Hoạch định phương tiện truyền thông

14 9 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 10:38

Hoạch định phương tiện truyền thông GVHD:Nguyễn Thị Minh Tâm BÀI TẬP NHÓM ĐỀ TÀI: HOẠCH ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG A Phân tích chuẩn bị: Đây là bước đầu tiên đặc biệt quan trọng, thiết lập các điều kiện cho việc đánh giá phương tiện truyền thông Bao gồm: Xác định mục tiêu quảng cáo: Mục tiêu quảng cáo là giới thiệu sản phẩm hay dịch vụ nào nhằm ảnh hưởng đến tập tính công chúng, đặc biệt là khách hàng mục tiêu Xác định cụ thể mục tiêu quảng cáo là thông tin, thuyết phục hay nhắc nhở các khách hàng mục tiêu Có phải quảng cáo dùng để tạo nhận biết (Awareness) mối quan tâm (Interest), ý muốn (Desire) hay hành động (Action)-AIDA Nhà quảng cáo chỉ thành công thông điệp đến đối tượng mục tiêu Xác định các hiểu biết đối tượng mục tiêu: Quảng cáo là cơng cụ có sức mạnh để tạo nhận thức công ty, sản phẩm, dịch vụ hay ý tưởng Chiến lược quảng cáo có hiệu lớn thu hẹp hướng vào khách hàng mục tiêu Phải có kiến thức, hiểu biết thị trường mục tiêu để biết đối tượng phương tiện truyền thơng có chấp nhận phương tiện thơng tin hay khơng Đờng thời, việc phân tích các thói quen đối tượng mục tiêu đối với phương tiện ví dụ như: Đối tượng có xem tivi khơng? Xem nào, chương trình gì? Có đọc báo khơng? Đọc báo gì? làm dễ dàng cho việc chọn lựa phương tiện và quyết định thời gian biểu thông tin Có thể phân loại đối tượng mục tiêu quảng cáo: - Theo độ tuổi - Theo giới tính - Theo tầng lớp - Theo việc làm và sở thích - Theo cách thức mua sắm - Tình trạng hôn nhân… Nhóm Page Hoạch định phương tiện truyền thông GVHD:Nguyễn Thị Minh Tâm Phân tích chương trình của đới thủ cạnh tranh: Phân tích đối thủ cạnh tranh là quá trình đánh giá điểm yếu và điểm mạnh các đối thủ và tiềm tàng.Những phân tích này cung cấp cho doanh nghiệp tranh chiến lược cơng và phòng ngự, qua họ xác định hội và thách thức + Thu thập liệu truyền thông Thu thập liệu truyền thơng đối thủ tiết lộ thông tin chiến lược tiếp thị và thị trường mục tiêu đối thủ Những thay đổi chủ đề quảng cáo tiết lộ sản phẩm mới, quy trình sản xuất mới, chiến lược thương hiệu mới, chiến lược định vị mới, chiến lược phân khúc mới, mở rộng hay thu hẹp dòng sản phẩm, vấn đề với định vị cũ, thấu hiểu khách hàng rút từ nghiên cứu thị trường và sản phẩm, hướng chiến lược mới, + Đối thủ cạnh tranh mới Bên cạnh việc phân tích đối thủ tại, cần phải dự báo mối đe dọa cạnh tranh tương lai Những đối thủ mới thường là các công ty:  Cạnh tranh thị trường / sản phẩm liên quan  Sử dụng công nghệ liên quan  Đã nhắm vào phân khúc thị trường bạn với sản phẩm khơng liên quan  Ở khu vực địa lý khác và cung cấp sản phẩm tương tự  Mới thành lập các nhân viên cũ hay quản lý các công ty tồn Hiểu biết chiến lược thông điệp: Qút định thiết kế thơng điệp có quan hệ với quyết định phương tiện truyền thông Mặc dù thơng điệp truyền tải qua tất các phương tiện truyền thông, cách thể thay đổi tùy theo phương tiện báo, tạp chí, đài phát thanh, truyền hình, các biển quảng cáo, gửi thư trực tiếp hay điện thoại Và các phương tiện mới thư điện tử, fax, và internet lại đòi hỏi cách tiếp cận sáng tạo khác Do người lập kế hoạch phương tiện phải biết chiến lược thông điệp , nắm các đặc điểm riêng biệt để đề cao hay giảm nhẹ ảnh hưởng mơt thơng điệp Nhóm Page Hoạch định phương tiện truyền thông B GVHD:Nguyễn Thị Minh Tâm Các yếu tố lựa chọn phương tiện: Sau quá trình phân tích chuẩn bị hoàn thành, người lập kế hoạch quảng cáo cần đánh giá phương tiện, sàng lọc phương tiện yếu tố chất lượng và số lượng Các đánh giá định lượng: Có tiêu chuẩn định lượng thường dùng việc đánh giá phương tiện truyền thông, bao gồm: phạm vi hoạt động, tần số phát, điểm đánh giá chung (GRP) và chi phí hiệu a) Phạm vi hoạt động: - Phạm vi hoạt động mô tả khả phương tiện tiếp xúc với đối tượng Phạm vi phương tiện là lượng người sử dụng phương tiện thời kì định, thường xác định số phát hành hay tần số chương trình Các nhà quảng cáo, tuỳ theo mục đích mình, chọn phương tiện có phạm vi hoạt động thích hợp Trên thực tế, xảy trường hợp hai phương tiện thông tin đến với độc giả chung Vì vậy, phải nghiên cứu nhiều nhân tố để lựa chọn phối hợp các phương tiện thông tin cách hợp lý - Phạm vi hoạt động đo lường biến đổi tùy theo phương tiện khác Ví dụ:  Đới với báo, tạp chí: Việc đo lường phạm vi hoạt động báo, tạp chí dựa vào tổng số phát hành - số phân phối giai đoạn phát hành Số phát hành xác định bằng:  Số phát hành mua: số người thực mua lần phát hành  Số phát hành đặt trước: số người đăng ký mua lần phát hành khoảng thời gian nào  Số phát hành các sạp báo: số phát hành mua sở bán lẻ các sạp  Đối với tivi radio: Việc khán thính giả xem tivi và nghe radio phát sinh cách đo lường: tỉ suất và tỉ lệ  Tỉ suất: Nhóm Page Hoạch định phương tiện truyền thông GVHD:Nguyễn Thị Minh Tâm Tỉ suất đối với chương trình tivi và radio là phần trăm hộ gia đình sở hữu các phương tiện này mở xem và nghe chương trình cụ thể  Tỉ suất chương trình = Số gia đình mở xem chương trình/Số gia đình có TV  Tỉ lệ: Tỉ lệ là phần trăm tất các hộ gia đình mở tivi hoặc radio để nghe hoặc xem chương trình cụ thể  Tỉ lệ chương trình: Số gia đình mở xem chương trình/Số gia đình mở TV - Phạm vi hoạt động đối với kế hoạch chung: tổng phạm vi hoạt động xác định cách cộng phạm vi hoạt động phương tiện riêng biệt sau chỉnh lại phần trùng hợp b) Tần số phát: Tần số phát là số lần mà mẫu quảng cáo xuất giai đoạn cụ thể kế hoạch phương tiện Tần số phát phương tiện càng cao tức số lần khách hàng tiếp xúc với thông điệp quảng cáo khoảng thời gian càng nhiều và hiệu quảng cáo vậy mà tăng lên Tần số phát ảnh hưởng đến quá trình kế hoạch phương tiện theo cách:  Cách 1: Xác định số lần lặp lại thông điệp cần để tạo hướng khởi đầu mẫu quảng cáo Nhà lập kế hoạch quảng cáo cân trả lời câu hỏi: cần truyền bá thông điệp lần trước khách hàng triển vọng nhận thức diện mẫu quảng cáo  Cách 2: Xem xét lượng trình bày mẫu quảng cáo cần thiết sau khách hàng đầu tiên nhận thức dể tạo hiệu mong muốn  Cách 3: Lựa chọn phương tiện để có tần suất cần thiết giai đoạn chiến dịch c) Điểm đánh giá chung - Gross Rating Point (GRP): - GRP gì: Nhóm Page Hoạch định phương tiện truyền thông GVHD:Nguyễn Thị Minh Tâm Là thước đo tác động chung phương tiện quảng cáo, thông qua việc giám sát xếp hạng truyền hình hàng tuần và bảng xếp hạng chương trình Tính GRP khơng phải là khó khăn, giải thích xác các kết xác định thành công hay thất bại chiến dịch quảng cáo định Kể từ xếp hạng truyền hình thay đổi hàng tuần, công ty phải tiếp tục theo dõi điểm xếp hạng để xem gia tăng hoặc giảm xuống số người xem - Tầm quan trọng của GRP: Nhà quảng cáo và tiếp thị sử dụng GRP để đo lường tác động quảng cáo Về bản, điểm đánh giá các chương trình xác định người xem truyền hình có tiềm để xem quảng cáo hoặc các vị trí quảng cáo Điều này làm cho việc đảm bảo thời gian quảng cáo mạng lưới truyền hình phổ biến cho các công ty lớn và nhỏ toàn quốc Mạng lưới truyền hình nhận mong muốn quảng cáo các chương trình nỏi tiếng và mức giá quảng cáo phí phù hợp Điều này là lí cho 30 giây thời gian quảng cáo thế nào có giá hàng triệu la tùy thuộc vào tổng số người xem hàng tuần - Cách tính GRP: GRP = Phạm vi trung bình × Tần số phát trung bình Phạm vi biểu phần trăm tổng số đối tượng Tần số phát biểu số lần quảng cáo xuất Lưu ý: Khi chiến dịch sử dụng các phương tiện khác nhau, nhà quản trị tính toán điểm đánh giá chung cho mỡi nhóm phương tiện và sau cộng chúng lại d) Chi phí / hiệu quả:  Chi phí phần ngàn (CPM): CPM là thước đo cho biết nhà quảng cáo tốn tiền quảng cáo để đến với 1000 người CPM là hình thức tính chi phí cho quảng cáo phổ biến thế giới, nhiều các công ty quảng cáo lớn Google, Yahoo, Facebook… lựa chọn sử dụng Ở Việt Nam, các đơn vị quảng cáo trực tuyến bắt đầu đưa hình thức tính chi phí theo lượt hiển thị CPM làm cách tính giá cho khách hàng mình, bên cạnh lựa chọn phương thức tính giá theo thời gian CPD truyền thống Nhóm Page Hoạch định phương tiện truyền thơng GVHD:Nguyễn Thị Minh Tâm Cách tính CPM: CPM = ( chi phí phương tiện / Số phát hành ) × 1000  Tỉ suất dòng: Là tỉ suất chuẩn hay giá chuẩn cho quảng cáo báo chí Được tính giá quảng cáo dòng chuẩn và bề rộng là cột báo Có thể tính đơn vị diện tích Đánh giá định tính: Cùng với việc đo lường khách quan : Phạm vi hoạt động, tần số phát, điểm đánh giá chung chi phí / hiệu quả, nhà quảng cáo kết hợp các đánh giá chủ quan dựa các ́u tố khơng có thước đo khách quan đáng tin cậy… Cách đánh giá định tính thực chủ yếu phạm vi: - Sự phù hợp thị trường mục tiêu và đối tượng - Sự phù hợp chiến lược thông điệp và phương tiện - Cơ hội bộc lộ đối với quảng cáo - Cơ hội tiếp thu quảng cáo - Hiệu tần số tích lũy Kết luận: Với ngân sách định, người làm quảng cáo phải biết khéo léo kết hợp phạm vi, tần suất và cường độ tác động để việc sử dụng các phưong tiện quảng cáo đạt hiệu cao Phạm vi là quan trọng tung sản phẩm mới, nhãn hiệu phòng vệ bên sườn, nhãn hiệu tiếng, nhãn hiệu mua thường xuyên, hay theo đuổi thị trường mục tiêu mới Tần suất quan trọng có đối thủ cạnh tranh, phản đối mạnh người tiêu dùng, hay mua theo chu kỳ C Kỹ thuật lựa chọn phương tiện: Mục đích là không mô tả đầy đủ loại kỹ thuật nào mà chỉ nhằm giúp quen thuộc với tồn và việc sử dụng công cụ hỗ trợ cho việc lựa chọn phương tiện quảng cáo Kỹ thuật qui hoạch tuyến tính: Sự phát triển kế hoạch phương tiện là nỗ lực để tìm kết hợp các phương tiện ràng buộc các mục tiêu và ng̀n tài và đặc điểm Nhóm Page Hoạch định phương tiện truyền thông GVHD:Nguyễn Thị Minh Tâm phương tiện Mục tiêu phương tiện là càng có nhiều thị trường mục tiêu trở nên quen thuộc với thông điệp càng tốt Qui hoạch tuyến tính đánh giá các ràng buộc xảy đồng thời và đưa kết là lựa chọn tốt Khi lập kế hoạch phương tiện, mục tiêu chủ yếu là để đạt số lần lặp lại tốt điều kiện ràng buộc phương tiện, số phát hành, tần số phát và phù hợp đối tượng với thị trường mục tiêu Kết cuối việc qui hoạch tuyến tính là kết hợp các phương tiện để hoàn thành kế hoạch phương tiện cách hiệu Kỹ thuật tuần tự: Kỹ thuật tuần tự khác với kỹ thuật qui hoạch tuyến tính chỡ đánh giá và chọn các phương tiện quảng cáo theo loại phương tiện thay vì tiến hành đồng thời Kỹ thuật này bắt đầu cách lựa chọn phương tiện tốt xác định phạm vi quảng cáo, chi phí phần ngàn,…trong hàng loạt các phương tiện Sau đánh giá các phương tiện lại Tiến trình này tiếp tục với các ràng buộc các mục tiêu và ngân sách phương tiện cho đến kế hoạch phương tiện hoàn thành Kỹ thuật mô phỏng: Mô hình theo đáp ứng thị trường phức tạp hay đơn giản phụ thuộc vào người lập kế hoạch nhìn thấy phù hợp Mục tiêu mô là trình bày thực tế đáp ứng thị trường Một mô hình mô giống với thực tế hay thiết kế tốt đưa kế hoạch phương tiện và cho thấy đáp ứng thị trường mục tiêu giả lập Khi phát triển mô hình mô phỏng, đầu tiên người lập kế hoạch xác định phản ứng thị trường đối với các yếu tố trình bày quảng cáo, lặp lại, chủ đề, thuyết minh quảng cáo và chiến lược phương tiện cạnh tranh Các số liệu lịch sử và thông tin đầu vào từ ý kiến chuyên gia thường xét cuối Sau với yếu tố đáp ứng trên, người lập kế hoạch đánh giá các khía cạnh cụ thể phương tiện số lần xem quảng cáo và phạm vi quảng cáo, cuối đưa đáp ứng thị trường mô dưới hình thức doanh số, thị phần, lợi nhuận và thay đổi thái độ, v.v… Nhóm Page Hoạch định phương tiện truyền thông GVHD:Nguyễn Thị Minh Tâm Giá trị của kỹ thuật định lượng: Mặc dù kết kỹ thuật định lượng dựa máy vi tính khơng thỏa mãn các mong ước ban đầu, kỹ thuật này đóng gớp vào tiến trình kế phương tiện Chúng đòi hỏi người sử dụng xác định và nối lại cho khớp càng xác càng tốt các yếu tố chủ yếu hiệu phương tiện Nhà lập kế hoạch phải từu trượng hóa và hiểu các yếu tố chủ yếu môi trường khuyến mại Trong quá trình nỗ lực thế, nhà quảng cáo đạt tranh rõ ràng tình hình nếu nỗ lực nào khơng xảy D Lập thời biểu phương tiện: Ngoài việc chọn lựa phương tiện tốt nhất, nhà lập kế hoạch phải lập bảng chi tiết nào thì việc quảng cáo xảy cách sử dụng thời biểu Nhà lập kế hoạch bố trí thời gian bảng thời khóa biểu chỉ chi tiết thời gian sử dụng cho mội phương tiện cụ thể Phần lớn các doanh nghiệp quyết định lịch trình quảng cáo các phương tiện truyền thông theo thời vụ hay theo chu kỳ kinh doanh, khơng rãi năm Tiếp theo phải qút định nên quảng cáo trước hay vào thời vụ bán hàng; quảng cáo phải mạnh hơn, tương ứng hay ́u doanh số mỡi thời vụ Người quảng cáo phải lựa chọn nên quảng cáo liên tục, đặn thời gian định, hay quảng cáo ngắt quảng, dồn dập thời hạn ngắn khoảng thời gian Quảng cáo liên tục là đảm bảo lịch trình quảng cáo đặn suốt thời gian định Chi phí cho kiểu quảng cáo này thường cao và không nên áp dụng cho sản phẩm mua sắm theo thời vụ, mà chỉ áp dụng trường hợp cần mở rộng thị trường và sản phẩm mua thường xuyên đòi hỏi toàn kinh phí quảng cáo thời kỳ, và chỉ phù hợp với sản phẩm mua theo thời vụ.\ Quảng cáo lướt qua là kiểu quảng cáo chỉ phát thời gian nào đó, tiếp đến là ngừng quảng cáo, và lại tiếp tục vào thời gian tiếp theo Kiểu này sử dụng trường hợp kinh phí quảng cáo có hạn Nhóm Page Hoạch định phương tiện truyền thông GVHD:Nguyễn Thị Minh Tâm Quảng cáo đợt là kiểu quảng cáo liên tục với cường độ thấp củng cố đơût có cường độ cao Quảng cáo đợt khai thác điểm mạnh quảng cáo liên tục và quảng cáo lướt qua để tạo dung hòa lịch trình quảng cáo Những người ủng hộ quảng cáo đợt cho công chúng hiểu thông điệp thấu đáo mà tiết kiệm chi phí Các ́u tớ của việc lập thời gian biểu: Việc lập thời gian biểu phải tính đến các yếu tố phương tiện, chất đối tượng mục tiêu và thời gian biểu cạnh tranh Hai yếu tố phương tiện: tần số phát và nội dung phương tiện có ảnh hưởng chủ yếu lên thời gian biểu Ngày phát dĩ nhiên ảnh hưởng đến thời gian biểu vì chúng xác định tính hiệu lực phương tiện Việc sử dụng tạp chí hàng tuần, khác với hàng quí, cho phép linh động thời gian biểu Hoặc nhiệt tình người phụ trách quảng cáo tivi hàng tuần ảnh hưởng đến thời gian biểu phương tiện khác với người phụ trách quảng cáo đòi tài trợ chương trình đặt biệt lễ đăng quang hoa hậu năm Mẫu thời gian biểu: Hình bên dưới biểu lược đồ phân loại các kiểu mẫu Ở mỡi mẫu 12 mẫu trên, trục hoành biểu quảng thời gian và trục tung biểu nỗ lực quảng cáo, vậy mẫu mang mang đặc điểm với thời gian biểu với cường độ giai đoạn khác Như chỉ hình, mẫu thời gian biểu khác sở thời gian sử dụng phương tiện và sức mạnh thông điệp sử dụng phương tiện a) Thời gian sử dụng phương tiện: Việc sử dụng phương tiện theo thời gian liên tục hay không liên tục Thời biểu liên tục là thời biểu sử dụng các phương tiện thông qua chiến dịch kéo dài liên tục khoảng thời gian, thời biểu khơng liên tục có khoảng thời gian trống sử dụng các phương tiện Có thời gian biểu liên tục tập trung mức độ chi tiêu cho phương tiện cụ thể hay nhóm phương tiện cụ thể thời gian tương đối ngắn Nhà quảng Nhóm Page Hoạch định phương tiện truyền thông GVHD:Nguyễn Thị Minh Tâm cáo sử dụng thời gian biểu thế để tập trung các nỗ lực quảng cáo nhằm đạt hiệu tối đa Có thể các yếu tố thời tiết buộc các nhà tiếp thị phải hình thành chiến lược quảng cáo đồ dùng ngoài trời dùng mùa hè Hoặc người phụ trách quảng cáo chỉ cho ngân sách quảng cáo ỏi Để đạt ảnh hưởng đáng kể, người này nên củng cố các nỡ lực phương tiện là mở rộng thời gian dài Nhóm Page 10 Hoạch định phương tiện truyền thông Cường độ Thời biểu GVHD:Nguyễn Thị Minh Tâm Cường độ tăng Cường độ Cường độ dần giảm dần thay đổi 10 11 12 tập trung Thời biểu liên tục Thời biểu gián đoạn Số lần phát thông điệp ngày Tháng Các mẫu chính của thời biểu phương tiện Một loại thời gian biểu khác nói việc phân phối các nỡ lực phương tiện qua khoảng thời gian mở rộng Ở mẫu hình, nỗ lực phương tiện tương đối ổn định qua khoảng thời gian thích hợp cho sản phẩm hay dịch vụ nơi mà quảng cáo liên tục cần thiết mức độ nỗ lực quảng cáo thay đổi theo chiều hướng lên thì ảnh hưởng lên đáp ứng thị trường Một doanh nghiệp sửa chữa nhà khơi gợi nhu cầu khách hàng cách quảng cáo tivi, ngược lại phải mua khoảng khơng quảng cáo trang vàng niên giám điện thoại suốt năm để thu hút khách hàng khách hàng có nhu cầu Thời biểu không liên tục, mẫu 10, 11, 12 sử dụng các phương tiện cách gián đoạn nhu cầu quảng cáo tăng lên chỉ giai đoạn đặt biệt b) Cường độ thông điệp: Số lượng thông điệp thực phương tiện qua thời gian theo xu hướng: cường độ không đổi, cường độ tăng lên, cường độ giảm xuống và cường độ thay đổi Cường độ không đổi: mẫu 1, 5, và phản ánh chiến lược có mức độ nỡ lực cao hoặc thấp Cường độ không đổi, vừa phải thường sử dụng với các sản Nhóm Page 11 Hoạch định phương tiện truyền thông GVHD:Nguyễn Thị Minh Tâm phẩm – dịch vụ có danh tiếng nơi mà mục tiêu là lập lại thường xuyên hay tăng cường quàng cáo Cường độ cao, không đổi qua thời gian là kết chiến lược phương tiện bậc nơi mà nhà quảng cáo tìm cách để tập trung chi phí vào phương tiện hay vài phương tiện để tạo ảnh hưởng Nói chung, cường độ nỡ lực qua khoảng thời gian là thích hợp thay đổi cường độ không ảnh hưởng đáng kể đến phản ứng thị trường hay chiến lược yêu cầu nỗi bậc phương tiện qua khoảng thời gian Thời biểu phương tiện thường đòi hỏi việc xây dựng cường độ theo thời gian Trong trường hợp các nỡ lực tăng lên và đạt đến đỉnh cao giai đoạn cuối chiến dịch (mẫu 2, và 10) Mức độ tăng cường thích hợp đối với các chiến dịch tìm đáp ứng thị trường cách có hệ thống Thời biểu phương tiện đòi hỏi cường độ tối đa bước đầu với nỗ lực nhạy bén theo thời gian Lịch trình quảng cáo có hiệu phụ thuộc vào các mục tiêu truyền thông, đặc điểm sản phẩm, khách hàng mục tiêu, kênh phân phối và yếu tố marketing khác Khi tung sản phẩm mới thị trường, người quảng cáo phải lựa chọn các loại quảng cáo liên tục, quảng cáo tập trung, quảng cáo lướt qua và quảng cáo đợt Ví dụ quảng cáo sản phẩm tiêu dùng- bùng nỗ quảng cáo khởi đầu chiến dịch Sự bùng nỗ này tạo nhận thức và quen thuộc với sản phẩm và điều này dẫn đến việc mua hàng, sau mức độ quảng cáo giảm dần và nhắc lại theo trình tự Tóm lại, hiệu chiến lược phương tiện phụ thuộc vào biện pháp lựa chọn và việc khai thác phương tiện Sự phối hợp thời gian sử dụng phương tiện phụ thuộc đặc điểm phương tiện, đối tượng mục tiêu và thời gian biểu đối thủ cạnh tranh Một thời gian biểu phương tiện dựa vào 12 mẫu phương diện sử dụng phương tiện theo thời gian và cường độ các nỗ lực quảng cáo VÍ DỤ MINH HỌA HOẠCH ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN CHO QUẢNG CÁO NAM THẬN BẢO Nhóm Page 12 Hoạch định phương tiện truyền thông GVHD:Nguyễn Thị Minh Tâm Mục tiêu quảng cáo:Nhắc nhở các khách hàng mục tiêu sản phẩm Nam Thận Bảo Đối tượng mục tiêu: Tất các cặp vợ chờng có đức lang qn gặp vấn đề sinh lí, ảnh hưởng đến sinh hoạt vợ chờng Tiêu chí dùng để xác định đối tượng mục tiêu là tình trạng hôn nhân Phương tiện quảng cáo: Phát clip quảng cáo tivi Giờ phát: - Trưa: 11h – 12h, lúc nghĩ giải lao phim - Tối: 19h50 – 20h, sau chương trình thời Phân tích lí lựa chọn ti vi:  Phạm vi hoạt động: Tivi là phương tiện truyền thông phổ biến nay, hầu gia đình nào có hoặc vài cái, kèm với là việc xem tivi trở thành sinh hoạt thường nhật thiếu Theo thống kê Kanta Media, năm 2011, thị trường Việt Nam có khoảng 700 triệu USD đầu tư cho ngành quảng cáo Trong đó, quảng cáo qua mạng internet chỉ chiếm 3,5%; lại 5,5% dành cho quảng cáo báo, tạp chí, phát thanh, quảng cáo ngoài trời… Riêng quảng cáo truyền hình chiếm 81% doanh thu toàn ngành Năm 2012, số này tiếp tục tăng trưởng, lượng đầu tư vào quảng cáo truyền hình không ngừng tăng, đặc biệt là các chương trình THTT Đặt biệt đối với đối tượng mục tiêu nhóm, cặp vợ chờng suốt ngày làm, nhà chủ yếu trưa và tối nên tivi là cơng cụ tốt để họ giải trí hoặc cập nhật thơng tin Do vậy tiếp xúc đối tượng mục tiêu với phương tiện là cực kì lớn  Tần số phát: Tivi có đặt tính là phát sóng ngày Do vậy nếu quảng cáo phát sóng tivi và đưa vào khung giờ định thì tần số phát nói là liên tục và thường nhật, từ giúp đối tượng mục tiêu dễ dàng bắt gặp quảng cáo in đậm vào tâm trí họ  Chi phí/ Hiệu quả: Clip quảng cáo Nam Thận Bảo có tổng thời gian là 15 giây Với tổng thời gian vậy, theo mức phí thu quảng cáo số kênh phổ biến VTV3 nếu phát sóng ngày và từ 11h – 12h khoảng 7.200.0000đ, từ 19h50 đến 20h là 33.000.000đ, xem là mức phí khá Nhóm Page 13 Hoạch định phương tiện truyền thơng GVHD:Nguyễn Thị Minh Tâm “chát” Tuy nhiên cái gì có mặt, phí cao bù lại là khung giờ mà số lượng người xem tivi đạt số cao Vì trưa và tối là khoảng thời gian nghĩ ngơi và giải trí mọi người, đặt biệt là các cặp vợ chồng sau giờ làm việc căng thẳng Do hiệu ứng từ quảng cáo đến với đối tượng mục tiêu rõ nét bao giờ hết  Thành công của các nhà quảng cáo “Nam Thận Bảo” nhắm nhu cầu, đối tượng khách hàng, lựa chọn phương tiện truyền thông thích hợp, thời gian biểu cho quảng cáo hợp lí điều góp phần tạo gợi nhắc mạnh mẽ thương hiệu tâm trí khách hàng Nhóm Page 14 ... biết chiến lược thông điệp: Quyết định thiết kế thơng điệp có quan hệ với qút định phương tiện truyền thông Mặc dù thông điệp truyền tải qua tất các phương tiện truyền thơng, cách... kế hoạch phương tiện là nỗ lực để tìm kết hợp các phương tiện ràng buộc các mục tiêu và ng̀n tài và đặc điểm Nhóm Page Hoạch định phương tiện truyền thông GVHD:Nguyễn Thị Minh Tâm phương. .. cạnh lựa chọn phương thức tính giá theo thời gian CPD truyền thống Nhóm Page Hoạch định phương tiện truyền thông GVHD:Nguyễn Thị Minh Tâm Cách tính CPM: CPM = ( chi phí phương tiện / Số phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạch định phương tiện truyền thông , Hoạch định phương tiện truyền thông

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay