Phương pháp nghiên cứu KH kinh tế

12 3 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 10:23

TIỂU LUẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KH KT&KD CHƯƠNG 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài Trong kinh tế nay, vốn đầu tư phát triển kinh tế nói chung vốn đầu tư phát triển cơng nghiệp nói riêng vấn đề đặc biệt quan trọng, cần quan tâm giải Việc thu hút vốn đầu tư phát triển công nghiệp để đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển ngành công nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa; đồng thời việc thu hút vốn đầu tư phải đạt hiệu kinh tế cao Bình Thuận nằm vào vị trí thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội, nằm trục giao lưu kinh tế vùng Nam Trung Tây ngun cửa ngỏ phía Đơng vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng động lực với tốc độ tăng trưởng mạnh nước, gắn liền với thị trường rộng lớn sơi động Ngồi vị trí thuận lợi, Bình Thuận thiên nhiên ưu đãi giàu có tài nguyên tự nhiên, phong phú tài nguyên du lịch; khí hậu hài hòa, năm có hai mùa: tháng nắng tháng mưa nhiêu mưa to tạnh không kéo dài dai dẳng tỉnh khác, bão lụt xảy ra… Tuy nhiên, Bình Thuận tỉnh dun hải lại có nhiều huyện, xã vùng cao vùng sâu, địa hình phức tạp, sở vật chất nghèo nàn, lạc hậu, điểm xuất phát kinh tế thấp Những năm qua, cơng đổi Bình Thuận ln ln quan tâm đầu tư sở hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội tạo tiền đề để hướng tới công nghiệp hóa - đại hóa, đầu tư khai thác có hiệu tài ngun thiên nhiên khơng làm cạn kiệt trữ lượng; đầu tư không tạo sở vật chất phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội mà yếu tố để thu hút đầu tư tỉnh, tỉnh quốc tế Đặc biệt, để chuẩn bị cho trình hội nhập kinh tế quốc tế khu vực, tỉnh Bình Thuận sức đầu tư, khai thác nguồn lực; đồng thời, kêu gọi đầu tư vào khu cơng nghiệp hình thành phát triển Khu cơng nghiệp có cụm chức sau: Trang TIỂU LUẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KH KT&KD • Cụm xí nghiệp cơng nghiệp • Cụm kho bãi • Khu vực trồng xanh • Hồ điều hòa • Các ngành Công nghiệp ưu tiên đầu tư khu cơng nghiệp: • Chế biến nơng lâm sản • Chế biến lương thực, thực phẩm hoa quả, nước giải khát • Sản xuất hàng tiêu dùng, may mặc, giày da, đồ dùng gia đình, đồ điện cơ, kim khí • Văn phòng phẩm, đồ chơi trẻ em • Sản xuất liệu xây dựng, trang trí nội thất • Lắp ráp chế tạo khí, điện, điện tử • Kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất công nghiệp Chính vậy, đầu tư ln ln cần thiết Hàng năm Ngân sách tỉnh dành khoản chi lớn (khoảng 30%) tổng chi ngân sách để chi cho đầu tư; tăng thu ngân sách tỉnh ưu tiên bổ sung cho chi đầu tư thường mức chi năm sau cao năm trước Bên cạch đó, tỉnh Bình Thuận hình thành số khu công nghiệp tập trung KCN Hàm Kiệm, thu hút hàng trăm nhà đầu tư đến thành lập doanh nghiệp, tiến hành sản xuất kinh doanh Các khu công nghiệp cần huy động số lượng lớn vốn đầu tư phát triển nhà đầu tư thuộc thành phần kinh tế nước nước ngồi Để khu cơng nghiệp tỉnh khơng đầu tàu kinh tế góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, mà trở thành khu cơng nghiệp điển hình thu hút vốn đầu tư phát triển khu vực phía Nam Trung Bộ thời buổi cơng nghiệp hóa, đại hóa sau phát triển Từ thực tế cho thấy vốn đầu tư phát triển cơng nghiệp tỉnh Bình Thuận có dấu hiệu khả quan, tích cực, thu hút số lượng lớn vốn đầu tư nước Song bên cạnh nhiều khó khăn, tồn Trang TIỂU LUẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KH KT&KD cần phải tháo gỡ, đặc biệt vấn đề thu hút vốn đầu tư phát triển công nghiệp Hàm Kiệm hình thành Chính lý mà tiểu luận vào nghiên cứu vấn đề: Giải pháp thu hút vốn đầu tư phát triển cơng nghiệp tỉnh Bình Thuận 1.2 Phát biểu vấn đề ý nghĩa vấn đề nghiên cứu - Đã luận giải cách có hệ thống vấn đề chất, nội dung, vai trò định vốn đầu tư phát triển kinh tế nói chung phát triển cơng nghiệp tỉnh Bình Thuận nói riêng - Trên sở thực tiễn, đánh giá tình hình thực tế phát triển công nghiệp thực trạng thu hút vốn đầu tư phát triển cơng nghiệp tỉnh Bình Thuận thời gian qua, làm cho việc đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm thu hút có hiệu nguồn vốn đầu tư phát triển công nghiệp tỉnh Bình Thuận thời gian tới - Kết nghiên cứu làm tài liệu tham khảo cho quan hoạch định sách quan quản lý nhà nước cấp tỉnh tỉnh Bình Thuận 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Tiểu luận tập trung nghiên cứu thực trạng giải pháp nhằm thu hút có hiệu nguồn vốn đầu tư, đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển cơng nghiệp tỉnh Bình Thuận q trình thực nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước * Phạm vi nghiên cứu: Về khơng gian đề tài giới hạn nghiên cứu tồn cảnh hoạt động đầu tư tỉnh Bình Thuận khoảng thời gian từ 20112015 năm * Phạm vi không gian: đề tài giới hạn phạm vi địa giới tỉnh Bình Thuận gắn kết với tình hình đầu tư nước để giải pháp đưa có tính gắn kết bao quát 1.4 Mục tiêu nghiên cứu : - Phân tích làm rõ khái niệm, đặc trưng vốn đầu tư, đầu tư vốn, nguồn vốn đầu tư vai trò vốn đầu tư kinh tế quốc Trang TIỂU LUẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KH KT&KD dân Nghiên cứu kinh nghiệm số tỉnh nước số nước giới thu hút vốn đầu tư phát triển công nghiệp Thông qua nghiên cứu sở lý luận thực tiễn nhằm nhận thức cách có hệ thống nội dung có liên quan đến vấn đề vốn đầu tư, thu hút vốn đầu tư phát triển nói chung vốn đầu tư phát triển cơng nghiệp tỉnh Bình Thuận nói riêng - Đánh giá tình hình thực tế phát triển cơng nghiệp thực trạng thu hút vốn đầu tư phát triển công nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn vừa qua Tìm thành cơng, hạn chế ngun nhân - Tổng hợp quan điểm định hướng Đảng Nhà nước, tỉnh Bình Thuận việc phát triển công nghiệp thu hút vốn đầu tư phát triển công nghiệp - Đề xuất giải pháp chủ yếu để thu hút vốn đầu tư có hiệu vào lĩnh vực cơng nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020 Đưa điều kiện để đảm bảo thực thắng lợi giải pháp thu hút vốn đầu tư phát triển cơng nghiệp tỉnh Bình Thuận 1.5 Phương pháp nghiên cứu Cách nghiên cứu dựa tảng phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử, tiểu luận sử dụng tổng hợp số phương pháp như: phân tích, thống kê, so sánh, dựa sở vận dụng quán triệt đường lối, chủ trương Đảng, sách pháp luật Nhà nước hình thành phát triển cơng nghiệp, vốn đầu tư phát triển công nghiệp Đồng thời, kế thừa cơng trình nghiên cứu có liên quan công bố số tác giả viết sở lý luận thực tiễn thu hút vốn đầu tư phát triển số địa phương nước số nước giới 1.6 Các kết đạt - Thực trạng vốn đầu tư thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp năm qua - Đúc kết kinh nghiệm hoạt động đầu tư xây dựng số nguồn vốn thuộc tổ chức quốc tế, qua đối chiếu với tình hình thực tiễn Việt Nam để Trang TIỂU LUẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KH KT&KD có biện pháp thích hợp - Đề xuất giải pháp theo nhóm cụ thể để thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2011-2015 1.7 Kết cấu báo cáo Ngoài phần phụ lục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn kết cấu thành chương Chương 1: Đặt vấn đề Tập trung xây dựng tính chất cấp thiết việc thực nghiên cứu phạm vi thời gian nghiên cứu kết mong muốn đạt đề tài Chương 2: Tổng quan nghiên cứu liên quan đến vấn đề thu hút vốn đầu tư vào khu cơng nghiệp ngồi nước Chương 3: Phương pháp nghiên cứu Chương 4: Kết nghiên cứu đạt đước thảo luận vấn đề giải pháp thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp Chương 5: Kết luận kiến nghị Từ kết nghiên cứu đưa giải pháp thu hút vốn đầu tư vào khu cơng nghiệp tỉnh Bình Thuận – Thời kỳ 2011-2015 Kết luận chương CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO KHU CƠNG NGHIỆP TRONG VÀ NGỒI NƯỚC 2.1 Trong nước Thu hút vốn đầu tư phát triển kinh tế nói chung phát triển cơng nghiệp nói riêng nhiều tác giả nghiên cứu nhiều góc độ khác Ở nước ta có số cơng trình nghiên cứu khoa học cơng bố liên quan đến thu hút vốn đầu tư phát triển như: - Viện nghiên cứu tài chính: Khu vực đầu tư ASEAN việc tham gia Việt Nam, Nxb Tài chính, Hà Nội, 1999 Trang TIỂU LUẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KH KT&KD - Đỗ Đức Quân: Thị trường vốn Việt Nam q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa Luận án tiến sĩ kinh tế, 2001 - Chính sách tài vĩ mơ phát triển hội nhập, Nxb Tài chính, Hà nội 2002 - Nguyễn Cơng Nghiệp, Lê Hải Mơ, Vũ Đình Ánh: Tiếp tục đổi sách tài phục vụ mục tiêu tăng trưởng, Nxb Tài chính, Hà nội 1998 - Nguyễn Chu Lai: Những giải pháp chủ yếu nhằm huy động vốn nước phục vụ phát triển kinh tế Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, năm 1996 - Nguyễn Văn Phúc: Huy động vốn nước phục vụ nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, Luận văn thạc sĩ kinh tế, 1996 - Nguyễn Văn Tuấn: Đầu tư trực tiếp nước với phát triển kinh tế Việt Nam, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2005 - Nguyễn Xuân Kiên: Tích tụ tập trung vốn nước để phát triển công nghiệp nước ta nay, Luận án tiến sĩ kinh tế, 1999 Những công trình nghiên cứu chủ yếu đề cập đến việc thu hút vốn đầu tư phát triển kinh tế phục vụ nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước nước ta số nước khu vực Mặt khác, việc nghiên cứu cơng trình khoa học đề cập đến khía cạnh sách thu hút vốn đầu tư Chưa có cơng trình khoa học nghiên cứu có hệ thống tập trung vào vấn đề thu hút vốn đầu tư phát triển cơng nghiệp nói chung phát triển cơng nghiệp tỉnh Bình Thuận 2.2 Nước Kết luận chương CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ VỐN ĐẦU TƯ, THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KHU CƠNG NGHIỆP 3.1.1 Vai trò vốn đầu tư, thu hút vốn đầu tư phát triển khu công nghiệp 3.1.1.1 Khái niệm đặc trưng vốn đầu tư 3.1.1.2 Đầu tư vốn 3.1.1.3 Các nguồn vốn đầu tư Trang TIỂU LUẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KH KT&KD 3.1.1.3.1 Nguồn vốn nước 3.1.1.3.2 Nguồn vốn đầu tư nước ngồi 3.1.1.4 Vai trò vốn đầu tư phát triển công nghiệp 3.1.1.4.1 Vốn đầu tư giải tình trạng thiếu vốn cho đầu tư phát triển kinh tế quốc dân 3.1.1.4.2 Vốn đầu tư góp phần quan trọng thúc đẩy q trình chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa 3.1.1.4.3 Vốn đầu tư thúc đẩy đầu tư đổi máy móc thiết bị, cơng nghệ sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, sức cạnh tranh đại hóa doanh nghiệp 3.1.1.4.4 Vốn đầu tư góp phần phát triển nguồn nhân lực, tạo thêm nhiều việc làm cho kinh tế nâng cao thu nhập cho người lao động 3.1.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến vốn đầu tư 3.1.1.5.1 Chính sách thu hút vốn đầu tư Nhà nước 3.1.1.5.2 Thực trạng thu nhập kinh tế quốc dân thu nhập dân cư 3.1.1.5.3 Những tiềm lợi vị trí địa lý, nguồn tài ngun khống sản nguồn lực lao động 3.1.2 Khu công nghiệp, đặc điểm vai trò KCN phát triển kinh tế xã hội 3.1.2.1 Khu công nghiệp 3.1.2.2 Đặc điểm 3.1.2.3 Vai trò khu cơng nghiệp phát triển kinh tế xã hội 3.1.2.4 Các quan điểm phát triển khu công nghiệp Việt Nam điều kiện hội nhập WTO 3.1.2.5 Đánh giá hiệu qủa KCN theo cách phân tích điểm mạnh, điểm yếu, thời thách thức 3.1.3 Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư phát triển cơng nghiệp ngồi nước 3.1.3.1 Kinh nghiệm thu hút đầu tư nước 3.1.3.2 Kinh nghiệm thu hút đầu tư nước 3.1.3.3 Bài học chung Trang TIỂU LUẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KH KT&KD 3.2 CÁC MƠ HÌNH LÝ THUYẾT 3.3 Các mơ hình thực nghiệm 3.4 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 3.5 Phương pháp phân tích cụ thể 3.6 Dữ liệu nghiên cứu 3.6.1 Dữ liệu sơ cấp 3.6.2 Dữ liệu thứ cấp Kết luận chương CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐẠT ĐƯỢC VÀ THẢO LUẬN VỀ VẤN ĐỀ GIẢI PHÁP THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHIỆP 4.1 THỰC TRẠNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƠNG NGHIỆP Ở TỈNH BÌNH THUẬN 4.1.1 Sự phát triển KCN nước 4.1.1.1 Mục tiêu việc hình thành khu công nghiệp Việt Nam đến năm 4.1.1.2 Hoạt động KCN, KKT Việt Nam năm gần khái quát kết qủa 4.1.1.3 Các điều kiện tiêu chí hình thành KCN địa bàn lãnh thổ 4.1.1.4 Hạn chế KCN 4.1.1.5 Những vấn đề cần khắc phục để KCN phát huy vai trò nhân tố tích cực việc chủ động, tích cực hội nhập kinh tế khu vực giới 4.1.1.6 Những nghịch lý phát triển KCN 4.1.1.7 Những yêu cầu phát triển KCN, KKT năm 2012 giai đoạn 4.1.2 Tình hình xây dựng phát triển KCN Tỉnh Bình Thuận 4.1.2.1 Khái quát tự nhiên xã hội tỉnh Bình Thuận 4.1.2.1.1 Vị trí địa lý 4.1.2.1.2 Tài nguyên thiên nhiên 4.1.2.1.3 Những đặc điểm xã hội nhân văn Trang TIỂU LUẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KH KT&KD 4.1.2.2 Vị trí cơng nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận 4.1.2.3 Sự phát triển cơng nghiệp địa bàn tỉnh Bình Thuận 4.1.2.3.1 Những kết đạt 4.1.2.3.2 Đánh giá chung tình hình phát triển cơng nghiệp tỉnh Bình Thuận 4.1.2.2 Những thành tựu phát triển KCN Tỉnh Bình Thuận 4.1.2.2.1 So với tình hình xây dựng KCN tỉnh thành có KCN nước 4.1.2.2.2 Kết qủa phát triển KCN Bình Thuận 4.1.2.2.3 Những khó khăn cần tiếp tục nghiên cứu 4.1.3 Phân tích tình hình thu hút đầu tư KCN địa bàn tỉnh 4.1.3.1 Về nguồn vốn đầu tư vào KCN Bình Thuận 4.1.3.2 Thu hút vốn đầu tư theo địa bàn xây dựng KCN 4.1.3.3 Thu hút đầu tư theo ngành nghề, lĩnh vực 4.1.3.4 Thu hút vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước 4.1.3.5 Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước 4.1.3.6 Thu hút vốn đầu tư từ tổ chức kinh tế tầng lớp dân cư 4.1.3.7 Thu hút vốn đầu tư tín dụng ngân hàng 4.1.4 Một số học kinh nghiệm phát triển KCN địa bàn Tỉnh Bình Thuận 4.1.4.1 Về chủ trương phát triển KCN 4.1.4.2 Về lựa chọn vị trí quy hoạch phát triển 4.1.4.3 Về việc đầu tư phát triển hạ tầng KCN khu dân cư cơng trình dịch vụ phục vụ KCN 4.1.4.4 Về chế quản lý 4.1.4.5 Về lựa chọn mơ hình KCN lựa chọn dự án đầu tư 4.1.4.6 Về môi trường đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp 4.1.4.7 Về hoạt động tổ chức trị xã hội 4.1.4.8 Đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực Trang TIỂU LUẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KH KT&KD 4.1.5 Những vấn đề hạn chế trình thu hút vốn đầu tư phát triển cơng nghiệp 4.1.6 Nguyên nhân thành công vấn đề hạn chế thu hút vốn đầu tư phát triển cơng nghiệp tỉnh Bình Thuận 4.1.6.1 Ngun nhân thành công 4.1.6.2 Nguyên nhân vấn đề hạn chế 4.2 Trình bày phân tích chi tiết kết nghiên cứu thu hút vốn đầu tư 4.2.1 Trình bày kết nghiên cứu thu hút vốn đầu tư 4.2.2 Phân tích chi tiết kết nghiên cứu thu hút vốn đầu tư 4.3 Thảo luận kết Kết luận chương CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƠNG NGHIỆP Ở TỈNH BÌNH THUẬN HIỆN NAY 5.1 Phương hướng phát triển cơng nghiệp sách thu hút vốn đầu tư phát triển công nghiệp tỉnh Bình Thuận đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020 5.1.1 Phương hướng, mục tiêu, phương án định hướng phát triển công nghiệp giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020 5.1.1.1 Phương hướng phát triển cơng nghiệp 5.1.1.3 Mục tiêu phát triển công nghiệp tỉnh 5.1.1.4 Phương án phát triển công nghiệp tỉnh 5.1.1.5 Định hướng phát triển nhóm ngành 5.1.2 Chính sách quan điểm thu hút vốn đầu tư phát triển cơng nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2015 5.2 Các giải pháp thu hút vốn đầu tư phát triển cơng nghiệp tỉnh Bình Thuận 5.2.1 Các giải pháp thu hút vốn đầu tư nước 5.2.1.1 Thu hút vốn ngân sách nhà nước tín dụng nhà nước 5.2.1.2 Thu hút vốn đầu tư phát triển doanh nghiệp nhà nước Trang 10 TIỂU LUẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KH KT&KD 5.2.1.3 Thu hút vốn đầu tư từ ngân hàng tổ chức tín dụng khác 5.2.1.4 Thu hút vốn đầu tư tổ chức kinh tế quốc doanh dân cư 5.2.2 Các giải pháp thu hút vốn đầu tư nước 5.2.2.1 Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI) 5.2.2.2 Thu hút vốn hỗ trợ phát triển thức (ODA) 5.3 Các điều kiện để đảm bảo thực giải pháp 5.3.1 Ổn định môi trường kinh tế vĩ mô 5.3.2 Vấn đề nhà cho công nhân KCN 5.3.3 Về hiệu sử dụng đất KCN 5.3.4 Về tổ chức máy quản lý KCN 5.3.5 Tạo lập hoàn thiện mơi trường pháp lý 5.3.6 Đổi hồn thiện chế tài 5.3.7 Tăng cường cơng tác đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán công chức 5.3.8 Bảo vệ môi trường KCN thời gian tới Kết luận chương PHỤ LỤC Tài liệu tham khảo http://songquynhsongquynh.violet.vn/entry/show/entry_id/4346724 http://www.dpibinhthuan.gov.vn/tiemnang http://www.kcn.binhthuan.gov.vn/detail.asp?IdNews=42&IdGroup=7 http://www2.hcmuaf.edu.vn/data/tdinhly Tài liệu môn học Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh doanh, TS Dương Trí Thảo Trần Quang Lâm, An Như Hải, Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài Việt Nam nay, năm 2006, Nhà xuất Chính trị quốc gia Hà Nội PGS TS NGUYỄN VIẾT LÂM, Giáo trình Nghiên cứu Marketing, năm 2007, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân Nguyễn Văn Dung, Nghiên Cứu Tiếp Thị - Marketing Research, năm 2009, Nhà xuất lao động Trang 11 TIỂU LUẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KH KT&KD Và Một số tài liệu sưu tầm internet Vì thời gian trình độ có hạn nên tiểu luận dùng lại phần mở đầu đề tài Rất mong đóng góp ý kiến Thầy Dương Trí Thảo để học viên có điều kiện sau phát triển thành hoàn chỉnh Cảm ơn giảng dạy hướng dẫn Thầy Trang 12 ... Nghiên cứu Marketing, năm 2007, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân Nguyễn Văn Dung, Nghiên Cứu Tiếp Thị - Marketing Research, năm 2009, Nhà xuất lao động Trang 11 TIỂU LUẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KH. .. Tổng quan nghiên cứu liên quan đến vấn đề thu hút vốn đầu tư vào khu cơng nghiệp ngồi nước Chương 3: Phương pháp nghiên cứu Chương 4: Kết nghiên cứu đạt đước thảo luận vấn đề giải pháp thu hút... tỉnh Bình Thuận 1.5 Phương pháp nghiên cứu Cách nghiên cứu dựa tảng phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử, tiểu luận sử dụng tổng hợp số phương pháp như: phân tích,
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp nghiên cứu KH kinh tế , Phương pháp nghiên cứu KH kinh tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay