Giáo án Sinh học 6 bài 20: Cấu tạo trong của phiến lá

6 25 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 09:41

BÀI 20: CẤU TẠO TRONG CỦA PHIẾN Mục tiêu Bài Học Kiến thức + Kiến thức trọng tâm :Học sinh nắm cấu tạo bên phù hợp với chức phiến - Giải thích đặc điểm màu sắc mặt phiến Kĩ - Rèn kĩ quan sát, nhận biết Thái độ - Giáo dục lòng u thích say mê môn học Chuẩn bị giáo viên học sinh Chuẩn bị GV: Tranh phóng to hình 20.4 SGK Mơ hình cấu tạo phần phiến Chuẩn bị HS : Vở luyện tập sinh học, phiếu học tập Phương pháp dạy học - Quan sát, thuyết trình - Thảo luận hợp tác nhóm Tiến trình Học Kiểm tra cũ: Chọn đáp án đúng: 1/ Phiếncấu tạo để nhận nhiều ánh sáng: A Kích thước phiến khác B Phiến có màu lục C Phiến có nhiều hình dạng khác D Phiến có màu lục, dạng dẹt, phần rộng 2/ Cách bố trí mấu thân so le có lợi ? A Giúp nhận nhiều ánh sáng TaiLieu.VN Page B Giúp nhiều C Giúp đỡ bị cháy nắng D Giúp lớn nhanh 3/ Chức quan trọng là: A Thốt nước B Hơ hấp C Quang hợp, chế tạo chất hữu nuôi D Vận chuyển chất Bài học VB : Vì tự chế tạo chất dinh dưỡng cho ? Ta giải đáp điều hiểu rõ cấu tạo phiến lá.Hoạt động 1: Biểu bì Hoạt động GV Hoạt động HS - GV yêu cầu HS quan sát H 20.1 nghiên cứu thông tin đầu sách cho biết: Cấu tạo phiến gồm phần? - HS quan sát H 20.1 nghiên cứu thông tin đầu sách: Cấu tạo phiến gồm phần: biểu bì, thân thịt - GV cho HS nhóm nghiên cứu SGK trả lời câu hỏi SGK trang 65 - HS đọc thông tin mục  SGK, quan sát hình 20.2 20.3 trao đổi theo câu hỏi SGK - Yêu cầu HS phải nêu được: Biểu bì có tác dụng bảo vệ: tế bào phải xếp sát Lỗ khí đóng mở giúp nước - Đại diện nhóm trình bày, nhóm - GV u cầu HS thảo luận tồn lớp khác nhận xét, bổ sung TaiLieu.VN Page - GV chốt lại kiến thức - GV giải thích thêm hoạt động đóng mở lỗ khí trời nắng râm - Tập trung mặt phiến - Thông với khoang chứa khơng khí bên phiến ? Lỗ khí thường tập trung đâu? ? Lỗ khí thơng với phận nào? Yêu cầu:Tiểu kết: - Lớp tế bào biểu bì có vách ngồi dày dùng để bảo vệ, có nhiều lỗ khí để trao đổi khí thoát nước Hoạt động 2: Thịt Hoạt động GV Hoạt động HS - GV giới thiệu cho HS quan sát mơ hình, hình 20.4 SGK, nghiên cứu SGK - HS nghe quan sát mô hình bảng, đọc mục  quan sát hình 20.4 SGK trang 66 ? Cấu tạo thịt ? - Gồm nhiều tế bào có vách mỏng có lục lạp bên ? Vai trò lục lạp ? ? Lục lạp hình thành ? - Hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi mục , - Thu nhận ánh sáng để tạo chất hữu cho - Khi có đủ ánh sáng lục lạp hình thành - HS hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi mục , ghi giấy - GV gợi ý so sánh, ý đặc điểm: hình dạng tế bào, cách xếp tế bào, số lượng lục TaiLieu.VN Page lạp - GV cho HS thảo luận nhóm sau tự trả lời làm vào phiếu học tập: - GV đưa biểu điểm: - HS trao đổi nhóm theo gợi ý GV thống ý kiến làm vào phiếu học tập - Trao đổi chéo nhóm - Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét, bổ sung - GV ghi lại ý kiến nhóm lên bảng để nhóm khác theo dõi nhận xét, bổ sung + Giống: chứa lục lạp -> tổng hợp chất hữu nuôi - Gv đưa đáp án , hướng dẫn HS chấm cho nhóm bạn Đặc điểm TB biểu bì TB biểu so sánh mặt bì mặt - GV kiểm tra kết nhóm - GV yêu cầu HS đọc lại + Khác: Hình dạng ? Tại nhiều loại mặt có màu sẫm mặt dưới? Cách xếp ? Chức thịt gì? Số lượng lục lạp GV: Tổng kết ý kiến HS, chốt đáp án chuẩn Chức Dàibầudục dẹp, ngắn Xếp xít thưa Nhiều Chế tạo chất hưuc Chứa trao đổi khí - Mặt tập trung nhiều lục lạp mặt - Chế tạo chất hữu cho Tiểu kết: - Các tế bào thịt chứa nhiều lục lạp để chế tạo chất hữu Hoạt động 3: Gân TaiLieu.VN Page Hoạt động GV Hoạt động HS - GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK trang 66 trả lời câu hỏi: - HS đọc mục  SGK trang 66 quan sát hình 20.4 kết hợp với kiến thức - GV kiểm tra 1-3 HS, cho HS rút chức bó mạch rễ thân, trả lời câu hỏi SGK kết luận ? Qua học em biết điều gì? - HS trả lời trước lớp, HS khác bổ sung cần - GV treo tranh phóng to hình 20.4 giới thiệu tồn cấu tạo phiến Tiểu kết: - Gân nằm xen kẽ phần thịt gồm mạch rây mạch gỗ có chức vận chuyển chất Củng cố 1/ Nhận biết phận phiến qua sơ đồ câm Hinh 20.4 2/ Điền cụm từ vào cột chức tương ứng 3/ Cho cụm từ: lục lạp; vận chuyển; lỗ khí; biểu bì; bảo vệ; đóng mở Hãy chọn cụm cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống câu đây: - Bao bọc phiến lớp tế bào ……… (1) suốt nên ánh sáng xuyên qua chiếu vào phần thịt Lớp tế bào biểu bì có màng ngồi dày có chức …… (2) cho phần bên phiến - Lớp tế bào biểu bì mặt có nhiều …… (3) Hoạt động …… (4) giúp cho trao đổi khí nước - Các tế bào thịt chứa nhiều …… (5) có chức thu nhận ánh sáng cần cho việc chế tạo chất hữu - Gân có chức …….(6) chất cho phiến Hướng dẫn học nhà - Học trả lời câu hỏi SGK TaiLieu.VN Page - Đọc mục “Em có biết” - Ơn lại kiến thức tiểu học: Chức lá, chất khí trì cháy - Làm thí nghiệm Bài Quang hợp Mang khoai lang làm thí nghiệm nhà đến lớp vào học sau - TaiLieu.VN Page ... Thoát nước B Hô hấp C Quang hợp, chế tạo chất hữu nuôi D Vận chuyển chất Bài học VB : Vì tự chế tạo chất dinh dưỡng cho ? Ta giải đáp điều hiểu rõ cấu tạo phiến lá. Hoạt động 1: Biểu bì Hoạt động... nhận ánh sáng cần cho việc chế tạo chất hữu - Gân có chức ……. (6) chất cho phiến Hướng dẫn học nhà - Học trả lời câu hỏi SGK TaiLieu.VN Page - Đọc mục “Em có biết” - Ôn lại kiến thức tiểu học: ... SGK trang 66 ? Cấu tạo thịt ? - Gồm nhiều tế bào có vách mỏng có lục lạp bên ? Vai trò lục lạp ? ? Lục lạp hình thành ? - Hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi mục , - Thu nhận ánh sáng để tạo chất
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Sinh học 6 bài 20: Cấu tạo trong của phiến lá, Giáo án Sinh học 6 bài 20: Cấu tạo trong của phiến lá

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay