Nguyễn thị xuân thanh thảo luận LTK

1 9 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 08:08

Nguyễn Thị Xuân Thanh- phần 5.Các chủ nợ Hòa Bình khơng thể nộp đơn u cầu mở thủ tục phá sản công ty A TAND tỉnh Hòa Bình ( nơi cơng ty có chi nhánh) Vì cơng ty A có trụ sở thành phố Hồ Chí Minh khơng phải tỉnh Hòa Bình nên chủ nợ Hòa Bình nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản với cơng ty A TAND tỉnh Hòa Bình khơng có hiệu lực.Trong trường hợp có tòa án Tp Hồ Chí Minh thụ lý định mở thủ tục phá sản công ty A Căn theo Điều khoản luật phá sản 2014 Điều Thẩm quyền giải phá sản Tòa án nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau gọi chung Tòa án nhân dân cấp tỉnh) có thẩm quyền giải phá sản doanh nghiệp đăng ký kinh doanh đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký kinh doanh đăng ký hợp tác xã tỉnh thuộc trường hợp sau: a) Vụ việc phá sản có tài sản nước người tham gia thủ tục phá sản nước ngoài; b) Doanh nghiệp, hợp tác xã khả tốn có chi nhánh, văn phòng đại diện nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nhau; c) Doanh nghiệp, hợp tác xã khả tốn có bất động sản nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nhau; d) Vụ việc phá sản thuộc thẩm quyền Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau gọi chung Tòa án nhân dân cấp huyện) mà Tòa án nhân dân cấp tỉnh lấy lên để giải tính chất phức tạp vụ việc
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguyễn thị xuân thanh thảo luận LTK , Nguyễn thị xuân thanh thảo luận LTK

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay