Tu dong am 01

17 7 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 08:10

TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN PHƯƠNG Luyện từ câu GV: NGHIÊM THỊ TUYẾT HẠNH Luyện từ câu Từ đồng âm I/ Nhận xét Bài 1: Con yêu quý bố! Hãy can đảm lên, người chiến sĩ đạo quân vĩ đại kia! Sách vũ khí, lớp học chiến trường Hãy coi ngu dốt thù địch Bố tin cố gắng không người lính hèn nhát mặt trận đầy gian khổ a) Ông ngồi câu cá b) Đoạn văn có câu câu Luyện từ câu Từ đồng âm a) I Nhận xét Ông ngồi câu cá b) Đoạn văn có câu “Câu” câu a) hoạt động bắt cá, tơm, móc sắt nhỏ (thường có mồi) buộc đầu sợi dây “Câu” câu b) đơn vị lời nói diễn đạt ý trọn vẹn, văn mở đầu chữ viết hoa kết thúc dấu ngắt câu Luyện từ câu Từ đồng âm II Ghi nhớ Từ đồng âm từ giống âm nghĩa khác hẳn nghĩa Luyện từ câu Từ đồng âm III Luyện tập Bài 1: Phân biệt nghĩa từ đồng âm cụm từ sau: a) Cánh đồng - tượng đồng - nghìn đồng b) Hòn đá - đá bóng c) Ba má - ba tuổi a) Cánh đồng - tượng đồng - nghìn đồng đồng “Đồng” “cánh đồng” khoảng đất rộng phẳng, dùng để cày cấy, trồng trọt “Đồng” “tượng đồng” kim loại có màu đỏ, dễ dát mỏng kéo sợi, thường dùng làm dây điện chế hợp kim “Đồng” “một nghìn đồng” đơn vị tiền Việt Nam b) Hòn đá đá bóng “Đá” “hòn đá” chất rắn cấu tạo nên vỏ trái đất, kết thành tảng, “Đá” “đá bóng” động tác đưa nhanh chân hất mạnh bóng cho xa đưa bóng vào khung thành đối phương c) Ba má - ba tuổi “Ba” “ba má” bố (cha) “Ba” “ba tuổi” số số dãy số tự nhiên Luyện từ câu Từ đồng âm Bài 2: Đặt câu để phân biệt từ đồng âm bàn, cờ, nước: M: - Nhà nhà treo cờ mừng ngày Quốc khánh - Cờ vua mơn thể thao nhiều người u thích nước suối nước ta bàn phím bàn có lọ hoa bàn bạc Luyện từ câu Từ đồng âm Đọc mẩu chuyện vui cho biết Nam tưởng ba sang làm việc ngân hàng: Tiền tiêu Nam: - Cậu biết khơng, ba chuyển sang ngân hàng làm việc đấy! Bắc: - Sao cậu bảo ba cậu đội? Nam: - Đúng rồi, thư trước ba báo tin: “Ba hải đảo.” Nhưng thư ba nói ba giữ tiền tiêu cho Tổ quốc Bắc: !!! Hai có tên Cây xòe mặt nước, chiến trường Cây bảo vệ quê hương Cây hoa nở soi gương mặt hồ (là ?) Hoa sóng C©y sóng Trùng trục chó thui Chín mắt, chín mũi, chín đi, chín đầu (là gỡ ?) Đáp án: Con thui Hoa gỡ hôm Mà tên gọi ngày hơm sau? (là hoa ?) Hoa mai Luyện từ câu Từ đồng âm II Ghi nhớ Từ đồng âm từ giống âm nghĩa khác hẳn nghĩa ... mẩu chuyện vui cho biết Nam tưởng ba sang làm việc ngân hàng: Tiền tiêu Nam: - Cậu biết khơng, ba chuyển sang ngân hàng làm việc đấy! Bắc: - Sao cậu bảo ba cậu đội? Nam: - Đúng rồi, thư trước... chân hất mạnh bóng cho xa đưa bóng vào khung thành đối phương c) Ba má - ba tu i “Ba” “ba má” bố (cha) “Ba” “ba tu i” số số dãy số tự nhiên Luyện từ câu Từ đồng âm Bài 2: Đặt câu để phân biệt... từ đồng âm cụm từ sau: a) Cánh đồng - tượng đồng - nghìn đồng b) Hòn đá - đá bóng c) Ba má - ba tu i a) Cánh đồng - tượng đồng - nghìn đồng đồng “Đồng” “cánh đồng” khoảng đất rộng phẳng, dùng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tu dong am 01 , Tu dong am 01

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay