Tuan 6 lop 5 LTVC dùng từ đồng âm để chơi chữ

20 6 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 08:10

TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN PHƯƠNG Luyện từ câu GV: ĐỖ THỊ THANH THỦY Luyện từ câu Dùng từ đồng âm để chơi chữ Luyện từ câu Dùng từ đồng âm để chơi chữ I Nhận xét R¾n (hổ mang) (đang) bò lê Hổ mang bò lên núi (Con) hỉ (®ang) mang (con) b (Con) hỉ, (con) mang, (con) bò (ba ) lên núi Hổ Hổ mang Bß Con mang Luyện từ câu Dùng từ đồng âm để chơi chữ I Nhận xét R¾n (hỉ mang) (đang) bò lê Hổ mang bò lên núi (Con) hỉ (®ang) mang (con) b (Con) hỉ, (con) mang, (con) bò (ba ) lên núi Luyn t v câu Dùng từ đồng âm để chơi chữ II Ghi nhớ Dùng từ đồng âm để chơi chữdựa dựa vàovào hiện tợngtợng đồng đồng âm, âm,ratạo tạo câu nói câucó nói nhiều có nhiều nghĩa, nghĩa, gây gây bất ngờ bất thú ngờ thú vị cho ngời đọc, ngời vị nghe Luyn t câu Dùng từ đồng âm để chơi chữ III LuyÖn tËp Bài 1: Các câu sau sử dụng từ đồng âm để chơi chữ? a) Ruồi đậu mâm xơi đậu Kiến bò đĩa thịt bò b) Một nghề cho chín chín nghề c) Bác bác trứng, tôi vôi d) Con ngựa đá ngựa đá, ngựa đá không đá ngựa Luyện từ câu Dùng từ đồng âm để chơi chữ III LuyÖn tËp Bài 1: Các câu văn sử dụng từ đồng âm để chơi chữ là: a) Ruồi đậu mâm xơi đậu đậu Kiến bò đĩa thịt bò bò Đậu ruồi đậu (động từ) dừng chỗ định Đậu xôi đậu (danh từ) đậu để ăn Bò kiến bò (động từ) hoạt động Bò thịt bò (danh từ) bò Luyện từ câu Dùng từ đồng âm để chơi chữ III LuyÖn tËp Bài 1: Các câu văn sử dụng từ đồng âm để chơi chữ là: b) Một nghề cho chín chín nghề (1) (2) Chín (1) (tính từ) có nghĩa tinh thơng, giỏi Chín (2) số Luyện từ câu Dùng từ đồng âm để chơi chữ III LuyÖn tËp Bài 1: Các câu văn sử dụng từ đồng âm để chơi chữ là: c) Bác bác trứng, tôi vôi (1) (2) (1) (2) Bác (1) từ xưng hô, bác (2) (động từ) làm chín thức ăn cách đun nhỏ lửa quấy thức ăn sền sệt Tôi (1) từ xưng hô, (2) (động từ) đổ vôi sống vào nước để làm cho tan Luyện từ câu Dùng từ đồng âm để chơi chữ III LuyÖn tËp Bài 1: Các câu văn sử dụng từ đồng âm để chơi chữ là: đá ngựa đá đá d) Con ngựa đá đá ngựa đá, (1) (2) (3) đá ngựa không đá (4) Đá (2),(3) (danh từ) chất rắn tạo nên vỏ trái đất (như sỏi đá) Đá (1), (4) (động từ) hoạt động đưa nhanh chân hất mạnh chân vào vật làm bắn xa bị tổn thương (như đá bóng, đấm đá) Luyện từ câu Dùng từ đồng âm để chơi chữ III LuyÖn tËp Bài 1: Các câu văn sử dụng từ đồng âm để chơi chữ là: đá ngựa đá đá d) Con ngựa đá đá ngựa đá, (1) (2) (3) đá ngựa không đá (4) Đá (1),(2),(3) (danh từ) chất rắn tạo nên vỏ trái đất (như sỏi đá) Đá (4) (động từ) hoạt động đưa nhanh chân hất mạnh chân vào vật làm bắn xa bị tổn thương (như đá bóng, đấm đá) Luyện từ câu Dùng từ đồng âm để chơi chữ III LuyÖn Bài 1: Các câu văn sử dụng từ tËp đồng âm để chơi chữ là: a) Ruồi đậu mâm xôi đậu Kiến bò đĩa thịt bò b) Một nghề cho chín chín nghề c) Bác bác trứng, tơi tơi vơi d) Con ngựa đá ngựa đá, ngựa đá không đá ngựa Luyện từ câu Dùng từ đồng âm để chơi chữ III LuyÖn tËp Bài 2: Đặt câu với cặp từ đồng âm em vừa tìm tập M: - Mẹ em rán đậu - Thuyền đậu san sát bến sông - Mẹ em đậu xe lại, mua cho em gói xơi đậu Hãy giải câu đố sau: Con bé to Nấu canh rau muống ăn no li nm (l gỡ ?) Đáp án: Con cua Tìm từ đồng âm ca dao vui sau: Bà già chợ cầu đơng Bói xem quẻ lấy chồng lợi Thầy bói gieo quẻ nói rằng: Lợi có lợi chẳng còn” “Lợi §¸p ¸n: Hai từ đồng âm ca dao vui từ lợi Lợi (tính từ) có ích mà người thu Lợi (danh từ) phần thịt bao giữ xung quanh chân Tìm từ điền vào tất chỗ trống câu văn sau: “Cô gái tay xách túi giá ” (3 ) giá hỏi giá áo treo (1 (2 ) ) Từ cần điền: giá giá (1): Một loại thực phẩm làm từ đỗ xanh, ngâm nước cho nảy mầm giá (2): Số tiền phải trả cho đơn vị hàng hóa giá (3): Một đồ vật dùng để đựng, treo Hãy ngắt câu sau để tạo cách hiểu khác nhau: “Anh đội mũ.” C¸ch thø nhÊt: Anh đội / mũ C¸ch thø hai: Anh / đội mũ Luyện từ câu Dùng từ đồng âm để chơi chữ Ghi nhớ Dùng từ đồng âm để chơi chữ dựa vào tợng đồng âm, tạo câu nói có nhiều nghĩa, gây bất ngờ thú vị cho ng êi ®äc, ngêi nghe ... đậu (danh từ) đậu để ăn Bò kiến bò (động từ) hoạt động Bò thịt bò (danh từ) bò Luyện từ câu Dùng từ đồng âm để chơi chữ III LuyÖn tËp Bài 1: Các câu văn sử dụng từ đồng âm để chơi chữ là: b)... ngựa Luyện từ câu Dùng từ đồng âm để chơi chữ III LuyÖn tËp Bài 1: Các câu văn sử dụng từ đồng âm để chơi chữ là: a) Ruồi đậu mâm xôi đậu đậu Kiến bò đĩa thịt bò bò Đậu ruồi đậu (động từ) dừng... thú vị cho ngời ®äc, ngêi vÞ nghe Luyện từ câu Dùng từ đồng âm để chơi chữ III LuyÖn tËp Bài 1: Các câu sau sử dụng từ đồng âm để chơi chữ? a) Ruồi đậu mâm xôi đậu Kiến bò đĩa thịt bò b) Một nghề
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuan 6 lop 5 LTVC dùng từ đồng âm để chơi chữ , Tuan 6 lop 5 LTVC dùng từ đồng âm để chơi chữ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay