VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÌNH HUỐNG TRONG dạy học về ANĐEHIT, XETON, AXIT CACBOXYLIC – CHƯƠNG TRÌNH hóa học lớp 11

30 9 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 07:08

Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí I ĐẶT VẤN ĐỀ Trong “Chiến lược phát triển giáo dục 2001 2010” số 201/2001/QĐ mục 5.2 rõ “Chuyển từ việc truyền thụ tri thức thụ động, thầy giảng trò ghi sang hướng dẫn người học quá trình tiếp cận tri thức, dạy cho người học phương pháp tự học, tự thu nhận thông tin một cách có hệ thống và có tư phân tích, tổng hợp, phát triển lực cá nhân, tăng cường tính chủ động, tự chủ của HS, SV quá trình học tập” Nói cách khác, nhiệm vụ nhà trường “Khơng nên dạy cho trẻ em gì mà chúng phải suy nghĩ, mà phải cho chúng cách suy nghĩ” theo Margaret Mead, Coming of Age in Samoa (1928) Chính mà phương pháp dạy học tích cực đề các đặc trưng bản: - Dạy học thông qua hoạt động HS Chú trọng rèn luyện phương pháp tự học Tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác Kết hợp đánh giá thầy với tự đánh giá trò Nói Hóa học, mơn khoa học thực nghiệm Hóa học đòi hỏi HS nhiều lực tư duy, phân tích khả tìm tòi sáng tạo để nắm vững kiến thức Muốn đáp ứng được yêu cầu người GV cần tăng cường phát huy tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo HS giải quyết các tình khác học tập thực tiễn mức độ cao nhất, cần biến HS thành người nghiên cứu, có nhiệm vụ nhu cầu dành lấy kiến thức Hoá học Bởi “học” quá trình kiến tạo: HS tìm tòi, khám phá, phát hiện, luyện tập, khai thác xử lý thông tin,…tự hình thành hiểu biết, lực phẩm chất Từ lẽ kết hợp với kinh nghiệm giảng dạy chọn đề tài nghiên cứu: “Vận dụng phương pháp tình dạy học anđehit, xeton, axit cacboxylic chương trình hóa học lớp 11” với mong muốn nghiên cứu kỹ tính hiệu khả thi việc phát huy tính tích cực học tập HS Đề tài nghiên cứu sở lý luận dạy Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí học nêu vấn đề, dạy học tình huống; thiết kế các tình huống, các giáo án có sử dụng tình học tập các cụ thể chương trình Hóa học 11 ban nâng cao, từ rút được ý nghĩa dạy học tình dạy học Hóa học phổ thơng II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Theo khảo sát cho thấy trường THPT có áp dụng số phương pháp giảng dạy ,tuy nhiên chủ yếu phương pháp thuyết trình kết hợp phấn bảng Kết luận Bộ trị tiếp tục thực Nghị quyết Trung ương II (khóa VIII), phương hướng phát triển giáo dục đào tạo đến năm 2020 ký ngày 15/4/2009 nêu rõ: “Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, khắc phục bản lối truyền thụ một chiều Phát huy phương pháp dạy học tích cực, sáng tạo,hợp tác; giảm thời gian giảng lý thuyết, tăng thời gian tự học…” Như vậy, trọng tâm hàng đầu việc đổi chương trình Trung học phổ thơng nước ta đổi phương pháp dạy học theo hướng chuyển từ dạy học thep lối truyền thụ chiều, học tập thụ động, chủ yếu ghi nhớ kiến thức đối phó thi cử sang tổ chức cho học sinh học tập hoạt động các hoạt động tích cực, chủ động, sáng tạo, trọng hình thành lực tự học PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO TÌNH HUỐNG a) Tình học tập - Chứa đựng vấn đề mà việc tìm lời giải tìm kiến thức, kĩ - Tạo ý ban đầu, kích thích hứng thú, khởi động tiến trình nhận thức HS HS cảm thấy có khả giải quyết được vấn đề Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí - Kết thúc tình học tập, vấn đề cần giải quyết được phát biểu rõ ràng, GV giao nhiệm vụ cho HS HS hào hứng, tự giác nhận nhiệm vụ GQVĐ được giao b) Dạy học tình Có nhiều cách hiểu khác dạy học tình huống: - Theo PGS Phan Trọng Ngọ: PPDH tình GV cung cấp cho HS tình dạy học, HS tìm hiểu, phân tích hành động tình Kết HS thu nhận được các tri thức khoa học, thái độ các kĩ hành động (trí óc thực tiễn) sau giải quyết tình cho - Dạy học tình hình thức dạy học dựa tìnhvấn đề giúp HS nhận thức nó, chấp nhận tìm lời giải thơng qua “hoạt động hợp tác” thầy trò, phát huy tính độc lập HS kết hợp với hướng dẫn GV - Dạy học tình quan điểm dạy học, việc dạy học được tổ chức theo chủ đề phức hợp gần với các tình thực sống nghề nghiệp Quá trình học tập được tổ chức môi trường học tập tạo điều kiện kiến tạo tri thức theo cá nhân mối quan hệ xã hội việc học tập  Học theo tình Các tình sống Các lực người họcHọc theo hệ thống Cấu trúc chuyên môn Hệ thống tri thức, kỹ chuyên môn c) Ưu điểm hạn chế dạy học theo tình • Ưu điểm - Cung cấp mơi trường sư phạm lí tưởng cho HS tổ chức các hoạt động học tập Trong mơi trường đó, HS được trực tiếp làm việc với đối tượng học tập, tự “bóc tách” nội dung học tập được chứa đựng tình Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí - HS khơng tiếp nhận nội dung học tập cách lí thuyết mà được gắn liền với tình cụ thể, điển hình Thu hút ý HS vào tài liệu học tập, tạo nhu cầu, kích thích hứng thú nhận thức động khác hoạt động Ngun tắc vàng dạy học: tơi nghe tơi qn, tơi nhìn tơi nhớ, tơi làm hiểu phù hợp với phương pháp - Tăng cường khả độc lập, tích cực suy nghĩ, phát triển tư sáng tạo các hướng tiếp cận tới đối tượng - Phát triển kĩ vận dụng kinh nghiệm người khác vào việc giải quyết các vấn đề học tập các lĩnh vực khác - Phát triển khả thích ứng các tình khác Đây mục tiêu chủ yếu dạy học đại - Phát vấn đề quan trọng giải quyết hợp lí thành cơng các vấn đề lại có ý nghĩa quyết định Trong dạy học, bước giải quyết vấn đề có tác dụng: + Rèn luyện tư lực hành động + Duy trì phát triển hứng thú + Hình thành phát triển nhân cách + Nâng cao lòng tin vào khả thân việc giải quyết các tình học tập sống - Tăng cường hiểu biết hợp tác các thành viên nhóm thơng qua việc hợp tác giải qút tình • Hạn chế - Xây dựng được tình tiền sư phạm việc khơng đơn giản Vì vậy, đòi hỏi GV phải có nhiều kinh nghiệm chun mơn, vốn văn hoá sâu rộng am hiểu vấn đề thực tế liên quan tới lĩnh vực môn học - HS tốn khá nhiều thời gian để GQVĐ rút các tri thức cần thiết Vì các tình được khai thác phải điển hình để tránh lãng phí thời gian HS - HS dễ bị lạc hướng quá trình giải quyết tình huống, dễ nản chí gặp tình khó khơng nhiệt tình tham gia tình thiếu hấp dẫn Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí - Nhiều tình tốn tài chính, khó thực THỰC TRẠNG CỦA VIỆC DẠYHỌC THEO TÌNH HUỐNG TRONG MƠN HÓA HỌC LỚP 11 THPT Theo khảo sát cho thấy trường THPT có áp dụng số phương pháp giảng dạy, nhiên chủ yếu phương pháp thuyết trình kết hợp phấn bảng Qua thực trạng dạy học mơn hóa trường THPT ta thấy thời gian dành cho học sinh hoạt động tiết học quá ít, hình thức hoạt động quá đơn điệu mà chủ yếu nghe thầy đọc chép vào vở, học sinh động não chủ động tích cực xây dựng Do dạy học cần làm cho học sinh thành chủ thể hoạt động số biện pháp sau: Vận dụng phương pháp tình dạy học hóa học,… Trong số các mơn học được đào tạo bậc THPT Hóa học mơn khoa học có ứng dụng nhiều thực tế Từ cho thấy hóa học môn học cần thiết quan trọng các trường THPT Đồng thời, hóa học mơn thi đại học khối A nên có phương pháp học tốt mơn hóa giúp HS đạt kết tốt các kì thi Tóm lại, việc triển khai phương pháp dạy học công việc vô cấp bách nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo cho trường THPT - giúp học sinh có tảng kiến thức vững cho việc định hướng nghề nghiệp cho tương lai VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÌNH HUỐNG TRONG DẠY HỌC VỀ ANĐEHIT, XETON, AXIT CACBOXYLIC - CHƯƠNG TRÌNH HĨA HỌC LỚP 11 3.1 Chuẩn kiến thức, kĩ học chương HH11 3.1.1 Các học chương HH11NC BÀI 58 (SGKHH11NC): ANĐEHIT XETON a Về kiến thức: o Học sinh biết: - Định nghĩa (khái niệm) anđehit, xeton - Đặc điểm cấu tạo phân tử, cấu trúc phân loại anđehit, xeton - Tính chất vật lý tính chất hóa học đặc trưng anđehit, xeton ứng dụng số anđehit, xeton tiêu biểu Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Học sinh hiểu: o - Tính chất hóa học anđehit, xeton - Các phương pháp sản xuất - Học sinh hiểu được chất cấu trúc anđehit, xeton để suy các tính chất vật lý, tính chất hóa học chúng b Về kĩ năng: - Đọc tên anđehit xeton theo IUPAC theo danh pháp thông thường - Quan sát thí nghiệm, hình ảnh, rút nhận xét cấu tạo tính chất - Viết được các phương trình hóa học anđehit xeton đọc tên được sản phẩm - Viết phương trình tổng quát nói chung phản ứng oxi hóa hồn tồn anđehit đơn chức - Mơ tả được tượng thí nghiệm - Viết được phương trình hóa học điều chế anđehit - Vận dụng kiến thức để làm tập c Thái độ: - Tin tưởng vào khoa học, u thích mơn hóa học, tìm hiểu được ý nghĩa hóa học sống d Sản phẩm học tập học sinh: - Trình bày được đặc điểm cấu tạo anđehit xeton - Gọi được tên các anđehit, xeton theo danh pháp thông thường danh pháp quốc tế - Biết được tính chất vật lý đặc trưng anđehit, xeton - Biết được tính chất hóa học đặc trưng anđehit, xeton - Biết các phương pháp điều chế anđehit xeton e Trọng tâm hoc: Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Tính chất vật lý, đặc điểm cấu tạo danh pháp anđehit xeton Tính chất hóa học, điều chế ứng dụng anđehit xeton BÀI 60+61(SGKNC): AXIT CACBOXYLIC a Về kiến thức o Học sinh biết: - Biết định nghĩa, phân loại danh pháp axit cacboxylic o Học sinh hiểu: - Vận dụng kiến thức cũ phản ứng gốc hidrocacbon axit cacboxylic - Phương pháp điều chế ứng dụng axit cacboxylic - Hiểu được mối liên quan cấu trúc nhóm cacboxylic liên kết hidro axit cacboxylic với tính chất vật lý chúng b Về kĩ - Rèn cho học sinh phân biệt các chất hữu có nhóm chức - Kỹ gọi tên các hợp chất hữu - Dựa vào cấu trúc dự đoán tính chất lý tính chất hóa học c Thái độ Tin tưởng vào khoa học, yêu thích mơn hóa học, tìm hiểu được ý nghĩa hóa học sống d Sản phẩm học tập học sinh - Trình bày được đặc điểm cấu tạo axit cacboxylic - Mô tả giải thích tượng các thí nghiệm học - Viết được các phương trình hóa học axit cacboxylic đọc tên được sản phẩm - Viết phương trình tổng quát nói chung phản ứng oxi hóa hoàn toàn axit cacboxylic đơn chức e Trọng tâm học Tính chất vật lý, tính chất hóa học, điều chế, ứng dụng axit cacboxylic Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí 3.1.2 Các học chương HH11 BÀI 44(SGKHH11): ANĐEHIT a Về kiến thức o Học sinh biết: - Định nghĩa (khái niệm) anđehit - Đặc điểm cấu tạo phân tử, cấu trúc phân loại anđehit - Tính chất vật lý tính chất hóa học đặc trưng anđehit-xeton ứng dụng số anđehit tiêu biểu o Học sinh hiểu: - Tính chất hóa học anđehit - Các phương pháp sản xuất anđehit - Bản chất các phản ứng b Về kĩ - Dự đoán được tính chất hóa học đặc trưng anđehit Kiểm tra dự đoán kết luận - Đọc tên anđehit theo IUPAC theo danh pháp thông thường - Làm được các thí nghiệm - Quan sát thí nghiệm, hình ảnh, rút nhận xét cấu tạo tính chất - Viết được các phương trình hóa học minh họa tính chất anđehit - Giải được tập: Nhận biết phân biệt anđehit phương pháp hóa học c Thái độ Tin tưởng vào khoa học, u thích mơn hóa học, tìm hiểu được ý nghĩa hóa học sống d Sản phẩm học tập học sinh - Trình bày được đặc điểm cấu tạo anđehit - Mơ tả giải thích được các tượng các thí nghiệm - Viết được các phương trình hóa học anđehit đọc được tên sản phẩm e Trọng tâm học Tính chất hóa học, tính chất vật lý, điều chế, ứng dụng anđehit BÀI 45(SGKHH11): AXIT CACBOXYLIC Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí a Về kiến thức o Học sinh biết: - Biết định nghĩa, phân loại danh pháp axit cacboxylic o Học sinh hiểu: - Hiểu mối quan hệ cấu trúc tính chất nhóm cacboxyl - Hiểu được mối liên quan cấu trúc nhóm cacboxylic liên kết hidro axit cacboxylic với tính chất vật lý chúng b Kỹ - Rèn luyện cho học sinh phân biệt các chất hữu có nhóm chức - Kỹ gọi tên các hợp chất hữu - Dựa vào tính chất vật lý cấu trúc dự đoán tính chất hóa học c Thái độ Tin tưởng vào khoa học, yêu thích mơn hóa học, tìm hiểu được ý nghĩa hóa học sống d Sản phẩm học tập học sinh - Trình bày được đặc điểm cấu tạo axit cacboxylic - Mơ tả giải thích được tượng các thí nghiệm - Viết được các phương trình hóa học axit cacboxylic đọc tên sản phẩm - Viết phương trình tổng quát nói chung phản ứng oxi hóa hồn tồn axit cacboxylic đơn chức e Trọng tâm học Tính chất hóa học, tính chất vật lý, điều chế ứng dụng axit cacboxylic 3.2 THIẾT KẾ HỆ THỐNG TÌNH HUỐNG ĐỂ DẠY HỌC HĨA HỌC LỚP 11 THPT CÁC TÌNH HUỐNG TRONG BÀI ANĐEHIT XETON Tiết (SGK HH11NC): Anđehit xeton BÀI: Định nghĩa, cấu trúc, phân loại, danh pháp tính chất vật lý Tình 1: Xeton hợp chất dễ bay a Hồn cảnh xuất tình huống: Nhúng mảnh vải vào nước Sau đó, nhúng mảnh vải vào cốc đựng dung dịch axeton, đưa mảnh vải lại gần lửa đèn cồn Ta Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí thấy mảnh vải bị đốt cháy guyên vẹn ban đầu Vậy mảnh vải khơng bị cháy b Hướng dẫn giải tình huống: Vì axeton hợp chất dễ bị bay Do đó, ta đốt mảnh vải có axeton cháy mà mảnh vải khơng cháy được bảo vệ lớp nước Vì vậy, lại gần lửa axeton dễ dàng bị bốc cháy c Kết luận: Axeton chất lỏng, dễ bay Tình : Tai AXETON lại xóa vết sơn móng tay, móng chân a Hồn cảnh xuất tình huống: Bây các gái thường thích sơn móng tay móng chân họ muốn xóa vết sơn họ dùng axeton để xóa bỏ chúng cách dễ ràng? Tại axeton lại có thể làm được điều đó? Việc dùng liệu có ảnh hưởng tới sức khỏe người dùng khơng? b Hướng dẫn giải tình huống: Trong trường hợp thì: Axeton được dùng làm dung mơi.Vì theo tính chất vật lý axeton chất lỏng dẽ bay hơi, tan vơ hạn được nước hòa tan được nhiều chất hữu khác Axeton dung mơi phân cực Các dung mơi có mối nguy hiểm sức khỏe người như: Nhiễm độc hệ thần kinh, tổn hại đến khả sinh sản, tổn hại đến gan, thận, suy hơ hấp, ung thư…Ngồi axeton gây ngứa, mẫn đỏ +vùng quanh móng tay quanh khóe mắt làm cho móng bị bạc màu, có đốm đen, dòn, xơ xác c Kết luận: Axeton dung môi độc nguy hiểm sức khỏe người dùng Vì vậy, ta nên hạn chế việc sử dụng SGK HH11+HH11NC Tiết : Định nghĩa, cấu trúc, phân loại, danh pháp tính chất vật lý Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Tại anđehit tráng gương được mà người ta khơng sử dụng việc sản xuất ruột phích mà lại phải sử dụng hợp chất hữu có chứa nhóm anđehit như: Glucozo b Hướng dẫn giải tình huống: Khi anđehit tác dụng với dung dịch AgNO 3/NH3 sinh lớp bạc kim loại, có màu trắng sáng: t RCHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → RCOOH + 2Ag↓ + NH4NO3 o Vì vậy, người ta gọi phản ứng phản ứng tráng bạc Tuy nhiên, hợp chất anđehit lại hợp chất độc Nếu sử dụng việc tráng ruột phích gây hại đến sức khỏe người tiêu dùng Mặt khác, glucozo hợp chất hữu có chứa nhóm anđehit có khả tráng gương mà lại khơng có hại sức khỏe người c Kết luận: Để bảo vệ sức khỏe lồi người ta cần phải biết được các thuộc tính các hợp chất hữu trước sử dụng Tình 9: Cách khử mùi cho đồ gỗ a Hoàn cảnh xuất tình huống: Tủ mua thường phát cái mùi hăng cay khó chịu hộc tủ Mùi hăng cay anđehit HCHO gây Trong công nghiệp người ta thường sử dụng ván ép/ keo dán có chứa anđehit HCHO Do đó, mắt ta thường bị cay anđehit HCHO Để làm mùi hăng cay anđehit ta nên làm gì? Tại lại làm được vậy? b Hướng dẫn giải tình huống: Một ứng dụng anđehit sản xuất cơng nghiệp tạo các loại keo dán ván dán Việc lựa chọn keo dán cho sản xuất ván dán dựa nhiều yếu tố giá cả, kết cấu làm việc, chịu ẩm, yêu cầu nhiệt phản ứng Các loại keo thường được sử dụng công nghiệp ván dán bao gồm phenol fomanđehit, ure fomanđehit, Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Để khử mùi chúng bạn có thể mua bịch trà khô (100-200 gam) Dùng chày giã hay máy say làm nhuyễn lá trà khô Cho vào túi vải mùng lớp Phun nhẹ sương nước lên túi Để vào hộc tủ, hộc bàn Sau thời gian mùi giảm nhiều Khi túi khơ lại phun sương lần Lý ta có thể làm trà có chất cephatin chất hấp thụ mạnh trung hòa được fomanđehit có chứa keo dán Biện pháp rẻ tiền mà lại hiệu gia đình c Kết luận: Anđehit có nhiều ứng dụng sống tồn nhiều xung quanh Vì vậy, ta phải biết được các thuộc tính anđehit để từ có các cách có thể làm hạn chế độc hại anđehit đến sức khỏe người Anđehit có nhiều ứng dụng thực tế chẳng hạn như: Làm thuốc khử trùng bệnh viện, trùng ngưng với ure, sản xuất nhựa, ngâm tiêu mẫu, Tình 10: Cồn khơ a Hồn cảnh xuất tình huống: Trước , cồn khô được sử dụng làm chất đốt thuận lợi cho các thợ săn, Hoạt động vùng Bắc Cực núi quanh năm băng tuyết bao phủ Thực chất, cồn khô metanđehit Vậy nguyên nhân đâu mà người ta lại có thể sử dụng làm chất đốt? a Hướng dẫn giải tình huống: Metanđehit cháy tỏa nhiệt mạnh cồn, được gọi cồn khô Trước kia, cồn khô được sử dụng làm chất đốt thận lợi cho các thợ săn, hoạt động vùng Bắc Cực núi quanh năm băng tuyết bao phủ Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Ngày nay, người ta thường dùng chất đặc biệt để làm cho etanol hóa rắn nhiệt độ thường gọi cồn khô Cồn khô được sử dụng để nấu ăn các bàn tiệc an tồn so với các bếp ga nhỏ b Kết luận: Anđehit có nhiều ứng dụng thực tế Ngồi ra, ngun liệu cho nghành cơng nghiệp: Sản xuất keo dán, nhựa, Cồn khô, Tiết : Axit cacboxylic: Định nghĩa, phân loại, danh pháp, tính chất vật lý SGKHH11-SGKHH11NC Tình 1: Tên gọi axit HCOOH (axit fomic) a Hồn cảnh xuất tình huống: HCOOH có tên gọi thơng thường axit fomic tên gọi thay thế axit metanoic Vậy theo tên thông thường người ta lại gọi HCOOH axit fomic? Nguồn gốc xuất phát từ đâu? b Hướng dẫn giải tình huống: Khi gọi theo tên thay thế: Axit+ tên HC no tương ứng với mạch + oic Vậy HCOOH có tên gọi thay thế axit metanoic Khi gọi theo tên thông thường: Tên gọi có nguồn gốc từ từ latinh: Nó sản phẩm trung gian tổng hợp hóa học xuất tự nhiên, phần lớn nọc độc ong vòi đốt kiến (formica) Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Do ban đầu người ta có thể tách dễ dàng từ việc chưng cất các xác kiến Một hợp chất hóa học muối từ việc trung hoà axit fomic với các bazo, este thu được từ axit fomic, được gọi fomiat Ion fomiat có cơng thức HCOO- c Kết luận: Vậy axit HCOOH có thể gọi axit fomic hay axit metanoic Tiết : Axit cacboxylic: Tính chất hóa học, điều chế, ứng dụng SGKHH11NC-SGKHH11 Tình 2: Tại axit HCOOH lại tráng gương a Hồn cảnh xuất tình huống: Nhỏ vào ống nghiệm ml dung dịch AgNO 1% Sau đó, nhỏ từ từ đến dư dung dịch NH3 vào Sau đó, tiếp tục nhỏ ml dung dịch HCOOH, đun nhẹ ống nghiệm lửa đèn cồn Sau thời gian ta thấy có lớp bạc kim loại bám xung quanh thành ống nghiệm Tại HCOOH axit mà lại có khả tráng gương? b Hướng dẫn giải tình huống: Axit HCOOH có đặc điểm cơng thức cấu tạo: Axit hữu khơng phản ứng với AgNO3/NH3 axit HCOOH có nhóm –CHO anđehit nên có thể phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 để giải phóng Ag t HCOOH+2AgNO3+3NH3+H2O → (NH4)2CO3+2Ag+ 2NH4NO3 o c Kết luận: Vậy cho 1mol axit HCOOH phản ứng với dung dịch AgNO 3/NH3 sinh 2mol Ag Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Tình 3: Tại rượu sản xuất uống vào thường gây đau đầu a Hồn cảnh xuất tình huống: Rượu vừa sản xuất uống vào thường có cảm giác gây đau đầu, chóng mặt Cùng loại rượu nếu được chơn lòng đất hay lòng đại dương sau thời gian ta uống vào khơng cảm thấy đau đầu, chóng mặt mà thay vào ta thấy rượu có mùi thơm dễ chịu Do vậy, chai rượu thường có giá trị đắt chai rượu loại vừa sản xuất Tại lại vậy? b Hướng dẫn giải tình huống: Quy trình lên men quá trình phức tạp diễn theo nhiều giai đoạn, có giai đoạn trung gian tạo thành anđehit, anđehit làm giảm chất lượng mùi vị rượu Rượu sinh thường chứa hàm lượng anđehit nên anđehit làm cho người uống bị đau đầu, chóng mặt mệt mỏi Nhưng loại rượu nếu ta chơn xuống đất ta không cảm thấy đau đầu do: Do vi khuẩn hiếu khí, lượng O2 dễ giảm xuống mức thấp Do đó, hạn chế việc chất hữu rượu bị phân hủy vi khuẩn bị oxi hóa Do chơn sâu lòng đất, hũ rượu hấp thụ được nguồn địa nhiệt Nguồn địa nhiệt làm nhiệt độ rượu ổn định nhiều mặt đất Chất hữu rượu hạn chế bị phân hủy tác dụng nhiệt độ cao Trong thời gian ủ anđehit bị oxi hóa để chuyển thành axit hữu axit phản ứng với ancol để tạo hợp chất hữu có mùi thơm este CH3COOH + C2H5OH + H ,t  → ¬  CH3COOC2H5 + H2O Etyl axetat Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí Quy trình làm cho nồng độ anđehit-là chất độc gây nhức đầu rượu giảm Do đó, uống rượu vào khơng cảm giác gây đau đầu, mệt mỏi Cũng nhờ phương pháp mà người Trung Quốc có loại rượu tiếng có tên Nữ Nhi Hồng c Kết luận: Vậy rượu muốn ngon đỡ đau đầu ta phải tìm cách làm biến anđehit có rượu Cách dễ thực lên men ủ Tình 4: Cách chữa bỏng vơi dấm ăn a Hồn cảnh xuất tình huống: Nhiệt độ thùng vôi lên tới 150° Vì nếu chẳng may bị ngã vào thùng vơi tơi người vừa bị bỏng nhiệt ướt, vừa bị bỏng kiềm Đây thực tế thường gặp, vùng nông thôn Bỏng vôi để lại vết sẹo lồi, lõm loang lổ trông xấu Nhưng nếu được sơ cứu kịp thời hậu để lại dược giảm nhẹ nhiều Dựa vào kiến thức hóa học ta có thể dùng dấm ăn để sơ cứu tạm thời Có nhiều cách chữa bỏng như: Dội nước lạnh liên tục vào vết bỏng cho vôi rồi dùng dấm ăn dội lên Dội nước lạnh liên tục vào vết bỏng cho vôi phủ kem dánh lên 3.Dội nước lạnh liên tục vào vết bỏng cho vôi dùng nước mắm đổ lên (nước mắm có pH
- Xem thêm -

Xem thêm: VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÌNH HUỐNG TRONG dạy học về ANĐEHIT, XETON, AXIT CACBOXYLIC – CHƯƠNG TRÌNH hóa học lớp 11, VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÌNH HUỐNG TRONG dạy học về ANĐEHIT, XETON, AXIT CACBOXYLIC – CHƯƠNG TRÌNH hóa học lớp 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay