Dự án đào tạo nghề mây tre đan xuất khẩu

29 9 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 10:28

Dự án mở lớp đào tạo nghề mây tre đan xuất DANH SÁCH NHÓM LỚP KTNNB – K53 STT Họ tên Hoàng Thị Nguyệt Minh Nguyễn Thị Hạt Nguyễn Thị Thu Hà Nguyễn Thị Hương GVHD: PGS TS Nguyễn Trọng Đắc Mã SV 531698 531662 531659 531684 Ghi Nhóm trưởng Dự án mở lớp đào tạo nghề mây tre đan xuất CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM DỰ ÁN MỞ LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ MÂY TRE ĐAN XUẤT KHẨU TẠI THÔN CẨM TRANG – XÃ MAI TRUNG – HUYỆN HIỆP HÒA – BẮC GIANG Chủ dự án Cơ quan thẩm định, phê duyệt : Hoàng Thị Nguyệt Minh Nguyễn Thị Hạt Nguyễn Thị Thu Hà Nguyễn Thị Hương : Sở cơng nghiệp Tỉnh Bắc Giang UBND Huyện Hiệp Hòa – Bắc Giang Địa điểm xây dựng dự án : Thơn Cẩm Trang – xã Mai Trung – Hiệp Hòa – Bắc Giang Thời gian thực : 12/05/2011 – 12/08/2011 HÀ NỘI - 2011 GVHD: PGS TS Nguyễn Trọng Đắc Dự án mở lớp đào tạo nghề mây tre đan xuất LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành dự án này, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới: PGS TS Nguyễn Trọng Đắc truyền đạt trang bị kiến thức tảng dự án phát triển để chúng tơi có s lý luận đ ể thành lập dự án Chúng xin cảm ơn chủ tịch cán thôn Cẩm Trang, cán xã Mai Trung tạo điều kiện, giúp đỡ nhiều để có thơng tin cần thiết từ lập dự án hoàn thành dự án Chúng tơi xin cảm ơn gia đình bác Mẫn Thị Thu tồn thể người dân thơn Cẩm Trang nhiệt tình ủng hộ, đóng góp ý kiến cho việc tìm hiểu chúng tơi GVHD: PGS TS Nguyễn Trọng Đắc Dự án mở lớp đào tạo nghề mây tre đan xuất A – ĐẶT VẤN ĐỀ Cẩm Trang thôn lớn xã Mai Trung – huyện Hiệp Hòa – Bắc Giang Người dân nơi sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp khơng có ngành phụ Tuy có số hộ đan lát chủ yếu tự cung tự cấp Hiện nay, với phát triển kinh tế xã hội gây số khó khăn thơn, khó khăn lớn mức sống người dân thấp, thời gian nơng nhàn nhiều, gây tượng thất nghiệp vơ hình Chính vậy, việc mở thêm ngành nghề đường để cải thiện đời sống người dân Đó lý chúng tơi lựa chọn xây dựng “Dự án mở lớp đào tạo nghề mây tre đan xuất thôn Cẩm Trang – xã Mai Trung – huyện Hiệp Hòa – Bắc Giang” GVHD: PGS TS Nguyễn Trọng Đắc Dự án mở lớp đào tạo nghề mây tre đan xuất B – NỘI DUNG DỰ ÁN I Phân tích bối cảnh địa bàn thôn Cẩm Trang – xã Mai Trung – Hi ệp Hòa – Bắc Giang 1.1 Đặc điểm tự nhiên Hiệp Hòa huyện trung du thuộc tỉnh Bắc Giang, nằm phía Tây Nam tỉnh Bắc Giang Tổng diện tích đất tự nhiên huyện 20.110 (tức 201 km2), đất nơng nghiệp 13.479 chiếm 67% Xã Mai Trung xã có diện tích lớn thuộc huyện Hiệp Hòa, giáp huyện Sóc Sơn – Hà Nội Mai Trung bao gồm thơn, Cẩm Trang thơn lớn có diện tích đất tự nhiên 465 mẫu, đất sử dụng làm nông nghiệp chiếm 70,7% Cẩm Trang nằm phía Tây Nam huyện cách xa trung tâm thành phố Bắc Giang Khí h ậu thuộc khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm 1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 1.2.1 Dân số lao động Số hộ địa bàn thôn Cẩm Trang 647 hộ với 2820 kh ẩu Số người độ tuổi lao động chiếm 46,3% dân số thôn, nhiên chủ yếu lao động nông nghiệp Lao động chưa có chun mơn kỹ thuật chi ếm khoảng 93% (số liệu năm 2010) 1.2.2 Cơ sở hạ tầng Hiện nay, có chuyển dịch cấu kinh tế địa bàn thơn Cẩm Trang diện tích đồng ruộng chiếm tỷ lệ lớn, đường xá nhỏ bé, giao thông không thuận lợi chủ y ếu đ ường đ ất, GVHD: PGS TS Nguyễn Trọng Đắc Dự án mở lớp đào tạo nghề mây tre đan xuất chưa bê tơng hóa Hệ thống song ngòi, mương máng nhiều ch ỉ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp 1.2.3 Thực trạng sản xuất Hàng đan lát địa bàn thơn Cẩm Trang có từ th ời xa x ưa Nhưng chủ yếu người dân thôn Cẩm Trang sống dựa vào nơng nghiệp Vào thời gian nông nhàn sản xuất nông nghi ệp, bà đan lát số sản phẩm mang tính tự cung tự cấp Việc đan lát chủ yếu tập trung vào hàng quang, thúng, rổ, rá, nong, nia phục vụ địa bàn vùng lân cận Ngoài ra, việc đan lát c đ ịa ph ương không tập trung người quản lí, giám sát Việc mua s ắm nguyên vật liệu tiêu thụ sản phẩm thường mang tính tự phát, sức tiêu thụ khơng lớn dần bị thu hẹp xã hội hàng công nghiệp l ấn áp, khó trì đảm bảo lâu dài Đặc biệt năm gần đây, việc chuyển dịch cấu kinh tế vùng diễn theo h ướng giảm t ỷ trọng sản xuất nông nghiệp, tăng tỷ trọng sản xuất tiểu thủ công nghiệp dịch vụ Tuy khơng có chuyển dịch mạnh việc đan lát sản phẩm phục vụ cho nơng nghiệp khơng chỗ đứng trước, chí có số hộ bỏ hẳn II Phân tích xác định vấn đề khó khăn địa phương 2.1 Khó khăn Khó khăn thấy rõ thơn Cẩm Trang m ức s ống c người dân thấp 2.2 Khó khăn trung gian Sở dĩ mức sống người dân thấp do: - Thứ thu nhập đầu người thấp - Thứ hai trình độ dân trí thấp GVHD: PGS TS Nguyễn Trọng Đắc Dự án mở lớp đào tạo nghề mây tre đan xuất - Thứ ba điều kiện kinh tế xã hội khơng thuận lợi 2.3 Khó khăn cụ thể Từng khó khăn trung gian bao hàm khó khăn cụ thể - Thứ thu nhập đầu người thấp: + Xuất thất nghiệp vơ hình (vì thời gian nơng nhàn nhi ều sản xuất nông nghiệp chủ yếu) + Số người độ tuổi lao động cao số người độ tuổi lao động (vì khơng thực kế hoạch hóa gia đình) - Trình độ dân trí chưa cao: + Phổ cập giáo dục chưa hiệu Tỷ lệ người học hết cấp ít, chí có người học hết cấp 1, cấp + Sự tiếp cận thông tin người dân chưa kịp thời - Điều kiện kinh tế xã hội không thuận lợi : + Thiếu vốn đầu tư phát triển + Cơ sở hạ tầng thấp kém: giao thơng khơng thuận tiện… → Hướng giải khó khăn phải từ khó khăn cụ th ể đến khó khăn trung gian Khi giải khó khăn cụ th ể trung gian giải khó khăn GVHD: PGS TS Nguyễn Trọng Đắc Dự án mở lớp đào tạo nghề mây tre đan xuất Mức sống người dân thấp Thu nhập thấp Thất nghiệ p vơ hình Số người độ tuổi lao động thấp lao động Trình độ đân trí thấp Phổ cập giáo dục chưa hiệu Chưa tiếp cận thông tin kip thời Điều kiện KT-XH không thuận lợi Cơ sở hạ tầng thấp Thiếu vốn đầu tư phát triển III Phân tích xác định mục tiêu dự án 3.1 Mục tiêu chung Nâng cao đời sống cho bà thôn Cẩm Trang 3.2 Mục tiêu trung gian - Tăng thu nhập bình quân đầu người - Mở mang kiến thức cho người dân - Phát triển kinh tế - xã hội nông thôn 3 Mục tiêu cụ thể Trong mục tiêu trung gian, ta xác định mục tiêu cụ thể sau: - Tăng thu nhập bình qn đầu người: + Tạo cơng ăn việc làm cho người thơn ( ngồi sản xu ất nông nghiệp, vào lúc nông nhàn) - Mở mang kiến thức cho người dân: + Mở lớp đào tạo chuyên môn đan lát GVHD: PGS TS Nguyễn Trọng Đắc Dự án mở lớp đào tạo nghề mây tre đan xuất + Tổ chức tham quan học hỏi kinh nghiệm - Phát triển kinh tế - xã hội nông thôn + Huy động vốn hỗ trợ phát triển + Tìm nhà đầu tư vốn → Muốn đạt mục tiêu chung, mục tiêu bao trùm cải thi ện m ức sống cho nhân dân phải thực mục tiêu chung gian tr ước Đ ể đạt mục tiêu trung gian phải làm thành cơng mục tiêu cụ thể Đó mở lớp đào tạo nghề cho nhân dân, tạo việc làm thường xuyên, tìm mối tiêu thụ để tăng thu nhập Cây mục tiêu Nâng cao mức sống cho người dân Tăng thu nhập Tạo công ăn việc làm thường xuyên Mở mang phổ biến kiến thức Mở lớp đào tạo chuyên môn đan lát Tổ chức tham quan học hỏi kinh nghiệm Phát triển KT-XH thôn Huy động vốn hỗ trợ phát triển Tìm nhà đầu tư vốn IV Xác định đầu mong đợi dự án GVHD: PGS TS Nguyễn Trọng Đắc Dự án mở lớp đào tạo nghề mây tre đan xuất Đầu mong đợi toàn dự án sản ph ẩm mây tre đan có chất lượng cao, mẫu mã đẹp đáp ứng nhu cầu xuất Nh ưng quan trọng hơn, sau kết thúc khóa đào tạo, học viên có tay ngh ề cao, có việc làm thường xuyên, dễ dàng đan lát mặt hàng mây tre xuất Cụ thể đầu mong đợi xác định sau: 4.1 Lập dự án mở lớp đào tạo nghề mây tre đan xu ất kh ẩu t ại thôn Cẩm Trang – xã Mai Trung – Hiệp Hòa – Bắc Giang 4.2 Xin kinh phí hỗ trợ cho việc tiến hành thực dự án 4.3 Thuê lớp học thuận tiện cho việc dạy h ọc (v ề di ện tích, giao thông, điện nước…) 4.4 Lấy đủ số lượng 50 học viên cho lớp học: có kinh nghi ệm, tính cẫn mẫn… 4.5 Thuê giáo viên giỏi, nhiệt tình: giáo viên chính, giáo viên phụ 4.6 Mua công cụ, nguyên liệu chất lượng cao, giá rẻ 4.7 Tổ chức buổi khai giảng lớp học thành cơng với ủng hộ tích cực tất người cho dự án 4.8 Các học viên học hỏi nhiều kinh nghi ệm, xác đ ịnh đ ược sản phẩm cụ thể làm tham quan học tập tạo h ứng thú cho việc học 4.9 Trong suốt trình hoạt động 03 tháng lớp học, đảm bảo việc diễn thuận lợi, sản phẩm làm bảo quản tốt 4.10 Sau hồn thành khóa đào tạo, học viên có tay ngh ề vững vàng đan lát xuất khẩu, sản phẩm mang trưng bày đem xuất V Phân tích xác định hoạt động dự án 5.1 Họat động khảo sát địa bàn GVHD: PGS TS Nguyễn Trọng Đắc 10 Dự án mở lớp đào tạo nghề mây tre đan xuất * Nguyên liệu cho học viên theo định mức học tập sau: - Song = 2,1 kg × lần = 6,3 kg - Mây = 850 mét × lần = 2.550 mét → Tổng nguyên liệu cho thực hành lớp là: - Song = 6,3 kg × 50 người = 315 kg - Mây = 2.550 mét × 50 người = 127.500 mét → Tổng kinh phí mua nguyên liệu cho l ớp là: 23.775.000 đồng Trong đó: - Song: 315 kg × 35.000 đồng/kg = 11.025.000đồng - Mây: 127.500 mét × 100 đ/mét = 12.750.000 đ 5.6 Hoạt động khai giảng lớp học - Mời thành phần tham dự khai giảng + Học viên 50 người/lớp + Thôn, xã dự 10 người + Các ngành huyện 04 người + Giáo viên 03 người + Chủ dự án 04 người - Các chi phí cho khai giảng: hoa, bánh kẹo, nước, loa đài, quà… → Dự kiến chi khai giảng hết: 2.000.000 đồng 5.7 Hoạt động tổ chức thăm quan học hỏi kinh nghiệm Trong thời gian đào tạo, học viên ban tổ chức lớp học tổ chức chuyến tham quan, học nghề trực tiếp làng nghề Hà Tây Công ty thu mua sản phẩm học viên vào sản xu ất, th ời gian thăm quan 02 ngày GVHD: PGS TS Nguyễn Trọng Đắc 15 Dự án mở lớp đào tạo nghề mây tre đan xuất - Thành phần thăm quan: 04 chủ dự án, giáo viên, 50 h ọc viên khách mời khác - Chi phí thuê xe, nhà nghỉ, ăn uống, bút vở, chụp ảnh, quà cáp… → Tổng chi phí thăm quan dự kiến là: 10.000.000 đồng 5.8 Hoạt động giám sát suốt trình thực dự án Trong trình mở lớp giảng dạy học tập, thường xuyên giám sát việc thực để kịp thời giải vấn đề có th ể xảy - Chè - Nước - Điện - Loa đài - Quản lí lớp → Chi phí dự kiến: 4.000.000 đồng 5.9 Hoạt động bế giảng lớp học - Mời thành phần tham dự khai giảng + Học viên 50 người/lớp + Thôn, xã dự 10 người + Các ngành huyện 04 người + Giáo viên 03 người + Chủ dự án 04 người - Các chi phí cho khai giảng: hoa, bánh kẹo, nước, loa đài, quà… → Dự kiến bế giảng hết: 2.000.000 đồng 5.10 Hoạt động huy động vốn hỗ trợ 5.10.1 Cân đối thu chi: * Hạch toán khoản chi: - Chi phí th Nhà văn hóa: 1.500.000 đồng GVHD: PGS TS Nguyễn Trọng Đắc 16 Dự án mở lớp đào tạo nghề mây tre đan xuất - Tổng chi phí thuê giáo viên: 22.800.000 đồng - Tổng chi phí mua dụng cụ cho lớp học là: 2.185.000 đồng - Tổng kinh phí mua nguyên liệu cho lớp là: 23.775.000 đồng - Dự kiến chi khai giảng hết: 2.000.000 đồng - Dự kiến bế giảng hết: 2.000.000 đồng - Chi phí thăm quan học tập: 10.000.000 đồng - Chi phí q trình học tập: 4.000.000 đồng - Ngồi khoản chi trên, thêm chi phí khảo sát dự án, thẩm định phê duyệt Bao gồm: + Phí chi khảo sát: 2.500.000 đồng + Phí thẩm định, phê duyệt: 2.000.000 đồng → Vậy tổng chi là: 72.760.000 đồng * Hạch toán khoản thu: Do lớp hoc̣ mới hinh ̀ thanh, ̀ đâù tư cho hoc̣ nghề cuả người nông dân khó khăn, điêù kiêṇ vơń tự có ít, vây: ̣ - Vơń mua săm ́ dung ̣ cụ thiêt́ bị và nguyêṇ liêụ cho hoc̣ tâp̣ chủ dự án cung cấp và được thu hôì môṭ phâǹ sau lớp hoc̣ (qua nghiêm ̣ thu san̉ phâm) ̉ * Giá trị sản phẩm thu hồi trình đào tạo dự kiến: - Bát XK: 25.000 đ/chiếc × 50 = 1.250.000 đồng - Hộp XK: 35.000 đ/chiếc × 50 = 1.750.000 đồng - Đáy chữ nhật XK: 32.500 đ/chiếc × 50 = 1.625.000 đồng - Bộ cơi trầu XK: 28.500 đ/chiếc × 50 = 1.425.000 đồng - Khay vng XK: 68.000 đ/chiếc × 50 = 3.400.000 đồng - Lọ hoa XK: 65.000 đ/chiếc × 50 = 3.250.000 đồng - Ủ tích XK: 300.000 đ/chiếc × = 1.800.000 đồng (s ản ph ẩm cần kỹ thuật cao nên giá trị thu hồi đạt thấp) GVHD: PGS TS Nguyễn Trọng Đắc 17 Dự án mở lớp đào tạo nghề mây tre đan xuất → Tổng giá trị thu hồi: 14.500.000 đồng - Mơṭ phâǹ vốn thu qua học phí học viên: 2.250.000 đồng → Vậy, tổng thu dự kiến là: 16.750.000 đồng * Sau cân đối thu chi, thiếu kinh phí là: 56.010.000 đồng → Vì vậy, phải làm Tờ trình việc “Xin hỗ trợ kinh phí khuyến cơng” cho nơng dân dự án hoàn chỉnh “Đào tạo ngh ề mây tre đan xuất thôn Cẩm Trang” để đề nghị cấp hỗ trợ Cụ thể: + Đề nghị Sở công nghiệp Tỉnh Bắc Giang hỗ trợ từ quỹ khuy ến công: 45.000.000 đồng + Đề nghị UBND Huyêṇ Hiệp Hòa hỡ trợ: 11.010.000 đồng VI Phân tích xác định đầu vào cần thi ết đ ể triển khai ho ạt động 6.1 Đầu vào cho họat động khảo sát địa bàn - Cần phải có phương tiện lại để khảo sát - Phải có chi phí cho khoản: tiền xăng, ăn u ống, mua gi ấy, mua bút 6.2 Đầu vào cho hoạt động thuê lớp học - Phương tiện lại để xem xét nơi thích hợp để mở lớ p - Chi phí lại - Chi phí làm hợp đồng đặt cọc tiền thuê lớp 6.3 Đầu vào cho hoạt động xác định học viên - Phương tiện chi phí lại GVHD: PGS TS Nguyễn Trọng Đắc 18 Dự án mở lớp đào tạo nghề mây tre đan xuất - Việc xác định học viên lớp học chủ yếu nhờ vào trưởng thơn Vì vậy, cần có chi phí giao tiếp s ố chi phí khác liên quan (điều tra, tổng hợp thông tin ) 6.4 Đầu vào cho hoạt động thuê giáo viên cho lớp học - Phương tiện lại - Chi phí quà cáp, ký hợp đồng, chi phí cho buổi gặp gỡ 6.5 Đầu vào cho hoạt động mua công cụ, d ụng c ụ, nguyên v ật liệu cho lớp học - Phương tiện lại, chi phí lại, khảo giá - Các thông tin giá công cụ, dụng cụ, nguyên vật liệu - Các thông tin nơi bán công cụ, dụng cụ, nguyên vật liệu - Cần có giấy tờ, bút, máy tính để xác định tổng kinh phí mua tr ước tiến hành mua 6.6 Đầu vào cho hoạt động khai giảng lớp học - Phương tiện lại, chuẩn bị, giao tiếp - Chi phí chuẩn bị cho khai giảng: phơng chữ, loa đài, n ước, hoa quả, quà cho khách mời, giấy mời, bảo vệ… - Bài phát biểu buổi khai giảng 6.7 Đầu vào cho hoạt động tổ chức thăm quan học hỏi kinh nghiệm - Phương tiện lại khảo sát địa bàn thăm quan - Chi phí thuê xe ô tô, nhà nghỉ, ăn uống cho học viên - Chuẩn bị quà cho sở lãnh đạo nghệ nhân nơi đến thăm quan - Giấy tờ, bút sách cho học viên ghi chép - Máy ảnh, máy quay để ghi lại hình ảnh cần thiết phục vụ cho việc học tập sau GVHD: PGS TS Nguyễn Trọng Đắc 19 Dự án mở lớp đào tạo nghề mây tre đan xuất 6.8 Đầu vào cho hoạt động giám sát su ốt trình th ực hi ện dự án - Phương tiện lại - Chi phí nước nơi, điện, quạt cho lớp - Chi phí cho ban quản lý nhà văn hóa 6.9 Đầu vào cho hoạt động bế giảng lớp học - Phương tiện lại, chuẩn bị, giao tiếp - Chi phí chuẩn bị cho khai giảng: phơng chữ, loa đài, n ước, hoa quả, quà cho khách mời, giấy mời, bảo vệ… - Bài phát biểu tổng kết buổi bế giảng - Các sản phẩm hoàn thành trưng bày 6.10 Đầu vào cho hoạt động huy động vốn hỗ trợ - Phương tiện chi phí lại - Chi phí quà cáp gặp mặt - Các mối quan hệ sẵn có - Bản dự án hồn chỉnh - Tờ trình việc xin hỗ trợ kinh phí VII Xây dựng kế hoạch dự kiến triển khai hoạt động dự án Bảng 4: Bảng kế hoạch tổng hợp dự kiến triển khai hoạt động dự án STT Các hoạt Các đầu Các đầu động dự án mong đợi vào cần Thời gian trách Khảo sát địa Lập thiết Kinh phí bàn lập dự án lại, ăn uống, 01/03/2011 dự án phát triển giấy bút ghi đến ngày Xin chép - Kinh phí 09/04/2011 Từ ngày Huy động GVHD: PGS TS Nguyễn Trọng Đắc Ai chịu Ngày nhiệm? chủ dự án chủ dự 20 Dự án mở lớp đào tạo nghề mây tre đan xuất vốn hỗ trợ kinh phí lại 10/04/2011 án cho việc - Bản dự án đến ngày cán thực hồn chỉnh 25/04/2011 thơn dự án - Tờ trình việc xin hỗ trợ kinh phí Thuê lớp Thuê - Kinh phí Từ ngày chủ dự học lớp học lại 26/04/2011 án thuận tiện - Hợp đồng đến ngày trưởng cho thuê, đặt cọc 28/04/2011 Tìm kiếm việc học Lấy đủ số - Kinh phí Từ ngày chủ dự học viên lượng 50 lại, điều tra, 29/04/1011 án học viên tổng hợp đến ngày cán Thuê giáo cho lớp Thuê - Kinh phí 05/05/2011 Từ ngày thơn chủ dự viên giáo viên lại 06/05/2011 án chủ giỏi, nhiệt - Hợp đồng đến ngày nhiệm tình: thuê 07/05/2011 HTX thơn chính, Danh Mua cơng phụ Mua - Kinh phí Từ ngày Thắng chủ dự cụ, nguyên công lại án giáo liệu cụ, nguyên -Các liệu chất tin giá, 11/5/2011 lượng cao, nơi bán giá rẻ -Cần GVHD: PGS TS Nguyễn Trọng Đắc 07/05/2011 thông đến ngày viên thuê có 21 Dự án mở lớp đào tạo nghề mây tre đan xuất giấy tờ, bút, Khai giảng Tổ chức máy tính - Kinh phí lớp buổi khai lại, chuẩn bị 12/05/2011 Ngày giảng thành thứ cần chủ dự án cán thôn cơng với thiết ủng hộ tích - Bài phát cực biểu người Thăm quan cho lớp học Các học - Thuê xe, Ngày chủ dự học hỏi viên học nhà nghỉ, ăn 18/05/2011 án hỏi uống… nhiều kinh - Bút giấy nghiệm cho học viên có hứng thú - Máy ảnh, 10 Giám sát học tập Dự án camera… - Kinh phí Cả chủ dự thực lại trình án trình dạy - Chi cho tháng học cán học cách suôn hoạt động (từ ngày giám sát sẻ an ninh, 12/05 đến thôn điện, 12/08/2011 Bế giảng nước… - Trưng bày - Kinh phí lớp sản phẩm lại, chuẩn bị 12/08/2011 án lãnh - Các học thứ cần đạo thơn viên có thiết GVHD: PGS TS Nguyễn Trọng Đắc ) Ngày chủ dự 22 Dự án mở lớp đào tạo nghề mây tre đan xuất tay nghề để - Bài phát đan lát biểu sản phẩm xuất VIII Các tổ chức thực dự án hỗ trợ vốn cho dự án 8.1 Chủ dự án: Chủ dự án người lập nên dự án 8.2 Các tổ chức hỗ trợ vốn cho dự án: - Sở công nghiệp Tỉnh Bắc Giang - UBND Huyện Hiệp Hòa – Bắc Giang 8.3 Tổ chức triển khai thực dự án: - Có Chủ nhiệm dự án phó chủ nhiệm dự án thành viên chủ dự án - Có kế tốn dự án thành viên chủ dự án - Có thành viên ban điều hành dự án thành viên ch ủ dự án, trưởng thôn, cán khác IX Phân tích rủi ro dự kiến giải pháp giải rủi ro 9.1 Phân tích rủi ro 9.1.1 Rủi ro bên - Không huy động đủ số lượng học viên tham dự lớp học - Trong q trình học tập có số học viên bỏ dở chừng lý cá nhân 9.1.2 Rủi ro bên GVHD: PGS TS Nguyễn Trọng Đắc 23 Dự án mở lớp đào tạo nghề mây tre đan xuất - Thời tiết không thuận lợi trình khảo sát địa bàn, thăm quan học tập - An ninh địa phương không tốt, trộm, cắp - Giá thị trường biến động, khó kiểm soát 9.2 Dự kiến giải pháp cho rủi ro 9.2.1 Giải pháp cho rủi ro bên - Khi huy động đủ số lượng 50 học viên cho lớp học có phương án giải sau: + Thứ tiến hành khai giảng bình thường trình học tập tiếp tục vận động bà tham gia khoảng tuần đầu + Thứ tăng tiền học phí từ 45.000 đồng lên 55.000 đồng để đảm bảo khoản hạch tốn Vì học phí hợp lý - Nếu có số học viên bỏ dở chừng lý tiếp tục trì lớp học nói chuyện để họ sớm giải xong việc riêng quay trở lại lớp 9.2.2 Giải pháp cho rủi ro bên - Chuẩn bị đầy đủ phương tiện lại, quần áo bảo hộ, chống nắng, chống mưa phòng trường hợp thời tiết bất lợi đảm bảo khơng làm trì trệ dự án - Bố trí lực lượng bảo vệ tốt, trực thay ca cho đảm bảo an ninh - Liên tục cập nhật thơng tin giá thị trường để dự kiến giá bán sản phẩm cho phù hợp X Biện minh tổng thể cho dự án 10.1 Tính cần thiết dự án GVHD: PGS TS Nguyễn Trọng Đắc 24 Dự án mở lớp đào tạo nghề mây tre đan xuất Hiện nay, thôn Cẩm Trang thơn nghèo xã Mai Trung – Hiệp Hòa – Bắc Giang Người dân chủ yếu s ống dựa vào s ản xuất nông nghiệp, số làm nghề tự Chính vậy, thu nhập bình qn đầu người thấp đời sống khó khăn Vì ch ủ y ếu làm nơng nghiệp nên thời gian nông nhàn nhiều, gây tượng thất nghiệp vơ hình Vì vậy, để nâng cao thu nhập, tăng mức sống cho người dân n việc phát triển thêm ngành nghề phụ, nh ngành ti ểu th ủ công nghiệp, để tạo việc làm thường xuyên, kiếm thêm thu nhập hoạt động cần thiết Chính vậy, lập dự án m lớp đào tạo nghề mây tre đan xuất cho người dân thơn Cẩm Trang 10.2 Tính phù hợp dự án Căn vào chương trình phát triển cơng nghiệp – tiểu thủ công nghiệp ngành nghề nông thôn giai đoạn 2008 – 2012 kế hoạch phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp năm 2011 UBND Huy ện Hiệp Hòa Căn vào tình hình thực tế kinh tế xã hội địa phương thiếu công ăn việc làm thu nhập thấp người dân Căn vào thực tế lịch sử đan lát sản phẩm nông nghiệp người dân thôn Qua điều tra thực tế địa bàn thôn thăm quan h ọc t ập, du nh ập nghề cho bà nông dân thôn Cẩm Trang, l ập d ự án mở lớp đào tạo nghề mây tre đan xuất cho nông dân thôn D ự án phù hợp với điều kiện 10.3 Tính hiệu dự án 10.3.1 Hiệu mặt kinh tế GVHD: PGS TS Nguyễn Trọng Đắc 25 Dự án mở lớp đào tạo nghề mây tre đan xuất Căn cứ vaò đinh ̣ mức kinh tế - kĩ thuât, ̣ giá ̀ tiêu thụ san̉ phâm ̉ Hiêụ quả kinh tế cho người san̉ xuât́ tinh ́ từng loaị măṭ hang ̀ cụ thể sau: 1- Đan bat́ xuât́ khâủ thì người lao đông ̣ môṭ ngaỳ lam ̀ được chiêć với giá ̀ là 25.000 đ/chiêc, ́ đó giá ̀ nguyên vâṭ liêù câǹ để đan môṭ chiêć là 18.500 đ/chiếc, đan 55.500 đồng Vâỵ doanh thu đan bát môṭ lao đông ̣ ngaỳ la:̀ 25.000 đồng × = 75.000 đồng – 55.500 đồng = 19.500 đồng 2- Đan Hôp̣ xuât́ khâủ môṭ người lao đông ̣ môṭ ngaỳ lam ̀ được chiêć với giá ̀ là 35.000 đ/chiếc, đó giá ̀ nguyêṇ liêụ cân ̀ để đan môṭ chiêć là 23.500 đ/chiếc × = 47.000 đồng Vâỵ doanh thu đan hộp môṭ lao đông/ngay ̣ ̀ la:̀ 35.000 đ/chiếc × = 70.000 đồng – 47.000 đồng = 23.000 đồng 3- Đan đáy chữ nhâṭ xuât́ khâu ̉ Môṭ người lao đông ̣ môṭ ngaỳ lam ̀ được chiêć giá ̀ là 32.500 đ/chiếc, đó giá ̀ nguyêṇ liêụ cân ̀ để đan mơṭ chiêć là 23.500 đ/chiếc × = 47.000 đồng Vâỵ doanh thu đan đáy chữ nhật mơṭ lao đơng/ngay ̣ ̀ la:̀ 32.500 đ/chiếc × = 65.000 đồng - 47.000 đồng = 18.000 đồng 4- Đan bộ cơi trâù xuât́ khâu ̉ Môṭ lao đông ̣ môṭ ngaỳ lam ̀ được chiêć cơi trâù với giá ̀ là 28.500 đ/chiếc, đó giá ̀ nguyên vâṭ liêụ câǹ để đan mơṭ chiêć là 20.500 đ/chiếc × = 61.500 đồng Vâỵ doanh thu đan cơi trầu môṭ lao đông/ngay ̣ ̀ la:̀ GVHD: PGS TS Nguyễn Trọng Đắc 26 Dự án mở lớp đào tạo nghề mây tre đan xuất 28.500 đ/chiếc × = 85.500 đồng – 61.500 đồng = 24.000 đồng 5- Đan khay vuông xuât́ khâu ̉ Môṭ lao đông ̣ lam ̀ ngaỳ mới xong được chiêć với giá ̀ là 68.000 đ/chiếc, đó giá ̀ nguyên vâṭ liêụ câǹ để đan môṭ chiêć là 30.500 đ/chiếc Vâỵ doanh thu đan khay môt lao đông/ngay ̣ ̀ la:̀ 68.000 đồng – 30.500 đồng = 37.500 đồng/2 ngày = 18.750 đồng 6- Đan lọ hoa xuât́ khâu ̉ Môṭ lao đông ̣ phaỉ lam ̀ ngaỳ mới xong được môṭ chiêć với giá ̀ là 65.000 đ/chiêc, ́ đó giá ̀ nguyên vâṭ liêụ câǹ để đan môṭ chiêć 21.500 đồng Vâỵ doanh thu đan lọ cuả môṭ lao đông/ngay ̣ ̀ la:̀ 65.000 đồng – 21.500 đồng = 43.500 đồng/2 ngày = 21.750 đồng 7- Đan ủ tich ́ xuât́ khâu ̉ Môṭ lao đông ̣ phaỉ lam ̀ ngaỳ mới xong môṭ chiêć với giá ̀ là 300.000 đ/chiêc, ́ đó giá ̀ nguyên vâṭ liêụ câǹ để đan môṭ chiêć là 20.500 đồng Vâỵ doanh thu đan ủ tích mơṭ lao đông/ngay ̣ ̀ la:̀ 300.000 đồng – 20.500 đồng = 279.500 đồng/3 ngày = 93.167 đồng 10.3.2 Hiệu mặt xã hội - Khi mở lớp đaò taọ sẽ taọ viêc̣ lam ̀ thường xuyên, tăng thu nhâp̣ cho lao đông ̣ nông nhaǹ thôn Các lao động sau đ ược đào t ạo t ại lớp học có tay nghề cao dạy lại cho người khác đan lát - Giaỉ quyêt́ được nhu câù hợp đông ̀ tiêu thụ hang ̀ hoa, ́ tăng thu nhâp̣ cho người lao đông ̣ và cho điạ phương - Giam ̉ tệ naṇ xã hơi, ̣ caỉ thiêṇ đời sơng ́ văn hóa tinh th ần c ng ười dân GVHD: PGS TS Nguyễn Trọng Đắc 27 Dự án mở lớp đào tạo nghề mây tre đan xuất - Góp phần đẩy nhanh tốc độ cơng nghiệp hóa đại hóa nơng thơn ngoại thành 10.4 Tính bền vững dự án Dự an ́ được đưa rât́ phù hợp với điêù kiêṇ kinh tế và xã hôị cuả thôn Câm ̉ Trang Học phí mà học viên phải trả th ấp mà nh ận lại cao Thời gian mở lớp đaò taọ ngắn trung ̀ với thời gian nông nhan ̀ cuả san̉ xuât́ nông nghiêp, ̣ không anh ̉ hưởng đêń san̉ xuât́ nông nghiệp cuả người dân thôn Viêc̣ điêù tra và tinh ́ kinh phí chi tiêt́ và hợp ly.́ Kinh phí vừa phaỉ có thể thực hiêṇ được Sau hoaǹ ̀ khoá hoc, ̣ kinh phí có thể thu hôì được từ cać san̉ phâm ̉ cuả hoc̣ viên và taọ công ăn viêc̣ lam ̀ cho bà thơn cách thường xun Ngồi ra, người đào tạo truyền đạt lại kĩ năng, kinh nghiệm cho người thân chưa qua đào tạo để tăng thu nh ập, c ải thi ện đời sống tồn thơn MỤC LỤC GVHD: PGS TS Nguyễn Trọng Đắc 28 Dự án mở lớp đào tạo nghề mây tre đan xuất GVHD: PGS TS Nguyễn Trọng Đắc 29 .. .Dự án mở lớp đào tạo nghề mây tre đan xuất CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM DỰ ÁN MỞ LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ MÂY TRE ĐAN XUẤT KHẨU TẠI THÔN CẨM TRANG – XÃ MAI TRUNG... Ngày nhiệm? chủ dự án chủ dự 20 Dự án mở lớp đào tạo nghề mây tre đan xuất vốn hỗ trợ kinh phí lại 10/04/2011 án cho việc - Bản dự án đến ngày cán thực hoàn chỉnh 25/04/2011 thơn dự án - Tờ trình... Đắc Dự án mở lớp đào tạo nghề mây tre đan xuất Đầu mong đợi toàn dự án sản ph ẩm mây tre đan có chất lượng cao, mẫu mã đẹp đáp ứng nhu cầu xuất Nh ưng quan trọng hơn, sau kết thúc khóa đào tạo,
- Xem thêm -

Xem thêm: Dự án đào tạo nghề mây tre đan xuất khẩu , Dự án đào tạo nghề mây tre đan xuất khẩu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay