Giáo án Sinh học 6 bài 20: Cấu tạo trong của phiến lá

3 14 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 09:41

Giáo án Sinh học CẤU CẤUTẠO TẠOTRONG TRONGCỦA CỦAPHIẾN PHIẾNLÁ I/ MỤC TIÊU: 1.Kiến thức - Nắm đặc điểm bên phù hợp với chức phiến - Giải thích đặc điểm màu sắc mặt phiến 2.Kỹ - Rèn kỹ : + Quan sát tranh, hình mẫu vật + Tư logic trừu tượng + Liên hệ thực tế 3.Thái độ - Có ý thức u thích môn - Nghiêm túc tự giác học tập - Giáo dục ý thức bảo vệ thiên nhiên II/ CHUẨN BỊ: 1) Giáo viên: - Hình 20.1 -> 20.4 - Mơ hình phiến 2) Học sinh: - Đọc trước 20 III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 1) Kiểm tra cũ: - có đặc điểm bên cách xếp giúp nhận nhiều ánh sáng? - Có kiểu gân lá? Ví dụ? - Có loại lá? Ví dụ? 2) Nội dung mới: Hoạt động thầy Hoạt động trò Ghi bảng Giáo án Sinh học Hoạt động 1: Tìm hiểu cấu tạo biểu bì - Yêu cầu HS quan sát hình 20.2, - HS quan sát thảo luận Biểu bì: Lớp tế bào biểu bì 20.3 dựa vào phần  thảo luận suốt, vách phía ngồi dày trả lời phần SGK có chức bảo vệ - Yêu cầu HS trả lời - HS trả lời bổ sung Trên biểu bì (chủ yếu - Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: -HS trả lời: mặt lá) có nhiều lỗ + Tại lỗ khí tập trung mặt + Hạn chế thoát nước khí giúp trao đổi khí dưới? nước - HS kết luận - Yêu cầu HS kết luận Hoạt động 2: Tìm hiểu cấu tạo thịt Thịt lá: - Yêu cầu HS quan sát hình 20.4 - HS quan sát xác định nhận biết phận thịt - Yêu cầu HS quan sát hình 20.4 Các tế bào thịt chứa nhiều lục lạp, gồm số lớp - HS thảo luận trả lời có đặc điểm khác phù dựa vào phần  thảo luận hợp với chức thu phần SGK GV gợi ý HS nêu nhận ánh sáng, chứa điểm khác loại tế bào trao đổi khí để chế tạo chất thịt về: hữu cho + Hình dạng tế bào + Cách xếp tế bào + Số lượng cách xếp lục lạp - HS trả lời bổ sung - Yêu cầu HS trả lời - HS trả lời: - Yêu cầu HS trả lời: + Mặt có nhiều lục lạp + Tại có mặt màu sẫm mặt dưới? + Lúa, ngơ, mía…, mọc gần + có mặt có màu giống thẳng đứng nên mặt nhận ánh nhau? Cách mọc nào? sáng nhau, số lượng lục lạp - Yêu cầu HS kết luận - HS kết luận Giáo án Sinh học Hoạt động 2: Tìm hiểu cấu tạo gân - Yêu cầu HS quan sát hình 20.4 - HS quan sát xác định xác định vị trí gân - Yêu cầu HS dựa vào phần  trả - HS trả lời lời phần SGK - Yêu cầu HS kết luận - HS kết luận 3.Củng cố - Đọc ghi nhớ SGK - Trả lời câu hỏi 1,2 - Đọc mục : Em có biết 4.Dặn dò - Học cũ - Đọc trước 21 “Quang hợp” - Ôn lại kiến thức tiểu học: + Nhiệm vụ + Khí trì cháy Gân lá: Nằm xen phần thịt lá, bao gồm mạch gỗ mạch rây, có chức vận chuyển chất ... gần + Lá có mặt có màu giống thẳng đứng nên mặt nhận ánh nhau? Cách mọc nào? sáng nhau, số lượng lục lạp - Yêu cầu HS kết luận - HS kết luận Giáo án Sinh học Hoạt động 2: Tìm hiểu cấu tạo gân.. .Giáo án Sinh học Hoạt động 1: Tìm hiểu cấu tạo biểu bì - Yêu cầu HS quan sát hình 20.2, - HS quan sát thảo luận Biểu... lời: mặt lá) có nhiều lỗ + Tại lỗ khí tập trung mặt + Hạn chế nước khí giúp trao đổi khí dưới? thoát nước - HS kết luận - Yêu cầu HS kết luận Hoạt động 2: Tìm hiểu cấu tạo thịt Thịt lá: - Yêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Sinh học 6 bài 20: Cấu tạo trong của phiến lá, Giáo án Sinh học 6 bài 20: Cấu tạo trong của phiến lá

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay