Bai 5 phan boi chau va phong trao dong du

18 1 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 08:09

TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN PHƯƠNG Môn Lịch Sử Lớp GV: NGHIÊM THỊ TUYẾT HẠNH + Lịch sử Cá nhân Câu hỏi 1: Hãy nêu thay đổi xã hội Việt Nam cuối kỉ XIX-đầu kỉ XX TRƯƠNG ĐỊNH TRƯƠNG ĐỊNH NGUYỄN TRƯỜNG TỘ NGUYỄN TRƯỜNG TỘ Câu 3: Kinh thành đangTÔN giấc say THẤTngủ THUYẾT VUA HÀM NGHI Câu 2:đâu sấm lửa sáng lòng Bỗng4: Câu TônNhân Thất Thuyết lấy Câu 1: vật Hương Giang danh nghĩa vị vua nàoquân để Thôi đành đắc tội với muốn Giặc mong Tây sốt kinh hoàng chiếu Cần sửng Vương Cùngquân dân phản ở lại cầm giết Dàn kích gươm tiến vào canh tân đất thù.Kinh đế nước (Đố ai?) Đây biết là sựlà kiện và lãnh đạo? VUA HÀM NGHI TƠN THẤT THUYẾT PHAN BỘI CHÂU Lịch sư Lịch sử Hoạt đợng 1: Tìm hiểu đơi nét Phan Bợi Châu Bằng hiểu biết đọc thơng tin sách giáo khoa, em chia sẻ với bạn hiểu biết Phan Bợi Châu Thảo luận nhóm 4 phút Lịch sử: Hoạt đợng 1: Tìm hiểu đơi nét Phan Bợi Châu Phan Bợi Châu sinh năm 1867 mợt gia đình nhà Nho nghèo, tại làng Đan Nhiệm, xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An NAM ĐÀN Ơng tiếng thông minh từ bé Lớn lên cảnh đất nước bị thực dân Pháp đô hộ nên từ thuở thiếu thời, ơng sớm có lòng u nước nồng nàn.Ơng ln day dứt lo tìm đường giải phóng dân tợc Phan Bợi Châu năm 1940 NƠI Ở CUỐI ĐỜI CỦA PHAN BỘI CHÂU TẠI HUẾ tại H́ Đơng du gì? Năm 1904 xảy kiện gì? Lịch sử Hoạt đợng 2: Sơ lược phong trào Đông Du Đọc thầm thông tin sách giáo khoa cho biết: Phong trào Đông du bắt đầu diễn từ năm nào và lãnh đạo? Mục đích phong trào này là gì? Phong trào Đông du khởi xướng từ năm 1905, Phan Bội Châu lãnh đạo Mục đích phong trào này là đào tạo người yêu Nhóm bàn nước có kiến thức khoa học kĩ thuật học nước phút Nhật tiên tiến, sau đưa họ nước để cứu nước Lịch sử Hoạt động 2: Sơ lược phong trào Đông Du Nhân dân nước, đặc biệt niên nước hưởng ứng phong trào Đông du thế nào? Lịch sử: Càng ngày phong tràokiện càngkhó vận đợng Vì điều Nhật học Để khăn,nhiều thiếungười thốn,sang nhóm có tiền ăn học, họ phải làm nhiều niên Việt Nam hăng say học nghề kể việc đánh giày hay rửa tập? bát qn ăn C̣c sống họVìhết cửanên chật họsức cókham lòng khổ, u nhà nước chợi, thiếu thốn đủ tập thứ để Mặcvề dùcứu vậy, quyết tâm học họ vượt qua khó khăn, hăng nước say học tập Học sinh phong trào Đông du Nhân dân nước ủng hộ tiền ngày nhiều cho phong trào Đông du CỨU NƯỚC Lịch sử Hoạt động 3: Kết ý nghĩa phong trào Đông du Đọc thầm thông tin sách giáo khoa cho biết: - Phong trào Đơng du có kết nào? Nguyên nhân nào dẫn đến kết đó? Nhóm bàn-3 phút Hoạt đợng 3: Kết ý nghĩa phong trào Đông du Phong trào Đông du phát triển Thực dân Pháp lo ngại Thực dân Pháp cấu kết với Nhật chống phá phong trào Đông du KẾT QUẢ Năm 1908 Chính phủ Nhật lệnh trục xuất người yêu nước Việt Nam Phan Bội Châu khỏi Nhật Bản Đầu năm 1909, phong trào Đông du tan rã Lịch sử Hoạt động 3: Kết ý nghĩa phong trào Đông du Phong trào Đơng du có ý nghĩa thế nào? Lịch sử Hoạt động 3: Kết ý nghĩa phong trào Đông du Ý nghĩa phong trào Đông Du: - Phong trào thất bại thể tinh thần yêu nước Phan Bội Châu nhân dân ta - Thất bại phong trào Đông du củng cố thêm tâm tìm đường cứu nước người niên yêu nước Nguyễn Tất Thành Lịch sử Bài học: Phan Bội Châu nhà yêu nước tiêu biểu Việt Nam đầu kỉ XX Phong trào Đông du ông cổ động, tổ chức nhằm đào tạo nhân tài cứu nước TRÒ CHƠI Ô CHỮ KÌ DIÊU Đ Ô N G D N U G H Ê A N H Ô I D U Y T C Ứ U N Ư Ơ C T H A N H N I N Câu Chủ P H A N B Ô I   Â N   Ê  C H Â U ... cho biết: Phong trào Đông du bắt đầu diễn từ năm nào va lãnh đạo? Mục đích phong trào này là gì? Phong trào Đơng du khởi xướng từ năm 19 05, Phan Bội Châu lãnh đạo Mục đích phong trào... 1909, phong trào Đông du tan rã Lịch sử Hoạt động 3: Kết ý nghĩa phong trào Đơng du Phong trào Đơng du có ý nghĩa thế nào? Lịch sử Hoạt động 3: Kết ý nghĩa phong trào Đông du Ý nghĩa phong. .. Đông du Phong trào Đông du phát triển Thực dân Pháp lo ngại Thực dân Pháp cấu kết với Nhật chống phá phong trào Đơng du KẾT QUẢ Năm 1908 Chính phủ Nhật lệnh trục xuất người yêu nước Việt Nam Phan
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 5 phan boi chau va phong trao dong du , Bai 5 phan boi chau va phong trao dong du

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay