Quản lí bồi dưỡng kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho giáo viên tiểu học thành phố hạ long, quảng ninh

191 5 0
  • Loading ...
1/191 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2018, 06:20

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRẦN THỊ THU HƯƠNG QUẢN LÍ BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC THÀNH PHỐ HẠ LONG, QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TRẦN THỊ THU HƯƠNG QUẢN LÍ BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC THÀNH PHỐ HẠ LONG, QUẢNG NINH Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Trần Thị Thu Hương Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn LỜI CẢM ƠN Đề tài hoàn thành nỗ lực thân, xin bày tỏ biết ơn sâu sắc đến cô TS Nguyễn Thị Thanh Huyền người tận tâm, trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ tơi suốt q trình học tập q trình nghiên cứu luận văn Tơi xin gửi lời cảm ơn đến thầy cô giáo khoa Tâm lý - Giáo dục trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên trực tiếp giảng dạy lớp Thạc sỹ QLGD k22 Tôi chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình, tạo điều kiện Ban Giam hiệu giáo viên trường Tiểu học cung cấp cho tơi tư liệu bổ ích giúp tơi hồn thành luận văn Xin cảm ơn gia đình, người thân tất bạn bè động viên, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập nghiên cứu luận văn Mặc dù cố gắng luận văn tránh khỏi số thiếu sót Tác giả mong nhận đóng góp ý kiến từ thầy cô, đồng nghiệp bạn bè Xin chân thành cảm ơn! Tác giả Trần Thị Thu Hương Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii BẢNG KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ .vi MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể nghiên cứu đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài Phương pháp nghiên cứu đề tài Cấu trúc luận văn Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÍ BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC 1.1 Vài nét lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Những nghiên cứu nước 1.1.2 Những nghiên cứu Việt Nam Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 1.2 Một số khái niệm công cụ đề tài 12 1.2.1 Khái niệm quản lý 12 1.2.2 Kỹ 13 1.2.3 Hoạt động giáo dục lên lớp 14 1.2.4 Kỹ tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp 15 1.2.5 Bồi dưỡng, bồi dưỡng kỹ tổ chức HĐGDNGLL 17 1.3 Một số vấn đề bồi dưỡng kỹ tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp cho giáo viên tiểu học 18 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 1.3.1 Vị trí, vai trò HĐGDNGLL phát triển nhân cách HS Tiểu học 18 1.3.2 Mục tiêu, nội dung, phương pháp bồi dưỡng kỹ tổ chức HĐGDNGLL cho giáo viên tiểu học 19 1.4 Quản lý bồi dưỡng kỹ tổ chức hoạt động GDNGLL cho GV TH 26 1.4.1 Lập kế hoạch bồi dưỡng 26 1.4.2 Tổ chức thực kế hoạch bồi dưỡng 27 1.4.3 Các biện pháp đạo thực kế hoạch bồi dưỡng 28 1.4.4 Kiểm tra, đánh giá kết bồi dưỡng 29 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý BD kỹ tổ chức HĐGDNGLL cho GVTH 31 Kết luận chương 35 Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÍ BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC THÀNH PHỐ HẠ LONG, QUẢNG NINH 36 2.1 Vài nét địa bàn khảo sát 36 2.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hoá - khu vực miền Tây Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh 36 2.1.2 Thực trạng giáo dục Tiểu học Thành phố Hạ Long 37 2.2 Khái quát khảo sát thực trạng 38 2.2.1 Mục đích khảo sát 38 2.2.2 Nội dung khảo sát thực trạng 38 2.2.3 Bộ công cụ khảo sát 39 2.2.4 Đối tượng khảo sát 39 2.3 Thực trạng kỹ tổ chức hoạt động GDNGLL giáo viên Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHT http://www.lrc.tnu.edu.vn trường tểu học 39 2.3.1 Thực trạng việc thực chương trình HĐGDNGLL trường TH thành phố Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh 39 N Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHT http://www.lrc.tnu.edu.vn 2.3.2 Thực trạng việc thực chương trình HĐGDNGLL trường TH thuộc TP Hạ Long 43 2.3.3 Thực trạng hình thức tổ chức HĐGDNGLL số trường TH thành phố Hạ Long Tỉnh Quảng Ninh 48 2.3.4 Thực trạng việc sử dụng phương pháp tổ chức thực chương trình HĐGDNGLL số trường TH thành phố Hạ Long 51 2.4 Thực trạng quản lý bồi dưỡng KN tổ chức hoạt động GDNGLL cho GV trường tiểu học thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 53 2.4.1 Thực trạng lập kế hoạch bồi dưỡng kỹ hoạt động giáo dục lên lớp cho giáo viên tiểu học 53 2.4.2 Thực trạng biện pháp tổ chức đạo thực kế hoạch bồi dưỡng kỹ tổ chức HĐGDNGLL cho giáo viên tểu học tỉnh Quảng Ninh 54 2.4.3 Thực trạng kiểm tra đánh giá bồi dưỡng kỹ tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp cho giáo viên tiểu học 56 2.4.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý bồi dưỡng KN tổ chức hoạt động GDNGLL cho GV trường tểu học thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 56 2.5 Đánh giá thực trạng nguyên nhân 58 2.5.1 Nhận định chung 58 2.5.2 Nguyên nhân thực trạng 59 Kết luận chương 61 Chương CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC THÀNH PHỐ HẠ LONG, QUẢNG NINH 62 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 62 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính mục đích 62 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 63 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 63 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi, tính hiệu tồn diện 64 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 2.3 Đề xuất với GV - Giáo viên cần tích cực chủ động nâng cao trình độ kiến thức, kỹ mình, từ áp dụng vào đổi phương pháp hình thức giáo dục để lôi học sinh tham gia - Bên cạnh việc tham gia vào lớp tự bồi dưỡng tự kiểm tra đánh giá giáo viên cần thực cách tự giác thường xuyên để từ thấy điểm yếu cần khắc phục điểm tốt để phát huy, nâng cao kết tổ chức HĐGDNGLL cho học sinh - Mỗi người giáo viên cần xác định rõ nhiệm vụ vai trò việc phát triển nhân cách, đạo đức cho học sinh thông qua HĐGDNGLL, để không ngừng bồi dưỡng kỹ tổ chức HĐGDNGLL cho giáo viên đạt hiệu cao Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Quốc Bảo (1998), “Về số định hướng cho chiến lược bồi dưỡng, đào tạo hiệu trưởng trường Tiểu học”, Kỉ yếu thảo “Những vấn đề chiến lược phát triển giáo dục thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa”, Tạp chí Giáo dục Tiểu học, Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục Nguyễn Duy Bảo (2007), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học thực đề tài nghiên cứu khoa học, NXB Bưu điện, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo, Dự án phát triển giáo viên tểu học (2004), Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tểu học, Tài liệu dùng đợt thí điểm dạy chuẩn để đánh giá giáo viên tiểu học Chỉ thị 40/CT-TW ngày 15-6-2004 Ban bí thư Quyết định09/005/QĐTTg ngày 11- 01- 2005 thủ tướng phủ “Xây dựng nâng cao đội ngũ nhà giáo giáo viên quản lý giáo dục” Chính phủ (2000), Nghị TW - Khóa VIII Đảng, Hà Nội Nguyễn Lê Đắc, Cơ sở tâm lý học công tác giáo dục HS lên lớp địa bàn dân cư Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện đại đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng, Hà Nội Nguyễn Minh Đạo (1997), Cơ sở khoa học quản lý, NXB Giáo dục, Hà Nội Điều 27 - Luật giáo dục thông qua ngày 14/6/2005 10 Phạm Hồng Gia cơng trình nghiên cứu, Tổ chức hoạt động lên lớp cho HS tiểu học 11 Phạm Minh Hạc, Xu phát triển giáo dục việc phát triển toàn diện người 12 Phạm Minh Hạc (2001), Về phát triển toàn diện người thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa, NXB Chính Trị Quốc Gia 13 Đỗ Nguyên Hạnh (1988), “Một vài hình thức giáo dục học sinh ngồi Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn lên lớp có hiệu quả”, Tạp chí NCGD Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 14 Harold Koontz, Cyril odnneill, Heinz Weihrich (1999), Những vấn đề cốt yếu quản lý, NXb Khoa học Kỹ thuật 15 Trần Bá Hoành (2006), Vấn đề giáo viên - Những nghiên cứu lí luận thực tiễn, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội 16 Trần Bá Hoành (2007), “Định hướng nghiên cứu đào tạo, bồi dưỡng giáo viên giai đoạn 2007 - 2010”, Tạp chí Giáo dục, số 162 17 Lê Văn Hồng, Lê Ngọc Lan (1998), Tâm lý học lứa tuổi tâm lý học sư phạm, NXB Giáo Dục 18 Đặng Thành Hưng (2004), “Mơ hình đào tạo giáo viên dựa vào chuẩn trường khoa sư phạm”, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 21 19 Vương Thanh Hương (2012), “Một số xu hướng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên lãnh đạo nhà trường bối cảnh nhập quốc tế”, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 76 - 2012 20 Trần Kiểm, Nguyễn Xuân Thức (2012), Giáo trình Khoa học quản lý quản lý giáo dục đại cương, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội 21 Trần Kiểm (2007), Tiếp cận đại quản lý giáo dục, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội 22 Trần Kiểm (2011), Khoa học tổ chức tổ chức giáo dục, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội 23 Luật giáo dục, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2005 24 Đặng Huỳnh Mai (2006), “Những định hướng phát triển bền vững giáo dục tiểu học”, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 154 25 N.Đ Leevitov (1970), Tâm lý trẻ em tâm lý học sư phạm (Phạm Thị Diệu Vân dịch), NXB Giáo dục 26 Nghị hội nghị lần thứ II BCH TW Đảng khoá VIII 27 Hà Thế Ngữ, Đặng Vũ Hoạt (1998), Giáo dục học (Tập 1), NXB Giáo dục, Hà Nội 28 Hà Thế Ngữ (2001), Giáo dục học, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội 29 Quy định giáo viên giáo viên quản lý Tiểu học (1994), (Ban hành theo định số 3856/1994/QĐ-BGD-ĐT ngày 14/12/1994 Bộ Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 30 Quy định chuẩn giáo viên tiểu học (2007), (Ban hành theo định số 14/2007/QĐ-BGD-ĐT ngày 04/5/2007 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) 31 Raja Roy Singh (1994), “Nền giáo dục cho kỷ XXI Những triển vọng cho Châu Á Thái Bình Dương”, Viện khoa học Giáo dục Việt Nam, Hà Nội 32 Taylo F.W (1991), Những nguyên tắc khoa học quản lý, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 33 Hà Nhật Thăng (chủ biên) - Nguyễn Dục Quang (2000) “Thực hành tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp”, (sách bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ - 2000 cho giáo viên THCS), NXB Giáo Dục 34 Trần Quốc Thành (2007), Đề cương giảng Khoa học quản lý đại cương 35 Hoàng Minh Thao - Hà Thế Truyền (2003), Quản lý giáo dục tiểu học theo định hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa, NXB Giáo dục, Hà Nội 36 Nguyễn Văn Thiềm, Mấy biện pháp giáo dục HS lên lớp theo địa bàn dân cư 37 Đỗ Hoàng Toàn (1998), Lý thuyết quản lý, NXB Giáo dục, Hà Nội 38 Từ điển tiếng Việt (1994), NXB Khoa học, Hà Nội 39 Từ điển Bách khoa Việt Nam tập 1(1995), Trung tâm biên soạn từ điển Bách khoa Việt Nam, Hà Nội 40 Trần Văn Tùng (2001), “Nền kinh tế tri thức yêu cầu đổi giáo dục, Việt Nam”, NXB giới, Hà Nội 41 Bùi Văn Vân, “một số hình thức tổ chức HĐGDNGLL phòng chống nhiễm HIV/AIDS cho sinh viên Đại học sư phạm Đà Nẵng” 42 Phạm Viết Vượng - Nguyễn Xuân Thức (2004), Phương pháp nghiên cứu Khoa học Giáo dục, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội 43 Phạm Viết Vượng (1999), Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, NXB giáo dục 44 X.I.Kixegôf, Bàn kỹ sư phạm Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn PHỤ LỤC Phụ lục 1: PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho cán quản lí) Để có sở thực tễn nhằm đề xuất số biện pháp thực chương trình hoạt động giáo dục ngồi lên lớp góp phần vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh TH, xin thầy (cơ) vui lòng cho biết số thơng tn sau: 1.Theo thầy (cơ) vị trí, vai trò mơn hoạt động giáo dục ngồi lên lớp trường TH đánh nào? (Đánh dấu x vào ô thầy (cô) lựa chọn) Rất quan trọng Quan trọng Không quan trọng Trường thầy (cô) tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp theo chủ đề đây? Nội dung, qui mô? (Mỗi hoạt động thầy (cô) tổ chức chọn mức độ, qui mô tương ứng) Nội dung Các chủ đề Không Theo theo đúng qui qui định định Quy mô Mở rộng Lớp Khối Trường 1.Truyền thống nhà trường 2.Chăm ngoan học giỏi 3.Tôn sư trọng đạo Uống nước nhớ nguồn 5.u đất nước Việt Nam 6.Hòa bình, hữu nghị 7.Bác Hồ kính yêu 8.Hè vui, khỏe bổ ích 9.An tồn giao thơng 10.u q mẹ giáo Theo thầy (cô) yếu tố yếu tố sau ảnh hưởng đến việc thực chương trình hoạt động giáo dục lên lớp ? - Nhận thức lực lượng giáo dục - Năng lực tổ chức giáo viên - Cơ sở vật chất - Sự động viên vật chất tinh thần tập thể - Thời gian học văn hóa - Định hướng đổi giáo dục - Hình thức tổ chức - Sự đánh giá hoạt động giáo dục lên lớp - Tính tích cực, chủ động học sinh Số hóa trung tâm Học liệu– ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn Thầy (cơ) nêu hình thức tổ chức HĐGDNGLL mà lớp, khối, trường thầy (cô) tiến hành để thực nội dung trên, người chịu trách nhiệm ai? Lực lượng tham gia? Theo thầy (cơ) hình thức đạt hiệu mức độ nào? Vì sao? Những hình thức tổ chức HĐGDNGLL tiến hành Người phụ trách Lực lượng tham gia Hiệu Cao T.bình 1.Thi tm hiểu theo chủ đề 2.Thi hát, múa, kể chuyên 3.Tổ chức trò chơi 4.Tham quan 5.Dã ngoại Xin chân thành cảm ơn hợp tác thầy (cô)! Thấp Lý Phụ lục 2: PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho giáo viên) Xin thầy (cơ) vui lòng cho biết ý kiến thơng tn Ý kiến thầy (cơ) sở góp phần đề xuất số biện pháp thực chương trình hoạt động giáo dục lên lớp TH, nhằm nâng cao hiệu giáo dục toàn diện cho học sinh Theo thầy (cơ) vị trí, vai trò mơn học hoạt động giáo dục lên lớp trường TH đánh nào? (Đánh dấu x vào ô thầy (cô) lựa chọn) Rất quan trọng Quan trọng Không quan trọng Trường thầy (cô) tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp theo chủ đề đây? Nội dung, qui mô? (Mỗi hoạt động thầy (cô) tổ chức chọn mức độ, qui mô tương ứng) Nội dung Các chủ đề Truyền thống nhà trường Chăm ngoan học giỏi Tôn sư trọng đạo Uống nước nhớ nguồn Hòa bình, hữu nghị Bác Hồ kính yêu Hè vui, khỏe bổ ích An tồn giao thơng u q mẹ cô giáo 10 Yêu đất nước Việt Nam Không Đúng qui qui định định Quy mô Mở rộng Lớp Khối Trường 3.Thầy (cơ) nêu hình thức tổ chức HĐGDNGLL mà lớp, khối, trường thầy (cô) tiến hành để thực nội dung trên, người chịu trách nhiệm ai? Lực lượng tham gia? Theo thầy (cơ) hình thức đạt hiệu mức độ nào? Vì sao? Mức độ S Những hình thức tổ chức TT HĐGDNGLL Thi tìm hiểu theo chủ đề Thi hát, múa, kể chuyên Tổ chức trò chơi Tham quan Dã ngoại Thường xuyên Không thường xuyên Không tổ chức Thầy (cô) cho biết yếu tố ảnh hưởng đến việc hoạt động giáo dục lên lớp? (Đánh dấu x vào phương án phù hợp) - Nhận thức lực lượng giáo dục - Năng lực tổ chức giáo viên - Cơ sở vật chất - Sự động viên vật chất tinh thần tập thể - Thời gian học văn hóa - Định hướng đổi giáo dục - Hình thức tổ chức - Sự nhận tính tích cực, chủ động học sinh Theo thầy (cô) việc tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp cho học sinh TH gặp khó khăn gì? 6.Thầy (cô) sử dụng phương pháp dạy học tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp cho học sinh TH? Hiệu phương pháp? Các phương pháp Thuyết trình Thảo luận Đóng vai Giải vấn đề Giao nhiệm vụ Diễn đàn 7.Trò chơi Mức độ Thường Thỉnh Khơng xun thoảng Hiệu Trung Cao Thấp bình Thầy (cơ)có tiến hành đánh giá kết thực chương trình HĐGDNGLL khơng? Có Khơng - Ai đánh giá? Giáo viên Học sinh Cả hai Lý do: - Đánh theo tiêu chí nào? Thầy (cô) cho biết đôi điều thân - Giáo viên dạy môn: - Lớp dạy: - Trường: Chân thành cảm ơn hợp tác thầy (cô)! Phụ lục 3: PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho học sinh) Để hoạt động giáo dục ngồi lên lớp góp phần vào việc nâng cao chất lượng toàn diện cho học sinh, em vui lòng cho biết số thơng tn sau: Theo em hoạt động giáo dục lên lớp có vị trí, vai trò trường TH? (Đánh dấu x vào ô em lựa chọn) Rất quan trọng Quan trọng Không quan trọng Theo chương trình hoạt động giáo dục ngồi lên lớp TH Em học chủ đề đây? Qui mơ hình thức tổ chức? (Đánh dấu x vào phương án em lựa chọn.Hình thức đơn điệu hiểu tết học thường lặp lại hai hoạt động gây nhàm chán Phong phú tiết học có thay đổi đa dạng hoạt động, tạo sinh động tiết học) Các chủ đề Truyền thống nhà trường Chăm ngoan, học giỏi Tôn sư trọng đạo Uống nước nhớ nguồn 5.u đất nước Việt Nam Hòa bình hữu nghị Bác Hồ kính yêu Hè vui, khỏe bổ ích 9.u q mẹ giáo 10 An tồn giao thơng Qui mơ Hình thức Lớp Khối Trường Đơn điệu Phong phú Theo em hoạt động giáo dục ngồi lên lớp có bổ trợ mở rộng thêm kiến thức cho mơn học khóa khơng? Có Vì sao? Khơng Vì sao? - Tiếp nối môn học lớp - Găn lý thuyết với thực tiễn - Tích hợp nhiều nội dung - Dạy học mang tính hình thức - Chưa gắn lý thuyết với thực hành - Chưa tích hợp nhiều nội dung S TT Những hình thức tổ chức HĐGDNGLL Thường xuyên Mức độ Không thường xuyên Không tổ chức Thi tìm hiểu theo chủ đề Thi hát, múa, kể chuyên Tổ chức trò chơi Tham quan Dã ngoại Những hoạt động giáo dục lên lớp tổ chức trường em ? Thái độ em tham gia vào hoạt động giáo dục lên lớp trường ? (Đánh dấu x vào phương án lựa chọn trả lời lựa chọn phương án đó) Có Vì sao? Khơng Vì sao? - Tiếp nối môn học lớp - Dạy học mang tính hình thức Sau tham gia vào HĐGDNGLL em cảm thấy ? - Thoải mái tinh thần sau học căng thẳng - Biết cách giao tiếp, ứng xử, hợp tác, chia sẻ - Gần gũi, thân thiện với bạn bè, thầy cô giáo - Vận dụng tri thức học vào thực tiễn - Phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo HS - Ý kiến khác: Em cho biết đôi điều thân: - Giới tính: nam nữ - Lớp: trường - Dân tộc: - Nơi ở: thơn(xóm) xã Xin cảm ơn hợp tác em ! huyện Phiếu khảo nghiệm tính khả thi biện pháp bồi dưỡng kỹ tổ chức hoạt động GDNGLL cho giáo viên tiểu học Để xác định tính cấp thiết tính khả thi biện pháp góp phần nâng cao hiệu hoạt động bồi dưỡng kỹ HĐGDNGLL cho giáo viên tểu học xin Thầy vui lòng cho biết ý kiến biện pháp bồi dưỡng đánh dấu tích vào thầy /cơ cho đúng: Tính khả thi STT Các biện pháp Khảo sát nhu cầu bồi dưỡng để lập kế hoạch tổ chức bồi dưỡng kỹ hoạt động cho giáo viên Tiểu học TP Hạ Long tỉnh Quảng Ninh Huy động nguồn lực xây dựng lực lượng giảng viên bồi dưỡng cho giáo viên Tiểu họcTP Hạ Long tỉnh Quảng Ninh Chỉ đạo đổi phương pháp hình thức tổ chức bồi dưỡng theo hướng phát huy vai trò chủ thể giáo viên tham gia bồi dưỡng Xây dựng chế độ hỗ trợ tài chính, sở vật chất cho hoạt độngbồi dưỡng nâng cao kỹ tổ chức cho giáo viên Tiểu học Tăng cường kiểm tra, giám sát trình tổ chức bồi dưỡng đánh giá kết bồi dưỡng Xin chân thành cảm ơn ! Rất Khả khả thi thi Không khả thi ... lý bồi dưỡng kỹ tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp cho giáo viên tiểu học Khảo sát thực trạng quản lý bồi dưỡng kỹ tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp cho giáo viên tiểu học thành phố Hạ Long, Quảng. .. sở lí luận quản lý bồi dưỡng kỹ tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp cho giáo viên tiểu học Chương 2: Thực trạng quản lý bồi dưỡng kỹ tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp cho giáo viên tiểu học thành. .. trình quản lý bồi dưỡng kỹ tổ chức hoạt động giáo dục cho giáo viên tiểu học thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 3.2 Đối tượng nghiên cứu Biện pháp quản lý bồi dưỡng kỹ tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lí bồi dưỡng kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho giáo viên tiểu học thành phố hạ long, quảng ninh , Quản lí bồi dưỡng kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho giáo viên tiểu học thành phố hạ long, quảng ninh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay