tác phẩm của si le và tên phát xít

13 7 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 08:10

TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN PHƯƠNG Tập đọc GV: ĐỖ THỊ THANH THỦY TẬP ĐỌC Tác phẩm Si-le tên phát xít Luyện đọc HÝt-le Pa-ri Si-le Vin-hem Ten Mét-xi-na I-ta-li-a Oóc-lê-ăng Trong thi gian nc Phỏp b phỏt xít Đức chiếm đóng, lần có tên quan cao cấp bọn phát xít lên chuyến tàu Pa-ri, thủ nước Pháp TẬP ĐỌC Tìm hiu bi: - quan: quân nhân có hàm thiÕu uý trë lªn Hit-le (1889 -1945) Quốc trưởng Đức từ 1934 - 1945 kẻ gây Chiến tranh giới lần thứ hai (1939-1945) Si-le( 1759- 1805) nhà văn Đức vĩ đại, tác phẩm ông phản ánh đấu tranh chống ác bảo vệ quyền người Nội dung Cụ già người Pháp dạy cho tên quan Đức hống hách học sâu sắc Qua học em có suy nghĩ bọn phát xít Hít-le ? Téi ¸c cđa phát xít Đức Tội ác phát xít Đức Luyện đọc diễn cảm Nhận thấy vẻ ngạc nhiên tên quan, ơng già nói tiếp: - Ngài thử xem Si-le dành tác phẩm cho nào? Nhà văn viết Vin-hem Ten cho người Thuỵ Sĩ, Nàng dâu Mét-xi-na cho người I-ta-li a, Cơ gái c-lê-ăng cho người Pháp Càng nghe nói, tên quan phát xít ngây mặt Cuối cùng, nói: - Chẳng lẽ Si-le khơng viết cho chúng tơi hay sao? Ơng già mỉm cười trả lời: - Có Si-le dành cho ngài Những tên cướp ! Nội dung Cụ già người Pháp dạy cho tên quan Đức hống hách học sâu sắc ... ĐỌC Tác phẩm Si- le tên phát xít Luyện đọc HÝt -le Pa-ri Si- le Vin-hem Ten MÐt-xi-na I-ta-li-a Oóc-lê-ăng Trong thi gian nc Phỏp b phỏt xớt c chiếm đóng, lần có tên sĩ quan cao cấp bọn phát xít. .. thử xem Si- le dành tác phẩm cho nào? Nhà văn viết Vin-hem Ten cho người Thuỵ Sĩ, Nàng dâu Mét-xi-na cho người I-ta-li a, Cô gái Oóc-lê-ăng cho người Pháp Càng nghe nói, tên sĩ quan phát xít ngây... Cuối cùng, nói: - Chẳng lẽ Si- le khơng viết cho chúng tơi hay sao? Ơng già mỉm cười trả lời: - Có Si- le dành cho ngài Những tên cướp ! Nội dung Cụ già người Pháp dạy cho tên sĩ quan Đức hống hách
- Xem thêm -

Xem thêm: tác phẩm của si le và tên phát xít , tác phẩm của si le và tên phát xít

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay