Bai 10 tap doc e mi li con

23 3 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 08:09

TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN PHƯƠNG Tập đọc Ê-mi-li, con… GV: NGHIÊM THỊ TUYẾT HẠNH Tập đọc Tiết 10: Ê-mi-li, con… Tố Hữu Tập đọc Tiết 10: Ê-mi-li, con… Tố Hữu Luyện đọc Đọc đúng: Ê-mi-li, Mo-ri-xơn, Giôn-xơn Pô-tô-mác, Oa-sinh-tơn Tập đọc Tiết 10: Ê-mi-li, con… Tố Hữu Đại ý: Luyện đọc Ê-mi-li, Mo-ri-xơn, Giơn-xơn Pơ-tơ-mác, Oa-sinh-tơn Tìm hiểu Lầu Ngũ Giác (lầu Năm Góc) Trụ sở Bộ Quốc phòng Tổng thống Giôn-xơn Tập đọc Tiết 10: Ê-mi-li, con… Đại ý: Luyện đọc Ê-mi-li, Mo-ri-xơn, Giôn-xơn Pô-tô-mác, Oa-sinh-tơn Tố Hữu Tìm hiểu B52, na pan, độc Máy bay B52 loại máy bay sải cánh 50,39m; dài 40,05m; cao 12,4m Bay độ cao 15km so với mặt biển, mang tới 30 bom Bom Napal: Nhiệt độ cháy từ 800 đến 1000 độ C Tập đọc Tiết 10: Ê-mi-li, con… Tố Hữu Đại ý: Luyện đọc Ê-mi-li, Mo-ri-xơn, Giơn-xơn Pơ-tơ-mác, Oa-sinh-tơn Tìm hiểu B52, na pan, độc đốt bệnh viện, trường học… giết trẻ em,… Tiết 10: Tập đọc Ê-mi-li, con… Tố Hữu Đại ý: Ca ngợi hành động dũng cảm công dân Mĩ, dám tự thiêu để phản đối chiến tranh xâm lược Việt Nam Luyện đọc Tìm hiểu Đọc đúng: Ê-mi-li, Mo-ri-xơn, Giôn-xơn Pô-tô-mác, Oa-sinh-tơn B52, na pan, độc đốt bệnh viện, trường học… giết trẻ em,… đốt thân ta sáng lòa thật Đoạn Oa-sinh-tơn Buổi hồng Ơi linh hồn Còn, mất? Đã đến lúc lòng ta sáng nhất! Ta đốt thân ta Cho lửa sáng lòa Sự thật ... Tập đọc Tiết 10: Ê -mi- li, con Tố Hữu Tập đọc Tiết 10: Ê -mi- li, con Tố Hữu Luyện đọc Đọc đúng: Ê -mi- li, Mo-ri-xơn, Giôn-xơn Pô-tô-mác, Oa-sinh-tơn Tập đọc Tiết 10: Ê -mi- li, con Tố Hữu Đại... 100 0 độ C Tập đọc Tiết 10: Ê -mi- li, con Tố Hữu Đại ý: Luyện đọc Ê -mi- li, Mo-ri-xơn, Giôn-xơn Pô-tô-mác, Oa-sinh-tơn Tìm hiểu B52, na pan, độc đốt bệnh viện, trường học… giết trẻ em,… Tiết 10: ... đọc Ê -mi- li, Mo-ri-xơn, Giôn-xơn Pơ-tơ-mác, Oa-sinh-tơn Tìm hiểu Lầu Ngũ Giác (lầu Năm Góc) Trụ sở Bộ Quốc phòng Mĩ Tổng thống Giơn-xơn Tập đọc Tiết 10: Ê -mi- li, con Đại ý: Luyện đọc Ê -mi- li,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 10 tap doc e mi li con , Bai 10 tap doc e mi li con

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay