Su sup do cua che do a pac thai

13 3 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 08:10

TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN PHƯƠNG Tập đọc GV: ĐỖ THỊ THANH THỦY Tập đọc Sự sụp đổ chế độ A- pác- thai Luyện đọc A- pác - thai Nen- xơn Man- đê- la Thế kỉ XXI 1/5 ; 9/10 Cuộc đấu tranh dũng cảm bền bỉ họ ủng hộ người yêu chuộng tự cơng lí tồn giới, cuối giành thắng lợi Hướng dẫn đọc diễn cảm tồn bài: + Đọc giọng thơng báo rõ ràng, rành mạch, tốc độ nhanh, nhấn giọng số liệu, thơng tin sách đối xử bất công với người da đen Nam Phi; thể bất bình với chế độ a-pác-thai + Đoạn cuối đọc với cảm hứng ca ngợi đấu tranh bền bỉ, dũng cảm người da đen 2 Tìm hiểu Nam Phi quốc gia cực nam châu Phi, diện tích 219 000 km2, dân số 43 triệu người, thủ đô Prê-tô-ri-a, tiếng nhiều vàng kim cương tiếng nạn phân biệt chủng tộc Da đen Da trắng Dân số Da trắng da đen Tổng thu nhập Cuộc sống người da đen Nam Phi Nen – xơn Man – đê - la Nội dung chính: Chế độ phân biệt chủng tộc Nam Phi đấu tranh đòi bình đẳng người da màu Luyện đọc diễn cảm Bất bình với chế độ a-pác-thai, người da đen đứng lên đòi bình đẳng Cuộc đấu tranh dũng cảm bền bỉ họ ủng hộ người yêu chuộng tự công lí tồn giới, cuối giành thắng lợi Ngày 17- 6- 1991, quyền Nam Phi buộc phải huỷ bỏ sắc lệnh phân biệt chủng tộc Ngày 27- 4- 1994, tổng tuyển cử đa sắc tộc tổ chức Luật da đen Nen-xơn Man-đê-la, người bị giam cầm suốt 27 năm đấu tranh chống chế độ a-pác-thai, bầu làm Tổng thống Chế độ phân biệt chủng tộc xấu xa hành tinh chấm dứt trước nhân loại bước vào kỉ XXI ... tổng tuyển cử a sắc tộc tổ chức Luật sư da đen Nen-xơn Man-đê-la, người bị giam cầm su t 27 năm đấu tranh chống chế độ a- pác -thai, bầu làm Tổng thống Chế độ phân biệt chủng tộc xấu xa hành tinh... nhanh, nhấn giọng số liệu, thơng tin sách đối xử bất cơng với người da đen Nam Phi; thể bất bình với chế độ a- pác -thai + Đoạn cuối đọc với cảm hứng ca ngợi đấu tranh bền bỉ, dũng cảm người da... Tập đọc Sự sụp đổ chế độ A- pác- thai Luyện đọc A- pác - thai Nen- xơn Man- đê- la Thế kỉ XXI 1/5 ; 9/10 Cuộc đấu tranh dũng cảm bền bỉ họ ủng hộ người yêu chuộng tự
- Xem thêm -

Xem thêm: Su sup do cua che do a pac thai , Su sup do cua che do a pac thai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay