Thực trạng và một số đề xuất để nâng cao việc khai thác ẩm thực dân gian hà nội trong việc thu hút khách du lịch

73 6 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 08:28

mở đầu Lý do, tính cấp thiết đề tài Hòa nhịp với phát triển đất nớc, du lịch trở thành nhu cầu thiếu ®êi sèng ngêi Khi ®iỊu kiƯn vËt chÊt có ngời ta không dừng lại việc ăn ngon mặc đẹp mà dành thời gian du lịch Vì vậy, thời đại ngày nay, du lịch đợc coi ngành kinh tế mũi nhọn hay ngành công nghiệp không khói Sự phát triển ngành kéo theo phát triển nhiều ngành khác Đi du lịch ngời ta không đơn đến nơi có phong cảnh đẹp, hấp dẫn để thăm quan, nghỉ dỡng mà tìm hiểu văn hóa, phong tục tập quán nơi đến Hơn nếm thử ăn ngon địa phơng Bởi lẽ ăn kết tinh trời đất u đãi ban tặng cho ngời Thông qua ăn ta hiểu phần đời sống, tính cách ngời nơi đến Thật đáng tiếc ta cha đặt chân đến Nội Bởi lẽ biết rằng, Thăng Long Nội trung tâm văn hóa, kinh tế, trị, xã hội nớc Việt Cho nên, nơi ẩn chứa nhiều giá trị vật thể phi vật thể tồn từ lâu đời có giá trị to lớn đời sống tinh thần ngời Việt Nam Khi nhắc ®Õn Hµ Néi, ngêi ta sÏ nhí ®Õn mét Hå Gơm cổ kính, Hồ Tây làm say lòng bao bậc thi nhân, Văn Miếu với văn bia ghi danh bao ngời hiền tài thiếu sót lớn ta bỏ qua phần ẩm thực, đặc biệt ẩm thực dân gian Quy luật lớn văn hóa Thăng Long Nội hội tụ, kết tinh, giao lu lan tỏa Văn hóa ẩm thực Nội sở Đó là, ẩm thực Nội mang tính tổng hợp, dung nạp, cộng đồng linh hoạt Các ăn kết tinh văn hóa Đông Nó trở thành phần tất yếu đời sống ngời dân nơi trở thành nét văn hóa hấp dẫn du khách từ khắp nơi, đặc biệt du khách quốc tế Tuy nhiên, xu thÕ ph¸t triĨn cđa x· héi hiƯn viƯc gìn giữ sắc văn hóa, đặc biệt văn hóa ẩm thực vấn đề cần thiết Bởi lẽ phát triển dựa vào lợi nhuận Họ sẵn sàng chạy theo lợi nhuận để kinh doanh Điều mang lại nhiều bất cập ảnh hởng không nhỏ tới hoạt động du lịch dịch vụ Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Đông Đô - Nội tới gần, tác giả mong với đề tài góp phần nhỏ việc gìn giữ bảo tồn văn hóa ẩm thực dân gian Nội Mục đích ý nghĩa Trình bày mét c¸ch cã hƯ thèng c¸c quan niƯm vỊ Èm thùc vµ hƯ thèng Èm thùc ViƯt Nam nãi chung Nội nói riêng Đánh giá thực trạng văn hóa ẩm thực dân gian Nội Một số giải pháp nhằm đa ẩm thực giân gian Nội vào viếc phát triển du lịch thủ đô Phạm vi nghiên cứu đề tài Do điều kiện thời gian có hạn nên đề tài tập chung vào việc tìm hiểu văn hóa ẩm thực dân gian phạm vi Nội xa vai trò việc phát triển du lịch văn hóa Nội Phơng pháp nghiên cứu Phơng pháp nghiên cứu xử lí tài liệu Phơng pháp thực địa Phơng pháp thống kê Bố cục khóa luận Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục tài liệu tham khảo, khóa luận gồm ba chơng sau: Chơng 1: Văn hóa ẩm thực dân gian Nội vai trò hoạt động du lịch Chơng 2: Thực trạng việc khai thác văn hóa ẩm thực dân gian Nội phục vụ du lịch Chơng 3: Một số đề xuất để nâng cao việc khai thác ẩm thực dân gian Nội việc thu hút khách du lịch Nội dung Chơng Tình hình văn hóa ẩm thực dân gian Nội vai trò ẩm thực hoạt động du lịch 1.1 Khái niệm chung 1.1.1 Một số khái niệm du lịch Theo liên hiệp tổ chức lữ hành thức: du lịch dợc hiểu du hành đến nơi khác với địa điểm c trú thờng xuyên nhằm mục đích để làm ăn, tức để làm nghề hay việc kiếm tiền sinh sống Tại hội nghị LHQ họp du lịch Roma (Italia), chuyên gia đa định nghĩa du lịch: du lịch tổng hợp mối quan hệ, tợng hoạt động kinh tế bắt nguồn từ hành trình lu trú cá nhân hay tập thể bên nơi thờng xuyên họ hay nớc họ với mục đích hòa bình nơi họ đến lu trú nơi làm việc họ Theo nhà Trung Quốc hoạt động du lịch tổng hòa hàng loạt quan hệ tợng lấy tồn phát triển kinh tế xã hội định làm sở, lấy chủ thể du lịch, khách thể du lịch trung gian du lịch làm hiệu Theo I.I pirôgionic, 1985 thì: du lịch hoạt động dân c thời gian rỗi liên quan với di chuyển lu lại tạm thời bên nơi c trú thờng xuyên nhằm nghỉ ngơi, chữa bệnh, phát triển thể chất tinh thần, nâng cao trình độ nhận thức văn hóa thể thao kèm theo việc tiêu thụ giá trị tự nhiên, kinh tế văn hóa Theo luật du lịch nớc Việt Nam du lịch hoạt động có liên quan đến chuyến ngời nơi c trú thờng xuyên nhằm đáp úng nhu cầu thăm quan, tìm hiểu, giải trí, nghỉ dỡng khoảng thời gian định Theo nhà kinh tế học ngời áo, Josep Stander, nhìn từ góc độ du khách khách du lịch khách theo ý thích nơi c trú thờng xuyên để thỏa mãn sinh hoạt cao cấp mà không theo đuổi mục tiêu kinh tế Nhìn từ góc độ thay đổi không gian du khách: du lịch hình thức di chuyển tạm thời từ vùng sang nớc khác mà không thay đổi nơi c trú hay nơi làm việc Nhìn từ góc độ kinh tế, du lịch ngành kinh tÕ, dÞch vơ cã nhiƯm vơ phơc vơ cho nhu cầu thăm quan, giải trí, nghỉ ngơi, có không kết hợp với hoạt động chữa bệnh, thể thao, nghiên cứu nhu cầu khác Du lịch sản phẩm tất yếu phát triển kinh tế - xã hội loài ngời đến giai đoạn phát triển kinh tế định; hoàn cảnh kinh tế thị trờng phát triển, gia tăng thu nhập bình quân đầu ngời, tăng thời gian rỗi tiến khoa học - công nghệ, phơng tiện giao thông thông tin ngày phát triển, làm phát sinh nhu cầu nghỉ ngơi, tham quan du lịch ngời Bản chất đích thực du lịch du ngoạn để cảm nhận giá trị vật chất tinh thần có tính văn hóa cao 1.1.2 Quan niệm tài nguyên du lịch Tài nguyên hiểu theo nghĩa rộng bao gồm tất nguồn tài nguyên, lợng, nguyên liệu, có trái đất không gian vũ trụ có liên quan mà ngêi cã thĨ sư dơng ®Ĩ phơc vơ cho cc sống phát triển Định nghĩa tài nguyên du lịch: tài nguyên vật liệu du lịch cảnh quan thiên nhiên, yếu tố tự nhiên, di tích lịch sử văn hóa, công trình lao động sáng tạo ngời giá trị nhân văn khác đợc sử dụng dụng nhằm thỏa nãm nhu cầu du lịch, yếu tố cỡ để hình thành khu du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch, đô thị du lịch. (Luật du lịch) Nh vậy, tài nguyên du lịch dạng đặc sắc tài nguyên nói chung Khái niệm tài nguyên du lịch gắn với khái niệm du lịch, tài nguyên du lịch đợc xem tiền đề để phát triển du lịch Thực tế cho thấy, tài nguyên du lich phong phú, đặc sắc sức hấp hiệu hoạt động du lịch cao nhiêu Từ hình thành, tài nguyên du lịch đợc phân thành hai loại tài nguyên thiên nhiên gắn liền với nhân tố tự nhiên tài nguyên du lịch nhân văn gắn liền với nhân tố ngời xã hội Trong đó, tài nguyên du lịch nhân văn đợc hiểu tài nguyên du lịch văn hóa Tuy nhiên sản phẩm văn hóa tài nguyên du lịch nhân văn Chỉ có sản phẩm văn hóa có giá trị phục vụ du lịch đợc coi tài ngyên du lịch nhân văn Trên thực tế, tài nguyên du lịch nhân văn giá trị văn hóa tiêu biểu cho dân tộc, quốc gia, địa phơng Thông qua hoạt động du lịch dựa việc khai thác tài nguyên du lịch nhân văn, khách du lịch hiểu đợc đặc trng cở văn hóa dân tộc, địa phơng nơi đến 1.2 Nhận thức văn hóa ẩm thực Văn hóa biến số trung tâm, yếu tố định bản, không muốn nói cốt yếu phát triển bền vững, thái độ cách sống định cách thức mà quản lý tất nguồn tài nguyên vật liệu tái sinh Ăn uống nhu cầu ngời, để thích nghi với môi trờng sống ngời ăn để sống Ăn uống đồng thời nhu cầu văn hóa Trong đại nam quốc âm t vị, Huỳnh Tinh Paulus Của cho rằng: ăn nhai, nuốt, hởng, dùng; kiểu nghĩa đen: ăn chay, ăn mặn, hay nghĩa bóng ăn gian nói dối, nuốt lời Còn uống hút vào cổ họng (nớc rợu), kiểu uống thuốc, uống cho đỡ khát, ăn uống vô độ Văn hóa ẩm thực - với thực hành ăn uống, tham gia tích cực vào việc phản ánh sắc văn hóa dân tộc Bởi lẽ ăn uống nhu cầu ngời để trì phát triển sống ẩm thực dân gian tức ăn, thức uống; cách ăn uống đợc lu giữ dân gian Ngày điều kiện sống ngời no đủ nhu cầu lại đợc nâng lên bậc thởng thức ăn cách cầu kì tinh tế Vì nghệ thuật ẩm thực đời trở thành nhu cầu đời sống xã hội đại Đối với ngời hiểu biết, chuyện ăn uống đợc nâng lên nấc văn hóa ẩm thực 1.3 Đôi nét ẩm thực Việt Nam Ngời Việt từ ngàn năm tự tỉng kÕt cho m×nh mét triÕt lý Èm thùc rÊt tinh tế sâu sắc tất khía cạnh văn hóa ăn: chọn thực phẩm ngon, cách chế biến ăn, văn hóa ăn, Thời cha có sách vở, triết lý ăn ngời Việt đợc lu truyền qua ca dao, tục ngữ Ông cha ta có nói: Có thực vực đợc đạo nghĩa ăn chẳng làm đợc Nghiên cøu triÕt lý Èm thùc cđa ViƯt qua ca dao, tục ngữ cách để tìm hiểu cội nguồn Muốn có ăn ngon phải biết chọn thùc phÈm ngon Muèn chän thùc phÈm ngon ph¶i biÕt mùa nh: Tháng chín mua rơi, tháng mời cua ra, tháng ba mùa ram Biết mua phải biết địa chỉ: Bánh Thanh Trì, bánh dì (dầy) Quán Gánh Dân gian ta cho biết cá phần ngon đầu trôi, môi mè, nghĩa cá trôi ăn đầu, cá mè ăn môi Đi chợ mua gà thì: Gà đen chân trắng, mẹ mắng mua Gà trắng chân trì, mua giống Trong cách nấu nớng, ca dao dạy kĩ: Nồi đồng nấu ếch, nồi đất nấu ốc Còn rau cần tái, cải nhừ Khi nấu ăn ngời làm bếp phải biết loại bỏ rau gia vị gì, không hỏng ăn Có ca dao hay lại dễ nhớ cách sử dụng dụng rau mùi là: Con gà cục tác chanh Con lợn ủn ỉn mua hành cho Con chó khóc đứng khóc ngồi Mẹ chợ mua đồng giềng Trong phong cách ăn hay văn hóa ăn ngời Việt quan trọng đôi đũa Dùng đũa để ăn thành văn hóa đũa Đũa ngời Việt ®òa tre Cã nhiỊu c©u ca dao vỊ ®òa nh là: Bây chồng thấp vợ cao Nh đôi đũa lƯch so cho b»ng Díi thêi Lý viƯc vỵ chồng ly hôn bẻ đũa Trong ẩm thực ngời Việt tính cộng đồng nặng tính cá nhân Bữa ăn không đơn bữa ăn mà nghi thức sống, đạo đức, tình cảm cộng đồng Nói ăn, ngời Việt có câu dân gian triết lý thâm sâu: Tiếng chào cao mâm cỗ Hay Mét miÕng ®ãi b»ng mét gãi no Ăn có nhai, nói có nghĩ; ăn bớt bát, nói bớt lời; câu dạy ngời không cũ Chỉ miếng ăn thể nhân cách ngời Nhà nghệ thuật ẩm thực tài danh nh Tản Đà - ông coi trọng việc ¨n ng, viÕt vỊ Èm thùc ®· kÕt tinh nghệ thuật ẩm thực bốn tiêu đề: ăn gì? ăn vói ai? ăn nh nào? ăn đâu? Đây đầy đủ vật chất tinh thần, không gian thời gian văn hóa ẩm thực nh ngời đối ẩm Giáo s tiến sĩ Trần Văn Khê có lý hi cho Trong văn hóa ẩm thực, ngời Việt Nam có ba cách ¨n: ¨n toµn diƯn, ¨n b»ng ngò quan, ¨n b»ng mắt nhìn, mũi ngửi, nhai, tai nghe, lỡi nếm Hầu nh ăn ta đa vị, đơn vị Tất hài hòa, không vị lấn át vị Món ăn ta không béo nhiều dầu nh đồ ăn Trung Quốc, không cay nóng nh đồ ăn Thái Lan hay ấn Độ, mà đạm, hài hòa cho cảm giác muốn ăn mà không thấy chán Vì vậy, tìm hiểu văn hóa ẩm thực đất nớc việc cần thiết để quảng bá văn hóa nớc ta giới 1.4 Văn hóa ẩm thực Nội bối cảnh ẩm thực Việt Nam Bất thủ đô giới tu©n theo quy lt héi tơ, kÕt tinh, giao lu lan tỏa Thủ đô Nội không nằm quy luật Đây nơi hội tụ thức ngon vật lạ khắp miền nớc Từ thứ quà quê mộc mạc, đơn giản đợc ngời nơi biến đổi cho phù hợp nâng lên thành thứ quà sang Tuy nhiên, văn hóa ẩm thực Nội không nằm mà tuân theo mô hình văn hóa ẩm thực Việt Nam mà giáo s Trần Quốc Vợng 10 ngon, mát đợm hơng vị đồng quê Thứ quà đạm đợc bọc sen làm tăng thêm phần hơng, phần hấp dẫn Phở nơi đâu có, song ăn Nội ngon trở thành thơng hiệu tiếng - phở Bắc mà đặc trng phở Nội Cách thức nấu gia truyền tạo nên bát phở ngon làm ngời ta ăn mà không thấy chán, hôm ăn, ngày mai muốn ăn Hơn nữa, làm say lòng bao bậc thi nhân, làm cho họ hết lòng ca ngợi nh Thạch Lam, Nguyễn Tuân, Vũ Bằng Thật đáng tiếc cho đặt chân tới Nội mà cha có dịp thởng thức ăn Chén nớc trà xanh dờng nh gắn bó quen thuộc ngời - ngời dân Nội Ngoài cách thởng trà cầu kỳ theo lối cung đình ta bắt gặp lối uống trà mộc mạc song tao nhã ngời pha nh ngời đối ẩm Có dịp bạn ghé thăm quán trà ông cụ L Thanh Xuân Một góc quán nhỏ song ẩn chứa hoài bão lớn ngời muốn lu giữ lại nét đẹp cách thởng trà Cách ăn ngời Nội, cho ẩm thực cung đình hay ẩm thực dân gian song mang nét tinh tế, cầu kỳ Ăn để thởng thức ăn lấy no Mỗi ăn đồ uống đợc làm cẩn thận, tỉ mỉ ăn ăn ăn từ tốn, miếng nhỏ để cảm nhận đợc hơng vị có ăn Truyền thống ẩm thực lâu đời ngời Thành với tinh tuý ẩm thực mang đậm hồn quê làm nên ẩm thực Nội đa dạng độc đáo Song, sống đại bận rộn kinh tế thị trờng khiến ngời ta ăn uống đơn giản điều nguy làm nghèo nghệ thuật ẩm thực Nội Thực trạng chung ẩm thực Nội 59 nói chung ẩm thực dân gian nói riêng là: quán ăn gia truyền - nấu ngon, nhỏ, lẻ tính chất t nhân không đáp ứng đợc hết nhu cầu thực khách; tình trạng không đảm bảo vệ sinh vấn đề cần có ý thức, trách nhiệm chủ cửa hàng ban, ngành, vấn đề này; thái độ phong cách phục vụ nhân viên việc phục vụ thực khách cần phải đáng lu tâm Chúng ta biết du lịch ngành đem lại nhiều lợi nhuận mà du khách ngời trực tiếp đem lợi nhuận đến cho Việc nâng cao thái độ tác phong chuyên nghiệp để lại ấn tợng tốt lòng du khách Nhng chạy theo lợi nhuận việc không đảm bảo vệ sinh thùc phÈm nguyªn liƯu còng nh lóc chÕ biÕn vấn đè cộm việc kinh doanh ẩm thực ngày Điều phụ thuộc nhiều vào lơng tâm ngời sản xuất Vì vậy, để đảm bảo cho việc làm ăn ngon ngời sản xuất phải biết cách lựa chọn nguyên liệu thực phẩm có nguồn gốc, địa rõ ràng Tránh trờng hợp làm tổn hại đến sức khoẻ ngời dân nh du khách đến Việt Nam Nội du lịch Để du khách biết đến ẩm thực Nội vấn đề quảng bá hình ảnh cho ẩm thực vấn đề đáng quan tâm Khi mà cha xây dựng đợc hình ảnh đặc trng, tiêu biểu việc du khách biết ®Õn Èm thù ngon cđa ViƯt Nam - ®Ỉc biƯt Nội Từ thực trạng, thiếu sót trên, việc đa giải pháp hữu hiệu đợc coi cần thiết hết muốn đợc thởng thức ăn dân gian Điều không phụ thuộc vào ý thức ngời lu giữ phơng thức làm ăn gia truyền mà phải có quan tâm, đầu t sở, ban, ngành việc bảo tồn phát 60 triển ăn dân gian Điều có tác dụng lớn việc phát triển du lịch Khi Nội - thủ đô đợc biết đến với gần nghìn năm văn vật chứa đựng gần nghìn năm văn hiến Đó điều kiện tốt để đa vào khai thác để phát triển du lịch Khi nớc phơng Tây hớng nớc phơng Đông nh cách thức tìm nguồn cội, khám phá nét đẹp nh điều bí ẩn mà văn hóa mang Thì việc quảng bá đất nớc Việt Nam với thiên nhiên tơi đẹp, có nhiều cảnh quan hùng vĩ bên cạnh Việt Nam ẩn chứa nét đẹp văn hóa, mang nét chung có nét riêng so với văn hóa Đông Thủ đô Nội - hình tợng tiêu biểu cho văn hóa Việt Nam Bên cạnh việc gìn giữ, bảo tồn di tích cha ông xa để lại việc bảo tồn nét văn hóa, đặc biệt văn hóa ẩm thực dân gian làm tăng thêm sức hút khách du lịch đến Nội Năm 2010, Nội đợc chọn nơi tổ chức năm du lịch quốc gia Bởi lẽ, Nội tròn 1000 năm tuổi Đại lễ chào mừng Nội tới gần, thành phố Nội có nhiều hành động thiết thực nh: việc tôn tạo trùng tu cho khu di tích; chỉnh trang lại lòng đờng hè phố; để chuẩn bị cho ngày lễ quan trọng Việc quảng bá để thu hút khách du lịch biết đến hoạt động quan trọng đợc làm Mong khách du lịch đến với Nội, việc tham quan di tích, phong cảnh đẹp họ đợc thởng thức đồ ăn ngon, đặc trng nơi 61 Tài liệu tham khảo Sách Nguyễn Thị Bảy, ẩm thực dân gian Việt Nam, NXB Chính Trị Quốc Gia, 2009 Nguyễn Thị Bảy, Quà Nội, NXB Văn hóa - Thông tin, 2000 Vũ Bằng, Miếng Ngon Nội, NXB Văn hóa - Thông tin, 2000 Vũ Bằng, Thơng nhớ mời hai, NXB Văn hóa - Thông tin, 2000 Thạch Lam, Nội 36 phố phờng, NXB Văn hóa - Thông tin, 2000 Luật du lịch văn thực NXB Hồng Đức, 2007 Báo An ninh thủ đô, ngày 25/4/2010 Trang web www.vnnavi.com www dienan.nguoihanoi.net www.cinet.gov.vn www.anninhthudo.vn 62 Phô lôc Phô lôc : Một số ảnh minh hoạ Cửa hàng bánh Bà Hoành đờng Tô Hiến Thành 63 Một suất bánh cửa hàng Cửa hàng phở Thìn đờng Đinh Tiên Hoàng 64 Bát phở bò tái lăn cửa hàng 65 Một cô bán cốm đờng Xuân Thủy (Quận Cầu Giấy) Chút cốm đợc gói bán 66 Quán trà cụ L D6 Thanh Xuân Chén trà cụ L thờng đợc tráng nớc sôi 1.2 Một số giai thoại liên quan đến đề tài 67 + Nguồn gốc cốm Làng Vòng Ngời ta đích xác nghề lm cốm lng Vòng cã tù bao giê, chØ nghe c¸c xa trun lại: Vo mùa thu cách ngàn năm, lúa bắt đầu uốn câu trời đổ ma to, gió lớn, đê vỡ, ruộng lúa cao đồng chìm Ngời lng Vòng đành mò mẫm cắt lúa non đem rang khô, ăn dần, chống đói Không ngờ sản phẩm bất đắc dĩ lại có hơng vị riêng, hấp dẫn, khiến ngời lng Vòng thờng hay lm để ăn chơi mùa thu đến Cứ lần lm l lần rút kinh nghiệm, sáng tạo thêm Hạt cốm ngy cng xanh, cng mỏng, cng dẻo, cng thơm V cốm lng Vòng vợt qua khỏi lũy tre lng, theo gói qu, gánh hng rong đến với ngời thân, đến với ngời ăn chơi snh điệu, trở thnh đặc sản quý tiến vua nh Lý (1009 - 1225), trở thnh ăn tao nhã tiÕng cña ngêi Tràng An + Nguån gèc cña phë Một giả thuyết cho rằng: tên Phở đợc mn từ feu (tiếng Pháp nghĩa lửa) cụm từ ăn pot-au-feu đợc đa vào Việt Nam giai oạn Pháp chiếm óng Một giả thuyết khác lại cho ầu bếp có tài thành phố Nam ịnh ã sáng tạo phở Ông kết hợp hai nguyên liệu bánh phở (nguồn gốc Việt Nam) lát thịt bò (nguồn gốc t Pháp) thêm vào số gia vị Thuyết th ba cho làng Vân Cù thuộc tỉnh Nam ịnh ni khai sinh ph Nhng ngi dân làng nghèo túng ã sáng tao ph i bán rong Nội, cách Nam inh khoảng 100 số + Nguồn gốc bánh Thanh Trì Theo tích dân gian, Thanh Trì l lng vo loại cổ Thăng Long- Nội Từ thời Hùng Vơng thứ 18, ngời dân tụ họp khai khẩn đất v đợc An Quốc, trai vua Hùng dạy cy cấy Nghề lm bánh đợc hình thnh từ 68 Còn có, thuyết khác nói tổ nghề làm bánh Thanh Trì cụ bà Hải Dơng lấy cụ ông họ Bùi xóm Vĩnh Thuận, làng Thanh Trì (trớc thuộc huyện Thanh trì, thuộc quận Hoàng Mai) Về nhà chồng, cụ Dơng mang theo nghề làm bánh Nghề tráng bánh vất vả, phải thức khuya dậy sớm, nhng sáng đỏ lửa, tối có tiền nên có sức thu hút Lúc đầu, có cháu họ Bùi lm nghề, sau lan sang gia đình xóm Vĩnh Thuận, lng bắt chớc lm nghề tráng bánh 1.3 Một số thông tin thêm có liên quan đến đề tài + Vinh danh bánh Thanh Trì Tối 9/1/2010, Công viên Hồ Tây, Hội thi chế biến ăn dân tộc Việt Nam 2010 Tổng cục Du lịch tổ chức kết thúc tốt đẹp sau ngy diễn sôi Gần 200 ăn thí sinh đến từ 20 tỉnh, thnh phố nớc tạo nên văn hóa ẩm thực Việt Nam đậm đ sắc Đặc biệt, đầu bếp ti hoa đến từ khách sạn, nh hng tiếng H Nội mang đến hội thi ăn đặc trng với chủ đề hớng tới Đại lễ 1000 năm Thăng Long nh tôm chiên cốm Nội, bánh Thanh Trì, nem ba miền soi bóng nớc Hồ Gơm, cá chép hóa Rồng, chả cá Thăng Long Kết quả, "bánh Thanh Trì" Khách sạn Sofitel Metrophole Nội xuất sắc ginh giải + Bài trích Văn hóa tr Việt bị lép vế! trang web báo Thể thao văn hóa Sinh trởng gia đình đời làm nghề ớp hơng trà tiếng H Nội, cha nghệ nhân Trờng Xuân, Hong Anh Sớng (Hiên tr Trờng Xuân, 13 Ngô Tất Tố, Nội) muốn dnh trọn đời cho mục đích cao l khôi phục, tôn vinh văn hóa tr Việt Nam TT&VH có trò chuyện với nghệ nhân Hong Anh Sớng khát vọng, trăn trở lâu đờng phục hng văn hóa tr Việt 69 * Trớc tiên, xin anh cho biết nhìn chung văn hãa trà ViƯt Nam? - Sù xt hiƯn sím cđa chè đa ngời Việt Nam lên hng d©n téc biÕt ng trà sím nhÊt thÕ giíi Minh chứng sinh động cho nhận định ny l cảnh rừng chè cổ thụ bạt ngn khoảng 80.000 trải di suốt dải Suối Ging thuộc Văn Chấn, Nghĩa Lộ (Yên Bái), có nhiều cao - 5m, đờng kính đến ngời ôm không Đây l niềm tự ho lớn ngời dân đất Việt tr Bởi chè cổ thụ nh thế, giới, dễ dng đếm hết đầu ngón tay Ngay Trung Hoa - vơng quốc tr lớn giới chè no nhiều tuổi nh Đặc biệt, năm 1968, nh khoa học tìm thấy dấu tích v thân chè hóa thạch đất tổ Hùng Vơng (Phú Thọ) Xa nữa, họ nghi ngờ chè có từ thời văn hóa Sơn Vi , cách khoảng 10 vạn năm * Còn thực tế ngy sao, tha anh? -Đó l Việt Nam v sở hữu cách uống tr nói l độc vô nhị gian, l bát nớc chè tơi bình dị chốn quê Đối với gia đình nông dân no Việt Nam bát chè l đầu câu chuyện Mấy khách đến chơi nh/Đốt than quạt nớc pha tr ngời Tr ny quý ngời ơi/ Mỗi ngời chén cho vừa lòng (Mời tr, quan họ Bắc Ninh) Qua bát nớc chè tơi bình dị ấy, họ tam sù víi rÊt nhiỊu ®iỊu Tõ chun cày cÊy, mïa màng, chuyÖn em häc hành ë làng, chuyện nhân tình Nhờ đó, họ hiểu nhiều v tình làng nghĩa xóm đợc thiết chặt Song điều muốn nhấn mạnh l cách uống chè tơi đơn giản ấy, Việt Nam có V điều lý giản l: chè xuất nớc ta lâu đời khëi thđy cđa lồi ngêi ng trà gi¶n dÞ nh vËy * Tha anh, ë ViƯt Nam cã nhiều sách viết văn hóa tr không? - Có thực tế đáng buồn l nớc ta, ngy hôm nay, cha có sách chuyên khảo no tr có bề dày lịch sử uống tr hng ngn năm, v có thời kỳ phát triển rực rỡ muôn hồng ngn tía Trong đó, Trung Quốc, ngời ta thống kê xác 70 cã bao nhiỊu cn s¸ch viÕt vỊ trà Nhng ớc chừng dới 1.000 * Đó l nguyên nhân lm cho văn hóa tr Việt bị mai một? - Đúng Bây giờ, nhiều ngời muốn tìm hiểu văn hóa tr Việt Nam m tìm đâu sách, ti liệu Đã thế, họat động truyền bá văn hóa tr từ nhiều năm lại bị coi nhẹ Tr, với ngời phơng Đông, l sản phẩm đặc biệt l kết tinh văn hóa vật chất v văn hóa tinh thn Nhng cần phải quảng bá cách sống động, hấp dẫn dới nhiều hình thức để trớc hết, cho ngời Việt Nam hiểu tr Việt Nam, yêu tr Việt Nam Gần đây, họat động văn hóa tr đợc ý, song hình thức v nội dung hoạt động cha phong phó, hÊp dÉn, cha thĨ hiƯn hÕt c¸c cung bậc, sắc mu nên tr cha trở thnh nhu cầu thÈm mü cđa nhiỊu ngêi ng trà Víi nhiỊu ngêi Việt Nam, tr đơn l thứ giải khát bình dân, rẻ tiền Trong đó, nớc láng giềng bên cạnh nh Trung Quốc, Nhật Bản họ lại quảng bá tốt, văn hóa tr Việt có bị lép vế l điều dƠ hiĨu * Cã thĨ dÉn chøng b»ng mét hiƯn tợng cụ thể mai văn hóa tr Việt đợc không, tha anh? - Kể nhiều Nhiều đau lòng Cho đến tận bây giờ, nhiều khách đến Hiên tr Trờng Xuân, nhìn thấy tr Tân Cơng liền hỏi: Anh ơi! Tr Tân Cơng l Trung Quốc ? Hay lần tuyển ngời hầu tr cho Hiên tr Trờng Xuân, đứng trớc câu hỏi cha (cụ Trờng Xuân - PV): Theo anh chị, Việt Nam có lọai tr đặc sản no? có đến 18/24 thí sinh ( l sinh viên tốt nghiệp cử nhân) dõng dạc kể tên no Quý phi tr, Dòng sÜ trà, Dimah trà ThËt xãt xa! * Xin chân thnh cảm ơn anh! Trich theo web : thethaovanhoa.vn 71 Lời cảm ơn Trớc tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy giáo, cô giáo giảng dạy thầy cô trong khoa du lịch tận tình giúp đỡ em suốt bốn năm học vừa qua 72 Tiếp đó, em chân thành cảm ơn tới cô giáo chủ nhiệm _ cô Trần Thị Sâm Trong năm học trờng, cô ân cần dìu dắt, dạy dỗ giúp đỡ em, bạn tận tình Sau cùng, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cô giáo hớng dẫn làm khóa luận _ Tiến sĩ Trần Thúy Anh Trong suốt thời gian làm luận văn tốt nghiệp, cô nhiệt tình hớng dẫn, bảo em để hoàn thành khóa luận Nội, ngày 18 tháng năm 2010 Sinh viên Phạm ThÞ Cóc MơC LơC 73 ... hóa ẩm thực dân gian Hà Nội vai trò hoạt động du lịch Chơng 2: Thực trạng việc khai thác văn hóa ẩm thực dân gian Hà Nội phục vụ du lịch Chơng 3: Một số đề xuất để nâng cao việc khai thác ẩm thực. .. thực dân gian Hà Nội việc thu hút khách du lịch Nội dung Chơng Tình hình văn hóa ẩm thực dân gian Hà Nội vai trò ẩm thực hoạt động du lịch 1.1 Khái niệm chung 1.1.1 Một số khái niệm du lịch Theo... thực nớc nhà 14 Chơng Tìm hiểu số ăn dân gian thực trạng việc khai thác Văn hóa ẩm thực dân gian Hà Nội 2.1 Đôi nét mảnh đất Hà Nội 2.1.1 Lịch sử hình thành Mùa thu năm Canh Tuất (năm 1010) vua
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và một số đề xuất để nâng cao việc khai thác ẩm thực dân gian hà nội trong việc thu hút khách du lịch , Thực trạng và một số đề xuất để nâng cao việc khai thác ẩm thực dân gian hà nội trong việc thu hút khách du lịch

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay