Giáo án Sinh học 6 bài 20: Cấu tạo trong của phiến lá

5 19 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 09:41

GIÁO ÁN SINH HỌC BÀI 20: CẤU TẠO TRONG CỦA PHIẾN I Mục tiêu học: Kiến thức: - Biết đặc điểm cấu tạo bên phù hợp với chức phiến - Giải thích đặc điểm màu sắc hai mặt phiến Kỹ năng: Rèn kỹ quan sát, so sánh, phân tích kênh hình Thái độ: u thích mơn học II Phương tiện dạy học: * GV:- Tranh vẽ hình 20.2, 20.3, 20.4 SGK - Tranh câm hình 20.1 SGK - Mơ hình cấu tạo phần phiến cắt ngang - Đề kiểm tra viết sẵn vào bảng phụ III Tiến trình dạy học: Ổn định: Kiểm tra: - Những đặc điểm chứng tỏ đa dạng? - HS lên mẫu vật thật phận nêu chức quan trọng lá? Bài mới: - Vì tự chế tạo chất dinh dưỡng cho cây? Ta giải đáp điều hiểu rõ cấu tạo bên phiến TaiLieu.VN Page - GV: Giới thiệu cho HS rõ chương trình Sinh học lớp 6, HS nghiên cứu cấu tạo chi tiết phiến dựa vào hình vẽ mơ hình - Giới thiệu cấu tạo phiến (cấu tạo chung – quan sát độ phóng đại nhỏ) - Cho HS đọc thông tin , quan sát hình 20.1 để nhận biết phần phiến vị trí phần GV treo tranh câm hình 20.1, HS lên thích vào tranh Cấu tạo phiến gồm phần: Biểu bì, thịt lá, gân Hoạt động 1: Biểu bì Hoạt động dạy Hoạt động hoc - GV giới thiệu cách quan sát cấu tạo chi - Quan sát hình 20.4 nhận xét xem biểu tiết loại tế bào (hình 20.4) Để bì cấu tạo gồm lớp tế bào thấy rõ cấu tạo tế bào biểu bì người ta bóc riêng lớp biểu bì phiến để quan sát, từ hình 20.2, 20.3 - Treo tranh hình 20.2, 20.3 hướng dẫn - HS đọc thơng tin SGK, quan sát tranh HS quan sát, kết hợp với thơng tin SGK vẽ hình 20.2, 20.3 trả lời câu hỏi suy nghĩ trả lời câu hỏi hình phần hoạt động Yêu cầu nêu được: - GV tổ chức thảo luận tồn lớp để tìm + Đặc điểm phù hợp với chức bảo câu trả lời GV gợi ý: vệ biểu bì gồm lớp tế bào có vách + Quan sát biểu bì mặt biểu bì ngồi dày, xếp sát mặt dưới, có khác nhau? + Đặc điểm phù hợp với việc để ánh sáng + Trạng thái lỗ khí chiếu qua: tế bào khơng màu, suốt - GV chốt lại TaiLieu.VN + Hoạt động đóng mở lỗ khí giúp Page Tiểu kết: trao đổi khí nước Tiểu kết: - Lớp tế bào biểu bì suốt, vách phía ngồi dày có chức bảo vệ - Trên biểu bì (nhất mặt dưới) có nhiều lỗ khí giúp trao đổi khí nước Hoạt động 2: Thịt Hoạt động dạy Hoạt động hoc - GV cho HS đọc thông tin, quan sát hình - Mỗi HS đọc thơng tin SGK, quan sát 20.4 SGK mơ hình tranh vẽ 20.4, suy nghĩ để trả lời câu - GV: Chốt lại: Tế bào thịt phía hỏi SGK đặc điểm lớp tế bào chứa nhiều lục lạp giúp cho phiến thịt ghi vào tập thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu - Trao đổi nhóm nhỏ để tìm câu trả lời cho - Thảo luận toàn lớp để hoàn thiện kiến thức Tiểu kết: Các tế bào thịt chứa lục lạp, gồm nhiều lớp: - Các tế bào thịt phía dạng dài, xếp sát nhau, chứa nhiều lục lạp phù hợp với chức thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu TaiLieu.VN Page - Các tế bào thịt phía dạng tròn, xếp khơng sát nhau, lục lạp phù hợp với chức chứa trao đổi khí Hoạt động 3: Gân Hoạt động dạy Hoạt động hoc - GV cho HS đọc thơng tin SGK, hình - HS thực lệnh trả lời câu hỏi 20.4 suy nghĩ trả lời câu hỏi Xác định vị trí, chức gân - Giải thích có số mặt có màu sẫm mặt dưới? GV: Giáo dục HS trồng chăm sóc Tiểu kết: Gân nằm xen phần thịt lá, bao gồm mạch gỗ mạch rây có chức vận chuyển chất Củng cố - Kiểm tra, đánh giá: - GV treo bảng phụ có ghi sẵn đề kiểm tra, hướng dẫn HS cách làm (Đề sách GV) - (Có thể làm tập trắc nghiệm) - Sau đổi chéo bài, GV nêu đáp án để HS tự chấm - GV tổng kết Dặn dò: - Học phần ghi nhớ SGK, trả lời câu hỏi - GV gợi ý đáp án câu trả lời khó * Rút kinh nghiệm: TaiLieu.VN Page TaiLieu.VN Page ...- GV: Giới thiệu cho HS rõ chương trình Sinh học lớp 6, HS nghiên cứu cấu tạo chi tiết phiến dựa vào hình vẽ mơ hình - Giới thiệu cấu tạo phiến (cấu tạo chung – quan sát độ phóng đại nhỏ) -... cách quan sát cấu tạo chi - Quan sát hình 20.4 nhận xét xem biểu tiết loại tế bào (hình 20.4) Để bì cấu tạo gồm lớp tế bào thấy rõ cấu tạo tế bào biểu bì người ta bóc riêng lớp biểu bì phiến để quan... tin , quan sát hình 20.1 để nhận biết phần phiến vị trí phần GV treo tranh câm hình 20.1, HS lên thích vào tranh Cấu tạo phiến gồm phần: Biểu bì, thịt lá, gân Hoạt động 1: Biểu bì Hoạt động dạy
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Sinh học 6 bài 20: Cấu tạo trong của phiến lá, Giáo án Sinh học 6 bài 20: Cấu tạo trong của phiến lá

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay