trung để khách hàng dễ tiếp cận 3.3.8 Môi trường trị văn hóa Bảng 3.18 Đánh giá doanh nghiệp cơng nghiệp hỗ trợ mơi trường trị văn hóa Biến CTVH1 Câu hỏi khảo sát Trung bình Mơi trường trị ln ổn định 4,48 23 Độ lệch chuẩn 1,42 CTVH2 CTVH3 CTVH4 CTVH5 Tình hình kinh tế vĩ mơ có ổn định 4,75 1,59 Thói quen tiêu dùng người Việt Nam ảnh 3,85 1,55 hưởng tốt tới hoạt động kinh doanh DN Tỷ giá hối đối ln điều hành linh hoạt 4,57 1,55 Hoạt động kinh doanh đảm bảo an ninh 4,56 1,59 Nguồn: Tác giả xử lý từ số liệu điều tra, 2017 Cùng với phản ánh tốt trị yếu tố văn hóa ảnh hưởng đến phát triển DN Người tiêu dùng tropng nước có thói quen đánh giá cao chất lượng mẫu mã hàng nước mua hàng gắn với thương hiệu, làm cho DN nước gặp khó khăn việc chiếm lĩnh thị trường nội địa Mặt khác, nguồn lực DN nước ta yếu chưa có khả tập trung nhiều vào tiếp thị, quảng cáo 3.3.9 Phân tích nhân tố khám phá yếu tố ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp hỗ trợ địa bàn thành phố Nội Sau tính hệ số tương quan Cronback Alpha, tất các biến đảm bảo để đưa vào chạy EFA Sau chạy EFA 40 biến xếp lại thành yếu tố ảnh hưởng, biến lựa chọn có hệ số tải nhân tố (Factor loading) >0,5 Biến TT5 có hệ số Factor loading nhỏ 0,5 nên bị loại Tiếp tục chạy EFA với 39 biến lại kết phù hợp, hệ số KMO > 0,8 giá trị Figen values lớn 1, phương sai trích 71,03% chứng tỏ nhóm nhân tố với 39 biến thành phần hồn tồn phù hợp có ý nghĩa thống kê Kết kiểm định nhóm lại nhóm yếu tố ảnh hưởng hoàn toàn phù hợp với kết phân tích yếu tố ảnh hưởng - Hệ số R2= 0,670, điều thể biến thiên biến độc lập mơ hình giải thích 83% phát triển bền vững CNHT, tỷ lệ tốt thể phù hợp mơ hình khảo sát lý thuyết với thực tế - Hệ số Sig=0.000 kiểm định ANOVA cho thấy độ tin cậy kết phân tích hồi quy đảm bảo với sai số thấp - Hệ số Sig nhân tố bảng hệ số hồi quy có giá trị thấp 0,1, điều khẳng định nhân tố có ảnh hưởng tới biến phụ thuộc phát triển CNHT - Biểu đồ phân phối phần dư cho thấy phần dư có phân phối chuẩn, giá trị trung bình gần 0(-1,45e-15) độ lệch chuẩn (0,984) - Hệ số VIF nhân tố mô hình nhỏ 2, thể nhân tố không xảy tượng đa cộng tuyến Hàm hồi qui thể mối liên hệ viết lại sau: Y = 0,229 + 0,146 X1 + 0,227 X2 + 0,172 X3 + 0,129 X4 + 0,278 X5 + 0,195 X6 + 0,085 X7 + 0,110 X8 +ui Bảng 3.19 Tổng hợp phân tích hồi qui Tên biến Hệ số tự Chính trị văn hóa Nguồn nhân lực Quan hệ, liên kết Chính sách Tài Khoa học công nghệ Cơ sở hạ tầng Thị trường R2 F Ký hiệu (Constant) CTVH NNL QHLK CS TC KHCN CHST TT Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Error Beta 0,229 0,238 0,146 0,045 0,186 0,227 0,048 0,090 0,172 0,032 0,093 0,129 0,043 0,020 0,278 0,052 0,202 0,195 0,037 0,117 0,085 0,050 0,269 0,110 0,044 0,141 0,670 61,959 24 t Sig 0,964 3,281 1,613 2,219 0,433 3,432 2,581 4,458 2,504 0,336 0,001 0,080 0,027 0,066 0,001 0,010 0,000 0,013 Sig F 0,000 Nguồn: Tác giả xử lý số liệu điều tra, 2017 Các hệ số dương, nghĩa yếu tố ảnh hưởng chiều với kết quản lý, nên cải thiện yếu tố góp phần phát triển CNHT Trong yếu tố ảnh hưởng, hệ số yếu tố tài cao (0,278), sau chất lượng nguồn nhân lực (0,227); Tiếp theo khoa học công nghệ (0,195); quan hệ liên kết (0,172); thấp hệ số biến sở hạ tầng (0,085) Kết theo tơi hồn tồn phù hợp với kết khảo sát thực tế địa bàn Thành phố 3.4 Đánh giá chung phát triển công nghiệp hỗ trợ địa bàn thành phố Nội 3.4.1 Những kết đạt phát triển công nghiệp hỗ trợ địa bàn thành phố Nội Một là, kết sản xuất, CNHT Nội đạt tốc độ tăng trưởng cao so với mặt chung ngành công nghiệp Hiệu sản xuất thể mặt: Thu hút lao động, lợi nhuận, nộp ngân sách đạt mức Hai là, số DN Nội trở thành mắt xích chuỗi giá trị sản phẩm tập đoàn đa quốc gia Nội hình thành khu cụm công nghiệp chuyên sâu CNHT, gắn với DN vốn FDI KCN Bắc Thăng Long, Nội Bài, Quang Minh CNHT Nội không dừng đáp ứng thị trường nước mà tham gia mạnh vào thị trường xuất Ba là, ngành CNHT Nội bước phát triển Luồng đầu tư trực tiếp từ nước tăng lên, cải cách DN nhà nước tiến hành nhanh chóng… Bốn là, khẳng định, thời gian qua tăng lên số lượng dự án FDI nhờ môi trường đầu tư liên tục cải thiện, đặc biệt nhận thức rõ tầm quan trọng CNHT quan tâm nhiều đến phát triển ngành công nghiệp Năm là, nhà nước ban hành số văn nhằm đẩy mạnh việc phát triển CNHT tổng hợp từ chương trước 3.4.2 Những hạn chế nguyên nhân 3.4.2.1 Những hạn chế Thứ nhất, CNHT Nội giai đoạn phát triển sơ khai nhiều yếu Số lượng DN CNHT Nội ít, trình độ mức trung bình, thấp Thứ hai, CNHT manh mún, phát triển, DN sản xuất sản phẩm hỗ trợ ít, cơng nghệ lạc hậu, khả cạnh tranh yếu Các sản phẩm hỗ trợ nghèo nàn chủng loại, kiểu dáng, mẫu mã đơn điệu, giá lại cao nhiều sản phẩm loại nhập Trình độ cơng nghệ phần lớn DN sản xuất sản phẩm hỗ trợ nước ta đạt mức trung bình so với khu vực nhiều quốc gia giới Thứ ba, mức độ tăng trưởng phụ tùng mặt hàng hỗ trợ từ thị trường nội địa thấp, đặc biệt ngành yêu cầu chất lượng cao ô tô, điện tử,… DN ngại nhập sản phẩm nước lắp rắp Thứ tư, lực cạnh tranh sản phẩm CNHT thấp Năng lực kỹ thuật công nghệ, lực tổ chức quản lý sản xuất DN CNHT thấp, việc áp dụng tiêu chuẩn quản lý đại mang tính hình thức Thứ năm, chưa có tổ chức đầu mối quản lý nhà nước CNHT để đề xuất thực sách khuyến khích phát triển CNHT cách cụ thể, sát thực 3.4.2.2 Nguyên nhân hạn chế Thứ nhất, phát triển CNHT Nội vấp phải khó khăn yếu thân DN 25 Thứ hai, DN hoạt động lĩnh vực CNHT gặp nhiều khó khăn vốn kỹ thuật đầu điều kiện quy mô thị trường nhỏ Thứ tư, thiếu gắn kết DN lớn DN nhỏ, DN nước với DN có vốn đầu tư nước ngồi việc sản xuất sản phẩm hỗ trợ Thứ ba, nhân lực phục vụ CNHT chưa đáp ứng số lượng chất lượng Thứ năm, việc thiếu sở liệu phù hợp đầy đủ công ty nội địa, công ty FDI, nhà lắp ráp linh kiện điện tử thiếu thông tin liên kết khác nhà lắp ráp công ty cung cấp linh kiện nước khiến cho mối quan hệ hai bên lỏng lẻo, không lâu dài Thứ sáu, thiếu hụt nguồn nhân lực có tay nghề cao chủ yếu gắn liền với hạn chế công tác đào tạo nghề nước ta thời gian qua Hiện nay, đào tạo nhân lực cho ngành CNHT chưa có Thứ bảy, chương trình, sách hỗ trợ phát triển CNHT có nhiều chồng chéo, chưa thực vào sống Việc tiếp nhận hỗ trợ, tiếp cận với sách hỗ trợ nhiều bất cập, thủ tục rườm rà, gây khó khăn cho DN muốn đầu tư vào CNHT CHƯƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NỘI 4.1 Bối cảnh phát triển công nghiệp hỗ trợ 4.1.1 Bối cảnh chung giới Xu hướng tồn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế diễn ngày sâu rộng, tác động mạnh mẽ sâu sắc đến tất ngành, lĩnh vực kinh tế; Cơng nghệ tồn cầu hóa ảnh hưởng nhiều đến sản xuất, đặc biệt với quốc gia phát triển Việt Nam tiếp cận gần hết với công nghệ 4.0; Xu hướng gia tăng dự án FDI công nghiệp hỗ trợ; Hội nhập AFTA theo cam kết, nước thành viên phải giảm thuế nhập 4.1.2 Bối cảnh nước Q trình tái cấu trúc số ngành cơng nghiệp Việt Nam phải diễn sở nhận thức nội dung toàn diện; Chiến lược phát triển ngành công nghiệp mũi nhọn, với hệ thống CNHT kèm; Chiến lược phát triển ngành CNHT trở nên cấp bách Việt Nam dần lợi nhân công giá rẻ ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động so với số nước châu Á khác 4.1.3 Bối cảnh Nội Sau 10 năm triển khai thực hiện, đến thành phố Nội có 59 sản phẩm 46 DN có sản phẩm cơng nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố UBND cấp “giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Nội” ngành công nghiệp chủ lực thành phố Nội đạt số bước phát triển định ngành CNHT thành phố phát triển chưa tương xứng với tiềm có, sản phẩm CNHT Nội chưa đa dạng, chủ yếu dạng thơ sơ, chưa có sản phẩm chưa có DN CNHT lĩnh vực cơng nghiệp công nghệ cao 4.2 Định hướng mục tiêu phát triển công nghiệp hỗ trợ Nội 4.2.1 Định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ Nội Định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ Nội: i) Cần có sách khuyến khích phát triển CNHT Nội đặc biệt phát huy vai trò hỗ trợ DN phát triển hiệp hội DN ngành công nghiệp Nội (HANSIBA); (ii) Phân bố khơng gian cơng nghiệp ngành CNHT bước bố trí, xếp hợp lý phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp Nội; (iii) Đẩy mạnh liên kết cung ứng vùng kinh tế trọng điểm Bắc 26 Bộ; (iv) Hỗ trợ kinh phí đổi công nghệ; (v) Hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo chuyển giao công nghệ 4.2.2 Mục tiêu phát triển công nghiệp hỗ trợ Nội Tốc độ phát triển công nghiệp lĩnh vực CNHT hàng năm tăng 10 - 15%; Giai đoạn 2025 – 2035 giá trị sản xuất CNHT Nội chiếm khoảng 25% giá trị sản xuất ngành cơng nghiệp tồn thành phố; tốc độ tăng trường giá trị sản xuất CNHT thành phố đạt khoảng 15 – 20% Phát triển CNHT Nội tập trung vào 03 lĩnh vực chủ chốt sản xuất linh kiện phụ tùng; CNHT phục vụ ngành công nghiệp công nghệ cao; CNHT cho ngành dệt may 4.3 Giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ địa bàn thành phố Nội - Giải pháp sách phát triển cơng nghiệp hỗ trợ: (i) Tổ chức thực thủ tục xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm CNHT thuộc danh mục sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển; (ii) Các quan chức Thành phố đẩy mạnh hoạt động thông tin, hướng dẫn, rà sốt rút gọn thủ tục hành để tạo điều kiện thuận lợi cho DN nhà đầu tư tiếp cận sách ưu đãi dành cho dự án sản xuất sản phẩm CNHT thuộc danh mục sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển; (iii) Rà sốt, điều chỉnh, bổ sung, hồn thiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển sản xuất CNHT; (iv) Rút ngắn thủ tục hành liên quan đến việc cấp phép đầu tư cho DN CNHT, DN công nghiệp hạ nguồn; (v) Đổi chế, sách tín dụng theo hướng cải tiến thủ tục, rút ngắn thời gian xét duyệt cho vay DN CNHT nhỏ vừa đảm bảo minh bạch, đơn giản; (vi) Tiếp tục quy hoạch Khu công nghiệp, cụm công nghiệp hỗ trợ; (vii) Cần có chế ưu đãi đặc biệt (về vay vốn, hỗ trợ đầu tư, ưu đãi thuê đất) đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao;… - Tăng cường thu hút đầu tư vào công nghiệp công nghiệp hỗ trợ: (i) Ngân sách Thành phố hỗ trợ chủ đầu tư hạ tầng KCN quy hoạch mặt bằng, xây sẵn nhà xưởng cho thuê phù hợp với đối tượng DNNVV sản xuất sản phẩm CNHT thuộc ngành CNHT ưu tiên phát triển; (ii) Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng thơng thống hơn, cải cách thủ tục hành theo hướng tư vấn, giúp đỡ DN, giảm bớt phiền cho DN; (iii) Nội cần thành lập quỹ tài dành riêng cho DN CNHT; (iv) Khuyến khích hình thành khu, cụm công nghiệp sản xuất linh kiện, phụ tùng, nguyên vật liệu phụ trợ cho ngành công nghiệp; Xây dựng KCN, khu chế xuất cách tập trung; (iv) Hỗ trợ khuyến khích đầu tư từ nhà đầu tư nước, nâng cao lực DN CNHT Thành phố; (v) Khuyến khích hoạt động ươm tạo, vườn ươm DN CNHT thông qua chế hỗ trợ tạo điều kiện mặt bằng, miễn giảm thuế, cho phép đầu tư KCN;… - Tăng cường hỗ trợ cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển thị trường: (i) Định kỳ tổ chức khảo sát DN CNHT lập danh mục nhà cung cấp tiềm năng, xây dựng thành sở liệu CNHT; (ii) Thành phố cần quan tâm bố trí kinh phí ngân sách có chế giải pháp mạnh hỗ trợ DN thông tin, thị trường kiến thức, nâng cao lực cạnh tranh, tăng cường liên kết DN với DN, Hiệp hội DN, Hiệp hội ngành nghề nước nước ; (iii) Tổ chức hội chợ, triển lãm DN công nghiệp chế tạo, tổ chức hội chợ “ngược”, làm cầu nối DN sản xuất sản phẩm cuối DN sản xuất sản phẩm CNHT; (iv) Sở Công Thương, Sở Kế hoạch Đầu tư thường xuyên liên kết với tỉnh liên quan theo chương trình hợp tác Thành phố với tỉnh nhằm hình thành liên kết vùng, quy hoạch vùng nguyên liệu, quy hoạch phát triển ngành, sản phẩm CNHT,… 27 - Nâng cao lực cho doanh nghiệp cơng nghiệp hỗ trợ: (i) Khuyến khích, hỗ trợ đào tạo theo địa chỉ, đào tạo nghề; (ii) Đánh giá lực, nhu cầu khả áp dụng hệ thống, công cụ quản lý DN CNHT Nội Xây dựng chương trình, dự án hỗ trợ phù hợp với nhu cầu lực nhóm đối tượng cụ thể Dự kiến hệ thống, công cụ quản lý cần đào tạo tư vấn; (iii) Đào tạo, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật để DN xây dựng, áp dụng số hệ thống quản lý sản xuất DN sản xuất CNHT xem xét, hỗ trợ phần chi phí xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế; (iv) Hỗ trợ DN tổ chức đánh giá nội Kết nối DN với tổ chức đánh giá công nhận, cấp chứng chất lượng - Giải pháp công nghệ cho phát triển công nghiệp hỗ trợ: (i) Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm theo chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn ngành tiêu chuẩn sở làm cho việc định hướng phát triển; (ii) Tạo điều kiện thuận lợi cho DN FDI có dự án chuyển giao cơng nghệ khuyến khích chuyển giao cơng nghệ tiên tiến vào sản xuất Việt Nam; (iii) Hỗ trợ chi phí cho dự án nghiên cứu phát triển, sản xuất thử nghiệm sản phẩm CNHT, đặc biệt CNHT cho công nghiệp công nghệ cao; (iii) Xây dựng chế khuyến khích hoạt động chuyển giao cơng nghệ, tăng cường mối liên kết nhà: Nhà DN – Nhà khoa học – Nhà nước; - Nâng cao chất lượng sở hạ tầng phục vụ phát triển công nghiệp hỗ trợ: (i) Tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng nghiên cứu, triển khai chế, biện pháp hỗ trợ thu hút đầu tư, lấp đầy khu CNHT Nam Nội; (ii) Đồng thời đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển CNHT theo hình thức khu, cụm, cơng nghiệp chun ngành; (iii) Đối với số dự án sản xuất CNHT có hiệu kinh tế xã hội đặc biệt ưu tiên xem xét trình Chính phủ cho phép ưu đãi thời hạn cho thuê đất (có thể đến 70 năm), miễn giảm tiền thuê đất (có thể đến 20 năm); thực thí điểm chế cho phép trừ tồn chi phí bồi thường, giải phóng mặt nhà đầu tư hạ tầng KCN tự nguyện trước vào tiền thuê đất nộp theo nguyên tắc bảo toàn vốn cho nhà đầu tư KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Qua nghiên cứu đề tài “Phát triển công nghiệp hỗ trợ địa bàn thành phố Nội” tác giả rút số kết luận sau: 1) CNHT ngành kinh tế kỹ thuật, bao gồm ngành sản xuất sản phẩm trung gian, cung cấp linh, phụ kiện máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu qua chế biến dịch vụ hỗ trợ sản xuất theo quy trình định để lắp ráp sản phẩm cuối Hiện nay, có nhiều tác giả nghiên cứu CNHT chủ yếu tầm vĩ mô, chưa làm rõ nội hàm CNHT góc độ kinh tế, tập trung vào nghiên cứu CNHT cho ngành cụ thể (xe máy, ô tô, dệt may,….) Để đánh giá phát triển CNHT tác giả sử dụng tiêu chí đánh giá: Thứ nhất, đánh giá phát triển chiều rộng doanh nghiệp CNHT là: (i) Đánh giá phát triển số lượng tốc độ phát triển doanh nghiệp ngành CNHT; (ii) Đánh giá phát triển quy mô lao động ngành CNHT; (iii) Đánh giá phát triển tài ngành CNHT; (iv) Đánh giá phát triển giá trị sản xuất doanh nghiệp ngành CNHT; (v) Đánh giá phát triển số lượng sản phẩm ngành CNHT; Thứ hai, đánh giá phát triển chiều sâu doanh nghiệp CNHT: (i) Đánh giá phát triển chất lượng sản phẩm ngành CNHT; (ii) Đánh giá phát triển thị trường sản phẩm ngành CNHT; (iii) Đánh giá phát triển chất lượng nguồn nhân lực ngành CNHT; (iv) Đánh giá phát triển tài ngành CNHT; (v) Đánh giá phát triển áp dụng khoa học công nghệ ngành CNHT; (vi) Đánh giá phát triển tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm ngành CNHT; (vii) Đánh giá phát triển mức độ 28 đáp ứng công nghiệp hạ nguồn ngành CNHT; (viii) Đánh giá phát triển liên kết ngành CNHT 2) Theo ước tính năm 2017 Nội có khoảng 729 DN tham gia vào CNHT, có 568 DN CNHT chế tạo với 03 nhóm khu vực cung ứng, 161 DN CNHT ngày dệt may 04 DN CNHT ngành da - giày Các DN CNHT bắt đầu tham gia vào sản xuất để cung ứng sản phẩm cho ngành công nghiệp công nghệ cao Số DN CNHT tham gia vào lĩnh vực sản xuất linh kiện phụ tùng chiếm tỷ lệ lớn tổng số DN CNHT (chiếm khoảng 78%); DN CNHT ngành dệt may da - giày chiếm khoảng 22% tổng số DN CNHT Nội Các DN CNHT có chuyển đổi nhanh quy mơ hoạt động Giá trị sản xuất ngành CNHT Nội giai đoạn 2011 – 2016 đạt nhiều kết khả quan giá trị sản xuất ngành CNHT Nội chiếm tỷ lệ thấp tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp Nội (chiếm khoảng 10%) Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất DN CNHT Nội giai đoạn 2011 – 2016 đạt 9%/năm, cao so với tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành công nghiệp (hơn 7%/năm) Ngành sản xuất linh kiện phụ tùng lĩnh vực phát triển lĩnh vực CNHT Nội Trong giai đoạn 2011 – 2016 số lượng lao động làm việc DN CNHT không ngừng tăng lên từ gần 36 nghìn lao động năm 2011 lên 46 nghìn lao động năm 2016 Số lượng lao động làm việc DN CNHT chiếm 6% tổng số lao động làm việc tồn ngành cơng nghiệp Số lượng chất lượng DN CNHT Nội yếu, 60% sản phẩm CNHT DN phục vụ cho ngành da - giày, dệt may, có từ 10% sản phẩm CNHT đáp ứng nhu cầu ngành cơng nghiệp có giá trị gia tăng cao công nghiệp công nghệ cao, điện tử, chế tạo ơ-tơ tỷ lệ nội địa hóa sản phầm đòi hỏi u cầu cơng nghệ cao, u cầu độ xác cao hạn chế Nội thường xuyên tổ chức hội nghị giao thương, xúc tiến thương mại, hội nghị triễn lãm, hỗ trợ DN tham gia hội chợ CNHT để tạo điều kiện thuận lợi cho DN CNHT kết nối, liên kết với kết nối liên kết DN CNHT Nội với DN công nghiệp khác, đặc biệt DN Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, … để học hỏi kinh nghiệm phát triển CNHT Nội 3) Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển CNHT địa bàn Thành phố tác giả lượng hóa mơ hình hồi quy dựa vào kết phân tích EFA Phát triển CNHT địa bàn thành phố Nội chịu ảnh hưởng nhóm nhân tố ảnh hưởng bao gồm: trị văn hóa; nguồn nhân lực; tài chính; sách; khoa học cơng nghệ; sở hạ tầng; quan hệ liên kết; thị trường Hệ số hồi quy riêng phần nhân tố đưa vào mô hình khơng có ý nghĩa thống kê mà có giá trị dương, chứng tỏ nhóm nhân tố có tương quan thuận với phát triển CNHT Nội 4) Để phát triển CNHT địa bàn Nội thời gian tới hiệu quả, tác giả đề xuất nhóm giải pháp sau: (i) Nâng cao hiệu sách phát triển công nghiệp hỗ trợ; (ii) Tăng cường thu hút đầu tư vào công nghiệp CNHT; (iii) Tăng cường hỗ trợ cho doanh nghiệp CNHT phát triển thị trường; (iv) Nâng cao lực cho DN CNHT; (v) Giải pháp công nghệ cho phát triển CNHT; (vi) nâng cao chất lượng sở hạ tầng phục vụ phát triển CNHT Kiến nghị Kiến nghị với Nhà nước, Chính phủ 29 Xây dựng Bộ luật chế liên kết vùng nhằm tạo không gian liên kết theo quy hoạch; Phân cấp cho thành phố Nội có chế đặc biệt, chủ động ban hành sách liên quan đến việc thu hút đầu tư, khuyến khích DN CNHT phát triển Xây dựng sở liệu quốc gia DN, sản phẩm CNHT Kiến nghị với Bộ ngành - Kiến nghị với Bộ ngành Bộ Khoa học Công nghệ cần định hướng sử dụng quỹ nghiên cứu triển khai công nghệ theo hướng hội nhập cạnh tranh với quốc gia khu vực Đối với Bộ Tài Tổng cục Thuế cần xem xét lại việc áp thuế nhập chi tiết, linh kiện từ 5-7% mức thuế nhập máy móc thiết bị thường 0% Đề xuất Bộ Tài Tổng cục Thuế kiến nghị Quốc hội xem xét, điều chỉnh; Miễn thuế nhập chi tiết, linh kiện, phụ tùng phục vụ sản xuất sản phẩm thuộc lĩnh vực CNHT; Không thu thuế giá trị gia tăng máy móc thiết bị, linh kiện, phụ tùng nhập phục vụ cho sản xuất thuộc lĩnh vực CNHT 30 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN Đỗ Thúy Nga (2017), “Về trạng phát triển công nghiệp hỗ trợ TP Nội”, Tạp chí Kinh tế Dự báo, (số 10 tháng 4), trang 50 – 53 Đỗ Thúy Nga (2017), “Để phát triển công nghiệp hỗ trợ địa bàn Nội giai đoạn tới”, Tạp chí Kinh tế Dự báo, (số 14 tháng 5), trang 77-80 Đỗ Thúy Nga (2018), “Phát triển công nghiệp hỗ trợ địa bàn TP Nội”, Tạp chí Kinh tế Dự báo, (số 01 tháng 01), trang 63-65 Đỗ Thúy Nga (2018), “Thực trạng phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Nội”, Tạp chí Con số Sự kiện, (số 01 tháng 01), trang 26-28 Đỗ Thúy Nga (2018), “Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Nội”, Tạp chí Kinh tế Dự báo, (số 09 tháng 3), trang 57-60 31 ... khảo sát thực tế địa bàn Thành phố 3.4 Đánh giá chung phát triển công nghiệp hỗ trợ địa bàn thành phố Hà Nội 3.4.1 Những kết đạt phát triển công nghiệp hỗ trợ địa bàn thành phố Hà Nội Một là, kết... tiêu phát triển công nghiệp hỗ trợ Hà Nội 4.2.1 Định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ Hà Nội Định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ Hà Nội: i) Cần có sách khuyến khích phát triển CNHT Hà Nội. .. vụ phát triển CNHT; (vii) Phát huy vai trò hiệp hội ngành nghề CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 3.1 Tổng quan công nghiệp hỗ trợ địa bàn thành phố Hà
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố hà nội TTLA tiếng việt NCS nga, Phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố hà nội TTLA tiếng việt NCS nga, CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay