nhung nguoi ban tot (moi)

17 2 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 08:10

TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN PHƯƠNG GV: THÂN THỊ THÚY HẰNG Con ngời với thiên nhiên Tập đọc Những ngời bạn ( Theo Lu tèt Anh ) I- Lun ®äc - Đọc đúng: A-ri-ôn, Xi-xin, cứu boong tàu - Đọc diễn cảm: II- Tìm hiểu - Từ ngữ: - Đại ý: Tập đọc Những ngời bạn ( Theo Lu tèt Anh ) Cã lÏ / ®ã đồng tiền đợc / đời để ghi lại tình cảm yêu quý /con ngời loài cá thông minh Tập đọc Những ngời bạn ( Theo Lu tốt Anh ) I- Luyện đọc - Đọc đúng: A-ri-ôn, Xi-xin, cứu,boong tàu - Đọc diễn cảm: II- Tìm hiểu - Từ ngữ: boong tàu dong buồm - Đại ý: Tập đọc Những ngời bạn ( Theo Lu tèt Anh ) boong tµu dong buåm TËp đọc Những ngời bạn ( Theo Lu tốt Anh ) I- Luyện đọc - Đọc đúng: A-ri-ôn, Xi-xin, cứu,boong tàu - Đọc diễn cảm: II- Tìm hiểu - Từ ngữ: boong tàu dong buồm thởng thức - Đại ý: Tập đọc Những ngời bạn ( Theo Lu tốt Anh ) Tập đọc Những ngời bạn ( Theo Lu tèt Anh ) I- Lun ®äc - Đọc đúng: A-ri-ôn, Xi-xin, cứu,boong tàu - Đọc diễn cảm: II- Tìm hiểu - Từ ngữ: boong tµu, dong bm thëng thøc hµnh sưng sèt -trình, Đại ý: Đám thuỷ thủ ngời nhng tham lam, độc ác, tính ngời Cá heo loài vật nhng thông minh, tốt bụng, biết cứu giúp ngời gặp nạn >< Tập đọc Những ngời bạn ( Theo Lu tèt Anh ) I- Lun ®äc - Đọc đúng: A-ri-ôn, Xi-xin, cứu,boong tàu - Đọc diễn cảm: - Đoạn 1: giọng nhanh dần thể cấn - Đoạnsự 2: gay giọng sảng khoái thể thán phục II- Tìm hiểu - Từ ngữ: boong tàu, dong thởng thức buồm, hành sửng sốt 2trình, - Đại ý: Khen ngợi thông minh, tình cảm gắn bó đáng quý loài cá heo với ngời Tập đọc Những ngời bạn ( Theo Lu tốt Anh ) Nhng tên cớpđã nhầm Khi tiếng đàn, tiếng hát nhầm A-ri-ôn vang lên, cócámột đàn cá heo bơi đàn đến vây heo say sa quanh thởng tàu, thức say sa thởng thức tiếng hát nghệ sĩ tài ba Bầy cá heo cứu A-ri-ôn Chúnghơn đa cứunhanh ông trở đất liền nhanh tàu với vua toàn bọn cớp A-ri-ôn tâu không tin toàn việc nhng nhà vua không tin, sai giam ông lại Tập đọc Những ngời bạn ( Theo Lu tốt Anh ) I- Luyện đọc - Đọc đúng: A-ri-ôn, Xi-xin, cứu,boong tàu - Đọc diễn cảm: - Đoạn 1: giọng nhanh dần thể cấn - Đoạnsự 2: gay giọng sảng khoái thể thán phục II- Tìm hiểu - Từ ngữ: boong tàu, dong thởng thức buồm, hành sửng sốt 2trình, - Đại ý: Khen ngợi thông minh, tình cảm gắn bó đáng quý loài cá heo với ngời
- Xem thêm -

Xem thêm: nhung nguoi ban tot (moi) , nhung nguoi ban tot (moi)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay