Dung thuoc an toan khoa hoc lop 5

8 8 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 08:10

Khoa häc líp TRƯỜNG Dïng TIỂU HỌC XUÂN PHƯƠNG thuèc an toµn KHOA HỌC GV: ĐỖ THỊ THANH THỦY Khoa häc líp Dïng thc an toµn Giíi thiƯu số loại thuốc chữa bệnh Thuốc kháng sinh Kháng sinh tự Penicili Amocili Tetracili nhiên n n n Thuốc bổ dỡng, hỗ trợ chữa bệnh Vitamin Vitamin Bổ Thuốc bổ nhân Tìm câu trả lời tơng ứng với câu hỏi a/- Tuân theo định Chỉ nên dùng thuốc ? Sử dơng thc sai nguy hiĨm nh thÕ nµo ? Khi phải dùng thuốc đặc biệt thuốc kháng sinh ta phải làm ? Khi mua thuốc cần lu ý bác sĩ ; - Phải biết tất rủi ro sử dụng thuốc đó; - Phải ngừng thuốc bệnh nhân không giảm bị dị b/- Đọc kỹ thông tin in vỏ ứng đựng hớng dẫn kèm theo để biết hạn sử dụng, nơi sản xuất, tác dụng cách sử dụng c/- Không chữa đợc bệnh , ngợc lại làm cho bệnh nặng dẫn đến chết d/ - Khi thËt sù cÇn thiÕt ; - Khi biÕt cách dùng, liều l ợng dùng; - Khi biết nơi sản xuất, hạn sử dụng tác dụng phụ thuốc có Tìm câu trả lời tơng ứng với câu hỏi a/Tuân theo định Chỉ nên dùng thuốc nào? Sử dụng thuốc sai nguy hiểm nh nào? Khi phải dùng thuốc đặc biệt thuốc kháng sinh ta phải Khi mua làm gì? thuốc cần lu ý gì? bác sĩ ; - Phải biết tất rủi ro sử dụng thuốc đó; - Phải ngừng thuốc bệnh nhân không giảm bị dị ứng b/- Đọc kỹ thông tin in vỏ đựng hớng dẫn kèm theo để biết hạn sử dụng, nơi sản xuất, tác dụng cách sử dụng c/- Không chữa đợc bệnh , ngợc lại làm cho bệnh nặng dẫn đến chết d/ - Khi thật cần thiết ; - Khi biết cách dùng, liều l ợng dùng; - Khi biết nơi sản xuất, hạn sử dụng tác dụng phụ thuốc có 1 Để cung cấp vi-tamin cho thể bạn chọn cách dới đây? Hãy xếp theo thứ tự u tiên c/ ăn thức ăn chứa nhiều vi-ta a/ Uống vi-ta-min b/ Tiêm vi-ta-min Để phòng bệnh còi x ơng cho trẻ, bạn chọn cách dới đây? Hãy xếp theo thứ tự u tiên a/ Tiêm can-xi b/ Uống can-xi vi-ta-min D c/ ăn phối hợp nhiều loại Ai nhanh ? c/ ăn phối hợp nhiều loại thức ăn có chứa can-xi vµ vi-ta-min D b/ Uèng can-xi vµ vi-tamin D a/ Tiêm can-xi Các thức ăn có chứa can-xi vi-ta-min D Các loại thủy, hải sản Các loại trứng sữa Các loại rau, củ, Sữ Bác sĩ dẫn Chỉ dùng thuốc thật cần thiết, dùng thuốc đúng, cách liều l ợng Cần dùng thuốc theo định bác sĩ, đặc biệt thuốc kháng sinh Khi mua thuốc cần đọc kỹ thông tin in vỏ đựng hớng dẫn kèm theo (nếu có) để biết hạn sử dụng, nơi sản xuất, tác dụng cách dùng thuốc ... a/ Tiêm can-xi b/ Uống can-xi vi-ta-min D c/ ăn phối hợp nhiều loại Ai nhanh ? c/ ăn phối hợp nhiều loại thức ăn có chứa can-xi vµ vi-ta-min D b/ Uèng can-xi vµ vi-tamin D a/ Tiêm can-xi Các.. .Khoa häc líp Dïng thc an toµn Giíi thiƯu số loại thuốc chữa bệnh Thuốc kháng sinh Kháng sinh tự Penicili Amocili... có chứa can-xi vµ vi-ta-min D b/ Uèng can-xi vµ vi-tamin D a/ Tiêm can-xi Các thức ăn có chứa can-xi vi-ta-min D Các loại thủy, hải sản Các loại trứng sữa Các loại rau, củ, Sữ Bác sĩ dẫn Chỉ
- Xem thêm -

Xem thêm: Dung thuoc an toan khoa hoc lop 5 , Dung thuoc an toan khoa hoc lop 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay