Đề tài nghiên cứu khoa học

23 19 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 08:51

Tranh chấp đất đai là những mâu thuẫn, bất đồng về quyền, lợi ích giữa những người sử dụng đất với nhau, giữa người sử dụng đất với các chủ đầu tư hoặc giữa các cơ quan quản lý nhà nước về đất đai với người sử dụng đất.Tranh chấp đất đai không chỉ ảnh hưởng tới lợi ích của người sử dụng đất, mà còn ảnh hưởng tới lợi ích của Nhà nước trong trường hợp một trong các bên tranh chấp không thực hiện nghĩa vụ của mình khi quyền của họ không được tôn trọng và bảo đảm. Bên cạnh đó, việc tranh cấp đất đai còn làm tổn hại đến tâm lý, tình cảm và tính đoàn kết tương thân, tương ái của người sử dụng đất, từ đó có thể gây mất ổn định xã hội, làm cho việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước không triệt để. Vấn đề giải giải tranh chấp đất đai Trà Vinh CHƯƠNG I: LỜI GIỚI THIỆU “Bán bà xa mua láng giềng gần” câu thành ngữ nhắc nhở người phải ln biết q trọng tình làng nghĩa xóm Thế nhưng, đơi tranh chấp lối chung mà mối quan hệ khơng trước Những người hàng xóm thân tình, hữu ái, tối lửa tắt đèn có nhau, bình thường cho vài ba mét đất chuyện nhỏ Ở Việt Nam, đất đai đặc biệt coi tài sản quyền tài sản có giá trị Đất đai vấn đề lớn công tác quản lý đất đai Nhà nước với xúc đất quý vàng, lúc phát sinh nhiều hệ lụy Lợi ích đặt lên hàng đầu, nhu cầu đất đai ngày tăng, nhiều tranh chấp, mâu thuẫn đất đai diễn Mặc dù vấn đề đất đai Đảng Nhà nước ta quan tâm Nhưng, thực tế trình sử dụng quan hệ đất đai có nhiều biến động, vấn đề giải tranh chấp đất đai, ngày trở nên xúc phức tạp, vùng nơng thơn họ có bất đồng, mâu thuẫn hay xung đột lợi ích, quyền nghĩa vụ chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật đất đai Tỉnh Trà Vinh nằm phía Đơng Nam đồng sơng Cửu Long, sông lớn sông Cổ Chiên sông Hậu.với mặt giáp biển (dài 65km), nơi có cửa sơng (Cung Hầu Định An) Địa hình Trà Vinh mang tính chất vùng đồng ven biển,…Nhìn chung địa hình thuận lợi cho sản xuất nơng nghiệp tỉnh có nhiều khu du lịch, vui chơi giải trí, danh lam thắng cảnh nhiều đền, nhiều chùa với 140 chùa Khơme, 50 chùa Việt Nam 50 chùa Trung Hoa Thuận lợi cho ngành Nông – lâm – thuỷ sản phát triển nhanh kinh tế tỉnh Song song với phát triển tình hình đất đai trở nên có giá tình trang tranh chấp đất đai tăng đột ngột năm gần Có thể khẳng định việc giải tranh chấp đất đai loại cơng việc khó khăn, phức tạp công tác giải tranh chấp dân nói GVHD: THs Trương Tấn Tài SVTH: Phùng Minh Tấn Vấn đề giải giải tranh chấp đất đai Trà Vinh chung Với lý việc khẩn trương đưa giải pháp giải tranh chấp đất đai ngành, chức quản lý đất đai theo pháp luật cần thiết nên nhóm tác giả định chọn đề tài là: “ Vấn đề giải tranh chấp về đất đai ở Trà Vinh” Để góp phần sáng tỏ vấn đề đồng thời phục vụ công tác học tập nghiên cứu, phân tích thực trạng tìm số giải pháp để hạn chế vấn đề tranh chấp đất đai địa phương Mục tiêu nghiên cứu của đề tài Phân tích thực trang dẫn đến tranh chấp đất đai Xây dựng số giải pháp giải nhằm hạn chế tthấp tình trạng tranh chấp đất đai địa phương Nội dung nghiên cứu của đề tài Xác định nguyên nhân dẫn đến tranh chấp, địa phương Đánh giá hậu việc xảy tranh chấp đến phát triển xã hội Đề giải pháp giải hạn chế thấp tình trạng tranh chấp đất đai địa phương GVHD: THs Trương Tấn Tài SVTH: Phùng Minh Tấn Vấn đề giải giải tranh chấp đất đai Trà Vinh CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ LUẬN I Khái niệm và đặc điểm của tranh chấp đất đai Tranh chấp đất đai Tranh chấp đất đai mâu thuẫn, bất đồng quyền, lợi ích người sử dụng đất với nhau, người sử dụng đất với chủ đầu tư quan quản lý nhà nước đất đai với người sử dụng đất Tranh chấp đất đai không ảnh hưởng tới lợi ích người sử dụng đất, mà ảnh hưởng tới lợi ích Nhà nước trường hợp bên tranh chấp không thực nghĩa vụ quyền họ khơng tơn trọng bảo đảm Bên cạnh đó, việc tranh cấp đất đai làm tổn hại đến tâm lý, tình cảm tính đồn kết tương thân, tương người sử dụng đất, từ gây ổn định xã hội, làm cho việc thực sách, pháp luật Nhà nước không triệt để Một số khái niêm có liên quan a Sử dụng đất khơng mục đích: hành vi sử dụng đất khơng với mục đích sử dụng, loại đất ghi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất định giao đất, định cho thuê đất, định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất giấy tờ khác quyền sử dụng đất quy định khoản 1, Điều 50 Luật Đất đai b Lấn đất việc người sử dụng đất tự chuyển dịch mốc giới ranh giới đất để mở rộng diện tích đất c Chiếm đất: việc sử dụng đất mà khơng quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chủ sử dụng đất cho phép sử dụng việc sử dụng đất GVHD: THs Trương Tấn Tài SVTH: Phùng Minh Tấn Vấn đề giải giải tranh chấp đất đai Trà Vinh Nhà nước tạm giao mượn đất hết thời hạn tạm giao, mượn đất mà không trả lại đất d Thu hồi đất Thu hồi đất việc Nhà nước định hành để thu lại quyền sử dụng đất thu lại đất giao cho tổ chức, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn quản lý theo quy định Luật đ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giấy chứng nhận quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người sử dụng đất để bảo hộ quyền lợi ích hợp pháp người sử dụng đất e Hủy hoại đất đai Hủy hoại đất hành vi làm biến dạng địa hình, làm suy giảm chất lượng đất, gây ô nhiễm đất làm giảm khả sử dụng đất theo mục đích xác định f Nộp tiền sử dụng đất Tiền sử dụng đất số tiền mà người sử dụng đất phải trả trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất diện tích đất xác định II Tình hình tranh chấp lĩnh vực đất đai năm 2008 đến Thống kê số liệu tranh chấp đất đai của tỉnh Nhà nước ta cố gắng việc giải tranh chấp đất đai nhằm ổn định tình hình trị, xã hội, hệ thống văn pháp luật đất đai ngày sữa đổi, bổ sung hoàn thiện, quy định việc giải tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền Ủy Ban Nhân Dân Tòa án nhân Dân ( điều 136 Luật đất đai 2003).Các Tranh chấp đất đai diễn gay gắt phát sinh hầu hết đại phương Tính bình quân nước tranh chấp đất đai chiếm từ 55-60% chí nhiều tỉnh GVHD: THs Trương Tấn Tài SVTH: Phùng Minh Tấn Vấn đề giải giải tranh chấp đất đai Trà Vinh phía nam chiếm từ 70-80% tranh chấp dân phát sinh (Thành Phố Hồ Chí Minh, An Giang, Long An, Đồng Tháp…) Riêng địa bàn tỉnh Trà Vinh có huyện Thành phố tổng cộng 402 Các trường hợp sử dụng khơng mục đích giao: 95 trường hợp, chuyển đổi đất nông nghiệp sang sử dụng vào mục đích khác trái pháp luật 30 vụ Cấp huyện xử lý 50 trường hợp với hình thức xử lý: lập biên phạt cảnh cáo, cưỡng chế dỡ bỏ 30 trường hợp Các trường hợp lấn chiếm đất đai: 22 vụ xử lý 16 vụ Trong cấp xã, phường, thị trấn xử lý 10 trường hợp Với hình thức xử lý: + Thu hồi 03 trường hợp + Lập biên kiểm tra, xử lý dỡ bỏ công trình xây dựng trả lại trạng 06 trường hợp + Đối với trương hợp tồn đọng Ủy Ban nhân dân xã phường tiếp tục kiểm tra có biện pháp kiên xử lý Các trường hợp chuyển nhượng trái pháp luật: Tổng số 285 trường hợp chuyển nhượng đất nơng nghiệp 172 trường hợp phân theo thời gian chuyển nhượng: + Chuyển nhượng từ 2007 đến ngày 2010 có 193 trường hợp, chuyển nhượng đất nơng nghiệp 115 trường hợp + Chuyển nhượng từ ngày 2010 đến 92 trường hợp, đất nơng nghiệp 57 trường hợp Đã xử lý 50 trường hợp với hình thức : 38 trường hợp thu tiền sử dụng đất, thuế, lệ phí Ủy Ban nhân dân Thành phố định hợp thức hóa quyền sử dụng đất cấp giấy chứng nhận, 12 trường hợp báo cáo cấp có thẩm quyền định thu hồi Theo thống kê Thanh tra nhà nước năm có hàng trăm vụ gởi đon xin giải tranh chấp vượt cấp liên quan đến đất đai Kết giải tranh chấp đất đai quan nhàn nước có thẩm quyền năm năm gần Năm Tranh chấp về đât đai Tổng số việc Vụ việc giải GVHD: THs Trương Tấn Tài Tỷ lệ(%) SVTH: Phùng Minh Tấn Vấn đề giải giải tranh chấp đất đai Trà Vinh 2007 2008 2009 2010 2011 80 40 50 86 39 45.3 97 50 51.5 115 80 69.6 110 70 63.6 Các điều luật có liên quan giải tranh chấp đất đai Điều 135 Hoà giải tranh chấp đất đai Nhà nước khuyến khích bên tranh chấp đất đai tự hồ giải giải tranh chấp đất đai thơng qua hoà giải sở Tranh chấp đất đai mà bên tranh chấp khơng hồ giải gửi đơn đến Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn có trách nhiệm phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức thành viên Mặt trận, tổ chức xã hội khác để hoà giải tranh chấp đất đai Thời hạn hoà giải ba mươi ngày làm việc, kể từ ngày Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nhận đơn Kết hoà giải tranh chấp đất đai phải lập thành biên có chữ ký bên tranh chấp xác nhận Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất Trường hợp kết hoà giải khác với trạng sử dụng đất Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn chuyển kết hoà giải đến quan nhà nước có thẩm quyền để giải theo quy định quản lý đất đai Điều 136 Thẩm quyền giải tranh chấp đất đai Tranh chấp đất đai hoà giải Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn mà bên bên đương khơng trí giải sau: Tranh chấp quyền sử dụng đất mà đương có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có loại giấy tờ quy định khoản 1, Điều 50 Luật tranh chấp tài sản gắn liền với đất Tồ án nhân dân giải quyết; Tranh chấp quyền sử dụng đất mà đương khơng có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khơng có loại giấy tờ quy định khoản 1, Điều 50 Luật giải sau: GVHD: THs Trương Tấn Tài SVTH: Phùng Minh Tấn Vấn đề giải giải tranh chấp đất đai Trà Vinh a) Trường hợp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh giải lần đầu mà bên bên đương không đồng ý với định giải có quyền khiếu nại đến Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giải quyết; định Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương định giải cuối cùng; b) Trường hợp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giải lần đầu mà bên bên đương không đồng ý với định giải có quyền khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường; định Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường định giải cuối Điều Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu Các hình thức xử phạt bao gồm: a) Cảnh cáo; b) Phạt tiền Hình thức xử phạt bổ sung tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để vi phạm hành chính; tước giấy phép, chứng hành nghề định giá; cấm hành nghề tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Biện pháp khắc phục hậu áp dụng xử phạt vi phạm hành đất đai buộc khơi phục lại tình trạng đất trước vi phạm; buộc khắc phục tình trạng làm suy giảm đất, khắc phục việc thải chất độc hại vào đất; buộc trả lại diện tích đất nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, nhận góp vốn quyền sử dụng đất; tịch thu lợi ích có vi phạm; buộc phải thực thủ tục hành theo quy định pháp luật đất đai; buộc phải cung cấp thông tin, giấy tờ, tài liệu chấp hành yêu cầu tra, kiểm tra.( Nghị định 105/2009/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành lĩnh vực đất đai Chính phủ ban hành) Các văn áp dụng giải tranh chấp đất đai + Nghị Định 181/2004/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai + Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/08/2009 quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư GVHD: THs Trương Tấn Tài SVTH: Phùng Minh Tấn Vấn đề giải giải tranh chấp đất đai Trà Vinh + Nghị định 84/2007/NĐ-CP quy định bổ sung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất giải khiếu nại đất đai + Nghị định 105/2009/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành lĩnh vực đất đai Chính phủ ban hành III Một vài kinh nghiệm về giải tranh chấp đất đai ở số nước 1.Trung Quốc Theo quy định Luật quản lý đất đai Trung Quốc, việc giải tranh chấp đất đai thể theo chế sau: Khi phát sinh tranh chấp đất đai người dân có xu hướng tự thương lượng với thơng qua hòa giải nhằm tìm giải pháp thích hợp Quốc vụ viện thay mặt Nhà nước đạo thực tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai, Bộ Đất đai Tài nguyên quan thuộc Quốc vụ viện giao trách nhiệm ban hành văn pháp luật giải tranh chấp đất đai Trường hợp vụ tranh chấp khơng thể hòa giải vụ việc chuyển sang Ủy ban nhân dân cấp để giải Đầu tiên Uỷ Ban nhân dân đưa khuyến nghị Nếu bên khơng đồng ý Uỷ Ban nhân dân có quyền đưa định Quyết định có hiệu lực thi hành bên khơng có kháng cáo lên Ủy Ban nhân dân cấp trực tiếp Quyết định quan quản lý cấp trực tiếp có hiệu lực thi hành Về tái định cư, khu tái định cư khu nhà xây dựng đồng kịp thời, thường xuyên đáp ứng yêu cầu nhiều loại hộ với nhu cầu sử dụng khác 2.Thái Lan Thái Lan đất nước cho phép hình thức sở hữu cá nhân đất đai, nguyên tắc Nhà nước tổ chức lấy đất để làm việc phải có thỏa thuận sử dụng đất chủ dự án với chủ sử dụng khu đất (chủ sở hữu) sở hợp đồng Về giá đất để làm bồi thường thiệt hại, bên mức giá Ủy ban Chính phủ xác định sở thực tế giá thị trường GVHD: THs Trương Tấn Tài SVTH: Phùng Minh Tấn Vấn đề giải giải tranh chấp đất đai Trà Vinh Singapore Nhà nước đóng vai trò trung tâm quy hoạch thị, có toàn quyền định vấn đề quy hoạch thị Sau có quy hoạch, nhà nước thu hồi đất giao đất (bán cho thuê) cho công ty (nhà nước tư nhân) thực quy hoạch chi tiết Quy hoạch công bố trước thu hồi đất -3 năm Nhà nước không cho phép chủ đầu tư mua bán lại mảnh đất giao, trừ số trường hợp đặc biệt Phát triển quốc gia nhà ở, nhà tái định cư nhà nước thu hồi đất sử dụng cho mục đích quốc gia, người bị thu hồi đất hoàn toàn yên tâm khoản hỗ trợ theo quy định, người bị thu hồi đất bố trí hộ hơn, đẹp hơn, chí có trường hợp diện tích tái định cư rộng Các dạng tranh chấp đất đai phổ biến Căn vào tính chất pháp lý tranh chấp, phân thành dạng chủ yếu sau: a.Tranh chấp quyền sử dụng đất: Loại tranh chấp thường bên tự ý thay đổi hai bên không thống xác định với ranh giới sử dụng đất: Tranh chấp quyền sử dụng đất , tài sản gắn liền với đất quan hệ thừa kế, ly hôn vợ chồng Đòi lại đất, tài sản gắn liền với đất người thân giai đoạn trước mà qua điều chỉnh ruộng đất cấp cho người khác Tranh chấp dồng bào dân tộc dịa phương với đồng bào xây vùng kinh tế mới, với lâm trường, nông trường tổ chức sử dụng đất khác b Tranh chấp về quyền và nghĩa vụ phát sinh trình sử dụng đất Việc bên vi phạm nghĩa vụ cản trở việc thực quyền bên phát sinh tranh chấp, thường thể hình thức: GVHD: THs Trương Tấn Tài SVTH: Phùng Minh Tấn Vấn đề giải giải tranh chấp đất đai Trà Vinh Tranh chấp trình thực hợp đồng chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, chấp, bảo lãnh, góp vốn giá trị quyền sử dụng đất Tranh chấp việc bồi thường giải phóng mặt Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích an ninh, quốc phòng, lợi ích cộng đồng c Tranh chấp về mục đích sử dụng đất Nhiều tranh chấp quyền sử dụng đất dẫn đến tranh chấp địa giới hành Loại tranh chấp thường xảy hai quan hành cấp với nhau, tập trung nơi có nguồn khai thác kinh tế trọng yếu, vùng có địa giới khơng rõ ràng, khơng có mốc giới có vị trí quan trọng Giáo trình luật đất đai, Trần Thị Cúc, Nguyễn Thị Phượng ,2009, học viện hành quốc gia, 240 trang IV NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI Nguyên nhân khách quan Khi đất nước chuyển sang kinh tế thị trường với thay đổi chế quản lý làm cho đất đai ngày trở nên có giá trị Dưới góc độ kinh tế, đất đai coi loạt hàng hóa trao đổi thị trường theo quy luật cung cầu, quy luật giá trị Đây quy luật tự nhiên, đất lại không thừa nhận cách dễ dàng nước ta thời gian dài Từ nhà, đất trở nên có giá trị cao tác động đến tâm lý nhiều người dẫn đến tình trang tranh chấp đòi lại nhà, đòi lại đất mà trước bán, cho thuê, cho mượn bị tịch thu giao cho người khác sử dụng thực số sách đất đai giai đoạn trước mà khơng có văn xác định việc sử dung đất ổn định họ Nguyên nhân chủ quan a Về chế quản lý đất đai Trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước đất đai bị bng lỏng, nhiều sơ hở, có phạm sai lầm, giải tùy tiện, sai pháp luật GVHD: THs Trương Tấn Tài 10 SVTH: Phùng Minh Tấn Vấn đề giải giải tranh chấp đất đai Trà Vinh Trong chế quản lý tập trung, nhà nước phân công phân cấp cho nhiều ngành, đẫn đến việc quản lý đất đai thiếu chặt chẽ, nhiều sơ hở Trong chế thị trường, nhà nước thống quản lý đất đai theo quy hoạch chung, có phân cơng, phân cấp trách nhiệm quản lý đất đai rõ, nhiên, thực tế tồn nhiều sai phạm, non trình độ quản lý đội ngũ cán làm công tác quản lý đất đai Điều góp phần làm xuất nhiều tranh chấp đất đai phức tạp, khó giải Quy hoạch sử dụng đất đai chưa vào nề nếp, nên nhiều trường hợp sử dụng đất khơng hợp lý khó bị phát Khi phát khơng bị xử lý kịp thời Nhiều địa phương có nhận thức lệch lạc sách đất đai, quản lý dất đai nặng nề biện pháp mệnh lệnh hành mà chưa ý đến biện pháp quản lý Một số nơi ban hành văn pháp lý đất đai không rõ ràng, chủ trương sai lầm số cán làm cho phận nhân dân hiểu lầm b Về công tác lãnh đạo đạo Công tác lãnh đạo, đạo việc giải tranh chấp đất đai nhiều nơi cảnh giác lơ sổ sách Chẳng sổ sách hồ sơ đất đai không đầy đủ, mà việc đăng ký nhân khẩu, hộ nông thôn chưa chặt chẽ, kẻ xấu có điều kiện để hoạt động dễ dàng Khi phát kẻ cầm đầu, tổ chức gây rối, kích động vi phạm pháp luật lúng túng ứng xử, nương nhẹ thi hành pháp luật, không tổ chức lực lượng quần chúng cốt cán đấu tranh với biểu tiêu cực, mà trái lại để quần chúng bị bọn xấu lơi kéo c.Về đường lối sách pháp luật đất đai Chính sách đất đai sách khác có liên quan đến đất đai chua đồng bộ, có mặt khơng rõ ràng biến động Thực tế áp dụng sách tùy tiện dẫn đến tình trạng: Người có khả sản xuất nơng nghiệp thiếu ruộng đất ngược lại, người có ruộng lại khơng có khả nhu cầu sản xuất, để đất đai hoang hóa sử dụng đất hiệu Tình trạng người nơng dân phải đô thị bán sức lao động, gây ổn định cấu lao động sản xuất có nguyên nhân từ việc thiếu đất để sản xuất GVHD: THs Trương Tấn Tài 11 SVTH: Phùng Minh Tấn Vấn đề giải giải tranh chấp đất đai Trà Vinh `````````````````````````````` Bên cạnh đó, việc nhà nước chia, tách, nhập thành lập đơn vị hành năm gần dẫn đến việc phân địa giới hành khơng rõ ràng, cụ thể làm cho tình hình tranh chấp đất đai ngày phức tạp gay gắt c Về công tác tuyên truyền, giáo dục và phổ biến pháp luật Công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật đất đai chưa coi trọng làm cho nhiều văn pháp luật đất đai Nhà nước chưa phổ biến sâu rộng nhân dân Tuy nhiên, việc tranh chấp đất đai địa phương khác có ngun nhân đặc thù việc tìm nguyên nhân phải vào thực tế sử dụng đất, phong tục tạp quán địa phương để xây dựng giải pháp tốt nhằm giải có hiệu vụ ttranh chấp Song thực tế khía cạnh chưa quan nhà nước xem xét (http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/giai-quyet-tranh-chap-dat-dai-qua- 1228973.html ngày 21/8/2012) V THỰC TRANG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐÂT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH Trong năm gần tình hình tranh chấp đát đai nhân nhân dân tồn tỉnh có xu hướng gia tăng số lượng lẫn mức độ phức tạp đặc biệt xuất tình trang khiếu kiện đơng người, khiếu kiện vượt cấp lên tới trung ương, làm ảnh hưởng phần tới trật tự an tồn trị xã hội địa phương Theo thống kê ủy ban Thanh tra tỉnh Trà Vinh Hằng năm có 100 vụ tranh chấp liên quan đến đất đai (chiếm 65% tổng số vụ việc công dân gởi đơn đến quan nhà nước Riêng tra nhà nước hang năm tiếp nhận từ 40-50 vụ vượt cấp liên quan đến đất đai Ở huyện: Tranh chấp đất đai thường tập trung vào dang chủ yếu sau: Tranh chấp lối đi, ngõ xóm, ranh giới đất ở, đất vườn hai hộ liền kề GVHD: THs Trương Tấn Tài 12 SVTH: Phùng Minh Tấn Vấn đề giải giải tranh chấp đất đai Trà Vinh Tranh chấp quyền sử dung đất Tranh chấp người sử dụng đất với ranh giới vùng đất phép sử dụng quản lý Loại tranh chấp thương bên tự ý thay đổi hai bên không xác định với Vụ án cụ thể: Ơng Nhỏ có người rể anh Cao Văn Suất anh Bùi Văn Cộng Năm 1989, trước Hồng Kông, anh Suất bán nhà toàn khu đất diện tích khoảng 600m2 thuộc quyền sử dụng đất cho anh Cộng Văn bán đất có xác nhận Chủ tịch Uỷ Ban Nhân Dân xã Hòa Lợi Từ năm 1989 tới quyền địa phương ln công nhận quyền sử dụng mảnh đất anh Cộng thời gian sử dụng đất anh Cộng đóng thuế đầy đủ cho Nhà nước Năm 1992 anh Suất từ Hồng Kông Việt Nam Năm 1994 anh Cộng có xây dựng lại tồn nhà cửa khu đất mua anh Suất từ năm 1989 Năm 2008, anh Suất đưa đơn kiện Tòa án nhân dân huyện Châu Thành đòi lại mảnh đất với nội dung đơn kiện: Mảnh đất anh Suất gửi cho ông Bùi Văn Nhỏ (bố vợ) trông coi hộ, chưa bán cho anh Cộng anh Suất đòi lại quyền sử dụng mảnh đất Tham gia phiên tòa với tư cách người làm chứng, ơng Nhỏ khẳng định, mảnh đất anh Suất không gửi ông Nhỏ trông coi hộ, mà anh Suất bán toàn mảnh đất cho anh Cộng, có giấy tờ mua bán đất đầy đủ, có xác nhận Uỷ Ban Nhân Dân xã Hòa Lợi Tòa án nhân dân huyện Châu Thành tuyên án sơ thẩm công nhận quyền sở hữu anh Cộng Tuy nhiên, năm 2011 anh Suất tiếp tục gửi đơn kháng cáo đến Tòa án nhân dân Thành phố Trà Vinh Tòa án nhân dân thành phố xét xử phúc thẩm, nhận định giấy tờ văn mua bán mảnh đất không hợp pháp, tuyên án phúc thẩm buộc anh Cộng trả lại mảnh đất cho anh Suất (Nguồn từ phòng tài nguyên huyện Châu Thành) Tranh chấp đất nông nghiệp phân chia theo Nghị Định 64/CP GVHD: THs Trương Tấn Tài 13 SVTH: Phùng Minh Tấn Vấn đề giải giải tranh chấp đất đai Trà Vinh Tranh chấp đòi lại ruộng đất cũ trước vào Hợp Tác Xã (ví dụ: đất ao thuộc sở hữu người dân trước năm 1960 vào hợp tác xã quay lại đòi) trường hợp xảy nhiều huyên Duyên Hải, Cầu Kè, Càng Long Chủ cũ đòi lại ruộng đất người mượn sản xuất cho nhờ, người mượn đem bán cho thuê lại, người chủ cũ xúc đòi lại xảy tranh chấp… Chủ cũ đòi lại đất “hương hỏa” đất nhờ người khác trông coi, người nhờ trông coi qua thời gian dài coi mình, chủ cũ có nhu cầu sử dụng nên đòi lại xảy tranh chấp Xảy phổ biến huyện Cầu Ngang, Trà cú, xã Long Đức Anh Chị e đòi thừa kế quyền sử dụng đất cha mẹ để lại Xảy phổ biến tất cấc huyện tỉnh Trà Vinh Tranh chấp hợp đồng, cầm cố chấp Ví dụ vụ án: Tháng 3-1999, ơng R có mua ơng Đ (ngụ ấp Ơ Chích xã Thơng Hòa huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) miếng đất có diện tích gần 150 m Để né bớt tiền thuế, hai bên thỏa thuận khơng đưa 35 m2 đất phía trước nhà vào hợp đồng mua bán Tuy chưa công chứng chưa làm thủ tục sang tên giao đủ tiền nên ông R ông Đ giao đất Sau đó, ơng R cải tạo lại nhà, xây tường xung quanh mà không bị gia đình ơng Đ phản đối Năm 2000, nghe nói quy định thuế thay đổi, hai bên làm lại hợp đồng mua bán lần hai bên ghi diện tích nhà, khơng ghi diện tích khn viên đất Đến tháng 12-2000, ông R Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Trà Vinh cấp “giấy đỏ” với gần 150 m2 đất Về phía ơng Đ., sau bán bớt phần đất ơng lại 175 m2 đất Năm 2007, ông Đ vợ bà T Ủy Ban Nhân Dân huyện Cầu Kè cấp “giấy đỏ” cho phần đất Vụ việc tưởng êm xuôi ông Đ qua đời vào đầu năm 2008 Bấy giờ, bà T dùng hợp đồng tay năm 1999 để khởi kiện ông R đòi lại 35 m2 đất mà theo họ ơng Đ nhận dư Ngày 9-1-2009, Tòa án Nhân dân mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Cho hai bên mua bán khơng đầy đủ diện tích, Tòa án Nhân Dân huyện xử buộc ơng R GVHD: THs Trương Tấn Tài 14 SVTH: Phùng Minh Tấn Vấn đề giải giải tranh chấp đất đai Trà Vinh toán cho bà T 224 triệu đồng giá trị 35 m đất Không đồng ý với cách xét xử nói trên, ơng R kháng cáo (Nguồn từ Phòng tài nguyên huyện Cầu Kè) Sai hình thức lẫn nội dung Hợp đồng có chữ ký ông Đ (đại diện bên bán) ông R (đại diện bên mua) mà chữ ký vợ ơng Đ vợ ơng R Ngồi ra, hợp đồng vi phạm quy định hình thức ghi năm mà không ghi ngày, tháng Mặt khác, hồ sơ xin cấp “giấy đỏ” ông Đ lập sau (năm 2006) thể ơng Đ lại 175 m2 đất khơng có 35 m2 đất tranh chấp Tòa phúc thẩm bác kháng nghị Viện Kiểm Sát Nhân Dân Trà Vinh giữ nguyên định án sơ thẩm Theo Viện Kiểm Sát Nhân Dân Thành Phố Trà Vinh, án phúc thẩm xử khơng hợp lý Vì khơng có để buộc ơng R phải trả lại 35 m 2đất gia đình ơng Đ từ bỏ quyền sử dụng số đất kể từ ký tứ cận cho ông R làm giấy đỏ Viện Kiểm Sát Nhân Dân Thành Phố Trà Vinh gửi văn đề nghị Viện Kiểm Sát Nhân Dân tối cao kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm để hủy hai án sơ thẩm, phúc thẩm đình giải vụ án GVHD: THs Trương Tấn Tài 15 SVTH: Phùng Minh Tấn Vấn đề giải giải tranh chấp đất đai Trà Vinh VIII MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ HẠN CHẾ TRANH CHAP ĐẤT ĐAI KÉO DÀI , PHỨC TẠP Một là, phải tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại với công dân để giải đảm bảo xác, khách quan có tình, có lý có tính thuyết phục cao Đối với trường hợp giải thoả đáng, sách, pháp luật, quan chức năng, có thẩm quyền phải phối hợp với quan, đoàn thể nhân dân địa phương giải thích, động viên, thuyết phục họ thực chấm dứt khiếu nại Đối với người có vai trò chủ chốt đồn khiếu kiện đơng người cố tình lợi dụng khiếu nại để kích động, lơi kéo khiếu nại trái pháp luật phải kiên xử lý theo quy định Hai là, phải nắm tình hình tranh chấp, khiếu kiện phạm vi quản lý ngành, địa phương để kịp thời giải quyết, vụ khiếu kiện đông người; việc giải phải thực từ sở, hạn chế khiếu nại vượt cấp; không để vụ việc diễn biến phức tạp trở thành khiếu kiện đông người Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để nâng cao hiệu lực, hiệu công tác giải khiếu nại, tố cáo thủ trưởng cấp, ngành việc chấp hành pháp luật khiếu nại, tố cáo Kiên xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thiếu trách nhiệm công tác giải khiếu nại, tố cáo công dân người lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để kích động, lơi kéo gây rối làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự an toàn xã hội Bốn là, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho công dân để họ thực quyền khiếu nại, tố cáo quy định pháp luật; hạn chế khiếu kiện không quan thẩm quyền giải khiếu kiện đông người, vượt cấp trái với quy định pháp luật khiếu nại, tố cáo nhằm góp phần giữ vững an ninh trị, trật tự an toàn xã hội, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương (vibonline.com.vn/Phobienphapluat/ Đac san tuyên truyen ve ttranh chap đat dai giai quyet tranh chap 24/03/2012) GVHD: THs Trương Tấn Tài 16 SVTH: Phùng Minh Tấn Vấn đề giải giải tranh chấp đất đai Trà Vinh CHƯƠNG III PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU I.Thời gian địa điểm Thời gian sáu tháng 11/2012 đến 05/2013 Địa điểm thực nghiên cứu huyện địa bàn Thành Phố Trà Vinh II Đối tượng và khách thể nghiên cứu Đối tượng tranh chấp đất đai người sử dụng đất đai địa bàn tỉnh Trà Vinh Khách thể người có quyền quản lý, quyền sử dụng đất đai III Phạm vi nghiên cứu Giới hạn nghiên cứu: số huyện Tiểu Cần, Cầu Ngang, Châu Thành, Càng Long, Cầu Kè, Duyên Hải, Trà Cú thành phố Trà Vinh IV Phương pháp thu thập liệu Thực trạng giải tranh chấp đất đai Trà Vinh Sử dụng phương pháp khảo sát Nội dung cần khảo sát vấn đề tranh chấp đất đai địa phương bất đồng, mâu thuẫn hay xung đột lợi ích bên tranh chấp Mục đích khảo sát Nhằm hiểu rõ vấn đề tranh chấp địa phương góp phần tìm giải pháp để hạn chế tình hình tranh chấp gây ổn đinh, hoang mang cho người dân Đối tượng khảo sát: Trưởng ban nhân dân ấp ấp x xã x (huyện, thành phố); Chủ tịch xã x (huyện, thành phố) Thành viên hội đồng hòa giải xã x (huyện, thành phố) Câu hỏi khảo sát 3.Câu hỏi khảo sát + Bản câu hỏi Xin bạn điền vào phiếu điều tra này, thông tin cần thiết giúp thống kê số liệu tranh chấp đất đai số địa phương địa bàn tỉnh Trà Vinh GVHD: THs Trương Tấn Tài 17 SVTH: Phùng Minh Tấn Vấn đề giải giải tranh chấp đất đai Trà Vinh Giới tính  Nam   Nữ Độ tuổi  Từ 20 đến 35  Từ 46 đến 55  Từ 36 đến 45  Từ 55 trở lên Nghề nghiệp Cán công nhân viên nhà nước Cán ấp Khác Ở địa phương anh/chị có thường xuyên xảy vụ việc tranh chấp đất đai hay không? Có Khơng Q trình tun truyền pháp luật đất đai địa phương anh chị có thường xuyên kịp thời khơng? Có  khơng Trình tự thủ tục giải tranh chấp đất đai có đảm bảo thời gian quy định pháp luật hay khơng? Có Khơng Anh/chị cho biết tình hình tranh chấp đất đai địa phương diễn Phức tạp Khá phức tạp Rất phức tạp Việc giải tranh chấp đất đai địa phương không dứt điểm, kéo dài dẫn đến hậu pháp lý nào? Khiếu kiện đông người Gây trật tự xã hội Tốn thời gian Hậu khác Theo anh/chị trường hợp tranh chấp đất đai phổ biến địa phương? Tranh chấp quyền sử dụng đất Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng GVHD: THs Trương Tấn Tài 18 SVTH: Phùng Minh Tấn Vấn đề giải giải tranh chấp đất đai Trà Vinh Tranh chấp thừa kế Tranh chấp khác 10 Khi có đơn thưa vượt cấp xảy với vai trò người quản đất đai địa phương anh chị xử lý nào? Không nhận đơn Nhận đơn làm phiếu chuyển Hướng dẫn nộp đơn nơi quy định 11 Khi người dân có yêu cầu muốn hướng dẫn lĩnh vực đất đai anh/chị làm nào? Khơng nhiệt tình hướng dẫn Nhiệt tình hướng dẫn Rất nhiệt tình hướng dẫn 12 Với cương vị người quản lý đất đai anh/chị làm để hạn chế tình trạng tranh chấp đất đai? Tuyên truyền phổ biến pháp luật Phát tờ rơi pháp luật đất đai Tổ chức buổi tư vấn đất đai 13 Theo anh/ chị phương pháp cách thức hòa giải sở đạt hiệu nào? Không hiệu Hiệu không cao Rất hiệu 14 Anh/ chị cho biết thuận lợi khó khăn việc giải tranh chấp đất đai địa phương? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… GVHD: THs Trương Tấn Tài 19 SVTH: Phùng Minh Tấn Vấn đề giải giải tranh chấp đất đai Trà Vinh Xác định nguyên nhân tranh chấp đất đai địa bàn tỉnh Trà Vinh đánh giá hậu việc xảy tranh chấp đến phát triển xã hội + Sử dụng kết nội dung (thống kê số lượng tranh chấp đất đai tỉnh Trà Vinh + Thiết kế bảng vấn - Bản hỏi Cơ sở hạ tầng nâng cao kéo theo giá đất tăng dẫn đến tấc đất, tấc vàng Trình độ nhận thức người dân pháp luật đất đai hạn chế Trình độ lực đội ngũ cán quản lý đất đai địa phương, khả tuyên truyền phổ biến pháp luật thiếu yếu Quy trình trình tự thủ tục trình tiếp nhận hòa giải hồ sơ tranh chấp đất đai địa phương anh/chị nào? Nhận thức pháp luật đất đai người dân địa phương anh/chị nào? 2) Đề giải pháp để phòng chống và hạn chế vấn đề bạo lực học đường Sử dụng kết thống kê số lượng tranh chấp đất đai, xác định nguyên nhân tranh chấp đất đai Trà Vinh đánh giá hậu tranh chấp đất đai đến phát triển xã hội Kết hợp với nghiên cứu tài liệu V Phương pháp xử lý liệu Sử dụng phần mềm SPSS 20.0 GVHD: THs Trương Tấn Tài 20 SVTH: Phùng Minh Tấn Vấn đề giải giải tranh chấp đất đai Trà Vinh CHƯƠNG IV: KẾ HOACH THỰC HIỆN Tiến độ thực TT Nội dung công việc Sản phẩm phải đạt Thời gian bắt đầu, kết thúc Người, quan thực Xây dựng đề cương nghiên cứu Thu thập liệu Điều tra Huỳnh Thị Thuy Đề cương chi tiết 11/2012 – 12/2012 Số liệu thô 12/2012 – 03/2012 NguyễnThành Vinh Huỳnh Thị Thuy NguyễnThành Vinh Phỏng vấn Huỳnh Thị Thuy Xử lý liệu Dữ liệu thống kê 03/2013 – 04/2013 NguyễnThành Vinh Viết kết báo cáo Bài báo cáo hoàn chỉnh 04/2013 – 06/2013 Huỳnh Thị Thuy GVHD: THs Trương Tấn Tài 21 NguyễnThành Vinh SVTH: Phùng Minh Tấn Vấn đề giải giải tranh chấp đất đai Trà Vinh DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐỀ TÀI NĂM 2012 Thành tiền TT Nội dung khoản chi Triệu đồng Tỉ lệ % Thuê khốn chun mơn 20.000.000 40% Laptop well 10.000.000 20% Tài liệu 10.000.000 20% Xăng xuống địa bàn 5.000.000 10% Tiền điện thoại 5.000.000 10% 50.000.000 100% Tổng cộng GVHD: THs Trương Tấn Tài 22 SVTH: Phùng Minh Tấn Vấn đề giải giải tranh chấp đất đai Trà Vinh TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình luật đất đai, Trần Thị Cúc, Nguyễn Thị Phượng, 2009, học viện hành quốc gia, 240 trang Luật đất đai 2003 Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2004, (vibonline.com.vn/Phobienphapluat/ Đac san tuyên truyen ve ttranh chap đat dai giai quyet tranh chap 24/03/2012) (http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/giai-quyet-tranh-chap-dat-dai-qua- 1228973.html ngày 21/8/2012) Nghị Định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 phủ Thi hành Luật Đất Đai; Nghị Định số 84 /2007/ NĐ-CP ngày 25/05/2007 Chính phủ GVHD: THs Trương Tấn Tài 23 SVTH: Phùng Minh Tấn ... tài là: “ Vấn đề giải tranh chấp về đất đai ở Trà Vinh” Để góp phần sáng tỏ vấn đề đồng thời phục vụ công tác học tập nghiên cứu, phân tích thực trạng tìm số giải pháp để hạn chế vấn đề. .. Tấn Tài 16 SVTH: Phùng Minh Tấn Vấn đề giải giải tranh chấp đất đai Trà Vinh CHƯƠNG III PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU I.Thời gian địa điểm Thời gian sáu tháng 11/2012 đến 05/2013 Địa điểm thực nghiên cứu. .. khách thể nghiên cứu Đối tượng tranh chấp đất đai người sử dụng đất đai địa bàn tỉnh Trà Vinh Khách thể người có quyền quản lý, quyền sử dụng đất đai III Phạm vi nghiên cứu Giới hạn nghiên cứu:
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài nghiên cứu khoa học, Đề tài nghiên cứu khoa học, Các điều luật có liên quan giải quyết tranh chấp đất đai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay