ĐỀ THI học kì II sử 11( 2013 2014 )

2 10 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 09:40

ĐỀ THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC: 2013- 2014 MÔN THI: LỊCH SỬ - LỚP 11 Thời gian: 45 phút ( Không kể thời gian giao đề) Câu 1: ( 3đ ) Trình bày hồn cảnh triệu tập, nội dung hội nghị Muy – ních Câu 2: ( 3đ ) Cho biết Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu công xâm lược Việt Nam? Sau thất bại Đà Nẵng Pháp lại chọn Gia Định làm mục tiêu công tiếp theo? Câu 3: ( 4đ ) Nêu nội dung Hiệp ước Hắc – măng 1883 - HẾT ĐÁP ÁN
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI học kì II sử 11( 2013 2014 ), ĐỀ THI học kì II sử 11( 2013 2014 )

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay