My hometown is hanoi

1 8 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 08:10

My hometown is Hanoi(1).Hanoi is the capital city of Vietnam(2) It’s quite nice and large(3) The city always busy and have many populations(4) There are so many places for entertainment in Hanoi which you can find easily (5) Modern and traditional theaters, cinemas, karaoke bars, dance clubs, bowling alleys, and many shopping centres for both locals and tourists(6).Athough the life in here is very quick,crowded and busy,I still love it so much(7).Because it not only is the place where I was born and grew but also has many beautiful scenes(8) Autumn is going to visit my city(9) The autumn in Hanoi is the best season in a year, it is romantic and very cool (10) Dịch: Quê quán Hà Nội (1) Hà Nội thủ đô Việt Nam (2) Nó đẹp lớn (3) Thành phố ln bận rộn đơng đúc dân cư(4) Có nhiều nơi để giải trí Hà Nội mà bạn dễ dàng tìm thấy (5) Rạp chiếu phim đại truyền thống, rạp chiếu phim, quán karaoke, câu lạc khiêu vũ, đường bowling, nhiều trung tâm mua sắm cho người dân địa phương khách du lịch (6) Mặc dù sống nhanh, đông đúc bận rộn, u nhiều (7) Bởi khơng nơi tơi sinh lớn lên mà có nhiều cảnh đẹp (8) Mùa thu tới thăm thành phố (9) Mùa thu Hà Nội mùa tốt năm, thật lãng mạn tuyệt(10)
- Xem thêm -

Xem thêm: My hometown is hanoi , My hometown is hanoi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay