TD tieng dan ba la lai ca tren song da

13 9 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 08:10

TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN PHƯƠNG TẬP ĐỌC GV: THÂN THỊ THY HNG TP C Tiếng đàn Ba - la - lai - ca sông Đà Luyện đọc: * Từ ngữ: - Ba-la-lai-ca, - nằm nghỉ, -lấp loáng, -ngẫm nghĩ, -bỡ ngỡ * Chú ý ngắt dòng thơ, khổ thơ Tìm hiểu bài: * Từ ngữ: -xe ben, -sông Đà, -ba-la-lai-ca, -cao nguyên Đàn ba-la-lai-ca TP C Tiếng đàn Ba - la - lai - ca sông Đà Luyện đọc: * Từ ngữ: - Ba-la-lai-ca, - n»m nghØ, -lÊp lo¸ng, -ngÉm nghÜ, -bì ngỡ Tìm hiểu bài: * Từ ngữ: -xe ben, -sông Đà, -ba-lai-lai-ca, -cao nguyên * Chú ý ngắt dòng thơ, khổ thơ Ni dung: Bài thơ ca ngợi vẻ đẹp kỳ vĩ công trình thuỷ điện sông Đà, sức mạnh ngời chinh phục dòng sông gắn bó ngời với thiên nhiên TP C Tiếng đàn Ba - la - lai - ca sông Đà Luyện đọc diễn cảm - Học thuộc lòng Ngày mai ChiÕc ®Ëp lín nèi liỊn hai khèi nói BiĨn sÏ nằm bỡ ngỡ cao nguyên Sông Đà chia ánh sáng muôn ngả Từ công trình thuỷ điện lớn Mt s hỡnh nh v thu in Ho Bỡnh Toàn cảnh Mt s hỡnh nh v thu in Hồ Bình Lối vào hầm nơi đặt tổ máy phát điện ngầm lòng đất , đường hầm dài 800m Một số hình ảnh thuỷ điện Hồ Bình Cửa xả Khổng lồ Một số hình ảnh thuỷ điện Hồ Bình Chiều cao đập nhà 10 tầng Một số hình ảnh thuỷ điện Hồ Bình Còn sơng Đà bên l th xó Hũa Bỡnh TP C Tiếng đàn Ba - la - lai - ca sông Đà ... bài: * Từ ngữ: -xe ben, -sông Đà, -ba- la- lai- ca, -cao nguyên Đàn ba- la- lai- ca TP C Tiếng đàn Ba - la - lai - ca sông Đà Luyện đọc: * Từ ngữ: - Ba- la- lai- ca, - n»m nghØ, -lÊp lo¸ng, -ngÉm nghÜ, -bì... Ba - la - lai - ca sông Đà Luyện đọc: * Từ ngữ: - Ba- la- lai- ca, - n»m nghØ, -lÊp lo¸ng, -ngÉm nghÜ, -bì ngì * Chú ý ngắt dòng thơ, khổ thơ Tìm hiểu bài: * Từ ngữ: -xe ben, -sông Đà, -ba- la- lai- ca, ... nghÜ, -bì ngì Tìm hiểu bài: * Từ ngữ: -xe ben, -sông Đà, -ba- lai- lai -ca, -cao nguyên * Chú ý ngắt dòng thơ, khổ thơ Ni dung: Bài thơ ca ngợi vẻ đẹp kỳ vĩ công trình thuỷ điện sông Đà, sức mạnh
- Xem thêm -

Xem thêm: TD tieng dan ba la lai ca tren song da , TD tieng dan ba la lai ca tren song da

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay