Giáo án Sinh học 6 bài 20: Cấu tạo trong của phiến lá

6 14 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 09:41

GIÁO ÁN SINH HỌC Bài 20 : CẤU TẠO TRONG CỦA PHIẾN I Mục tiêu học: Kiến thức: - Hs biết đặc điểm bên phù hợp với chức phiến - Giải thích đặc điểm màu sắc mặt phiến Kỹ năng: - Rèn kĩ quan sát, nhận biết Thái độ: - Giáo dục hs yêu thích mơn II Phương pháp: - Trực quan, so sánh III Phương tiện: - Gv: Chuẩn bị H: 20.1;20.2 (mơ hình cấu tạo phiến lá) - HS: Xem kĩ nhà IV Tiến trình lên lớp: 1/ Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số HS 2/ Kiểm tra cũ: H: Nêu đặc điểm bên lá? Các cách xếp ?Ý nghĩa? 3/ Giảng mới: Vào bài: - Vì tự tạo chất dinh dưỡng cho cây? Ta giải đáp điều hiểu rõ cấu tạo bên phiến GV: Ghi tên lên bảng Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung học - Gv: Dẫn dắt: Cho hs quan sát H: 20.1 trả lời: H: Cấu tạo phiến gồm phần? TaiLieu.VN Page → phần: Biểu bì, thịt lá, gân - Gv: Chuyển ý: Chúng ta tìm hiểu phận củ phiến Biểu bì: Hoat động 1: Tìm hiểu cấu tạo chức biểu bì - GV treo tranh : lớp tế bào biểu bì mặt - Lớp tế bào biểu bì suốt, vách phía lớp tế bào biểu bì mặt dưới, trạng ngồi dày có chức bảo vệ cho ánh thái lỗ khí, yêu cầu HS quan sát, kết sáng xuyên qua hợp với nghiên cứu thơng tin SGK, tự nhận - Trên biểu bì (mặt lá) có nhiều lỗ khí biết kiến thức giúp trao đổi thoát nước H: Những đặc điểm lớp biểu bì phù hợp với chức bảo vệ phiến cho ánh sáng chiếu vào tế bào bên trong? - HS: Đặc điểm: tế bào khơng màu suốt, có vách dày, biểu bì có lỗ khí H: hoạt động lỗ khí giúp trao đổi khí nước? - HS: Hoạt động đóng mở lỗ khí - GV giải thích sơ chế đóng mở lỗ khí: ban ngày, quang hợp, CO2 tế bào giảm, lượng tạo ra, làm màng tế bào hạt đậu hấp thụ lượng TaiLieu.VN Page lớn ion từ tế bào bên cạnh, nhờ nước thẩm thấu vào tế bào hạt đậu, làm tế bào trương lên -> lỗ khí mở Ban đêm, qua hơ hấp tế bào sữ dụng hết lượng, tế bào nước, xẹp xuống -> lỗ khí đóng lại (Khi thiếu nước bị héo, lỗ khí đóng lại làm hạn chế nước cây) H:Tóm lại, biểu bì có cấu tạo nào? Chức gì? - HS trả lời, rút kết luận -Gv: Nhận xét, bổ sung, liên hệ thực tế tượng thoát nước qua lá: qua cánh rừng (Rừng Đặc dụng ĐăkHà), thấy có cảm giác mát nhờ thoát Thịt nước qua Hiện tượng đóng mở lỗ khí phụ thuộc vào nhiệt độ bên ngồi Hoạt động 2: Tìm hiểu cấu tạo chức thịt - Lớp tế bào thịt phía tế bào xếp sát nhau, có chứa nhiều lục lạp có - GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin chức thu nhận ánh sáng tổng hợp SGK, quan sát hình 20.4, tự thu nhận thơng chất hữu tin - Lớp tế bào thịt phía tế - HS quan sát hình, nghiên cứu thơng tin, bào xếp khơng sát nhau, chứa lục lạp có nhận biết kiến thức chức chứa trao đổi khí - GV yêu cầu HS lên mơ hình phần thịt - HS phần thịt mơ hình, HS lại theo dõi, nhận xét - GV yêu cầu nhóm thảo luận :So sánh TaiLieu.VN Page lớp tế bào thịt sát với lớp biểu bì mặt lớp tế bào thịt sát với lớp biểu bì mặt trả lời câu hỏi: H Chúng giống đặc điểm nào? Đặc điểm phù hợp với chức gì? H Hãy tìm điểm khác chúng H Lớp tế bào thịt phù hợp với chức chế tạo chất hữu cơ? Lớp tế bào thịt phù hợp với chức làchứa trao đổi khí? - HS thảo luận nhóm trả lời được: + Đều chứa diệp lục Chức giúp thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu + Khác nhau: Lớp tế bào phía trên: có dạng dài, xếp sát nhau, chứa nhiều lục lạp, xếp theo chiều thẳng đứng Lớp tế bào mặt dưới: dạng tròn, xếp khơng sát nhau, lục lạp, xếp lộn xộn + Lớp tế bào phía phù hợp với chức tơng hợp chất hữu cơ, lớp phía phù hợp với chức chứa trao đổi khí - GV u cầu nhóm trình bày câu, nhóm lại theo dõi, nhận xét, bổ sung H.Vậy thịt có cấu tạo chức gì? Gân lá: Gân nằm phần thịt lá, có mạch rây mạch gỗ Chức vận chuyển chất - HS trả lời, rút kết luận Hoạt động 3: Tìm hiểu cấu tạo chức TaiLieu.VN Page gân -Gv: Dùng mơ hình để giới thiệu phần gân lá, cho hs quan sát Yêu cầu: H: Gân có cấu tạo chức ? -Hs: Trả lời → Gv: Nhận xét, bổ sung 4/Củng cố: Hs: Đọc phần ghi nhớ sgk - GV treo bảng phụ có nội dung: - Bao bọc phiến lớp tế bào…………trong suốt nên ánh sáng xuyên qua chiếu vào phần thịt Lớp tế bào biểu bì có màng ngồi dày có chức năng……… cho phần bên phiến - Lớp tế bào mặt có nhiều………… Hoạt động…………của giúp cho trao đổi khí nước ngồi - Các tế bào thịt chứa nhiều……………có chức thu nhận ánh sáng cần cho việc chế tạo chất hữu - Gân có chức năng………………các chất cho phiến - HS điền sau: 1/ biểu bì; 2/ bảo vệ; 3/ lỗ khí; 4/ đóng mở; 5/ lục lạp; 6/ vận chuyển 5/ Hướng dẫn học nhà: - Học - Trả lời câu hỏi 1,2,3/SGK/tr67 - Đọc phần “em có biết” - Nghiên cứu 21, trả lời câu hỏi: + Việc bịt thí nghiệm giấy đen có ý nghĩa gì? + Phần thí nghiệm chế tạo tinh bột? Vì em biết? - Nghiên cứu thí nghiệm SGK, trả lời câu hỏi: TaiLieu.VN Page + Cành rong cốc chế tạo tinh bột ? + Hiện tượng chứng tỏ cành rong cốc thải chất khí? Đó khí gì? TaiLieu.VN Page ... xét, bổ sung H.Vậy thịt có cấu tạo chức gì? Gân lá: Gân nằm phần thịt lá, có mạch rây mạch gỗ Chức vận chuyển chất - HS trả lời, rút kết luận Hoạt động 3: Tìm hiểu cấu tạo chức TaiLieu.VN Page... nhận ánh sáng cần cho việc chế tạo chất hữu - Gân có chức năng………………các chất cho phiến - HS điền sau: 1/ biểu bì; 2/ bảo vệ; 3/ lỗ khí; 4/ đóng mở; 5/ lục lạp; 6/ vận chuyển 5/ Hướng dẫn học nhà:... lá, cho hs quan sát Yêu cầu: H: Gân có cấu tạo chức ? -Hs: Trả lời → Gv: Nhận xét, bổ sung 4/Củng cố: Hs: Đọc phần ghi nhớ sgk - GV treo bảng phụ có nội dung: - Bao bọc phiến lớp tế bào…………trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Sinh học 6 bài 20: Cấu tạo trong của phiến lá, Giáo án Sinh học 6 bài 20: Cấu tạo trong của phiến lá

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay